0

Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về

13 8 0
  • Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:04

VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tĩnh mạch cửa:  Đánh giá được huyết khối.. của tĩnh mạch cửa..[r] (1)09‐Dec‐18 Ktv Nguyễn Trung Thành; Ths.bs Trần Đăng Khoa; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng Khoa CĐHA- bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô I: ĐẶT VẤN ĐỀ  Ung thư gan ngày càng phổ biến và tỉ lệ mắc ngày càng cao  Ung thư gan trên ảnh CLVT thường là thể khối, có thể là hay nhiều khối  Khối u có thể là nguyên phát hay phát triển trên gan xơ I: ĐẶT VẤN ĐỀ  Với CLVT thông thường có thể chẩn đoán khối u  Với CLVT đa dãy y nayy ta có thể:  Chẩn đoán khối u  Phân loại khối u  Đáp ứng số yêu cầu định điều trị  Theo dõi sau điều trị  Hiện nhiều sơ y tế đã trang bị hệ thống CLVT đại (2) 09‐Dec‐18 II: MỤC TIÊU KỸ THUẬT TẠO ẢNH CLVT TRONG BỆNH UNG THƯ GAN PHÂN TÍCH Ý NGHĨA CÁC LOẠI ẢNH III: PHƯƠNG TIỆN  MÁY CLVT ĐA DÃY III: PHƯƠNG TIỆN  TRẠM XỬ LÍ HÌNH ẢNH hinhanhykhoa.com (3) 09‐Dec‐18 IV: KỸ THUẬT CHỤP CHUẨN BỊ BỆNH NHÂN:  Giống chuẩn bị thăm khám CLVT có tiêm thuốc cản quang  Không có các chống định tiêm thuốc cản quang IV: KỸ THUẬT CHỤP THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CHỤP:  kV : 120  mA: 250-400 A smartt mA A 250 400  Auto pitch THUỐC CẢN QUANG:  Sử dụng hàm lượng: 300mgI/ml  Thể tích tiêm thuốc: ~1,5ml/kg cân nặng  Tốc độ tiêm: 2,5-3,5 ml/s tùy vào thể trạng bệnh nhân IV: KỸ THUẬT CHỤP CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỤP:  Bước 1: Chụp ảnh định hướng(Scout) : theo hướng thẳng-nghiêng g g g  Bước 2: Chụp các lớp cắt trước tiêm  Bước 3: Chụp các lớp cắt có tiêm thuốc cản quang theo các thì:  Động mạch: 25”, các lớp cắt mỏng 1.25mm  Tĩnh mạch: 60”, các lớp cắt mỏng 2.5mm  Thì muộn : 120”,các lớp cắt mỏng 2.5mm (4) 09‐Dec‐18 IV: KỸ THUẬT CHỤP GIAI ĐOẠN CỦA UNG THƯ VÀ CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ V- KỸ THUẬT TẠO ẢNH ĐIỂM 1: HÌNH ẢNH ĐA THÌ  Lấy hình ảnh đa thì khối u cùng vị trí  Ghi các mốc thời gian sau tiêm thuốc  Kích thước khối u  Số lượng khối u  Vị trí khối u  Cấu trúc lân cận quanh khối u (5) 09‐Dec‐18 V- KỸ THUẬT TẠO ẢNH ĐIỂM 2: DỰNG MẠCH MÁU  ĐỘNG Ộ MẠCH Ạ CẦN DỰNG Ự CÁC HƯỚNG :  Coronal  Sagital  Axial  Oplique V- KỸ THUẬT TẠO ẢNH ĐIỂM 2: DỰNG MẠCH MÁU  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG: • Tĩnh mạch gan • Tĩnh mạch cửa • Tĩnh mạch bàng hệ(nếu có) • Huyết khối(nếu có) V- KỸ THUẬT TẠO ẢNH ĐIỂM 3: ĐO THỂ TÍCH GAN  Thể tích toàn gan  Thể tích khối u gan  Thể tích các phân thùy gan (6) 09‐Dec‐18 V- KỸ THUẬT TẠO ẢNH ĐIỂM : CÁC TỔN THƯƠNG KHÁC  Các nhóm hạch  Các tổn thương di  Các tổn thương khác VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH HÌNH ẢNH ĐA THÌ: Đánh giá tính chất ngấm thuốc, thải thuốc khối u Sau tiêm 25” Sau tiêm 60” Sau tiêm 120” VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH HÌNH ẢNH ĐA THÌ:  Đánh giá đáp ứng điều trị can thiệp (7) 09‐Dec‐18 VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH HÌNH ẢNH ĐA THÌ:  Đánh giá thông động tĩnh mạch VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH HÌNH ẢNH ĐA THÌ:  Vị trí khối u có khả phẫu thuật,RF, tiêm cồn, TACE ? VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH HÌNH ẢNH ĐA THÌ:  Kích thước và số lượng khối u nhằm mục đích đánh giá giai đoạn ung thư (8) 09‐Dec‐18 VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  ĐỘNG MẠCH CẦN DỰNG CÁC HƯỚNG:  Hướng CORONAL:  Bộc lộ mạch máu nuôi khối u  Bộc lộ nguyên ủy xuất phát động mạch gan và các mạch khác  Xem có bất thường giải phẫu động mạch gan hay không? VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  ĐỘNG MẠCH CẦN DỰNG CÁC HƯỚNG:  Hướng SAGITAL:  Bộc lộ nguyên ủy xuất phát động mạch thân tạng và động mạch MTTT  Xem có bất thường giải phẫu lỗ xuất phát các động mạch: vị trái, thân tạng, mạc treo tràng trên VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  ĐỘNG MẠCH CẦN DỰNG CÁC HƯỚNG:  Hướng g AXIAL:  Bổ xung thêm hướng nhìn phân chia các động mạch (9) 09‐Dec‐18 VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  ĐỘNG MẠCH CẦN DỰNG CÁC HƯỚNG:  Hướng g OPLIQUE Q :  Bộc lộ thêm các động mạch ngoằn nghèo khác ngoài gan vào nuôi khối u VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tĩnh mạch gan:  Đánh giá hình thái tĩnh mạch gan  Các bất thường tĩnh mạch gan VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tĩnh mạch gan:  Đánh giá huyết khối tĩnh mạch gan (10) 09‐Dec‐18 VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tĩnh mạch cửa:  Đánh giá hình thái-kích thước tĩnh mạch cửa  Các bất thường giải phẫu tĩnh mạch cửa VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tĩnh mạch cửa:  Đánh giá huyết khối tĩnh mạch cửa VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tĩnh mạch bàng hệ:  Các vòng nối tuần hoàn bàng hệ 10 hinhanhykhoa.com (11) 09‐Dec‐18 VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH DỰNG MẠCH  TĨNH MẠCH CẦN DỰNG  Tương quan tĩnh mạch gan và tĩnh mạch cửa trường hợp bệnh nhân có định đặt TIPS VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH ĐO THỂ TÍCH GAN:  Đánh giá thể tích gan, thể tích khối u, thể tích gan lành còn lại dự kiến sau cắt VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH :ĐÁNH GIÁ CÁC TỔN THƯƠNG KHÁC  Hạch: hạch rốn gan, hạch sau phúc mạc… 11 (12) 09‐Dec‐18 VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH :ĐÁNH GIÁ CÁC TỔN THƯƠNG KHÁC  Tổn thương thứ phát: VII SẮP XẾP HÌNH ẢNH DỰNG VÀ IN PHIM TỜ PHIM SỐ TỜ PHIM SỐ VIII KẾT LUẬN Tạo ảnh CLVT gan bộc lộ rõ cấu trúc giải phẫu gan và đặc điểm khối u giúp bác sĩ CĐHA tiên lượng và chẩn đoán tốt Tạo ảnh CLVT đẹp mang lại nhiều giá trị tích cực đáp ứng yêu cầu lâm sàng chẩn đoán và điều trị 12 hinhanhykhoa.com (13) 09‐Dec‐18 13 (14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về, Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về

Hình ảnh liên quan

ĐIỂM 1: HÌNH ẢNH ĐA THÌ - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về

1.

HÌNH ẢNH ĐA THÌ Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Lấy được hình ảnh đa thì của khối uở cùng một vị trí. - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về

y.

được hình ảnh đa thì của khối uở cùng một vị trí Xem tại trang 4 của tài liệu.
HÌNH ẢNH ĐA THÌ: - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về
HÌNH ẢNH ĐA THÌ: Xem tại trang 6 của tài liệu.
HÌNH ẢNH ĐA THÌ: - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về
HÌNH ẢNH ĐA THÌ: Xem tại trang 7 của tài liệu.
VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH  DỰNG MẠCH - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về
VI- PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH  DỰNG MẠCH Xem tại trang 10 của tài liệu.
 Đánh giá được hình thái-kích thước của tĩnh mạch cửa  Các bất thường giải phẫu của  - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về

nh.

giá được hình thái-kích thước của tĩnh mạch cửa  Các bất thường giải phẫu của Xem tại trang 10 của tài liệu.
VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH  :ĐÁNH GIÁ CÁC TỔN THƯƠNG KHÁC - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về
VI: PHÂN TÍCH Ý NGHĨA TẠO ẢNH  :ĐÁNH GIÁ CÁC TỔN THƯƠNG KHÁC Xem tại trang 12 của tài liệu.
VII. SẮP XẾP HÌNH ẢNH DỰNG VÀ IN PHIM. - Kỹ thuật dựng hình CLVT bệnh lý ung thư gan và ý nghĩa lâm sàng. KTV. Nguyễn Trung Thành – Khoa CĐHA – BV Hữu Nghị Việt Xô >> Tải về
VII. SẮP XẾP HÌNH ẢNH DỰNG VÀ IN PHIM Xem tại trang 12 của tài liệu.