0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 104 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

1 18 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 104 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:54

[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 104 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Căn vào bảng 28.2, nhận xét tình hình dân cư, xã hội Tây Nguyên Bảng 28.2 Một sô tiêu chí phát triển dân cư, xã hội Tây Nguyên nuớc, năm 1999 Tiêu chí Đơn vị tính Tây Nguyên Cả nước Mật độ dân số Người/km2 75 233 Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số % 2,1 1,4 Tỉ lệ hộ nghèo % 21,2 13,3 Thu nhập bình quân đầu người tháng Nghìn đồng 344,7 295,0 Tỉ lệ người lớn biết chữ % 83,0 90,3 Tuổi thọ trung bình Năm 63,5 70,9 Tỉ lệ dân số thành thị % 26,8 23,6 Trả lời: - Dân cư: + Tây Nguyên có 4,4 triệu dân (năm 2002), dân cư phân bố thưa thớt, mật độ dân số thấp, 1/3 mật độ dân số nước (năm 1999: mật độ dân số Tây Nguyên 75 người/km2, nước 233nguời/km2) + Gia tăng tự nhiên dân số cao với 2,1% (trong nước 1,4% năm 1999) + Tỉ lệ dân thành thị thấp (năm 1999 26,8%) - Xã hội: + Đời sống người dân cịn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao (21,2% năm 1999) + Trình độ dân trí thấp: tỉ lệ người lớn biết chữ 83% (cả nước 90,3%)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 104 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 104 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Căn cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên. Bảng 28.2. Một sô tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Tây Nguyên và cả nuớc, năm 1999 - Câu hỏi thảo luận 1 trang 104 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

n.

cứ vào bảng 28.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở Tây Nguyên. Bảng 28.2. Một sô tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Tây Nguyên và cả nuớc, năm 1999 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan