0

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17

18 13 0
  • Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:17

- Kế hoạch giáo dục bao trùm lên 1 tháng, cụ thể hóa các nội dung giáo dục nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục theo các lĩnh vực phát triển, được thực hiện qua các hoạt động học, khám phá, tr[r] (1)BÁO CÁO Nội dung bồi dưỡng 3 MN17: NÂNG CAO NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH TRẺ – 36 THÁNG TUỔI PHẦN I: NHẬN THỨC I MỤC TIÊU 1 Phân tích đánh giá loại kế hoạch giáo dục trẻ – 36 tháng tuổi Kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần 2 Xác định mục tiêu, nội dung, biết thiết kế kế hoạch giáo dục, chuẩn bị đồ dung, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá điều chỉnh kế hoạch 3 Thực kế hoạch giáo dục cho trẻ mẫu giáo – 36 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non II NỘI DUNG  Nhiệm vụ giáo viên mầm non trình lập kế hoạch giáo dục trẻ  Các loại kế hoạch giáo dục  Cơ sở để xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ – 36 tháng tuổi  Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ – 12 tháng tuổi  Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi  Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi  Tự nhận xét – đánh giá PHẦN II: CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ VÀ VẬN DỤNG THỰC TẾ I NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG VIỆC LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHO TRẺ – 36 THÁNG TUỔI. (2)- Thứ 2, tạo môi trường thể chất mơi trường tâm lí phù hợp với phát triển trẻ - Thứ 3, với trẻ từ tuổi trở lên cần giúp đỡ trẻ mở rộng hoạt động mở rộng ý tưởng khả suy nghĩ chúng Để thực vai trò trên, giáo viên cần xem xét cẩn thận vấn đề sau: - Tạo mơi trường tốt nào? Ví dụ: chuẩn bị sở vật chất đa dạng nguồn nguyên liệu thích hợp cho việc sử dụng để giáo dục, kích thích trẻ khám phá, tìm tịi để phát triển qua hoạt động ngày - Tạo mối quan hệ có nhân tính lớp học nào? Ví dụ: Phát triển mối quan hệ tương hổ hợp tác; giáo viên, phục huynh bạn bè trang lứa tham gia với trẻ người học cộng tác - Nói với trẻ nào: Ví dụ: sử dụng từ cách diễn đạt phù hợp với mức độ phát triển trẻ nên đưa ý nhỏ dẫn ý tưởng hay để khám phá II CÁC LOẠI KẾ HOẠCH GIÁO DỤC. 1 Kế hoạch dài hạn - Kế hoạch năm Kế hoạch giáo dục bao trùm lên năm học gồm, mục tiêu, nội dung, kiện thực năm học Kế hoạch năm BGH nhà trường dựa khung kế hoạch năm sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo điều kiện thực tế trường, trẻ để xây dựng vào đầu năm học Trong kế hoạch năm, kế hoạch giáo dục trẻ có nội dung: + Xác định mục tiêu, nội dung lĩnh vực phát triển phù hợp với độ tuổi nhóm trẻ, số lượng trẻ, tỉ lệ bé trai, bé gái… (3)Từ kế hoạch năm, giáo viên xây dựng kế hoạch tuần, ngày cho lớp - Kế hoạch hàng tháng: - Kế hoạch giáo dục bao trùm lên tháng, cụ thể hóa nội dung giáo dục nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục theo lĩnh vực phát triển, thực qua hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi trẻ tháng chủ đề cụ thể - Kế hoạch ngắn hạn - Kế hoạch tuần: Kế hoạch giáo dục bao trùm lên tuần lập cách cụ thể nhằm đưa kế hoạch tháng vào thực hiện, ý đến liên tục sống - Kế hoạch ngày: Kế hoạch giáo dục bao trùm lên ngày diễn tả chi tiết sống trẻ trường Kế hoạch tuần xếp hoạt động học, khám phá, trải nghiệm, vui chơi trẻ (ở lĩnh vực phát triển ) vào ngày tuần thời điểm ngày nhằm triển khai một, hai nội dung tháng / chủ đề III CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ - Nắm vững chương trình giáo dục mầm non (phàn nhà trẻ): Nội dung chương trình xây dựng theo lĩnh vực, theo độ tuổi giáo viên cần cụ thể nội dung + Ví dụ: Từ nội dung chương trình "nhận biết tránh số nguy khơng an tồn”, giáo viên cần xem xét vật dụng, đồ dung…nào nhóm, lớp gây nguy hiểm cho trẻ (ao, hồ, đường bậc thang…) hành vi nguy hiểm trẻ,… để đưa vào kế hoạch giáo dục trẻ + Ví dụ: Lĩnh vực nhận thức: Trong chương trình có nội dung "Nhận biết đồ dung, đồ chơi quen thuộc, "giáo viên cần đưa vào kế hoạch cụ thể đồ vật nào, đồ chơi có nhóm, lớp, có gia đình trẻ sử dụng giác quan khám phá chúng (4)+ Sự phát triển trẻ nhóm: Sự phát triển trẻ lứa tuổi nhà trẻ khác nhau, lập kế hoạch giáo dục, giáo viên phải nắm rõ phát triển trẻ nhóm + Số lượng trẻ / giáo viên, số lượng trẻ nhóm / lớp + Cơ sở vật chất: phịng nhóm, sân chơi, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dung đồ chơi + Sự tham gia cha mẹ vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ + Trình độ, khả tổ chức giáo viên - Điều kiện vùng miền thực tế địa phương (thiên nhiên, xã hội, kiện lễ hội…) III LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHO TRẺ – 12 THÁNG TUỔI Ở lứa tuổi trẻ từ – 12 tháng, thời gian trẻ thức, việc cho trẻ ăn, chăm sóc vệ sinh, giáo viên cần quan tâm đến việc tổ chức cho trẻ hoạt động luyện tập, vui chơi theo kế hoạch Khi xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ nahf trẻ, tháng tuổi cần có yêu cầu nội dung khác Với trẻ từu – 12 tháng tuổi, tuổi có khác biệt rõ rệt khả vận động, phát triển giác quan, khả nghe hiểu lời nói khả thể mối quan hệ xã hội Vì vậy, xây dựng kế hoạch giáo dục cần: - Lập kế hoạch giáo dục không ý đến nội dung giáo dục theo tháng tuổi mà đặc biệt cần ý đến khả phát triển tâm vận động cụ thể trẻ - Kế hoạch giáo dục phải có đầy đủ nội dung giáo dục phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngơn ngữ, phát triển tình cảm xã hội thể thời gian chơi - tập có chủ định chơi – tập lúc nơi (5)- Lập kế hoạch cho nhóm trẻ có trình độ phát triển (ví dụ: nhóm trẻ biết trườn, nhóm trẻ biết bị, trẻ biết đứng, men) Với chơi – tập có chủ định, trẻ tập ngày Giáo viên điều chỉnh thời lượng tập, nội dung phụ thuộc vào phát triển tâm vận động trẻ - Để hiểu rõ phát triển trẻ giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục cách kịp thời, nhóm nên phân cơng giáo viên phụ trách số trẻ định (không trẻ/ giáo viên) Kế hoạch giáo dục cho trẻ – 12 tháng tuổi xây dựng theo tháng tuổi theo phát triển trẻ Tháng tuổi Chơi – tập có chủ định Chơi – tập lúc, nơi 3 tháng tuổi - Thể dục – vận động: Nằm ngửa, bắt chéo tay trước ngực, chân co, chân duỗi, nằm sấp tập ngẩn đầu - Kết hợp nói chuyện âu yếm với trẻ ngữ điệu khác - Trong sinh hoạt động ngày, giáo viên thường xuyên vuốt ve, nói chuyện âu yếm với trẻ ngữ điệu khác - Đọc đồng dao, ca dao, hát ru cho trẻ nghe 4 tháng tuổi - Thể dục – vận động: Nằm ngửa, bắt chéo tay trước ngực, co duỗi chân, tập lẫy sấp - Kết hợp cho trẻ phân biệt âm khác đồ vật, đồ chơi, nghe hát vui nhộn, Cho trẻ cầm, nắm, lắc đồ chơi; nhìn theo vật chuyển động - Cho trẻ nghe âm khác đồ vật, đồ chơi - Chơi: Ú ịa, chi chi chành chành, tìm nơi phát âm thanh, 5 tháng tuổi - Thể dục – vận động: Nằm ngửa, tay co duỗi, chân co, chân duỗi; đứng nhún nhảy; tập trườn (6)tay sang tay - Nói chuyện với trẻ, gọi tên trẻ, hát cho trẻ nghe chơi với đồ chơi tư khác - Nhìn theo vật chuyển động; với, cầm, nắm, lắc đồ chơi 7 tháng tuổi - Thế dục – vận động: Ngồi, tay co tay duỗi; nằm ngữa, co duỗi chân; tập bò - Ngồi, cầm, nắm, nhặt đồ chơi - Nói chuyện âu yếm với trẻ, dạy trẻ làm số động tác theo yêu cầu người lớn - Hằng ngày, thường xun nói chuyện, khuyến khích trẻ phát âm - Dạy trẻ nhận biết tên gọi số đồ dung, đồ chơi quen thuộc, số phận khuôn mặt - Cho trẻ nghe hát, đọc thơ âm khác - Cho trẻ xem sách, tranh, ảnh - Cho trẻ trườn, bò đné với đồ chơi Cầm, nắm, lắc, gõ, buông, thả đồ chơi - Trò chơi: xòe nắm, muỗi., soi gương, vỗ tay vỗ tay 9 tháng tuổi - Thể dục – vận động: Ngồi, tay co duỗi; nằm ngữa, co duỗi chân; bò theo hướng thẳng; đứng vịn men - Nhặt đồ chơi, bò vào lấy - Dạy trẻ nhận biết tên số đồ dung, đồ chơi quen thuộc - Thể dục – vận động: Ngồi, đưa tay phía; chuyển từ ngồi sang nằm; nằm , ngửa nâng chân duỗi thẳng; tập - Tháo lắp vòng, xếp chồng đồ vật lên - Dạy trẻ nhận biết gọi tên đồ vật: bong, gà… - Cho trẻ nghe hát có gia điệu vui êm dịu, khuyến klhichs trẻ tham gia tích cực nghe hát (vẫy tay, lăc người, vỗ tay) - Cho trẻ tập đứng vịn, men, tập chững, tập (7)11 tháng tuổi lăn khối tròn, xếp chồng vật lên nhau… - Chơi trò chơi + Hoan hô + Múa khéo + Chi chi chành chành Như vậy, lập kế hoạch giáo viên cần lưu ý: - Trẻ tập ngày chơi – tập có chủ định Giáo viên điều chỉnh thời lượng tập, nội dung phụ thuộc vào phát triển tâm vận động trẻ - Để hiểu rõ phát triển trẻ giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch giáo dục cách kịp thời, nhóm nên phân cơng giáo viên phụ trách số trẻ định (không trẻ / giáo viên) IV LẬP KẾ HOẠCH CHO TRẺ 12 - 24 THÁNG TUỔI Trẻ giai đoạn tháng tuổi phát triển khác nhau, đặc biệt rõ rệt ngôn ngữ vận động Ví dụ: Ở trẻ 13 – 14 tháng tuổi, có trẻ vững có trẻ cịn chưa biết đi, có trẻ nói câu gồm – từ có trẻ biết nói từ Vì xây dựng kế hoạch giáo viên cần lưu ý: - Kế hoạch giáo dục phải có nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục: Phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngơn ngữ, phát triển tình cảm xã hội (8)- Kế hoạch giáo dục chơi – tập có chủ định cho trẻ 12 – 24 tháng tuổi xây dựng theo kế hoạch cho nhóm trẻ có tháng tuổi Nghĩa nhóm trẻ tháng tuổi có chương trình hoạt động riêng giáo viên lựa chọn phù hợp với kinh nghiệm mà trẻ vốn có tiến hành nagyf với trẻ hình thức nhóm – trẻ / cô - Lập kế hoạch giáo dục cần có hoạt động chơi – tập lúc, nơi hoạt động chơi – tạp có chủ định - Kế hoạch giáo dục cho trẻ lứa tuổi xây dựng theo tuần: + Với trẻ 12 – 18 tháng tuổi, kế hoạch tuần thực tháng với nâng cao yêu cầu tăng số lần + Với trẻ 18 – 24 tháng tuổi, kế hoạch thực tuần Ví dụ kế hoạch giáo dục cho trẻ 12 – 18 tháng tuổi Tuần Chơi – tập có chủ định Chơi – tập 1 - Ngồi tập với gậy - Trèo qua gối thể dục - Làm quen với phận thể - Tập - Trò chuyện với trẻ số phận thể - Trị chuyện tên bạn nhóm - Cho trẻ làm quen chơi với đồ chơi có nhóm - Nghe hát: "Búp bê” - Nghe đọc thơ: "Yêu mẹ” - Chơi: + Chi chi chành chành 2 - Bỏ vào, lấy - Xếp chồng – vật lên - Nghe âm đồ vật 3 - Soi gương nhận biết - Nói chuyện bạn nhóm - Nghe hát: "Búp bê” 4 - Ngồi tập với gậy (9)- Nhận biết phận thể + Ú òa + Đuổi bắt + Vò giấy 5 - Đọc thơ: ‘ Yêu mẹ” - Chơi với ngón tay Ví dụ kế hoạc tuần, ngày trẻ 12 – 18 tháng tuổi Thời gian Hoạt động giáo dục Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ - Cho chơi với đồc - Cho trẻ tập - Trò chuyện phận thể (mắt, mũi, miệng…) chức chúng Chơi - tập có chủ định Thể dục: - Ngồi tập với gậy - Trèo qua gối thể dục - Làm quen với phận thể - Bỏ vào, lấy - Xếp chồng – vật liệu lên - Nghe âm đồ vật - Soi gương nhận biết nói tên lớp - Nghe hát: "Búp bê” - Ngồi tập với gậy - Tập - Nhận biết phận thể - Đọc thơ: "Yêu mẹ” - Chơi với ngón tay Chơi – tập tự do - Chơi với đồ chơi - Chơi: chi chi chành chành… - Nghe hát: "Búp bê”, dân ca, hát - Nghe đọc thơ: "Yêu mẹ” Chơi – tập buổi chiều (10)- Làm quen với tên bạn, nhóm - Nghe hát, nghe đọc thơ - Chơi với đồ chơi: Bỏ vào, lấy ra, xếp chồng vật lên nhau; Nghe âm đồ vật Ví dụ: kế hoạch tuần tuần cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi Tuần Chơi – tập có chủ định Chơi – tập 1 - Thể dục: Gà con; Đi theo hướng thẳng - Xem tranh vật: mèo, gà - Rèn luyện khả nawg giữ thăng vận động - Xem tranh trò chuyện vật, đồ vật quen thuộc - Nghe hát vận động theo nhạc, nghe đọc thơ vật - Chơi với đồ chơi: Nhận biết màu xanh – đỏ; chồng vật lên nhau, bỏ vào lấy ra; phân biệt to – nhỏ - Chơi: + Bắt chước tiếng kêu vật (chó, mèo, gà…) + Trị chơi với ngón tay + Xem sách tập giở sách 2 - Nghe hát: "Con gà trống” - Hãy lấy cho (nhận biết tên đồ chơi màu sắc xanh, đỏ) 3 - Cho bé ăn, uống (tập sử dụng cốc, thìa, bát; nhận biết to – nhỏ) - Cái gì? Con gì? Kêu nào? 4 - Thể dục: Gà con; Đi theo hướng thẳng - Đọc thơ: "Gà gáy” 5 - Bé xếp nhà cho "gà con” - Trò chơi nhận biết vật Ví dụ: kế hoạch tuần tuần cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi Tuần Chơi – tập có chủ định Chơi – tập 1 (11)trúng đích - Xem tranh cá trong vận động - Xem tranh trò chuyện vật, đồ vật quen thuộc - Nghe hát vận động theo nhạc, nghe đọc thơ vật - Chơi với đồ chơi: Nhận biết màu xanh – đỏ; chồng vật lên nhau, bỏ vào lấy ra; phân biệt to – nhỏ; xâu hạt - Chơi: + Bắt chước tiếng kêu vật (chó, mèo, gà…) + Trị chơi: Chơi với búp bê, Cho bé ăn, Đội mũ cho em… 2 - Nghe hát: "Rửa mặt mèo” - Tháo lắp vòng 3 - Các vật than yêu bé (con gà, vịt ) - Chiếc túi kì diệu (nhận biết đồ chơi, vật xúc giác) 4 - Thể dục: Tập với giấy báo, ném trúng đích - Đọc thơ: "Con cá vàng” 5 - Kể chuyện theo tranh "Gà mẹ dẫn đàn kiếm ăn” - Xâu hạt V LẬP KẾ HOẠCH CHO TRẺ 24 - 36 THÁNG TUỔI 1 Kế hoạch năm - Kế hoạch giáo dục xây dựng từ đầu năm học - Kế hoạch giáo dục năm xây dựng sở: + Nội dung Chương trình Giáo dục trẻ nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi + Dựa vào phát triển trẻ; khả nhu cầu trẻ + Dựa vào điều kiện thực tế địa phương + Với nội dung giáo dục tích hợp theo chủ đề tên chủ đề cần đặt đơn giản, gần gũi với trẻ như: "Bé gia đình”; "Đồ chơi bé”, "Những vật đáng yêu”… (12)TT Chủ đề Số tuần 1 Bé bạn 2 Đồ chơi bé 3 Các bác, cô nhà trẻ – 4 Cây bong hoa đẹp 5 Những vật đáng yêu 6 Ngày tết vui vẻ 7 Mẹ người thân yêu 8 Có thể khắp nơi phương tiện gì? 9 Mùa hè đến 10 Bé lên mẫu giáo Mỗi chủ đề lớn dự kiến thực thời gian – tuần trở lên Tuy nhiên, trình thực hiện, thời lượng thay đổi tăng giảm theo nhu cầu, hứng thú trẻ việc đột xuất xảy 2 Mục tiêu phát triển chủ đề Ví dụ: Mục tiêu phát triển chủ đề Mẹ người thân MỤC TIÊU THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN Thời gian thực hiện: tuần LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * Phát triển vận động. (13)- Luyện tập cử động bàn tay, ngón tay Luyện tập phối hợp giác quan vận động Theo hiệu lệnh đưa tay ra, giấu tay, giở sách, đóng sách * Giáo dục dinh dưỡng sức khoẻ: - Tập rửa tay, lau mặt - Tập dép, vệ sinh, cởi quần áo bị ướt bẩn - Tập nói với người lớn có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh - Nhận biết nguy khơng an tồn phịng tránh: sử dụng dao, kéo để ăn có hạt PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC - Trẻ biết tên công việc người thân gần gũi gia đình - Trẻ thích khám phá giới xung quanh: tháo, lắp, vặn, mở - Trẻ biết tên gọi số đồ dùng gia đình đồ dùng, đồ chơi trẻ - Nhận biết âm to, nhỏ cá đồ vật, đồ chơi PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ - Chú ý nghe hiểu lời nói đơn giản người gần gũi - Trẻ thể lời nói nhu cầu, mong muốn thân người khác câu đơn giản - Có thể trả lời đặt câu hỏi: Cái gì? Làm gì? Ở đâu? Thế nào? Để làm gì? Tại sao? PHÁT TRIỂN - Trẻ có khả nhận biết biểu lộ cảm xúc với người thân xung quanh: chào, (14)TC-XH – THẨM MĨ - Trẻ biết lời làm theo người lớn: biết dạ, chào cô đến lớp - Trẻ tích cực chơi bạn trị chơi tập thể - Trẻ thích di màu, dán hình nhà, đồ chơi, vật dụng 3 Xây dựng mạng nội dung Ví dụ: Mạng nội dung chủ đề Mẹ người thân yêu 4 Mạng hoạt động Ví dụ: Mạng hoạt động chủ đề Mẹ người thân yêu 5 Kế hoạch tháng/ chủ đề Mục tiêu: Xác định theo lĩnh vực phát triển (phát triển thể chất, nhận thức, ngơn ngữ, tình cảm xã hội) Nội dung: Đưa nội dung trọng tâm chủ đề cần giáo dục cho trẻ Tùy theo chủ đề, chủ đề thực thời gian – 10 tuần Mỗi nội dung cụ thể thực thời gian – tuần Các hoạt động: Gồm hoạt động triển khai theo lĩnh vực giáo dục: Hoạt độngvphát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm xã hội thực theo hướng tích hợp thơng qua hoạt động: Phát triển vận động; hoạt động với đồ vật, nhận biết tập nói; luyện giác quan; kể chuyện theo tranh, nghe đọc thơ, kể chuyện; nghe tập hát; vận động theo nhạc… KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ Thời gian thực hiện: tuần (15)2 Phát triển thể chất (TD) Chạy theo hướng thẳng Ném bóng phía trước Bật chỗ Bò thấp chui qua cổng 3 Phát triển nhận thức Trò chuyện mẹ bé Trị chuyện cơng việc mẹ Trị chuyện ngơi nhà bé Trị chuyện đồ dùng gia đình bé 4 Phát triển ngôn ngữ (Văn học) Thơ: "Yêu mẹ” Thơ: “Làm anh” Truyện: “Qụa đen gà mẹ” Truyện: “Qụa đen gà mẹ” 5 Phát triển thẫm mĩ (Tạo hình) Tơ chân dung mẹ Xâu vòng hoa tặng bà Vẽ hoa tặng mẹ KPKH: Nặn đôi đũa KPKH: 6 Phát triển thẫm mĩ (Âm nhạc) Trọng tâm Dạy hát: Cả nhà thương NH: Ru Vận động Múa Cháu yêu bà NH: Lý chiều chiều Trọng tâm nghe hát: Ru VĐ: Cháu yêu bà Trọng tâm Dạy hát: Cháu yêu bà NH: Lý chiều chiều 6 Kế hoạch tuần Dựa kế hoạch tháng / chủ đề để xây dựng kế hoạch tuần Khi xây dựng kế hoạch tuần cần lưu ý: (16)- Phải đảm bảo tích hợp nội dung giáo dục thể thời điểm ngày + Đón trẻ + Chơi – tập buổi sang (gồm chơi – tập có chủ định chơi, hoạt động góc) + Hoạt động ngồi trời + Chơi tập buổi chiều Cuối ngày tuần nên ghi số nhạn xét việc thực kế hoạch đề Ví dụ: Kế hoạch tuần chủ đề Mẹ người thân Chủ đề: MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN Chủ đề nhánh: Mẹ bé - Tuần 1 Thứ Hoạt động Thức 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ - thể dục sáng - Trò chuyện MẸ CỦA BÉ: Mẹ tên gì? Mẹ làm gì? Làm đâu? Ở nhà mẹ làm việc gì? Bé yêu mẹ nào? - Chơi với khối gỗ có màu xanh, đỏ, vàng: xếp tháp, xếp nhà… Chơi tập có chủ định Chạy theo hướng thẳng Trò chuyện Mẹ bé Đọc thơ: "Yêu mẹ” Tô màu chân dung mẹ TT Dạy hát: mẹ yêu không - Nghe hát: "Cả nhà thương nhau” hoạt động theo ý thích - Chơi: Mẹ - con; xếp dọn nhà cửa (chú ý bỏ rác nơi quy định) - Xây dựng: xếp hàng rào khu vườn gia đình - Chơi với đất nặn, tơ màu theo ý thích (17) trời - Quan sát hoa vườn trường, màu hoa, - Chơi với rụng (xếp hình, chọn theo màu…) - Vận động: Trị chơi: Bóng trịn, chi chi chành chành, tập tầm vông… Chơi tập buổi chiều - Trò chuyện mẹ - Chơi với sách: giở sách xem tranh gia - Chơi: cho búp bê ăn (quấy bột, bế em, cầm thìa, đút cho em ăn…) - Nghe hát: gia đình - Xem ảnh GĐ bé trò chuyện bứcảnh - Chơi: Nu na nu nống - Làm ảnh: Dán thêm mũi, miệng vào khuôn mặt - Cùng cô làm tranh gia đình - Chơi: Tập tầm vơng PHẦN III TỰ NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ Sau học tập nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao lực lập kế hoạch trẻ – 36 tháng qua trình giảng dạy áp dụng vào lớp Tôi nhận thấy đa số trẻ đạt mục tiêu, yêu cầu chủ đề Hầu hết trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động lớp học Các chủ đề, nội dung học phù hợp với độ tuổi trẻ, phù hợp với nhu cầu thực tế trẻ phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương Tất trẻ thực tốt nhiệm vu cô giao Thông qua nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao lực lập kế hoạch trẻ –36 tháng tuổi giáo viên lập kế hoạch giáo dục cần: Nắm vững chương trình giáo dục mầm non (phần nhà trẻ): Nội dung chương trình xây dựng theo lĩnh vực, theo độ tuổi giáo viên cần cụ thể nội dung - Điều kiện thực tế nhóm, lớp + Sự phát triển trẻ nhóm: Sự phát triển trẻ lứa tuổi nhà trẻ khác nhau, lập kế hoạch giáo dục, giáo viên phải nắm rõ phát triển trẻ nhóm (18)+ Cơ sở vật chất: phịng nhóm, sân chơi, thiết bị, ngun vật liệu, đồ dung đồ chơi + Sự tham gia cha mẹ vào việc chăm sóc, giáo dục trẻ + Trình độ, khả tổ chức giáo viên - Điều kiện vùng miền thực tế địa phương (thiên nhiên, xã hội, kiện lễ hội…) Trong trình thực giảng dạy cịn gặp số khó khăn lớp tơi giảng dạy có nhiều trẻ người dân tộc thiểu số, nên khả nắm bắt kiến thức trẻ chưa đồng đều, chậm so với trẻ người kinh Sự phối hợp phụ huynh việc cung cấp nguyên vật liệu, hình ảnh…để dạy trẻ chưa cao Có số phụ huynh chưa chủ động việc phối hợp với giáo viên việc dạy trẻ Trên báo cáo nội dung bồi dưỡng 3: MN17: Nâng cao lực lập kế hoạch trẻ –36 tháng tuổi tơi Qua q trình học tập tự bồi dưỡng thường xuyên viết báo cáo với tơi học tìm hiểu qua sách báo, mạng internet Kính mong tổ khối chuyên môn ban giám hiệu xem xét, bổ sung ý kiến để tơi hồn thành báo cáo cách tốt , ngày…….tháng…… năm Người viết báo cáo giáo dục đào tạo biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17, Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17

Hình ảnh liên quan

(Tạo hình) Tô chân dung - Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module MN17

o.

hình) Tô chân dung Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan