0

Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 sgk địa lý lớp 9

2 17 0
  • Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 sgk địa lý lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:13

- Ngoài ra, địa hình đồng bằng, khí hậu phù hợp, nguồn nước dồi dào…là điều kiện để hình thành các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn. - Thị trường tiêu thụ rộng lớn nhờ có dân cư đông[r] (1)HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ TRANG 32 SGK ĐỊA LÝ LỚP 9 Đề bài: Xác định hình 8.2 vùng chăn ni lợn Vì lợn ni nhiều đồng sông Hồng? Trả lời: (2)- Đây vùng trọng điểm lương thực nên nguồn phụ phẩm thức ăn cho chăn ni lợn lớn (ngơ, sắn, lúa…) - Ngồi ra, địa hình đồng bằng, khí hậu phù hợp, nguồn nước dồi dào…là điều kiện để hình thành trang trại chăn nuôi với quy mô lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 sgk địa lý lớp 9, Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 sgk địa lý lớp 9

Hình ảnh liên quan

Xác định trên hình 8.2 các vùng chăn nuôi lợn chính. Vì sao lợn được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Hồng? - Hướng dẫn trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 sgk địa lý lớp 9

c.

định trên hình 8.2 các vùng chăn nuôi lợn chính. Vì sao lợn được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Hồng? Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan