0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ

6 936 8
  • MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THANH           TOÁN QUỐC TẾ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:20

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.Kiến nghị với cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước + Hoàn thiện môi trường luật pháp liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế Các chính sách kinh tế của nhà nước tác động đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi tổ chức, cá nhân trong nước cũng như tác động đến hoạt động thanh toán quốc tế. Việc đề ra một chính sách kinh tế hợp lý cho hoạt động xuất khẩu là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho công tác thanh toán quốc tế của các ngân hàng cũng như các doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Do đó chính sách kinh tế của nhà nước cần phải được xem xét trước khi vận dụng, tránh gây tác động xấu đến hoạt động kinh tế. Các chính sách ban hành phải có một thời gian ổn định tương đối dài để thuận lợi cho hoạt động thanh toán quốc tế. Nhà nước sớm nghiên cứu, soạn thảo luật để điều chỉnh các quan hệ thanh toán quốc tế trong đó có sự chú ý đặc biệt đến hình thức giao dịch tín dụng chứng từ để tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thanh toán quốc tế. Hoạt động thanh toán quốc tế có liên quan đến mối quan hệ kinh tế quốc nội cũng như quốc tế, liên quan đến luật pháp các quốc gia có liên quan và thông lệ quốc tế. Do vậy luật pháp nước ta cần phải có những quy định cụ thể để điều chỉnh mối quan hệ này trong sự tương quan với thông lệ quốc tế UCP 500 vì trong các tranh chấp quốc tế, luật pháp quốc gia là vượt lên tất cả các thông lệ khác và phải được tuân thủ. Điều này sẽ rất có lợi cho các công ty trong nước khi xảy ra tranh chấp. + Đẩy mạnh việc hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và công ty TOCONTAP nói riêng trong việc lựa chọn và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính trong quản trị rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế. Nhà nước cần tiếp tục quá trình đổi mới quản lý kinh tế vĩ mô ( chính sách tiền tệ, chính sách lãi suất, chính sách quản lý tỷ giá…) theo thể chế kinh tế thị trường XHCN, tiếp tục hiện đại hoá thị trường tài chính quốc gia theo quan điểm mạnh dạn áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, đa dạng hoá các sản phẩm và dịnh vụ tài chính trên thị trường tài chính theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với các yêu cầu của doanh nghiệp Việt Nam và điều kiện cụ thể của thị trường tài chính Việt Nam. + Tiếp tục phát triển các tổ chức và dịch vụ và dịch vụ hỡ trợ doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phòng tránh rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế. Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế ở cấp bộ, ngành nhằm hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay của các doanh nghiệp Việt Nam đây là những hoạt động vô cùng hữu ích và cần được phát triển một cách đồng bộ hơn trong tương lai. Nhà nước nên khuyến khích và tạo điều kiện cho việc tài trợ tín dụng xuất nhập khẩu từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu cần vốn nhanh và đủ của các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy hoạt động thanh toán được diễn ra thuận lợi hơn. Các tổ chức tư vấn cần được quan tâm cả về số lượng và chất lượng dịch vụ nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cả về thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm…trong công tác thanh toán quốc tế. +Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn lực con người Nhà nước cần tập chung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đảm bảo quy hoạch phát triển kinh tế nói chung và hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng, cần phải đảm bảo yêu cầu cả về tính phổ cập và các yêu cầu đào tạo chuyên sâu. Đội ngũ cán bộ quản trị và cán bộ nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế cần được cung cấp đầy đủ và đúng phương pháp về các mặt: - Chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thanh toán quốc tế kết hợp với chuyên môn nghiệp vụ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn trong công tác thanh toán quốc tế. - Trình độ ngoại ngữ cơ bản và chuyên môn: bao gồm các kỹ năng cần thiết để triển khai công việc kinh doanh xuất nhập khẩu, triển khai các quy trình nghiệp vụ trong các phương thức thanh toán quốc tế. Đặc biệt, quá trình đào tạo cần tôn trọng các chuẩn mực quốc tế. - Trình độ tin học : phải đảm bảo hai yêu cầu về phương pháp tư duy và ứng dụng quản lý. Thông thường, đội ngũ cán bộ thông thạo các ứng dụng quản lý sẽ rất hữu ích trong việc tận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác các tiện ích nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán quốc tế. Hơn nữa, tin học và công nghệ thông tin vừa tạo lập phưong pháp vừa đòi hỏi đội ngũ cán bộ liên tục cập nhật trau dồi phương pháp để có thể theo kịp bước tiến liên tục bùng pháp của công nghệ thông tin. - Kiến thức về luật pháp, về thông lệ quốc tế cũng như các quy tắc ứng xử quốc tế cũng là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống kiến thức của những nhà quản trị cũng như các cán bộ nghiệp vụ thanh toán quốc tế. - Đồng thời, yêu cầu về giáo dục phẩm chất đạo đức về nghệ thuật kinh doanh cũng là yêu cầu cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. - Công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế nói chung và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế nói riêng, sẽ khó phát huy hiệu quả nếu không kết hợp với việc tuyên truyền, giáo dục phổ cập về rủi ro tài chính và phòng tránh về rủi ro tài chính. Nhà nước nên chú trọng tới giải pháp này nên bình diện toàn bộ nền kinh tế, thông qua đó đẩy mạnh hiệu quả quản trị rủi ro toàn xã hội, và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. +Hoàn thiện môi trường công nghệ Trong xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá như hiện nay công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng vì thế mà nhà nước cần có sức mạnh đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào các cấp, bộ, nghành trong cả nước để thông tin được trao đổi nhanh chóng kịp thời. Bên cạnh đó cũng là cập nhận thông tin về rủi ro tài chính và phòng tránh rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế, giúp cho các doanh nghiệp tránh được những tổn thất không đáng có từ việc thiếu thông tin. Môi trường công nghệ của Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều bước tiến vượt bậc. Tuy vậy, sự phát triển thiếu quy hoạch dồng bộ cùng với sự bất cập của hệ thống đào tạo đã phần nào bộc lộ những điểm cần khắc phục, nhằm hạn chế và kiểm soát nguồn rủi ro tài chính pháp sinh từ các yếu tố công nghệ, khi triển khai các kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại có sự trợ giúp của công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ ngân hàng nhằm tiếp thu các chuẩn mực quốc tế, đồng thời từng bước hội nhập và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phòng ngừa rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế một cách hữu hiệu nhất. 2. Kiến nghị với các ngân hàng Trong thanh toán quốc tế, ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng,ngân hàng vừa là trung gian vay tiền, vừa thực hiện chi trả tiền hàng theo lệnh, vừa làm đảm bảo cam kết thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, đó là nhiệm vụ của ngân hàng. Ngân hàng muốn tăng lợi nhuậnthì phải cải tiến mở rộng các sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu đa dạng hoá của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thông qua đó mà làm công tác thanh toán dễ dàng hơn,góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Vì thế : - Ngân hàng phải hiện đại hoá công nghệ thanh toán theo hướng hoà nhập với cộng đồng thế giới. Rút ngắn thời gian giao dịc, giảm bớt chi phí giao dịc. - Ngân hàng phải đẩy mạnh hoạt động tài trợ thương mại. Để phát triển và mở rộng nghiệp vụ thanh toán của mình, các ngân hàng phải tích cực đổi mới về nhiều lĩnh vực nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Việc tạo điều kiện thuận lợi về mặt tài chính cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu la công cụ sắc bén giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh trong đàm phán thương mại quốc tế, tạo cho họ chủ động dành lấy những điều khoản thanh toán cho phù hợp và hiệu quả nhất. - Tăng cường quản lý và sử dụng tốt các phương thức thanh toán quốc tế, đặc biệt là bảo lãnh mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm. Mở rộng có hiệu quả mạng lưới ngân hàng đại lý và cơ cấu tiền gửi ngoại tệ hợp lý. - Ngân hàng nhà nước nên xác định chính sách tỷ giá giữa VND và USD một cách hợp lý trên cơ sở xác định ngang giá trung tâm dựa trên tỷ giá thực tế với một giải băng có biên độ từ 2,5% - 3% làm khung giao dịch, có như vậy tỷ giá VND mới có sự biến động theo tín hiệu của thị trường. - Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: ngoài những phương thức thanh toán quốc tế truyền thông đang được ngân hàng thương mại Việt Nam áp dụng, hiện nay trên thị trường tài chính thế giới còn áp dụng nhiều loại hình dịch vụ như FACTORING ( bao tiêu thanh toán ), FORFAITING ( mua bán nợ thương mại quốc tế) mà ở Việt Nam chưa được các ngân hàng sử dụng phổ biến. Ngoài ra ngân hàng còn phải tư vấn cụ thể cho các doanh nghiệp nếu như họ có yêu cầu. - Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng phức tạp, đòi hỏi nghành phải đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm thanh toán quốc tế ngân hàng. - Các ngân hàng thương mại nên xác lập trong nội dung hợp đồng Option thêm quyền được mua ngoại tệ khi doanh nghiệp không thực hiện quyền lựa chọn, do đối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam khi thực hiện hợp đồng quyền lựa chọn ngoài ý nghĩa về phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái còn có nhu cầu cần đảm bảo có đủ số lượng ngoại tệ để thanh toán các hợp đồng nhập khẩu khi đến hạn. KẾT LUẬN Sau khi nghiên cứu đề tài trên cơ sở vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học cùng với việc tìm hiểu thực tế tại công ty trong thời gian thực tập, có thể rút ra một kết luận sau đây: • Khái niệm chung về thanh toán quốc tế và rủi ro tài chính trong thanh toán quốc tế. Trình bày khái quát vai trò của việc phòng ngừa rủi ro, các giải pháp nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế và các nhân tố ảnh hưởng. • Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác thanh toán quốc tế của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tạp phẩm Hà Nội (TOCONTAP) và tìm hiểu thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế tại công ty trong những năm qua. • Trên cơ sở phân tích sự tác động, ảnh hưởng và vai trò của hoạt động quản trị rủi ro tài chính trong thanh toán quốc tế tới kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và dựa trên tình hình thực tế về công tác phòng ngừa tại công ty, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế tại công ty trong điều kiện Việt Nam hiện nay. • Giao dịch trong thương mại quốc tế không ngừng được mở rộng, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng phải đối đầu với nhiều rủi ro lớn hơn do đặc thù của hoạt động kinh doanh này. Rủi ro tài chính trong công tác thanh toán quốc tế của công ty cũng không phải là ngoại lệ. Dựa trên cơ sở thực tiễn tình hình trong nước thì dường như các doanh nghiệp Việt Nam “ngại” phòng chống rủi ro tài chính, chưa quan tâm một cách cụ thể về điều này như các công ty đa quốc gia đã và đang làm rất tốt. Có lý giải về điều này là do hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa có giám đốc tài chính như thông lệ thế giới, tức là chưa có người chuyên lo, tính toán và dự báo biến động của thị trường để xử lý kịp thời các vấn đề về tài chính trong hoạt động kinh doanh. Và lý do khác là vai trò của ngân hàng hiện nay trong việc hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn các dich vụ giải pháp phòng ngừa thích hợp chưa thật hiệu quả. Do vậy, nếu không lường hết các biến động của thị trường và xây dựng cho mình một chương trình quản trị rủi ro thích hợp, các doanh nghiệp nước ta sẽ gặp phải khó khăn thật sự trước những công ty nước ngoài vốn có truyền thống phòng ngừa rủi ro - điều mà hầu như đã trở thành bản năng của bất kỳ doanh nghiệp nào trong môi trường cạnh tranh toàn cầu Những kết quả nghiên cứu của luận văn chỉ lã những đóng góp nhỏ, giới hạn trong phạm vi một công ty. Chắc chắn rằng sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục được nghiên cứu sâu hơn để không ngừng hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tài chính trong thanh toán quốc tế tại công ty TOCONTAP nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nói chung. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do thời gian nghiên cứu không nhiều, trình độ còn hạn chế nên luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự quan tâm, nhận xét góp ý của các thầy cô giáo và các bạn để luận văn có được sự hoàn thiện hơn. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS Mai Thế Cường và lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ phòng XNK 6 cũng như các phòng ban liên quan khác của công ty cổ phần XNK Tạp phẩm Hà Nội (TOCONTAP) đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ 1 .Kiến nghị với cơ quan quản lý vĩ mô của nhà nước + Hoàn. động thanh toán quốc tế. Hoạt động thanh toán quốc tế có liên quan đến mối quan hệ kinh tế quốc nội cũng như quốc tế, liên quan đến luật pháp các quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THANH TOÁN QUỐC TẾ,

Từ khóa liên quan