0

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

11 2,174 8
  • KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN  HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 03:20

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System – viết tắt là FIS) Trụ sở chính: 101 Láng Hạ- Đống Đa- Hà Nội Điện thoại: +84 4 35626000 Fax: +84 4 35624850 Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng. Là thành viên của tập đoàn FPT. Từ tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Tin học của FPT thời điểm trước năm 1994, ngày nay FIS là sức mạnh hợp nhất của 3 lĩnh vực: tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm và dịch vụ tư vấn triển khai ERP. Công ty được thành lập với sứ mệnh giúp các khách hàng của mình - các tổ chức và doanh nghiệp - nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh thông qua việc tư vấn và cung cấp hệ thống công nghệ thông tin toàn diện. Quá trình hình thành: 1994: Thành lập trung tâm hệ thống thông tin FPT (FIS) và xí nghiệp giải pháp phần mềm FPT(FSS) cùng với các trung tâm khác của FPT là trung tâm máy tính, thiết bị văn phòng (FCO), trung tâm phân phối thiết bị tin học( FCD), trung tâm bảo hành(FSM) trung tâm đào tạo tin học( FIT).Từ đó ngày 31/12 được chọn là ngày thành lập FIS. 2002: FPT trở thành công ty cổ phần, FIS tiến hành thành lập FIS toàn quốc,sát nhập FCO HN,FCO HCM. 16/5/2003: Trung tâm Hệ thống thông tin trở thành công ty hệ thống thông tin , 1 trong 3 công ty chi nhánh đầu tiên của tập đoàn. 1/1/2004: thành lập trung tâm dịch vụ hoạch định phát triển nguồn nhân lực ERP FPT trực thuộc FIS. 13/8/2004 khai trương chi nhánh FIS tại Đà Nẵng , đánh dấu sự mở rộng phát triển của FIS về quy mô dịch vụ toàn quốc. Đến nay tại Việt Nam FIS đã mặt trên 6 tỉnh thành phố: Hà Nội,Tp HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang,Vũng Tàu. 9/4/2005: chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình đã ký quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên mang tên công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Công ty được thành lập trên sở tổ chức lại công ty hệ thống thông tin FPT và chi nhánh FIS tại Tp HCM, cũng trong năm này doanh số FIS vượt ngưỡng 100 triệu usd. 1/1/2007: Sát nhập công ty TNHH giải pháp phần mềm FPT (FSS) và trung tâm ERP vào FIS với mong muốn hợp nhất thành khối tích hợp hệ thống ,phát triển phần mềm và dịch vụ ERP không chỉ dẫn đầu các công ty tin học tại việt nam mà còn mục tiêu trở thành 1 công ty tin học hùng mạnh đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn CNTT lớn nhất tại thị trường việt nam.Với sự hợp nhất này FIS đã chính thức trở thành công ty CNTT với quy mô hơn 1600 nhân viên và các trung tâm hoạt động chuyên nghiệp,, chuyên sâu về CNTT cho các ngành kinh tế quan trọng, dẫn đầu về hầu hết các lĩnh vực công nghệ trên cả nước. 1/7/2008: FIS tiến hành vận hành theo cấu mới gồm 7 công ty thành viên và các trung tâm phòng ban phụ thuộc. 1/9/2009: FIS chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần với vốn điều lệ 350 tỷ VNĐ. 1.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 1.2.1 Sơ đồ tổ chức. Sơ đồ 1 : SƠ ĐỐ TỔ CHỨC CÔNG TY CP HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT. Nguồn: Nội san chính thức của công ty: tạp chí“ FIS-link”-số tháng 2/2010. Công ty Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và ban điều hành. Do trên mười một cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu trên 50% số cổ phần của công ty nên công ty ban kiểm soát. Đứng đầu hội đồng quản trị là chủ tịch hội đồng quản trị trách nhiệm trong các công việc chính sau: Các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức, huy động vốn; Các dự án đầu tư và phương án đầu tư; Chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trung hạn; Tổ chức nhân sự cao cấp; Các dự án và hợp đồng kinh tế lớn; Giám sát, chỉ đạo TGĐ FIS và các các bộ quản lý cao cấp khác trong điều hành hoạt động hàng ngày. Chủ tịch hội đồng quản trị cũng chịu trách nhiệm cao nhất trong việc xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp hành động trong nội bộ FIS; Hỗ trợ các cán bộ lãnh đạo, cán bộ kinh doanh và các công ty thành viên của FIS trong việc quản trị các khách hàng chiến lược; Tìm kiếm các hội đầu tư, kinh doanh mới ngoài mảng kinh doanh truyền thống nhằm mang lại hiệu quả, thế và lực mới cho FIS, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất với tất cả các cam kết của FIS với khách hàng, đối tác, bao gồm các cam kết bằng văn bản và các cam kết khác được xây dựng trên sự tin tưởng hợp tác lâu dài với khách hàng và đối tác. Điều hành công ty là ban giám đốc do tổng giám đốc đứng đầu- người điều hành các hoạt động của Công ty theo chế độ thủ trưởng và đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ Công ty trước pháp luật và quan quản lý nhà nước cùng với sự trợ giúp của 4 phó tổng giám đốc phụ trách các mảng riêng biệt như: phát triển thị trường, tài chính kế toán, kinh doanh và toàn cầu hóa. Nhằm phối hợp hiệu quả và huy động tối đa nguồn lực để phục vụ khách hàng, FIS bố trí các chi nhánh tại Tp HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha trang và Cần thơ cùng 7 công ty con, 3 Trung tâm chuyên sâu theo các lĩnh vực. Các chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm của công ty hiểu rõ nghiệp vụ của khách hàng và sẵn sàng đáp ứng họ ở từng lĩnh vực.  Chi nhánh FIS tại Tp. HCM, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Cần Thơ  Công ty TNHH Hệ thống Thông tin (HTTT) Ngân hàng- Tài chính FPTCông ty TNHH HTTT Tài chính- An ninh – Giáo dục FPTCông ty TNHH HTTT Viễn thông và Dịch vụ công FPTCông ty TNHH Dịch vụ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp( ERP) FPTCông ty TNHH Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPTCông ty TNHH Giải pháp Tài chính công FPTCông ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT Miền Nam  Trung tâm Hạ tầng Công nghệ thông tin  Trung tâm Phát triển thương mại toàn cầu  Trung tâm dịch vụ gia công quy trình doanh nghiệp( BPO). Đảm bảo hoạt động cho FIS là 9 ban chức năng phụ trách các mảng công việc: Tài chính, Nhân sự, Kế hoạch kinh doanh, Chất lượng, Hành chính, Truyền thông, Thông tin, Thầu và Pháp chế, Tổng hội. 1.2.2. Tình hình nhân sự. Hiện nay công ty 2030 cán bộ công nhân viên (tháng 2/2010), phần lớn là kỹ sư CNTT và cử nhân kinh tế, về trình độ của CBCNV trong công ty thể mô tả ở bảng dưới đây: Bảng1 : Tình hình nhân sự trong Công ty hệ thống thông tin FPT (Đơn vị: người) Trình độ Nam Tỷ lệ Nữ Tỷ lệ Tổng Trung cấp 85 4,187% 15 0,743% 4,93% Cao đẳng 243 11,970% 116 5,71% 17,68% Đại học 1064 52,413% 488 24,037% 76,45% Trên đại học 7 0,349% 12 0,551% 0,9% Tổng 1399 68,919% 631 31,081% 100% (Nguồn: Phòng nhân sự Công ty hệ thống thông tin FPT) Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy do đặc thù của sản phẩm kinh doanh (phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin) nên số lượng nhân viên chủ yếu là nam chiếm 68,919% trong khi nữ chiếm 31,081%. Trình độ nhân viên khá cao và đồng đều, trên đại học chiếm 0.9%, đại học chiếm đa số với 76.45%, cao đẳng 17.68% và trung cấp chiếm 4.93%. 1.3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.3.1. Lĩnh vực hoạt động. Tích hợp các hệ thống CNTT, bao gồm: • Hệ thống mạng • Hệ thống máy chủ • Hệ thống bảo mật • Hệ thống lưu trữ • Hệ thống trung tâm dữ liệu • Hệ thống dự phòng và phục hồi sau thảm họa • Giải pháp tòa nhà thông minh Cung cấp các giải pháp phần mềm cho các lĩnh vực • Tài chính ngân hàng • An ninh quốc phòng • Bưu chính - Viễn thông • Chính phủ điện tử • Doanh nghiệp • Giáo dục • Y tế • Giao thông vận tải Cung cấp các dịch vụ. • Tư vấn hệ thống thông tin • Bảo hành bảo trì hệ thống thông tin • Contact center • Data center • eProcess ( quy trình điện tử) • BPO ( cho thuê các quy trình nghiệp vụ) • Các dịch vụ GIS (triển khai hệ thống thông tin địa lý) Gần 20 năm sát cánh cùng khách hàng, không ngừng nghiên cứu và phát triển, hiện tại FIS chuyên sâu vào lĩnh vực phát triển phần mềm ứng dụng chất lượng đẳng cấp quốc tế trong các ngành như ngân hàng tài chính,viễn thông, chính phủ, doanh nghiệp, tập trung vào các ngành kinh tế quan trọng. Phần mềm ứng dụng của FIS giúp các tổ chức nâng cao khả năng cạnh tranh, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao vị thế trên thị trường. Trong lĩnh vực ngân hàng tài chính sản phẩm core banking Smartbank của FIS được triển khai và ứng dụng tại 25 ngân hàng trong và ngoài nước như Habubank, Sacombank, ngân hàng Publick Bank Lao, ngân hàng BCEL Lao, ngân hàng Publick Bank Cambodia, ngân hàng Lào Việt…Trong lĩnh vực viễn thông FIS cung cấp phần mềm tính cước và chăm sóc khách cho hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ở Việt Nam, Lào, Campuchia như VMS Mobiphone, Viettel, Beeline, Hà nội Telecom, EVN Telecom, Starphone, Tigo…. Trong mảng tài chính công FIS là đối tác lâu dài và tận tụy của Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Hải quan, Kho bạc…những phần mềm phục vụ tài chính công như hệ thống quản lý thuế, cấp phát ngân sách, thuế thu nhập cá nhân, phần mềm kế toán kho bạc, hải quan điện tử…đều do FIS xây dựng thiết kế phát triển. Ngoài ra công ty còn phát triển phần mềm ứng dụng cho các lĩnh vực như chính phủ điện tử ( eGOV) cho trên 20 tỉnh thành trên cả nước. 1.3.2. Tình hình kinh doanh của công ty những năm qua. Mặc dù nền kinh tế Việt nam và thế giới năm 2009 gặp nhiều khó khăn, thị trường CNTT Việt Nam và thế giới tăng trưởng thấp, nhưng với sự lãnh đạo và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của HĐQT, với thế và lực đang có, với sự điều hành linh hoạt và quyết đoán của ban điều hành, sự nỗ lực cao độ của các cán bộ quản lý các cấp cũng như của toàn bộ các thành viên, FIS đã vượt qua năm 2009 với những kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Năm 2009 là năm đầu tiên tất cả các đơn vị và công ty thành viên đều kinh doanh lãi. Nhóm công ty lãi từ 12 tỷ đến 20 tỷ đồng bao gồm Trung tâm INF, ENT Hồ Chí Minh, các công ty Dịch vụ CNTT FPT, Giải pháp phần mềm FPT, Giải pháp Tài chính công FPT. Nhóm công ty lãi trên 40 tỷ đồng bao gồm các công ty Dịch vụ quản lý và hoạch định nguồn lực ERP, Hệ thống thông tin Viễn thông và dịch vụ công, Hệ thống thông tin Ngân hàng Tài chính. Đặc biệt lĩnh vực Toàn cầu hóa đã vượt qua ngưỡng Breakeven( hòa vốn) với doanh số 36,5 tỷ lợi nhuận 6 tỷ VNĐ. Mặc dù trong năm 2009 gặp khó khăn do tình hình kinh tế nhiều biến động nhưng công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để cán đích với kết quả ấn tượng. Doanh thu 2.994,6 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2008, hoàn thành 90,4% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 414,8 tỷ đồng, hoàn thành 108,3% kế hoạch năm 2009 và tăng trưởng 29,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 339.8 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ. Bảng 2: Doanh thu và lợi nhuận 2 năm liên tiếp. (Đơn vị: triệu đồng ) Chỉ tiêu Thực hiện 2008 Thực hiện 2009 Tăng trưởng Doanh thu 2.769.412 2.994.634 8% Tổng lợi nhuận trước thuế 319.072 414.791 30% Tổng lợi nhuận sau thuế 283.891 339.864 20% Lợi nhuận sau thuế công ty cổ phần 156.930 Lãi trên một cổ phiếu. 4.484 Ghi chú: Số liệu năm 2009 trích dẫn từ Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,Doanh số là doanh số đã trừ tất cả doanh số giao dịch nội bộ theo chuẩn hạch toán quốc tế). Nguồn: Báo cáo của ban giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên tháng 2/2010. Bảng 3: Doanh thu và lợi nhuận của công ty từ năm 2005-2009 (Đơnvị:triệu đồng) Năm 2005 2006 2007 2008 2009 Doanh thu 1 229 458 1 837 527 1 889 387 2 769 421 2 994 638 Lợi nhuận sau thuế 52 803 108 089 158 700 283 891 339 864 Nguồn: FIS-profile-2005/2009.pdf Dựa vào bảng trên ta biểu đồ so sánh doanh thu và lợi nhuận của công ty từ năm 2005-2009 Biểu đồ 1: Doanh thu của FIS từ năm 2005-2009 (Đơnvị:triệu đồng) Doanh thu tăng nhanh trong 5 năm gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2008-2009 từ 1 lên 2 và xấp sỉ 3 nghìn tỷ đồng đã cho thấy việc liên tục đổi mới công nghệ, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị trường đã tạo thế và lực mới cho công ty trong lĩnh vực CNTT Biểu đồ 2: Lợi nhuận sau thuế công ty giai đoạn 2005-2009 ( Đơn vị: triệu đồng) Lợi nhuận sau thuế tăng rất nhanh, nếu năm 2005 chỉ là khoảng 2 con số( 53 tỷ VNĐ) thì sau 4 năm đã tăng lên 3 con số( sấp xỉ 340 tỷ VNĐ). Trung bình mỗi năm lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 150%, đó là một con số mà không phải bất kỳ công ty CNTT nào cũng đạt được. Năm 2009 công ty đã thực hiện tốt việc chuyển hướng kinh doanh sang phần mềm và dịch vụ với việc nâng tỷ trọng doanh số phần mềm và dịch vụ công nghệ lên 17.7 % so với năm 2008 là 15%. Đây cũng là nguyên nhân giúp cho công ty đạt mức lợi nhuận cao trong năm 2009. Hướng phát triển của FIS trong năm 2010 tỷ trọng phần mềm và dịch vụ sẽ chiếm 20->21% doanh số toàn công ty. Bảng 4: Tỷ trọng doanh số giữa các lĩnh vực kinh doanh. Đơn vị: % Lĩnh vực Thực hiện 2008 Thực hiện 2009 Tích hợp hệ thống 85.2% 82.4% Phần mềm 9.7% 12.3% Dịch vụ 5.2% 5.3% Tổng 100% 100% Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh FIS 2009 Về thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước, trong năm 2009 công ty đã nộp ngân sách nhà nước 96 tỷ VNĐ. Về tình hình tài chính  Khả năng sinh lời: Bảng 5: Các chỉ số thể hiện khả năng sinh lời giai đoạn 2007-2009 Đơn vị: % Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Lãi gộp/Doanh thu 20.3% 20.8% 23.1% Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu 9.6% 11.6% 13.9% Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 8.4% 10.3% 11.3% Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 17% 25.4% 23.7% Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 78.4% 111.4% 95.2% Nguồn: Báo cáo của ban giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên 2/2010 Các chỉ số sinh lời năm 2009 thể hiện sự nố lực vượt bậc của FIS trong kinh doanh.Tỷ lệ lãi gộp doanh thu của công ty không ngừng tăng trưởng, năm 2009 đạt 23.1% so với 20.8% năm 2008. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là định hướng chuyển dịch sang các sản phẩm công nghệ cao và tập trung phát triển công nghệ phần mềm, cũng nhờ định hướng đó mà kết thúc năm 2009 chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu của công ty tăng so với năm 2008 và dự định năm 2010 còn đạt tỷ lệ cao hơn nữa.  Hệ số thanh toán Bảng 6: Hệ số thanh toán công ty giai đoạn 2007-2009 Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Hệ số thanh toán hiện thời 1.32 1.2 1.36 Hệ số thanh toán nhanh 1.00 0.84 1.21 Nguồn: Báo cáo của ban giám đốc tại đại hội cổ đông thường niên 2/2010 Các hệ số thanh toán được duy trì ở mức an toàn trong năm, đảm bảo khả năng quá trình kinh doanh được thông suốt. Đặc biệt hệ số thanh toán nhanh được cải thiện đáng kể do nỗi lực tối đa của cán bộ công nhân viên công ty trong việc thúc đẩy triển [...]... Thay đổi vốn cổ phần: Cuối tháng 8 năm 2009 công ty đã cổ phần hóa và nâng vốn điều lệ từ 250 tỷ lên 350 tỷ trong đó FPT chiếm 95% tổng vốn điều lệ, cán bộ công nhân của FIS nắm giữ 5% còn lại Tóm lại công ty cổ phần hệ thống thống thông tin FPT trực thuộc tập đoàn FPT là 1 trong những doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây... công nợ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý vốn, tài sản của công ty và giảm chi phí vốn cho danh nghiệp Trong năm 2010 ban điều hành FIS sẽ tiếp tục duy trì mức độ an toàn về vốn lưu động và không ngừng đổi mới phương pháp quản trị để đảm bảo vòng quay vốn luôn giữ ở mức tốt nhất thể được, tăng nhanh vòng quay vốn trong năm 2010 Thay đổi vốn cổ phần: Cuối tháng 8 năm 2009 công ty đã cổ. .. khá ấn tượng Trong tương lai FIS chiến lược tích hợp hệ thống thông tin hướng ra toàn cầu bao gồm bán các gói giải pháp phần mềm do FIS phát triển và cho thuê nguồn lực CNTT ra nước ngoài, vì vậy hoạt động nhập khẩu đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công ty Bằng nhập khẩu công ty thể bổ sung các thiết bị CNTT phục vụ cho việc sản xuất phần mềm, cung cấp các dịch vụ CNTT đồng thời phục vụ . KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information. lập công ty TNHH 1 thành viên mang tên công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Công ty được thành lập trên cơ sở tổ chức lại công ty hệ thống thông tin FPT
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT, KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy do đặc thù của sản phẩm kinh doanh (phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin) nên số lượng nhân viên chủ yếu là nam chiếm  68,919% trong khi nữ chiếm 31,081% - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN  HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT

a.

vào bảng số liệu trên ta thấy do đặc thù của sản phẩm kinh doanh (phần mềm và các dịch vụ công nghệ thông tin) nên số lượng nhân viên chủ yếu là nam chiếm 68,919% trong khi nữ chiếm 31,081% Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan