0

TẤM cám ptnl thu

21 13 0
  • TẤM cám  ptnl thu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 06:29

TẤM CÁM (Truyện cổ tích) A MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Về kiến thức: Giúp hs nắm được: - Những mâu thuẫn, xung đột dì ghẻ chồng gia đình phụ quyền thời cổ, thiện ác xã hội Sức sống mãnh liệt người niềm tin nhân dân - Kết cấu truyện cổ tích: người nghèo khổ, bất hạnh trải qua nhiều hoạn nạn cuối hưởng hạnh phúc Sử dụng hợp lí, sáng tạo yếu tố thần kì Về kĩ - Nắm đặc trưng truyện cổ tích thần kì qua truyện cụ thể Biết tóm tắt vb tự Rèn luyện kĩ sống, kĩ ứng xử sống Thái độ - Có lịng cảm thương người lao động nghèo khổ, thân phận bất hạnh - Bồi dưỡng niềm tin vào chiến thắng thiện, nghĩa sống Từ đó, học sinh hình thành lực sau: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn - Năng lực giải tình đặt văn - Năng lực đọc- hiểu (truyện cổ tích theo đặc điểm thể loại) - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn Từ phất triển lực giao tiếp tiếng Việt - Năng lực sáng tạo - Năng lực tự quản thân - Năng lực thưởng thức văn học/cảm thụ thẩm mỹ B CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1/ Về phía GV: Sgk, sgv, tranh ảnh truyện cổ tích, máy chiếu projecter, thiết kế dạy- học, TL KNS, HD thực Chuẩn KT- KN, TLTK -Chuẩn bị trước đến lớp giáo án word powerpoint 2/ Về phía HS: -Học sinh soạn theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa Chuẩn bị tranh vẽ theo chi tiết văn Tập chuyển thể truyện cổ tích Tấm Cám sang văn kịch theo hướng tiếp nhận sáng tạo C Cách thức tiến hành: - Gv tổ chức dạy- học theo cách kết hợp hình thức đọc- hiểu, trao đổithảo luận, trả lời câu hỏi Sử dụng cách kĩ thuật dạy học đại: Kĩ thuật phòng tranh, kĩ thuật đóng vai B PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN - GV tổ chức dạy học phương pháp chuyển giao nhiệm vụ, theo hướng phát triển lực người học Học sinh thực nhiệm vụ học tập báo cáo kết để gv đánh giá - GV sử dụng cá phương pháp- kĩ thuật dạy học tích cực như: Kĩ thuật phịng tranh, sử dụng câu hỏi nêu vấn đề, kĩ thuật thảo luận nhóm, kĩ thuật đọc hợp tác, sơ đồ tư duy, trực quan sinh động, tổ chức trị chơi D TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số Vào mới: (GV không kiểm tra cũ tiết trước hs viết lớp) Hoạt động 1: Khởi động: (khoảng phút) GV sử dụng kĩ thuật phòng tranh: GV treo bốn tranh khơng có lời dẫn, có số thứ tự tranh GV vào ba tranh đầu: từ tranh đến tranh thứ hỏi: Tranh 1: Tranh 2: Tranh 3: Hãy quan sát ba tranh bảng để kể tên ba truyện cổ tích tiếng quen thuộc với người Việt Nam? -Hs kể tên truyện cổ tích quen thuộc Việt Nam (Thạch Sanh, Sự tích cuội cung trăng, Cây khế) GV tiếp tục vào tranh thứ tư đặt câu hỏi: Tranh thứ tư gợi cho em nhớ tới câu chuyện cổ tích nào? Em nghe kể câu chuyện chưa? Đốn xem nhân vật tranh dang làm gì? Em kể ngắn gọn chi tiết theo trí nhớ? Tranh 4: Sau gợi khơng khí truyện cổ tích tạo tâm cho học sinh vào mới, giáo viên dẫn dắt vào truyện cổ tích Tấm Cám: Hoạt động GV - HS Hoạt động 2: Hình thành tri Yêu cầu cần đạt thức Đọc – tái Đọc – tư (2/3 thời gian) - TT1: Hướng dẫn đọc I Đọc hiểu khái quát: hiểu khái quát: + Đọc hiểu thể loại truyện Thể loại truyện cổ tích: cổ tích - Thể loại tự dân gian GV phát vấn: - Nội dung: kể câu chuyện xoay quanh Truyện viết theo thể loại gì? người bình thường sống có dan xen Đặc trưng thể loại? yếu tố thần kỳ để giáo dục, nêu lên học nhân HS thu thập thông tin SGK sinh phản ánh ước mơ nhân dân trả lời GV định hướng, bổ xã hội cơng sung - Hình thức: thường chia thành phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc GV phát vấn: - Phân loại: truyện cổ tích thường phân làm Phân loại truyện cổ tích loại: truyện cổ tích thần kỳ, truyện cổ tích lồi kể số tác phẩm thuộc vật, truyện cổ tích sinh hoạt thể loại nêu? + Truyện cổ tích lồi vật: VD: Quạ Cơng; HS trả lời theo hiểu biết Thỏ Rùa; Trí khơn ta đây; Quạ thân (gv nhận xét bổ sung) Cáo… + Truyện cổ tích thần kì: VD: Thạch Sanh, Trầu cau, Chử Đồng Tử, Tấm Cám + Truyện cổ tích sinh hoạt VD: Cái cân thuỷ ngân, Lọ nước thần, Sự tích muỗi, Trương Chi, + Đọc hiểu khái quát cổ Truyện Tấm Cám: tích Tấm Cám - Thuộc loại truyện cổ tích thần kì GV phát vấn: + Là loại truyện cổ tích có tham gia Tâm Cám thuộc kiểu yếu tố thần kì vào tiến trình phát triển câu truyện cổ tích chuyện phần phân loại trên? +Các yếu tố thần kì: Nêu đặc trưng truyện NV thần kì: Tiên, Bụt, vua Thủy Tề, Diêm cổ tích thần kì? Vương, Ngọc Hồng, (HS thu thập thông tin sgk Những vật, vật thần kì: đàn thần, sách trả lời, gv nhận xét bổ sung ước, nước thần, ; chim thần, trăn tinh, nhanh) Sự biến hố thần kì: vật người (Sọ Dừa), người- vật- người (cô Tấm), + Nhân vật: Gồm kiểu nhân vật chính: nhân vật diện (phe thiện), nhân vật phản diện (phe ác) nhân vật (sự vật) có tác dụng thần kì HS đọc VB- GV phân vai (đọc theo người kể, lời thoại - Đọc; Tóm tắt tác phẩm theo sk nhân vật- có u cầu liên quan nv Tấm cụ thể cách đọc với vai) GV yêu cầu HS tóm tắt VB GV phát vấn: ? Tác phẩm kể chuyện gì? (mở đầu, diễn biến, kết thúc) HS tóm tắt VB (GV chiếu sơ đồ u cầu học sinh nhìn sơ đồ, tóm tắt lời văn) - Bố cục: phần GV phát vấn: + Mở truyện: “Ngày xưa việc nặng” Giới ? Truyện chia thành thiệu hồn cảnh, nhân vật truyện phần, nội dung + Thân truyện: “Một hôm cung”  Tấm phần? với ghẻ Cám đến thành hoàng hậu: Từ thân phận khổ đau trở thành hoàng hậu HS trả lời, GV chuẩn xác  Tấm bị giết hoá thân: Cuộc đấu trnh ko kiến thức khoan nhượng qua kiếp hồi sinh để giành lại hạnh phúc + Kết truyện: Còn lại Tấm trở lại làm người, hưởng hạnh phúc, trừng trị mẹ Cám II Đọc - hiểu chi tiết văn - TT2: Đọc- hiểu chi tiết văn + GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm (kết hợp với trao đổi cặp nhóm): Giáo viên chia lớp thành bốn nhóm, nhóm chia thành nhiều cặp( hai hs bàn cặp) trao đổi theo cặp GV chuyển giao nhiệm vụ Đoạn mở đầu cho nhóm: Nhóm 1: Nhiệm vụ tìm hiểu phần mở truyện Nhóm có cặp GV phát phiếu học tập cho cặp theo câu hỏi * Giới thiệu nhân vật mối quan hệ (năm câu hỏi): nhân vật: Phần mở đầu có nội dung - Các nhân vật: Tấm, Cám, dì ghẻ gì? - Mối quan hệ: Mối quan hệ nhân + Cùng gia đình họ có quan hệ đặc biệt: vật có bình thường khơng? Tấm: Mồ cơi mẹ Sau cha sớm, với dì ghẻ Cám Tấm – Cám: chị em cha khác mẹ Dì ghẻ - Tấm: mẹ ghẻ chồng - Giữa nhân vật có quan hệ phân biệt đối xử: Tấm Cám gần tuổi + Tấm chịu thiệt thòi, phải làm lụng vất vả Nhưng dì ghẻ đối xử + Mẹ Cám lười lao động, ăn trắng mặc với Tấm Cám công trơn, rong chơi suốt ngày hay phân biệt? Chỉ khác biệt cách cư xử - Nhận xét cách mở đầu truyện Tấm Cám: dì ghẻ? + Theo mơ tip truyện cổ tích: mở đầu Phần mở đầu truyện có cụm từ ngày xửa, giống khác với phần mở + Nét riêng, đặc trưng truyện Tấm Cám đầu truyện cổ tích Là mở đầu tập trung vào mối quan hệ phân biệt khác? đối xử nhân vật + Tác dụng phần mở đầu: Cách mở đầu có Dẫn dắt người đọc vào đấu tranh xung mục đích, tác dụng gì? đột hai phe: mẹ Cám – Tấm HS trao đổi, trả lời GV nhận Hé mở phẩm chất nhân vật mâu xét, đánh giá qua thông tin thuẫn xung đột truyện phản hồi chuẩn xác nội dung Diễn tiến truyện: Nhóm 2, 3: Nhiệm vụ tìm hiểu phần diễn tiến truyện Gv chia nhóm nhóm năm cặp Mỗi cặp câu hỏi GV phát phiếu học tập cho hai nhóm (10 phiếu tương ứng với 10 câu hỏi cho hai nhóm) * Nội dung chính: Truyện kể nội dung - Diễn tiến mối quan hệ Tấm- Cám gì? Nội dung thể dì ghẻ thời điểm - Thể qua ba chặng: chính? (cặp 1) + Khi Tấm mẹ Cám Hs trao đổi cặp, trả lời câu + Sau Tấm vào cung trở thành hoàng hậu hỏi + Tấm trở lại thành người, trả thù mẹ Cám GV chuẩn xác kiến thức a) Chặng 1: Khi Tấm cịn với dì ghẻ Cám: Tuy sống mái nhà * Mâu thuẫn phạm vi gia đình: dì ghẻ Cám yêu thương hay mâu - Cách đối xử dì ghẻ Cám với Tấm: thuẫn với Tấm? Tại dì + Bắt Tấm làm việc nhà: quần quật ngày lẫn ghẻ Cám cố tình gây đêm (trong Cám ăn trắng mặc trơn) mâu thuẫn gia đình > Cư xử bất cơng với Tấm? Cách thức dì ghẻ đối xử với Tấm?(cặp 2) Hs trao đổi cặp, trả lời câu hỏi (cư xử bất công, không muốn Tấm Cám, nhằm cản trở Tấm hạnh phúc ) GV chuẩn xác kiến thức Đặc biệt cố tình tạo mâu thuẫn mẹ Cám + Luôn cản trở Tấm đến với hạnh phúc: thể tập trung Tập trung vào ba việc: việc nào?tại Lừa trút giỏ tép (để chiếm yếm đỏ) mẹ Cám làm Lừa chăn trâu (ở nhà giết bống) việc đó? (cặp 3) Trộn thóc lẫn gạo (để Tấm không hội) GV yêu cầu hs dùng kĩ thuật phòng tranh để thực yêu cầu câu hỏi HS: Học sinh treo tranh vẽ sưu tầm việc xảy Tấm nhà với dì ghẻ Cám Qua đó, hs kể diễn biến mâu thuẫn mẹ Cám Tấm Tập trung vào xung đột phản ứng Tấm Gv chuẩn xác kiến thức từ phần trình bày cặp 1,2,3 ghi lên bảng GV yêu cầu cặp tiếp tục trao đổi, trả lời câu hỏi Bảng thông tin phản hồi phiếu học tập mâu thuẫn phạm vi gia đình: ? Trong phạm vi gia đình, tác giả dân gian tập trung Xung đột vào chi tiết xung đột Tấm Giành yếm đỏ Khóc thần kỳ Bụt cho (vật ao ước Tấm cách tìm Tấm) nuôi cá Giết Bống bống Bụt mách nào? Phản ứng Tấm lần xung đột sao? (cặp 4) Phản ứng Khóc Phương tiện (người bạn Tấm cách thân chôn xương yếu tố kì ảo đó? Tấm) Ngăn cản Bống Bụt gọi đàn (cặp 5) không cho chim đến Nhận xét xếp Tấm xem giúp Tấm xung đột? (cặp 6) hội cách cho Tấm Vì Tấm biết khóc? bắt Tấm nhặt cách có quần Nhận xét phản ứng riêng thóc áo đẹp để Tấm trước cách đối xử đỗ trộn lẫn hội dì ghẻ Cám? (cặp 7) (tước đoạt Nhận xét ý nghĩa niềm vui) Mâu thuẫn có Yếu đuối, xuất phương tiện tăng tiến thụ động, người yếu thần kỳ?Vì chặng Mẹ Cám biết khóc đuối, thể bụt lên giúp ln tìm cách trơng chờ tư tưởng dân đỡ Tấm ngăn cản Tấm giúp đỡ từ gian: hiền GV chuẩn xác kiến thức từ đạt hạnh Bụt gặp lành Nêu yếu tố kỳ ảo chặng 1? Xác định vai trò câu trả lời cặp 4,5,6,7, chiếu ý chốt bảng thông tin phản hồi phiếu học tập Khóc Đứng phe phúc Tóm lại: + Mâu thuẫn chặng thuộc phạm vi gia đình Hết chặng mâu thuẫn + Mâu thuẫn chưa giải triệt để giải chưa?Vì Cám dì ghẻ tiếp tục cản trở hạnh phúc sao? (cặp 8) Tấm Tấm biết khóc, dựa vào giúp đỡ bụt + Bản chất nhân vật qua chặng một: Tấm chăm chỉ, hiền lành, yếu đuối, đáng Nêu cảm nhận em thương Mẹ Cám lười biếng, tham lam, xảo cô Tấm mẹ Cám trá, độc ác chặng một? (cặp 9) Phản ánh thực xã hội truyện(ở Thông qua cảnh mẹ chặng một): Cám liên tục lừa gạt, ức Những mâu thuẫn gia đình phản ánh hiếp Tấm, cịn Tấm thực trạng giai đoạn đầu xã hội phân chia biết khóc (ở chặng1), dân giai cấp: gian phản ánh thực + Giai cấp thống trị: chất tham lam, xảo trá, trạng xã hội nào?Trình bày tìm cách áp bức, bóc lột dân lành (mẹ vài nét hiểu biết em Cám) xã hội đó? (cặp 10) + Giai cấp bị trị: Cam chịu, nhẫn nhục trước bất Hs phản hồi thông công (cô Tấm) tin, chuẩn xác kiến thức cặp 8,9,10- ghi lên bảng GV bình chốt nội dung đặc sắc tiết 21: Khi xã hội phân chia giai cấp, quan niệm dân gian, thiện đồng nghĩa với đẹp, bị ghen ghét, bị chà đạp đến đáng thương (cô Tấm nhiều lần bị tước đoạt giá trị vật chất lẫn tinh thần, từ yếm đỏ, vật Tiểu kết: theo sơ đồ bảng phụ trang sức nhỏ bé mà niềm mơ ước không thành cô gái mồ côi Đến cá bống người bạn Chốt học trị chơi tâm tình bị kẻ ác rình giết hại Ngay niềm vui cuối hội bị ngăn cản việc làm tàn nhẫn) Trước ác, xấu xa, lớn mạnh, nhân dân biết ước mơ có phép thần kì giúp họ đổi đời Đó lí bụt xuất nhiều lần Đó gửi gắm niềm tin vào thiện nhân dân Gv treo sơ đồ tiểu kết tiết 21 Gv chia lớp thành hai đội tổ chức trị chơi đối đáp hai nhân vật Tấm- Cám theo mẫu sau: - Nếu Tấm bắt tép Cám lừa trút giỏ tép - Nếu Tấm chăn trâu Cám nhà giết bống - Nếu Tấm chăm Cám lười biếng Một đội nêu thông tin Một đội nêu thơng tin Đội nêu sai khơng nêu thua (giới hạn khoảng 10 câu nếu-thì) Tiết 22-PPCT: TẤM CÁM (Truyện cổ tích) D Tiến trình dạy- học: Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Trình bày mâu thuẫn phạm vi gia đình Tấm với Cám dì ghẻ? Nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn Vào mới: Gv tạo tâm không cho tiết học cách cho học sinh xem đoạn phim Tấm Cám, từ đoạn sau Tấm thành hoàng hậu đến hết Hoạt động GV - HS Yêu cầu cần đạt Hoạt động 2: Hình thành tri II Đọc - hiểu chi tiết văn bản(tiếp) thức Thao tác 2: Hướng dẫn đọc- Diễn tiến truyện: hiểu chi tiết(tiếp) Đọc – tái Đọc – tư (2/3 thời gian) Tóm tắt chặng chặng 3: Gv sử dụng câu hỏi chuyển - Mẹ Cám bốn lần giết Tấm, Tấm bốn lần dẫn nội dung học hóa thân trở lại thành người- trả thù chuyển giao nhiệm vụ cho nhóm ( năm cặp lại): Kết hợp việc đọc văn xem phim, tóm tắt ngắn gọn việc xảy Sự phát triển mâu thuẫn: chặng 3? Tấm thành hoàng hậu, mẹ Cám tìm Khi Tấm cịn nhà, thủ đoạn để tận diệt, mâu thuẫn khơng cịn mẹ Cám tranh giành phạm vi gia đình mà phát triển thành xung quyền lợi, tước đoạt đột phạm vi xã hội thứ Khi Tấm thành hoàng b) Mâu thuẫn, xung đột phạm vi xã hậu, mẹ có hành vi hội: độc ác nào? Tại họ làm Bảng thông tin phản hồi phiếu học tập với Tấm?Điều mâu thuẫn phạm vi xã hội: phản ánh mâu thuẫn Xung đột Thái độ Yếu tố thần phát triển mở rộng sao? Tấm Lừa Tấm trèo Cả tin nghe kỳ Tấm hóa thân (cặp 1) ? Trong phạm vi xã hội, mâu thuẫn thể tập cau, giết lời Tấm, cướp trung qua chi tiết ngơi hồng nào? hậu Mẹ Cám Tấm liên tiếp Hỗ trợ liên tục tiêu hóa thân: lần hóa thân diệt lần chim – Tấm hóa thân xoan – khung Tấm Mẹ cửi – thị Cám muốn để giành lại diệt tận gốc Phản ứng Tấm chặng 2? Sự xuất yếu tố thần kỳ? (cặp 2) rễ mầm mống Tấm cảnh cáo Xung đột Cám Ngày ngày chủ động, Yếu tố thần kỳ tham gia dội, trở thành mạnh mẽ, có ngày xung đột khả tự hơn, Tấm Phản ứng Tấm đối phe Thiện bảo vệ phải tự diện với xung đột có Ác, sống cịn tiêu diệt khác Vì Tấm gặp kẻ thù chiến đấu chiến hiểm nguy tính mạng mà thắng bụt không lên xấu, Ác chặng một? Điều có ý nghĩa gì? (cặp 3) Các cặp trả lời, gv chuẩn xác kiến thức chiếu nội dung bảng thông tin phản hồi =>Quan niệm dân gian: + xung đột mạnh mẽ, gay gắt, người phiếu học tập cặp vươn lên chiến đấu 1,2,3 Qua khác biệt thái độ Tấm vai trò + Con người cần tự dựa vào sức mình, khơng thụ động ngồi chờ trợ giúp đỡ bên yếu tố thần kỳ hai chặng truyện, dân gian muốn thể quan niệm gì?(cặp 4) Truyện Tấm Cám có kết thúc nào?Mâu thuẫn giải hay chưa?Lí giải em cho mâu thuẫn chưa giải quyết? Kết thúc - Nội dung: + Cám hỏi Tấm bí trở nên xinh đẹp Tấm mách kế dội nước sôi + Cám chết Tấm lấy xác làm mắm cho dì ghẻ ăn Dì ghẻ lăn chết +Giải mâu thuẫn hình thức đấu tranh một - Ý nghĩa: + Ác giả ác báo; gieo nhân gặt + Có áp có đấu tranh III Tổng kết Nội dung Lựa chọn kết thúc ấy, dân - Xung đột mẹ Cám – Tấm: gian muốn nói lên điều gì? + xung đột gia đình – đến xã hội; phản ánh (cặp 5) xung đột phe Thiện – Ác Hs trả lời, GV chốt kiến + Trong đấu tranh ấy, Thiện dần giành thức ghi lên bảng chỗ đứng, ngày mạnh mẽ Cái Thao tác 3: Hướng dẫn tổng Ác ngày trở nên yếu đuối, thụ động kết kết học: cục bị đẩy lùi ? Nêu giá trị nội dung - Triết lý nhân sinh: hiền gặp lành, ác giả ác truyện? báo, giun xéo quằn Nghệ thuật - Kể: theo trật tự thời gian - Ngôn ngữ: đan xen lời nói vần nhịp -> hấp dẫn, dễ thuộc ? Điều làm nên sức hấp - Xây dựng xung đột: gia đình – xã hội dẫn truyện cổ tích Tấm - Xây dựng yếu tố thần kỳ -> miền cổ tích Cám? thể tư tưởng dân gian Sơ đồ củng cố kiến thức học (bảng phụ) Hoạt động 3: Luyện tập:(hs vẽ trả lời nhanh phút) Bài tập: Hãy vẽ sơ đồ bốn lần hóa thân Tấm, phân tích ý nghĩa lần hóa thân? Đâu lần Vận dụng: Bài học ứng xử từ nhân vật hóa thân mà em thích truyện Tấm Cám: nhất? Vì sao? -Dì ghẻ: Hoạt động 4: vận dụng + hại Tấm muốn tạo điều kiện tốt đẹp cho GV phát vấn câu hỏi tiếp Cám, riêng mụ) nhận văn học để học sinh > Bài học ứng xử công với rút học ứng xử (tích đứa trẻ hợp kĩ sống) Vì điều mà dì ghẻ năm lần bẩy lượt muốn hại Tấm? GV bình: Đối xử thiếu cơng bằng, nng chiều thói xấu tội ác của cha mẹ không mang lại hạnh - Mối quan hệ dì ghẻ, chồng: phúc cho mà hại +Ca dao: (kết cục Cám Mấy đời bánh đúc có xương minh chứng) Mấy đời dì ghẻ mà thương chồng GV hỏi: Tìm câu ca dao + Ngày nay, cần thay đổi quan niệm (dẫn dân gian thường nói chứng) quan hệ dì ghẻ, chồng Có phải lúc mối quan hệ xấu khơng? GV bình: Ngày cần có - Cám: Cám trở nên độc ác phần dì ghẻ nhìn mối im lặng đồng lõa với thói xấu Cám, nên quan hệ mẹ kế, chồng ác tích tụ dần Vì nhiều gia đình mối quan >Bài học nuôi dạy trẻ em: Trẻ hệ mẹ kế- chồng tốt đẹp nuôi dạy lịng đố kị lớn lên ích kỉ, tình ruột thịt( gv tàn nhẫn khơng có hạnh phúc dẫn chứng) Tấm: Cám trở nên độc ác có Tấm hiền lành, lương thiện chưa đủ để có hạnh kết cục bi thảm đâu? phúc HS trả lời, gv bình, chốt Tấm phải trải qua trình tự đấu tranh Vì Tấm từ gái với ác có hạnh phúc mồ cơi nghèo khổ mà có hạnh phúc bên vua? Hiền lành có phải yếu tố giúp Tấm hạnh phúc? Hs trả lời GV bình: Tấm phải tự chống lại ác, năm lần hóa thân Tấm trở lại kiếp người Cuộc đấu tranh không khoan nhượng với Hành động trả thù Tấm: xấu, ác giúp Tấm + Trả thù man rợ với người em giành lại cơng lí, địi lại cha khác mẹ hạnh phúc xứng đáng + Lí do: phần xuất phát từ giận mà GV hỏi người xưa thường nói "cả giận khơn" Hành động trả thù + Đề xuất ý kiến: Tấm để Cám bị trừng trị theo Tấm gợi nhớ đến câu tục phép nước ngữ nhân dân? ? Nếu em nhân vật Tấm, em có giết Cám giống truyện khơng? Vì sao? HS trả lời theo quan điểm riêng, gv định hướng giáo dục GV bình: Tấm hiền lành trả thù man rợ với người em cha khác mẹ, phần xuất phát từ giận mà người xưa thường nói "cả giận khôn" Truyện đẹp Tấm để Cám bị trừng trị theo phép nước Hoặc tự bị trừng phạt lực khác (tiêu biểu cho mô tip ác giả ác báo) Hoạt động 5: GV mở rộng: Đọc – cảm thụ ? Em có thích tác phẩm khơng? Vì sao? HS trả lời theo quan điểm ? Theo em, hay tác phẩm chỗ nào? Do đâu? HS trả lời theo quan điểm ? Em có thích kết thúc truyện khơng? Vì sao? HS trả lời tự GV lí giải ? Em thích đoạn văn nhất? Vì sao? HS trả lời theo quan điểm? Em thấy khó hiểu chi tiết nào? HS trả lời tự GV lí giải Đọc – sáng tạo ? Em học qua tác phẩm (tư tưởng, cách diễn đạt, cách kể chuyện, cách ứng xử tình huống)? HS trả lời tự HS trả lời tự GV định hướng giáo dục Bài tập mở rộng: So sánh Gợi ý làm tập mở rộng: quan niệm tiến dân - Quan niệm phật giáo, thiên chúa giáo: gian việc làm để + Đời bể khổ, khơng nên địi hỏi hạnh phúc có hạnh phúc truyện kiếp Tấm Cám với số quan + Cần tu nhân tích đức kiếp này, kiếp sau niệm đạo phật thiên hạnh phúc (hạnh phúc có cõi niết bàn, chúa giáo? thiên đường) -Quan niệm dân gian: + Để có hạnh phúc khơng phải tích đức để chờ kiếp sau +Ngay kiếp phải đấu tranh để có hạnh phúc đáng +Muốn có hạnh phúc phải tự đấu tranh, - Hs tham gia chuyển thể vun đắp sang văn kịch tranh > Quan niệm tiến dân gian vẽ theo hướng tiếp nhận (xem tranh vẽ, cảnh đóng kịch học sinh kịch sáng tạo phần phụ lục) Tham khảo thêm Cách đọc- hiểu "Tấm Cám" theo hướng tiếp nhận văn học: Khi đọc hiểu theo hướng tiếp nhận văn học truyện Tấm Cám Giáo viên tập trung vào việc hướng dẫn học sinh rút học từ cách ứng xử nhân vật hệ thống câu hỏi đây: Dì ghẻ: Vì điều mà dì ghẻ năm lần bẩy lượt muốn hại Tấm? Cám: Cám trở nên độc ác có kết cục bi thảm đâu? Tấm: Vì Tấm từ gái mồ cơi nghèo khổ mà có hạnh phúc bên vua? Hiền lành có phải yếu tố giúp Tấm hạnh phúc? Hành động trả thù Tấm gợi nhớ đến câu tục ngữ nhân dân? ... xương yếu tố kì ảo đó? Tấm) Ngăn cản Bống Bụt gọi đàn (cặp 5) không cho chim đến Nhận xét xếp Tấm xem giúp Tấm xung đột? (cặp 6) hội cách cho Tấm Vì Tấm biết khóc? bắt Tấm nhặt cách có quần Nhận... xung đột Tấm Giành yếm đỏ Khóc thần kỳ Bụt cho (vật ao ước Tấm cách tìm Tấm) ni cá Giết Bống bống Bụt mách nào? Phản ứng Tấm lần xung đột sao? (cặp 4) Phản ứng Khóc Phương tiện (người bạn Tấm cách... triển mở rộng sao? Tấm Lừa Tấm trèo Cả tin nghe kỳ Tấm hóa thân (cặp 1) ? Trong phạm vi xã hội, mâu thuẫn thể tập cau, giết lời Tấm, cướp trung qua chi tiết hoàng nào? hậu Mẹ Cám Tấm liên tiếp Hỗ
- Xem thêm -

Xem thêm: TẤM cám ptnl thu ,

Hình ảnh liên quan

Hãy quan sát ba bức tranh trên bảng để kể tên ba truyện cổ tích nổi tiếng và rất quen thuộc với người Việt Nam? - TẤM cám  ptnl thu

y.

quan sát ba bức tranh trên bảng để kể tên ba truyện cổ tích nổi tiếng và rất quen thuộc với người Việt Nam? Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hình thành tri - TẤM cám  ptnl thu

o.

ạt động 2: Hình thành tri Xem tại trang 4 của tài liệu.
Tiểu kết: theo sơ đồ trên bảng phụ - TẤM cám  ptnl thu

i.

ểu kết: theo sơ đồ trên bảng phụ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hoạt động 2: Hình thành tri - TẤM cám  ptnl thu

o.

ạt động 2: Hình thành tri Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng thông tin phản hồi phiếu học tập về mâu thuẫn trong phạm vi xã hội: - TẤM cám  ptnl thu

Bảng th.

ông tin phản hồi phiếu học tập về mâu thuẫn trong phạm vi xã hội: Xem tại trang 14 của tài liệu.
+Giải quyết mâu thuẫn bằng hình thức đấu tranh một mất một còn - TẤM cám  ptnl thu

i.

ải quyết mâu thuẫn bằng hình thức đấu tranh một mất một còn Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan