0

Các mô hình kinh doanh điện tử

16 3,113 6
 • Các mô hình kinh doanh điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 11:36

Khái niệm mô hình kinh doanh miêu tả một tầm rộng những mô hình (về mặt hình thức) do các doanh nghiệp xác định để đại diện các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp, như là các quá trình hoạt động 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mô hình kinh doanh điện tử , Các mô hình kinh doanh điện tử

Hình ảnh liên quan

Mô hình kinh doanh Một hệ thống gồm nhiều phần tử và các quan hệ của - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình kinh doanh Một hệ thống gồm nhiều phần tử và các quan hệ của Xem tại trang 2 của tài liệu.
Giới thiệu về mô hình kinh doanh - Các mô hình kinh doanh điện tử

i.

ới thiệu về mô hình kinh doanh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Giới thiệu về mô hình kinh doanh - Các mô hình kinh doanh điện tử

i.

ới thiệu về mô hình kinh doanh Xem tại trang 3 của tài liệu.
¿ Mỗi mô hình kinh doanh được coi như một phát minh - Các mô hình kinh doanh điện tử

i.

mô hình kinh doanh được coi như một phát minh Xem tại trang 4 của tài liệu.
Mô hình doanh thu - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu Xem tại trang 5 của tài liệu.
đồi hoặc tái cấu trúc mô hình kinh doanh khi cần thiết - Các mô hình kinh doanh điện tử

i.

hoặc tái cấu trúc mô hình kinh doanh khi cần thiết Xem tại trang 7 của tài liệu.
Các mô hình kinh doanh trong thương mại điệntử B2C - Các mô hình kinh doanh điện tử

c.

mô hình kinh doanh trong thương mại điệntử B2C Xem tại trang 8 của tài liệu.
Mô hình doanh thu: Bán hàng hóa, phí dịch vụ - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu: Bán hàng hóa, phí dịch vụ Xem tại trang 9 của tài liệu.
Mô hình doanh thu:Phí giao dịch - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu:Phí giao dịch Xem tại trang 10 của tài liệu.
% Mô hình doanh thu: Bán dịch vụ, phí đăng ký - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu: Bán dịch vụ, phí đăng ký Xem tại trang 11 của tài liệu.
Đấu giá trực tuyến, giá tăng dân - Các mô hình kinh doanh điện tử

u.

giá trực tuyến, giá tăng dân Xem tại trang 11 của tài liệu.
Mô hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết và tham khảo - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết và tham khảo Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mô hình doanh thu:Phí giao dịch ¿ Cơ hội thị trường: - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu:Phí giao dịch ¿ Cơ hội thị trường: Xem tại trang 13 của tài liệu.
š Mô hình doanh thu:Phí giao dịch - Các mô hình kinh doanh điện tử

h.

ình doanh thu:Phí giao dịch Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan