0

(Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh quảng ninh

120 17 0
  • (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh quảng ninh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2020, 10:10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ THU HÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình Hà Nội, tháng 01 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thu Hà i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, đội ngũ cán giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Trong thời gian qua tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Phương Huyền, người tận tâm bảo, hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn: UBND Tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, Phòng Giáo dục Đào tạo, phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Giám hiệu, thầy giáo, cô giáo nhân viên trường mầm non địa bàn tỉnh; bạn đồng nghiệp, người thân tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn, thân tơi cố gắng, nỗ lực, song luận văn chắn khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Rất mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 01 năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Thu Hà ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ CBQL: Cán quản lý CNH, HĐH: Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNTT: Công nghệ thông tin GDMN: Giáo dục mầm non GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo GV: Giáo viên HT: Hiệu trưởng KT-XH: Kinh tế - xã hội NNL: Nguồn nhân lực MN: Mầm non QLGD: Quản lý giáo dục TW: Trung ương UBND: Uỷ ban nhân dân iii MỤC LỤC Trang i ii iii iv viii Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục từ viết tắt Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU ix TRƯỞNG MẦM NON 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1 Các nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 1.1.2 Các nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên mầm non hiệu trưởng trường mầm non 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Phát triển 1.2.3 Nguồn nhân lực 1.2.4 Quản lý nguồn nhân lực 1.2.5 Phát triển nguồn nhân lực 1.2.6 Phát triển đội ngũ hiệu trưởng mầm non 1.3 Nội dung phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 1.3.1 Về quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 1.3.2 Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 1.3.3 Về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 1.3.4 Thực chế độ, sách, tạo mơi trường làm việc thuận lợi động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 1.3.5 Tổ chức tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non 1.3.6 Thực đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non iv 10 10 12 13 14 16 18 22 23 23 24 24 25 25 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng 28 trường mầm non đáp ứng yêu cầu 1.4.1 Cơ chế, sách Nhà nước QLGD 28 1.4.2 Điều kiện, kinh tế xã hội, giáo dục Quảng Ninh 30 1.4.3 Văn hóa Nhà trường sở giáo dục 31 1.4.4 Nội dung Chuẩn HT trường mầm non 31 1.4.5 Yêu cầu đổi GDMN giai đoạn 32 1.4.6 Phẩm chất, lực CBQL 33 33 Tiểu kết Chương Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH 35 2.1 Một số đặc điểm vị trí địa lý, dân cư, kinh tế, văn hóa - xã hội 35 giáo dục Quảng Ninh 2.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý, dân cư 35 2.1.2 Đặc điểm kinh tế, văn hóa - xã hội 35 2.1.3 Đặc điểm giáo dục 37 2.2 Thực trạng GDMN tỉnh Quảng Ninh 38 2.2.1 Thực trạng phát triển quy mô trường lớp, tỷ lệ huy động 38 2.2.2 Thực trạng chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 39 2.2.3 Thực trạng sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 41 2.2.4 Thực trạng đội ngũ Hiệu trưởng trường MN 42 2.3 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường 48 MN tỉnh Quảng Ninh 2.3.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 48 2.3.2 Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường MN tỉnh 49 Quảng Ninh 2.3.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ HT trường MN 55 2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Quảng Ninh 57 2.4.1 Những ưu điểm 57 2.4.2 Những hạn chế 58 v 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 58 2.4.4 Những hội 59 2.4.5 Những thách thức 60 61 Tiểu kết Chương Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG NINH 63 3.1 Định hướng phát triển giáo dục đào tạo, phát triển giáo dục 63 mầm non Quảng Ninh đến 2020 3.1.1 Phát triển mạng lưới sở giáo dục đào tạo 63 3.1.2 Phát triển đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên 64 3.1.3 Xây dựng điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục đào tạo 66 3.1.4 Đổi đồng yếu tố chương trình giáo dục từ MN đến phổ thông 66 3.2 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 68 3.2.1 Đảm bảo tính cần thiết 68 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn 69 3.2.3 Đảm bảo tính hiệu 69 3.2.4 Đảm bảo tính kế thừa 69 3.2.5 Nguyên tắc bảo đảm công giáo dục 70 3.3 Các biện pháp phát triển đội ngũ phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Quảng Ninh 70 3.3.1 Đổi công tác quy hoạch đạo thực hiệu quy hoạch phát triển đội ngũ HT trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh 70 3.3.2 Bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu thực tiễn 76 3.3.3 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục sở phù hợp với điều kiện cụ thể Tỉnh Quảng Ninh 82 3.3.4 Xây dựng mơi trường hồn thiện sách đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh 86 3.3.5 Thực đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 3.3.6 Mối quan hệ giải pháp vi 88 91 3.4 Kết khảo cứu tính cần thiết, khả thi biện pháp 92 Tiểu kết chương 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Khuyến nghị 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 102 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô mạng lưới trường lớp, tỷ lệ huy động GDMN địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013-2016 .38 Bảng 2.2 Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ MN địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013-2016 39 Bảng 2.3 Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi GDMN địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013-2016 41 Bảng 2.4 Về số lượng, cấu, độ tuổi HT trường MN địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013-2016 .42 Bảng 2.5 Trình độ chun mơn, lý luận trị, ngoại ngữ, tin học HT trường MN địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013 -2016 .44 Bảng 2.6 Kết xếp loại chung theo Chuẩn HT trường MN địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2013-2016 47 Bảng 2.7 Thực trạng quy hoạch đội ngũ Hiệu trưởng trường MN 49 Bảng 2.8 Thực trạng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sử dụng đội ngũ HT trường MN 51 Bảng 2.9 Thực trạng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN .52 Bảng 2.10 Thực trạng thực chế độ, sách tạo mơi trường làm việc thuận lợi động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ HT trường MN 53 Bảng 2.11 Thực trạng tổ chức kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường MN 54 Bảng 2.12 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ HT trường MN tỉnh Quảng Ninh 56 Bảng 3.13 Kết khảo cứu tính cấp thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ HT trường MN tỉnh Quảng Ninh 92 viii KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Có thể khẳng định đội ngũ HT trường MN nhân tố có vai trị định chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Chính vậy, việc phát triển đội ngũ HT trường MN có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt bối cảnh nay, ngành GD đổi mạnh mẽ Đối với đội ngũ HT trường MN tỉnh Quảng Ninh, năm gần có nỗ lực, cố gắng định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục MN tỉnh Một số mặt mạnh đội ngũ Hiệu trưởng HT trường MN khẳng định rõ rệt là: đa số đội ngũ có phẩm chất trị vững vàng, có đạo đức nhà giáo, gương mẫu, đầu việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách Pháp luật Nhà nước; có lực quản lý chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ ngành; có tinh thần trách nhiệm cơng tác, gắn bó với nghề, phối hợp có hiệu với quyền, đồn thể tầng lớp nhân dân địa phương Trước yêu cầu đổi tồn diện giáo dục thời kì hội nhập, đội ngũ Hiệu trưởng MN tỉnh Quảng Ninh cịn có hạn chế, bất cập cấu chất lượng Một số HT hạn chế lực quản lý nhà trường; chưa chủ động việc tự bồi dưỡng, để nâng cao trình độ lực thân Nguyên nhân mặt hạn chế tồn tại, có nguyên nhân khách quan chủ quan Nhưng ngun nhân khơng thể khơng kể đến cơng tác xây dựng quy hoạch, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng đào tạo bồi dưỡng chưa đảm bảo yêu cầu, thiếu tính thống Để khắc phục hạn chế đó, cần thiết phải có biện pháp thực cách đồng bộ, cụ thể thiết thực Tại luận văn này, tác giả sâu vào nghiên cứu hệ thống hoá sở lý luận phát triển đội ngũ HT trường MN Đồng thời tiến hành khảo sát thực trạng đội ngũ công tác xây dựng, phát triển đội ngũ HT trường MN tỉnh Quảng Ninh theo lý thuyết quản lý đại Trên sở sử dụng 95 luận chứng, luận thực tế công tác quản lý ngành, tác giả đề xuất biện pháp mang tính đặc thù cho công tác xây dựng phát triển đội ngũ HT trường MN tỉnh Quảng Ninh Kết khảo sát cho thấy biện pháp đề xuất đánh giá cao mức độ cần thiết tính khả thi Nếu đưa vào vận dụng thực tế công tác xây dựng phát triển đội ngũ HT trường MNtrên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, với điều chỉnh, bổ sung kịp thời ý kiến đồng nghiệp giải pháp đề xuất luận văn đạt hiệu cao góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chất lượng giáo dục toàn diện giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đổi Khuyến nghị 2.1 Đối với UBND Tỉnh Quảng Ninh - Chỉ đạo địa phương, ngành GD thực nghiêm túc công tác phát triển đội ngũ: quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán theo quy định - Chỉ đạo Trường Đại học Hạ Long tăng cường đổi phương pháp, hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non CBQL giáo dục - Nghiên cứu ban hành sách phát triển GDMN sở đảm bảo quy định hành phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương - Tiếp tục dành nguồn kinh phí để đầu tư CSVC, trang thiết bị cho sở GDMN 2.2 Đối với cấp QLGD địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Sở, Phòng GD&ĐT) Tổ chức đạo, triển khai thực nghiêm túc chủ trương, sách Nhà nước, văn đạo Bộ GD&ĐT ban hành nhằm phát triển GDMN nói chung, phát triển đội ngũ HT nói riêng 96 Kiểm tra, hướng dẫn chủ động rà soát, tham mưu cho UBND cấp việc ban hành sách đặc thù địa phương nhằm phát triển GDMN, phát triển đội ngũ HT trường MN Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng mặt đội ngũ CBQL, đặc biệt HT trường MN Tổ chức hội nghị, hội thảo, hoạt động trao đổi chia, học tập, sẻ kinh nghiệm quản lý GDMN cho đội ngũ CBQL GDMN 2.3 Đối với hiệu trưởng cán quản lý trường MN Nghiên cứu để nắm vững quy định chuẩn HT trường MN từ chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ, phẩm chất, lực người CBQL giáo dục, đáp ứng yêu cầu giáo dục giai đoạn Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên đánh giá HT theo chuẩn cách khách quan; cần nhận thức rõ hạn chế thân so với chuẩn, có tinh thần tiếp thu, cầu thị để rèn luyện phấn đấu đạt chuẩn chuẩn thời gian sớm 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường CBQL giáo dục đào tạo, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 4, khóa VIII, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Nghị BCHTW Đảng lần thứ 6, khóa IX, Hà Nội Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 Ban Bí thư Trung ương Đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Điều lệ trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008), Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Tài liệu tập huấn Chuẩn Hiệu trưởng, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Thông tư số 17/2011/BGD-ĐT ngày 14/4/2011 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị TW (khóa XI) đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, Hà Nội 10 Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ (2015), Quy định danh mục khung vị trí việc làm định mức số người làm việc sở giáo dục mầm non công lập (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐTBNV ngày 16/3/2015), Hà Nội 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 12 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 việc Quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập, Hà Nội 13 Chính phủ (2010), Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước giáo dục, Hà Nội 98 14 Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTG ngày 13/6/2012), Hà Nội 15 Nguyễn Thị Duyên (2008), Giải pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non thành phố Hải Dương, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học Giáo dục, Hà Nội 16 Nguyễn Minh Đạo (1997), Quản lý tác động huy, điều khiển, hướng dẫn trình xã hội hành vi hoạt động người nhằm đạt tới mục tiêu đề ra, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 17 Trần Khánh Đức (2009), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chấp hành Trung ương Đảng Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (2015), Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội 21 Trần Ngọc Giao (2010), Tinh hoa quản lý giáo dục, Giáo trình giảng cho lớp cao học QLGD, Học viện QLGD, Hà Nội 22 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Heinz Weihrich, Harold Koontz (2005), Management: A Global Perspective, McGraw-Hill 24 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2009), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 25 Nguyễn Trọng Hậu (2009), Bài giảng đại cương khoa học quản lý giáo dục, Trường ĐHGD (tài liệu cho lớp Cao học), Hà Nội 26 Vũ Ngọc Hải (2010), Chính sách phát triển giáo dục, Giáo trình giảng cho lớp cao học QLGD, Học viện QLGD, Hà Nội 99 27 Trần Thị Minh Hằng (2012), “Vai trò văn hố giáo dục người”, Tạp chí QLGD, (33) 28 Đỗ Thị Lan Hương (2013), Phát triển đội ngũ CBQL trường MN thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội theo hướng chuẩn hóa, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học Giáo dục, Hà Nội 29 Bùi Minh Hiền - Nguyễn Vũ Bích Hiền (đồng chủ biên) (2015), Quản lý lãnh đạo nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 30 Trần Kiểm (2006), “Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 31 Leonard Nadler (1989), Developing human resources (Jossey-Bass Publishers) 32 Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Nguyễn Thị Tuất (1996), Tổ chức quản lý nhóm – lớp trẻ trường mầm non, Nxb Giáo dục, Hà Nội 33 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), “Người giáo viên kỷ XXI: Sáng tạo hiệu quả”, Tạp chí Thơng tin khoa học giáo dục, số 112/2004, Hà Nội 34 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), “Nghề nghiệp người giáo viên”, Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, Số 112/2004, Hà Nội 35 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên), Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thư (2012), Quản lý giáo dục: số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 36 Lê Thị Quế Ly (2014), Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng Trường THPT tỉnh Quảng Ninh, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học Giáo dục, Hà Nội 37 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (chủ biên) (2015), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 38 Nguyễn Thị Bạch Mai (2008), Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi tỉnh Tây Nguyên, Luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục, Hà Nội 39 Hoàng Phê (1998), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng - Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 40 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 100 41 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh (2013), Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, Quảng Ninh 43 Mạc Văn Trang (2002), Quản lý nhân sự, Hà Nội 44 Phạm Văn Thuần (2012), “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, (83), tr.47-49 45 Nghiêm Xuân Thành (2014), Phát triển đội ngũ Hiệu trưởng Trường THCS huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học Giáo dục, Hà Nội 46 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán công chức lãnh đạo, Hà Nội 47 Trần Thị Tố Uyên (2015), Phát triển đội ngũ CBQL trường MN vùng đặc biệt khó khăn huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên giai đoạn nay, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học Giáo dục, Hà Nội 48 UBND tỉnh Quảng Ninh (2006), Đề án “Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán QLGD giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2015”, Quảng Ninh 49 UBND tỉnh Quảng Ninh (2012), Quyết định việc ban hành quy định sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thu hút nhân tài tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2014), Đề án phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục Y tế Tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh 51 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2015), Quy hoạch Phát triển ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030, Quảng Ninh 101 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Ninh) Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng Trường mầm non nói riêng phát triển GDMN Tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đề nghị Ông/Bà vui lòng trả lời số nội dung sau Đối với câu, đề nghị Ơng/Bà đánh dấu (X) vào tương ứng với nội dung cho phù hợp điền vào chỗ trống Trân trọng cám ơn Ông/Bà! PHẦN I THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: (có thể không ghi) Tuổi: Nam/ nữ Dân tộc: Trình độ chuyên môn: Trung cấp: Cao đẳng: Đại học: Trên đại học: Chuyên ngành đào tạo: Trình độ quản lý: Trung cấp: Cao đẳng: Đại học: Trên đại học: Thâm niên công tác: năm Thời gian làm cơng tác quản lí : năm PHẦN II THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HTMN Câu 1: Xin Ông/Bà đánh giá việc quy hoạch đội ngũ Hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? STT Nội dung khảo sát Qui hoạch thực trình tự Qui hoạch HT trường mầm non nhiệm vụ trị u cầu chun mơn theo tiêu chuẩn chức danh qui định Qui trình đánh giá cán thực theo qui định Vai trị cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đánh giá, giới thiệu cán qui hoạch Qui hoạch đảm bảo phương châm “mở động” Đảm bảo mối quan hệ qui hoạch cán bố trí nhân Qui hoạch cán đương chức Số lượng cán nguồn đưa vào qui hoạch Cơ cấu cán đưa vào qui hoạch Thực công khai qui hoạch cán 10 Rất hài lòng 102 Mức độ hài lịng Khơng Khá hài Hài hài lịng lịng lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 2: Xin Ơng/Bà đánh giá việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng Rất hài lòng STT Nội dung khảo sát Bổ nhiệm sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Các hình thức bổ nhiệm (bổ nhiệm chỗ tổ chức thi) Bổ nhiệm thực qui trình Bổ nhiệm sử dụng phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, sở Khá hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 3: Xin Ơng/Bà đánh giá việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng Rất hài lòng STT Nội dung khảo sát 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng Dài hạn, thường xuyên, tập trung Ngắn hạn, không tập trung Theo chuyên đề Sở, phòng GD tổ chức Tham quan, học tập Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức kỹ chuyên mơn hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Kiến thức, kỹ nghiệp vụ sư phạm đặc thù việc tổ chức, thực tư vấn hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Kiến thức, kỹ phát triển chương trình giáo dục mầm non (tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực CTGD MN) Kiến thức, kỹ công tác quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá) mặt hoạt động trường MN: - Quản lý nhân - Quản lý trẻ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ - Quản lý tài - Quản lý hành hệ thống tt - Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục - Thực dân chủ Kiến thức, kỹ tổ chức phối hợp với gia đình trẻ xã hội Tiếng dân tộc 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 103 Khá hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 4: Xin Ơng/Bà đánh giá việc chế độ, sách; tạo mơi trường làm việc thuận lợi động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ HT trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng Rất hài lòng STT Nội dung khảo sát Tạo môi trường làm việc thuận lợi (môi trường tự nhiên CSVS, trang thiết bị, môi trường xã hội ủng hộ…) Chế độ phụ cấp, trợ cấp Cơ hội học tập, phát triển Cơ chế phân quyền, trao quyền tự chủ Cơ chế thi đua, khen thưởng Khá hài lòng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 5: Xin Ông/Bà đánh giá việc tổ chức tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng STT Nội dung khảo sát Thực yêu cầu đánh giá xếp loại Các phương pháp đánh giá xếp loại Thành phần đánh giá xếp loại Thực qui trình đánh giá xếp loại Tổ chức thực đánh giá xếp loại Rất hài lòng Khá hài lòng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 6: Xin Ông/Bà đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh Mức độ hài lòng STT Nội dung khảo sát Điều kiện, kinh tế xã hội, giáo dục Quảng Ninh Yêu cầu đổi giáo dục mầm non giai đoạn Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non Cơ chế, sách Nhà nước QLGD Phẩm chất, lực cán quản lý Văn hóa Nhà trường sở giáo dục Rất ảnh hưởng 104 Khá ảnh hưởng Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Hồn tồn khơng ảnh hưởng Câu 7: Xin Ơng/Bà cho biết đánh giá biện pháp sau nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi Mức độ cần thiết TT Nội dung biện pháp Đổi công tác quy hoạch đạo thực hiệu quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu thực tiễn Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục sở phù hợp với điều kiện cụ thể Tỉnh Quảng Ninh Xây dựng môi trường hồn thiện sách đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh Thực đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non Mức độ khả thi Hoàn Ko Rất Rất Khả Phân Cần Phân cần toàn ko cần khả thi thi vân thiết vân thiết cần thiết thiết 105 Hoàn toàn Ko ko Khả thi khả thi Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý cấp Sở, Phòng GD&ĐT phụ trách cấp học mầm non Quảng Ninh) Để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng Trường mầm non nói riêng phát triển GDMN Tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đề nghị Ơng/Bà vui lịng trả lời số nội dung sau Đối với câu, đề nghị Ông/Bà đánh dấu (X) vào ô tương ứng với nội dung cho phù hợp điền vào chỗ trống Trân trọng cám ơn Ông/Bà PHẦN I THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: (có thể khơng ghi) .Tuổi: Nam/ nữ Dân tộc: Trình độ chun mơn: Trung cấp: Cao đẳng: Đại học: Trên đại học: Chuyên ngành đàotạo: Trình độ quản lý: Trung cấp: Thâm niên công tác: Cao đẳng: Đại học: Trên đại học: năm Thời gian làm công tác quản lí : năm PHẦN II THƠNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HTMN Câu 1: Xin Ông/Bà đánh giá việc quy hoạch đội ngũ Hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng STT Nội dung khảo sát Qui hoạch thực trình tự Qui hoạch HT trường mầm non nhiệm vụ trị u cầu chun mơn theo tiêu chuẩn chức danh qui định Qui trình đánh giá cán thực theo qui định Rất hài lịng 106 Khá hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng 10 Vai trị cá nhân, tổ chức có thẩm quyền đánh giá, giới thiệu cán qui hoạch Qui hoạch đảm bảo phương châm “mở động” Đảm bảo mối quan hệ qui hoạch cán bố trí nhân Qui hoạch cán đương chức Số lượng cán nguồn đưa vào qui hoạch Cơ cấu cán đưa vào qui hoạch Thực công khai qui hoạch cán Câu 2: Xin Ông/Bà đánh giá việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng STT Nội dung khảo sát Bổ nhiệm sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện bổ nhiệm Hiệu trưởng trường mầm non Các hình thức bổ nhiệm (bổ nhiệm chỗ tổ chức thi) Bổ nhiệm thực qui trình Bổ nhiệm sử dụng phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, sở Rất hài lịng Khá hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 3: Xin Ông/Bà đánh giá việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ HT trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng STT Nội dung khảo sát 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng Dài hạn, thường xuyên, tập trung Ngắn hạn, không tập trung Theo chuyên đề Sở, phòng GD tổ chức Tham quan, học tập Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Kiến thức kỹ chun mơn hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Kiến thức, kỹ nghiệp vụ sư phạm đặc thù việc tổ chức, thực tư vấn hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non 2.2 Rất hài lòng 107 Khá hài lòng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng 2.3 2.4 2.5 2.6 Kiến thức, kỹ phát triển chương trình giáo dục mầm non (tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực CTGD MN) Kiến thức, kỹ công tác quản lý (lập kế hoạch, tổ chức, đạo thực hiện, kiểm tra đánh giá) mặt hoạt động trường MN: - Quản lý nhân - Quản lý trẻ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ - Quản lý tài - Quản lý hành hệ thống tt - Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục - Thực dân chủ Kiến thức, kỹ tổ chức phối hợp với gia đình trẻ xã hội Tiếng dân tộc Câu 4: Xin Ông/Bà đánh giá việc chế độ, sách; tạo mơi trường làm việc thuận lợi động lực thúc đẩy phát triển đội ngũ HT trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng STT Nội dung khảo sát Tạo môi trường làm việc thuận lợi (môi trường tự nhiên CSVS, trang thiết bị, môi trường xã hội ủng hộ…) Chế độ phụ cấp, trợ cấp Cơ hội học tập, phát triển Cơ chế phân quyền, trao quyền tự chủ Cơ chế thi đua, khen thưởng Rất hài lịng Khá hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 5: Xin Ơng/Bà đánh giá việc tổ chức tra, kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh thực nào? Mức độ hài lòng Rất hài lòng STT Nội dung khảo sát Thực yêu cầu đánh giá xếp loại Các phương pháp đánh giá xếp loại Thành phần đánh giá xếp loại Thực qui trình đánh giá xếp loại Tổ chức thực đánh giá xếp loại 108 Khá hài lịng Hài lịng Khơng hài lịng Hồn tồn khơng hài lịng Câu 6: Xin Ơng/Bà đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh Mức độ hài lòng Rất ảnh hưởng STT Nội dung khảo sát Điều kiện, kinh tế xã hội, giáo dục Quảng Ninh Yêu cầu đổi giáo dục mầm non giai đoạn Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non Cơ chế, sách Nhà nước QLGD Phẩm chất, lực cán quản lý Văn hóa Nhà trường sở giáo dục Khá ảnh hưởng Ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Hồn tồn khơng ảnh hưởng Câu : Xin Ơng/Bà cho biết đánh giá biện pháp sau nhằm phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường MN Tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi Mức độ cần thiết TT Nội dung biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Hồn Khơng Phân tồn cần vân không thiết cần thiết Đổi quy hoạch đạo thực hiệu quy hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu thực tiễn Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục sở phù hợp với điều kiện cụ thể Quảng Ninh Xây dựng mơi trường hồn thiện sách đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh Thực đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 109 Mức độ khả thi Rất khả thi Khả Phân thi vân Ko Khả thi Hồn tồn khơng khảthi ... dựng môi trường hồn thiện sách đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh 86 3.3.5 Thực đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Quảng Ninh theo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non 3.3.6... hiệu trưởng thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non Tỉnh Quảng Ninh, đề tài đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Quảng Ninh qua góp phần nâng... trưởng trường mầm non tỉnh Quảng Ninh từ đề biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh Quảng Ninh đưa khuyến nghị quan quản lý giáo dục cấp công tác phát triển đội ngũ HT trường mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non tỉnh quảng ninh ,

Từ khóa liên quan