0

Câu hỏi thảo luận trang 72 sgk địa lí 9: Quan sát hình 20.1 nêu sự phân bố các loại đất...

1 6 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 72 sgk địa lí 9: Quan sát hình 20.1 nêu sự phân bố các loại đất...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:34

+ Đất đỏ vàng (feralit đỏ vàng) và đất xám trên phù sa cổ có diện tích không lớn phân bố ở các vùng rìa phía bắc, phía tây và tây nam của đồng bằng, tuy độ phì lém nhưng có giá trị để [r] (1)GIẢI BÀI TẬP CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 72 SGK ĐỊA LÍ 9 Đề bài: Quan sát hình 20.1, kể tên nêu phân bố loại đất đồng sông Hồng. Trả lời: Đất đồng sông Hồng có nhiều loại: + Đất phù sa có diện tích lớn nhất, tài nguyên quý giá đồng bằng, phân bố tập trung vùng trung tâm, địa bàn thâm canh nông nghiệp, sản xuất chủ yếu lương thực, thực phẩm vùng + Đất đỏ vàng (feralit đỏ vàng) đất xám phù sa cổ có diện tích khơng lớn phân bố vùng rìa phía bắc, phía tây tây nam đồng bằng, độ phì lém có giá trị để trồng công nghiệp, ăn + Đất mặn, đất phèn có diện tích nhỏ, phân bố vùng ven biển, sử dụng để trồng cói, ni trồng thủy sản, làm muối, trồng rừng phịng hộ ven biển (rừng ngập mặn)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 72 sgk địa lí 9: Quan sát hình 20.1 nêu sự phân bố các loại đất..., Câu hỏi thảo luận trang 72 sgk địa lí 9: Quan sát hình 20.1 nêu sự phân bố các loại đất...

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở đồng bằng sông Hồng. - Câu hỏi thảo luận trang 72 sgk địa lí 9: Quan sát hình 20.1 nêu sự phân bố các loại đất...

uan.

sát hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở đồng bằng sông Hồng Xem tại trang 1 của tài liệu.