0

Câu hỏi thảo luận trang 98 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

2 18 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 98 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:51

- Các thành phố này được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên vì từ các thành phố này đã mở ra nhiều tuyến giao thông quan trọng nối liền với vùng Tây Nguyên ở phía Tây.[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 98 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Xác định hình 26.1, vị trí thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang Vì thành phố lại coi cửa ngõ Tây Nguyên? (2)- Các thành phố: TP Đà Nẵng (góc phía Đơng bắc vùng), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Các thành phố coi cửa ngõ Tây Nguyên từ thành phố mở nhiều tuyến giao thông quan trọng nối liền với vùng Tây Nguyên phía Tây Đây cửa ngõ biển Tây Nguyên  Đường Hồ Chí Minh (Đà Nẵng- KonTum)  Quốc lộ 19 (Quy Nhơn – Gia Lai)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 98 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận trang 98 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên? - Câu hỏi thảo luận trang 98 sgk Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

c.

định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên? Xem tại trang 1 của tài liệu.