0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

8 32 0
 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:53

Bài viết trình bày một nghiên cứu thực nghiệm số đo nhân trắc học sinh nữ phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Chí Linh, xác định mối tương quan giữa các kích thước chính với các kích thước thứ cấp nhằm ứng dụng vào thiết kế trang phục. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nghiên cứu mối quan hệ kích thước thể học sinh nữ trung học phổ thơng địa bàn thành phố Chí Linh Study the relationship between sizes on the body high school girls in Chi Linh city Bùi Thị Loan, Phạm Thị Kim Phúc, Đỗ Thị Làn Email: loan.ngocmai2009@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 27/12/2019 Ngày nhận sửa sau phản biện: 10/3/2020 Ngày chấp nhận đăng: 30/3/2020 Tóm tắt Bài báo trình bày nghiên cứu thực nghiệm số đo nhân trắc học sinh nữ phổ thông trung học địa bàn thành phố Chí Linh, xác định mối tương quan kích thước với kích thước thứ cấp nhằm ứng dụng vào thiết kế trang phục Sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra cắt ngang phương pháp đo trực tiếp Kết nghiên cứu cho thấy kích thước chiều cao thể có mối quan hệ chặt chẽ với kích thước chiều dọc có độ tương quan thấp với kích thước vịng Kích thước vịng ngực có mối liên quan chặt chẽ với kích thước vịng khác lại có độ tương quan thấp với kích thước chiều dọc Hàm tương quan chuẩn hóa kích thước với kích thước phụ thuộc phù hợp có ý nghĩa thống kê Từ khóa: Hàm tương quan; mối quan hệ kích thước; kích thước thể học sinh nữ Abstract The paper presents an empirical study on high school anthropometric measurements of female students in Chi Linh city, identifying the correlation between the main dimensions and other dimensions for application in design apparel Using cross-sectional research method and direct measurement method Research results show that body height size is closely related to vertical dimensions and low correlation with ring size Chest size is closely related to other ring sizes but has a low correlation with vertical size The standardized correlation function between the main dimensions and the dependent dimensions is appropriate and statistically significant Keywords: Correlation; relationship between dimensions; body size of female students ĐẶT VẤN ĐỀ Nhân trắc học nghiên cứu thể người Dữ liệu nhân trắc học hữu ích cho việc thiết kế, phần trình phát triển giải pháp thiết kế lĩnh vực khác Trong ngành May mặc, liệu nhân trắc học thành phần quan trọng để sản xuất hàng may mặc chất lượng cao May vừa vặn yêu cầu khách hàng Các quốc gia khác thực nghiên cứu nhân trắc học để xây dựng hệ Người phản biện: PGS.TS Nguyễn Thị Lệ PGS.TS Nguyễn Ngọc Anh thống cỡ số lứa tuổi khu vực địa bàn khác sử dụng cho thiết kế may mặc Vì vậy, kết nghiên cứu, khảo sát đặc điểm hình thái thể người nhằm xây dựng lên hệ thống cỡ số chuẩn cho lứa tuổi giới tính ngày trở nên cần thiết Ở Việt Nam, cơng trình nghiên cứu hệ thống kích thước thể người xây dựng hệ thống kích thước thể trẻ em trai, trẻ em gái, thể nam, nữ niên, trung niên, TCVN 5781-2009: Phương pháp đo thể người [1], TCVN 5782-2009: Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo cho đa dạng đối tượng từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành nam, nữ [2] Trong năm gần có: 34 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC Tác giả Vũ Thị Lan Hương nghiên cứu đặc điểm hình thái thể xây dựng hệ thống cỡ số cho học sinh lứa tuổi 14 Trong nghiên cứu tác giả giới hạn học sinh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định [10] Tác giả Lê Thúy Hằng nghiên cứu đặc điểm hình thái phần thể học sinh nữ lứa tuổi 15-17 Tác giả đánh giá phát triển em xây dựng hệ thống cỡ số phục vụ thiết kế trang phục song hạn chế số trường địa bàn Hà Nội [11] 2.2 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu Áp dụng phương pháp nghiên cứu điều tra cắt ngang, phương pháp đo trực tiếp tiến hành sau theo bàn đo chia theo kích thước: - Kích thước chiều cao; - Kích thước rộng dày; - Kích thước vịng + Phương pháp chọn mẫu Nhóm tác giả Bùi Thúy Nga, Đỗ Phương Nga, Ngô Thu Nga, Thẩm Thị Hoàng Điệp, Trần Thanh Sơn Viện Dệt May nghiên cứu xây dựng bảng hệ thống cỡ số phục vụ cho thiết kế, may sản phẩm sơ mi nữ, quần âu váy nữ độ tuổi từ 18-55 sở số đo nhân trắc người Việt Nam thiết bị quét thể 3D [9] - Xác định cỡ mẫu nghiên cứu theo công thức mô tả cắt ngang: Tác giả Lê Đức Việt nghiên cứu đặc điểm hình thái phần thể học sinh lứa tuổi 17 Tác giả đánh giá phát triển đặc điểm hình thái em góp phần xây dựng hệ thống cỡ số phục vụ thiết kế trang phục học sinh trung học Nhưng tác giả giới hạn địa bàn thành phố Hà Nội [12] Với nghiên cứu sinh học thường sử dụng mức xác suất p = 95%, ứng với α = 0,05 có z = 1,96; ɛ - Sai số 3% Nhóm tác giả T Spahiu1, E Shehi1 E Piperi2 - PhD Student, Department of Textile and Fashion, Faculty of Mechanical Engineering, Polytechnic University of Tirana, Albania1, Nghiên cứu nhân trắc học: Phương pháp 3D nâng cao để lấy liệu nhân trắc học Albania [13] Đã có số cơng trình nghiên cứu đặc điểm nhân trắc xây dựng hệ thống cỡ số trang phục cho học sinh THPT nhiên đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu cho đối tượng học sinh địa bàn Hà Nội, Nam Định Tuy nhiên, nghiên cứu mối quan hệ kích thước thể nhằm xây dựng hệ thống cỡ số quần áo cho học sinh nữ trung học phổ thông địa bàn thành phố Chí Linh hồn tồn chưa có Mục tiêu nghiên cứu xác định kích thước thể, xác định mối tương quan kích thước với kích thước khác nhằm ứng dụng vào thiết kế trang phục ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU n = Z2 a (1- ) p(1 - p ) e = 1,962 ´ 0,95 × * 0,05 = 203 0,032 - Trong đó: n - Cỡ mẫu; Đề tài lựa chọn ngẫu nhiên đo kích thước thể 361 học sinh, học sinh đo 34 kích thước Các mốc đo xác định mốc giải phẫu xương, tương ứng [5, 6] Số đo nhân trắc học sinh tư đứng theo quy định chung phương pháp đo thể người [1, 3]: - Khi đo, người đo mặc quần áo mỏng, không giày, không đội mũ - Khi đo kích thước thẳng, người đo phải đứng thẳng theo tư tự nhiên cho ba điểm lưng, mơng gót chân phải nằm đường thẳng vng góc với mặt đất Đầu để thẳng cho mắt lỗ tai ngồi tạo thành đường thẳng ngang song song với mặt đất + Phương pháp xử lý số liệu Số liệu đo xử lý thống kê sinh học phần mềm SPSS.V22 để xác định giá trị trung bình cộng (M), trung vị (Me), số trội (Mo), độ lệch chuẩn (σ), hệ số tương quan (r), hàm tương quan [5, 6] KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 2.1 Đối tượng nghiên cứu 3.1 Mối quan hệ tương quan kích thước Học sinh nữ phổ thơng trung học có thể bình thường mặt nhân trắc, hợp tác tốt đo chọn ngẫu nhiên từ trường phổ thông trung học thành phố Chí Linh + Xác định kích thước chính: Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích thành phần chính, xác định kích thước [4, 7] kết thể bảng 3.1 3.2 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 35 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Bảng Xác định giá trị riêng tổng lượng biến thiên kích thước thể giải thích thành phần Các giá trị riêng ban đầu Lượng biến thiên số đo giải thích thành phần TT Các thành phần Cn 10,58 31,12 31,12 10,58 31,12 Cct 7,54 22,18 53,30 7,54 Cdsc7-đ 2,06 6,06 59,36 Cdv - đ 1,85 5,43 Cmcv-đ 1,35 Cnv-d Tổng cộng % % phương sai tích lũy Tổng cộng % phương sai % tích lũy 31,12 8,83 25,96 25,96 22,18 53,30 8,81 25,90 51,86 2,06 6,06 59,36 2,02 5,95 57,81 64,79 1,85 5,43 64,79 1,96 5,75 63,56 3,96 68,75 1,35 3,96 68,75 1,76 5,19 68,75 0,98 2,88 71,62 Kcnv 0,94 2,75 74,38 Dv-v 0,86 2,52 76,90 Dv-eo 0,76 2,25 79,15 10 Dhc-eo 0,68 2,00 81,14 11 Dv-eol 0,67 1,96 83,10 12 Ddsc7-eol 0,64 1,88 84,98 13 Dt 0,50 1,46 86,44 14 Dtrcd 0,47 1,38 87,82 15 Dđ 0,42 1,22 89,04 16 Dvd 0,40 1,18 90,23 17 Rngn 0,35 1,03 91,25 18 Rne 0,34 1,00 92,25 19 Rnh 0,32 0,93 93,19 20 Rlnn 0,30 0,87 94,06 21 Dl 0,27 0,78 94,85 22 De 0,26 0,75 95,60 23 Dh 0,23 0,69 96,29 24 Vbt 0,20 0,60 96,89 25 Xv 0,19 0,55 97,44 26 Rv 0,17 0,50 97,93 27 Dvc 0,15 0,43 98,36 28 Dđâu 0,13 0,39 98,75 29 Vđâu 0,12 0,34 99,09 30 Vc 0,10 0,30 99,39 31 Vn2 0,08 0,22 99,62 32 Ve 0,06 0,17 99,79 33 Vm 0,04 0,12 99,91 34 Vdui 0,03 0,09 100,00 Tổng cộng Kết phân tích thành phần cho thấy, sau thay đổi thang đo có thành phần có giá trị riêng lớn Các kích thước thành phần bao gồm: cân nặng, chiều cao thể, chiều cao từ đốt sống cổ đến mặt đất, chiều cao từ đầu % % phương sai tích lũy Lượng biến thiên số đo giải thích thành phần sau xoay vai đến mặt đất, chiều cao từ mỏm vai đến mặt đất Nhóm kích thước giải thích 68,75% lượng biến thiên biến đám mây liệu khảo sát 36 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC Bảng Bảng ma trận thành phần hệ số tương quan thành phần với biến kích thước thể học sinh nữ nghiên cứu xoay mặt phẳng TT Các số đo Cn Ma trận ban đầu Ma trận sau xoay 5 0,67 0,56 -0,06 -0,03 -0,06 0,17 0,93 0,12 0,08 -0,04 Cct 0,76 -0,57 -0,04 -0,17 -0,13 0,89 0,03 0,14 0,03 -0,05 Cdsc7-đ 0,68 -0,63 0,07 -0,08 0,03 0,91 -0,01 0,12 0,06 0,16 Cdv-đ 0,70 -0,59 0,03 -0,14 -0,03 0,92 0,04 0,14 0,03 0,08 Cmcv-đ 0,64 -0,64 -0,04 -0,05 0,05 0,90 -0,02 0,00 0,06 0,11 Cnv-đ 0,72 -0,53 -0,08 -0,17 -0,10 0,90 0,10 0,10 0,03 -0,05 Kcnv 0,09 0,10 0,34 0,38 0,40 -0,12 0,11 -0,04 0,20 0,60 Dv-v 0,41 -0,08 0,58 0,32 0,15 0,22 0,15 0,31 0,36 0,59 Dv-eo 0,53 -0,37 -0,06 0,59 -0,13 0,55 0,09 -0,18 0,66 0,12 10 Dhc-eo 0,49 -0,47 -0,02 0,42 0,22 0,60 0,00 -0,25 0,36 0,36 11 Dv-eol 0,66 -0,42 -0,25 -0,06 -0,18 0,79 0,16 -0,03 0,11 -0,19 12 Ddsc7-eol 0,64 -0,54 0,14 0,00 0,13 0,80 0,03 0,10 0,09 0,29 13 Dt 0,59 -0,56 -0,07 -0,33 0,15 0,85 0,01 0,05 -0,24 0,09 14 Dtrcd 0,57 -0,61 -0,11 -0,15 0,02 0,85 -0,04 -0,01 -0,03 0,02 15 Dđ 0,56 -0,27 -0,41 0,30 -0,10 0,59 0,22 -0,34 0,34 -0,14 16 Dvd 0,68 -0,30 -0,12 0,17 -0,08 0,68 0,25 -0,06 0,29 0,01 17 Rngn 0,52 0,47 -0,01 -0,10 0,17 0,06 0,71 0,04 -0,12 0,13 18 Rne 0,59 0,57 -0,07 -0,11 0,17 0,05 0,83 0,02 -0,13 0,09 19 Rnh 0,37 0,65 -0,11 0,08 -0,03 -0,18 0,73 -0,02 0,08 -0,06 20 Rlnn 0,51 0,31 0,04 -0,34 0,33 0,19 0,58 0,09 -0,38 0,21 21 Dl 0,54 0,57 -0,11 0,23 -0,10 -0,03 0,78 -0,03 0,27 -0,06 22 De 0,48 0,61 0,02 0,14 -0,07 -0,09 0,75 0,09 0,19 0,00 23 Dh 0,65 0,51 -0,08 -0,04 0,11 0,12 0,83 0,01 -0,03 0,06 24 Vbt 0,26 -0,27 0,36 -0,02 0,52 0,31 -0,03 0,07 -0,14 0,64 25 Xv 0,35 -0,14 0,19 -0,13 -0,09 0,34 0,11 0,27 0,02 0,05 26 Rv 0,34 0,08 0,61 -0,26 -0,36 0,15 0,19 0,80 0,07 0,03 27 Dvc 0,22 0,16 0,68 -0,31 -0,37 0,01 0,16 0,86 0,02 0,04 28 Dđâu 0,27 -0,07 0,45 0,57 -0,28 0,09 0,05 0,29 0,73 0,24 29 Vđâu 0,49 0,20 -0,16 0,08 -0,33 0,23 0,48 0,07 0,25 -0,28 30 Vc 0,54 0,30 0,09 0,01 0,18 0,16 0,59 0,07 0,00 0,23 31 Vn2 0,71 0,59 -0,08 -0,04 -0,04 0,12 0,94 0,09 0,04 -0,04 32 Ve 0,71 0,61 -0,08 -0,05 0,04 0,11 0,91 0,06 0,00 0,01 33 Vm 0,68 0,59 0,07 -0,08 0,08 0,08 0,89 0,17 -0,03 0,11 34 Vđui 0,54 0,65 -0,08 0,04 -0,08 -0,06 0,84 0,07 0,10 -0,08 Kết bảng cho thấy: - Trong hệ trục tọa độ ban đầu sau xoay lần 1, đa số thành phần kích thước chiều dọc có trọng số giải thích cao 0,6 như: chiều cao thể, chiều cao từ đốt sống cổ thứ đến mặt đất, chiều cao từ mỏm vai đến mặt đất, chiều cao từ núm vú đến mặt đất, chiều cao từ đầu vai đến mặt đất,… Trong kích thước chiều dọc, kích thước có trọng số giải thích cao chiều cao thể Xét kích thước chiều ngang kích thước vịng thấy kích thước vịng ngực vịng eo, vịng mơng, vịng đùi có trọng số giải thích cao hơn, cao kích thước vịng ngực Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 37 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - Khi xoay lần thành phần kích thước chiều dọc có trọng số giải thích giảm so, kích thước vịng có trọng số giải thích cao so với xoay lần - Sau xoay từ lần trở đi, thành phần kích thước tản mạn khơng rõ nét, kích thước chiều dọc kích thước vịng trọng số giải thích có kích thước tăng lên kích thước khác lại giảm Qua phân tích trên, đề tài chọn kích thước chiều cao thể, đại diện cho nhóm kích thước dọc kích thước vịng ngực 2, đại diện cho nhóm kích thước chiều ngang kích thước hệ thống cỡ số thể Đây hai kích thước có trọng lượng giải thích cao (trên 0,7) hệ trục tọa độ ban đầu sau xoay lần 1, đồng thời hai kích thước thể đặc điểm hình dáng thể Bảng Hệ số tương quan kích thước + Xác định mối tương quan kích thước với kích thước khác Với kết thể bảng 3.3 cho thấy kích thước chiều cao thể có mối liên quan chặt chẽ với kích thước chiều dọc như: chiều cao từ đốt sống cổ đến mặt đất, chiều cao từ đầu vai đến mặt đất, chiều cao từ mỏm vai đến mặt đất, chiều cao từ núm vú đến mặt đất, dài tay, dài phía trước chi (hệ số tương quan 0,7) chúng lại có độ tương quan thấp với kích thước chiều rộng, chiều dày kích thước vịng (hệ số tương quan nhỏ 0,3) Kết tương tự kích thước vịng ngực 2, nghĩa kích thước vịng ngực có mối liên quan chặt chẽ với kích thước vịng khác (hệ số tương quan 0,5) chúng lại có độ tương quan thấp với kích thước chiều cao kích thước chiều dài (hệ số tương quan nhỏ 0,3) KT Cn Cct Cdsc7-đ Cdv-đ Cmcv-đ Cnv-đ Kcnv Dv-v Dv-eo Dhc-eo Dv-eol Dđsc7-eol Cct 0,21 1,00 0,87 0,89 0,78 0,81 -0,07 0,26 0,46 0,46 0,69 0,67 Vn2 0,92 0,15 0,09 0,15 0,09 0,23 0,07 0,19 0,17 0,05 0,23 0,12 KT Dt Dtrcd Dđ Dvd Rngn Rne Rnh Rlnn Dl De Dh Vbt Cct 0,76 0,71 0,46 0,57 0,09 0,04 -0,09 0,18 0,01 -0,02 0,12 0,20 Vn2 0,11 0,07 0,24 0,28 0,60 0,73 0,58 0,48 0,68 0,65 0,77 0,55 KT Xv Rv Dvc Dđâu Vđâu Vc Vn Ve Vm Vđui Cct 0,29 0,19 0,12 0,15 0,26 0,16 0,15 0,16 0,09 0,01 Vn2 0,12 0,27 0,21 0,11 0,42 0,56 1,00 0,92 0,84 0,75 3.2 Hàm tương quan kích thước với kích thước thứ cấp Trong trình xây dựng hệ thống cỡ số phục vụ may trang phục, bên cạnh kích thước chính, chủ đạo cần phải bổ sung kích thước thứ cấp để phục vụ cho việc thiết kế trang phục Xây dựng hàm tương quan chuẩn hóa kích thước (chiều cao thể, vịng ngực 2) với kích thước thứ cấp [4, 8] Hàm tương quan chuẩn hóa xây dựng dựa phần mềm SPSS, thu kết trình bày bảng sau: Bảng Hàm tương quan kích thước kích thước thứ cấp TT Tương quan theo Cct Vn2 Hàm tương quan chuẩn hóa R R2 hiệu chỉnh Sig Cn z = 0,067*x + 0,911*y 0,924 0,854 0,00 Cdsc7-đ z = 0,872*x - 0,042*y 0,867 0,751 0,00 Cdv-đ z = 0,885*x + 0,017*y 0,887 0,787 0,00 Cmv-đ z = 0,783*x + 0,031*y 0,778 0,606 0,00 Cnv-đ z = 0,795*x + 0,105*y 0,818 0,669 0,00 Kcnv z = -0,083*x + 0,078*y 0,105 0,011 0,039 Dv-v z = 0,238*x + 0,153*y 0,302 0,091 0,00 Dv-eo z = 0,445*x + 0,102*y 0,772 0,596 0,00 Dhc-eo z = 0,465*x - 0,024*y 0,762 0,581 0,00 10 Dv-eol z = 0,67*x + 0,131*y 0,746 0,556 0,00 11 Ddsc7-eol z = 0,662*x + 0,23*y 0,766 0,587 0,00 38 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC TT 12 Tương quan theo Cct Vn2 Dt Hàm tương quan chuẩn hóa z = 0,757*x - 0,007*y R R2 hiệu chỉnh Sig 0,756 0,571 0,00 13 Dtrcd z = 0,72*x - 0,038*y 0,715 0,511 0,00 14 Dđ z = 0,435*x + 0,17*y 0,491 0,241 0,00 15 Dvđ z = 0,54*x + 0,201*y 0,744 0,554 0,00 16 Rngn z = -0,004*x + 0,598*y 0,717 0,514 0,00 17 Rne z = -0,078*x + 0,746*y 0,738 0,544 0,00 18 Rnh z = -0,182*x + 0,607*y 0,606 0,368 0,00 19 Rlnn z = 0,104*x + 0,469*y 0,496 0,246 0,00 20 Dl z = -0,097*x + 0,691*y 0,722 0,521 0,00 21 De z = -0,122*x + 0,666*y 0,759 0,576 0,00 22 Dh z = 0,003*x + 0,772*y 0,773 0,597 0,00 23 Vbt z = 0,21*x - 0,079*y 0,212 0,045 0,00 24 Xv z = 0,279*x + 0,077*y 0,301 0,091 0,00 25 Rv z = 0,152*x + 0,243*y 0,306 0,093 0,00 26 Rvc z = 0,088*x + 0,197*y 0,228 0,052 0,00 27 Ddau z = 0,137*x + 0,092*y 0,176 0,031 0,003 28 Vdau z = 0,195*x + 0,394*y 0,466 0,217 0,00 29 Vc z = 0,076*x + 0,551*y 0,727 0,529 0,00 30 Ve z = 0,017*x + 0,917*y 0,92 0,846 0,00 31 Vm z = -0,035*x + 0,849*y 0,845 0,713 0,00 32 Vđ z = -0,128*x + 0,774*y 0,765 0,585 0,00 Trong đó: x: Chiều cao thể; y: Vịng ngực 2; z: Kích thước phụ thuộc Nghiên cứu dùng số sig để kiểm định độ phù hợp phương trình hồi quy Hầu hết hàm tương quan chuẩn hóa trình bày bảng 3.4 có số sig nhỏ 0,05 cho thấy phương trình hồi quy phù hợp có ý nghĩa thống kê Trong bảng có thơng số R2 hiệu chỉnh ứng với hàm tương quan, thông số mức độ giải thích biến thiên kích thước dựa biến thiên kích thước chiều cao thể vòng ngực đa số lớn 0,5 Điều cho thấy hàm tương quan đưa có tính phù hợp cao vịng ngực có mối liên quan chặt chẽ với kích thước vịng khác có độ tương quan thấp với kích thước chiều cao chiều dài Hàm tương quan chuẩn hóa kích thước với kích thước phụ thuộc phù hợp có ý nghĩa thống kê (R2 hiệu chỉnh lớn 0,5, số sig nhỏ 0,05) TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 5781:2009: Phương pháp đo thể người [2] TCVN 5782:2009: Hệ thống cỡ số tiêu chuẩn quần áo cho đa dạng đối tượng từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành nam, nữ [3] Tiêu chuẩn ISO 8559-1989: Cấu trúc quần áo qui định kích thước thể người [4] Lê Văn Huy, Ph.D Candidate (2007), Giáo trình Hướng dẫn sử dụng SPSS ứng dụng nghiên cứu marketing, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động (1986), Atlat nhân trắc học người Việt Nam lứa tuổi lao động, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [6] Bùi Thúy Ái (2005), Giáo trình giải phẫu sinh lý - vệ sinh phòng bệnh trẻ em, Nhà xuất Hà Nội KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, khảo sát phân tích phần mềm SPSS, đưa kích thước việc xây dựng hệ thống cỡ số mối quan hệ tương quan kích thước với kích thước khác thể Kết cho thấy, kích thước chiều cao thể có mối quan hệ chặt chẽ với kích thước chiều dọc (hệ số tương quan 0,5) có độ tương quan thấp với kích thước vịng (hệ số tương quan nhỏ 0,3) Kích thước Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 39 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC [7] Tô Cẩm Tú Nguyễn Huy Hồn (2003), Phân tích số liệu nhiều chiều, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [8] Vũ Văn Hiều (2008), Xây dựng phần mềm tính tốn phân cỡ kích thước thể người Việt Nam phục vụ ngành công nghiệp may, Viện Dệt May [9] Bùi Thúy Nga (2010), Nghiên cứu xây dựng phân cấp bảng cỡ số cho số sản phẩm may dành cho phụ nữ, Bộ Công Thương, Báo cáo Viện Dệt May [10] Vũ Thị Lan Hương (2009), Góp phần nghiên [11] Lê Thúy Hằng (2010), Nghiên cứu đặc điểm hình thái phần thể học sinh nữ lứa tuổi 15-17 số trường THPT địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [12] Lê Đức Việt (2011), Nghiên cứu đặc điểm hình thái phần thể học sinh lứa tuổi 17 bậc THPT địa bàn Hà Nội phục vụ cho công tác xây dựng hệ thống cỡ số quần áo, Luận văn thạc sỹ, Trương Đại học Bách khoa Hà Nội [13] T cứu xây dựng hệ thống cỡ số cho học sinh lứa tuổi 14 hai Trường THCS Yên Chính Yên Nghĩa huyện Ý Yên tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Spahiu, E Shehi and E Piperi, Anthropometric Studies: Advanced 3D Method for Taking Anthropometric Data in Albania, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol.4, April 2015, pp.2136 - 2142 THÔNG TIN TÁC GIẢ Bùi Thị Loan - Tóm tắt trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ may, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Tóm tắt công việc tại: Giảng viên khoa Công nghệ May Thời trang, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Hệ thống cỡ số thể người, công nghệ may, thiết kế trang phục - Email: loan.ngocmai2009@gmail.com - Điện thoại: 0376377118 Phạm Thị Kim Phúc - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2006: Tốt nghiệp ngành Công nghệ may, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa Cơng nghệ May Thời trang, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Thiết kế thời trang, hệ thống cỡ số thể người, phần mềm ứng dụng ngành May - Email: phamthikimphuc1980@gmail.com - Điện thoại: 0972942093 40 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ - ĐỘNG LỰC Đồ Thị Làn - Tóm tắt trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2006: Tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ may, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên khoa Công nghệ May Thời trang, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Hệ thống cỡ số thể người, công nghệ May - Email: dothilan1980@gmail.com - Điện thoại: 0971520980 Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190, Số (68) 2020 41 ... tập trung nghiên cứu cho đối tượng học sinh địa bàn Hà Nội, Nam Định Tuy nhiên, nghiên cứu mối quan hệ kích thước thể nhằm xây dựng hệ thống cỡ số quần áo cho học sinh nữ trung học phổ thơng địa. .. chuẩn (σ), hệ số tương quan (r), hàm tương quan [5, 6] KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 2.1 Đối tượng nghiên cứu 3.1 Mối quan hệ tương quan kích thước Học sinh nữ phổ thơng trung học có thể bình... đưa kích thước việc xây dựng hệ thống cỡ số mối quan hệ tương quan kích thước với kích thước khác thể Kết cho thấy, kích thước chiều cao thể có mối quan hệ chặt chẽ với kích thước chiều dọc (hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Xác định các giá trị riêng và tổng lượng biến thiên của các kích thước cơ thể được giải thích bởi - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

Bảng 1..

Xác định các giá trị riêng và tổng lượng biến thiên của các kích thước cơ thể được giải thích bởi Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Bảng ma trận thành phần chính và hệ số tương quan giữa các thành phần chính với các biến kích - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

Bảng 2..

Bảng ma trận thành phần chính và hệ số tương quan giữa các thành phần chính với các biến kích Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Hàm tương quan giữa kích thước chính và kích thước thứ cấp - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

Bảng 4..

Hàm tương quan giữa kích thước chính và kích thước thứ cấp Xem tại trang 5 của tài liệu.
Với các kết quả được thể hiện trong bảng 3.3 cho thấy kích thước chiều cao cơ thể có mối liên quan chặt chẽ với các kích thước chiều dọc như: chiều cao từ đốt sống cổ 7 đến mặt đất, chiều cao từ đầu vai đến mặt đất, chiều cao từ mỏm cùng vai đến mặt đ - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

i.

các kết quả được thể hiện trong bảng 3.3 cho thấy kích thước chiều cao cơ thể có mối liên quan chặt chẽ với các kích thước chiều dọc như: chiều cao từ đốt sống cổ 7 đến mặt đất, chiều cao từ đầu vai đến mặt đất, chiều cao từ mỏm cùng vai đến mặt đ Xem tại trang 5 của tài liệu.
phân cấp các bảng cỡ số cho một số sản phẩm may dành cho phụ nữ, Bộ Công - Nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thước trên cơ thể học sinh nữ trung học phổ thông tại địa bàn thành phố Chí Linh

ph.

ân cấp các bảng cỡ số cho một số sản phẩm may dành cho phụ nữ, Bộ Công Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan