0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 9 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:53

+ Các mối giao lưu kinh tế của Tây Nguyên với các vùng trong nước chủ yếu thông qua các tuyến đường bộ cắt ngang cao nguyên nối với các thành phố và thị xã ven biển Nam Trung Bộ (đường[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 101 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Quan sát hình 28.1, xác định giới hạn lãnh thổ nêu ý nghĩa vị trí địa lí vùng Trả lời: - Giới hạn lãnh thổ Tây Nguyên: + Phía Đơng giáp Dun hải Nam Trung Bộ + Phía Nam giáp Đơng Nam Bộ + Phía Tây giáp Hạ Lào Đông Bắc Campuchia - Ý nghĩa vị trí địa lí Tây Nguyên: (2)Ngược lại nguồn nguyên liệu vùng dễ dàng vận chuyể đến vùng tiêu thụ nước + Phía tây giáp Hạ Lào Đơng Bắc Campuchia với vị trí đặc biệt quan trọng quốc phịng (nằm ngã ba Đơng Dương)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng. - Câu hỏi thảo luận 1 trang 101 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

uan.

sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Xem tại trang 1 của tài liệu.