0

Một số mô hình hệ thống phanh

3 591 1
  • Một số mô hình hệ thống phanh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:15

Một số hình hệ thống phanh HÌNH HỆ PHANH CHÂN KHÔNG CHO XE DU LỊCH ► Đặc điểm - Piston và bàn đạp phanh - Lò xo - Bình dầu trợ lực và hệ thống các van - Màng chắn - Kích th*ước: 55x33x35 cm HÌNH HỆ THỐNG PHANH ĐĨA ► Đặc điểm - Phanh đĩa - Xy lanh và bàn đạp phanh - Phanh tay - Bình dầu - Đèn báo hiệu phanh - Dàn trải (cắt bổ) tổng phanh - Dàn trải (c ắt bổ) xy lanh công tác - Kích th*ước: 60x30x50 cm HÌNH HỆ THỐNG PHANH KIỂU ĐĨA VÀ TANG TRỐNG. HAI DÒNG ► Đặc điểm Phanh đĩa - Phanh tang trống - Xy lanh và bàn đạp phanh - Phanh tay - Bình dầu - Đèn báo hiệu phanh - Dàn trải (cắt bổ) tổng phanh - Dàn trải (cắt bổ) xy lanh công tác - Các đ*ường ống dẫn của hệ thống - Loại treo tư*ờng - Kích th*ước: 120x32x48 cm HÌNH CẮT BỔ H Ệ THỐNG PHANH ABS ► Đặc điểm - Phanh đĩa - Đĩa phanh xẻ rãnh - Cảm biến - Modul bơm thuỷ lực - Modul điều khiển dầu thuỷ lực - Modul điều khiển ABS (điện tử) - Các đ*ường ống dẫn của hệ thống - Loại treo t*ường - Kích th*ước: 120x32x48 cm HÌNH HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC – KHÍ NÉN ► Đặc điểm - hình đ*ược phỏng cho xe tải và xe rơ moóc - Pít tông nén khí cùng với hệ thống van - Tổng phanh (bộ phân phối) - Ba bình nén khí (hai bình cho xe đầu kéo và một bình cho xe rơmoóc - Bàn đạp phanh - Cuộn ống dây dẫn - Đồng hồ đo áp - Hệ thống phanh kiểu tang trống - Kích th*ước: 200x20x80cm   . Một số mô hình hệ thống phanh MÔ HÌNH HỆ PHANH CHÂN KHÔNG CHO XE DU LỊCH ► Đặc điểm - Piston và bàn đạp phanh - Lò xo - Bình dầu trợ lực và hệ thống. cm MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH ĐĨA ► Đặc điểm - Phanh đĩa - Xy lanh và bàn đạp phanh - Phanh tay - Bình dầu - Đèn báo hiệu phanh - Dàn trải (cắt bổ) tổng phanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số mô hình hệ thống phanh, Một số mô hình hệ thống phanh,

Hình ảnh liên quan

MYt sQ mô hình h thQng phanh - Một số mô hình hệ thống phanh

t.

sQ mô hình h thQng phanh Xem tại trang 1 của tài liệu.
MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH KIỂU ĐĨA VÀ TANG TRỐNG. HAI DÒNG - Một số mô hình hệ thống phanh
MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH KIỂU ĐĨA VÀ TANG TRỐNG. HAI DÒNG Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Mô hình đ*ược mô phỏng cho xe tải và xe rơmoóc - Pít tông nén khí cùng với hệ thống van - Một số mô hình hệ thống phanh

h.

ình đ*ược mô phỏng cho xe tải và xe rơmoóc - Pít tông nén khí cùng với hệ thống van Xem tại trang 3 của tài liệu.
MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC – KHÍ NÉN - Một số mô hình hệ thống phanh
MÔ HÌNH HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC – KHÍ NÉN Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan