0

skkn THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH và các câu GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRONG GIẢNG dạy TOÁN lơp 10 BẰNG TIẾNG ANH

25 189 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2021, 23:34

THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY TOÁN LƠP 10 BẰNG TIẾNG ANH Tác giả: Lê Việt Phương Nơi công tác: Trường THPT Trần Hưng Đạo I CƠ SỞ LÝ LUẬN Ngày nay, nhân loại vững bước tiến vào kỉ 21, với ánh sáng văn minh tiến đường giáo dục khẳng định vai trị quan trọng Cùng với đổi đó, địi hỏi giáo dục nước ta có hóa thân, lột xác để bắt kịp thời đại Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế lĩnh vực giáo dục khoa học, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1400/QĐ-TTG ngày 30-9-2008 việc phê duyệt đề án “Dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” Việc triển khai thí điểm dạy tiếng Anh mơn Tốn mơn khoa học trường THPT nội dung đề án Từ đến nước có nhiều trường đưa việc dạy Tốn mơn khoa học tiếng Anh vào chương trình giảng dạy trường hai thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh Qua q trình khảo sát cho thấy với học sinh, thông qua việc học Tốn mơn Khoa học tiếng Anh khả ngoại ngữ em nâng lên nhiều, không thành thạo giao tiếp, em hồn tồn tiếp cận tài liệu khoa học tiếng Anh trình độ giúp em tìm hiểu, khám phá kiến thức rộng lớn nhân loại II THỰC TRẠNG Chúng ta dễ dàng nhìn thấy lợi ích to lớn từ việc giúp hệ học sinh tương lai tiếp cận nhanh hơn, hiệu với kiến thức khoa học tiên tiến thay đổi ngày nhân loại công cụ tiếng Anh, thực tế việc giảng dạy Tốn mơn khoa học tiếng Anh trường THPT gặp nhiều khó khặn Cụ thể Thứ nhất: Chưa có sách giáo khoa chuẩn viết tiếng Anh Giáo viên muốn dạy phải tham khảo sách giáo khoa tương ứng nước để lấy thuật ngữ chuyên ngành chuẩn, phải đảm bảo mức độ kiến thức chun mơn theo chương trình Việt Nam, để chuẩn bị giáo án tốt nhiều thời gian việc dịch xuôi, dịch ngược khơng thể tránh khỏi Thứ hai: Trình độ ngoại ngữ học sinh không đồng đều, dẫn tới khả tiếp thu mơn học tiếng Anh khó khăn Thứ ba: Trình độ ngoại ngữ giáo viên nói chung hạn chế thiếu thuật ngữ chuyên ngành, việc theo học lớp bồi dưỡng tiếng Anh trợ giúp giáo viên môn tiếng Anh thường dừng lại tiếng Anh giao tiếp, thực tế khó để tìm lớp dạy tiếng Anh chuyên ngành giáo viên phải tự học theo học lớp trường Đại học tổ chức du học nước ngồi Đứng trước khó khăn khơng dễ thay đổi thời gian ngắn, để đề án thành công cần cố gắng lớn đội ngũ giáo viên giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG DẠY TỐN BẰNG TIẾNG ANH Tuy có nhiều khó khăn việc giảng dạy tiếng Anh không thực Theo tôi, việc giảng dạy tiếng Anh tuân theo số bước tương tự việc giảng dạy tiếng Việt bao gồm: - Chuẩn bị soạn theo nội dung mức độ chuẩn kiến thức - Sử dụng phương pháp phù hợp với kiểu với đối tượng học sinh để giảng giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức cần thiết tiết học Trong hai bước bước lại có khó khăn riêng Nắm bắt khó khăn q trình soạn thể giảng mơn Tốn tiếng Anh, tơi đưa hai giải pháp hai phần VẤN ĐỀ CHUẨN BỊ GIÁO ÁN TOÁN BẰNG TIẾNG ANH VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH TOÁN LỚP 10 CẦN THIẾT Thiết kế giảng khâu quan trọng giảng dạy Như đề cập trên, việc giảng dạy Toán tiếng Anh thực tế chưa có chương trình chuẩn nên giáo viên thường có xu hướng chọn chương trình nước ngồi để tham khảo Việc khơng dễ thực sách giáo khoa trung học nước đắt kiến thức tiếng Anh chuyên ngành giáo viên thường chưa tốt Hơn nữa, với mục tiêu đưa việc giảng dạy tiếng Anh vào mơn Tốn để học sinh vừa phát triển ngoại ngữ lại vừa đảm bảo chương trình mơn học theo chuẩn quốc gia, học sinh phải thi tốt nghiệp thi đại học theo chương trình Việt Nam, giáo viên phải soạn giảng với nội dung khơng khác nhiều so với chương trình giảng dạy mà phải đưa vào vấn đề ngôn ngữ rèn tư cho học sinh Việc làm khó khăn cho giáo viên làm quen với việc giảng dạy Theo để soạn giáo án tiếng Anh tốt ta cần làm theo bước sau: Bước 1: Tìm thuật ngữ chuyên ngành chuẩn cần sử dụng phù hợp với nội dung chuẩn bị Việc thực cách tìm đọc nội dung giảng tương tự tiếng Anh để lọc thuật ngữ chính, cấu trúc câu Bước 2: Kết hợp nội dung SGK tiếng Việt tài liệu tiếng Anh (nếu có) để soạn giáo án giảng dạy Với giáo án tiếng Anh thường có phần sau (Có thể khơng có số phần tùy vào học lý thuyết hay luyện tập): Hệ thống thuật ngữ cấu trúc câu sử dụng học Giáo án theo bước lên lớp Hệ thống tập dạng Hệ thống tập nâng cao vận dụng linh hoạt kiến thức học Hệ thống câu hỏi trị chơi củng cố giảng ngơn ngữ Giao nhiệm vụ cho học Hệ thống tập nâng cao hầu hết giáo viên có sẵn qua q trình giảng dạy tiếng Việt cần chuyển sang ngơn ngữ tiếng Anh, vấn đề khó với giáo viên dạy tiếng Anh hệ thống thuật ngữ chuyên ngành phải đáp ứng đủ cho nội dung học, thuật ngữ khơng dễ dàng tìm họ không đào tạo tiếng Anh theo chuyên ngành Vì hệ thống thuật ngữ chuyên ngành theo mảng kiến thức theo cần thiết, với giáo viên tiếp xúc với việc giảng dạy tiếng Anh Để thuận tiện cho công việc soạn giảng hệ thống thuật ngữ cần dùng cho mảng kiến thức theo chương trình Bộ giáo dục, bước đầu tơi làm với chương trình tốn lớp 10 Phần Đại số gồm có chương: Mệnh đề Tập hợp, Hàm số bậc bậc hai, Phương trình hệ phương trình, Bất đẳng thức bất phương trình, Thống kê Phần Hình học gồm có chương: Vectơ, Tích vơ hướng hai vectơ ứng dụng, Phương pháp tọa độ mặt phẳng Qua kinh nghiệm giảng dạy thực tế tơi thấy để em diễn đạt tốn tiếng anh trước tiên nên cho em học cách đọc số biểu thức toán học, phần mà em tiếp xúc luyện tập học tiếng Anh giao tiếp Phần ta thường sử dụng từ sau: number (n) even number (n) odd number (n) infinity (n) equal(adj) plus(n) plus(adj) add (v) sum (n) minus(n) minus(adj) subtract (v) difference (n) times(n) times(adj) multiply (v) product (n) multiple (n) divide (v) quotient (n) fraction (n) numerator (n) denominator (n) Divisor (n) ratio (n) divisibility (n) remainder (n) natural number (n) /ˈnʌmbə(r)/ /ˈiːvn/ -/ˈnʌmbə(r)/ /ɒd/ -/ˈnʌmbə(r)/ /ɪnˈfɪnəti/ /'i:kwəl/ /plʌs/ /plʌs/ /æd/ /sʌm/ /'mainəs/ /'mainəs/ /səbˈtrækt/ /ˈdɪfrəns/ /'taimz/ /'taimz/ /ˈmʌltɪplaɪ/ /ˈprɒdʌkt/ /ˈmʌltɪpl/ /dɪˈvaɪd/ /ˈkwəʊʃnt/ /ˈfrækʃn/ /ˈnjuːməreɪtə(r)/ /dɪˈnɒmɪneɪtə(r)/ /dɪˈvaɪzə(r)/ /ˈreɪʃiəʊ/ /dɪˌvɪzəˈbɪləti/ /rɪˈmeɪndə(r)/ /'nỉtʃrəl//ˈnʌmbə(r)/ số số chẵn số lẻ vơ cực, vô tận bằng, ngang dấu cộng cộng với cộng tổng số dấu trừ trừ trừ hiệu gấp (sự nhân lên) nhân với nhân tích bội số chia thương số phân số tử số mẫu số số chia tỷ số tính chia hết dư, số dư số tự nhiên integral number (n) /'intigrəl//ˈnʌmbə(r)/ rational number (n) /ˈræʃnəl//ˈnʌmbə(r)/ irrational number (n) /ɪˈræʃənl//ˈnʌmbə(r)/ real number (n) /riəl//ˈnʌmbə(r)/ power (n) /ˈpaʊə(r)/ exponent (n ) /ɪkˈspəʊnənt/ root (n) /ruːt/ absolute(n) /'æbsəlu:t/ factorial (n) /fækˈtɔːriəl/ bracket (n) /ˈbrækɪt/ Left bracket /left/ -/ˈbrækɪt/ right bracket /raɪt/ -/ˈbrækɪt/ curly bracket /ˈkɜːli/ -/ˈbrækɪt/ comma (n) /ˈkɒmə/ prime number(n) / praɪm/ -/ˈnʌmbə(r)/ relatively prime (n) /ˈrelətɪvli/ -/praɪm/ gcd [= greatest common divisor] lcm [= least common multiple] số nguyên số hữu tỷ số vô tỷ số thực lũy thừa số mũ căn, nghiệm Giá trị tuyệt đối giai thừa dấu ngoặc dấu ngoặc trái dấu ngoặc phải dấu ngoặc {} dấu phẩy Số nguyên tố số nguyên tố ước số chung lớn bội số chung nhỏ CÁCH ĐỌC CÁC SỐ: Đọc số tự nhiên: Các em học sinh học tiếng Anh giao tiếp Đọc số nguyên âm: Để đọc số nguyên âm số âm nói chung ta thêm từ “minus” trước đọc số, chẳng hạn -527 minus five hundred and twenty-seven Đọc số hữu tỉ: Đọc tử số trước mẫu số sau mẫu số đọc số thứ tự 4 20 − 34 one third one quarter [= one fourth] four ninths minus twenty thirty-fourths three and five sevenths Đọc số thực dạng số thập phân, lũy thừa số −0.05 two point three five minus nought point zero five 102 ten squared 103 ten cubed 104 ten to the (power of) four 10−1 ten to the minus one 10−2 ten to the minus two 2.35 the square root of night the cube root of eight 32 the fifth root of thirty two  pi [ = 3.14159 ] Đọc biểu thức toán học: x+ y x plus y x− y x minus y x y x times y x y x over y ( x + y) z x plus y in brackets z x2 + y3 x squared plus y cubed xn + y n = z n x to the n plus y to the n equals z to the n ( x − y)n x minus y , all to the (power of) n x3 y Two to the x times three to the y ax + bx + c a x squared plus b x plus c n x x−3 y The square root of x minus the cube root of y x+ y The n -th root of x plus y The absolute of x Đọc biểu thức có số x0 x zero; x nought ( x2 − x1 ) x two minus x one, all to the (power of) two x12 + y12 x one squared plus y one squared Khi trình bày lời giải tốn ta thường dùng từ sau: Argument(n) Conjecture(n) assume (v) assumption Case(n) special case Axiom(n) Concept (n) Define(v) Well-defined Definition(n) corollary (n) Consequence(n) Lemma(n) Property(n) Proposition(n) theorem (n) True(a) Truth(n) False(a) Proof(n) Reasoning(n) Conclude(v) Conclusion(n) Result (v) Condition (n) Satisfy Equivalent(a) Deduce(v) /'ɑ:gjumənt/ /kən´dʒektʃə/ /ə'sju:m/ /ə'sʌmpʃn/ /keis/ /'speʃəl keis / /'æksiəm/ /ˈkɒnsept/ /di'fain/ /´weldi´faind/ /defini∫n/ /kə'rɒləri/ /'kɔnsikwəns/ /´lemə/ /'prɔpəti/ /ˌprɒpəˈzɪʃən/ / 'θiərəm/ /tru:/ /tru:θ/ /fɔ:ls/ /pru:f/ /´ri:zəniη/ /kənˈklud/ /kənˈkluʒən/ /ri'zʌlt/ /kən'dɪʃn/ /'sætisfai/ /i´kwivələnt/ /di´dju:s/ Lập luận Giả sử Giả sử Sự giả sử cách cách đặc biệt tiên đề khái niệm định nghĩa Được định nghĩa lời định nghĩa Hệ hệ quả, kết bổ đề tính chất mệnh đề định lý chân lý sai Chứng minh biện luận kết luận kết luận kết điều kiện thỏa mãn tương đương suy iff [=if and only if] Imply(v) Induction on(v) Consider(v) contradict (v) Contradiction(n) Conversely(adv) Example(n) Exercise (n) s.t = such that Explain(v) Explanation(n) Formal(a) Reduce to(v) Hand(n) on one hand on the other hand Remark(v) Require(v) /im'plai/ /In'dʌkʃn/ /kən´sidə/ /¸kɔntrə´dikt/ /,kɔntrə'dik ʃn/ /kən'və:sli/ /ig´za:mp(ə)l/ /'eksəsaiz/ /iks'plein/ /,eksplə'neiʃn/ /'fɔ:məl/ /ri'dju:s/ /hænd/ /ri'mɑ:k/ /ri'kwaiə/ Khi bao hàm; kéo theo phép quy nạp xét, ý đến mâu thuẫn với, trái với mâu thuẫn ngược lại ví dụ tập Sao cho giải thích giải thích hình thức rút gọn tay Một mặt Mặt khác ý, thích địi hỏi, cần tìm Một số cụm từ thường dùng trình bày tiếng Anh It follows from that We deduce from that Conversely, implies that Equality (1) holds By Proposition… By definition, By assumption, … has the following properties: hold unconditionally This result is conditional on… Note that is well-defined, since It is enough to show that Từ….suy … Ta suy từ… rằng… Ngược lại, …… có nghĩa là…… đẳng thức (1) Theo mệnh đề… Theo định nghĩa … Theo giả thiết … …có tính chất sau: hiển nhiên Kết suy từ … Chú ý … ln … diều kiện đủ để … a necessary and sufficient condition We are reduced to proving that The main idea is as follows : Consider the special case when Which proves the required claim On the other hand, which mean that In others word, t.f.a.e = the following are equivalent wlog = without loss of generality điều kiện cần đủ Ta cần chứng minh rằng… Ý tưởng sau xét trường hợp đặc biệt … điều cần chứng minh mặt khác… điều chứng tỏ rằng… nói cách khác… Tương đương với Khơng tính tổng qt Do phần Tốn học có liên hệ mật thiết với nhau, phần sau sử dụng kiến thức phần trước nên từ chuyên ngành Tuy nhiên mảng kiến thức có thuật ngữ riêng, sau thuật ngữ hay dùng chương chương trình tốn lớp 10 PHẦN ĐẠI SỐ: Chương I - Mệnh đề, Tập hợp Proposition(n) Imply(v) Equivalent (a) Negative proposition /ˌprɒpəˈzɪʃən/ /im'plai/ /i´kwivələnt/ /´negətiv/ Mệnh đề kéo theo tương đương Mệnh đề phủ định Converse proposition exists for each [=for every] Set(n) Subset (n) /'kɔnvə:s/ /ig'zist/ /set/ /´sʌb¸set/ Mệnh đề đảo Tồn Với Tập hợp Tập hợp finite set infinite set element(n) Belong to(v) union(n) intersection(n) Belong to(v) /‘fainait set/ /‘infinit set/ /‘elimɘnt/ /bi’lɒη tu:/ /‘ju:niɘn/ /,intɘ’sekʃ(ɘ)n/ /bi’lɒη tu:/ tập hữu hạn tập vô hạn phần tử, yếu tố thuộc hợp giao thuộc disjoint from(adj) empty(a) nonempty(a) Infinite(a) Infinity(n) minus infinity Plus infinity open interval closed interval half open interval A B /dis’dӡͻint frɘm/ /‘empti/ /‘nɒn,empti/ / ˈɪnfɪnət/ / ɪnˈfɪnəti / / ˈmaɪnəs ɪnˈfɪnəti / / plʌs ɪnˈfɪnəti / /'oupən/-/ˈɪntərvəl/ /klouzd/-/ˈɪntərvəl/ /hɑ:f//'oupən//ˈɪntərvəl/ rời (nhau) rỗng không rỗng vô hạn, vô cực, vô số vô số, vô cực, vô hạn âm vô cực dương vô cực Khoảng Đoạn Nửa khoản A B A implies B ; if A then B A is equivalent to B ; A iff B A x  A x  A ! x  A not A for each [=for every] x in A there exists [= there is] an x in A (such that) there exists [= there is] a unique x in A (such that)  x  A there no x in A (such that) x A x A x is an element of A ; x lies in A ; x belongs to A ; x is in A x is not an element of A ; x does not lie in A ; x, y  A x does not belong to A ; x is not in A (both) x and y are elements of A ; lie in A ; x, y  A belong to A ; are in A (neither) x nor y is an element of A ; lies in A ; belongs to A ; is in A  The empty set (= set with no elements) A= A is an empty set A A is non-empty the union of (the sets) A and B ; A union B A B contains those elements that belong to A or to B the intersection of (the sets) A and B ; A intersection B A B contains those elements that belong to both A and B A  B =  A is disjoint from B ; the intersection of A and B is empty {x, } the set of all x such that the set of all natural numbers the set of all integral numbers the set of all rational numbers (a, b) the set of all real numbers open interval a, b  a, b  closed interval a, b ( a, b] half open interval a, b (open on the left, closed on the right) [a, b) half open interval a, b (open on the right, closed on the left) Chương II - Hàm số bậc bậc hai function (n) Variable(n) Value(n) origin(n) coordinate(n) x-axis(n) y-axis (n) x-coordinate (n) y-coordinate (n) x-intercept (n) y-intercept (n) equation (n) graph (n) line (n) parabola quadratic form(n) Coefficient slope (n)=gradient vertex turning point reflection(n) axis of symmetry decrease (n) /ˈfʌŋkʃən/ / ˈveəriəbl/ / ˈvæljuː/ /'ɔridʤin/ /kou'ɔ:dneit/ /eks/ /'æksis/ /wai/ /'æksis/ /eks/ /kou'ɔ:dnit/ /wait/ /kou'ɔ:dnit/ /eks/- /'intəsept/ /wait/-/'intəsept/ /i'kweiʃn/ /gra:f/ /lain/ /pə'ræbələ/ /kwɔ'drætik/ /,kəui’fiʃnt/ /sloup/ /'və:teks/ /'tə:niɳ/ /pɔint/ /ri´flekʃən/ /'æksis/ /ɔv/ /'simitri/ / 'di:kri:s/ hàm, hàm số biến số, biến thiên giá trị Gốc tọa độ tọa độ Trục hoành Trục tung Hoành độ Tung độ Giao với trục hồnh Giao với trục tung phương trình đồ thị đường thẳng Parabol dạng bậc hai Hệ số Hệ số góc Đỉnh Đỉnh đối xứng Trục đối xứng giảm sút decrease (v) decreasing function (n) constant (n) constant function (n) increase( n) increase (v) increasing function (n) maximum (adj) global maximum (n) local maximum (n) minimum (n) global minimum (n) local minimum (n) monotone function (n) Sign(n) Parity check / 'di:kri:s/ / 'di:kri:siη ˈfʌŋkʃən/ /'kɔnstənt/ /'kɔnstənt ˈfʌŋkʃən/ /'ɪŋkri:s/ /ɪn'kri:s/ /ɪn'kri:siη ˈfʌŋkʃən/ /´mæksiməm/ /´gloubl ´mæksiməm/ /'loukəl ´mæksiməm/ /'mɪnɪməm/ /´gloubl'mɪnɪməm/ /'loukəl 'mɪnɪməm/ /´mɔnə¸toun ˈfʌŋkʃən/ / saɪn / /´pỉriti//tʃek/ làm giảm sút hàm nghịch biến số hàm tăng thêm tăng lên hàm đồng biến cực đại, tối đa cực đại toàn diện cực đại cục cực tiểu cực tiểu toàn diện cực tiểu cục hàm đơn điệu dấu, dấu hiệu Kiểm tra tính chẵn-lẻ Chương III, IV - Phương trình Hệ phương trình Bất phương trình Equation Simultaneous equation equality /ɪˈkweɪʒn/ Phương trình /,saiml'teiniəs//ɪˈkweɪʒn/ Hệ phương trình /i:'kwɔliti/ Đẳng thức inequality (n) /,ini:'kwɔliti/ Bất đẳng thức equal(adj) greater than /'i:kwəl/ /greitə/ /ðæn/ bằng, ngang Lớn smaller than /smɔ:l/ /ðæn/ Nhỏ positive /'pɔzətiv/ Dương negative /´negətiv/ Âm polynomial (adj) polynomial (n) quadratic equation (n) Cubic equation (n) Quartic equation (n) /ˌpɑliˈnoʊmiəl/ /ˌpɑliˈnoʊmiəl/ /kwɔ'drỉtik//ɪˈkweɪʒn/ /´kju:bik//ɪˈkweɪʒn/ /'kwɔtik/ /ɪˈkweɪʒn/ Đa thức phương trình đại số Phương trình bậc hai Phương trình bậc ba Phương trình bậc bốn Biquadratic equation /¸baikwɔ´drỉtik/ PT trùng phương coefficient (n) /ˌkəʊɪˈfɪʃnt/ hệ số /dɪˈɡriː/ /dis´kriminənt/ Degree (n) discriminant root(n) /ruːt/ simple root /ˈsɪmpl/ -/ruːt/ double root /ˈdʌbl/ -/ruːt/ Triple root /ˈtrɪpl/-/ruːt/ multiple root /ˈmʌltəpl/ -/ruːt/ solution(n) /səˈluʃn/ solve (v) /sɔlv/ L.H.S [= left hand side] R.H.S [= right hand side] x y x is greater than y độ, cấp bậc biệt số, biệt thức căn, nghiệm nghiệm đơn nghiệm kép nghiệm bội ba nghiệm bội lời giải giải vế trái vế phải x y x is greater (than) or equal to y x y x is smaller than y x y x is smaller (than) or equal to y x0 x is positive x is positive or zero; x is non-negative x is negative x is negative or zero x0 x0 x0 Chương V – Thống kê Sign(n) Frequency / saɪn / /'fri:kwənsi/ dấu, dấu hiệu Tần số Chart (n) /tʃa:t/ Biểu đồ Average (n) Mean (n) Arithmetic mean (n) Median (n) Mode (n) Variance(n) Deviation standard deviation /'ævəridʤ/ /mi:n/ /ə'riθm ətik/ /mi:n/ /'mi:djən/ /moud/ /'veəriəns/ /di:vi'ei∫n/ /'stændəd/ /di:vi'ei∫n/ Trung bình Trung bình Trung bình cộng Trung vị Mod Phương sai Độ lệch Độ lệch chuẩn PHẦN HÌNH HỌC Chương I - Vectơ vector (n) zero vector (n) /'vektə/ /'ziərou//'vektə/ Vectơ Vectơ không unit vector (n) /'ju:nit//'vektə/ Vectơ đơn vị ray(n) line (n) segment(n) length of segment (n) direction magnitude of a vector point (n) bisect(v) midpoint(n) perpendicular(a) parallel(a) Plane (n) x-axis(n) y-axis (n) origin(n) coordinate(n) x-coordinate (n) y-coordinate (n) quadrant(n) /rei/ /lain/ /'segmənt/ /leɳθ ɔv 'segmənt/ /di'rek∫n/ /'mægnitju:d/ /pɔint/ /bai´sekt/ /midpɔint/ /pə:pən'dikjulə/ /'pærəlel/ /plein/ /eks/ /'æksis/ /wai/ /'æksis/ /'ɔridʤin/ /kou'ɔ:dneit/ /eks/ /kou'ɔ:dnit/ /wait/ /kou'ɔ:dnit/ /'kwɔdrənt/ Tia đường thẳng Đoạn thẳng chiều dài đoạn thẳng hướng độ dài vecto điểm chia đơi trung điểm vng góc song song mặt phẳng Trục hoành Trục tung Gốc tọa độ tọa độ Hồnh độ Tung độ Góc phần tư Chương II – Tích vơ hướng hai vectơ ứng dụng scalar (a) scalar product(n) triangle(n) vertex(n) angle(n) acute angle right angle obtuse angle /´skeilə/ /´prɔdʌkt/ /´traiæηgl/ /´və:teks/ /'æɳgl/ /'əkju:t 'æɳgl/ /'rait 'ỉɳgl/ /əb'tju:s 'ỉɳgl/ vơ hướng tích vơ hướng tam giác đỉnh góc góc nhọn góc vng góc tù straight angle supplementary (a) complementary(a) vertical angle(n) exterior angle(n) scalene triangle(n) isosceles triangle(n) equilateral triangle(n) acute triangle(n) Obtuse triangle (n) right triangle(n) leg(n) hypotenuse(n) Pythagorean theorem perimeter (n) triangle inequality(n) height(n) altitude(n) Similar triangles(n) /streɪt 'æɳgl/ /ˌsʌpləˈmɛntəri/ /,kɔmpli'mentəri/ /'və:tikəl 'æɳgl/ /eks'tiəriə 'æɳgl/ /´skeili:n ´traiỉηgl/ /ai´sɔsi¸li:z ´traiỉηgl/ /¸i:kwi´lỉtərəl ´traiỉηgl/ /'əkju:t ´traiỉɳgl/ /əb'tju:s ´traiỉɳgl/ /'rait ´traiỉɳgl/ /´leg/ /hai'pɔtinju:z/ /pai¸ θỉgə´riən 'θiərəm/ /pə´rimitə/ /´traiỉηgl ,ini:'kwɔliti/ /hait/ /´ỉlti¸tju:d/ /´similə ´traiỉηgls/ góc bẹt phụ bù góc đối đỉnh góc ngồi tam giác thường tam giác cân tam giác tam giác nhọn tam giác tù tam giác vuông cạnh cạnh huyền định lý pythagore chu vi bất đẳng thức tam giác chiều cao chiều cao tam giác đồng dạng Chương III – Phương pháp tọa độ mặt phẳng origin(n) coordinate(n) x-coordinate (n) y-coordinate (n) Coefficient horizontal line (n) /'ɔridʤin/ /kou'ɔ:dneit/ /eks/ /kou'ɔ:dnit/ /wait/ /kou'ɔ:dnit/ /,kəui’fiʃnt/ /,hɔri'zɔntl/ /lain/ vertical line (n) /'və:tikəl/ /lain/ equation of line (n) /i'kweiʃn/ /ɔv/ /lain/ Director vector (n) General equation /di'rektə //'vektə/ /'ʤenər(ə)l//ɪˈkweɪʒn/ Gốc tọa độ Tọa độ Hoành độ Tung độ Hệ số Đường thẳng song song với trục hoành Đường thẳng song song với trục tung Phương trình đường thẳng Véc-tơ phương Phương trình tổng qt Phương trình tắc Canonical equation /kə'nɔnikəl//ɪˈkweɪʒn/ Parametric equation /¸pỉrə´metrik//ɪˈkweɪʒn/ Phương trình tham số Distance pass through (v) circle (n) center (n) radius (n) diameter(n) arc (n) chord (n) circumference(n) semicircle(n) intercept (v) central angle (n) tangent to (v) tangent line(n) axis of symmetry Ellipse(n) Hyperbola(n) Parabola (n) /'distəns/ /pɑ:s θru:/ /'sə:kl/ /'sentə/ /´reidiəs/ /dai'ỉmitə/ /ɑrk/ /kɔrd/ /sə:´kʌmfərəns/ /´semi¸sə:kl/ /'intəsept/ /´sentrəl 'ỉɳgl/ /'tỉndʒənt/ /'tændʒənt lain/ /'æksis/ /ɔv, əv/ /'simitri/ /i´lips/ /hai´pə:bələ/ /pə'ræbələ/ Khoảng cách qua đường trịn tâm bán kính đường kính cung dây cung chu vi đường tròn nửa đường tròn chắn góc tâm tiếp tuyến với đường tiếp tuyến Trục đối xứng Elip Hyperbol Parabol VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY TOÁN BẰNG TIẾNG ANH VÀ MỘT SỐ CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRÊN LỚP Phần kinh nghiệm cá nhân việc giảng dạy môn Tốn tiếng Anh Theo tơi, giảng tốt phụ thuộc vào số yếu tố nội dung giảng, cách diễn đạt tâm lý giáo viên Tất nhiên, trước giảng giáo viên phải nắm rõ nội dung mà giảng dạy nắm thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh giảng Sau chuẩn bị nội dung giảng tốt, phải biết cách truyền đạt giảng cách có hiệu Để làm điều ta nên thực hành cách trình bày câu tiếng Anh liên quan đến giảng trước Nếu ta nên xem giảng mẫu giáo viên nước nước giảng tiếng Anh tương tự giảng Khi chuẩn bị kỹ bước này, lúc giảng ban đầu ta nên nói chậm rành mạch Khơng nên giảng nhanh q học sinh không hiểu số thuật ngữ chuyên môn tiếng Anh Giải thích cặn kẽ khái niệm ban đầu nên dùng cấu trúc ngữ pháp từ ngữ đơn giản Làm giúp học sinh hiểu nắm từ chuyên mơn dễ hơn, có hiệu Khác với môn học khác, dạy môn Tốn tiết lý thuyết, theo tơi viết bảng lựa chọn tốt Học sinh hiểu vấn đề khó lý thuyết Tốn cách thơng qua biến đổi tốn học trình bày bước bảng viết chúng vào Với vấn đề quan trọng khó, đơi việc giảng tiếng Việt khơng phải dễ dàng để giúp em hiểu mấu chốt vấn đề, khơng nói đến việc giảng tiếng Anh Do vậy, giảng mà quan sát thấy đa số học sinh lớp chưa nắm vấn đề giảng giáo viên nên chuyển sang giảng tiếng Việt phần suy cho đặt mục tiểu giảng dạy nội dung Toán lên hàng đầu Phần hệ thống câu tiếng Anh giao tiếp thường dùng giảng theo trình tự bước lên lớp Trình tự giảng chia theo thứ tự sau: - Giáo viên vào lớp, ổn định lớp - Giới thiệu học, cấu trúc học - Đi vào phần hoạt động chi tiết - Tổng kết lại học - Giao tập thông báo nội dung học Để ổn định lớp bắt đầu học, giáo viên nói - We begin today's lesson - Is everybody ready to start? - I think we can start now - Chúng ta bắt đầu học hôm - Các em sẵn sàng để bắt đầu chưa? - Tơi nghĩ bắt đầu Tiếp theo giáo viên giới thiệu nội dung học, dùng câu như: - Today, we are going to study … - Hôm nay, nghiên cứu - Our topic today is … - Chủ đề hôm - What I want to talk about today is - Những tơi muốn nói hơm … - We are going to discuss … - Today I am going to focus on … - Today, I want to give you some …… - Chúng ta thảo luận - Hôm tập trung vào - Hôm nay, muốn cung cấp cho bạn vài Nếu muốn giới thiệu cấu trúc học, dùng cách diễn đạt: - First we’ll look at … and then we’ll look at … - I’m going to cover … and then … - We’ll discuss a few examples of/types of … - Trước tiên xem xét sau xem xét - Bài học bao gồm sau - Chúng ta thảo luận vài ví dụ / loại Để kết nối phần nhỏ phần nội dung giảng dùng số cấu trúc câu sau Bắt đầu vào phần ta nói: - First, let’s look at … - Let me start with … - Trước tiên, nhìn vào - Hãy để bắt đầu với Chuyển tiếp sang phần nói: - Next, let’s talk about … - Tiếp theo, nói - Now let’s move on to … - Bây chuyển sang - Now, we are ready for (able to) … - Bây giờ, sẵn sàng để (có thể) - With what we have discussed, we - Với thảo luận, now have all necessary information có tất thơng tin cần to solve … thiết để giải - Now that we’ve talked about … , - Chúng ta nói , let’s talk about … nói - That’s enough about… Let’s go - Đã đủ Chúng ta tiếp tục với on to … Đi vào nội dung phần với hoạt động chi tiết, thông thường phải trải qua hoạt động như: Đặt câu hỏi, thực hoạt động sách giáo khoa bảng, điều khiển lớp học, động viên khuyến khích học sinh Với hoạt động dùng nhiều mẫu câu khác nhau, tùy tình Ví dụ Câu mệnh lệnh: - Close your books - You say it, Hoa - Answer it, somebody - Don't be quiet now - Just sit down and be qiuet - I want you to try exercise one - Hãy gấp sách lại - Mời Hòa phát biểu - Ai trả lời câu hỏi - Đừng im lặng - Hãy ngồi xuống trật tự - Tôi muốn bạn cố gắng làm Câu yêu cầu: - Come here, please - Would you like to write on the board? - Can/Could you say it again? - Do you mind repeating what you said? - Hãy lên (bảng) - Ai trình bày bảng? - Bạn nói lại lần khơng? - Bạn lặp lại bạn nói? Gợi ý thuyết phục: - Let's start now - Hãy bắt đầu - You can leave question one out - Bạn làm câu hỏi sau - There is no need to translate - Không cần phải dịch tất thứ everything Câu hỏi: - Do you agree with Huong? - Can you all see? - Are you sure? - Do you really think so? - Bạn có đồng ý với Hương khơng? - Các bạn nhìn thấy rõ chứ? - Bạn có chắn khơng? - Bạn có thực nghĩ vậy? Cảnh báo học sinh em gặp sai lầm: - Be careful/Look out / Watch out - Mind / watch the step - Hãy cẩn thận - Hãy xem lại bước làm Hoạt động sách giáo khoa: - Give out the books, please - Hãy lấy sách - Open your books at page 55 - Turn to page 55, please - Has everybody got a book? / Does everybody have a book? - Books put (out with you books) / Books away (away with your books) - Take out books and open them at page 55 - Look at exercise one on page 55 - Turn back to the page 55 - Stop working now - Mở sách trang 55 - Hãy mở trang 55 - Mọi người có sách chưa? - Put your pens down - Let's read the theorem two aloud - Does it make sense? [=Do you understand everything?] - Đặt bút bạn xuống - Hãy đọc to định lí - Bạn có hiểu khơng? - Để sách xuống - Lấy sách mở trang 55 - Nhìn vào tập trang 55 - Quay trở lại trang 55 - Dừng hoạt động Làm việc nhóm: - Work in pairs - Work with your friend(s) - Work in groups of - Get into groups of - Discuss it with your partner - Làm việc theo cặp - Làm việc với bạn - Làm việc nhóm người - Ghép thành nhóm người - Thảo luận với đối tác bạn Làm việc bảng: - Everyone, look at the board, please - Come out to board, please - Come out and write your answer on the board - Take a piece of chalk and write the sentence out - Are these sentences on the board right? - Anything wrong with sentence one? - Is this answer correct ? - Các em nhìn lên bảng - Mời em lên bảng - Hãy lên bảng viết câu trả lời em - Hãy lấy phấn viết câu em - Những câu bảng có khơng? - Có sai câu khơng? - Câu trả lời có khơng? Khi điều hành thảo luận nhóm, ta sử dụng câu sau: - Is everybody ready to start? - Let’s start with question number - Duc, you want to begin? - Hang, what you think about that? - Any other comments? -Thanks, everyone Good discussion - Các em sẵn sàng để bắt đầu chưa? - Hãy bắt đầu với câu hỏi số - Đức, em có muốn bắt đầu khơng? - Hằng, em nghĩ vấn đề đó? - Có ý kiến khác khơng? - Cảm ơn em, thảo luận tốt Trong lúc điều hành thảo luận lớp, muốn đưa ý kiến mình, sử dụng: - In my opinion, … I think/feel … I noticed that … I think it was interesting that … … is really important because … - Theo tôi, - Tôi nghĩ / cảm giác - Tôi nhận thấy - Tôi nghĩ điều thú vị - thực quan trọng Khi giáo viên gây sai sót lớp học có việc bận phải ngồi, xin lỗi học sinh cách: - Could I get past? - I'll be back in the moment? - I'm sorry, I didn't notice it - I've made a mistake on the board - Tơi qua khơng? - Tơi trở lại ngay? - Tôi xin lỗi, không nhận thấy - Tơi làm sai chỗ bảng Ngoài ra, học sinh, em thường dùng số câu sau - Excuse me I'm sorry I'm late - Excuse me May I come in? - Can I leave a bit early today, please? - I'm sorry, I've left my book at home - I didn't have time to my homework I'm sorry - Can you help me this exercise? - Em xin lỗi em đến muộn - Xin lỗi Em vào khơng ạ? - Hơm em sớm chút không ạ? - Em xin lỗi, em để quên sách nhà - Em thời gian để làm tập nhà Em xin lỗi - Thầy giúp em làm tập không? - Could you speak more slowly, - Thầy nói chậm khơng ạ? please? - Can you repeat that please? I didn't understand - Sorry I don't understand that - Can you explain that again, please? - Sorry, can you say that again? - Thầy lặp lại điều khơng? Em khơng hiểu - Xin lỗi Em khơng hiểu - Thầy giải thích lần khơng ạ? - Xin lỗi, thầy nói lại điều vừa không ạ? Khi muốn định nghĩa đại lượng đó, ta nói: - That is, … - X, meaning … - The definition of that is … - Đó là, - X, nghĩa - Định nghĩa Khi cần giải thích vấn đề hay thuật ngữ ta dùng - Let me explain … - Let me show you what I mean … - Let’s look at how this works … - Hãy để giải thích - Hãy để tơi giải thích cho em rõ - Hãy nhìn, lí giải cho việc Trong giảng, đưa kết hay ý kiến đó, đơi phải đưa lập luận hay lý Ta nói: - Let me tell you why … Let me give you an example … The reason is … This is because … I think … - Hãy để tơi nói cho bạn biết - Để tơi cho bạn ví dụ - Lý - Điều - Tơi nghĩ Khi đưa ví dụ, diễn đạt - For example, … Here are some examples: … Take X, for example… For instance, … …, such as, … - Ví dụ, - Dưới số ví dụ: - Về X, ví dụ - Ví dụ, - , Chẳng hạn như, Khi đặt tên cho biến đó, hay dùng cấu trúc: Let … be/denote… - Let x be the distance from A to B - Let y denote … - Gọi x khoảng cách từ A đến B - Gọi y … Khi phát biểu định lý (theorem) hay dùng cấu trúc sử dụng động từ states (phát biểu), ví dụ như: The Pythagorean Theorem states that for a right triangle with legs a, b, and hypotenuse c, we have: a + b2 = c Trong trình giảng bài, điều quan trọng quan sát xem em học sinh có hiểu hay khơng Nếu có vấn đề mà em khơng hiểu, giáo viên dừng lại hỏi - Do you get it? - Got it? - Do you get the point? - Bạn có hiểu khơng? - Hiểu chưa? - Bạn có hiểu vấn đề khơng? Khơng nên sử dụng câu “Do you understand?” Chúng ta nên khuyến khích em hỏi trả lời tiếng Anh Có nhiều cách thực điểu đó, chẳng hạn em hỏi khen câu hỏi trước trả lời - That’s a good question! - I get your point - Câu hỏi hay! - Thầy hiểu ý em muốn hỏi Còn em trả lời, đồng ý với câu trả lời em nói - I agree with you - That’s a good point - You’re right - Tôi đồng ý với bạn - Đó ý kiến hay - Em nói Nếu khơng đồng ý với câu trả lời nói - I don’t agree with that … - Tơi khơng đồng ý với điều - I disagree with you - Tôi không đồng ý với bạn - I have a different idea/point of view - Tơi có ý tưởng khác / quan điểm khác trình bày ý kiến Nếu muốn làm chậm tốc độ truyền đạt để học sinh ý đến vấn đề trình bày giáo viên sử dụng từ đệm vào đầu câu như: - Well, … I’d like to say… - Vâng, tơi muốn nói… - So, … could I say… - Vì vậy, tơi nói… - Alright, … let’s go to the next - Được rồi, đến vấn đề problem Để tổng kết lại phần tồn bài, dùng - So we have learned … - Let’s wrap up what we have studied today… - Well, I have talked everything about … - Ok, I gave/explained you three examples with the solutions, now let’s take a look at them again and point out the important facts - Chúng ta học - Chúng ta xem lại học ngày hôm - Vâng, nói tất thứ - Vừa ta giải ba ví dụ, xem xét chúng lần kiện quan trọng Kết thúc học ta có số cách nói: - All right, that's all for today - We'll continue working on this chapter next time - Please re-read this lesson for Monday's - You were supposed to this exercise for homework - There will be a test on this next Monday - Remember your homework - See you again on Monday - Được rồi, tất cho ngày hơm - Chúng ta tiếp tục học phần vào buổi sau - Hãy đọc lại học để chuẩn bị cho học vào thứ hai - Về nhà em làm tập - Sẽ có kiểm tra vào hơm thứ Hai tuần sau - Các em nhớ làm tập nhà - Hẹn gặp lại vào thứ hai Sau kết thúc giảng, nên thông báo cho học sinh biết nội dung để em chuẩn bị trước Chẳng hạn - Ok, that’s all for today Tomorrow, we will come back to this problem - Well, we have finished the lesson today In the next lesson, we will have a test for this chapter - Được rồi, hôm dừng Ngày mai, trở lại vấn đề - Chúng ta hoàn thành học hơm Tiết sau, có kiểm tra cho chương Có thể nói việc giảng tiếng Anh khơng có khác biệt so với giảng tiếng Việt Chúng ta cần tâm chịu khó luyện tập chút hồn tồn giảng tốt ... TOÁN BẰNG TIẾNG ANH VÀ MỘT SỐ CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRÊN LỚP Phần kinh nghiệm cá nhân việc giảng dạy môn Tốn tiếng Anh Theo tơi, giảng tốt phụ thuộc vào số yếu tố nội dung giảng, cách... giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG DẠY TỐN BẰNG TIẾNG ANH Tuy có nhiều khó khăn việc giảng dạy tiếng Anh không thực Theo tôi, việc giảng dạy tiếng Anh tuân theo... qua q trình giảng dạy tiếng Việt cần chuyển sang ngơn ngữ tiếng Anh, vấn đề khó với giáo viên dạy tiếng Anh hệ thống thuật ngữ chuyên ngành phải đáp ứng đủ cho nội dung học, thuật ngữ khơng dễ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH và các câu GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRONG GIẢNG dạy TOÁN lơp 10 BẰNG TIẾNG ANH ,