0

Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam

8 12 0
  • Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:35

Bài viết làm rõ thực trạng thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp, phân tích những hạn chế, vướng mắc đang gặp phải để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn vào nông nghiệp trong thời gian tới. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam Solutions for attracting investment into Vietnam agriculture sector Ngô Thị Luyện, Nguyễn Thị Ngọc Mai Email: ngothiluyendhsd@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 19/6/2018 Ngày nhận sửa sau phản biện: 11/2/2019 Ngày chấp nhận đăng: 28/3/2019 Tóm tắt Việt Nam có lợi cạnh tranh phát triển nơng nghiệp nhiệt đới với điều kiện sinh thái đa dạng, số nắng nhiều, nguồn nước dồi Tuy nhiên, theo thống kê, nước có khoảng 1% tổng số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, với số vốn chiếm gần 3% tổng vốn đầu tư doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh Bài viết làm rõ thực trạng thu hút vốn đầu tư vào ngành nơng nghiệp, phân tích hạn chế, vướng mắc gặp phải để từ đưa số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn vào nông nghiệp thời gian tới Từ khóa: Đầu tư; nơng nghiệp; khoa học cơng nghệ; sản xuất, kinh doanh Abstract Viet Nam has a competitive advantage in developing tropical agriculture thanks to its diverse ecological conditions, abundant sunshine hours and water sources, etc However, according to statistics, there are only 1% of the total number of enterprises making investment in agriculture and rural areas, registering merely 3% of total capital in Vietnam The article will clarify the situation of investment attraction into agriculture sector, analyze the current shortcomings and obstacles so as to come up with a number of proposals to increase capital for the informentioned sector in the coming time Keywords: Investment; agriculture; science and technology; production; business GIỚI THIỆU CHUNG Trong thời gian qua, nông nghiệp Việt Nam đạt thành tựu đáng khích lệ với nhiều điểm sáng như: trở thành nước xuất gạo thuộc top giới [11], số 20 nước xuất nông, lâm, thủy sản lớn giới [12], Năm 2018, Việt Nam có 10 mặt hàng nơng, lâm, thủy sản xuất đạt kim ngạch 40 tỷ USD [3], đó, có nhiều sản phẩm có vị cao thị trường giới (gạo, cà phê, điều, cao su, ) Nông nghiệp Việt Nam trở thành nơng nghiệp sản xuất hàng hóa hội nhập quốc tế ngày sâu Sự phát triển nông nghiệp nơng thơn góp phần quan trọng vào thành cơng cơng xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nông dân, làm sở ổn định phát triển kinh tế - xã hội nước Người phản biện: PGS.TS Nguyễn Thị Bất TS Nguyễn Minh Tuấn Mặc dù vậy, phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm Vấn đề “được mùa giá”, chất lượng nơng sản cịn bất cập, tiêu thụ phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc đe dọa phát triển bền vững ngành THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP 2.1 Kết đạt Hiện nay, khung pháp lý thu hút vốn đầu tư tư vào nơng nghiệp nói chung phát triển nơng nghiệp nói riêng quan nhà nước dần hoàn thiện theo hướng ngày thơng thống, có nhiều sách ưu đãi thu hút đầu tư tư nhân ngồi nước vào nơng nghiệp, nơng thơn Cụ thể, Quốc hội thông qua Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa làm hành lang pháp lý quan trọng để bộ: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban 72 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 NGÀNH KINH TẾ hành nhiều sách thu hút thành phần kinh tế đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn, như: sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn; sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn; sách bảo hiểm nơng nghiệp; sách đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư, sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, liên kết sản xuất quy mơ lớn; sách hỗ trợ giảm tổn thất nơng nghiệp; sách phát triển nơng nghiệp cơng nghệ cao sách khuyến khích hoạt động đổi sáng tạo; chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp cao, nông nghiệp sạch; Đặc biệt, vịng chưa đầy năm (2014-2018), Chính phủ ban hành nghị cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia; nghị hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020 gần nghị định phát triển ngành nghề nông thôn; nghị định chế, sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn; nghị định bảo hiểm nông nghiệp; nghị định sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, có nhiều ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Các nghị định tập trung vào chế sách ưu đãi sử dụng, thuê đất đai, mặt kinh doanh, ưu đãi thuế, hỗ trợ tín dụng, đào tạo lao động, phát triển thị trường, đầu tư sở hạ tầng đến hàng rào doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ số dự án đầu tư vào nông nghiệp, dự án liên kết, chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ cao; giảm thủ tục hành chính, cải thiện mơi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp địa phương Đây hội tốt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn Thực đạo Chính phủ, tính đến tháng 7/2018, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn tổ chức rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa 241/345 điều kiện đầu tư kinh doanh, đạt 69,8% Bộ đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 35/64 thủ tục hành liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, đạt 54,6% Bộ có 7.698 dịng hàng thuộc 251 nhóm sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; cần cắt giảm 125 nhóm sản phẩm hàng (Danh mục sản phẩm, hàng hóa đề xuất loại khỏi Danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành: 132, đạt 52,6%) [3] Bảng Thống kê doanh nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp Năm 2010 2013 2014 2015 2016 Doanh nghiệp ngành nông nghiệp 2.569 3.656 3.844 3.846 4.447 - Nông nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan 977 1.723 1.831 1.740 2.164 - Lâm nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan 443 636 651 645 697 - Khai thác, nuôi trồng thủy sản 1.149 1.297 1.362 1.461 1.586 Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2018 Các sách triển khai thực từ ban hành tiếp tục hồn thiện theo hướng tạo mơi trường ngày thuận lợi để khai thác tiềm năng, hội đầu tư nhằm thu hút ngày nhiều nguồn vốn đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn Nhờ đó, đầu tư vào nông nghiệp đạt nhiều kết tích cực: Về số lượng doanh nghiệp nơng nghiệp Thời gian gần đây, ngành nông nghiệp thu hút ngày nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn nước quan tâm tìm hiểu đầu tư với quy mơ lớn, đặc biệt mơ hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn [2], giai đoạn 20052016 số lượng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực nông, lâm, thủy sản tăng từ 2.217 doanh nghiệp lên 4.400 doanh nghiệp, bình quân tăng 6,4%/năm Năm 2017, có 1.955 doanh nghiệp đăng ký thành lập lĩnh vực nông nghiệp, đưa số lượng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp đạt 5.661 doanh nghiệp Tính đến q II/2018, có khoảng 7.600 doanh nghiệp nơng nghiệp; tính doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản doanh nghiệp thương mại hàng lương thực thực phẩm, số lượng tăng từ 12.113 doanh nghiệp năm 2005 lên 42.000 doanh nghiệp Bên cạnh tăng lên doanh nghiệp nhỏ vừa nông nghiệp, số doanh nghiệp tập đồn lớn ngồi lĩnh vực nơng, lâm, thủy sản đẩy mạnh đầu tư vào nơng nghiệp, tập đồn Vingroup, MaSan, Himlam, Viettel, FLC, Hoàng Anh Gia Lai, Pan group… Những đơn vị áp dụng nhiều quy trình sản xuất đại, áp dụng cơng nghệ cho kết ban đầu tốt Với dự án đầu tư bản, doanh nghiệp bước đầu tạo hiệu ứng Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 73 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới, thắp lửa tinh thần khởi nghiệp cho nông dân trở thành doanh nhân mảnh đất họ Với quan tâm từ phía Nhà nước, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực nơng nghiệp có điểm sáng Theo số liệu Cục Đầu tư nước (Bộ Kế hoạch Đầu tư), tính lũy ngày 20/6/2018, nước có 502 dự án FDI vào ngành nơng nghiệp hiệu lực, với tổng vốn lũy kế đạt 3.457,4 triệu USD Các nước vùng lãnh thổ châu Á, như: Đài Loan (Trung Quốc), ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc… đối tác đầu tư lớn vào ngành nông nghiệp Việt Nam [5] Phần lớn dự án FDI lĩnh vực nông nghiệp tập trung vào địa phương có lợi kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, khí hậu… FDI góp phần định vào việc chuyển dịch cấu nông nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa nơng sản xuất chuyển giao cơng nghệ tiên tiến, giống cây, giống có suất, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế Đồng thời, tạo số phương thức mới, có hiệu cao, dự án đầu tư vào phát triển nguồn nguyên liệu, góp phần cải thiện tập quán canh tác điều kiện hạ tầng yếu kém, lạc hậu số địa phương Năm 2018, thị phần xuất đảm bảo mở rộng Năm thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN Hàn Quốc tăng trưởng tốt, chiếm thị phần 22,9% (giá trị tăng 3,6% so với năm 2017), 17,9% (tăng 9,4%), 19,1% (tăng 7,1%); 10,64% (tăng 11,0%) 6,9% (tăng 29,4%) Cụ thể, mặt hàng gạo, khối lượng xuất lũy kế đạt 5,7 triệu tấn, đem 2,9 tỉ USD, tăng 5,6% khối lượng tăng 17,7% giá trị so với năm 2017 Rau với giá trị xuất 11 tháng năm 2018 ước đạt 3,5 tỉ USD, tăng 11,6% so với kỳ năm 2017, cá tra đạt kỉ lục tỉ USD tăng 27,4% Các mặt hàng chủ lực cà phê, điều cao su dù bị giảm giá nhờ tăng số lượng xuất nên trì mức tăng giá trị xuất (cà phê đạt 3,3 tỷ USD, hạt điều 2,25 tỷ USD cao su đạt 1,87 tỷ USD) [3] Về quy mô vốn đầu tư Thời gian qua, nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp chứng kiến mức tăng mạnh mẽ Nếu năm 2010, vốn đầu tư vào nông nghiệp đạt 88.861 tỷ đồng, năm 2016, nguồn vốn đầu tư tiếp tục tăng lên 245.719 tỷ đồng (bảng 2) Trong đó, nguồn vốn chủ yếu tập trung vào nơng nghiệp hoạt động dịch vụ liên quan (đạt 210.278 tỷ đồng năm 2016, chiếm tới 85,6%) Bảng 2.Vốn đầu tư vào nông nghiệp doanh nghiệp Năm Đơn vị: tỷ đồng 2010 2013 2014 2015 2016 Doanh nghiệp ngành nông nghiệp 88.861 182.232 283.870 231.334 245.719 - Nông nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan 73.091 149.082 168.410 183.059 210.278 - Lâm nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan 7.611 18.230 93.827 27.127 14.962 - Khai thác, nuôi trồng thủy sản 8.160 14.919 21.632 21.148 20.479 Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2018 Quy mô vốn bình qn doanh nghiệp nơng nghiệp nước năm 2016 35,8 tỷ đồng/ doanh nghiệp (vốn bình quân doanh nghiệp nước 72,82 tỷ đồng/doanh nghiệp) Nếu tính riêng doanh nghiệp chế biến nơng, lâm, thủy sản 73,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao bình quân nước Về hình thức thu hút vốn đầu tư vào nơng nghiệp Việt Nam Hiện nay, Chính phủ thực nhiều giải pháp để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sách: Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn; sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn; sách bảo hiểm nơng nghiệp; sách đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư; sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác, liên kết sản xuất quy mô lớn; sách phát triển nơng nghiệp cơng nghệ cao sách khuyến khích hoạt động đổi sáng tạo Bên cạnh đó, văn ban hành quy định chế sách ưu đãi sử dụng, thuê đất đai, mặt kinh doanh, ưu đãi thuế, hỗ trợ tín dụng, đào tạo lao động, phát triển thị trường, đầu tư sở hạ tầng đến hàng rào doanh nghiệp, ưu tiên hỗ trợ số dự án đầu tư vào nông nghiệp, dự án liên kết, chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ cao Đồng thời, quy định giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, 74 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 NGÀNH KINH TẾ nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Đây hội tốt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn Chính vậy, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp không ngừng gia tăng Số lượng vốn đầu tư nước nước vào lĩnh vực liên tục tăng Tuy nhiên, sách chưa đủ mạnh để thu hút vốn FDI vào nông nghiệp Cụ thể giai đoạn 2009-2017, số vốn FDI vào nông nghiệp có năm chiếm tỷ trọng thấp, khơng vượt qua số 1% tổng số vốn FDI vào Việt Nam: năm 2009 0,6%; năm 2010 0,2%; năm 2012, 2013 2016 chiếm 0,4%; năm 2017 0,5%; nửa đầu năm 2018 giảm xuống 0,4% (bảng 3) Ngồi ra, dịng vốn FDI vào lĩnh vực nơng nghiệp có tốc độ tăng trưởng khơng ổn định, chí có xu hướng giảm năm gần Bảng Vốn đầu tư FDI vào ngành nông nghiệp giai đoạn 2009-2017 Năm Vốn FDI vào kinh tế (triệu USD) Vốn FDI vào ngành nông nghiệp (triệu USD) Tỷ trọng FDI vào nông nghiệp so với tổng vốn FDI vào kinh tế (%) 2009 23.107,3 128,5 0,6 2010 19.886,1 36,2 0,2 2011 15.598,1 141,5 0,9 2012 7.854,1 33,2 0,4 2013 22.352,2 97,7 0,4 2014 15.642,6 73,98 0,5 2015 24.115,0 258,0 1,1 2016 24.373,0 99,5 0,4 2017 35.883,9 191,6 0,5 tháng năm 2018 20.333,3 80,31 0,4 Nguồn: Tổng hợp tính tốn tác giả từ số liệu Cục Đầu tư nước Về sử dụng lao động Sự phát triển doanh nghiệp nơng nghiệp có vai trị quan trọng đóng góp nhiều việc thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo việc làm cho lao động nông nghiệp, nông thơn góp phần phát triển kinh tế, ổn định xã hội Tổng số lao động thường xuyên làm việc doanh nghiệp nông nghiệp năm 2017 300 nghìn người (chiếm 2,3% tổng số lao động khu vực doanh nghiệp nước) Bình quân doanh nghiệp nông nghiệp sử dụng 30 lao động/doanh nghiệp, cao so với số lao động bình quân doanh nghiệp chung nước (28 lao động/doanh nghiệp) [2] 2.2 Những hạn chế việc thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào thật rằng, tốn thúc đẩy thu hút đầu tư doanh nghiệp vào nông nghiệp đối mặt với nhiều thách thức Nguyên nhân xuất phát từ: Một là, hành lang pháp lý, chế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn cịn khơng rào cản với hệ thống thủ tục nhiêu khê, rắc rối tầng tầng, lớp lớp Doanh nghiệp muốn đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, ngành nghề tạm coi nhẹ nhàng, trước hết phải có quy hoạch, đánh giá tác động mơi trường, xin cấp phép khai thác nước ngầm để tưới cây, xin giấy phép để xả thải Nếu doanh nghiệp nằm quy hoạch chăn nuôi, phải thêm điều kiện xử lý chất thải áp dụng theo tiêu chuẩn nước thải công nghiệp, muốn bổ sung thêm trồng trọt để tạo liên kết “vườn, ao, chuồng” tận dụng nguồn chất thải từ chăn ni sang trồng trọt, góp phần bảo vệ mơi trường phải điều chỉnh quy hoạch… Bên cạnh vướng mắc đất đai Thời gian qua nhiều địa phương lúng túng triển khai chủ trương dồn điền đổi để quy hoạch lại đồng ruộng theo hướng quy vùng sản xuất hàng hố Vì vậy, nhiều doanh nghiệp khơng có diện tích đất đủ lớn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh doanh lâu dài, chủ yếu dừng lại gia trại, trang trại, hợp tác xã, với lực sản xuất vừa đủ lớn, chưa thể phát triển thành doanh nghiệp Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 75 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Hai là, đầu tư vào nơng nghiệp mang tính rủi ro cao Việt Nam quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu Năm 2017, biến đổi khí hậu phức tạp gây nhiều hình thái thời tiết dị thường, thiên tai xảy liên tiếp, kéo dài năm khắp nước, gây thiệt hại lớn đến kết cấu hạ tầng, sản xuất đời sống nhân dân; dịch bệnh trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy bùng phát Thiên tai năm 2017 làm 361,4 nghìn lúa hoa màu bị thiệt hại; 69.757 gia súc 1,98 triệu gia cầm bị chết; 59.992 41.375 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại [3] Mặt khác, theo số liệu Tổng cục Thống kê, GDP ngành nông, lâm, thủy sản năm 2017 tăng 2,9%, không bị thiệt hại bão số 10, 12 16, tăng 3,0% [8] Những rủi ro thách thức ngành nơng nghiệp trước phát triển bền vững Do đó, nhiều doanh nghiệp dè dặt đầu tư vào lĩnh vực Cụ thể, nước có khoảng 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, phân phối… nông nghiệp, chiếm 8% tổng số doanh nghiệp hoạt động nước Tuy nhiên có khoảng 4.447 doanh nghiệp trực tiếp thực hoạt động sản xuất nơng nghiệp (bảng 2), cịn lại doanh nghiệp chuỗi ngành liên quan đến nông nghiệp chế biến hàng; cung cấp nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp dịch vụ thương mại Trong tháng đầu năm 2018, có 890 doanh nghiệp nông nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng số 64.531 doanh nghiệp thành lập, chiếm khoảng 1,38% Đó chưa kể, hình thức tổ chức sản xuất nơng nghiệp chủ yếu dạng hộ sản xuất với 9,2 triệu hộ Xét theo quy mô lao động, 96% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu có quy mơ nhỏ siêu nhỏ [5] Hơn nữa, vốn đầu tư vào nông nghiệp khiêm tốn Theo bảng 1, vốn đầu tư doanh nghiệp vào nông nghiệp năm 2016 245.719 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,94% so với tổng vốn đầu tư doanh nghiệp vào ngành kinh tế 26.049.661 tỷ đồng Doanh nghiệp FDI không ngoại lệ Mặc dù tỷ trọng FDI nước có xu hướng tăng, thời gian qua, dòng vốn FDI vào lĩnh vực nơng nghiệp cịn hạn chế, q nhỏ quy mô dự án tỷ trọng vốn đầu tư so với tổng vốn FDI nước, chưa xứng với tiềm năng, mạnh phát triển nông nghiệp Việt Nam Ba là, khoa học, cơng nghệ chưa phát huy vai trị động lực, địn bẩy sản xuất Các mơ hình ứng dụng cơng nghệ cao nơng nghiệp cịn nhỏ lẻ, phân bố không đồng đều, chưa giảm nhiều tác động tiêu cực yếu tố khí hậu sản xuất nông nghiệp Nguyên nhân chế, sách phục vụ phát triển chưa đồng bộ, hiệu chưa cao; lãnh đạo số sở, ban, ngành chưa thật quan tâm đầu tư cho hoạt động khoa học, cơng nghệ Ngồi ra, việc nhân rộng mơ hình nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giới hóa sản xuất cịn bất cập Việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nơng nghiệp, hình thành chuỗi giá trị chưa đáp ứng yêu cầu Các sản phẩm khoa học, công nghệ lĩnh vực nông nghiệp chưa xây dựng, quảng bá phát triển thương hiệu, giá trị kinh tế chưa cao Bốn là, lao động có tay nghề đào tạo Điều khiến cho suất lao động nông nghiệp Việt Nam thấp so với nước khu vực Theo báo cáo “Triển vọng phát triển châu Á năm 2017” Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), sản lượng nơng nghiệp bình quân lao động Việt Nam 1/3 Indonesia chưa nửa so với Thái Lan, Philippines Năm là, Việt Nam chưa có sàn giao dịch nơng sản nghĩa để kiểm sốt chất lượng, sản lượng giá trị cho nông sản thúc đẩy doanh nghiệp nông nghiệp phát triển thương mại điện tử, trọng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm Một nguyên nhân khiến hàng nông sản Việt Nam dù đa dạng, phong phú tiềm chưa xuất bền vững, xuất phát từ thói quen sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật cách tùy tiện, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản Hơn nữa, chế hợp tác công - tư xúc tiến thương mại ngành nơng nghiệp cịn hạn chế, hình thức, hiệu Việc khơng xác định thị trường trọng tâm trọng điểm dẫn đến phân bổ nguồn lực xúc tiến bất hợp lý; chương trình xúc tiến cịn hình thức, chưa thực kết nối 76 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 NGÀNH KINH TẾ nhu cầu thị trường với tiềm sản xuất nước nên nhiều nguồn lực hai phía cơng - tư cịn bị lãng phí Sáu là, hệ thống logistic lĩnh vực nói chung phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam phát triển chưa đồng Do vậy, chi phí vận chuyển, bảo quản sản phẩm nông nghiệp cao, dẫn đến giá thành khó cạnh tranh với sản phẩm loại số nước Trung Quốc, Thái Lan xuất sang thị trường khó tính Mỹ, Nhật Bản, Australia, Singapore, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, thời gian tới cần triển khai số giải pháp sau: Một là, Nhà nước cần có sách cải cách thủ tục thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể: - Đối với đầu tư nước, cần có sách khuyến khích hợp tác cơng tư hợp lý hiệu Cụ thể sách cần dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ưu đãi trợ cấp thuế (thu nhập, VAT, thuế xuất - nhập ), bên cạnh cần có sách đồng phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ hạ tầng thị trường, hỗ trợ xúc tiến thương mại chế tài đặc thù Cơ chế hỗ trợ theo hình thức vườn ươm doanh nghiệp cần ưu tiên thực - Đối với thu hút FDI, Chính phủ cần xây dựng sách thu hút đầu tư FDI đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất đầu vào, dịch vụ hậu cần, chế biến nông sản, quản lý chất lượng, phát triển thị trường, gắn thu hút doanh nghiệp với nhu cầu thị trường, theo địa phương lĩnh vực trọng điểm Nghiên cứu ban hành chế sách giúp đơn giản hóa thủ tục việc vay vốn ngân hàng, khuyến khích ngân hàng cung cấp tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp kinh doanh có vùng nguyên liệu tổ chức có hợp đồng nơng sản với nông dân - Phát triển công tác thúc đẩy liên kết công tư đầu tư vào nông nghiệp thơng qua xây dựng diễn đàn sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đưa doanh nghiệp tham gia vào trình hoạch định sách liên quan; doanh nghiệp thiết kế dự án đầu tư vào nông nghiệp hiệu cho doanh nghiệp nông dân; cung cấp dịch vụ công để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp thơng tin sách, sở liệu cho đầu tư, chuyên gia lĩnh vực… để tư vấn, phát triển dự án thị trường Hai là, để hạn chế rủi ro đầu tư đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học áp dụng công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp cần ưu tiên doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng vào nhóm lĩnh vực, ngành nghề: (i) Đầu tư, phát triển vùng sản xuất tập trung lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; (ii) Sản xuất, phát triển giống trồng, vật nuôi, giống lâm nghiệp, giống thủy sản Sản xuất đầu vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi thủy sản, chế phẩm sinh học, thuốc thú y chăn nuôi thủy sản; (iii) Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa cơng nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; (iv) Đầu tư vào lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu, tinh chế muối; sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp… Ba là, nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông nghiệp Đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp địa bàn cụ thể nhu cầu thực tế người dân Do đó, địa phương cần có nghiên cứu đánh giá để nắm bắt nhu cầu cụ thể nghề, nhóm nghề, vị trí cơng việc… doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhân lực phù hợp Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao kiến thức cho người lao động nơng thơn để tiếp thu thành công nghệ đại sản xuất nông nghiệp Tạo thêm nhiều việc làm khu vực ngoại thành để thu hút lao động dư thừa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Mặt khác, đa dạng hóa hình thức đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề Xây dựng ban hành sách đào tạo, thu hút người lao động Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 77 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC có trình độ cao đẳng, đại học hợp tác xã nông nghiệp, em chỗ địa phương; đẩy mạnh thực sách hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn thực theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; hồn thiện chương trình đào tạo kỹ năng, tay nghề cho người lao động, nâng cao nhận thức việc làm khả tìm kiếm việc làm cho người lao động Để đạt tới mục tiêu: “Trong 10 năm tới ngành nông nghiệp Việt Nam phải đứng thứ 15 giới, nơi chế biến nông sản đứng thứ 10 giới” [13], nước ta cần đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp Bài báo đưa giải pháp cụ thể cần thực sở phân tích thực trạng hoạt động thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam Bốn là, phát triển thị trường, dịch vụ hỗ trợ hoạt động nông nghiệp Cụ thể: TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ADB (2017), Triển vọng phát triển châu Á năm 2017 - Hình thành sàn giao dịch công nghệ cao nông nghiệp phát triển loại hình dịch vụ mơi giới, tư vấn, đánh giá, đầu tư, pháp lý, tài chính, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ dịch vụ khác nhằm thúc đẩy hoạt động công nghệ cao, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm công nghệ cao nông nghiệp [2] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2018a), Báo cáo Tiềm năng, hội định hướng giải pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - Xây dựng sở liệu đồng công nghệ cao nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, sử dụng, trao đổi thông tin công nghệ cao nông nghiệp; tổ chức, tham gia chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ cao nông nghiệp quy mô quốc gia, quốc tế [4] Cục Đầu tư nước - Bộ Kế hoạch Đầu tư (2017), Tình hình thu hút Đầu tư nước ngồi tháng đầu năm 2018 - Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam đầu tư nghiên cứu nhu cầu thị hiếu thị trường nước để phát triển đa dạng sản phẩm với chất lượng tốt, hạn chế xuất thô xây dựng mạng lưới phân phối trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng thị trường quốc tế Hình thành chuỗi ngành hàng chiến lược bám sát thị trường, có liên kết quốc tế mạnh, có thương hiệu tồn cầu, có vị số thị trường mục tiêu, có ảnh hưởng kinh tế xã hội lớn KẾT LUẬN Việt Nam nước có lợi cạnh tranh phát triển nông nghiệp nhiệt đới với điều kiện sinh thái đa dạng, số nắng nhiều, nguồn nước dồi dào, nhân lực đơng đảo Đây điều kiện tiền đề để chủ trương, sách Đảng Nhà nước nông nghiệp, nông thôn tạo bước phát triển vượt bậc đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường xuất tạo quan tâm doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam [3] Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2018b), Báo cáo tổng kết thực Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017 triển khai Kế hoạch năm 2018 [5] Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch Đầu tư (2018), Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng tháng đầu năm 2018 [6] Nguyễn Khắc Đông (2016), Thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng [7] Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (2017), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2016 [8] Tổng cục Thống kê (2017), Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 [9] Tổng cục Thống kê (2018), Niên giám Thống kê năm 2017, Nxb Thống kê [10] Đoàn Anh Tuấn (2018), Đẩy mạnh thu hút FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 17, tháng 6/2018 [11] Hải Yến (2018), Việt Nam lọt top giới xuất nông sản, chưa chinh phục thị trường EU, https://tinnhanhchungkhoan.vn/thuongtruong/viet-nam-lot-top-5-the-gioi-xuat-khau-nongsan-nhung-van-chua-chinh-phuc-noi-thi-truongeu-238468.html [12] Nam Giang (2018), Chất lượng thương hiệu định nông sản Việt vươn giới, https:// bnews.vn/chat-luong-va-thuong-hieu-quyet-dinhnong-san-viet-vuon-ra-the-gioi/90721.html [13] Đức Tuân (2018), Thủ tướng ‘đặt hàng’ ngành nông nghiệp vào tốp 15 giới, http://baochinhphu.vn/ Thuc-day-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep/ Thu-tuong-dat-hang-nganh-nong-nghiep-vao-top15-the-gioi/342657.vgp 78 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 NGÀNH KINH TẾ THƠNG TIN VỀ TÁC GIẢ Ngơ Thị Luyện - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2007: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân + Năm 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại - Email: ngothiluyendhsd@gmail.com - Điện thoại: 0977336889 Nguyễn Thị Ngọc Mai - Tóm tắt q trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp chương trình đào tạo, nghiên cứu): + Năm 2010: Tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị kinh doanh + Năm 2013: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Tóm tắt cơng việc tại: Giảng viên, khoa Kinh tế, Trường Đại học Sao Đỏ - Lĩnh vực quan tâm: Quản trị kinh doanh, Quản trị chiến lược, Quản trị bán hàng, marketing, Khởi nghiệp kinh doanh, Quản trị thương hiệu - Email: ngocmai242@gmail.com - Điện thoại: 0916143388 Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 79 ... Australia, Singapore, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, thời gian tới cần triển khai số giải pháp sau: Một là, Nhà nước... lao động, 96% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp chủ yếu có quy mơ nhỏ siêu nhỏ [5] Hơn nữa, vốn đầu tư vào nông nghiệp khiêm tốn Theo bảng 1, vốn đầu tư doanh nghiệp vào nông nghiệp năm 2016 245.719... tỷ đồng/doanh nghiệp, cao bình quân nước Về hình thức thu hút vốn đầu tư vào nơng nghiệp Việt Nam Hiện nay, Chính phủ thực nhiều giải pháp để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nơng nghiệp sách:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Thống kê doanh nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp - Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam

Bảng 1..

Thống kê doanh nghiệp hoạt động sản xuất nông nghiệp Xem tại trang 2 của tài liệu.
Về các hình thức thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam - Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam

c.

ác hình thức thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 3. Vốn đầu tư FDI vào ngành nông nghiệp giai đoạn 2009-2017 - Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam

Bảng 3..

Vốn đầu tư FDI vào ngành nông nghiệp giai đoạn 2009-2017 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan