0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 86 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 17 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 86 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:42

- Các vùng nông – lâm kết hợp: phân bố chủ yếu ở vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và xen kẽ ở vùng núi thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình.. + Trên vùn[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 86 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Quan sát hình 24.3, hãy: - Xác định vùng nông – lâm kết hợp - Nêu ý nghĩa việc trồng rừng Bắc Trung Bộ. (2)- Các vùng nông – lâm kết hợp: phân bố chủ yếu vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế xen kẽ vùng núi thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình + Trên vùng đồi núi phía tây: trồng rừng + trồng công nghiệp lâu lăm+chăn nuôi trâu bị + Vùng ven biển phía đơng: trồng rừng ngập mặn rừng chắn cát + nuôi trồng thủy sản - Ý nghĩa việc trồng rừng Bắc Trung Bộ: + Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, sản xuất giấy + Tạo việc làm cho người dân, mang lại giá trị kinh tế lớn, nâng cao đời sống dân cư + Bảo vệ nguồn nước ngầm vùng, điều hịa khí hậu, cân mơi trường sinh thái + Tăng độ che phủ đất, hạn chế thiên tai (sạt lở đất, lũ qt, lũ ống, xói mịn rửa trôi)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 86 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 86 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 24.3, hãy: - Câu hỏi thảo luận 1 trang 86 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

uan.

sát hình 24.3, hãy: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan