0

tàil liệu khóa học siêu âm doppler mạch máu tại trung tâm y khoa medic hòa hảo do medic phối hợp trường đại học y phạm ngọc thạch tổ chức

61 14 0
  • tàil liệu khóa học siêu âm doppler mạch máu tại trung tâm y khoa medic hòa hảo do medic phối hợp trường đại học y phạm ngọc thạch tổ chức

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:49

KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám.. Khảo sát tĩnh mạch giáp dưới:..[r] (1)SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP December 5, 2014 BS LÊ THANH LIÊM BS LÊ THANH LIÊM TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC (2)NỘI DUNG 1 Vai trị siêu âm Doppler chẩn đốn bệnh lý tuyến giáp. 2 Giải phẫu mạch máu tuyến giáp. 3 Kỹ thuật khám đặc điểm siêu âm Doppler mạch máu tuyến giáp bình thường. (3)I VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP. • Tuyến giáp nằm vị trí nơng nên khảo sát bằng siêu âm thang xám phân giải cao siêu âm Doppler màu, thu kết rõ ràng giải phẫu bình thường tình trạng bệnh lý. (4)(5)(6)I VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP. (7)II GIẢI PHẪU MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP. a ĐỘNG MẠCH • Tuyến giáp cấp máu từ bốn động mạch (hai cặp) động mạch giáp động mạch giáp • Động mạch giáp xuất phát từ động mạch cảnh ngoài, đến mặt thùy chia làm ba nhánh vào mặt trước ngoài, bờ trước bờ thùy • Động mạch giáp dưới: Là nhánh động mạch thân giáp cổ từ động mạch đòn, vào mặt sau thùy chia làm hai nhánh Một nhánh vào bờ thùy sau eo tuyến giáp, nhánh vào phần sau thùy (8)(9)(10)(11)b TĨNH MẠCH • Các tĩnh mạch tuyến giáp tạo nên đám rối mặt trước thùy từ xuất phát tĩnh mạch giáp tĩnh mạch giáp giữa, đổ vào tĩnh mạch cảnh tĩnh mạch giáp đổ vào tĩnh mạch cánh tay đầu tĩnh mạch cảnh trong. • Tĩnh mạch giáp diện thường đổ vào tĩnh mạch tay đầu trái. (12)(13)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám Khảo sát động mạch tĩnh mạch giáp trên: •Động mạch tĩnh mạch giáp thấy cực thùy giáp •Đặt đầu dò theo hướng cắt dọc cực thùy giáp, đầu chếch khoảng 30 độ, ta thấy hình hai ống song song, động mạch tĩnh mạch giáp trên, động mạch thường nằm phía trước (14)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (15)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (16)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (17)Kỹ thuật khám Khảo sát động mạch giáp dưới •Động mạch giáp nằm phía sau 1/3 thùy •Đặt đầu dị theo hướng cắt dọc động mạch cảnh chung, vị trí 1/3 thùy giáp, ta thấy cấu trúc dạng ống trịn sát phía sau động mạch cảnh chung, hình cắt ngang động mạch giáp •Xoay đầu dị theo hướng cắt ngang, theo cấu trúc ống ta thấy hình ảnh cắt dọc động mạch giáp •Dùng Doppler màu Doppler phổ để xác định lại khảo sát động mạch giáp •Tĩnh mạch giáp thấy cực thùy giáp (18)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (19)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (20)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (21)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG Kỹ thuật khám (22)Đặc điểm siêu âm •Tưới máu mơ tuyến giáp dồi dào, rõ cực cực •Đường kính trung bình động mạch đến mm, tĩnh mạch lên đến mm •Vận tốc đỉnh tâm thu động mạch giáp khoảng 20 đến 40 cm/giây, động mạch nhu mô khoảng 15 đến 30 cm/giây Đây vận tốc cao mạch máu nuôi phận nông (23)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG (24)III KỸ THUẬT KHÁM VÀ ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM DOPPLER MẠCH MÁU TUYẾN GIÁP BÌNH THƯỜNG (25)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. • Bệnh lý tuyến giáp lan tỏa: - Tuyến giáp to không nhân giáp - Chẩn đoán thường dựa vào lâm sàng, xét nghiệm - Siêu âm giúp: loại trừ nhân giáp phì đại tuyến giáp khơng đối xứng; phát tổn thương nhu mô lan tỏa; hướng dẫn FNAC (26)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. • Viêm giáp sinh mủ cấp tính: bệnh lý viêm gặp, thường vi trùng Siêu âm giúp phát áp xe • Viêm giáp dạng hạt bán cấp (viêm giáp De Quervain): là bệnh viêm khỏi tự nhiên, nhiều khả virus - Lâm sàng sốt, đau sờ nắn, phì đại tuyến - Trên siêu âm: tuyến giáp lớn, giảm âm, giảm tưới máu • Viêm tuyến giáp khơng đau (thầm lặng) - Lâm sàng giống bệnh bán cấp, ngoại trừ triệu chứng đau Đa số tự khỏi sau đến tháng (27)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. Viêm giáp mạn tính dạng lympho tự miễn (bệnh Hashimoto) •Thường gặp nhất, thường gặp phụ nữ trẻ trung niên, không đau Giai đoạn khởi phát thường có cường giáp, giai đoạn sau thường suy giáp •Hình ảnh siêu âm điển hình: tuyến giáp to, giảm âm, thơ, có vách xơ nhiều nốt nhỏ li ti khoảng đến mm •Trên siêu âm Doppler màu: giàu mạch máu, động mạch giáp to bình thường, vận tốc đỉnh tâm thu cao bình thường, khơng vượt q 65 cm/giây Nhịp mạch tăng giai đoạn đầu tương ứng giai đoạn cường giáp Giai đoạn sau nhịp mạch bình thường giảm (28)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. (29)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. (30)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. Bệnh Grave •Là bệnh lý lan tỏa thường gặp tuyến giáp Đặc trưng tăng chức tuyến giáp (nhiễm độc giáp) •Trên siêu âm: tuyến giáp to, giảm âm lan tỏa, cấu trúc không đồng nhất, nhiều mạch máu lớn tuyến •Trên Doppler màu: tăng phân bố mạch máu (31)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. Bệnh Grave •Khơng có tương quan mức độ cường giáp xét nghiệm sinh hóa với tình trạng tăng phân bố mạch máu vận tốc đỉnh tâm thu (32)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. Bệnh Grave: Tuyến giáp to, nhu mô không đồng Tăng phân bố mạch (33)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. (34)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. (35)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. (36)IV SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ LAN TỎA CỦA TUYẾN GIÁP. Viêm giáp xơ hóa xâm lấn (bướu giáp Riedel) •Là loại bệnh lý viêm tuyến giáp Thường gặp phụ nữ, có khuynh hướng phát triển nhanh làm phá hủy toàn tuyến (37)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. • Nhân giáp thường gặp, đa số lành tính Ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 1% tất u tân sinh ác tính Việc nhận số nhân ác tính số nhiều nhân lành tính ln thách thức lâm sàng • Siêu âm phân giải cao có ứng dụng lâm sàng bao gồm: phát nhân giáp; phân biệt u lành u ác; hướng dẫn FNAC (38)Phát sang thương nốt siêu âm dựa vào yếu tố: 1 Tương phản hồi âm so với xung quanh 2 Triệu chứng khối làm thay đổi vỏ bao 3 Làm thay đổi hướng mạch máu (39)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Hình thái siêu âm Doppler mạch máu •Định lượng vận tốc mạch máu khơng xác phân biệt lành ác •Đặc tính Doppler hữu ích phân bố mạch máu •Với kỹ thuật đại, khơng có nhân giáp hồn tồn khơng có mạch máu Doppler màu Doppler lượng (40)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Hình thái siêu âm Doppler mạch máu •80% đến 95% nhân tuyến, phình giáp tăng sản có tưới máu ngoại biên •Trong 70 đến 90% bệnh lý ác tính tuyến giáp biểu tưới máu bên trong, có khơng kèm theo tưới máu ngoại biên •Phần lớn nhân tăng sản tưới máu •Ngược lại, phần lớn nhân carcinoma biệt hóa tốt giàu mạch máu nuôi, với mạch máu ngoằn ngoèo không thông nối động – tĩnh mạch (41)Hình thái phân bố mạch máu •Khơng phân bố mạch máu •Mạch máu xung quanh •Mạch máu xung quanh bên •Mạch máu bên ưu thế: nghi ngờ ác tính (42)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. • Nhân giáp dạng nang lành tính: khơng tưới máu nhân (43)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. (44)Độ nhạy Độ đặc hiệu VPP (%) VPN (%) Echo kém 26-87 43-94 13-68 73-93 Vi vơi hóa 26-59 85-95 24-70 41-94 Bờ mờ 17-77 39-85 13-60 39-98 Trục dọc 32 92 67 74 Phân bố mạch máu bên trong 54-74 79-80 24-42 85-97 Độ nhạy độ đặc hiệu dấu hiệu siêu âm trong chẩn đốn nhân giáp ác tính. (45)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Tăng sản phình giáp •Chiếm khoảng 80% nhân giáp 5% dân số •Nữ/Nam = 3/1 Do thiếu iod •Tăng sản tiểu thùy tuyến  hình thành nhân nhỏ nhân lớn •Chức nhân giáp: giảm, bình thường hoăc tăng (nhân độc) •Trên siêu âm: nhân thường đồng âm tăng âm, thường có viền Halo •Siêu âm Doppler: thấy mạch máu quanh nhân Các nhân tăng chức thường có nhiều mạch máu quanh nhân nhân (46)(47)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Adenoma •Chiếm đến 10% nhân giáp, nữ/nam=7/1, đa phần đơn độc, 10% tăng chức •Adenoma dạng nang lành tính tân sinh giáp thật với hình ảnh đặc trưng chèn ép mơ lân cận có vỏ bao xơ •Có nhiều phân loại nhỏ adenoma thai, adenoma tế bào Hurthle adenoma phơi •Khơng thể phân biệt adenoma dạng nang với carcinoma dạng nang dựa vào tế bào học (FNAC), mà phải dựa vào tính chất xâm lấn vỏ bao mạch máu mơ học •Trên siêu âm: nhân có phản âm tăng, đồng giảm âm Thường có viền Halo dày trơn (48)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Adenoma: đồng âm, Halo dày không liên tục, mạch máu phân bố dạng nan hoa. (49)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Carcinoma Carcinoma dạng nhú •Chiếm 75 đến 90% trường hợp, thường gặp nữ trẻ •Lan truyền theo đường bạch huyết đến hạch lân cận di xa (2 đến 3%) đến trung thất, phổi •Tiên lượng tốt, sau 20 năm tử vong khoảng đến 8% (50)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Carcinoma dạng nhú: (A)mạch máu trong nhân (51)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. (52)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Carcinoma dạng nang •Là loại biệt hóa tốt thứ hai, chiếm 5% đến 15%, nữ > nam •Có biến thể Carcinoma dạng nang xâm lấn và Carcinoma dạng nang xâm lấn rộng •Cả hai có khuynh hướng lan theo dịng máu đường bạch huyết cho di xa đến gan, phổi, não, gan (53)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. (54)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Carcinoma dạng tủy •Chiếm 5% bệnh giáp ác tính, mang tính chất gia đình (20%) •Tiên lượng xấu carcinoma dạng nang (55)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. (56)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. Carcinoma biệt hóa •Chiếm 5% ung thư giáp, thường gặp người già •Tiên lượng xấu, tử vong năm khoảng 95% •U lớn nhanh, thường khơng lan theo đường bạch huyết mà lan xa tuyến xâm lấn chỗ vào mạch máu lân cận (57)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. (58)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. • Lymphoma • Chiếm 4% u ác tính tuyến giáp Phần lớn thuộc loại khơng Hodgkin thường xãy phụ nữ lớn tuổi • U tăng trưởng nhanh gây nghẽn thở khó nuốt • Trong 70% đến 80% trường hợp, lymphoma phát sinh từ bệnh lý viêm giáp mãn tính dạng lympho có sẳn (Hashimoto) với dấu hiệu suy giáp (59)V SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BỆNH LÝ DẠNG NỐT CỦA TUYẾN GIÁP. (60)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 C.M.Rumack et al Diagnostic Ultrasound 3rdEdition.2005. 2 Vitti P, Rago T, Mazzeo S, et al, Thyroid blood flow evaluation by color flow Doppler sonography distinguishes Graves’ disease from Hashimoto’s thyroiditis J Endocrinol Invest 1995;18:857-861.3. 3 Erdoğan MF, Anil C , Cesur M , Başkal N ,Erdoğan G Color Flow Doppler sonography for the etiologic diagnosis of hyperthyroidism.Thyroid 2007;17:223-228.5 4 Sponza M, Fabris B, Bertolotto M, Ricci C, Armini L Role of Doppler color ultrasonography and of flowmetric analysis in the diagnosis and follow-up of Grave’s disease Radiol Med 1997;93:405-409.9 5 Ragap Hani Donkol, Role of color Doppler in differentiation of Graves' disease and thyroiditis in thyrotoxicosis, World J Radiol Apr 28, 2013; 5(4): 178–183 (61)
- Xem thêm -

Xem thêm: tàil liệu khóa học siêu âm doppler mạch máu tại trung tâm y khoa medic hòa hảo do medic phối hợp trường đại học y phạm ngọc thạch tổ chức, tàil liệu khóa học siêu âm doppler mạch máu tại trung tâm y khoa medic hòa hảo do medic phối hợp trường đại học y phạm ngọc thạch tổ chức

Hình ảnh liên quan

Hình thái phân bố mạch máu - tàil liệu khóa học siêu âm doppler mạch máu tại trung tâm y khoa medic hòa hảo do medic phối hợp trường đại học y phạm ngọc thạch tổ chức

Hình th.

ái phân bố mạch máu Xem tại trang 41 của tài liệu.

Từ khóa liên quan