0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

13 474 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa tại Công ty CP tập đoàn địa ốc Viễn Đông 3.1.1. Ưu điểm: - Về hình thức tổ chức kế toán: Với một đội ngũ kế toán trình độ chuyên môn thành thạo, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm cao trong công việc, công tác kế toán của Công ty được thực hiện quy củ, kế hoạch xắp xếp chỉ đạo từ trên xuống dưới. Chính vì vậy, khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế nhiều Công ty vẫn tiến hành quyết toán một cách chính xác, kịp thời đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ cho việc chỉ đạo sát sao các nghiệp vụ kinh doanh, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao. Các cán bộ kế toán đều kinh nghiệm trong công tác đồng thời luôn được tạo điều kiện đi sâu cải tiến công tác kế toán nâng cao trình độ chuyên môn. Do đó việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế đều đựơc phản ánh đầy đủ chính xác. Mỗi nghiệp vụ phát sinh thường được phản ánh ngay vào sổ sách vào máy rất nhanh gọn thuận tiện khi đối chiếu kiểm tra chứng từ. - Về tình hình công nợ: Đặc thù của Công ty là thương mại – xây dựng trang trí nội thất, vì vậy việc theo dõi công nợ luôn phức tạp hơn so với các công ty khác bởi công nợ phải thu là các đơn vị trong cùng ngành từ các công trình xây dựng nhưng công nợ phải trả là các công ty nước ngoài. Điều này đặt ra cho Công ty phải theo dõi chính xác kịp thời, bất kỳ một sự sẩy nào cũng gây ảnh hưởng không tốt cho các bên. Khó là vậy nhưng Công ty vẫn phải theo dõi sát sao từng khoản phải thu phải trả để kịp thời thông báo cho ban lãnh đạo nhằm đưa ra các quyết sách phù hợp, không làm ảnh hưởng tới lợi ích các bên. - Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước: Hàng xuất nhập khẩu bao giờ cũng phải chịu sự điều chỉnh của nhiều loại thuế mà chủ yếu ở Công ty là thuế nhập khẩu thuế VAT của hàng nhập khẩu. Ý thức được thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, Công ty luôn làm tròn nghĩa vụ của mình, nộp thuế đúng, đủ, chính xác. - Về sổ sách kế toán: Với việc lựa chọn hình thức chứng từ ghi sổ, ưu điểm nổi bật trong công tác kế toán nhập khẩu là đơn giản dễ thực hiện, nội dung kinh tế thể hiện ngay trên trang sổ làm công tác kiểm tra kiểm soát được thực hiện thuận lợi hơn.Về chứng từ mẫu biểu luân chuyển hợp lý. 3.1.2. Nhược diểm: - Sự phối hợp giữa phòng xuất khẩu phòng kế toán trong việc thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu đã đem lại hiệu quả tích cực nhưng bên cạnh đó sự kết hợp này đôi khi cũng đem lại phiền phức vì nếu nhân viên phòng xuất khẩu xuất mà không chuyển chứng từ đến phòng kế toán kịp thời sẽ dẫn đến việc nộp thuế chậm bị phạt, ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp. - Cũng do sự phối hợp trên chưa hiệu quả vì vậy tình hình thu mua hàng không chính xác, do đó hàng dự trữ luôn nhiều làm ảnh hưởng đến vốn luân chuyển của Công ty. - Trong hệ thống tài khoản của Công ty không TK 007- Ngoại tệ các loại, sẽ không theo dõi được sự biến động của tỷ giá đánh giá được sự ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với hoạt động kinh doanh của Công ty. Phương pháp hạch toán ngoại tệ chưa đúng chế độ. 3.2. Phương hướng giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty. Với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã mang lại nhiều hội cả thách thức cho nền kinh tế nói chung cho các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng, trong đó Công ty CP tập đoàn địa ốc Viễn Đông. Môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt đã khiến cho các doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên để thể tồn tại phát triển. Như ta đã biết, kế toán chính là công cụ ghi chép, phản ánh chân thực quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kế toán rất quan trọng, là một khâu không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Để thích ứng với tình hình kinh doanh ngày càng phức tạp hiện nay đòi hỏi bộ phận kế toán phải đáp ứng những yêu cầu bản sau: - Phải nắm vững chế độ kế toán hiện hành, các quy định, luật liên quan. - Phải trình độ nghiệp vụ kế toán,phải nắm vững về kinh doanh xuất nhập khẩu cũng như các chế định tài chính thanh toán, khả năng giao dịch thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu. - Hoàn thiện công tác kế toán nghĩa là phát hiện khắc phục những yếu tố chưa hợp lý còn tồn tại trong công tác kế toán của Công ty. Như vậy, để hoàn thiện công tác kế toán phải căn cứ vào thực tiễn hoạt động của bộ máy kế toán của Công ty: mô hình chung trong hạch toán, những quyết định trong quản lý kế toán, trình tự luân chuyển chứng từ…Kết quả của việc hoàn thiện này là công tác kế toán của công ty được hợp lý, khoa học hiệu quả hơn. - Việc hoàn thiện phải xuất phát từ hoạt động nhập khẩu của công ty, dựa vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hoàn thiện là để nâng cao chất lượng hạch toán nên khi hoàn thiện không thể tách rời công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của công ty mà phải bám sát phục vụ cho việc tổ chức quản lý chung của công ty. - Phương án hoàn thiện phải tính khả thi để đem lại hiệu quả. Bên cạnh đó chi phí tiến hành hoàn thiện công tác kế toán phải phù hợp giữa chi phí bỏ ra lợi ích thu đựơc. 3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông. Nói tới hoàn thiện là nói tới vấn đề mang tính tích cực theo chiều hướng ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Hoàn thiện là để loại bỏ cái không tốt bằng cái tốt hơn. trong lĩnh vực hoàn thiện kế toán nghiệp vụ Nhập khẩu cũng vậy. Điều này nghĩa để công tác hoàn thiện trước hết phải đáp ứng được một số yêu cầu nhất định. Cụ thể: - Hoàn thiện trên sở đúng chế độ hạch toán kế toán, phù hợp với chế quản lý khả năng thích ứng trong tương lai. Theo quan điểm này, hoàn thiện trước hết phải dựa trên sự kế thừa các nguyên tắc qui chế hạch toán, tính chọn lọc cao. Không thể đưa ra ý kiến hoàn thiện làm đẩy lùi sự tiến bộ, phát triển mang tính lịch sử, chiến lược của cả một quá trình nghiên cứu dài lâu của nhiều người, nhiều thế hệ khác nhau. Nói cách khác, việc hoàn thiện trong lĩnh vực Nhập khẩu trước hết phải đảm bảo phù hợp với các chính sách, chế độ quản lý tài chính của Nhà nước các văn bản hướng dẫn thi hành luật hiện hành. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, khi mà lợi nhuận luôn là lợi ích hàng đầu. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi sở…đều lợi ích riêng của mình đều tìm cách tối đa hoá lợi ích đó của mỗi người, mỗi ngành, mỗi sở. Họ thể thấy hoặc không thấy sự vi phạm đến lợi ích của người khác, sở khác, ngành khác thì việc hoàn thiện đảm bảo trên sở đúng chế độ là yêu cầu cấp thiết tạo nên sự bình đẳng giữa các đối tượng của quan hệ kinh tế. Bên cạnh đó, để quá trình hoàn thiện kế toán sở khoa học ý nghĩa dài lâu, ngoài việc tôn trọng các chính sách, chế độ kế toán còn cần phải tính đến xu hướng hoặc đón trước được những thay đổi trong tương lai của chính sách, của quan hệ kinh tế. - Hoàn thiện phải mang tính khả thi cao trên quan điểm hiệu quả tiết kiệm. Sẽ là dư thừa nếu giải pháp hoàn thiện được đưa ra không tính khả thi vì chỉ giải pháp không chưa thể nói lên được tính hiệu quả của việc hoàn thiện, dù ý tưởng đó hay đến đâu đi chăng nữa nhưng không thấy được tính hiệu quả cũng chẳng để làm gì. Do vậy, một tính tất yếu khi đưa ra các giải pháp hoàn thiện là phải tính khả thi. Cụ thể trong lĩnh vực hạch toán hoạt động Nhập khẩu “khả thi” nghĩa là thể thực hiện được giải pháp hoàn thiện đó trong hạch toán nghiệp vụ Nhập khẩu trong thực tế khi thực hiện giải pháp đó sẽ mang lại những lợi ích nhất định như: giúp cho việc xử lý, cung cấp các thông tin của kế toán Nhập khẩu được nhanh, chính xác chất lượng với mức chi phí bỏ ra để đạt được những hiệu quả đó ở mức thấp nhất thể. Tạo điều kiện cho người làm kế toán được dễ dàng, dễ kiểm tra, đối chiếu hơn nữa giảm được công việc ghi chép của kế toán. - Hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý trình độ nhân viên kế toán của Doanh nghiệp thể những chi phối, yêu cầu khác nhau về quan điểm hoàn thiện. Song, nếu giải pháp hoàn thiện không phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp thì sẽ mất đi tính khả thi. nếu tính khả thi nhưng không phù hợp với trình độ của nhân viên kế toán, yêu cầu quản lý sẽ trở nên vô nghĩa. Vì thế, để đảm bảo tính khả thi của giải pháp hoàn thiện thì ngay từ đầu giải pháp đó phải được trình bày phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp. như vậy mới tạo được điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng năng suất lao động của doanh nghiệp. 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty Trong thời gian thực tập tìm hiểu thực tế về kế toán nghiệp vụ Nhập khẩu tại Công ty CP tập đoàn Địa ốc Viễn Đông em nhận thấy: Về bản, công tác kế toán sau khi áp dụng chế độ kế toán mới của Nhà nước Bộ tài chính ban hành đến nay đã đi vào nề nếp đảm bảo tuân thủ đúng mọi chính sách, chế độ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám đốc tài sản, tiền vốn của Công ty. Xuất nhập khẩu bao giờ cũng là hoạt động rắc rối, phức tạp vất vả nhất nhưng với tinh thần trách nhiệm khả năng thích ứng công việc cao nên việc kế toán được tiến hành một cách đầy đủ, kịp thời, các báo cáo đều được lập đúng hạn. Bên cạnh những mặt tích cực trên, việc kế toán nghiệp vụ Nhập khẩuCông ty không tránh khỏi những điều bất cập, những vấn đề chưa hoàn chỉnh, hợp lý tối ưu. Xuất phát từ những điểm còn tồn tại trong kế toán nghiệp vụ Nhập khẩuCông ty em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến sau: 1. Đối với nghiệp vụ mua hàng nói chung mua hàng nhập khẩu nói riêng ở mỗi doanh nghiệp đều không tránh khỏi trường hợp hàng nhập kho bị thừa, thiếu, không đúng quy cách, phẩm chất so với hợp đồng đã ký. Do vậy, để phản ánh nghiệp vụ hàng hoá thừa, thiếu, không đúng quy cách, phẩm chất, . quy trách nhiệm, kế toán mua hàng thanh toán tiền hàng nên sử dụng “Biên bản kiểm nhận hàng hoá nhập kho”. Mẫu: BIÊN BẢN KIỂM NHẬN HÀNG HOÁ NHẬP KHO Số: Căn cứ: Số . ngày . tháng năm Bản kiểm nhận gồm: Phó phòng nghiệp vụ Kế toán mua hàng: . Thủ quỹ Người giao nhận: ST T Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư (Sản phẩm hàng hoá) Mã số Đơn vị tính SỐ LƯỢNG Chất lượng Ghi chú Theo chứng từ Thực nhập A B C D E F G H Ngày tháng năm . hòng nghiệp vụ Người giao hàng Kế toán Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biên bản này được sử dụng cho từng lần nhập hàng. Cách ghi như sau: - Cột A: Ghi theo số tự nhiên - Cột B: Ghi tên từng mặt hàng tương ứng với hoá đơn GTGT bên bán chuyển đến. - Cột C: Ghi mã số tương ứng với mặt hàng ở cột B - Cột D: Ghi theo hoá đơn GTGT - Cột E: Ghi theo số lượng tiền hoá đơn GTGT - Cột F: Ghi số lượng từng mặt hàng thực nhận - Cột G: Đánh giá chung về tình hình chất lượng từng mặt hàng như: chứng chỉ chất lượng, năm sản xuất. - Cột H: Ghi chú các thông tin cần thiết. Từ “Biên bản kiểm nhận hàng hoá nhập kho”, kế toán sẽ theo dõi chi tiết hàng thừa, thiếu (dùng cho vật tư tiêu hao phục vụ ngành y tế) trên “Bảng theo dõi TK 3381 (1381)”. Bảng này được mở cho từng tháng. Mẫu: BẢNG THEO DÕI TK 3381 (1381) Từ ngày đến ngày . tháng năm ST T Chứng từ Nội dung TK đối ứng Số phát sinh Số Ngày Nợ 1 2 3 4 5 6 7 Cộng: Ngày . tháng năm . Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Để theo dõi hàng thừa, thiếu xử lý, kế toán sử dụng 2 tài khoản: - TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý” - TK 3381 “Tài sản thừa chờ giải quyết” * Trình tự hạch toán: - Trường hợp phát sinh thiếu + Hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân: Nợ TK 1381: giá mua hàng thiếu chưa thuế TK 111, 112, 331: giá thanh toán hàng thiếu + Khi xác định được nguyên nhân của số hàng thiếu: Nợ TK 1388: bắt bồi thường Nợ TK 1562: hao hụt tự nhiên Nợ TK 8211: doanh nghiệp chịu TK 1361: số hàng thiếu Số thuế: Nợ TK 111, 112, 331 TK 1331 - Trương hợp phát sinh thừa: + Hàng thừa chưa rõ nguyên nhân: Nợ TK 1561: Trị giá hàng hoá nhập kho TK 3381: Trị giá hàng hoá thừa + Khi xử lý: Nếu doanh nghiệp đồng ý nhập cả lô hàng: Nợ TK 1561 Nợ TK 1331 TK 111, 112, 331 Nếu từ chối, trả lại đang bảo quản hộ: Nợ TK 002 2. Về việc hạch toán các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá: Kế toán sử dụng tỷ giá thực tế tại thời điểm giao dịch để hạch toán. Chênh lệch tỷ giá được hạch toán trực tiếp vào tài khoản 515 hoặc tài khoản 635 là hợp lý phù hợp với chuẩn kế toán hiện hành.Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế,tiền ngoại tệ được phản ánh vào tài khoản 1112 hoặc các tài khoản 1122 mở chi tiết cho từng ngân hàng. Về nguyên tắc các tài khoản này phải được theo dõi bằng đồng Việt Nam dù là tài khoản theo [...]... ốc Viễn Đông em nhận thấy kế toán thực sự là công cụ quản lý quan trọng, phục vụ hữu hiệu nhất để tiến hành mọi họat động quản lý kinh doanh tại đơn vị Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Công ty đoàn địa ốc Viễn Đông cần không ngừng hoàn thiện công cụ kế toán trong Công ty nói chung kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá nói riêng với mục đích khắc phục những mặt còn tồn tại để sao cho kết quả... nước ngoài nước, bên cạnh những doanh nghiệp đã bị loại ra khỏi vòng xoáy của thị trường, không ít doanh nghiệp đã khẳng định được chỗ đứng của mình qua những biến động đó Sự thành công này là những điểm vàng về công tác quản lý, trong đó sự đóng góp rất nhiều của công tác kế toán nội bộ trong doanh nghiệp Qua quá trình tìm hiểu công tác kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty tập đoàn địa ốc Viễn. .. Theo em thì khi hàng về nhập kho cùng với bộ chứng từ nhập khẩu giấy thông báo nộp thuế đi kèm, kế toán chỉ hạch toán phần thuế nhập khẩu vào giá hàng hoá, không hạch toán phần VAT hàng nhập khẩu mà chỉ ghi sổ theo dõi riêng Đến ngày 24/8/2008 khi chuyển nộp thuế mới hạch toán: Nợ TK 133 (1331) TK 333 (33312) đồng thời ghi: Nợ TK 333 (33312) TK112 (11213) 4 Các loại phí ngân hàng như: Phí mở... phí chuyển tiền phí swift Công ty phản ánh vào TK 641(6415- Chi phí ngân hàng) Cách hạch toán này không phản ánh đúng giá trị thực của lô hàng nhập khẩu Mọi chi phí phát sinh thực tế trong quá trình nhập khẩu phải được phản ánh vào giá vốn của lô hàng mới chính xác Hơn nữa Công ty sử dụng TK 641 (6415) thực chất là tài khoản dùng để theo dõi chi phí bán hàng, vậy nên thay vì phản ánh vào TK 641 (6415)... TK 641 (6415) thì phản ánh vào TK 156 (1562- Chi phí thu mua hàng hoá) , phân bổ cho từng mặt hàng cụ thể như vậy giá vốn của hàng hoá nhập khẩu sẽ được theo dõi sát với thực tế 5 Ngoài ra công ty cũng nên mở thêm tài khoản 151 Hàng đi đường để theo dõi chi tiết từng loại hàng lập sổ danh điểm hàng hóa đề tiện theo dõi tình hình thu, mua dự trữ hàng hóa được thuận tiện KẾT LUẬN Trong những năm vừa... khẩu của Công ty Mẫu sổ tk 007 như sổ Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nhưng ghi nguyên tệ , TK 007 cũng thể ghi theo đồ chữ T nhưng ko ghi đối ứng 3 Khi tính số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu, Công ty CP Xây dựng & TTNT Viễn Đông hạch toán: Nợ TK 138 (1388) TK 333 (33312) ngay khi làm thủ tục nhập kho hàng hóa Theo quy định thì việc hạch toán thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải thực hiện như... Nhưng tại thời điểm 29/8 Công ty không đựơc phép hạch toán như vậy vì đến 24/9 Công ty mới chuyển nộp thuế nên khoản VAT trên không được phép khai vào tháng 8 mà phải khai vào tháng 9 Nên giải pháp của Công ty là treo khoản thuế này vào Tài khoản 138 (1388) khi chuyển nộp thuế thì hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng đối ứng với tài khoản 1388 Cách hạch toán này không đúng với chế độ kế toán. .. tỷ giá ngoại hối là không chuẩn xác không sát với thực tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế Trong hệ thống tài khoản của Công ty nên thêm tài khoản ngoài bảng: Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại, để theo dõi riêng sự biến động của ngoại tệ theo nguyên tệ đồng thời theo dõi luôn được sự biến động của tỷ giá đánh giá được ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công. .. doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt nhất Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của ThS Hà Thị Phương Dung các trong phòng kế toán đã hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập Song do kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề thực tập của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong các thầy giáo các cho ý kiến đóng góp để chuyên đề tốt nghiệp này của em được hoàn thiện . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG 3.1. Đánh giá. bỏ ra và lợi ích thu đựơc. 3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông.
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG,

Hình ảnh liên quan

- Cột G: Đánh giá chung về tình hình chất lượng từng mặt hàng như: chứng chỉ chất lượng, năm sản xuất. - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN  NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

t.

G: Đánh giá chung về tình hình chất lượng từng mặt hàng như: chứng chỉ chất lượng, năm sản xuất Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG KÊ THEO DÕI TK 3381 (1381) - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN  NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

3381.

(1381) Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan