0

ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

8 13 0
 • ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:43

Các mẫu cây Bảy lá một hoa thu thập tại Lai Châu, Lạng Sơn và Thanh Hóa được lưu giữ tại Vườn tiêu bản ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và được định danh dựa trên đặc điểm hìn[r] (1)ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris Nguyễn Thị Ngọc Lan*, Nguyễn Hữu Quân, Vũ Thị Thu Thủy, Chu Hoàng Mậu Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Các loài thuộc chi Paris (Bảy hoa) loại dược liệu quý, chứa nhiều loại dược chất có tác dụng cân nội môi, kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm ức chế tế bào ung thư Tuy nhiên, khai thác mức để sản xuất dược phẩm phá hủy quần thể tự nhiên, làm cho số cá thể loài chi cịn ít, đó, lồi Bảy hoa cần thực biện pháp bảo tồn khẩn cấp Chính vậy, việc thu thập, định danh lồi phân tích phát sinh lồi làm sở xây dựng biện pháp bảo tồn, phát triển loài thuộc chi Paris Việt nam Trong nghiên cứu này, ba loài thuộc chi Paris (Paris fargesii, Paris polyphylla var chinensis, Paris vietnamensis) thu Lai Châu, Lạng Sơn Thanh Hóa (Việt Nam) định danh dựa phương pháp hình thái so sánh mã vạch DNA với trình tự vùng ITS đoạn gen matK Cây phát sinh loài thiết lập dựa trình tự nucleotide vùng ITS đoạn gen matK phân lập từ ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis Việt Nam 21 lồi thuộc chi Paris có trình tự ITS matK GenBank theo phương pháp Maximum Likelihood cho thấy kết bước đầu tiến hóa lồi thuộc chi Paris Từ khóa: Chi Paris; đặc điểm hình thái; ITS; mã vạch DNA; matK; phân tích phát sinh lồi Ngày nhận bài: 07/7/2020; Ngày hoàn thiện: 17/7/2020; Ngày đăng: 31/7/2020 IDENTIFICATION OF THREE SPECIES, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis COLLECTED IN VIET NAM AND PHYLOGENETIC INFERENCE IN THE GENUS Paris Nguyen Thi Ngoc Lan*, Nguyen Huu Quan, Vu Thi Thu Thuy, Chu Hoang Mau TNU - University of Education ABSTRACT Species of the genus Paris are precious medicinal herbs, which consist of many kinds of pharmaceutical substances with homeostasis effect, antibacterial, antiviral, anti-inflammatory and detoxification activities as well as inhibition of cancer cells However, due to overexploitation of these species to produce pharmaceuticals, the number of individuals in each species of the Paris genus declined dramatically, which is why it is necessary to carry out emergency conservation measures for the Paris species Therefore, the collection, identification and phylogenetic analysis of Paris species are a basis for conduction of conservation and development measures for species of the genus Paris in Vietnam In this study, three species of the genus Paris (Paris fargesii, Paris polyphylla var chinensis, Paris vietnamensis) collected in Lai Chau, Lang Son and Thanh Hoa (Vietnam) were identified based on comparative morphology and DNA barcode including ITS and matK Phylogenetic tree was established based on nucleotide sequences of ITS region and matK gene isolated from three Paris species of P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis in Vietnam and ITS and matK sequences of 21 Paris species on GenBank using Maximum Likelihood method has shown initial results of evolution of Paris species. Keywords: Paris genus; morphological characteristics; ITS; DNA barcode; matK; phylogenetic analysis. Received: 07/7/2020; Revised: 17/7/2020; Published: 31/7/2020 (2)1 Mở đầu Trong năm gần đây, loài thuộc chi Paris thu hút nhiều ý hệ thống y học cổ truyền Bảy hoa dược liệu quan trọng, nguồn hợp chất hoạt tính sinh học khác [1] Rễ, củ Bảy hoa chứa saponin, flavonol, sphingolipid nhiều glycoside khác [2] Saponin rễ, củ Bảy hoa có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, chống viêm giải độc Saponin thành phần số dược phẩm sử dụng để ức chế phát triển tế bào ung thư [3] Nghiên cứu Wang đồng tác giả (đtg) (2013) báo cáo 70 loại saponin steroid phân lập từ số loài thuộc chi Paris thành phần, hàm lượng dược chất khác loài chi [4] Hiện nay, có 24 lồi thuộc chi Paris được xác định phân bố khắp châu Âu, châu Á vùng Himalaya; số quốc gia Bhutan, Nepal Ấn Độ, Tây nam Trung Quốc [5] Ở Việt Nam tìm thấy lồi phân bố địa phương miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên Các loài Paris nằm rải rác khu rừng nhiệt đới thường xanh, đất ẩm mùn vùng núi, độ cao từ 100 m đến 1500 m [6] Việc khai thác mức loài thuộc chi Paris dẫn đến hủy diệt quần thể tự nhiên loài Bảy hoa đưa vào danh mục nguy cấp [7] Do đó, cần phải thực biện pháp bảo tồn phát triển nguồn gen việc thu thập, định danh, lưu giữ, nhân giống loài dược liệu quý Mã vạch DNA báo cáo công cụ đáng tin cậy định danh lồi sử dụng hay số trình tự DNA ngắn hệ gen để xác định loài Việc sử dụng kết hợp hai mã vạch DNA cho kết xác sử dụng mã vạch riêng lẻ [8], [9] Trong nghiên cứu này, chúng tơi trình bày kết định danh, phân tích tính đa dạng phát sinh lồi dựa đặc điểm hình thái kết hợp trình tự gen matK vùng ITS ba loài thuộc chi Paris (P fargesii, P var chinensis, P.vietnamensis) thu thập Lai Châu, Lạng Sơn Thanh Hóa 2 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu Các mẫu thuộc chi Paris thu Lai Châu (mẫu Lai Châu), Bắc Sơn - Lạng Sơn (mẫu Lạng Sơn), Pù Lng (mẫu Thanh Hóa) lưu giữ Vườn tiêu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Lá non mẫu Bảy hoa sử dụng cho tách chiết DNA Các trình tự vùng ITS đoạn gen matK khai thác từ cở sở liệu NCBI [10] 2.2 Phương pháp 2.2.1 Định danh mẫu Bảy hoa Định danh loài thuộc chi Paris theo Nguyễn Quỳnh Nga đtg (2016) [6] tra cứu trang web Tropicos [11], kết hợp với hai mã vạch DNA dựa trình tự gen matK vùng ITS 2.2.2 Tách chiết DNA tổng số, khuếch đại, giải trình tự đoạn gen matK vùng ITS DNA tổng số từ mô tách chiết theo phương pháp Saghai-Maroof cộng (cs) (1984) [12] DNA tổng số sau tách chiết sử dụng làm khuôn cho PCR với cặp mồi tổng hợp dựa trình tự mồi nhân đoạn gen matK vùng ITS công bố Cặp mồi matK-F/matK-R sử dụng PCR khuếch đại đoạn gen matK có trình tự nucleotide là: matK-F: 5’-CGATCTATTCATTCAATATTTC -3’ matK-R: 5’- TCTAGCACACGAAAGTCGAAGT-3’ [13] và đoạn gen matK nhân có kích thước dự kiến khoảng 0,8 kb PCR nhân vùng ITS với cặp mồi ITS-F/ITS-R có trình tự nucleotide là: ITS-F: 5’-ACGAATTCATGGTCCGGTGAAGTGTTCG-3’ ITS-R: (3)chu trình nhiệt PCR để khuếch đại đoạn gen matK 94oC phút; 35 chu kỳ với 94oC/30 giây, 53oC/40 giây, 72oC/40 giây; 72oC/10 phút, sau giữ 10oC Chu trình nhiệt PCR khuếch đại vùng ITS 94oC/4 phút; 35 chu kỳ với 94oC/30 giây, 58oC/60 giây, 72oC/60 giây; 72oC/10 phút, sau giữ ở 10oC Sản phẩm PCR điện di kiểm tra trên gel agarose 1,0% Sản phẩm PCR tinh kit Gen JET PCR Purification hãng Thermo Scientific Trình tự đoạn DNA xác định máy giải trình tự tự động ABI 3500 Genetic Analyzer cách sử dụng BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu Trình tự nucleotide phân tích BLAST NCBI để nhận diện đoạn gen matK, vùng ITS định danh loài Phân tích tiến hóa phát sinh loài thực phần mềm MEGAX [15] theo phương pháp Maximum Likelihood mơ hình Tamura-Nei [15] Cây liên kết ứng với giá trị bootstrap suy luận từ 1000 lần lặp lại sử dụng để thể lịch sử tiến hóa lồi [17] 3 Kết nghiên cứu thảo luận Các mẫu Bảy hoa thu thập Lai Châu, Lạng Sơn Thanh Hóa lưu giữ Vườn tiêu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn định danh dựa đặc điểm hình thái phân tích đặc điểm phân tử gen matK vùng ITS 3.1 Đánh giá mức độ đa dạng đặc điểm hình thái ba loài Bảy hoa thu thập Lai Châu, Lạng Sơn, Thanh Hóa Sử dụng phương pháp hình thái so sánh [6] tra cứu trang web Tropicos [11] mẫu Bảy hoa bước đầu xác định thuộc chi Paris tên khoa học mẫu Lai Châu thuộc loài P fargesii, mẫu Lạng Sơn loài P polyphylla var chinensis mẫu Thanh Hóa lồi P vietnamensis Kết quả so sánh hình thái ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis cho thấy điểm sai khác khác không lớn (Bảng 1, Hình 1) Những điểm sai khác chủ yếu tính trạng số lượng hình dạng Như vậy, thấy hình thái ba lồi P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis có mức độ đa dạng thấp, khó phân biệt, dễ nhầm lẫn loài Do vậy, mã vạch DNA cần sử dụng để khẳng định xác tên khoa học ba loài Bảy hoa 3.2 Sự đa dạng trình tự đoạn gen matK vùng ITS ba loài Bảy hoa DNA tổng số tách chiết từ non ba mẫu Bảy hoa kiểm tra điện di quang phổ hấp thụ, kết cho thấy DNA đảm bảo độ tính sử dụng cho PCR PCR nhân đoạn gen matK với cặp mồi matK-F/matK-R nhân vùng ITS với cặp mồi ITS-F/ITS-R thực kiểm tra điện di gel agarose 1,0% Sản phẩm PCR tách từ gel điện di tinh sử dụng để giải trình tự nucleotide Sau xử lý loại bỏ đoạn nhiễu, kết thu đoạn gen matK phân lập từ mẫu Bảy hoa thu Lai Châu, Lạng Sơn Thanh Hóa có 800 nucleotide; vùng ITS có kích thước 695 nucleotide Phân tích trực tuyến chương trình BLAST NCBI xác định mẫu Bảy hoa thu Lai Châu loài P fargesii, mẫu Lạng Sơn loài P polyphylla var chinensis mẫu Thanh Hóa là lồi P vietnamensis Bảng Một số đặc điểm sai khác hình thái ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis Đặc điểm P fargesii P polyphylla var chinensis P vietnamensis Số lượng lá – Chiều cao thân 50 cm 40 cm 25 - 70 cm Chiều dài 17 cm 26 cm 11 - 12 cm Chiều rộng 10 - 12 cm 15,6 cm - cm Hình dạng phiến Hình trứng, mép trơn, lượn sóng Hình xoan ngược, khơng có lơng, chóp có mũi 1,5 cm Lá hình mác thn, đầu nhọn (4)Hình Một số đặc điểm hình thái ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis P vietnamensis thu Lai Châu, Lạng Sơn Thanh Hóa (Việt Nam) A: Lồi P fargesii (a- cây; b- lá; c-hoa; d-củ); B: Loài P polyphylla var chinensis (e- cây; g- lá; h-hoa; i- củ); C: Lồi P vietnamensis (k-cây; l-hoa; m-quả chín; n-hạt) So sánh trình tự nucleotide đoạn gen matK vùng ITS phần mềm BioEdit xác định 78 vị trí nucleotide sai khác trong trình tự đoạn gen matK 76 vị trí nucleotide sai khác trình tự vùng ITS ba loài với (Bảng 2) Sư sai khác biểu thay đổi nhóm base (đồng hốn): A T; G  C; khác nhóm (dị hốn): A  C; A  G; C  T; G  T Đặc điểm cho thấy tính đa dạng trình tự đoạn gen matK vùng ITS ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis 3.3 Phân tích phát sinh loài thuộc chi Paris dựa liệu trình tự vùng ITS đoạn gen matK Chi Paris có 24 lồi, 21 lồi tìm được liệu trình tự đoạn gen matK vùng ITS GenBank, loài Paris axialis, Paris bashanensis, Paris caobangensis, Paris cronquistii, Paris daliensis, Paris delavayi, Paris dulongensis, Paris dunniana, Paris fargesii, Paris forrestii, Paris luquanensis, Paris mairei, Paris marmorata, Paris polyphylla, Paris quadrifolia, Paris rugosa, Paris thibetica, Paris vaniotii, Paris verticillata, Paris vietnamensis, Paris xichouensis Trình tự nucleotide vùng ITS ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis, P vietnamensis (thu Việt Nam) lồi có trình tự ITS GenBank lựa chọn để phân tích phát sinh loài xây dựng phát sinh chủng loại lồi thuộc chi Paris Phân tích tiến hóa phân tử (5)Bảng Sự sai khác trình tự nucleotide đoạn gen matK vùng ITS ba loài Bảy hoa Vị trí P far P polyp P vie Vị trí P far P polyp P vie Vị trí P far P polyp P vie Các vị trí sai khác gen matK ba loài P fargesii, P polyphylla var chinensis P vietnamensis 22 A T A 454 T A T 649 A T A 24 C T C 456 A G A 651 A G A 25 A T A 467 C T C 652 T G T 26 A T A 504 T A T 653 T G T 31 A G A 514 G A G 654 T C T 34 T A T 518 C T C 671 A A T 46 G G C 526 G T G 702 A A G 54 A A C 535 A G A 712 A A T 55 G G T 565 A T A 719 A A G 60 T - C 568 A G A 720 G G A 71 A A G 570 A A G 724 G G A 73 G A G 595 - A G 725 A A G 99 G G T 605 G - C 734 G G A 117 A A G 618 C A C 751 T T A 121 G A G 619 - T C 752 T T A 122 - G G 629 C T C 753 T T A 139 A A T 630 T G T 754 T T G 198 C A C 632 T G T 760 A A G 251 A T A 634 - T T 762 A A G 289 G G C 635 G T G 765 T T A 311 T G T 636 A G A 774 A A T 323 C A A 637 A G A 775 T T A 350 T A T 638 A A C 776 A A G 386 C A C 642 C T C 777 G G A 400 C T C 643 G A G 778 G G T 444 C T C 644 G A G 786 A A T Các vị trí sai khác vùng ITS ba lồi P fargesii, P polyphylla var chinensis P vietnamensis 2 T C C 255 C T C 592 A A C 10 A G G 260 T C C 596 G G C 23 C G G 278 C C T 600 G G C 34 A A T 316 T A C 603 G G A 52 G G C 317 A T T 608 C C G 58 G A A 322 T T A 611 G G A 64 G G A 353 T T A 612 A T T 77 C T C 358 G G T 616 C C T 88 A A T 389 C C T 621 G G C 111 G G A 431 G C C 622 G G C 115 C C T 443 C C T 639 G G C 124 G A A 477 C T C 644 C C A 134 A A C 478 T C T 645 C T C 135 C C A 505 T T C 646 A A C 138 T T C 536 C T C 648 T T C 142 G G C 562 T T C 653 T T C 144 C C G 566 G G C 658 T C C 145 G T T 573 A A C 662 A A T 155 C C G 575 G G C 671 C C G 170 A A G 576 G G T 672 T T C 187 G T T 578 G G C 675 G C C 192 T A A 580 G G C 680 C C T 193 T A A 581 T T C 691 T T C 236 G G A 582 G G A 692 A A T 237 T C C 589 A A C 695 C C T 254 C C T Ghi chú: P far.- loài P fargesii; P polyp.- loài P polyphylla var chinensis; P vie.-loài P vietnamensis; (6)Tỷ lệ bootstrap với 1000 lần lặp lại hiển thị bên cạnh nhánh phát sinh chủng loại Phân tích liên quan đến 24 trình tự nucleotide Tất vị trí chứa khoảng trống liệu bị thiếu loại bỏ, sơ đồ thiết lập sở sử dụng liệu cuối (Hình 2) A B C Hình Cây phát sinh loài thuộc chi Paris thiết lập dựa trình tự nucleotide đoạn gen matK vùng ITS theo phương pháp Maximum Likelihood MEGAX P.vietnamensis-TH: lồi P.vietnamensis thu Thanh Hóa; P fargesii-LC: loài P fargesii thu Lai Châu; P polyphylla-LC: loài P polyphylla thu Lạng Sơn; Các lồi cịn lại thuộc chi Paris có trình tự vùng ITS đoạn gen matK công bố GenBanK với mã số đính kèm Sơ đồ thiết lập dựa trình tự nucleotide vùng ITS (A), đoạn gen matK (B) sự kết hợp ITS matK (C) Kết phân tích hình 2A dựa trình tự ITS với 613 nucleotide liệu cuối cùng cho thấy, loài thuộc chi Paris phân bố nhánh, nhánh thứ lồi phân bố hai nhóm, nhóm gồm 18 lồi, có lồi P.vietnamensis thu Thanh Hóa nhóm cịn lại có lồi, đó có lồi P fargesii thu Lai Châu loài P polyphylla var chinensis thu Lạng Sơn (7)(JF977287) Kết phân tích tiến hóa dựa trên trình tự nucleotide đoạn gen matK với 709 nucleotide liệu cuối (Hình 2B) cho thấy lồi phân bố 14 nhánh, thứ gồm 10 loài, ba P.vietnamensis, P fargesii, P polyphylla var chinensis thu Thanh Hóa, Lai Châu Lạng Sơn Nhánh thứ hai có hai lồi nhánh cịn lại nhánh có lồi Kết hợp trình tự nucleotide vùng gen ITS đoạn gen matK với 1322 nucleotide liệu cuối (Hình 2C) cho thấy lồi phân bố nhánh, nhánh có 19 lồi, nhánh có lồi, cịn lại nhánh, nhánh có lồi Lồi P polyphylla var chinensis thu Lạng Sơn phân bố nhóm 19 loài Trong nghiên cứu trước, kết hợp phân tích đặc điểm hình thái vùng gen ITS sử dụng để định danh mẫu P vietnamensis thu Lào Cai (Việt Nam) [18], [19] Nghiên cứu Nguyễn Tiến Dũng cộng (2018) cho thấy sử dụng vùng gen ITS phân biệt lồi P vietnamensis với các loài thuộc chi Paris với độ tin cậy cao (giá trị bootstrap 100) [18] Trong kết nghiên cứu chúng tôi, phát sinh loài, tỷ lệ bootstrap nhiều nhánh thấp cho thấy độ tin cậy kết xây dựng phát sinh chủng loại cịn hạn chế Do vậy, để có tranh tồn diện lịch sử tiến hóa các loài thuộc chi Paris phân bố Việt Nam cần phân tích số lượng mẫu lớn sử dụng trình tự hệ gen lục lạp kết hợp với số gen phân loại hệ gen nhân 4 Kết luận Những liệu phân tích kết hợp phương pháp hình thái so sánh với mã vạch DNA dựa trình tự vùng gen ITS đoạn gen matK xác định mẫu Bảy hoa thu Lai Châu thuộc loài P fargesii, mẫu Lạng Sơn loài P polyphylla var chinensis mẫu Thanh Hóa lồi P vietnamensis Các phát sinh loài thuộc chi Paris thiết lập dựa trình tự nucleotide vùng ITS, đoạn gen matK dựa kết hợp ITS matK cho thấy sơ tiến hóa loài thuộc chi Paris phạm vi dựa trên trình tự vùng gen ITS đoạn gen matK Cần tiếp tục nghiên cứu giải trình tự toàn hệ gen lục lạp loài Bảy hoa để có liệu xác lịch sử tiến hóa chi Paris Lời cảm ơn Nghiên cứu tài trợ Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam Nhiệm vụ Quỹ gen B2018-TNA-04-GEN TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [1] M Tariq, S Paul, I D Bhatt, K Chandrasekar, V Pande, and S K Nandi, “Paris polyphylla Amith: An important high value Hymalayan medicinal herb.,” Int J Adv Res., vol 4, pp 850-857, 2016 [2] T L Do, Medicinal plants and medicines in Viet Nam Medical Publishing House, Vienam, 2004 [3] J C Wei, W Y Gao, X D Yan, Y Wang, S S Jing, and P G Xiao, “Chemical constituents of plants from the genus Paris,” Chemistry & Biodiversity, vol 11, pp 1277-1297, 2014 [4] Y Wang, W Gao, X Li, J Wei, S S Jing, and P Xiao, “Chemotaxonomic study of the genus Paris based on steroidal saponins,” Biochemical Systematics and Ecology, vol 48, pp 163-173, 2013 [5] H Li, “The phylogeny of the genus Paris L,” Acta Botanica Yunnanica, vol 6, pp 351-362, 1984 [6] Q N Nguyen, T H Pham, V T Phan, and V T Hoang, “Taxonomy of the genus Paris L (Melanthiaceae) in Vietnam,” Journal of Biology, vol 38, pp 333-339, 2016 [7] N T Dang, and T B Nguyen, Vietnam Red List Publishing House for Science and Technology, 2007 [8] CBOL Plant Working Group, “A DNA barcode for land plants,” Proc Natl Acad Sci USA, vol 106, pp 12794-12797, 2009 [9] J W Kress, K J Wurdack, E A Zimmer, L (8)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/ [Accessed June 25, 2020] [11] Missouri Botanical Garden [Online] Available: http://www.tropicos.org/Name/18404296 [Accessed June 25, 2020] [12] M A Saghai-Maroof, K M Soliman, R A Jorgensen, and R W Allard, “Ribosomal DNA spacer-length polymorphisms in barley: Mendelian inheritance, chromosomal location, and population dynamics,” Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, vol 81, pp 8014-8018, 1984 [13] J Yu, J H Xue, and S L Zhou, “Research ArticleNew universal matK primers for DNA barcoding angiosperms,” Journal of Systematics and Evolution, vol 49, pp 176-181, 2011 [14] Y Sun, D Z Skinner, G H Liang, and S H Hulbert, “Phylogenetic analysis of Sorghum and related taxa using internaltranscribed spacers of nuclear ribosomal DNA,” Theoretical and Applied Genetics, vol 89, pp 26-32, 1994 [15] S Kumar, G Stecher, M Li, C Knyaz, and K Tamura, “MEGA X: Molecular Evolutionary Genetics Analysis across computing platforms,” Molecular Biology and Evolution, vol 35, pp.1547-1549, 2018 [16] K Tamura, and M Nei, “Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees,” Molecular Biology and Evolution, vol 10, pp 512-526, 1993 [17] J Felsenstein, “Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap,” Evolution, vol 39, pp 783-791, 1985 [18] T D Nguyen, Q N Nguyen, N L Tran, T T Nguyen, T P Ninh, T T N Doan, T T H Le, and N L Nguyen, “Morphological Characteristics and DNA Barcodes of Paris vietnamensis (Takht.) H.Li in Vietnam,” Vietnam Journal of Agricultural Sciences, vol 16, pp 282-289, 2018 is fargesii, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/ http://www.tropicos.org/Name/18404296
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris, ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

Hình ảnh liên quan

Sử dụng phương pháp hình thái so sánh [6] và tra cứu trên trang web của Tropicos [11] các mẫu Bảy lá một hoa bước đầu đã được xác định thuộc chi Paris và tên khoa học của mẫu Lai Châu thuộc loài P - ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

d.

ụng phương pháp hình thái so sánh [6] và tra cứu trên trang web của Tropicos [11] các mẫu Bảy lá một hoa bước đầu đã được xác định thuộc chi Paris và tên khoa học của mẫu Lai Châu thuộc loài P Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 1. Một số đặc điểm hình thái của ba loài P. fargesii, P. polyphylla var chinensis và P.vietnamensis thu tại Lai Châu, Lạng Sơn và Thanh Hóa (Việt Nam) - ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

Hình 1..

Một số đặc điểm hình thái của ba loài P. fargesii, P. polyphylla var chinensis và P.vietnamensis thu tại Lai Châu, Lạng Sơn và Thanh Hóa (Việt Nam) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Sự sai khác trong trình tự nucleotide của đoạn gen matK và vùng ITS giữa ba loài Bảy lá một hoa - ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

Bảng 2..

Sự sai khác trong trình tự nucleotide của đoạn gen matK và vùng ITS giữa ba loài Bảy lá một hoa Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2. Cây phát sinh loài thuộc chi Paris thiết lập dựa trên trình tự nucleotide đoạn gen matK và vùng ITS theo phương pháp Maximum Likelihood trong MEGAX - ĐỊNH DANH BA LOÀI, Paris fargesii, Paris polyphylla, Paris vietnamensis THU TẠI VIỆT NAM VÀ SUY LUẬN SỰ PHÁT SINH LOÀI Ở CHI Paris

Hình 2..

Cây phát sinh loài thuộc chi Paris thiết lập dựa trên trình tự nucleotide đoạn gen matK và vùng ITS theo phương pháp Maximum Likelihood trong MEGAX Xem tại trang 6 của tài liệu.