0

Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

70 14 2
 • Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 12:24

Sau khi nhận lệnh báo hiệu từ một cảnh báo của một cảm biến, mạch điều khiển sẽ xử lý tín hiệu đã nhận, điều chế theo một nguyên tắc nào đó. Sau khi xử lý xong tín hiệu được khuếch đại đ[r] (1) CHƯƠNG 1: LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Tuần - Tiết - Bài 2: ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM I Mục Tiêu : 1 Kiến thức: - Biết cấu tạo, kí hiệu, số liệu kỹ thuật công dụng linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm 2 Kỹ năng: - Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản có chứa linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm 3 Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu linh kiện: điện trở, tụ điện, cuộn cảm II C,./huẩn bị : 1 Chuẩn bị giáo viên: Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan Tranh vẽ hình: 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 SGK Các loại linh kiện điện tử thật Có thể dùng máy chiếu đa 2 Chuẩn bị học sinh: Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan Sưu tầm loại linh kiện điện tử III Tổ chức hoạt động dạy học : 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút) Hãy nêu vai trò kỹ thuật điện tử sản xuất đời sống? Cho biết dự báo em tương lai thiết bị điện tử mà em quan tâm? 3 Giới thiệu mới: Hoạt động 1: ĐVĐ vào bài: ( phút ) 4 Các hoạt động dạy học: (40 phút) Hoạt động 2: (10 phút) Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật ứng dụng điện trở. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 5’ 5’  Em cho biết cấu tạo điện trở?  Em cho biết loại điện trở thường dùng? GV dùng tranh vẽ cácd loại điện trở treo lên bảng  Em cho biết sơ đồ mạch điện điện trỏ kí hiệu nào?  Gọi HS lên bảng vẽ kí hiệu điện trở theo yêu cầu GV  Khi sử dụng điện trở người ta thường quan tâm đến thông số nào? GV dùng tranh vẽ linh kiện thật, gọi HS lên bảng quan sát đọc thông số điện trở  Ngoài cách ghi trị số trực tiếp lên thân điện trở, cách để thể trị số đó?  Gọi HS lên bảng vẽ mạch điện đơn giản cơng dụng linh kiện?  Nêu cấu tạo điện trở theo hiểu biết  Lên bảng quan sát gọi tên loại điện trở?  Lên bảng đọc thông số điện trở theo yêu cầu thầy cô  Lên bảng đọc thông số linh kiện  Thực theo yêu cầu GV I.Điện trở: 1.Cấu tạo phân loại: * Cấu tạo: Thường dùng dây điện trở bột than phủ lên lõi sứ * Phân loại điện trở: SGK Kí hiệu điện trở: - Điện trở cố định - Biến trở - Điện trở nhiệt - Điện trở biến đổi theo điện áp - Quang điện trở 3.Các số liệu kỹ thuật: - Trị số điện trở: (R) số mức độ cản trở dòng điện điện trở - Đơn vị , K, M - Công suất định mức: công suất tiêu hao điện trở( mà chịu thời gian dài không bị cháy đứt) Đơn vị W 4.Công dụng điện trở: - Điều chỉnh dòng điện mạch - Phân chia điện áp Hoạt động 3: (10 phút) Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật ứng dụng tụ điện. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học (2) 5’ số loại tụ điện để HS quan sát  Em cho biết cấu tạo tụ điện?  Em cho biết loại tụ điện?  Em cho biết sơ đồ mạch điện tụ có kí hiệu nào?  Tụ điện có thơng số nào?  Em cho biết công dụng tụ điện ?  Nêu cấu tạo tụ theo hiểu biết thân  Lên bảng trên tranh vẽ loại tụ theo hình vẽ  Lên bảng vẽ ký hiệu theo yêu cầu thầy cô  Đọc thông số tụ thấy cô đưa cho  Lên bảng vẽ mạch điện đơn giản thể công dụng tụ điện 1.Cấu tạo phân loại: * Cấu tạo: Gồm cực cách điện với lớp điện môi * Phân loại tụ điện: Phổ biến: Tụ giấy, Tụ mi ca, Tụ ni lơng Tụ dầu, Tụ hóa 2.Kí hiệu tụ điện: 3.Các số liệu kỹ thuật tụ: - Trị số điện dung (C): Là trị số khả tích lũy lượng điện trườngcủa tụ điện có điện áp đặt lên hai cực tụ XC = 2 fC () - Đơn vị: µF, nF, pF - Điện áp định mức (Uđm): Là trị số điện áp lớn cho phếp đặt lên hai đầu cực tụ điện mà an tồn 4.Cơng dụng tụ: - Ngăn cách dòng chiều cho dòng xoay chiều qua - Lọc nguồn Hoạt động 4: (10 phút) Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, số liệu kỹ thuật ứng dụng cuộn cảm. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’ 5’ Dùng ảnh chụp tranh vẽ số loại cuộn cảm để HS quan sát Em cho biết cấu tạo cuộn cảm? Em cho biết loại cuộn cảm? Em cho biết sơ đồ mạch điện cuộn cảm có kí hiệu nào? Cuộn cảm có thông số nào? Em cho biết công dụng cuộn cảm ?  Nêu cấu tạo cuộn theo hiểu biết thân  Lên bảng tranh vẽ loại cuộn theo hình vẽ  Lên bảng vẽ  Đọc thông số cuộn thấy cô đưa cho  HS lên bảng vẽ III.Cuộn cảm: 1 Cấu tạo phân loại cuộn cảm: * Cấu tạo: Gồm dây dẫn quấn thành cuộn phía có lõi * Phân loại cuộn cảm : Cuộn cảm cao tần, Cuộn cảm trung tần, Cuộn cảm âm tần 2.Ký hiệu cuộn cảm : 3.Các số liệu kỹ thuật cuộn cảm : - Trị số điện cảm (L) : Là trị số khả tích lũy lượng từ trương có dịng điện chạy qua - Đơn vị : H, mH, µH - Hệ số phẩm chất (Q) : Đặc trưng cho tổn hao lượng cuộn cảm đo Q = 2 fL r  4.Công dụng cuộn cảm: SGK 5 Củng cố kiến thức học: GV: 1, Trình bày cơng dụng điện trỏ, tụ điện, cuộn cảm 2, Đọc giá trị 5k 1,5w : 15  F 15V HS : Trả lời 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. GV: Trả lời câu hỏi 1,2,3 sách giáo khoa trang 11, (3) Đọc trước Bài ( Các bước chuẩn bị thực hành.) Tuần - Tiết - Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN, CUỘN CẢM I. MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Nhận biết hình dạng thơng số linh kiện điện tử điện trở, tụ điện, cuộn cảm 2 Kỹ năng: Đọc đo số liệu kỹ thuật linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn cảm. Thái độ: Có ý thức tn thủ quy trình qui định an toàn. II. CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan - Các loại linh kiện điện tử thật gồm loại tốt xấu - Đồng hồ vạn 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan - Xem tranh linh kiện, sưu tầm linh kiện III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút)  Trình bày loại điện trở? Có cách ghi giá trị điện trở?  Trình bày số liệu kỹ thuật tụ điện?  Trình bày cách đơỉ giá trị vòng màu sang giá trị điện trở ? a, Ôn lại số b, Quy ước màu để ghi đọc trị số điện trở Các vòng màu sơn điện trở tương ứng chữ số sau: Đen Nâu Đỏ Cam Vàng Xanhlục XanhLam Tím Xám Trắng 0 Cách đọc: Điện trở thường có vạch màu Giá trị điện trở R= AB.10C  D % Màu thứ màu sai số điện trở A B C D Màu sai số Màu sắc Không ghi màu Ngân nhũ Kim nhũ Nâu Đỏ Xanh lục Sai số 20% 10% 5% 1% 0.2% 0.5% Ví dụ điện trở có màu thứ A= Xanh lục; B = Cam; C = Đỏ; D = Kim nhũ Giá trị điện trở R= 53.102  5% = 5,3 K 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự bước thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’  GV chia HS thành nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ  Tự ý thức để (4) 10’ thực hành  GV cho HS quan sát linh kiện cụ thể sau yêu cầu HS chọn ra: - Nhóm loại điện trở sau xếp chúng theo loại - Nhóm loại tụ điện sau xếp chúng theo loại - Nhóm loại cuộn cảm sau xếp chúng theo loại  HS chọn điện trở màu quan sát kỹ đọc trị số Kiểm tra đồng hồ vạn kết đo điền vào bảng 01  HS chọn cuộn cảm khác loại quan sát kỹ xác định trị số nó, kết đo điền vào bảng 01  Chọn tụ điện cho phù hợp để ghi vào bảng cho sẵn  Quan sát để thực nhiệm vụ mà giáo viên giao  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng kiện + Bước 2: Chọn linh kiện đọc trị số đo đồng hồ vặn điền vào bảng 01 + Bước 3: Chọn cuộn cảm khác loại điền vào bảng 02 + Bước 4: Chọn tụ điện có cực tính tụ điện khơng có cực tính ghi số liệu vào bảng 03 Hoạt động 2: Tự đánh giá kết thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’ Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Học sinh hoànthành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Các loại mẫu báo cáo thực hành 10’ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN CUỘN CẢM Họ tên: Lớp: Bảng Tìm hiểu điện trở Bảng Tìm hiểu cuộn cảm Bảng Tìm hiểu cuộn cảm STT Vạch màu thân điện trở Trị số đọc Trị số đo Nhận xét 2 STT Loại cuộn cảm Ký hiệu vật liệu lõi Nhận xét (5) 5 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Xem trước nội dung - SGK STT Loại tụ điện Số liệu kỹ thuật ghi tụ Nhận xét 1 Tụ khơng có cực tính (6) Tuần - Tiết – Bài 4: LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC I.MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết cấu tạo, ký hiệu, phân loại công dụng số linh kiện bán dẫn IC. Biết nguyên lý làm việc tirixto triac. 2 Kỹ năng: Nhận biệt linh kiện bán dẫn IC sơ đồ mạch điện đơn giản. 3 Thái độ: Có ý thức tìm hiểu linh kiện bán dẫn IC. II.CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan - Các loại linh kiện điện tử thật gồm loại tốt xấu - Tranh vẽ hình SGK 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan - Sưu tầm loại linh kiện điện tử III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: (3 phút) Tìm giá trị điện trở có vịng màu:  Đỏ, đỏ, tím, nâu  Cam, cam, xám, bạc 3. Giới thiệu mới: ( phút) Ngoài linh kiện điện tử điện trở, tụ điện, cuộn cảm kỹ thuật điện tử cịn có linh kiện bán dẫn đóng vai trị quan trọng mạch điện tử Hơn với phát triển không ngừng kỹ thuật điện tử, người tạo loại IC có kích thước nhỏ gọn khả làm việc với độ xác cao nên đóng vai trò đặc biệt quan trọng kỹ thuật điện tử đại Trong nghiên cứu linh kiện bán dẫn IC 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, phân loại ứng dụng điốt bán dẫn TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ Em cho biết cấu tạo điốt? Gọi vài em lên trình bày Em cho biết loại điốt? Em cho biết mạch điện điốt ký hiệu nào? Khi sử dụng điốt người ta thường quan tâm đến thông số nào? Em cho biết vài công dụng điốt?  Nêu cấu tạo điốt theo hiểu biết  Lên bảng gọi tên loại điốt có tranh vẽ GV  Nêu thông số điốt theo hiểu biết  Lên bảng vẽ mạch điện đơn giản thể công dụng điốt I Điốt bán dẫn: 1 Cấu tạo: gồm hai lớp bán dẫn P N ghép lại với tạo nên tiếp giáp P-N vỏ thuỷ tinh nhựa Cực anốt Cực catốt Phân loại: - Điốt tiếp điểm: dùng để tách sóng trộn tần - Điốt tiếp mặt: dùng để chỉnh lưu - Điốt Zêne (ổn áp) dùng để ổn áp Ký hiệu điốt A K 4 Các thông số điốt: - Trị số điện trở thuận - Trị số điện trở ngược - Trị số điện áp đánh thủng (7)C E E C E E Công dụng điốt - Dùng để chỉnh lưu - Dùng để khuếch đại tín hiệu Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, phân loại ứng dụng Tranzito TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ GV treo tranh cho HS quan sát đặt số câu hỏi: - Em cho biết cấu tạo tranzito? - Em cho biết loại Tranzito? - Em cho biết sơ đồ mạch điện tranzito ký hiệu nào? Giải thích ký hiệu có đặc điểm đặc biệt liên quan đến cấu tạo hoạt động tranzito - GV: Khi sử dụng tranzito cần phải ý đến số liệu kỹ thuật nào? - GV gọi HS lên bảng quan sát tranh vẽ linh kiện thật linh kiện thật để đọc số liệu ghi tranzito - GV: cho biết tranzito có cơng dụng nào?  HS trả lời dựa hiểu biết điốt bán dẫn  HS qua sát tranh vẽ phân loại  HS lên bảng vẽ ký hiệu giải thích sau GV nhận xét bổ sung  HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện có tranzito giải thích cơng dụng tranzito mạch II Tranzito 1 Cấu tạo phân loại Tranzito  Cấu tạo: Tranzito gồm lớp tiếp giáp P-N vỏ bọc nhựa kim loại Các dây dẫn gọi điện cực CựcE Cực C Cực B CựcE Cực C Cực B  Phân loại: N-P-N, P-N-P 2 Ký hiệu Tranzito: Loại P-N-P Loại N-P-N 3 Các số liệu kỹ thuật Tranzito - Trị số điện trở thuận - Trị số điện trở ngược - Trị số điện áp đánh thủng 4 Công dụng Tranzito - Dùng để khuếch đại tín hiệu - Dùng để tạo sóng - Dùng để tạo xung Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng nguyên lý làm việc Tirixto TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’  GV dùng tranh vẽ ảnh chụp tirixto cho HS quan sát sau đặt câu hỏi:  Em cho biết cấu tạo  HS sinh trả lời theo hiểu biết III Tirixto 1 Cấu tạo: Gồm lớp tiếp giáp P-N vỏ bọc nhựa kim loại N P N P N P (8) tirixto?  So sánh cấu tạo tirixto với cấu tạo tranzito, điốt?  Em cho biết sơ đồ mạch điện tirixto ký hiệu nào? Giải thích ký hiệu có đặc điểm đặc biệt liên quan đến cấu tạo hoạt động tirixto  Khi sử dụng tirixto cần phải ý đến số liệu kỹ thuật nào?  GV gọi HS lên bảng quan sát tranh vẽ linh kiện thật linh kiện thật để đọc số liệu ghi tirixto  GV: cho biết tranzito có cơng dụng nào?  HS lên bảng vẽ ký hiệu giải thích sau GV nhận xét bổ sung  HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện có tirixto giải thích cơng dụng tirixto mạch A1 A2 G 2 Kí hiệu: 3 Các số liệu kỹ thuật: IA định mức UAK định mức UGK 4 Công dụng Tirixto: Dùng mạch chỉnh lưu có điều khiển 5 Nguyên lý làm việc Tirixto: - Dẫn UAK > UGK > - Ngưng UAK = Hoạt động 4: Tìm hiểu cấu tạo, ký hiệu, ứng dụng nguyên lý làm việc Triac Diac TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’  GV dùng tranh vẽ ảnh chụp Triac Điac cho HS quan sát sau đặt câu hỏi:  Em cho biết cấu tạo Triac Điac?  Em cho biết sơ đồ mạch điện Triac Điac ký hiệu nào? Giải thích ký hiệu có đặc điểm đặc biệt liên quan đến cấu tạo hoạt động Triac Điac  HS sinh trả lời theo hiểu biết  HS lên bảng vẽ ký hiệu giải thích sau GV nhận xét bổ sung IV Triac Điac 1 Cấu tạo Triac Điac: A2 G A1 2 Ký hiệu: 3 Công dụng: Dùng để điều khiển dòng điện xoay chiều Nguyên lý làm việc: 5 Củng cố kiến thức học: 1 Em cho biết công dụng điốt, tranzito, tirixto, triac điac? Em cho biết thông số điốt, tranzito, tirixto, triac điac? 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. 3 Chuẩn bị thực hành (9)(10) Tuần - Tiết – Bài 5: THỰC HÀNH ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận dạng loại điốt, tirixto triac 2 Kỹ năng: - Đo điện trở thuận ngược linh kiện để xác định cực điốt xác định tốt hay xấu 3 Thái độ: - Có ý thức tuân thủ quy trình qui định an toàn II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kỹ nội dung SGK - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho nhóm HS gồm: đồng hồ vạn năng, linh kiện tốt xấu 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ nội dung SGK - Đọc trước bước thực hành III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút)  Em cho biết thông số điốt, tirixto, triac? 3 Chia học sinh thành nhóm nhỏ để thực hành ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự bước thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ 10’ GV chia HS thành nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành - GV cho HS quan sát linh kiện cụ thể sau yêu cầu HS nhận biết loại điốt Sau GV giải thích để em hiểu - Thực tương tự tirixto triac - Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo - GV giới thiệu đồng hồ vạn hướng dẫn cách sử dụng đồng cho cách tránh làm hư hỏng đồng hồ  GV giới thiệu cách đo điốt, cách đo tirixto triac Cách phân biệt chân phân biệt tốt cấu ghi vào bảng cho sẵn  Tự ý thức để chia nhóm  Quan sát để thực nhiệm vụ mà giáo viên giao  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng - Bước 1: Quan sát nhận biết linh kiện  Điốt tiếp điểm vỏ thuỷ tinh màu đỏ  Điốt ổn áp có ghi trị số ổn áp  Điốt tiếp mặt vỏ sắt nhựa có hai điện cực  Tirixto Triac có điện cực - Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo: đồng hồ vạn để thang đo X100 - Bước 3: Đo điện trở thuận điện trở ngược  Điện trở thuận khoảng vài chục ôm  Điện trở ngược khoảng vài trăm ôm a Chọn loại điốt sau thực đo điện trở thuận điện trở ngược (11) > Chọ Triac đo hai trường hợp: cực G để hở cực G nối với A2 Hoạt động 2: Tự đánh giá kết thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Các loại mẫu báo cáo thực hành 10’ CÁC LINH KIỆN ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC Họ tên: Lớp: Bảng Tìm hiểu kiểm tra điốt Bảng Tìm hiểu kiểm tra tranzito Bảng Tìm hiểu kiểm tra triac 5 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Chuẩn bị thực hành Các loại điốt Trị số điện trở thuận Trị số điện trở ngược Nhận xét Điốt tiếp mặt Điốt tiếp điểm UGK Trị số điện trở thuận Trị số điện trở ngược Nhận xét Khi UGK = Khi UGK > UG Trị số điện trở thuận Trị số điện trở ngược Nhận xét Khi G hở (12) Tuần - Tiết – Bài 6: THỰC HÀNH TRANZITO I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận dạng loại tranzito N-P-N P-N-P, loại tranzito cao tần, âm tần, loại trazito công suất lớn công suất nhỏ 2 Kỹ năng: - Đo điện trở thuận, điện trở ngược chân tranzito để phân biệt loại N-P-N P-N-P, phân biệt tốt hay xấu xác định cực tranzito 3 Thái độ: - Có ý thức tuân thủ quy trình qui định an toàn II.CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kỹ nội dung SGK - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho nhóm HS gồm: đồng hồ vạn năng, linh kiện tốt xấu 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ nội dung SGK phần kiến thức có liên quan đến tranzito - Đọc trước bước thực hành III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút)  Em cho biết thông số tranzito? 3 Chia học sinh thành nhóm nhỏ để thực hành ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự bước thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ 10’  GV chia HS thành nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành - GV cho HS quan sát linh kiện cụ thể sau yêu cầu HS nhận biết loại tranzito Sau GV giải thích để em hiểu - Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo - GV giới thiệu đồng hồ vạn hướng dẫn cách sử dụng đồng cho cách tránh làm hư hỏng đồng hồ  GV giới thiệu cách đo tranzito Cách phân biệt chân phân biệt  Tự ý thức để chia nhóm  Quan sát để thực nhiệm vụ mà giáo viên giao  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng - Bước 1: Quan sát nhận biết loại tranzito N-P-N P-N-P, loại tranzito cao tần, âm tần, loại trazito công suất lớn công suất nhỏ - Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo: đồng hồ vạn để thang đo X100 Hiệu chỉnh đồng hồ đo cách chập hai que đô vào để kim 0 (13) tốt cấu ghi vào bảng cho sẵn Hoạt động 2: Tự đánh giá kết thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’ Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Học sinh hoànthành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Các loại mẫu báo cáo thực hành 10’ TRANZITO Họ tên: Lớp: Bảng : Tìm hiểu kiểm tra Tranzito 5 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Chuẩn bị 7: Khái niệm mạch điện tử - chỉnh lưu nguồn chiều Các loại Tranzito TranzitoKý hiệu Trị số điện trở B-E() Trị số điện trở B-C() Nhận xét Que đỏ ở B Que đen B Que đỏ B Que đen B Tr (14) CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN Tuần - Tiết – Bài 7: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ - CHỈNH LƯU NGUỒN MỘT CHIỀU I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết khái niệm, phân loại mạch điện tử - Hiểu chức năng, nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu ổn áp 2 Kỹ năng: - Đọc sơ đồ mạch chỉnh lưu mạch nguồn chiều 3 Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu mạch chỉnh lưu mạch nguồn chiều II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan - Các loại mạch chỉnh lưu thật gồm loại tốt xấu - Tranh vẽ hình SGK - Máy chiếu đa có 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ nội dung SGK - Sưu tầm mạch điện III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút)  Trình bày bước xác định chân tranzito 3 Giới thiệu mới: (1 phút) Các linh kiện điện tử, inh kiện bán dẫn IC mà nghiên cứu trước dùng để xây dựng nên mạch điện dùng kỹ thuật điện tử, nghiên cứu mạch chỉnh lưu mạch nguồn chiều 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, phân loại mạch điện tử. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’ Treo tranh hình 7-2, 7-3, 7-4 để học sinh quan sát Em cho biết sơ đồ mạch điện gồm linh kiện nào? Em cho biết mạch điện tử gì?  HS lên bảng nhận diện linh kiện điện tử học I./ Khái niệm, phân loại mạch điện tử. 1 Khái niệm: - MĐT mạch điện mắc phối hợp linh kiện điện tử để thực chức kỹ thuật điện tử 2 Phân loại (15) 5’ Em cho biết loại mạch điện tử thực tế mà em biết  HS trả lời theo hiểu biết em thực tế ngày quan sát - Mạch tạo sóng hình sin - Mạch tạo xung - Mạch nguồn chỉnh lưu ổn áp b Theo phương thức gia cơng xử lý tín hiệu: - Mạch kỹ thuật tương tự Mạch kỹ thuật số Hoạt động 2: Tìm hiểu chỉnh lưu nguồn chiều. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 15’ 10’ Dùng tranh vẽ giới thiệu mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ Em cho biết linh kiện mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ? Em cho biết nguyên lý hoạt động mạch? Dùng tranh vẽ giới thiệu mạch chỉnh lưu toàn kỳ Gọi HS lên bảng trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu tồn kỳ, mạch chỉnh lưu hình cầu Treo tranh vẽ mạch nguồn chiều yêu cầu HS tách khối theo công dụng mạch? Phân tích cho HS hiểu phải lựa chọn khối vậy? Đưa ưu khuyết điểm khối Lên bảng trình bày nguyên lý mạch Lên bảng phân mạch theo hiểu biết sau GV nhận xét II Chỉnh lưu nguồn chiều. 1. Mạch chỉnh lưu: - Công dụng: Mạch chỉnh lưu dùng điốt để chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều a Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ: b Mạch chỉnh lưu toàn kỳ: c Mạch chỉnh lưu hình cầu: (SGK) 2 Nguồn chiều: a Sơ đồ khối: - Khối 1: Biến áp nguồn - Khối 2: Mạch chỉnh lưu - Khối 3: Mạch lọc nguồn - Khối 4: Mạch ổn áp - Khối 5: Mạch bảo vệ b Mạch nguồn thực tế: 1 Biến áp hạ áp từ 220V xuống – 24V tuỳ theo yêu cầu máy 2 Mạch chỉnh lưu hình cầu dùng để đổi nguồn xoay chiều thành chiều 3 Mạch lọc dùng tụ điện cuộn cảm có trị số lớn để san phẳng độ gợn sóng Mạch ổn áp dùng IC để ổn định điện áp ngõ 5 Củng cố kiến thức học:Hãy nối linh kiện thành mạch chỉnh lưu hình cầu 1 2 3 4 Tải 5 (16) 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Xem lại nội dung cũ  chuẩn bị MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG Tuần - Tiết – Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết chức sơ đồ nguyên lý làm việc mạch khuếch đại mạch tạo xung đơn giản 2 Kỹ năng: Đọc sơ đồ mạch mạch mạch khuếch đại mạch tạo xung đơn giản. 3 Thái độ: Có ý thức tìm hiểu mạch khuếch đại mạch tao xung đơn giản. II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Tranh vẽ hình 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 SGK - Các mơ hình mạch điện sưu tầm Có thể dùng máy chiêú đa 2 Chuẩn bị học sinh: - Xem kỹ nội dung Sưu tầm mạch điện đơn giản III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( 1phút) 2 Kiểm tra cũ: (4 phút)  Hãy vẽ sơ đồ mạch điện nêu nguyên lý mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ mạch chỉnh lưu hình cầu?  Hãy vẽ sơ đồ khối nêu nguyên lý mạch nguồn chiều? 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: (40 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu mạch khuếch đại. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ 10’  GV: Em cho biết khuếch đại?  GV: Em cho biết chức mạch khuếch đại gì?  GV: Em vẽ sơ đồ rõ đầu IC khuếch đại thuật toán?  GV: Em cho biết nguyên lý làm việc IC khuếch đại?  GV: Em cho biết hồi tiếp  HS trả lời theo hiểu biết  HS nêu chức mạch khuếch đại  HS lên bảng vẽ sơ đồ sau GV nhận xét sửa chữa  HS giải thích theo cách em hiểu sau GV nhận xét I Mạch khuếch đại: 1 Chức mạch khuếch đại: Mạch khuếch đại mắc phối hợp linh liện để khuếch đại tín hiệu điện áp, dịng điện, cơng suất 2 Sơ đồ nguyên lý làm việc: a Sơ đồ khuếch đại dùng IC IC khuếch đại thuật toán viết tắt OA thực chất khuếch đại dòng điện chiều có hệ số khuếch đại lớn có hai đầu vào đầu (đầu vào đảo đánh dấu URA UVK + -UVĐ (17) âm gì?  GV: Em háy vẽ sơ đồ rõcác linh kiện mạch khuếch đại điện áp dùng OA? trừ “-” đầu vào không đảo đánh dấu cộng “+”) b Nguyên lý làm việc mạch khuếch đại điện áp dùng OA - Mạch hồi tiếp âm thông qua Đầu vào không đảo nối với điểm chung mạch điện ( Nối đất) - Tín hiệu vào qua đưa vào đầu vào khơng đảo OA - Kết ngược pha với khuếch đại Hoạt động 2: Tìm hiểu mạch khuếch đại. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 10’ 10’  GV: Em cho biết xung?  GV: Em cho biết công dụng mạch tạo xung?  GV: Em vẽ sơ đồ nêu rõ linh kiện mạch tạo xung?  GV: Em cho biết mạch tạo xung hoạt động nào?  HS trả lời theo hiểu biết  HS nêu cơng dụng mạch tạo xung  HS lên bảng vẽ sơ đồ sau GV nhận xét sửa chữa  HS giải thích theo cách em hiểu sau GV nhận xét II. Mạch tạo xung. 1 Chức mạch tạo xung: -Mạch tạo xung mạch điện tử nhằm phối hợp linh kiện điện tử để biến đổi dòng điện thành lượng xoay chiều có hình dạng tần số theo yêu cầu 2 Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động a Sơ đồ: b Nguyên lý làm việc: - Khi đóng điện, ngẫu nhiên Tranzito mở Tranzito tắt Nhưng sau thời gian Tranzito mở lại tắt Tranzito tắt lại mở Chính q rình phóng nạp hai tụ điện làm thay đổi điện áp mở tắt hai Tranzito Quá trình theo chu kì để tạo xung Trường hợp đặc biệt T1 T2 giống R1=R2; R3= R4=R: C1 = C2 = C ta xung đa hài đối xứng với độ rộng xung  = 0,7RC chu kì xung (18) 5 Củng cố kiến thức học:  Nhắc lại sơ mạch khuếch đại  Nhắc lại sơ đồ mạch tạo xung 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Chuẩn bị THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN Tuần - Tiết – Bài 9: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nguyên tắc chung bước cần thiết tiến hành thiết kế mạch điện tử 2 Kỹ năng: - Thiết kế mạch điện tử đơn giản 3 Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu thiết kế mạch điện tử đơn giản II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nội dung: Đọc kĩ (SGK) tài liệu liên quan - Đồ dùng:  Tranh vẽ hình 9.1(SGK)  Mơ hình mạch điện(nếu có)  Máy chiếu (nếu có) 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kĩ (SGK) tài liệu liên quan III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (4 phút) a Vẽ sơ đồ nêu nguyên lý mạch khuếch đại dùng OA? b Vẽ sơ đồ khối nêu nguyên lý mạch tạo xung đa hài tự động? 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc chung để thiết kế mạch điện tử đơn giản. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’  GV: Em cho biết nguyên tắc chung thiết kế mạch điện tử?  GV: Nguyên tắc quan trọng nhất? HS: Nêu nguyên tắc chung thiết kế mạch điện tử HS: Trình bày ý kiến I Nguyên tắc chung: 1 Nguyên tắc chung * Thiết kế mạch điện tử cần tuân thủ nguyên tắc: - Bám sát, đáp ứng yêu cầu thiết kế - Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy - Thuận tiện lắp đặt, vận hành sửa chữa - Hoạt đơng xác (19) Hoạt động 2: Tìm hiểu bước thiết kế mạch điện tử dơn giản TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’  GV: Em nêu yêu cầu mạch nguyên lý? (gọi HS)  GV: Em nêu yêu cầu mạch lắp ráp?  GV: Vì dây dẫn khơng chồng chéo lên ngắn nhất?  GV: Nêu ưu nhược điểm vẽ mạch phần mềm? HS: Nêu yêu cầu của mạch nguyên lý HS: Nêu ý kiến của HS: Nêu ý kiến HS: Nêu ý kiến II Các bước thiết kế: a Thiết kế mạch nguyên lý: * Tìm hiểu yêu cầu mạch thiết kế - Đưa số phương án để thực - Chọn phương án hợp lý - Tính toán chọn linh kiện hợp lý b Thiết kế mạch lắp ráp: * Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc: - Bố trí linh kiện bảng mạch điện khoa học hợp lý - Vẽ đường dây dẫn điện để nối linh kiện với theo sơ đồ nguyên lý - Dây dẫn không chồng chéo lên ngắn Hiện người ta thiết kế mạch điện tử phần mềm thiết kế nhanh khoa học ví dụ phần mềm ProTel, Workbench,… Hoạt động 3: Thiết kế mạch nguồn điện chiều TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 20’  GV: Em cho biết phương án chỉnh lưu học?  GV: Em cho biết ưu nhược điểm phương án chỉnh lưu?  GV: Phương án chỉnh lưu dùng nhiều thức tế? Vì sao?  GV: Yêu cầu HS tham gia tính tốn chọn linh kiện   GV: Gọi HS tính cơng suất máy biến áp  GV: Gọi HS tính điện áp  GV: Gọi HS chọn tụ điện  HS: Nêu phương án chỉnh lưu  HS: Tìm ưu nhược điểm phương án chỉnh lưu  HS: Chọn một phương án chỉnh lưu  HS: Lên bảng  HS: Lên bảng tính tốn  HS: Lên bảng tính toán  HS: Phát biểu chọn tụ điện III Thiết kế mạch nguồn điện một chiều * Lựa chọn sơ đồ thiết kế: Có ba phương án chỉnh lưu là: 1 Chỉnh lưu nửa chu kỳ có điốt chất lượng điện áp nên thực tế dùng Chỉnh lưu chu kỳ với hai điốt có chất lượng điện áp tốt, nhung biến áp có trung tính có sẵn thị trường, mặt khác điện áp ngược điốt lớn, nên sơ đồ không thuận tiện chế tạo Sơ đồ chỉnh lưu cầu pha dùng điốt chất lượng điện áp tốt biến áp có sẵn thị trường nên sơ đồ dùng nhiều thực tế Do ta chọn sơ đồ chỉnh lưu cầu pha làm sơ đồ thiết kế - Sơ đồ nguồn có dạng hình 9.1 * Tính tốn chọn linh kiện mạch - Công suất biến áp: (20) - Dòng điện điốt ID = kI.Itải/ = 10.0,5/ 2=2,5A Hệ số dòng điện kI thường chọn kI=10 - Điện áp: UN=kU.UN =1,8.13,5=24,3V Chọn hệ số kU=1,8 Từ thông số chọn điốt loại 1N1089 có UN=100V; Iđm=5A, UD=0,75V Chọn tụ có C=1000µF, UN =25V 5 Củng cố kiến thức học:  Nhấn mạnh trọng tâm giảng : chọn, tính tốn linh kiện mạch cho phù hợp với yêu cầu 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Chuẩn bị học 10 THỰC HÀNH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU Tuần - Tiết – Bài 10: THỰC HÀNH MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Nhận dạng linh kiện vẽ sơ đồ nguyên lý từ mạch nguồn thực tế 2 Kỹ năng: Phân tích nguyên lý làm việc mạch điện 3 Thái độ: Có ý thức tuân thủ qui trình quy định an tồn II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Đồng hồ vạn năng: - 01 mạch nhuồn lắp sẵn bảng mạch bao gồm khối biến áp nguồn, chỉnh lưu cầu, lọc hình n ổn áp dùng IC 7812 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ kiến thức học mạch nguồn chiều III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (2 phút) - Chia học sinh thành nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành 2 Kiểm tra cũ: ( phút) - Trình bày trình tự bước thiết kế mạch nguồn chiều 3 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: (20 phút) Trình tự bước thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’ GV chia HS thành nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành GV cho HS quan sát mạch cụ thể Cho học sinh tìm hiểu đồng hồ đo  Tự ý thức để chia nhóm  Quan sát để thực nhiệm vụ mà - Bước 1: Quan sát tìm hiểu linh kiện mạch thực tế - Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện (21) 10’ GV cho học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện GV kiểm tra học sinh vẽ cho học sinh cắm điện tiến hành đo thông số ghi vào mẫu báo cáo giáo viên giao  Chọn quan sát đọc giá trị ghi vào bảng điện xoay chiều Dùng đồng hồ vạn đo thơng số sau ghi vào mẫu báo cáo Điện áp hai đầu cuộn dây sơ cấp biến áp nguồn U1 Điện áp hai đầu cuộn dây thứ cấp biến áp nguồn U2 Điện áp đầu mạch lọc U3 Điện áp đầu mạch ổn áp U4 Hoạt động 2: Tự đánh giá kết thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 10’ Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành + Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Các loại mẫu báo cáo thực hành 10’ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KẾT QUẢ ĐO Họ tên: Lớp: 4 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 5 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Chuẩn bị 11: THỰC HÀNH LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦU CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ CÓ TỤ LỌC Điện áp sơ cấp biến áp U1 Điện áp thứ cấp biến áp U2 Điện áp sau mạch lọc U3 (22) Tuần 10 - Tiết 10 - Bài 11 : Thực hành: LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦU CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC I Mục Tiêu : Dạy xong này, GV cần làm cho HS: 1 Kiến thức: - Lắp linh kiện điện tử lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí 2 Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ thực hành kĩ thuật 3 Thái độ: - Có ý thức tn thủ qui trình quy định an toàn II Chuẩn bị : 1 Nội dung: - Học sinh ôn lại ki ến th ức b ài 4,7,9 SGK - GV tiến hành thực hành trước Điền số liệu vào mẫu báo cáo thực hành trước hướng dẫn cho học sinh Đồ dùng, vật liệu (cho nhóm học sinh) - Đồng hồ vạn năng: - Bo mạch thử: - Kìm, kẹp, dao gọt dây - Dây thông tin lõi để nói mạch điện: 2m - Đi ốt tiếp mặt loại 1A: - Tụ hoá 1000 µF, điện áp định mức 25 V: 1chiếc - Biến áp nguồn 220V/9V: - Máy thu bán dẫn chạy nguồn V: III Tổ chức hoạt động dạy học : 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) - Chia học sinh thành nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành 2 Kiểm tra cũ: ( phút) - Ơn lại kiến thức lí thuyết 4, 7, nhắc lại nguyên tắc sử dụng đồng hồ vạn 3 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: ĐVĐ vào bài: ( 5phút ) Hoạt động 2: (10 phút) Trình tự bước thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’  GV chia HS thành nhóm nhỏ phù hợp với số lượng # Thực (23) 5’ dụng cụ thực hành - GV hướng dẫn học sinh kiểm tra điốt - GV hướng dẫn học sinh cắm điện lên bo thử - GV kiểm tra bo mạch học sinh - Sau kiểm tra xong, GV cho học sinh cắm điện đo thông số Cấp điện cho chạy máy thu rút nhận xét, kết luận của GV # Đọc sgk lắng nghe # Thực # nộp lại bo mạch # tự đo thông số Điốt tiếp mặt *Bước 2: Bố trí linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí *Bước 3: GV kiểm tra mạch lắp ráp *Bước 4: HS cắm điện đo U1 chiều có tụ lọc khơng có tụ lọc Hoạt động 2: (5 phút): Tự đánh giá kết thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’ - Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành - Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Hoạt động 3: (25 phút): Hoàn thành mẫu báo cáo Mẫu báo cáo thực hành MẠCH CHỈNH LƯU CẦU Họ tên:……… Lớp:……… 4 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 5 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Chuẩn bị 12: THỰC HÀNH ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO Kết kiểm tra Điốt Kết lắp rápchỉnh lưu Trị số diện áp có tụ lọc khơng có tụlọc Nhận xét âm (24) Tuần 11 - Tiết 11 - Bài 12 : THỰC HÀNH: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Điều chỉnh từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng - Biết cách thay đổi chu kì xung 2 Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ thực hành kĩ thuật 3 Thái độ: - Có ý thức tuân thủ qui trình quy định an tồn II CHUẨN BỊ: Nội dung: - Nội dung: đọc kĩ 12 SGK - Dụng cụ, vật liệu cho nhóm học sinh ( cho nhóm HS chuẩn bị trước) o Một mạch tạo xung đa hài ráp sẵn dùng Tranzito hình 8.3 ( SGK) o tụ hóa, nguồn điện chiều, kìm, tua vít, Đồ dùng, vật liệu (cho nhóm học sinh). - Đồng hồ vạn năng: - Bo mạch thử: - Kìm, kẹp, tua vít III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (2 phút) - Chia học sinh thành nhóm nhỏ để chuẩn bị thực hành 2 Kiểm tra cũ: ( phút) - Ơn lại kiến thức lí thuyết 4,7,9 nhắc lại nguyên tắc sử dụng đồng hồ vạn 3 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: ĐVĐ vào bài: Hoạt động 2: (10 phút)Trình tự bước thực hành. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh (25) 5’ 5’ - GV chia HS thành nhóm nhỏ phù hợp với số lượng dụng cụ thực hành - GV cho học sinh kiểm tra mạch cấp nguồn cho mạch hoạt động - GV hướng dẫn học sinh gắn thêm hai tụ điện - GV kiểm tra mạch học sinh cho cắm nguồn Quan sát gắn tụ điện # Thực Hiện Theo Yêu Cầu Của GV # Tự Kiểm Tra Mạch Và Cấp Nguồn # Thực Hiện # Giao Cho GV Kiểm Tra # Quan sát - Bước 1: Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động. + Quan sát ánh sáng đếm số lần sáng tối led khoảng 60 giây Ghi kết vào bảng theo mẫu báo cáo thực hành - Bước 2: Cắt nguồn, mắc song song hai tụ điện với Đóng điện làm bước1 - Bước 3: Cắt điện, bỏ tụ điện vế của bước Đóng điện làm bước So sánh thời gian sáng tối hai led Hoạt động 2: (20 phút): Tổ chức thực hành TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’ 5’ 10’ - GV hướng dẫn HS thực hành theo bước SGK - Yêu cầu HS ý câu hỏi để làm báo cáo sau - HS phải ý quan sát, xem xét để đưa nhận xét phù hợp với lý thuyết - Thể bảng báo cáo nhận xet nhóm HS sau thảo luận làm thực hành - Học sinh hoàn thành theo mẫu tự đánh giá kết thực hành Giáo viên đánh giá kết thực hành cho điểm Hoạt động 3: (10 phút): Hoàn thành mẫu báo cáo Mẫu báo cáo thực hành ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI DÙNG TRANZITO Họ tên: ………. Lớp: 12 Trường hợp Số lần sáng thời gian sáng led LED đỏ LED xanh Khi chưa có thay đổi tụ bước1 Khi mắc song song thêm tụ bước Khi thay đổi tụ điện bước - Tự nhận xét cho kết luận chiều hướng thay đổi thơng số mạch điện thực trường hợp sau: + Kéo dài chu kỳ dao động cho đèn nháy chậm + Rút ngắn chu kỳ dao động cho đèn nháy nhanh + Cho đèn đỏ sáng lâu, đèn xanh tắt lâu ngược lại 4 Củng cố kiến thức học: GV giải thích thêm đặt câu hỏi mở rộng cho HS thảo luận: - Tại mắc song song thêm hai tụ điện với hai tụ điên mạch thấy đèn LED nháy chậm lại ? (26) 5 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. Chuẩn bị kiểm tra tiết Tuần 12 - Tiết * : ÔN TẬP PHẦN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Ôn tập kiến thức linh kiện điện tử; linh kiện bán dẫn; mạch điện tử đơn giản - Biết tính tốn thiết kế mạch chỉnh lưu cầu sử dụng tụ lọc 2 Kỹ năng: - Sử dụng dụng cụ thực hành kĩ thuật - Thao tác tính tốn nhanh 3 Thái độ: - Có ý thức học tập, tiếp thu kiến thức khắc sâu kiến thức II CHUẨN BỊ: Nội dung: - Nội dung: Hệ thống lại kiến thức chương I II - Một số toán thiết kế mạch chỉnh lưu cầu dùng tụ lọc Đồ dùng, vật liệu: - SGK, hình vẽ sơ đồ mạch điện tử đơn giản - Các linh kiện liên quan đến việc thiết kế III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (2 phút) - Ổn định kiểm tra sỉ số lớp 2 Kiểm tra cũ: ( phút) - Cách đọc điện trở dựa vào vòng màu? Đọc giá trị điện trở sau: + Đỏ - đỏ - nâu – ngân nhũ + Vàng – lam – đỏ - đỏ - Trình bày nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu? - Trình bày nguyên lý mạch tạo xung đa hài tự kích đối xứng? 3 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức thông qua việc trả lời câu trắc nghiệm:10’ TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh (27) 5’ 5’ Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Chọn: A Chọn: D Chọn: B Chọn: C Chọn: A Chọn: D Chọn: B Chọn: D 1. Một điện trở có vịng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ Trị số điện trở là: A 45 x 103 + 5%  B x x 103 + 5% C 20 x 103 + 5% D 54 x 103 + 5% 2. Triac có lớp tiếp giáp P - N A B C D 3. Mạch khuếch đại dùng linh kiện sau để làm lớn tín hiệu A Đi ốt B OA C Điện trở D Tụ điện 4. Trong mạch tạo xung đa hài để làm thay đổi điện áp thông tắc Tranzito do: A Điện trở R1, R2 B Điện trở R3, R4 C Tụ điện C1, C2 D Tranzito T1, T2 5. Cuộn cảm chặn dòng điện cao tần làdo A Do tượng cảm ứng điện từ B Điện áp đặt vào lớn C Dòng điện qua cuộn cảm lớn D Do tần số dòng điện lớn 2. Khi cần thay điện trở bị cháy có ghi 2K - 2W điện trở không loại Hãy chọn phương án sau: A Mắc song song điện trở ghi 4K - 1W B Dùng điện trở ghi 2K - 1W C Mắc song song điện trở ghi 4K - 2W D Mắc nối tiếp điện trở ghi 1K - 1W 3. Một tụ hố có số liệu kỹ thuật 10 F - 100V trong mạch bị hỏng Hỏi phải dùng bao tụ có số liệu 10F-10V để thay thế: A.100 tụ B.10 tụ C.1 tụ D 1000 tụ 4. Dịng điện có số 1A qua điện trở có số 10 thi cơng suất chịu đựng 10W Hỏi cho dịng điện có trị số 2A qua điện trở cơng suất chịu đựng bao nhiêu: A 10W B.20W C.30W D.40W 5. Trong mạch chỉnh lưu cầu mắc ngược (28) Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Chọn: A Chọn: C Chọn: B Chọn: A Chọn: B Chọn: D Chọn: A A Dây thứ cấp chập mạch B Không làm việc C Mạch hoạt động bình thường D Mạch hoạt động nửa chu kỳ 6. Trong mạch chỉnh lưu cầu Điốt bị đánh thủng thì: A Dịng điện tăng vọt B Đứt cầu chì C Mạch hoạt động nửa chu kỳ D Dây thứ cấp chập mạch 7. Tụ hố mắc vào loại mạch điện A Cả mạch xoay chiều lẫn chiều B Mạch chiều C Mạch xoay chiều D Mạch điện có điện áp ổn định 8. Khi dùng ơm kế kiểm tra tụ điện(tụ tích điện) , tụ tốt tượng xảy là: A Kim đồng hồ chuyển động đến vị trí tự trở vị trí ban đầu B Kim đồng hồ chuyển động giá trị C.Kim đồng hồ khơng chuyển động D Kim chuyển động đến vị trí trở vị trí khác (khơng phải vị trí ban đầu) 9. Khi cho vào lòng cuộn cảm lõi sắt từ A Trị số điện cảm không thay đổi B Trị số điện cảm tăng C Trị số điện cảm giảm D Điện áp định mức cuộn cảm tăng 10. Điốt, Tirixtô, Triac, Tranzito, Diac chúng giống điểm A Nguyên lý làm việc B Công dụng C Số điện cực D Vật liệu chế tạo 11. Các câu sau câu em cho sai (29) chiều có cực G điều khiển B Điốt cho dịng qua phân cực thuận C Khi thơng tắc Thì Tirixto Điốt hoạt động D OA khuếch đại dòng điện chiều Hoạt động 2: (20 phút)Vẽ sơ đồ trình bày ngun lí mạch điện tử TG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’ 5’ Cho hs lên bảng vẽ hình trình bày ngun lí Cho hs lên bảng vẽ hình trình bày ngun lí Thực Thực MẠCH CHỈNH LƯU HAI NỮA CHU KÌ DÙNG Đ MẠCH CHỈNH LƯU CẦU MẠCH NGUỒN ĐIỆN MỘT CHIỀU Rt _ U -U~ U2 + U~ Đ1 Rt + _ U -U2a~ U2b~ Đ2 U2 Đ 1 Rt + _ Đ 3 Đ 2 Đ 4 U~ U-C2 C1 1000 F 50V 1000 F 50V 0,1 F C3 U2 Đ1 Đ3 Đ2 Đ4 U~ 220 V IC 7812 Ổn áp Ra tải tiêu thụ Ura 12V-1A Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 (30) 5’ Cho hs lên bảng vẽ hình trình bày nguyên lí Thực 5’ Cho hs lên bảng vẽ hình trình bày ngun lí Thực MẠCH TẠO XUNG ĐA HÀI TỰ KÍCH ĐX Hoạt động 3: (10 phút): Tổ chức thực hành TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’ 5’ Phương án chỉnh lưu dùng nhiều thức tế? Vì sao? Yêu cầu HS tham gia tính tốn chọn linh kiện Gọi HS tính cơng suất máy biến áp Gọi HS chọn tụ điện HS trả lời Lên bảng tính tốn Lên bảng tính tốn Chọn tụ dựa vào KQ III Thiết kế mạch nguồn điện chiều - Sơ đồ nguồn có dạng hình 9.1 * Tính tốn chọn linh kiện mạch - Công suất biến áp: P = kp.Itải = 1,3.12.1 =15,6 W Trong kp hệ số, kp = 1,3 - Dòng điện điốt ID = kI.Itải/ = 10.0,5/ 2=2,5A Hệ số dòng điện kI thường chọn kI=10 - Điện áp: UN=kU.UN 2=1,8.13,5=24,3V Chọn hệ số kU=1,8 Từ thông số chọn điốt loại 1N1089 có UN=100V; Iđm=5A, UD=0,75V Chọn tụ có C=1000µF, UN =25V 4 Củng cố kiến thức học: 4 GV giải thích thêm đặt câu hỏi mở rộng cho HS thảo luận: 5 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. Chuẩn bị kiểm tra tiết +E -E R1 Rht Ura + -Sơ đồ khuyếch đại đảo +E -E R1 Rht Ura + -Sơ đồ khuyếch đại đảo dùng OA + IC1 IC2 R1 R 2 R3 R 4 C1 C2 IC2 IC1 T1 T2 Ura1 Ura2 Ec Ura1 Ec t1 t2 t3 t4 t5 t6 t Ura2 Ec t1 t2 t3 t4 t5 t6 t + IC1 IC2 R1 R 2 R3 R 4 C1 C2 IC2 IC1 T1 T2 Ura1 Ura2 (31) Tuần 13 - Tiết phụ đạo : ÔN TẬP THAY KIỂM TRA TIẾT I/ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Ôn tập kiến thức học chương I; II - Hiểu linh kiện điện tử, nguyên lí làm việc mạch điện tử đơn giản 2 Kỹ năng: - Vẽ sơ đồ mạch điện tử học - Biết cách làm trắc nghiệm: Xử lí nhanh chọn đáp án 3 Thái độ: - Có ý thức học tập, tiếp thu kiến thức khắc sâu kiến thức II/ CHUẨN BỊ: Nội dung: - Nội dung: Hệ thống lại kiến thức chương I II - Một số câu hỏi trắc nghiệm tự luận Đồ dùng, vật liệu: - SGK, hình vẽ sơ đồ mạch điện tử đơn giản III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (2 phút) - Ổn định kiểm tra sỉ số lớp 2 Kiểm tra cũ: ( phút) (32) 3 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức thông qua việc trả lời câu trắc nghiệm:10’ TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học 5’ 5’ Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Chọn: C Chọn: B Chọn: D Chọn: C Chọn: B Chọn: B Chọn: A Chọn: D Chọn: C Câu 1: Dòng điện chạy qua tranzito loại PNP theo chiều nào? A Từ B sang E B Từ C sang E C Từ E sang C D Từ B sang E Câu 2: Một loại tranzito có ghi kí hiệu: 2SBxxxx chữ B ghi tranzito cho chúng ta biết điều gì? A Tranzito loại PNP làm việc tần số cao B Tranzito loại PNP làm việc tần số thấp C Tranzito loại NPN làm việc tần số thấp D Tranzito loại NPN làm việc tần số cao Câu 3: Người ta vào sở để phân loại tụ điện? A Vật liệu chế tạo B Tùy theo người sản xuất đặt tên C Trị số điện dung D Vật liệu làm chất điện môi hai cực tụ điện Câu 4: : Một điện trở có trị số 0,24 ± 1% kΩ điện trở gồm vòng màu nào? A Đen-đỏ-vàng-nâu B Đỏ-vàng-nâu-đỏ C Đỏ-vàng-nâu-nâu D Đỏ-vàng-đen-nâu Câu 5: Dòng điện chạy qua tranzito loại NPN theo chiều nào? A Từ B sang E B Từ C sang E C Từ E sang C D Từ B sang E Câu 6: Một loại tranzito có ghi kí hiệu: 2SDxxxx chữ D ghi tranzito cho chúng ta biết điều gì? A Tranzito loại PNP làm việc tần số cao B Tranzito loại NPN làm việc tần số thấp C Tranzito loại PNP làm việc tần số thấp D Tranzito loại NPN làm việc tần số cao Câu 7: Một điện trở có vịng màu: Cam - tím - vàng - đỏ Điện trở có trị số là: A 370 ± 2% kΩ B 3,7 ± 2% kΩ C 370 ± 2% Ω D 37 ± 2% kΩ Câu 8: Một loại tranzito có ghi kí hiệu: 2SCxxxx chữ C ghi tranzito cho chúng ta biết điều gì? A Tranzito loại PNP làm việc tần số cao B Tranzito loại PNP làm việc tần số thấp C Tranzito loại NPN làm việc tần số thấp D Tranzito loại NPN làm việc tần số cao Câu 9: Một điện trở có vịng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ trị số điện trở là: (33) Gọi hs đứng lên trả lời kết hợp với hướng dẫn để chọn đáp án Chọn: A B 4,5 x 10-3 ± 5% Ω. D x x 10-3 ± 5% Ω C 45 x 103 ± 5% Ω D x x 10-3 ± 5% Ω Câu 10: Một loại tranzito có ghi kí hiệu: 2SAxxxx chữ A ghi tranzito cho chúng ta biết điều gi? A Tranzito loại PNP làm việc tần số cao B Tranzito loại NPN làm việc tần số thấp C Tranzito loại PNP làm việc tần số thấp D Tranzito loại NPN làm việc tần số cao Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức thông qua việc trả lời tự luận: 25 TG Hoạt động Giáo viên của Học sinhHoạt động Nội dung học *Cho hs sinh vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kì nêu thành phần sơ đồ Trình bày nguyên lí mạch? *Cho hs sinh vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kì nêu thành phần sơ đồ Trình bày ngun lí mạch? Nếu điốt mắc ngược mạch hoạt động nào? *Cho hs sinh vẽ sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kì (CL cầu) nêu thành phần sơ đồ Trình bày nguyên lí mạch? Nếu điốt Đ1 bị hỏng mạch hoạt động nào? Vì sao? *Cho hs sinh vẽ sơ đồ mạch khuếch đại nêu thành phần sơ đồ Trình bày nguyên lí mạch? * Nguyên lí làm việc mạch chỉnh lưu nửa chu kì: - Ở nửa chu kì dương, giả sử cực A (+) B(-) ; lúc điốt Đ phân cực thuận; dòng điện từ cực A(+) nguồn qua điốt Đ, qua tải R, cực B (-) nguồn - Ở chu kì âm khơng có dịng điện qua tải R điốt Đ phân cực ngược * Nguyên lí làm việc mạch chỉnh lưu nửa chu kì dùng điốt - Ở nửa chu kì dương, giả sử cực A (+) E1(-); E2(+); B(-) ; lúc điốt Đ1 phân cực thuận; điốt Đ2 phân cực ngược, dòng điện từ cực A(+) nguồn qua điốt Đ1, qua tải R, cực E1 (-) nguồn - Ở chu kì âm cực B (+) E2(-); E1(+); A(-) ; lúc điốt Đ2 phân cực thuận; điốt Đ1 phân cực ngược, dòng điện từ cực B(+) nguồn qua điốt Đ2, qua tải R, cực E2 (-) nguồn * Nguyên lí làm việc mạch chỉnh lưu nửa chu kì dùng điốt - Ở nửa chu kì dương, giả sử cực A (+) B(-) ; lúc điốt Đ1, Đ3 phân cực thuận; Đ2, Đ4 phân cực ngược, dòng điện từ cực A(+) nguồn qua điốt Đ1, qua tải R, qua điốt Đ3 cực B (-) nguồn - Ở nửa chu kì âm cực B (+) A(-) ; lúc điốt Đ2, Đ4 phân cực thuận; Đ1, Đ3 phân cực ngược, dòng điện từ cực B(+) nguồn qua điốt Đ2, qua tải R, qua điốt Đ4 cực A (-) nguồn (34) Ghi công thức xđ hệ số khuếch đại? *Cho hs sinh vẽ sơ đồ mạch tạo xung đa hài nêu thành phần sơ đồ Trình bày nguyên lí mạch? Muốn thay đổi xung đa hài ta phải làm gì? kết hợp tạo tín hiệu có biên độ cực đại (được KĐ), tín hiệu tiếp tục vào IC lần đưa ngồi trở thành tín hiệu KĐ ngược pha với tín hiệu ban đầu *Nguyên lí làm việc mạch tạo xung đa hài - Khi đóng điện, ngẫu nhiên Tranzito mở cịn Tranzito tắt Nhưng sau thời gian Tranzito mở lại tắt Tranzito tắt lại mở Chính q rình phóng nạp hai tụ điện làm thay đổi điện áp mở tắt hai Tranzito Quá trình theo chu kì để tạo xung Trường hợp đặc biệt T1 T2 giống R1=R2; R3= R4=R: C1 = C2 = C ta xung đa hài đối xứng với độ rộng xung  = 0,7RC chu kì xung TX = = 1,4RC 4 Củng cố kiến thức học: 6 GV giải thích thêm đặt câu hỏi mở rộng cho HS thảo luận: - Tại mắc song song thêm hai tụ điện với hai tụ điên mạch thấy đèn LED nháy chậm lại ? - Tại mắc song song thêm tụ điện vào môt bên tụ thấy thời gian sáng tối hai đèn LED khác ? (35) CHƯƠNG 3: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN Tuần 14 – Tiết 13 : Bài 13 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết khái niệm, công dụng phân loại mạch điện tử điều khiển 2 Kỹ năng: - Thu thập thông tin ứng dụng mạch điện tử điều khiển 3 Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu mạch điện tử điều khiển II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu Bài 13 SGK, đọc tài liệu liên quan đến giảng - Tranh vẽ SGK hình13-3.13-4 SGK - Sử dụng máy chiếu có 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu Bài 13 SGK - Đọc tài liệu liên quan đến giảng III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút) 3 Giới thiệu mới: ( phút) Trong thực tế có nhiều thiết bị điện nhà chúng ta, nhiên có nhiều chủng loại khác Sự tiện dụng thiết bị có điều khiển tự ddộng, bán tự động rõ ràng Để tìm hiểu tìm hiểu nội dung 13 4 Các hoạt động dạy học: (40 phút) Hoạt động 1: TG Hoạt động Giáo viên của Học sinhHoạt động Nội dung học - GV: Ví dụ mạch điện tử điều khiển từ xa Tivi - GV: Vẽ hình 13-1 sgk - GV: Điều khiển độ sáng tối đèn bàn thực phổ biến mạch gì? - GV: Hãy lấy thêm ví dụ thiết bị điều khiển điện tử ? - GV: Hãy lấy thêm ví dụ thiết bị điều khiển điện tử có hồi tiếp? - GV: Hãy lấy ví dụ thiết bị điều khiển điện tử khơng có hồi tiếp? HS: Theo dõi ghi - HS: trả lời - HS: trả lời - HS: trả lời: Nồi cơm điện, điều hoà nhiệt độ - HS: trả lời: đèn bàn I Khái niệm mạch điện tử điều khiển - Những mạch điện tử thực chức năng điều khiển coi mạch điện tử điều khiển - Sơ đồ tổng quát mạch điện tử Hồi tiếp Tín hiệu vào - MĐTĐK: mạch điện tử điều khiển - ĐTĐK : đối tượng điều khiển - Hồi tiếp có khơng có mạch MĐTĐ K (36) Hoạt động 2: TG Hoạt động Giáo viên của Học sinhHoạt động Nội dung học - GV: Diễn giảng - HS: Theo dõi ghi II Công dụng - Điều khiển tín hiệu - Tự động hóa máy móc, thiết bị - Điều khiển thiết bị điện dân dụng - Điều khiển trò chơi, giải trí Hoạt động 3: Trình bày phân loại mạch điện tử điều khiển - GV: cho HS theo dõi sgk - Công tắc tơ - Áp tô mat - Đèn đỏ, đèn xanh, quảng cáo - Điều khiển động - Đèn nhấp nháy - Chương trình Asembly Máy CNC Tiện, Khoan, Phay, Bào III Phân loại mạch điện tử điều khiển.  Theo công suất: - Công suất lớn - Công suất nhỏ  Theo chức năng: - Điều khiển tín hiệu - Điều khiển tốc độ  Theo mức độ tự động hóa: - Điều khiển mạch rời - Điều khiển vi mạch - Điều khiển vi xử lý có lập trình Điều khiển phần mềm máy tính 5 Củng cố kiến thức học:  GV: Hệ thống lại trọng tâm học  Trình bày số ví dụ mạch điện tử điều khiển vật dụng thực tế 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. (37) Tuần 15 – Tiết 14 : Bài 14 : MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Hiểu khái niện mạch điều khiển tín hiệu - Biết khối mạch điều khiển tín hiệu 2 Kỹ năng: - Vẽ sơ đồ khối, sơ đồ mạch bảo vệ điện áp 3 Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu mạch điều khiển tín hiệu II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu Bài 14 SGK - Đọc tài liệu liên quan đến giảng - Tranh vẽ SGK hình14-3 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu Bài 14 SGK - Đọc tài liệu liên quan đến giảng III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút)  Mạch gọi mạch điện tử điều khiển?  Hãy nêu cách phân loại mạch điện tử điều khiển theo công suất? 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 35 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm cơng dụng mạch điều khiển tín hiệu. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học GV: Em cho biết mạch điện tử điều khiển gì? GV: Em kể tên số tín hiệu điều khiển mạch điện tử mà em gặp? GV: Đèn giao thông sử dụng mạch điều khiển tín hiệu vào cơng việc gì? GV: Trong bảng điện tử mạch điều khiển có vai trị gì? GV: Mạch điều bảo vệ tủ lạnh có chức gì? HS: Trả lời theo hiểu biết HS : Theo dõi ghi HS : trả lời HS : Theo dõi ghi I Khái niệm mạch điều khiển tín hiệu Ví dụ : Sự thay đổi tắt, sáng đèn giao thông - Để điều khiển thay đổi trạng thái tín hiệu người ta dùng mạch điện tử, mạch gọi mạch điều khiển tín hiệu Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý chung mạch điều khiển tín hiệu TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học GV: Hãy nêu công dụng mạch điều khiển tín hiệu? GV: Em nêu vài ví dụ mạch thơng báo tình trạng thiết bị gặp cố? GV: Em nêu vài ví dụ HS: điện áp cao, điện áp thấp máy biến áp HS : Trả lời theo hiểu biết II Cơng dụng - Thơng báo tình trạng thiết bị gặp cố (38) mạch dùng làm đèn trang trí? GV: Em nêu vài ví dụ mạch thông báo thông tin cần thiết cho người thực theo hiệu lệnh? GV: Em nêu vài ví dụ mạch thơng báo tình trạng hoạt động máy móc? HS:Bảng quảng cáo điện tử HS: Đèn giao thông đường bộ… HS: Bảng điện tử máy giặt, nồi cơm điện - Thơng báo tình trạng hoạt động máy móc Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý chung mạch điều khiển tín hiệu. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học GV: Giới thiệu nguyên lý hoạt động hình 14- sgk GV: Em nêu nguyên lý chung mạch điều khiển tín hiệu? HS : theo dõi HS: Trả lời dưak hiểu biết III, Nguyên lý chung mạch điều khiển tín hiệu. Sơ đồ khối nguyên lý chung mạch điều khiển tín hiệu : - Khối 1: Nhận lệnh - Khối 2: Xử lý - Khối 3: Khuếch đại - Khối 4: Chấp hành * Nguyên lý : Sau nhận lệnh báo hiệu từ cảnh báo cảm biến, mạch điều khiển xử lý tín hiệu nhận, điều chế theo nguyên tắc Sau xử lý xong tín hiệu khuếch đại đến công suất hợp lý đưa tới khối chấp hành Khối chấp hành phát lệnh báo hiệu chng, đèn, hàng chữ … Ví dụ : mạch bảo vệ điều khiển điện áp dùng gia đình 5 Củng cố kiến thức học:  Em cho biết khái niệm mạch điều khiển tín hiệu?  Hãy mơ tả khối mạch điều khiển tín hiệu? 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Đọc trước 15 SGK 1 (39) Tuần 16 - Tiết 15 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I I, Mục tiêu học: Qua học sinh cần nắm được: - Củng cố kiến thức phần linh kiện điện tử linh kiện bán dẫn; mạch điện tử đơn giản mạch điêug khiển tín hiệu -Chuẩn bị ôn tập tốt, vận dụng kiến thức học vào kiểm tra kết thúc học phần kĩ thuật điện tử II Chuẩn bị dạy: 2.1/ Nội dung: GV: Nghiên cứu kĩ nội dung học, đọc lại kiến thức, câu hỏi va tập học, soạn giáo án, lập kế hoạch giảng day HS: Nghiên cứu kĩ nội dung học SGK, đọc lại kiến thức, câu hỏi va tập bài học, soạn đề cương 2.2/ Đồ dùng dạy học: -Tranh vẽ mạch điện tử mạch điều khiển tín hiệu. 2.3/ Phương Pháp. Sử dụng phương pháp nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp dạy học tích cực III Tiến trình tổ chức dạy học 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp tác phong học sinh. 2.Nội dung mới Hoạt động 3: Ơn tập thơng qua đề thi thử TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học I / Hãy chọn đáp án cách khoanh tròn Điện trở thuộc loại linh kiện điện tử a) Linh kiện tích cực b) Linh kiện thụ động c) Linh kiện bán dẫn 2 Một điện trở có giá trị k có sai số 10% có màu thân điện trở là: a) Đen, đỏ, cam, kim nhũ b) Đỏ, đen, đen, kim nhũ c) Đỏ, đen, đỏ, kim nhũ 3 Một điện trở có vịng màu nâu, đen, nâu nhũ vàng hỏi điện trở có giá trị bao nhiêu? a) 101  5% b) 100  5% c) 1000  5% d) 10  5% Điôt chỉnh lưu là: a) Điơt tiếp mặt b) Điơt tiếp điểm Xem kí hiệu sau: (40) Khi đo điện trở điôt Trường hợp thể điơt cịn tốt? a) Cả hai chiều có điện trở lớn b) Một chiều có điện trở lớn chiều có điện trở nhỏ II Tự luận 1 Trình bày nguyên lý mạch chỉnh lưu chu kì (tồn sóng) Nêu công dụng tụ điện Đáp án I Trắc nghiệm 1 A C B A A B II Tự luận 1 Trình bày mạch chỉnh lưu chu kì (tồn sóng) Sơ đồ ngun lý Mạch gồm : biến áp đặc biệt có đầu dây ra, điểm luôn âm Hoạt động: Giả sử nửa chu kì đầu (+ ), (- ), mạch có dịng điện từ : (+) 1 D1A Zt B 2(-) {khơng D2 qua D2 khóa} Nửa chu kì sau 1(-), 3(+), mạch có dòng điện từ: (+) 3 D2A Zt B 2(-) {khơng D1 qua D1 khóa} 2 Cơng dụng tụ điện Ngăn dịng chiều - Lọc nguồn - Tách sóng - Dùng mạch cộng hưởng 5 Củng cố kiến thức học:  Em cho biết chức linh kiện mạch bảo vệ báo hiệu điện áp?  Hãy mô tả khối mạch điều khiển tín hiệu? 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. (41) Tuần 17 - Tiết 16 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 I MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Kiểm tra lại kiến thức mà em học từ tiết đến tiết 15 2. Kỹ năng: - Nhận biết linh kiện điện tử, mạch điện tử đơn giản - Biết cách kiểm tra linh kiện cịn tốt khơng sử dụng 3. Thái độ: - Có ý thức nghiêm túc thực kiểm tra nghiêm túc II CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị giáo viên: - Đề kiểm tra in sẵn 2. Chuẩn bị học sinh: - Học từ đến 15 III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: ĐỀ BÀI: Họ Tên: ……… KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp: 12……… Mơn: Công nghệ 12 I Trắc nghiệm(5đ) HS chọn đáp án để tô vào ô đáp án tương ứng PTLTN_TL Câu Một tụ điện có ghi 32F.220V điện dung tụ là: A 32.103 F B 32 F C 32.10-6F D 3200000 F Câu Trong mạch điện, điện trở có công dụng (chọn câu SAI) A Phân chia điện áp mạch. B Chặn dòng điện mạch. C Hạn chế dòng điện mạch. D Điều chỉnh dịng điện mạch. Câu Tụ hố mắc vào loại mạch điện: A Mạch xoay chiều B Mạch điện có điện áp ổn định C Mạch chiều D Cả mạch xoay chiều lẫn chiều Câu Các câu sau câu em cho sai ? A Khi thơng tắc Tirixto Điốt hoạt động nhau B Triac Diac có khả dẫn điện theo hai chiều có cực G điều khiển C OA khuếch đại dòng điện chiều D Điốt cho dòng qua phân cực thuận Câu Trong mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ dùng điốt, Điốt bị đánh mắc ngược thì: A Đứt cầu chì B Dây thứ cấp chập mạch C Dòng điện tăng vọt D Mạch hoạt động nửa chu kỳ Câu Mạch mạch điện tử điều khiển A Điều khiển bảng điện tử B Tín hiệu giao thông C Mạch chỉnh lưu D Báo hiệu bảo vệ điện áp Câu Thông số linh kiện điện tử không phụ thuộc vào tần số dòng điện ? A Cuộn cảm B Tụ điện C Tụ điện cuộn cảm D Điện trở Câu Triac, Diac có lớp tiếp giáp P – N? A 3 B 4 C 5 D 2 (42) Câu Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì có tác dụng: A Tăng tần số gợn sóng lên gấp đơi tần số dịng điện xoay chiều B Tăng cường độ dòng điện lên gấp đơi cường độ dịng điện xoay chiều C Tăng điện áp lên gấp đơi điện áp dịng điện xoay chiều D Tăng công suất lên gấp đôi cơng suất dịng điện xoay chiều. Câu 10 Khi dùng ôm kế kiểm tra tụ điện(tụ chưa tích điện), tụ tốt tượng xảy là: A Kim chuyển động đến vị trí trở vị trí khác (khơng phải vị trí ban đầu) B Kim đồng hồ chuyển động đến vị trí tự trở vị trí ban đầu C Kim đồng hồ chuyển động giá trị D Kim đồng hồ không chuyển động Câu 11 Chọn phương án sai câu sau : Công dụng mạch điện tử điều khiển A Điều khiển thiết bị dân dụng B Điều khiển thông số thiết bị C Điều khiển tín hiệu D Điều khiển trị chơi giải trí Câu 12 Một điện trở có vòng màu theo thứ tự: vàng, xanh lục, cam, kim nhũ Trị số điện trở là: A 45 x 103 + 5% Ω B x x 103 + 5%Ω C 54 x 103 + 5%Ω D 20 x 103 + 5%Ω Câu 13 Theo mức độ tự động hóa có mạch A Điều khiển có cơng suất nhỏ B Điều khiển có cơng suất lớn C Điều khiển tín hiệu D Điều khiển phần mềm máy tính Câu 14 Linh kiện điện tử cho dòng điện qua theo hai chiều: A Điôt tiếp mặt B Điôt tiếp điểm C Tirixto D Triac Câu 15 Cuộn cảm chặn dòng điện cao tần do: A Dòng điện qua cuộn cảm lớn B Do tượng cảm ứng điện từ C Điện áp đặt vào lớn D.Do tần số dòng điện lớn Câu 16 Mạch điện tử điều khiển theo chức là: A Điều khiển vi xử lý có lập trình B Điều khiển vi mạch C Điều khiển mạch rời D.Điều khiển tốc độ Câu 17 Một điện trở có vịng màu: Cam - tím - cam - đỏ. Điện trở có trị số là: A 370 ± 2% kΩ B 3,7 ± 2% kΩ C 370 ± 2% Ω D 37 ± 2% kΩ Câu 18 Loại tụ điện làm việc với dòng điện chiều xoay chiều là: A Tụ giấy B Tụ hóa C Tụ xoay D Tụ dầu Câu 19 Điốt, Tirixto, Triac, Tranzito, Diac chúng giống điểm ? A Số điện cực B Nguyên lý làm việc C Công dụng D Vật liệu chế tạo Câu 20 Trong mạch chỉnh lưu cầu mắc ngược chiều Điốt Đ1 Đ2 thì: A Khơng làm việc B Mạch hoạt động bình thường C Mạch hoạt động nửa chu kỳ D Dây thứ cấp chập mạch II Tự luận(5đ) Câu 1(3đ) Trình bày thành phần, ngun lí làm việc, ưu nhược điểm mạch chỉnh lưu cầu? Nêu cách xác định cực Điốt đồng hồ đo điện đa năng? Câu 2(2đ) Nêu chức linh kiện mạch báo hiệu bảo vệ điện áp? Khi rơ le K1 mở, rơ le K2 đóng? Vì sao? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CỦA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MƠN CƠNG NGHỆ 12 - Mã đề: 151 I TRẮC NGHIỆM (5đ) Mỗi câu 0,25 đ 01 - - = - 06 - - = - 11 - / - - 16 - - - ~ 02 - / - - 07 - - - ~ 12 ; - - - 17 - - - ~ 03 - - = - 08 - - = - 13 - - - ~ 18 / -04 - / - - 09 ; - - - 14 - - - ~ 19 - - - ~ 05 - - - ~ 10 - / - - 15 - / - - 20 ; -II TỰ LUẬN (5đ) (43) 1 *Thành phần: Biến áp nguồn; bốn điốt, tải kiểm tra * Nguyên lí làm việc mạch chỉnh lưu nửa chu kì dùng điốt - Ở nửa chu kì dương, giả sử cực A (+) B(-) ; lúc điốt Đ1, Đ3 phân cực thuận; Đ2, Đ4 phân cực ngược, dòng điện từ cực A(+) nguồn qua điốt Đ1, qua tải R, qua điốt Đ3 cực B (-) nguồn - Ở nửa chu kì âm cực B (+) A(-) ; lúc điốt Đ2, Đ4 phân cực thuận; Đ1, Đ3 phân cực ngược, dòng điện từ cực B(+) nguồn qua điốt Đ2, qua tải R, qua điốt Đ4 cực A (-) nguồn *Ưu nhược điểm: - Ưu điểm: Dòng điện qua tải dòng điện chiều liên tục, ổn định - Nhược điểm: Phức tạp, khó lắp đặt *Cách xác định cực Điốt đồng hồ đo điện đa năng: 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 2 * Chức linh kiện mạch báo hiệu bảo vệ điện áp: BA – Biến áp hạ điện áp từ 220V – 20V để nuôi mạch điều khiển Đ1; C – điốt tụ điện để biến đổi điện xoay chiều thành chiều VR; R1 – điện trở điều chỉnh ngưỡng tác động áp Đ0; R2 – điốt ổn áp điện trở tạo dòng đặt ngưỡng tác động cho T1 T2 R3; Đ2 – Điện trở tạo thiên áp cho T2 điốt bảo vệ T1; T2 T1; T2 – Tranzito điều khiển rơle hoạt động K – rơle đóng ngắt nguồn (điều khiển tiếp điểm K1; K2) *Khi điện áp vào tăng cao, VR nhận tín hiệu điện áp vượt ngưỡng Đ0 cho dòng điện chạy qua nên lúc T1; T2 nhận tín hiệu dịng điện chạy từ Đ0 khuếch đại cấp điện cho cuộn rơ le K tác động làm K1 mở, K2 đóng 1,5 0,5 Que đen (+) Que đỏ (-) Đo phân cực thuận Đo phân cực ngược Que đỏ (-) Que đen (+) (44) Tuần 18 – Tiết 17 : MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU MỘT PHA I./ MỤC TIÊU: Qua học này, học sinh cần nắm được: 1 Kiến thức: - Biết ứng dụng mạch điện tử điều khiển tốc độ động điện pha - Hiểu mạch điều khiển tốc đọ quạt triac 2 Kỹ năng: - Vẽ sơ đồ mạch điện tử động pha 3 Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu mạch điều khiển tín hiệu II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kỹ 15(SGK) tài liệu liên quan - Vật thể có sử dụng mạch điều khiển tín hiệu quạt điều khiển từ xa,… tranh vẽ, mơ hình 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu Bài 15 SGK - Đọc tài liệu liên quan đến giảng III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút) - Mạch điện điều khiển gì? - Hãy nêu cơng dụng mạch điện tử điều khiển, cho ví dụ thực tế? 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 35 phút) Hoạt động 1: Giới thiệu công dụng mạch điều khiển tốc độ động điện xoay chiều pha. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học -Giáo viên lấy ví dụ động pha: Máy bơm nước, tủ lạnh, quạt trần, quạt bàn -Hãy nêu số thiết bị điện sử dụng động pha có không điều chỉnh tốc độ? -Sao phải thay đổi tốc độ quay động điện xoay chiều pha? -3 Em cho biết cách để thay đổi tốc độ động điện xoay chiều pha? -Công dụng mạch điều khiển động điện xoay chiều pha? Học sinh trả lời Học sinh trả lời Học sinh trả lời Học sinh trả lời I.Công dụng mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều pha: Động điện xoay chiều pha (Động pha) sử dụng rộng rãi công nghiệp đời sống: Máy bơm nước, quạt điện … Khi sử dụng loại động phải điều khiển nhiều chế độ như: Điều khiển tốc độ, mở máy, đảo chiều, hãm … Để điều khiển tốc độ động pha có thể sử dụng phương pháp sau: - Thay đổi số vòng dây stato - Điều khiển đưa điện áp vào động (45) Hoạt động 2: Tìm hiểu nguyên lý điều khiển tốc độ động pha. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học -Giáo viên giới thiệu H15.1 SGK -Em vẽ sơ đồ khối mạch điều khiển động điện xoay chiều pha? GV gọi học sinh lên lấy ví dụ thực tế cho loại -Em nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha Hình 15 - 1a -Em nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha -Hình 15 – 1b Học sinh lên vẽ -Học sinh suy nghĩ và nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha -Học sinh suy nghĩ và nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha II.Nguyên lý điều khiển tốc độ động pha: 1 Sơ đồ khối U1 f1~ U2 f1 A 2 Nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha: - Điều khiển tốc độ cách thay đổi điện áp (Hình 15-1a) Tốc độ điều khiển mạch điện tử thay đổi trị số điện áp đặt vào động - Điều khiển tốc độ cách thay đổi tần số nguồn điện đưa vào động (Hình 15-1b) Mạch điều khiển có nhiệm vụ điều khiển tàn số f1 điện áp U1 thành tần số điện áp f2 điện áp U2 đưa vào động Hoạt động 3: Tìm hiểu mạch điều khiển động pha. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học Em đọc sơ đồ mạch điều khiển động điện xoay chiều pha? Em nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha? Hình 15-2a Nêu nguyên lý điều khiển tốc độ động xoay chiều pha? Hình 15-2b Em cho biết ưu nhược điểm Học sinh trả lời và lấy ví dụ Học sinh trả lời và lấy ví dụ Học sinh trả lời và lấy ví dụ Học sinh ưu nhược điểm của mạch điều III Một số mạch điều khiển động pha: 1 Một số mạch điều khiển động pha: ( Xem hình 15.2 SGK ) 2 Nguyên lý hoạt động: Chức linh kiện: T- Triac điều khiển điện áp quạt VR- Biến trở để điều chỉnh khoảng thời gian dẫn triac R- Điện trở hạn chế Da- Điac - Định ngưỡng điện áp để Triac dẫn C- Tụ điện tạo điện áp ngưỡng để mở thông điac Nguyên lý điều khiển: Điện áp tốc độ quạt điều khiển cách điều chỉnh biến trở VR hình 15-2a Tuy nhiên sơ đồ điều khiển khơng triệt để, vùng điện áp nhỏ triac dẫn khó điều khiển (46) các mạch điều khiển trên? khiển thời điểm Triac dẫn Như Triac mở thông điện áp tụ đạt điểm dẫn thông Điac Kết muốn tăng tốc độ quạt ta cần giảm điện trở VR để tụ nạp nhanh hơn, Triac dẫn sớm điện áp sớm Ngược lại điện trở VR lớn tụ nạp chậm Triac mở chậm lại điện áp tốc độ quạt nhỏ xuống Mạch điều khiển có ưu điểm: - Có thể điều khiển liên tục tốc độ quạt - Có thể sử dụng cho loại tải khác điều khiển độ sáng đèn sợi đốt, điều khiển bếp điện có hiệu - Kích thước mạch điều khiển nhỏ, gọn Nhược điểm: Nếu chất lượng Triac, Điac khơng tốt vùng tốc độ thấp quạt xuất tiếng ù thành phần chiều dòng điện 5 Củng cố kiến thức học:  Em cho biết khái niệm mạch điều khiển tốc độ động điện xoay chiều pha?  Hãy mô tả khối mạch điều khiển tốc độ động điện xoay chiều pha? Hãy cho biết thiết bị điện sau sử dụng động pha không điều chỉnh tốc độ: a Máy bơm nước b Quạt trần c Quạt điện d Cả 2 Hãy cho biết thiết bị điện sau sử dụng động pha có điều chỉnh tốc độ: a Máy bơm nước b Quạt trần c Quạt điện d Cả 3.Để điều chỉnh tốc độ động pha sử dụng phương pháp nào? a.Điều khiển cách thay đổi điện áp b Điều khiển cách thay đổi tần số c Cả d Cả sai 4 Triac sử dụng làm mạch điện xoay chiều? a.Điều khiển điện áp mạch b Điều khiển thời gian c Hạn chế điện trở d Cả sai (47) Tuần 21 – Tiết 20 : Bài 17: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Hiểu khái niệm hệ thống thông tin viễn thông - Biết khối bản, ngun lí làm việc hệ thống thơng tin viễn thông 2 Kỹ năng: - Vẽ mơ hình hệ thống thơng tin viễn thơng 3 Thái độ: Có ý thức tìm hiểu hệ thống thông tin viễn thông. II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu kỹ 17 (SGK) tài liệu liên quan - Vật thể có sử dụng hệ thống thơng tin viễn thông 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu kỹ 17 (SGK) tài liệu liên quan - Sưu tầm vật thể có sử dụng hệ thống thơng tin viễn thơng III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: 3 Giới thiệu mới: (1 phút) Ngày xưa việc truyền tin việc khó khăn, đặc biệt tình cấp bách như: chiến tranh, hoả hoạn, bão lũ truyền tin không kịp thời xảy hậu tàn khốc Nhưng việc truyền thông tin ngày trở nên dễ dàng hơn, đem lại hiệu cao nhiều lĩnh vực sơng như: kinh tế, trị, xã hội Vậy làm để có thuận lợi nêu nghiên cứu 17 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin viễn thông. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học - GV: Hãy giải thích mơ hình hệ thống thơng tin -HS: Quan sát trả lời I Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông (48)Nguồn thơng tin Nguồn thơng tin Xử lí thơng tin Xử lí thơng tin Mã hố Mã hố Truyền Truyền tintin Nhận thông tin Nhận thông tin Xử lí thơng tin Xử lí thơng tin Thiết bị đầu cuối Thiết bị đầu cuối viễn thông? - GV: Em cho biết khái niệm hệ thống thông tin viễn thông? - GV: Em cho biết phương pháp truyền thông tin nay? - HS: Trả lời theo hiểu biết - HS: Trả lời 5 Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông: hệ thống truyền thông tin xa 6 Các phương pháp truyền thông tin xa: Truyền trực tuyến.Truyền sóng Hoạt động 2:Tìm hiểu sơ đồ khối nguyên lý hệ thống TT VT - GV: Em cho biết chức phần phát thông tin? - GV: Em cho biết nguồn thông tin gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa - GV: Hiện có cách thức truyền thông tin nào? - GV: Trong hệ thống thông tin phần thu dùng để làm gì? Cho ví dụ phần thu thơng tin - GV: Em cho biết khối nhận thông tin gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa - GV: Em cho biết xử lí thơng tin gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa - GV: Em cho biết thiết bị đầu cuối gì? Cho ví dụ cụ thể để minh họa MƠI TRƯỜNG TÍCH HỢP: - Sự truyền thơng tin sóng điện từ có ảnh hưởng đến mơi trường khơng khí? - Có ảnh hưởng đến sức khỏe người? - Có ảnh hưởng tiêu cực - HS: Trả lời theo hiểu biết - HS: Trả lời theo hiểu biết thực tế sống - HS: Trả lời theo hiểu biết thực tế sống - HS: Trả lời theo hiểu biết thực tế sống.( Cực thu micro không dây, điểm đỏ trên tivi, angten ti vi, mođem ) - HS: Trả lời theo hiểu biết thực tế sống - Nhiểm điện, nhiễu tín hiệu khác - Ảnh hưởng đến nảo tim II Tìm hiểu sơ đồ khối nguyên lý của hệ thống TT VT 1/ Phần phát thơng tin: a Chức năng: có nhiệm vụ đưa nguồn thông tin cần phát tới nơi cần thu thông tin b Sơ đồ khối máy phát thơng tin: Nguồn thơng tin: Nguồn tín hiệu cần phát đi xa như: âm thanh, hình ảnh, chữ số - Xử lí thơng tin: Nguồn tín hiệu cần gia cơng khuếch đại - Mã hố: Những tín hiệu xử lícó biên độ đủ lớn muốn truyền xa cần mã hóa theo kỹ thuật Hiện có hai kỹ thuật mã hóa kỹ thuật tương tự kỹ thuật số - Truyền đi: Tín hiệu sau mã hóa gửi vào phương tiện truyền dẫn để truyền xa (dây dẫn, cáp quang, sóng điện từ ) 2/ Phần thu thông tin: a) Chức năng: nhận tín hiệu mã hóa truyền từ phía phát, biến đổi ngược lại để đưa tới thiết bị đầu cuối b) Sơ đồ khối: o Nhận thơng tin: tín hiệu phát máy thu nhận thiết bị hay mạch (angten, modem, ) o Xử lí thơng tin: tín hiệu nhận có cơng suất nhỏ mã hóa nên phải xử lí giải mã, điều chế, khuếch đại, o Thiết bị đầu cuối: khâu cuối hệ thống (loa, hình, in giấy, ) (49) môi trường xã hội như: quyền, sở hữu trí tuệ, thơng tin rác mạng ? HS nghiên cứu trả lời thể khoảng cách xa, gần khác Tất cả nguồn phát thu thông tin phải hợp thành một mạng thơng tin quốc gia tồn cầu. 5 Củng cố kiến thức học:  Hãy cho biết vai trị hệ thống thơng tin viễn thơng nay?  Hãy mô tả khối phần phát phần thu thông tin? A.Hãy chọn câu đúng: Sơ đồ khối máy phát thông tin có trình tự là: a.Nguồn thơng tin → Xử lý thơng tin → Mã hố → Truyền b.Xứ lý thơng tin → Nguồn thơng tin → Mã hố → Truyền c.Truyền → Mã hoá → Nguồn thông tin → Xứ lý thông tin d Tất B Hãy chọn câu đúng: Sơ đồ khối máy thu thơng tin có trình tự sau a Nhận thơng tin → Xử lí thơng tin → Thiết bị đầu cuối b Xử lí thơng tin → Nhận thông tin → Thiết bị đầu cuối c Thiết bị đầu cuối → Nhận thông tin →Xử lí thơng tin d Tất C Hãy chọn câu đúng: Phương pháp truyền thông tin a Truyền trực tuyến truyền súng b Chỉ có truyền trực tuyến c Chỉ có truyền súng d Tất sai 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. (50) Tuần 24 – Tiết 23 : Bài 20 : MÁY THU HÌNH I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết sơ đồ khối, nguyên lý máy thu hình 2 Kỹ năng: Vẽ sơ đồ khối máy thu hình 3 Thái độ: Có ý thức tìm hiểu thu hình II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: Nghiên cứu kỹ 20 (SGK) tài liệu liên quan Tranh vẽ hình 20 - 1; 20 - 2; 20 - SGK Máy chiếu đa năng, máy thu hình thật (nếu có) 2 Chuẩn bị học sinh: Nghiên cứu kỹ 20 (SGK) tài liệu liên quan III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (4 phút) - Em vẽ sơ đồ khối giải thích nguyên lý làm việc máy thu thanh? - Em vẽ sơ đồ khối giải thích nguyên lý làm việc khối tách sóng máy thu thanh? 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( 40 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm máy thu hình TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 1 Em cho biết máy thu hình gì? 2 Em cho biết mối liên hệ thơng tin hình ảnh âm máy thu hình? Vẽ sơ đồ tổng quát máy thu hình Em cho biết máy thu hình đen trắng máy thu hình màu giống khác nào? -Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi GV -Nghiên cứu, phát biểu -Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi GV 1 Khái niệm máy thu hình Máy thu hình thiết bị nhận tái tạo lại tín hiệu âm hình ảnh đài truyền hình 2 Phân loại - Máy thu hình đen trắng - Máy thu hình màu Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ khối nguyên lý máy thu hình màu TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 1 Em nêu chức khối cao tần, trung tần? -Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi GV 3 Chức khối (51) 2 Em nêu chức khối xử lý âm thanh? 3 Em nêu chức khối xử lý hình? 4 Em nêu chức khối đồng tạo xung quét? 5 Em nêu chức cảu khối phục hồi hình ảnh? 6 Em nêu chức khối xử lý điều khiển? 7 Em nêu chức khối nguồn? -Nghiên cứu, phát biểu -Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi GV -Nghiên cứu, phát biểu 2, 3, 2 Khối xử lý âm có nhiệm vụ nhận tín hiệu sóng mang âm thanh, khuyếch đại sơ bộ, tách sóng khuyếch đại cơng suất để phát loa 3 Khối xử lý hình có nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh, khuyếch đại tín hiệu này, giải mã màu, khuyếch đại tín hiệu màu đưa tới catơt đèn hình màu 4 Khối đồng tạo xung quét có nhiệm vụ tách lấy xung đồng dòng xung đồng mành, xung quét mành đưa tới cuộn lái tia đèn hình Đồng thời khối tạo điện áp cao đưa tới anơt đèn hình Khối phục hồi hình ảnhcó nhiệm vụ nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu qt để phục hồi hình ảnh phát lên hình 6 Khối xử lý điều khiển có nhiệm vụ nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm để điều khiển hoạt động máy thu hình 7 Khối nguồn có nhiệm vụ tạo mức điện áp cần thiết để cung cấp cho khối làm việc Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động khối xử lí màu máy thu hình TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 1 Em vẽ gọi tên khối sơ đồ khối xử lý màu máy thu hình? 2 Em nêu trình biến đổi tín hiệu từ khối 1,2 sang khối 3 Em nêu q trình biến đổi tín hiệu từ khối sang khối 4, 5, 6? 4 Em nêu q trình biến đổi tín hiệu từ khối 4, 5, tới đèn hình? -Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi GV -Nghiên cứu, phát biểu 4 Nguyên lí hoạt động khối xử lí màu Sơ đồ Hình 20 - SGK 2 Nguyên lý hoạt động: Cơ cấu phát thu màu truyền hình màu phối hợp màu đỏ (R), lục (G), lam (B) Tín hiệu từ tách sóng hình tới: Khối khuyếch đại xử lý tín hiệu chói Y Khối giải mã màu R-Y B-Y Đầu khối khối đưa tới mạch ma trận để khơi phục lại tín hiệu màu Các tín hiệu màu khuyếch đại lần cuối qua khối 4, 5, để biên độ đủ lớn đảo pha thành cực tím âm đưa tới ba catơt đèn hình màu điều khiển ba tia điện tử bắn lên điểm phát màu tương ứng đỏ, lục, lam hình Các màu hồn trộn với thành hình ảnh màu 5 Củng cố kiến thức học: Câu 1: Nhiệm vụ khối cao tần, trung tần là: a nhận tín hiệu từ ăng ten b Nhận tín hiệu từ sóng âm c Nhận tín hiệu hình ảnh d Tách lấy xung đồng Câu 2: Nhiệm vụ khối xử lý điều khiển: a Nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm b Nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét c Nhận tái tạo lại tín hiệu d Khuyếch đại sơ tách sóng Câu 3: Phân loại máy thu hình gồm: (52) c d.2 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. Tuần 25 – Tiết 24: Bài 21 : THỰC HÀNH MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Nhận biết linh kiện mạch lắp ráp - Mô tả nguyên lý mạch khuếch đại âm tần 2 Kỹ năng: - Biết cách chọn linh kiện cho mạch lắp ráp 3 Thái độ: - Có ý thức việc tuân thủ quy trình quy định an tồn II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - 01 mạch khuếch đại âm tần lắp sẵn - Tranh vẽ sơ đồ mạch khuếch đại âm tần lắp sẵn - Nguồn chiều ứng với mạch lắp sẵn - Micro loa 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ nội dung mạch khuếch đại âm tần III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (3 phút) Câu 1: Nhiệm vụ khối cao tần, trung tần là: a nhận tín hiệu từ ăng ten b Nhận tín hiệu từ sóng âm c Nhận tín hiệu hình ảnh d Tách lấy xung đồng Câu 2: Nhiệm vụ khối xử lý điều khiển: a Nhận lệnh điều khiển từ xa hay phím bấm b Nhận tín hiệu hình ảnh màu, tín hiệu quét c Nhận tái tạo lại tín hiệu d Khuyếch đại sơ tách sóng Câu 3: Phân loại máy thu hình gồm: a b c d.2 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: (41 phút) Hoạt động 1: Trình tự bước thực hành TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học GV đưa vẽ để HS quan sát nêu nguyên lý hoạt động báo cáo Căn vào nguyên lý mạch bảng mạch ngững linh HS nhận biết các linh kiện mạch theo vẽ Bước 1: Tìm hiểu nguyên lý mạch qua vẽ - HS dựa vào mẫu vẽ sơ đồ nguyên lý vào báo cáo (53) kiện tương ứng chúng Ghi tên linh kiện thông số chúng vào báo cáo thực hành theo mẫu GV cấp nguồn cho mạch, HS kiểm trá làm việc mạch Bước 2: Nhận biết linh kiện mạch theo vẽ - Căn vào nguyên lý mạch bảng mạch ngững linh kiện tương ứng chúng - Ghi tên linh kiện thông số chúng vào báo cáo thực hành theo mẫu Bước 3: cấp nguồn kiểm tra lsàm việc mạch Hoạt động 2: Điền vào bảng báo cáo thực hành Thời gian (phút) NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH Mẫu báo cáo MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM TẦN Họ tên:……… Lớp:……… 1 Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại âm tần? Bảng ký hiệu thông số linh kiện so đồ? Kí hiệu sơ đồ Tên ký hiệu thực tế Thông số 5 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. (54)(55) Tuần 28 – Tiết 27: Bài 24 : THỰC HÀNH NỐI TẢI BA PHA HÌNH SAO VÀ HÌNH TAM GIÁC I/ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Củng cố lý thuyết mạng điện ba pha Vân dụng vào thực tiễn 2 Kỹ năng: Vẽ sơ đồ mạng điện ba pha hình hình tam giác Nối tải ba pha hình hình tam giác 3 Thái độ: Có ý thức việc tuân thủ quy trình quy định an tồn II/ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Hiểu rõ mạng điện ba pha - Tìm hiểu nội dung thực hành - Chuẩn bị mẫu báo cáo thực hành - Bảng điện thực hành nối tải ba pha hình hình tam giác (có danh mục thiết bị tối thiểu) - Bóng đèn sợi đốt giống nhau, 06 cái; - Cầu dao ba pha 30A : chiếc; - Vôn kế xoay chiều, thang đo từ – 450 V: 01 chiếc; - Vôn kế xoay chiều, thang đo từ – 250 V: 01 chiếc; - Ampe kế xoay chiều, thang đo từ – V: 04 chiếc; - Dây điện đơn: – 10m - Các loại dụng cụ điện 2 Chuẩn bị học sinh: - Ôn lại cách nối mạng điện ba pha; - Quan hệ đại lượng dây đại lượng pha mạch điện ba pha III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (3 phút) 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: (41 phút) Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ, thiết bị thực hành, cách sử dụng đồng hồ đo. TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học Cho HS quan sát giới thiệu tên dụng cụ yêu cầu sử dụng GV cho HS quan sát giới thiệu thiết bị: - Bảng điện thực hành - Tải: Bóng đèn - Dây nối - Các chốt nối dây - Cầu dao Quan sát nghe giảng - Giới thiệu vôn kế, am pe kế thang đo - Yêu cầu HS thực cách đo với dụng cụ đo Quan sát ghi nhớ HS liên hệ với kiến thức học nghe giảng a Dụng cụ b Thiết bị (56) Hoạt động 2: Thao tác mẫu Giáo viên TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học - Đo đại lượng điện áp hay dòng điện? - Thang đo bao nhiêu? - Cách hiệu chỉnh núm điều chỉnh - Đầu nối dây dẫn điện? - Cách mắc nối tiếp hay song song - Vị trí lắp đèn - Các đầu nối - Cầu dao, cầu chì - Cách bố trí dây dẫn thực hành nối hình tam giác - Thực chậm theo bước - GV cần hướng dẫn đặc điểm cách nối Suy nghĩ, trả lời Nghiên cứu SGK - Bước 1: GV hướng dẫn HS tìm hiểu dụng cụ đo - Bước 2: Quan sát tìm hiểu bảng thực hành - Bước 3: GV thực nối dây cho HS quan sát cách nối trình tự thực - Bước 4: Nối thành tải hình Nối tải thành hình tam giác GV hướng dẫn đặc điểm cách nối 5 Củng cố kiến thức học:  GV tổng kết đánh giá thực hành nhấn mạnh trọng tâm 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. (57) Tuần 29 – Tiết *: ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khái niệm hệ thống thông tin viễn thông (SGK) - Khái niệm, sơ đồ khối chức máy tăng âm, máy thu thanh, máy thu hình (SGK) - Hiểu số khối thiết bị (SGK) Kĩ năng: - Sử dụng số thiết bị điện tử thông dụng Thái độ: Tn thủ quy trình thực hành, có ý thức tổ chức kỉ luật thực quy định an toàn lao động II/ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức trọng tâm 2 Chuẩn bị học sinh: - Ôn lại kiến thức thiết bị điện tử dân dụng III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (3 phút) 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: (41 phút) Hoạt động : Hệ thống kiến thức học câu hỏi trắc nghiệm TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 4.1.1 Sóng trung tần máy thu AM có trị số khoảng: A 465 Hz B 565 kHz C 565 Hz D 465 kHz 4.1.2 Khối máy tăng âm thực nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát loa? A Khối mạch khuếch đại công suất B Khối mạch tiền khuếch đại C Khối mạch âm sắc D Khối mạch khuếch đại trung gian 4.1.3 Một hệ thống thông tin viễn thông gồm: A Phần phát thông tin B Phát truyền thông tin C Phần thu thông tin D Phát thu thông tin 4.1.4 Chọn câu đúng. A Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang thay đổi, có tần số sóng mang khơng thay đổi theo tín hiệu cần truyền B Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền C Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang khơng thay đổi, có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền D Trong điều chế biên độ, biên độ sóng mang khơng biến đổi theo tín hiệu cần truyền 4.1.5 Cường độ âm máy tăng âm mạch định: A Mạch tiền khuếch đại B Mạch trung gian kích C Mạch âm sắc D Mạch khuếch đại cơng suất 4.1.6 Tín hiệu vào mạch khuếch đại công suất máy tăng âm là: A Tín hiệu âm tần B Tín hiệu cao tần C Tín hiệu trung tần D Tín hiệu ngoại sai 4.1.7 Các mầu máy thu hình mầu là: A Đỏ, lục, lam B Đỏ, tím, vàng 4.1.8 Trong máy thu hình việc xử lý âm thanh, hình ảnh. (58) 4.2.9 Đặc điểm tín hiệu vào mạch khuếch đại công suất A Cùng tần số B Cùng biên độ C Cùng pha D Cả ba phương án 4.1.10 Các khối phần thu hệ thống thông tin viễn thông gồm: A khôi B khối C khối D khối 4.2.11 Vơ tuyến truyền hình truyền hình cáp khác ở: A Xử lí tin B Mã hố tin C Mơi trường truyền tin D Nhận thông tin 4.2.12 Căn vào đâu để phân biệt máy thu AM máy thu FM: A Xử lý tín hiệu B Mã hóa tín hiệu C Truyền tín hiệu D Điều chế tín hiệu 4.1.13 Tín hiệu khối tách sóng máy thu là: A Tín hiệu cao tần B Tín hiệu chiều C Tín hiệu âm tần D Tín hiệu trung tần 4.1.14 Ở máy thu thanh, tín hiệu vào khối chọn sóng thường là: A Tín hiệu âm tần B Tín hiệu cao tần C Tín hiệu trung tần D Tín hiệu ngoại sai 5 Củng cố kiến thức học:  Nắm vững kiến thức học (59) Tuần 30 – Tiết phụ đạo: LUYỆN TẬP THAY KIỂM TRA tiết 28 I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khái niệm vai trò hệ thống điện quốc gia (SGK) - Khái niệm lưới điện quốc gia; Các cấp điện áp lưới điện (SGK) - Nguồn điện ba pha đại lượng đặc trưng mạch điện ba pha (SGK) - Cách nối hình sao, tam giác quan hệ đại lượng dây pha (SGK) Kĩ năng: - Nối tải ba pha hình tam giác Thái độ: - Thực quy trình quy định an toàn lao động - Cẩn thận, tỉ mỉ thực hành II/ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức trọng tâm 2 Chuẩn bị học sinh: - Ôn lại cách nối mạng điện ba pha; - Ôn lại kiến thức thiết bị điện tử dân dụng - Quan hệ đại lượng dây đại lượng pha mạch điện ba pha III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (3 phút) 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: (41 phút) Hoạt động : Hệ thống kiến thức học câu hỏi trắc nghiệm TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học 5.1.1 Chức lưới điện quốc gia là: A Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến lưới điện B Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến nơi tiêu thụ C Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến trạm biến áp D Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến trạm đóng cắt 5.1.2 Chọn câu sai: A Nối tam giácUdUp, nối hình saoIdIp B Nối hình Id  3Ip, nối tam giác UdUp C Nối tam giác Id  3Ip, cách mắc hình IdIp D Nối hình Ud  3Up, nối tam giácUdUp 5.1.3 Trong máy phát điện xoay chiều pha, ba suất điện động ba cuộn dây : A Cùng biên độ, tần số, khác pha B Cùng tần số, pha khác biên độ C Cùng biên độ, tần số pha D Cùng biên độ, pha khác tần số 51.4 Lưới điện quốc gia tập hợp gồm: (60) 5.1.5 Hệ thống điện quốc gia gồm: A Nguồn điện, trạm biến áp hộ tiêu thụ B Nguồn điện, đường dây hộ tiêu thụ C Nguồn điện, lưới điện hộ tiêu thụ D.Nguồn điện, trạm đóng cắt hộ tiêu thụ 5.1.6 Nếu tải ba pha đối xứng, nối hình thì: A Id = Ip Ud  3Up B Id = Ip Ud = Up C.Id  3IpUd  3Up D.Id  3Ipvà Ud = Up 5.1.7 Nếu tải ba pha đối xứng, nối hình tam giác thì: A Id = Ip Ud  3Up B Id = Ip Ud = Up 5.2.8 Mắc bóng đèn có U = 110V vào mạch điện pha dây với Ud = 380V, cách mắc đúng: A Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác B Mắc song song bóng thành cụm, cụm nối hình C Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình tam giác D Mắc nối tiếp bóng thành cụm, cụm nối hình 5.1.9 Góc lệch pha sđđ dây quấn máy phát ba pha là: A 2 3 B 3 2 C 4 3 D 2  5.2.10 Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp pha UP là: A.điện áp dây pha dây trung tính b điện áp điểm đầu A điểmcuối X pha C điện áp giữA điểm đầu A điểm trung tính O D.Tất 5.1.11 Khi nối tam giác thì: A x nối y, z nối C, B nối A B x nối z, y nối C, B nối A C x nối B, y nối Z, Z nối A D x nối B, y nối C, z nối A 5.2.12 Nếu tải nối khơng có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình dây dùng: A dây B 3dây C dây D dây 5.1.13 Trong nguồn điện xoay chiều ba pha điện áp dây Ud là: A.Điện áp dây pha dây trung tính B.Điện áp điểm đầu A điểm cuối X pha C.Điện áp điểm đầu A điểm trung tính O D.Điện áp hai dây pha 5.1.14 Chọn câu sai A.Máy phát điện xoay chiều pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha B.Phần ứng máy phát điện ba pha gồm cuộn dây giống có trục lệch góc 1200 C Dịng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều ba pha tạo D Phần cảm máy phát pha gồm ba nam châm điện giống có trục lệch góc 1200. 5.1.15 Chức lưới điện quốc gia là: A Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến lưới điện B Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến nơi tiêu thụ C Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến trạm biến áp D Truyền tải điện từ nhà máy điện, đến trạm đóng cắt (61) A Ud = 110V, UP = 190,5V B Ud = 110V, UP = 220V C Ud = 190,5V, UP = 110V D Ud = 220 V, UP = 110V 5.2.17 giải thích nguồn điện ba pha thường nối hình có dây trung tính ? A tạo hai cấp điện áp khác B thuận tiện cho việc sử dụng thiết bị điện điện C giữ cho điện áp pha tải ổn định D ba ý 5.3.18 Một tải ba pha gồm ba điện trỏ R = 20Ω nối hình đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V IP Id giá trị sau đây: A IP = 11A, Id = 11A B IP = 11A, Id = 19A C IP = 19A, Id = 11A D IP = 19A, Id = 19A 5.3.19 Một tải ba pha gồm ba điện trỏ R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện pha có UP = 220V IP Id giá trị sau đây: A IP = 22A, Id = 38A B IP = 38A, Id = 22A C IP = 22A, Id = 22A D IP = 38A, Id = 38A 5.3.20 Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω nối hình tam giác đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V IP Id giá trị sau đây: A IP = 38A, Id = 65,8A B IP = 38A, Id = 22A C IP = 65,8A, Id = 38A D IP = 22A, Id = 38A 5.3.21 Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải ba điện trở RP nhau, nối tam giác Cho biết Id = 80A Điện trở RP có giá trị sau đây: A Rp = 8,21Ω B 7.25 Ω C 6,31 Ω D 9,81 Ω 5.3.22 Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải ba điện trở RP nhau, nối tam giác Cho biết Id = 80A Cường độ dịng điện pha có giá trị sau đây: A Ip = 46,24A B 64,24A C 46,24mA D 64,24mA 5.2.23 Việc đấu hay tam giác tải ba pha phụ thuộc vào : A Điện áp nguồn B Điện áp nguồn tải C Điện áp tải D Cách nối nguồn 5.3.24 Nguồn pha đối xứng có Ud=220V Tải nối hình với RA=12,5Ω, RB=12,5Ω, RC=25Ω Dòng điện pha giá trị sau đây: A IA=10(A); IB=10(A); IC=5(A) B IA=10(A); IB=20(A); IC=15(A) C IA=10(A); IB=7,5(A); IC=5(A) D IA=10(A); IB=15(A); IC=20(A) 5.3.25 Tải pha gồm bóng đèn có ghi: 220V- 100W nối vào nguồn ba pha có Ud = 380V Ip Id có giá trị sau đây: A Ip = 0,45A; Id=0,45A B Ip = 0,5A; Id=0,45A C Ip = 0,35A; Id=0,45A D Ip = 0,5A; Id=0,75A 5.2.26 Một nguồn điện ba pha có ghi kí hiệu sau 220V/380 V Vậy 380V điện áp sau đây: A.Điện áp dây pha dây trung tính B.Điện áp điểm đầu A điểm cuối X pha C.Điện áp điểm đầu A điểm trung tính O D.Điện áp hai dây pha 2 Bài tập vận dụng: Bài 1: Mạch điện pha dây, điện áp dây 380V, tải điện trở R nhau, nối tam giác Cho biết dòng điện đường dây 80A Vẽ sơ đồ nối dây mạch điện pha xác định dịng điện pha tải Tính điện trở R pha tải Bài 2: Có hai tải pha: Tải thứ bóng đèn (số liệu bóng đèn P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai lò điện trở ba pha (điện trở pha R = 30 Ω, U = 380 V) Các tải nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V a Giải thích 220 V điện áp gì? 380 V điện áp gì? b Xác định cách nối dây tải (thành hình hình tam giác) giải thích phải nối vậy? c Vẽ cách nối dây mạch điện ba pha d Tính dịng điện pha dòng điện dây tải (62)  Nắm vững kiến thức học (63) Tuần 31 – Tiết 29(32): ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Củng cố lý thuyết số thiết bị điện tử dân dụng mạch điện xoay chiều ba pha 2 Kỹ năng: Vẽ sơ đồ mạng điện ba pha hình hình tam giác Nối tải ba pha hình hình tam giác 3 Thái độ: Có ý thức việc ôn tập kiến thức học II/ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: Một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức trọng tâm 2 Chuẩn bị học sinh: - Ôn lại cách nối mạng điện ba pha; - Ôn lại kiến thức thiết bị điện tử dân dụng - Quan hệ đại lượng dây đại lượng pha mạch điện ba pha III/ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: (1 phút) 2 Kiểm tra cũ: (3 phút) 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: (41 phút) Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức học TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động củaHọc sinh Nội dung học NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NẮM Chương 5: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Bài: HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA + Hệ thống điện quốc gia gồm có: nguồn điện, lưới điện hộ tiêu thụ điện + Lưới điện quốc gia tập hợp gồm: đường dây dẫn điện trạm điện + Đường dây truyền tải điện Bắc – Nam 500 kV dài: 1870 km + Các cấp điện lưới: 800 kV; 500 kV; 220 kV; 110 kV; 66 kV; 35 kV; 22 kV; 10,5 kV; kV; 0,4 kV + Trong hệ thống điện quốc gia, lưới điện phân thành: lưới điện truyền tải từ điện áp 66 kV trở lên lưới điện phân phối từ điện áp 35 kV trở xuống + Vai trò hệ thông điện quốc gia: đảm bảo việc sản xuất, truyền tải, phân phối tiêu thụ điện năng; đảm bảo cung cấp phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng địen tốt, an toàn kinh tế Bài: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA + Trong máy phát điện xoay chiều pha, ba suất điện động ba cuộn dây: biên độ, tần số, khác pha + Góc lệch pha sức điện động dây quấn máy phát điện ba pha là: 3 2 + Trong mạch điện xoay chiều ba pha, tải ba pha là: ZA, ZB, ZC + Một nguồn điện ba pha có ghi kí hiệu sau 220V/380V Vậy 380V là:điện áp hai dây pha + Mạch điện xoay chiều ba pha bốn dây tạo ra: hai trị số điện áp khác + Một máy phát điện ba pha có điện áp dây quấn pha 220V, nối hình tam giác ta có: Up = 220V; Ud = 220V (64) + Trong mạch điện xoay chiều ba pha, điện áp dây Ud là: điện áp hai dây pha + Nếu tải ba pha đối xứng, nối hình thì: Id = Ip Ud  3Up + Nếu tải ba pha đối xứng, nối hình thì: Id  3Ipvà Ud = Up + Khi nối tam giác thì: X nối B, Y nối C, Z nối A Hoạt động 2: Hoàn thành câu hỏi tập TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung học + Bài tập 1: Mạch điện pha dây, điện áp dây 380V, tải điện trở R nhau, nối tam giác Cho biết dòng điện đường dây 80A Vẽ sơ đồ nối dây mạch điện pha xác định dòng điện pha tải Tính điện trở R pha tải + Bài tập 2: Có hai tải pha: Tải thứ bóng đèn (số liệu bóng đèn P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai lò điện trở ba pha (điện trở pha R = 30 Ω, U = 380 V) Các tải nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V a Giải thích 220 V điện áp gì? 380 V điện áp gì? b Xác định cách nối dây tải (thành hình hình tam giác) giải thích phải nối vậy? c Vẽ cách nối dây mạch điện ba pha d Tính dòng điện pha dòng điện dây tải 5 Củng cố kiến thức học:  Nắm vững kiến thức học (65) KIỂM TRA HỌC KỲ II Tuần 32 – Tiết 30(33): I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Kiểm tra lại kiến thức mà em học 2 Kỹ năng: - Nhận biết sơ đồ mạng điện ba pha hình hình tam giác Thái độ: - Có nhận thức ngành điện thực tế để có định hướng nghề nghiệp tương lai II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: Đề kiểm tra 2 Chuẩn bị học sinh: Nội dung kiến thức giáo viên yêu cầu III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: ĐỀ BÀI: I Trắc nghiệm(5đ) HS chọn đáp án để tô vào ô đáp án tương ứng PTLTN_TL Câu 01. “Nguồn thông tin” phần phát thông tin là: A Nguồn tín hiệu âm tần B. Nguồn tín hiệu hình ảnh C Nguồn tín hiệu điện D. Nguồn tín hiệu âm Câu 02. Nếu tải pha đối xứng, nối hình tam giác thì: A Id = 1,732Ip; Ud = Up B. Id = Ip; Ud = Up C Id =1,732Ip; Ud = 1,732Up D Id = Ip; Ud = 1,732Up Câu 03. Vơ tuyến truyền hình truyền hình cáp khác ở: A. Xử lí tin B Mơi trường truyền tin C. Nhận thơng tin D. Mã hóa tin Câu 04. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ mạng điện mà: A. Công suất tiêu thụ vài trăm KW trở xuống B Công suất tiêu thụ khoảng vài KW đến vài chục KW C. Công suất tiêu thụ vài trăm KW trở lên D. Công suất tiêu thụ khoảng vài chục KW đến vài trăm KW Câu 05. Cấp điện áp sau không thuộc lưới điện truyền tải: A. 500 kV B. 220kV C 35 kV D. 110kV Câu 06. Trong cách nối hình tam giác Ud = 220 V A Up = 220 V B. Up = 127 V C. Up = 210 V D. Up = 110 V Câu 07. Các màu máy thu hình là: A. Xanh, đỏ, tím B Đỏ, lục, lam C. Đỏ, xanh, vàng D. Đỏ, tím, vàng Câu 08. Trong sơ đồ khối máy thu hình khối khối có chức năng: A. Khối xử lí tín hiệu âm B. Khối phục hồi hình ảnh C Khối đồng tạo xung quét D. Khối xử lí điều khiển Câu 09. Nguyên nhân người ta thường đấu nguồn pha hình saolà: A Đơn giản B Chắc chắn C. Dễ đấu D Sử dụng mức điện áp. Câu 10. Khối xử lý tín hiệu màu máy thu hình có khối bản: A. B.7 C. D 6 Câu 11 Một mạng điện ba pha hình có hiệu điện pha 380V Tìm hiệu điện dây Ud A. Ud = 110 V B. Ud = 127 V C Ud = 220 V D. Ud = 380V Câu 12. Cường độ âm máy tăng âm khối định: (66) C. Khối mạch vào D. Khối mạch tiền khuếch đại Câu 13. Máy thu AM có khối làm việc: A 8 B. C. D. Câu 14. Tín hiệu vào mạch khuếch đại công suất máy tăng âm là: A Tín hiệu âm tần B. Tín hiệu cao tần C. Tín hiệu ngoại sai D. Tín hiệu trung tần Câu 15. Máy tăng âm dùng để tăng âm ở: A. Phòng họp B. Lớp học đông người C. Rạp chiếu phim D Tất đúng. Câu 16. Các khối phần thu hệ thống thông tin viễn thông gồm: A khối B. khối C khối D. khối Câu 17. Nối tải hình (khơng có dây trung tính) có dây? A. B 3 C. D. Câu 18. Sơ đồ khối máy thu hình màu có: A. khối B. khối C khối D. khối Câu 19. Đường dây 500KV Việt Nam truyền từ nơi đến nơi nào? A. Đông - Nam B. Bắc - Trung C. Tây - Nam D Bắc - Nam Câu 20. Mạch điện xoay chiều ba pha gồm: A Nguồn điện, đường dây tải B. Nguồn điện ba pha, đường dây tải ba pha C Nguồn điện ba pha, đường dây ba pha tải ba pha D. Nguồn điện ba pha, đường dây ba pha tải II Tự luận(5đ) Câu 1(2đ) Thế hệ thống điện Quốc gia? Lưới điện Quốc gia có cấp điện áp nào? Câu 2(3đ) Cho mạch điện xoay chiều ba pha bốn dây (tải đối xứng mắc hình sao), có điện áp dây 380V Trên tải có ghi (484W/220V) a Vẽ sơ đồ mạch điện b Xác định điện áp pha (Up), điện trở tải (Rtải) dòng điện qua tải (Ip) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CỦA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 12 I TRẮC NGHIỆM (5đ) Mỗi câu 0,25 đ 1 = 2 ; -3 / -4 / -5 = 6 ; -7 / -8 = -9 - - - ~ 10 - - - ~ 11 = -12 / 13 ; 14 ; -15 - - - ~ 16 ; -17 / -18 = -19 - - - ~ 20 = -c. II TỰ LUẬN (5đ) Câu/Mục Nội dung Thang điểm (67) CHƯƠNG 6: MÁY ĐIỆN BA PHA Tuần 33 – Tiết 31(29): Bài 25 : MÁY BIẾN ÁP BA PHA I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết khái niệm, phân loại công dụng máy điện xoay chiều ba pha - Biết cơng dụng, cấu tạo, cách nối dây, ngun lí làm việc máy biến áp pha 2 Kỹ năng: - Biết phân loại máy điện xoay chiều ba pha với loại máy điện khác 3 Thái độ: - Có ý thức việc tuân thủ quy trình quy định an tồn II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kỹ nội dung 25SGK - Các hình vẽ H25.2, H25.2, H25.3, H25.4 - Đọc tài liệu có liên quan đến nội dung giảng dạy, ý số liệu truyền tải điện - Tranh MBA ba pha - Máy chiếu projector 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ nội dung 25SGK III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút) Cách nối tải hình tam giác 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( phút) Thời gian (phút) NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH Hoạt động 1:Ttìm hiểu khái niệm, phân loại, công dụng. I Khái niệm, phân loại công dụng máy phát điện xoay chiều ba pha: 1 Khái niệm: Máy phát điện xoay chiều pha máy phát điện làm việc với dòng điện xoay chiều pha Sự việc chngs dựa nguyên lí cảm ứng điện từ lực điện từ Phân loại công dụng : chia thành loại - Máy điện tĩnh: làm việc khơng có phận chuyển động máy biến áp, máy biến dòng… - Máy điện quay: làm việc có phận chuyển động tương chia thành loại: - HS học máy biến áp pha môn vật lý, cho HS nhắc lại kn - GV giới thiệu sơ qua cấu tạo máy phát điện giới thiệu qua cách phân loại - Cho Hs tự nêu khái niệm phân loại máy biến áp (68)  Máy phát điện  Động điện Hoạt động 2: II Máy biến áp ba pha: 1 Khái niệm công dụng: Máy biến áp pha máy điện tĩnh, dung để biến đổi điện áp hệ thống nguồn điện xoay chiều ba pha giữ nguyên tần số Máy biến áp pha sử dụng chủ yếu hệ thống truyền tải phân phối điện năng, mạng điện xí nghiệp cơng nghiệp Máy biến áp tự ngẫu ba pha thường dùng phịng thí nghiệm Cấu tạo : Máy biến áp ba pha gồm hai phần lõi thép dây quấn Sơ đồ đấu dây hình 25.3 3 Nguyên lí làm việc: Làm việc dựa tượng cảm ứng điện từ Hệ số biến áp ba pha: 2 N N U U K p p P   Hệ số biến áp dây: 2 d d d U U K  - Cho HS quan sát hình 25.1, H25.2 giới thiệu cấu tạo nguyên lí làm việc - HS vẽ hình 25.3 - GV hướng dẩn cách đấu dây - Cùng máy biến áp ta có nhiều hệ số biến áp khác thông qua cách đấu dây khác 5 Củng cố kiến thức học:  Nhắc lại nội dung học  Nhận xét thái độ học tập HS 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp. (69) Tuần 34 – Tiết 32(30): Bài 26 : ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Biết công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc cách đấu dây động không đồng ba pha 2 Kỹ năng: - Nhận biết động không đồng ba pha - Vẽ sơ đồ đấu dây động không đồng ba pha 3 Thái độ: - Có ý thức an tồn điện sử dụng động không đồng ba pha II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Đọc kỹ nội dung 26 SGK - Các hình vẽ H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 - Đọc tài liệu có liên quan đến nội dung giảng dạy, ý số liệu truyền tải điện - Tranh MBA ba pha 2 Chuẩn bị học sinh: - Đọc kỹ nội dung 26 SGK III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút)  Trình bày cách đấu dây hình sao, hình tam giác 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( phút) Thời gian (phút) NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, cơng dụng động KĐB ba pha 1./ Khái niệm: - Tốc độ quay từ trường n1 - Tốc độ quay từ trường n n1 luônnhỏ n 2./ Công dụng: - Trong công nghiệp - Trong nông nghiệp - Trong đời sống - GV: Ưu điểm dịng điện xoay chiều ba pha gì? (Từ trường quay: từ trường có chiều trị số biến thiên theo thời gian) - GV: sai n1 luônnhỏ n? - GV: Hãy kể tên số máy công tác dung động KĐB pha? - GV: động KĐB pha sử dụng rộng rãi thực tế? Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo động KĐB pha. 1./ Stato: - Lõi thép - Dây quấn 2./ Rôto: - Lõi thép - GV: Quan sát tranh vẽ cho biết ấu tạo động KĐB pha? (70) - Dây quấn Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý làm việc động KĐB pha. Nguyên lý làm việc - Cho dòng điện ba pha vào ba cuộn dây stato i từ trường quay (n1) i quét qua dẫn rôto ixuất suất điện đông cảm ứng inối kín mạch rơto xuất dịng điện cảm ứng i lực tương tác điện từ từ trường quay dịng điện cảm ứng imoment quay i rơto quay theo chiều quay từ trường quay với tốc độ n < n1 - GV: giảng bài, học sinh quan sát tranh vẽ ghi chép Hoạt động 4: Tìm hiểu cách đấu dây động KĐB pha. - Nối hình tam giác - Nối hình - GV: trường hợp ta nối hình tam giác? - GV: trường hợp ta nối hình sao? 5 Củng cố kiến thức học:  Trình bày nguyên lý làm việc động KĐB pha?  Bài tập số trang107/sgk 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  HS xem trước 27: Thực hành: QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA A B C (71) Tuần 35 – Tiết 33(31): Bài 26 : Thực hành: QUAN SÁT VÀ MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Đọc giải thích số liệu nhãn động KĐB pha - Phân biệt phận 2 Kỹ năng: - Thực qui trình thực hành qui định an tồn 3 Thái độ: - Có ý thức chấp hành nội qui phòng thực hành II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: - Nghiên cứu nội dung thực hành - Tìm số nhãn động KĐB pha - Động KĐB pha - Thước kẹp, thước 2 Chuẩn bị học sinh: - Nghiên cứu nội dung thực hành III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút) Ôn lại cách đọc, cách đo thước kẹp 3 Giới thiệu mới: ( phút) 4 Các hoạt động dạy học: ( phút) Thời gian (phút) NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu thực hành, bước thực hành. 1./ Mục tiêu: Nhận biết động KĐB pha Đọc hiểu thông số nhãn động Biết phận động 2./ Các bước: Bước 1: - Quan sát hình dáng bên ngồi động - Đọc số liệu ghi nhãn giải thích ý nghĩa số liệu Bước 2: Quan sát, đo đếm phận động HS nghe GV giảng ghi chép Hoạt động 2:Quan sát hình dáng bên ngồi động KĐB pha. Các số liệu ghi nhãn động cơ:  Loại động  Công suất - GV yêu cầu học sinh quan sát hình dáng bên ngồi động cơ: (72)  Mức điện áp  Dòng điện  Tốc độ động  Hiệu suất  Tần số  Hộp đấu dây  Số lượng đầu dây hộp đấu - GV yêu cầu học sinh phải mô tả được đặc điểm động - Tại quan sát hộp đấu dây chúng ta biết động KĐB pha? Hoạt động 3:Nhận dạng phận động - Nhận biết phận: - Vỏ động - Stato - Roto - Đếm số rãnh đoọng - Chiều dài rãnh - Đường kính stato - Đường kính ngồi roto - Đường kính trục roto - HS quan sát sử dụng thước cặp thước để đo kích thước phận ghi kết vào báo cáo - HS vẽ sơ đồ đấu dây hnhf sao, hình tam giác - Thực hành đấu dây 5 Củng cố kiến thức học:  Tại quan sát hộp đấu dây biết động KĐB pha? 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  Các nhóm nộp báo cáo thực hành  Đánh giá ý thức chấp hành nội qui phòng thực hành (73) Tuần 36 – Tiết 34: CHƯƠNG 7: MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ Bài 28 : MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ I./ MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết khái niệm, đặc điểm, yêu cầu nguyên lý làm việc mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 2 Kỹ năng: Vẽ sơ đồ mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. 3 Thái độ: Có ý thức chấp hành nội quy an toàn điện sản xuất. II./ CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị giáo viên: Nghiên cứu kỹ nội dung 28 Tham khảo tài liệu có liên quan Tranh vẽ hình 28.1 2 Chuẩn bị học sinh: Nghiên cứu kỹ nội dung 28 Tham khảo tải mạng điện xí nghiệp Nghiên cứu kỹ tranh vẽ hình 28.1 III./ TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1 Tổ chức ổn định lớp: ( phút) 2 Kiểm tra cũ: ( phút) 3 Giới thiệu mới: ( phút) Để đảm bảo cho người thiết bị sản xuất, cần phải có hiểu biết, kiến thức mạng điện nơi làm việc 4 Các hoạt động dạy học: ( phút) Thời gian (phút) NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, yêu cầu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. I KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ: 1 Khái niệm: Bao gồm tổ sản xuất, phân xưởng sản xuất tiêu thụ từ vài chục đến vài trăm kW 2 Đặc điểm: Tải phân bố thường tập trung Dùng MBA riêng lấy từ đường dây hạ áp 380/220V Mạng chiếu sáng lấy từ đường dây hạ áp sở sản xuất - Em hiểu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ? - HS: Trả lời… - Công suất mạng điện khoảng lớn hay nhỏ? - HS: Trả lời… - Tải mạng điện gồm loại nào? - HS: Trả lời… - Khái niệm mạng điện sản xuất quy mô nhỏ? - HS: Trả lời… - Điện áp mạng điện cung cấp từ nguồn nào? Cao hay thấp? - HS: Trả lời… (74) 3 Yêu cầu: Đảm bảo chất lượng điện năng:  Chỉ tiêu tần số  Chỉ tiêu điện áp Đảm bảo tính kinh tế Đảm bảo an toàn - Khi điện áp giảm xuống tăng lên nhiều so với điện mức thiết bị điện nào? - HS: Trả lời… - Ngồi yếu tố kĩ thuật người ta cịn quan tâm đến yếu tố nào? - HS: Trả lời… Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ, nguyên lý làm việc mạng điện sản xuất quy mô nhỏ. II NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ : 1 Sơ đồ mạng điện sản xuất quy mơ nhỏ: 2 Ngun lí làm việc: SGK - Giáo viên treo tranh hình 28.1 cho học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh tìm hiểu tranh cấp phân phối điện năng? - HS: Trả lời… - Từ máy biến áp điện đưa tới đâu? - HS: Trả lời… - Tủ động lực dùng để cấp điện cho loại nào? - HS: Trả lời… - Tủ chiếu sáng dùng để cấp điện cho loại tải nào? - HS: Trả lời… - Thao tác đóng cắt điện thực theo thứ tự nào? HS: Trả lời 5 Củng cố kiến thức học:  Nêu đặc điểm, yêu cầu mạng điện sản xuất quy mô nhỏ 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  HS xem trước 29: Thực hành: TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUI MƠ NHỎ H 1 2 2 2 3 3 3 4 4 (75)(76) Tuần 37 – Tiết 35: Bài 29: Thực hành: TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MƠ NHỎ. I- MỤC TIÊU. Sau học giáo viên phải làm cho học sinh :  Phân biệt phận mạng điện sản suất quy mơ nhỏ  Thực quy trình quy định an toàn II- CHUẨN BỊ. 1 Chuẩn bị nội dung: - Giáo viên nghiên cứu 28, 29 SGK, SGV - Đọc tài liệu có liên quan 2 Chuẩn bị phương tiện dạy học: - Tranh vẽ hình 28 -1 SGK khổ giấy lớn để minh hoạ III- TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH. Hoạt động 1: Thảo luận nội dung tham quan. - GV liên hệ với sở sản xuất cần tham quan để xác định thời gian, địa điểm cụ thể phương tiện lại - Trên sở nộ dung tham quan, giáo viên chọn người hướng dẫn cán phụ trách hệ thống điện sở sản xuất đặt trước nội dung tham quan Ho t độ ng : Phổ biến nội quy tham quan - Phổ biến cho học sinh nội quy tham quan thảo luận lại nội dung tham quan Hoạt động 3: Tiến hành tham quan Hoạt động người hướng dẫn Hoạt động học sinh GV. - Cán hướng dẫn cho học sinh tham quan mạng điện từ nguồn đến tải + Trạm biến áp sở sản xuất: Vị trí đặt, số lượng, số liệu kỹ thuật + Bảo vệ an toàn trạm biến áp: Nối đát, chống sét… + Đường dây hạ áp từ trạm biến áp đến tủ phân phối: Loại dây, cách dây, số bát sứ + Đường dây từ tủ phân phối đến tủ động lực, tủ chiếu sáng: Loại dây, cách dây + Tủ động lực, tủ chiếu sáng: Số lượng, vị trí + Đường dây từ tủ động lực tới máy sản xuất: Loại dây, cách dây + Đường dây từ tủ chiếu sang đến chùm đèn - Học sinh ý nghe cán hướng dẫn giải thích phận mạng điện - Đưa câu hỏi giáo viên cán hướng dẫn - Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép số liệu, đối chiếu với nội dung học Cùng với hướng dẫn để trả lời câu hỏi học sinh - Giáo viên đưa câu hỏi học sinh + Mạng điện thực tế so với mạng điện học giống khác điểm gì? + Các thiết bị đóng cắt bảo vệ mạng điện gì? + Mạch chiếu sang mạch động lực chung làm hay tách riêng? Vì sao? 5 Củng cố kiến thức học: - Nhận xét - Trả lời câu hỏi cuối 6 Nhận xét dặn dò chuẩn bị học kế tiếp.  HS xem lại tất nội dung học: từ 17 đến bà 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công Nghệ 12 cả năm,

Hình ảnh liên quan

> HS lên bảng vẽ - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

gt.

; HS lên bảng vẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
> Lên bảng vẽ các ký hiệu theo yêu cầu của các thây cơ. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

gt.

; Lên bảng vẽ các ký hiệu theo yêu cầu của các thây cơ. Xem tại trang 2 của tài liệu.
loại điên vào bảng 02. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

lo.

ại điên vào bảng 02 Xem tại trang 4 của tài liệu.
-Tranh vẽ các hình trong SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

ranh.

vẽ các hình trong SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: Xem tại trang 6 của tài liệu.
ký hiệu như thế nào? Giải thích | lên bảng vẽ các - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

k.

ý hiệu như thế nào? Giải thích | lên bảng vẽ các Xem tại trang 7 của tài liệu.
HS lên bảng vẽ các ký hiệu và giải thích sau đĩ ŒV - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

l.

ên bảng vẽ các ký hiệu và giải thích sau đĩ ŒV Xem tại trang 8 của tài liệu.
s GV gọi HS lên bảng quan sát - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

s.

GV gọi HS lên bảng quan sát Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 1. Tìm hiệu và kiêm tra điơt. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

Bảng 1..

Tìm hiệu và kiêm tra điơt Xem tại trang 11 của tài liệu.
tốt câu và ghi vào bảng đã cho sẵn - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

t.

ốt câu và ghi vào bảng đã cho sẵn Xem tại trang 13 của tài liệu.
> HS trả lời - Mạch tạo sĩng hình sin. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

gt.

; HS trả lời - Mạch tạo sĩng hình sin Xem tại trang 15 của tài liệu.
-Tranh vẽ các hình 8-1; 8-2; Š-3; S-4 trong SGK. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

ranh.

vẽ các hình 8-1; 8-2; Š-3; S-4 trong SGK Xem tại trang 16 của tài liệu.
chiều cĩ hình dạng và tần số theo yêu - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

chi.

ều cĩ hình dạng và tần số theo yêu Xem tại trang 17 của tài liệu.
s* GV: Vì sao dây dẫn khơng được | > HS: Nêu ý kiến |- Bố trí các linh kiện trên bảng mạch - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

s.

* GV: Vì sao dây dẫn khơng được | > HS: Nêu ý kiến |- Bố trí các linh kiện trên bảng mạch Xem tại trang 19 của tài liệu.
- - 01 mạch nhuơn lắp sẵn trên bảng mạch bao gồm các khối biến áp nguơn, chỉnh lưu câu, lọc hình - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

01.

mạch nhuơn lắp sẵn trên bảng mạch bao gồm các khối biến áp nguơn, chỉnh lưu câu, lọc hình Xem tại trang 20 của tài liệu.
" - GV hướng dẫn HS thực - Thể hiện trong bảng báo cáo và nhận xet của - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

34.

; - GV hướng dẫn HS thực - Thể hiện trong bảng báo cáo và nhận xet của Xem tại trang 25 của tài liệu.
s Cho hs lên bảng ỊU - - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

s.

Cho hs lên bảng ỊU - Xem tại trang 29 của tài liệu.
Cho hs lên bảng - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

ho.

hs lên bảng Xem tại trang 30 của tài liệu.
vẽ hình và trình | Thực hiện - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

v.

ẽ hình và trình | Thực hiện Xem tại trang 30 của tài liệu.
hiện theo hiệu lệnh? HS:Bảng điện tử GV: Em hãy nêu một vài ví dụ | ở máy giặt, nồi về mạch thơng báo về tình trạng | cơm điện - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

hi.

ện theo hiệu lệnh? HS:Bảng điện tử GV: Em hãy nêu một vài ví dụ | ở máy giặt, nồi về mạch thơng báo về tình trạng | cơm điện Xem tại trang 38 của tài liệu.
một pha Hình I 5- la điều khiến rốc độ | mạch điện tử thay đơi trị sơ điện áp đặt vào - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

m.

ột pha Hình I 5- la điều khiến rốc độ | mạch điện tử thay đơi trị sơ điện áp đặt vào Xem tại trang 45 của tài liệu.
- _ Vẽ được mơ hình hệ thống thơng tin và viễn thơng. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

c.

mơ hình hệ thống thơng tin và viễn thơng Xem tại trang 47 của tài liệu.
xa như: âm thanh, hình ảnh, chữ và số... - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

xa.

như: âm thanh, hình ảnh, chữ và số Xem tại trang 48 của tài liệu.
-_ Căn cứ vào nguyên lý của mạch và bảng mạch chỉ ra ngững linh kiện tương ứng giữa chúng - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

n.

cứ vào nguyên lý của mạch và bảng mạch chỉ ra ngững linh kiện tương ứng giữa chúng Xem tại trang 53 của tài liệu.
- Vị trí lắp đèn. Dước 2: Quan sát tìm hiệu bảng thực - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

tr.

í lắp đèn. Dước 2: Quan sát tìm hiệu bảng thực Xem tại trang 56 của tài liệu.
4.2.11. Vơ tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở: - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

4.2.11..

Vơ tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở: Xem tại trang 58 của tài liệu.
Sơ đồ đâu dây như hình 25.3 - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

u.

dây như hình 25.3 Xem tại trang 68 của tài liệu.
Ạ Ạ- GV: trong trường hợp nảo ta nơi hình tam - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

trong.

trường hợp nảo ta nơi hình tam Xem tại trang 70 của tài liệu.
- Quan sát hình dáng bên ngồi của động cơ. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

uan.

sát hình dáng bên ngồi của động cơ. Xem tại trang 71 của tài liệu.
HS vẽ sơ đồ đâu dây hnhf sao, hình tam giác. - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

v.

ẽ sơ đồ đâu dây hnhf sao, hình tam giác. Xem tại trang 72 của tài liệu.
Giáo viên treo tranh hình 2§.I cho học sinh - Giáo án Công Nghệ 12 cả năm

i.

áo viên treo tranh hình 2§.I cho học sinh Xem tại trang 74 của tài liệu.