0

Chi phí mở cửa hàng

4 1,065 8
  • Chi phí mở cửa hàng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:15

U CHI PHÍ MỞ MỘT CỬA HÀNG PS SỐ LƯNG : 1 MÁY PHOTO STICKER STT TÊN HÀNG HOÁ ĐƠN GIÁ(đồng) SỐ LƯNG THÀNH TIỀN(đồng) Thiết bò Điện BÓNG ĐÈN 1m2 9,000 04 36,000 2,028,000 Ổ CẮM ĐIỆN 30,000 02 60,000 CHUI ĐIỆN 2,000 02 4,000 DÂY ĐIỆN 5,000 05 25,000 MÁY ÉP 1,583,000 01 1,583,000 HỘP ĐÈN BÀN CẮT 320,000 01 320,000 Bàn ghế BÀN KHÁCH(NHỰA) 40,000 2 80,000 1,325,000 GHẾ KHÁCH( NHỰA) 25,000 15 375,000 BÀN ĐỂ MÁY ÉP,CẮT 500,000 01 500,000 BỤC HỒNG(NHỎ) 120,000 01 120,000 KIẾNG SOI 60,000 01 60,000 ĐỒ DÁN TƯỜNG 7,000 10 70,000 BẢNG DÁN CÓ HÌNH MẪ 40,000 01 40,000 GIÁ ĐỂ HÌNH MẪU 80,000 01 80,000 Văn phòng phẩm CATALOGE 06 652,000 HÌNH MẪU 10,000 05 50,000 DECAL 40,000 02 80,000 MÁY TÍNH 30,000 01 30,000 FILE ĐỰNG CATALOGE 24,000 01 24,000 SỔ CHI TIẾT 7,000 02 14,000 HỘP ĐỰNG GIẤY HỒNG 15,000 01 15,000 VIẾT BI 1,000 10 10,000 VIẾT XOÁ 14,000 01 14,000 LƯC CHẢI ĐẦU 1,000 02 2,000 ỐNG BƠM MỰC 7,000 01 7,000 BĂNG KEO 4,000 01 4,000 ĐỒ BẤM GIM 20,000 01 20,000 HỘP GHIM BẤM 4,000 05 20,000 HỒ DÁN 2,000 01 2,000 GIẤY HỒNG 40,000 40,000 GIẤY IN A6 (100 TỜ) 255,000 255,000 GIẤY ÉP (100 TỜ) 65,000 65,000 MỰC IN ? 06 Thbò vệ sinh SỌT ĐỰNG RÁC 7,000 01 7,000 92,200 XÔ ĐỰNG NƯỚC 15,000 01 15,000 CHỔI QUÉT NHÀ 10,000 01 10,000 CÂY LAU NHÀ 25,000 01 25,000 NƯỚC LAU KIẾNG 17,000 01 17,000 GIẤY SÚC 3,000 02 6,000 KI HỐT RÁC 12,200 01 12,200 VĂN PHÒNG CHỔI QUÉT BỤI 19,200 01 19,200 34,200 BỌC ĐỰNG HÌNH 15,000 01 15,000 MẶT BẰNG ĐẶT CỌC THUÊ THÁNG NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN 800,000 CHI PHÍ KHÁC ĐI LẠI, LIÊN HỆ 500,000 500,000 17,000,000 PHÍ KHAI TRƯƠNG 500,000 1 500,000 ĐĂNG KÝ KINH DOANH 500,000 500,000 THUẾ ĐIỆN ĐẶT CỌC MÁY 15,000,000 01 15,000,000 QUẢNG CÁO Phát sinh 500,000 21,131,400TỔNG CỘNG GHI CHÚ ổ 3 chui gắn hộp đèn gắn hộp đèn Hổ trợ để treo gift(móc khóa) bằng gỗ Hổ trợ poster trang trí trang trí X-N-T.Báo cáo chi phi boùc trong thaựng ủeỏn nụi ủaởt maựy chi phớ cho NV laộp maựy . U CHI PHÍ MỞ MỘT CỬA HÀNG PS SỐ LƯNG : 1 MÁY PHOTO STICKER STT TÊN HÀNG HOÁ ĐƠN GIÁ(đồng) SỐ LƯNG THÀNH TIỀN(đồng). ĐẶT CỌC THUÊ THÁNG NHÂN VIÊN VẬN CHUYỂN 800,000 CHI PHÍ KHÁC ĐI LẠI, LIÊN HỆ 500,000 500,000 17,000,000 PHÍ KHAI TRƯƠNG 500,000 1 500,000 ĐĂNG KÝ KINH DOANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Chi phí mở cửa hàng, Chi phí mở cửa hàng,

Hình ảnh liên quan

BẢNG DÁN CÓ HÌNH MẪ 40,000 01 40,000 - Chi phí mở cửa hàng

40.

000 01 40,000 Xem tại trang 1 của tài liệu.
34,200 BỌC ĐỰNG HÌNH 15,000 01 15,000 - Chi phí mở cửa hàng

34.

200 BỌC ĐỰNG HÌNH 15,000 01 15,000 Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan