0

Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 sgk địa lí 9:xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội....

2 13 0
  • Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 sgk địa lí 9:xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội....

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:25

Các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP.[r] (1)ĐÁP ÁN CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ TRANG 53 SGK ĐỊA LÍ 9 Đề bài: Dựa vào hình 14.1, xác định tuyến đường xuất phát từ thủ đô Hà Nội TP Hồ Chí Minh. Trả lời: Các tuyến đường xuất phát từ thủ đô Hà Nội TP Hồ Chí Minh Hà Nội: - Tuyến QL 1A: Lạng Sơn - Hà Nội – TP Hồ Chí Minh - Cà Mau - Tuyến đường Hồ Chí Minh: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh - Tuyến số 4D: Hà Nội – Lào Cai - Tuyến số 6: Hà Nội l- Lai Châu – Tây Trang – Lào (2)- Tuyến số Hà Nôi – Cao Bằng - Tuyến số 2: Hà Nội – Hà Giang - Tuyến số 18: Hà Nôi- Quảng Ninh TP Hồ Chí Minh: - Tuyến QL 1A: Cà Mau - TP Hồ Chí Minh – Hà Nội – Lạng Sơn - Tuyến đường Hồ Chí Minh: TP Hồ Chí Minh – Hà Nội - Tuyến số 51: TP Hồ Chí Minh – Vũng Tàu - Tuyến số 22: TP Hồ Chí Minh – Tây Ninh - Campuchia - Tuyến số 13: TP Hồ Chí Minh – Bình Phước -Camphuchia
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 sgk địa lí 9:xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội...., Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 sgk địa lí 9:xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội....

Hình ảnh liên quan

Dựa vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. - Đáp án câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 sgk địa lí 9:xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội....

a.

vào hình 14.1, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Xem tại trang 1 của tài liệu.