0

âm nhạc 8

4 7 0
  • âm nhạc 8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 21:42

Nội dung 3: Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu. * Thời gian: 20 phút[r] (1)Ngày giảng: 19/1/2019 Tiết 21: ÔN TẬP BÀI HÁT: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 5 ÂNTT: NHẠC SĨ NGUYỄN ĐỨC TOÀN VÀ BÀI HÁT BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU 1 Ổn định lớp: (1’) - Kiểm tra sĩ số lớp Lớp Ngày giảng Sĩ số Ghi chú 8A 24/1/2019 8B 24/1/2019 2 Kiểm tra cũ: - Kiểm tra đan xen trình dạy 3 Giảng mới: (40’) Nội dung 1: Ôn tập hát: Khát vọng mùa xuân * Thời gian: 10 phút * Mục tiêu: HS trình bày hát Khát vọng mùa xuân thể sắc thái hát,vận động theo nhạc * Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa * Phương pháp dạy học: Phương pháp học nhóm, thảo luận, thực hành. * Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chúng em biết. Hoạt động của Gv Nội dung Hoạt động của Hs Gv ghi nội dung I Ôn tập học hát: Bài Khát vọng mùa xuân Hs ghi Gv đàn A Hoạt động khởi động: * Hoạt động lớp - Luyện Hs luyện Gv điều khiển Gv yêu cầu - Cho lớp hát hát Khát vọng mùa xuân theo nhạc đệm đàn - Gv nghe sửa chỗ Hs hát chưa xác, Gv hát mẫu yêu cầu Hs hát lại cho Hs thực Gv hướng dẫn Gv định - Cho Hs đứng hát kết hợp vận động theo nhịp B Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( Nội dung ơn tập khơng hình thành kiến thức mới) mới) C Hoạt động thực hành * Hoạt động lớp - Cho lớp hát hát Khát vọng mùa xuân theo Hs hát + vận động Hs trình bày (2)nhạc đệm đàn * Hoạt động cá nhân - Mở phần đệm giai điệu ghi sẵn đàn bắt nhịp cho Hs hát kết hợp với động tác phụ hoạ, gõ đệm - Gv nghe sửa chỗ Hs hát chưa xác, Gv hát mẫu yêu cầu Hs hát lại cho D Hoạt động ứng dụng * Hoạt động nhóm - Mỗi tổ trình bày hát lần có sử dụng lĩnh xướng đoạn a - Chỉ định nhóm lên bảng hát + vận động nhẹ nhàng ( nhận xét cho điểm ) E Hoạt động bổ sung * Hoạt động lớp - Hát lại hát kết hợp gõ đệm Nội dung 2: Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 5 * Thời gian: 10 phút * Mục tiêu: HS đọc cao độ, trường độ ghép lời TĐN số 5. * Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa * Phương pháp dạy học: Phương pháp học nhóm, thảo luận, thực hành. * Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chúng em biết. Hoạt động của Gv Nội dung Hoạt động của Hs Gv ghi nội dung Gv đàn Gv đàn Gv sửa sai Gv hướng dẫn II Ôn tập tập đọc nhạc số 5 A.Hoạt động khởi động. Ôn tập tập đọc nhạc số B Hoạt động hình thành kiến thức mới (Nội dung ơn tập, khơng hình thành kiến thức mới) C Hoạt động thực hành * Hoạt động lớp - GV đệm đàn để HS đọc TĐN: + Nhóm 1: Đọc cao độ + Nhóm 2: Hát lời ca + Nhóm 3: Gõ đệm GV hướng dẫn HS sửa lại chỗ đọc chưa cao độ lời ca Hướng dẫn em phát âm chuẩn xác, rõ lời, thể cao độ, trường độ TĐN D Hoạt động ứng dụng * Hoạt động lớp Hs ghi Hs đọc + gõ phách Hs thực (3)Gv đàn GV yêu cầu - Đọc lại TĐN kết hợp gõ đêm E Hoạt động bổ sung Đặt lời cho TĐN Hs thực Nội dung 3: Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu * Thời gian: 20 phút * Mục tiêu: Học sinh biết vài nét tiểu sử sáng tác âm nhạc nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn Biết nội dung hát Biết ơn Võ Thị Sáu ca ngợi lòng yêu nước, hi sinh nữ anh hùng Võ Thị Sáu Tích hợp giáo dục an ninh quốc phòng lòng yêu nước, yêu ch nghĩa xã h i, ni m t hào t tôn đ iủ ộ ề ự ự ố v i truy n th ng đ u tranh ch ng ngo i xâm c a dân t c Vi t Nam.ớ ề ố ấ ố ủ ộ ệ * Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa * Phương pháp dạy học: Phương pháp học nhóm, thảo luận, thực hành. * Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật hỏi trả lời, kĩ thuật chúng em biết. Hoạt động của Gv Nội dung Hoạt động của Hs Gv ghi nội dung III Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn hát Biết ơn Võ Thị Sáu Hs ghi Gv định Gv hỏi Gv giới thiệu Gv điều khiển A Hoạt động khởi động: * Hoạt động cá nhân 1,Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - Đọc to, rõ ràng, diễn cảm phần giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Đức Tồn B Hoạt động hình thành kiến thức mới: * Hoạt động cá nhân ? Em có hiểu biết nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn? + Sinh ngày: 10 - – 1929, quê Hà Nội Ông vừa nhạc sĩ, vừa hoạ sĩ + Tác phẩm: Ca ngợi sống mới, Quê em, Biết ơn Võ Thị Sáu, Noi gương Lý Tự Trọng, Nguyễn Viết Xuân, nước yêu thương, Đào công sự, Bài ca người lái xe, Khâu áo gửi người chiến sĩ, Tình em biển cả, Chiều bến cảng, Hà Nội - trái tim hồng… C Hoạt động thực hành * Hoạt động cá nhân + Được nhà nước trao tặng Giải thưởng HCM văn học nghệ thuật - Gv giới thiệu thêm nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn - Cho Hs nghe số trích đoạn hát NS Hs đọc Hs trả lời (4)Nguyễn Đức Toàn Gv định Gv giới thiệu Gv điều khiển Gv hỏi GV chiếu hình ảnh GV thuyết trình 2 Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu. * Hoạt động cá nhân - Đọc phần giới thiệu hát Biết ơn Võ Thị Sáu. - Gv giới thiệu nội dung hát D Hoạt động ứng dụng - Cho Hs nghe hát Biết ơn Võ Thị Sáu. ? Nêu cảm nhận sau nghe hát? - Cho học sinh xem số hình ảnh người nữ liệt sĩ - anh hùng Võ Thị Sáu số hình ảnh kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân ta - Tích hợp giáo dục an ninh quốc phịng: lịng u nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào tự tôn truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm dân tộc Việt Nam Hs đọc Hs nghe Hs trả lời Hs xem Hs nghe 4.Củng cố: (3p’) - Gv cho lớp hát lại hát đọc TĐN số theo nhạc đệm đàn 5 Hướng dẫn cho học sinh học nhà chuẩn bị cho sau.(1p’) - Ôn tập hát TĐN - Làm tập sbt * RÚT KINH NGHIỆM. ……… ……… ……… ……… Duyệt, ngày… tháng…năm 2019 Tổ trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: âm nhạc 8,

Hình ảnh liên quan

* Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: Dạy học phân hóa Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Chỉ định 2 nhóm lên bảng hát + vận động nhẹ nhàng ( nhận xét và cho điểm ). - âm nhạc 8

h.

ỉ định 2 nhóm lên bảng hát + vận động nhẹ nhàng ( nhận xét và cho điểm ) Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: Dạy học phân hóa Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Hình thức tổ chức: Dạy học phân hóa - âm nhạc 8

Hình th.

ức tổ chức: Dạy học phân hóa Xem tại trang 3 của tài liệu.