0

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

35 523 0
  • THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:20

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872. 2.1 Giới thiệu chung về công ty Công ty CPXDCTGT 872 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8, trước đây là Công ty Xây dựng Công trình giao thông 872 thuộc Bộ GTVT, là đơn vị kinh nghiệm nhiều năm trong việc tham gia đầu tư và xây lắp công trình giao thông, xây dựng kênh mương thủy lợi, xây dựng các công trình dân dụngcông nghiệp, lắp đặt thiết bị điện nước dân dụng, gia công lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn, thiết kế công trình cầu đường bộ, giám sát các công trình không do công ty thi công. Và công ty đã ngày càng thích nghi với thị trường, đã liên tục gặt hái được nhiều thành công, là đơn vị kinh tế hoạt động kinh doanh độc lập, tự chủ, công ty đã không ngừng phát triển trên mọi cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng được khẳng định, tạo được uy tín với khách hàng với các nhà đầu tư. Hiện nay công ty đủ khả năng tài chính và đủ năng lực để tham gia xây dựng dự án mà quý quan được giao làm Chủ đầu tư. 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. Tên gọi của công ty: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872 Tên giao dịch quốc tế: CIEN JS CO 872 (CIVIL ENGINEERING CO NSTRUCTION JOINT- STOCK COMPANYN872) Địa chỉ: Km 9 đường Giải Phóng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.8611316/8612957/6871689 Fax: 04.8614059 Email: congtycophan872@vnn.vn. Tiền thân của công ty CPXDCTGT 872 là tổng đội thanh niên xung phong 572. Được thành lập vào tháng 5 năm 1972 với các tên là Tổng đội Thanh niên Xung phong 572. Trong những năm đầu thành lập nhiệm vụ trọng tâm của Tổng đội là cải tạo, sủa chữa đảm bảo thông thoáng những con đường huyết mạch từ vùng căn cứ Lào ra mặt trận. Đến năm 1975 mặc dù nước ta và nước bạn Lào hoàn toàn độc lập nhưng những hậu quả của chiến tranh đã gây ra những tồn thất rất lớn mà chưa giải quyết được hết. Ngày 29/9/1975 Bộ GTVT đã quyết định số 2171/QĐ- TC chuyển Tổng đội Thanh niên 572 thành công trường 572 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Giao thông 8 với nhiệm vụ tiếp tục sang xây dựng công trình giao thông vận tải giúp nước bạn Lào khôi phục và phát triển kinh tế đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Cho đến ngày 30/11/1982 Bộ giao thông vận tải quyết định số 1916/QĐ- TC ngày 30/11/1982 đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng đường 572 thuộc Liên hiệp các xí nghiệp giao thông 8. Và đến năm 1989 căn cứ theo QĐ số 1968/ QĐ- TC ngày 2/10/1989 của Bộ giao thông vận tải Xí nghiệp Xây dựng đường 572 được đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông 572 thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Giao thông 8. Trong những năm xây dựng, suốt quá trình công tác, dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Xí nghiệp Xây dựng Công trình vẫn luôn nêu cao ý trí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Để góp phần làm tròn nhiệm vụ quốc tế vinh quang của Đảng trên đất bạn Lào. Đầu những năm 1990 được đổi thành công ty Xây Dựng Công Trình 872 theo quyết đinh số 69/QĐ- TCCB- LĐ ngày 09/01/1992 thời kỳ này đã mở ra một con đường mới cho công ty nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn hóa cao các bộ phận sản xuất, nâng cao chất lượng công trình của công ty đã sát nhập và trực thuộc Tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 và tên gọi mới là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872. Tiếp đó đến năm 1992 căn cứ theo quyết định số 4897/QĐ- TCCB-LĐ ngày 27/11/1995 của Bộ giao thông vận tải Công ty sáp nhập và trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công trình 8 và vẫn tên gọi là Công ty Xây dựng công trình Giao thông 872. Bước sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo chế thị trường luôn chứa đựng các yếu tố cạnh tranh. Để thể phù hợp với yêu cầu cổ phần hóa doanh nghiệp từ đó đòi hỏi công ty buộc phải đổi mới cấu tổ chức, cải cách công ty để duy trì hoạt động nhằm giải quyết việc làm và đời sống cho người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu hút vốn đầutrong xã hội. Do đó công ty đã chuyền từ công ty thuộc doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty CPXDCTGT 872 theo quyết định số 2296/QĐ- Bộ GTVT ngày 08/08/2003 của Bộ GTVT. Để thực hiện đường lối phát triển của Đảng và nhà nước là tập trung mở rộng hợp tác quốc tế, Công ty CPXDCTGT 872 đã từng bước khẳng định mình phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược kinh tế xã hội. Công ty đã mạnh dạn đầu tư những thiết bị hiện đại của Nhật, Úc . . . học hỏi công nghệ kỹ thuật tiên tiến các nước bạn, các cuộc hội thảo hay các chuyên gia tư vấn mà công ty đã liên kết qua những công trình lớn tầm cỡ quốc gia như tuyến đường QL 1A2, QL 5, QL 22. 2.1.2 cấu tổ chức của công ty. Sơ đồ cấu tổ chức: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 01 Chủ Tịch 01 Phó Chủ Tịch 05 Thành Viên BAN KIỂM SOÁT BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH 01 Giám Đốc 03 Phó Giám Đốc PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH PHÒNG KẾ HOẠCH – KINH DOANH PHÒNG DỰ ÁN - KCS PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ - LAO ĐỘNG ĐỘI KHẢO SÁT THIẾT KẾ Đội SX 01 Đội SX 02 Đội SX 03 Đội SX 04 Đội SX 05 Đội SX 06 Đội SX 07 Đội SX 08 Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh Chi nhánh công ty tại tỉnh Long An Chi nhánh công ty tại tỉnh Thanh Hóa Xí nghiệp CT và KD Tổng hợp Hội đồng quản trị: là quan quản lý công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Gồm 01 chủ tịch HĐQT, 01 phó chủ tịch HĐQT và các ủy viên HĐQT. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công ty, lãnh đạo điều phối hoạt động, quan hệ với cấp cùng ngành, với tổng công ty, quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty trên sở các mục đích, chiến lược do Đại hội đồng cổ Đông thông qua. Ban kiểm soát: do hội đồng quản trị bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước hội đồng. chức năng giám sát HĐQT, giám đốc trong việc điều hành quản lý công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩm trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Giám đốc: Là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty, chịu giám sát của hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Phó giám đốc: là người giúp việc cho giám đốc, là người tham mưu trực tiếp phụ trách một hoặc một số công việc trong công ty được giám đốc giao. Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và các công trình phía Nam Phó giám đốc kỹ thuật phụ trách phòng kế hoạch – kỹ thuật và quản lý kỹ thuật, thiết bị về tổ chức hành chính, các phòng ban, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về phần việc được giao, chỉ đạo thực hiện kết quả kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phòng hành quản trị: lo đủ nơi nơi làm việc cho cán bộ gián tiếp công ty và các đơn vị sản xuất, lưu trữ hồ sơ tài liệu, đảm bảo chế độ văn thư, tiếp khách, bảo vệ an ninh về người và tài sản, giải quyết các công vụ và tạp vụ khác của công ty. Phòng vật tư thiết bị: Quản lý về thiết bị, vật tư trong toàn bộ công ty, là quan vật tư, thiết bị trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trong công ty mua sắm vật tư trong xây dựng công trình, thực hiện giá và phân biệt chủng loại vật tư, thiết bị. Phòng tài chính kế toán: Mở tài khoản tại ngân hàng giao dịch, quan hệ với ngân hàng để thanh toán, vay vốn cho các công trình theo sự chỉ đạo của giám đốc, quan hệ với cấp trên để xin cấp vốn và thanh toán các công trình do cấp trên giao. Lập kế hoạch tiền mặt, để phục vụ cho mọi chỉ tiêu và trả lương cho công nhân viên trong toàn doanh nghiệp. Kết hợp với tổ chức cán bộ lao động trong việc thanh toán lương và phân phối thu nhập, thực hiện các chế độ chính sách tiền lương với công nhân viên. Lập kế hoạch theo dõi khấu hao của tài sản cố định, các tài khoản của công ty, lập sổ sách theo dõi các quỹ của xí nghiệp. Báo cáo quyết toán quý, năm theo quy định của cấp trên. Hướng dẫn tổ, đội sản xuất về công tác hoạch toán và giao khoán, công tác thu chi tài chính. Phòng kế hoạch – kinh doanh: Căn cứ vào các biểu thiết kế công trình lọc, tách khối lượng, lập các phương án tổ chức thi công, kiểm tra các công trình theo đúng thiết kế, đảm bảo tiến độ công trình. Đồng thời lập kế hoạch, lên các phương án kinh doanh sao cho phù hợp với các mục tiêu của công ty, lập dự toàn công trình, lập các dự án đầu tư ngắn hạn, dài hạn, thống kê tình hình hoạt động của công ty. Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác kế hoạch của công ty và lập các mô hình về quy mô sản xuất, kế hoạch tác nghiệp, giao khoán cho các đơn vị trực thuộc. Phòng dự án – KCS: là phòng tham mưu cho lãnh đạo công ty, trong quản lý chất lượng, kỹ thuật, đôn đốc và thực hiện biện pháp tổ chức thi công các công trình, giám sát thực hiện quy trình công nghệ sản xuất cảu các đơn vị, tham gia công tác hoàn thiện định mức kinh tế nội bộ, lập hồ sơ đấu thầu, chọn thầu và chịu trách nhiệm về nghiên cứu tìm hiểu về các dự án, tiến hành đấu thầu để thu hút được các dự án, gói thầu cho công ty, và thống kê danh số các dự án mà công ty đã hoàn thành, các dự án mà công ty dự định tiến hành thi công trong thời gian tới. Bên cạnh đó phòng còn lập kế hoạch kinh doanh và thiết kế các chương trình, chiến lược, dự án trong ngắn hạn và dài hạn cho công ty. Phòng tổ chức cán bộ - lao động: Dựa trên sở giá trị sản lượng kế hoạch hàng năm, phòng tham mưu cho giám đốc trong việc lập kế hoạch lao động tiền lương, sắp xếp định liên cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Lập báo cáo định kỳ về công tác tổ chức lao động và tiền lương. Các đội: với chức năngxây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, sản xuất gia công cấu kiện bê tông, đúc sẵn, và vật liệu xây dựng, thiết bị chuyên ngành giao thông. Và nhiệm vụ tổng hợp chứng từ thực hiện việc ghi chép ban đầu, cuối kỳ báo cáo tổng hợp các chi phí phát sinh trong kỳ gửi lên phòng tài chính - kế toán của công ty. 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Hoạt động trong thời gian gần 40 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, công ty đã đạt được rất nhiều thành tự trong hoạt động kinh doanh trên xây dựng và rút ra được nhiều kinh nghiệm từ các cuộc đấu thầu, điều đó được thể hiện cụ thể trên bảng “Số năm kinh nghiệm trong đấu thầu thi công công trình của công ty”. Bảng 1: Số năm kinh nghiệm trong đấu thầu thi công công trình của công ty CP XDCTGT 872. Đơn vị tính: Năm ST T Tính chất công việc Số năm kinh nghiệm 1 Thi công nền, móng mặt đường đồng bằng và miền núi 38 2 Thi công mặt đường nhựa, bê tông Asphalt, bê tông xi măng 37 3 Xử lý nề đất yếu 16 4 Thi công cầu thép, cầu bê tông cốt thép thông thường 31 5 Thi công cầu theo quy trình AASHTO 16 6 Thi công cảng sông, cảng biển 21 7 Thi công sân bay 23 8 Thi công các công trình thủy lợi 23 9 Đầuxây dựng các công trình GTVT theo hình thức BT 10 10 Thi công các công trình dân dụng 24 (Nguồn:Phòng dự án KCS – Công ty CPXDCTGT 872 ) Từ bảng trên ta thấy số năm kinh nghiệm mà công ty đã trải qua tương đối dày dặn, trong thi công các công trình dân dụng công ty tới 24 năm kinh nghiệm, trong khi đó các doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh như công ty CPXDCTGT 873 mới chỉ 16 năm kinh nghiệm như vậy cho thấy trong lĩnh vực đấu thầu các công trình dân dụng thì công ty CPXDCTGT 872 một lợi thế hơn bật so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh. Đồng thời bên cạnh đó ngay sau khi được thành lập công ty đã bước vào thi công nền, móng mặt đường đồng bằng và miền núi, và thi công mặt đường nhựa, bê tông Asphalt, bê tông xi măng và đã những công trình được đánh giá cao về về số lượng, chất lượng công trình hoàn thành và tiến độ thi công, như công trình như: “Thi công 60 Km Móng, Mặt đường theo quy tình AASHTO, thuộc đoạn Ca Xi – Xa La Phu Khun, Đường 13, công trình thắng thầu quốc tế của Cei 18 tại nước bạn Lào”, và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa - Nghệ An Km144-Km154+772. . Sau đó theo thời gian và kinh nghiệm công ty đã mở rộng ra các lĩnh vực thi công khác đa dạng hơn đó là: Thi công cầu thép, cầu bê tông cốt thép thông thường.; Thi công các công trình dân dụng.; Thi công sân bay.; Thi công các công trình thủy lợi.; Thi công cảng sông, cảng biển.; Xử lý nề đất yếu.; Thi công cầu theo quy trình AASHTO.; Đầuxây dựng các công trình GTVT theo hình thức BT. Với sự cố gắng nỗ lực về mọi mặt trong suốt quá trình phát triển và linh hoạt mở rộng lĩnh vực kinh doanh, công ty đã đạt được thành tích đáng kể trong lĩnh vực đấu thầu. Tiêu biểu được thể hiện trên bảng “kết quả đấu thầu qua các năm 2007 – 2009 của công ty CPXDCTGT 872”. Bảng 2: Kết quả đấu thầu qua các năm 2007 – 2009 của công ty CPXDCTGT 872. Đơn vị tính: công trình STT Diễn giải Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 1 Công trình do công ty thắng thầu được hoàn thành và bàn giao 9 16 12 2 Công trình chỉ định thầu được hoàn thành và bàn giao 2 2 2 3 Công trình dự kiến trong năm kế hoạch hoàn thành bàn giao 12 21 28 (Nguồn:Phòng dự án KCS – Công ty CPXDCTGT 872 ) Từ bảng trên ta thấy số công trình do công ty thắng thầu được hoàn thành bàn giao năm 2008 tăng 77,7% so với năm 2007, được điều này phần lớn là do công ty đã thực hiện tốt các quy trình của quá trình đấu thầu, và phân bổ mọi nguồn lực một cách hợp lý, hài hòa để hoàn thiệnách tốt nhất các công trình thắng thầu và hoàn thành ban giao được cho chủ đầu tư. Vì thế mà doanh thu [...]... công ty CPXDCTGT 872 phải đội ngũ lao động năng lực được đào tạo bản và trình độ cao thì công ty mới hội thắng thầu được các công trình xây dựng, đặc biệt là những công trình sự đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ thi công cũng như giá trị công trình lớn Năng lực nhân sự của công ty CPXDCTGT 872 được thể hiện cụ thể trong bảng sau: Bảng 6: Năng lực nhân sự của Công ty CPXDCTGT 872. .. đó cũng là sự cố gắng nỗ lực đóng góp rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty 2.5 Những mặt còn hạn chế trong đấu thầu của công ty Mặc dù trong công tác đấu thầu xây dựng của công ty CPXDCTGT 872 đã cố gắng tạo ra những thế mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, nhưng bên cạnh đó công ty không thể tránh khỏi một số mặt hạn chế làm giảm khả năng cạnh tranh đó Và trên đây là một... thắng thầu đạt 85% năm 2007; 84% năm 2008; 85% năm 2009) thì công ty CPXDCTGT 872 tỷ lệ thắng thầu thấp hơn rất nhiều, điều đó cho thấy năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty vẫn chưa được tốt lắm so với các doanh nghiệp cùng ngành, vì vậy công ty cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực 2.4 Kết quả đấu thầu. .. chiến lược cạnh tranh đúng đắn Điều này đã làm giảm năng lực cạnh tranh về giá của công ty - Trong thi công một số khâu hầu hết các công trình vẫn còn chưa đảm bảo được chất lượng gây ra những chi phí không đáng cho công ty trong quá trình tiến hành thi công các công trình cũng như trong việc bảo hành và ảnh hưởng không tốt tới uy tín của công ty - Một số công trình sau khi đã trúng thầu nhưng chưa... được Công ty CPXDCTGT 872 luôn nỗ lực cố gắng vươn lên, sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn, thử thách mới, để nắm bắt những hội phát triển mới 2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu của công ty 2.2.1 Năng lực tổ chức quản lý Công ty CPXDCTGT 872 được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, hoạt động với phương châm đa dạng về sản phẩm, tiên tiến về công. .. cản trở việc hoạch định và thực hiện các chiến lược cạnh tranh trong khi tham gia đấu thầu trên thị trường như: vẫn còn ảnh hưởng của phong tục thời bao cấp, người làm, kẻ chơi, ảnh hưởng không tốt tới việc xây dựng bầu không khí tâm lý hài hòa và nề nếp, văn hóa trong công ty 2.2.2 Năng lực tài chính của công ty Năng lực tài chính của công ty được thể hiện trên khả năng tài chính tự của công ty, ... thi công xây dựng nhiều công trình thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau như sở hạ tầng, công nghiệp, dân dụng, .điều đó cho thấy sự đa dạng của sản phẩm đó là các công trình xây dựng của công ty Bên cạnh đó công ty đã nhận được sự tín nhiệm của tổng công ty XDCTGT8 và của chủ đầu tư Tuy nhiên trong chiến lược Marketing của công ty theo tính chất ngành nghề, công việc, vốn đầu tư cho một công trình. .. lệ thắng thầu của công ty được đánh giá trên số công trình thắng thầu, và tổng số công trình tham gia dự thầu Và trên đây ta bảng số liệu tỷ lệ thắng thầu trong ba năm 2007, 2008, 2009 Đơn vị tính:% STT 1 Chỉ tiêu Số công trình thắng thầu/ Tổng số công trình tham dự thầu 2007 80 2008 78 2009 78,6 (Nguồn: Phòng dự án KCS – Công ty CPXDCTGT 872 ) So với các doanh nghiệp cùng ngành như công ty CPXDCTGT... phí phát sinh trong quá trình thực hiện đấu thầu và thi công công trình do tính toán không cẩn thận đã kiến cho công ty phải chịu thêm những khoản kinh phí không đáng có, nhưng với tổng hòa các năng lực, kinh nghiệm bao năm trong ngành mà công ty được thì việc đặt mục tiêu tăng dần càng thúc đẩy công ty cần nỗ lực hơn nữa trong mọi lĩnh vực hoạt động và từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh của mình... CPXDCTGT 872 ) Từ bảng trên ta thấy công tác lập dự toán dự thầu của công ty CPXDCTGT 872 rất cụ thể và chi tiết trong từng hạng mục công trình, từng thiết bị vật tư nhỏ, điều đó phần nào cho thấy kinh nghiệm trong ngành xây dựng, và sự cố gắng làm việc đồng thời trình độ của cán bộ công nhân viên công ty khá cao 2.2.6 Năng lực quan hệ với chủ đầu tư Với thời gian gần 40 năm trong ngành, công ty đã tạo . THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872. 2.1 Giới thiệu chung về công ty Công ty CPXDCTGT 872. nhập và trực thuộc Tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 8 và có tên gọi mới là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Giao Thông 872. Tiếp đó đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872, THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Số năm kinh nghiệm trong đấu thầu thi công công trình của công ty CP XDCTGT 872. - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Bảng 1.

Số năm kinh nghiệm trong đấu thầu thi công công trình của công ty CP XDCTGT 872 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bảng 2: Kết quả đấu thầu qua các năm 2007 – 2009 của công ty CPXDCTGT 872. - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Bảng 2.

Kết quả đấu thầu qua các năm 2007 – 2009 của công ty CPXDCTGT 872 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3: Danh sách cán bộ chuyên môn kỹ thuật của công ty 872 - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Bảng 3.

Danh sách cán bộ chuyên môn kỹ thuật của công ty 872 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Bảng 4: Bảng báo cáo tình hình tài chính của công ty CPXDCTGT 872 trong giai đoạn 2007 – 2009. - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Bảng 4.

Bảng báo cáo tình hình tài chính của công ty CPXDCTGT 872 trong giai đoạn 2007 – 2009 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 5: số những loại máy móc thiết bị của công ty CPXDCTGT 872 - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Bảng 5.

số những loại máy móc thiết bị của công ty CPXDCTGT 872 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Từ bảng trên ta thấy công tác lập dự toán dự thầu của công ty CPXDCTGT 872 rất cụ thể và chi tiết trong từng hạng mục công trình, từng  thiết bị vật tư nhỏ, điều đó phần nào cho thấy kinh nghiệm trong ngành xây  dựng, và sự cố gắng làm việc đồng thời trìn - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

b.

ảng trên ta thấy công tác lập dự toán dự thầu của công ty CPXDCTGT 872 rất cụ thể và chi tiết trong từng hạng mục công trình, từng thiết bị vật tư nhỏ, điều đó phần nào cho thấy kinh nghiệm trong ngành xây dựng, và sự cố gắng làm việc đồng thời trìn Xem tại trang 24 của tài liệu.
Khi đánh giá tới tỷ suất sinh lời của công ty được dựa trên bảng số liệu các chỉ số về tỷ suất sinh lời sau: - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

hi.

đánh giá tới tỷ suất sinh lời của công ty được dựa trên bảng số liệu các chỉ số về tỷ suất sinh lời sau: Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 8: Một số công trình mà công ty đã thắng thầu và thực hiện trong những năm gần đây. - THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

Bảng 8.

Một số công trình mà công ty đã thắng thầu và thực hiện trong những năm gần đây Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan