0

SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

9 91 0
  • SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 04:27

Đề tài“Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học” làm đề tài nghiên cứu và tập trung vào đối tượng học sinh lớp Bốn. Với nghiên cứu đề tài này, sẽ góp phần nào giúp mình và học sinh dần khắc phục những khó khăn trên, để việc dạy nghe môn Tiếng Anh trong nhà trường đạt hiệu quả tốt hơn. Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học Phần 1. Thực trạng đề tài Mục tiêu của mơn Tiếng Anh nhằm hình thành và phát triển ở học sinh  những kiến thức kỹ năng cơ bản về Tiếng Anh, những phẩm chất trí tuệ cần  thiết để  tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động  Cả  bốn kỹ  năng  nghe, nói, đọc, viết đều được quan tâm và phối hợp trong các bài tập cũng  như các hoạt động trên lớp. Một trong 4 kỹ năng mà người học Tiếng Anh nói  chung, học sinh tiểu học nói riêng, thường gặp những khó khăn nhất định  trong q trình học là kỹ năng nghe. Qua kiểm tra kỹ năng nghe của học sinh   khối lớp Bốn với tổng số 139 học sinh mà tơi nhận phân cơng trong năm học   này, kết quả như sau: Tổng số  Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành học sinh Số  Tỷ lệ Số  Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) (%) 139 11 7.91 52 37.41 76 54.68 Có  rất nhiều ngun nhân dẫn đến kết quả trên, nhưng chủ yếu là học  sinh chưa có phương pháp rèn luyện phù hợp.Trên thực tế, để  có được kỹ  năng nghe Tiếng Anh tốt thì người học ngoại ngữ phải có q trình luyện tập  nghe thường xun, lâu dài với những hình thức và nội dung nghe khác nhau   Trước thực trạng trên, tơi chọn vấn đề  “Một số  biện pháp rèn luyện kỹ  năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học”  làm đề tài nghiên cứu và tập  trung vào đối tượng học sinh lớp Bốn.  Với nghiên cứu đề  tài này, tơi mong  muốn bước đầu sẽ góp phần nào giúp mình và học sinh dần khắc phục những   khó khăn trên, để  việc dạy nghe mơn Tiếng Anh trong nhà trường đạt hiệu  quả tốt hơn.   Phần 2. Nội dung cần giải quyết Bản thân tơi thấy rõ vai trị và nhiệm vụ của một giáo viên dạy Tiếng  Anh, tơi đưa ra các nội dung cần giải quyết trong vấn đề  luyện nghe Tiếng  Anh cho học sinh, như sau: 1. Giáo viên cần thực hiện tốt tiến trình dạy nghe 2. Áp dụng đa dạng hình thức tổ chức dạy kỹ năng nghe.  3. Một số hình thức thực tế rèn luyện kỹ năng nghe Phần 3. Biện pháp giải quyết Giáo viên cần thực hiện tốt tiến trình dạy nghe Tiến   trình       tiết   dạy   nghe   phải   trải   qua     giai   đoạn:   Pre   –   Listening, While – Listening và Post – Listening. Tiến trình dạy học này khơng  những giúp học sinh hiểu, nắm bài mà cịn giúp các em có thể  sử  dụng kỹ  Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học năng nghe trong giao tiếp thực tế. Song vấn đề  tiên quyết là giáo viên cần   phải xác định tốt, rõ ràng mục đích nhiệm vụ trong những giai đoạn tiếp theo 1.1. Pre – Listening: (Trước khi nghe) Các thủ  thuật dùng trong giai đoạn này là: True/False Prediction, Open  Prediction, Ordering, Pre – Questions Là giai đoạn giúp học sinh có định hướng, suy nghĩ về  đề  tài hay tình  huống trước khi học sinh nghe ­ Giáo viên nên tạo tâm thế chuẩn bị làm bài nghe cho học sinh bằng cách   dẫn dắt, gợi mở, đưa câu hỏi về  chủ  đề  bài nghe, yêu cầu học sinh   quan sát tranh, đọc từ  và đốn xem các em chuẩn bị  nghe chủ  đề  gì, ai   sắp nói với ai … ­ Giáo viên có thể  u cầu học sinh làm việc theo nhóm đốn sơ  bộ  về  nội dung sắp nghe thơng qua tranh hay tình huống bài nghe, nhưng vấn  đề quan trọng là tạo hứng thú cho các em trước khi nghe ­ Giáo viên giúp các em lường trước những khó khăn có thể gặp phải về  cách phát âm hay cấu trúc mới, các kiến thức nền… ­ Cuối cùng giáo viên nói rõ cho học sinh biết các em sẽ  được nghe bao   nhiêu lần và hướng dẫn u cầu nhiệm vụ khi nghe (chọn đúng, sai, trả  lời câu hỏi…) Ví dụ: Tơi u cầu học sinh nghe và đánh dấu chọn vào bài tập dưới đây: Đầu tiên, tơi sẽ u cầu học sinh quan sát 6 đồng hồ trong 2 câu bài tập  và làm việc theo nhóm đơi: hỏi, trả  lời thời gian trong từng hình bằng câu  “What time is it?  ­> It’s ….”. Kế đó, tơi sẽ hỏi và học sinh trả lời từng tranh   đồng thời ơn lại cách nói giờ    các thời điểm cụ  thể  trong Tiếng Anh (giờ  chẵn, 15 phút, 30 phút và 45 phút) để giúp các em nghe tốt hơn. Cuối cùng, tơi  nói rõ cho học sinh biết sẽ được nghe 3 lần và đánh dấu chọn vào câu trả lời.  1.2. While – Listening (Trong q trình nghe) Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học Các   thủ   thuật   dùng     giai   đoạn     là:   Selecting,   Deliberate   Mistakes, Grids, Listen and Draw, Comprehension Questions… Đây là giai đoạn mà   đó học sinh có cơ  hội luyện tập.  Ở  giai đoạn  này, giáo viên đưa ra các dạng bài tập u cầu học sinh thực hiện. Học sinh có   thể mắc lỗi  ở giai đoạn này, vì vậy giáo viên chú ý cần sửa lỗi cho học sinh   và đưa ra  các phương án trả lời đúng Với bài tập ví dụ    phần Pre­listening, tơi mở  đĩa cho học sinh nghe 3  lần (Nếu nội dung khó có thể cho các em nghe 4 lần). Lần đầu: Giúp học sinh   làm quen với bài nghe, hiểu bao qt nội dung bài nghe. Lần thứ  hai: Nghe   thơng tin chính xác để chọn đáp án đúng. Lần thứ ba: Nghe và kiểm tra lại đáp  án đã làm. Sau đó, tơi cho học sinh đổi chéo bài với bạn kế  bên, tơi nghĩ với   các em sẽ  rất thích hình thức này vì nhìn chung các em tiểu học rất muốn   được làm “giáo viên” và học sinh sẽ  tập trung cao hơn khi sửa bài. Kế  tiếp,   tơi u cầu học sinh trả  bài cho bạn và gọi học sinh cho đáp án với sự  giải   thích. Cuối cùng, tơi chốt lại đáp án đúng 1. b; 2.b, kiểm tra kết quả  cụ  thể  của từng học sinh,tun dương các bạn làm đúng và khuyến khích các bạn  làm chưa đúng Hoặc, tơi sẽ  tổ  chức học sinh thảo luận nhóm 4, phát bảng phụ  và u cầu   các nhóm viết đáp án vào bảng, sau đó gọi từng nhóm lên trình bày đáp án  cùng với sự giải thích cho đáp án của nhóm. Qua đó, học sinh có thể phát huy  thêm kỹ năng nghe, nói và thuyết trình bằng Tiếng Anh. u cầu học sinh các  nhóm nhận xét và sửa bài cho bạn. Cuối cùng, tơi chốt lại đáp án đúng 1. b;   2.b, nhận xét đáp án và phần thuyết trình của từng nhóm, tun dương các  đúng làm đúng và khuyến khích các nhóm làm chưa đúng 1.3  Post – Listening (Sau khi nghe) Các thủ  thuật dùng trong giai đoạn này là: Roleplay, Recall, the story,   Write ­ it ­ up, Further Practice   Đây là giai đoạn luyện tập sau khi nghe,   giai đoạn này học sinh sử  dụng những kiến thức, kỹ  năng ngơn ngữ  đã được luyện tập   giai đoạn  “While ­ Listening" vào các tình huống giao tiếp thực tế, có ý nghĩa. Giáo viên  cần phải kết hợp các kỹ năng khác để phát triển mở rộng thêm bài nghe như  recall, write ­ it ­ up, discussion, playing game… Ví dụ:  Để  giúp các em sử dụng những kiến thức hỏi và trả  lời về  thời gian   bằng Tiếng Anh trong giao tiếp thực tế tơi đã: + Thứ nhất, Tổ chức trị chơi “Passing the secret! (Chuyền bí mật)”.Tơi  chia học sinh thành từng nhóm nhỏ  (6 em), u cầu các em xếp thành 1 hàng   dọc (với hình thức này sẽ  làm các bé tị mị là xếp hàng để  làm gì và thích   Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học tham gia vào hoạt động hơn.). Sau đó học sinh ở vị trí số 1 của từng nhóm sẽ  lên kế bên giáo viên, giáo viên sẽ thì thầm một câu nói có liên quan đến thời   gian (ví dụ: I get up at 6 o’clock.) cho học sinh 1 nghe. Học sinh 1 sẽ về thì  thầm cho học sinh 2 nghe và lần lượt đến học sinh 6. Học sinh 6 có nhiệm vụ  là đọc lớn câu nói đã được nghe. Tơi sẽ  quan sát, nghe và ghi nhận nhóm có  đáp án đúng. Kế tiếp là thay phiên học sinh 2 cho đến học sinh 6. Cuối cùng,   tơi nhận xét và tổng kết thi đua, tun dương các nhóm có nhiều đáp án đúng   và khuyến khích các nhóm chưa đúng nhiều. Từ  hoạt động trên, các em sẽ  phát huy được kỹ năng nghe, nói về thời gian, độ phản xạ nhanh hơn và nâng   cao tinh thần đồng đội + Thứ hai, tơi giao bài tập về nhà cho học sinh, u cầu các em viết về  thời gian biểu các hoạt động trong một ngày theo cấu trúc đã được học trong   bài trước. Sau đó, các em sẽ trình bày trước lớp vào tiết học kế tiếp. Tơi đưa   ra một số  câu hỏi gợi ý: “What time do you get up?, What time do you have   breaskfast?, What time do you go to school?, What time do you have lunch?,  What time do you go home?, What time do you have dinner?; What time do you  do exercises?; What time do you go to bed?”. Học sinh sẽ nghe thuy ết trình và   đặt câu hỏi theo hướng dẫn trên. Tơi nhận xét và sửa lỗi cho học sinh, tun  dương các học sinh hồn thành tốt và hồn thành bài tập; khuyến khích và  nhắc nhở những học sinh làm chưa tốt hoặc chưa làm. Từ  hoạt động trên sẽ  giúp các bé phát huy kỹ  năng nghe, nói, đọc và viết; mạnh dạn và tự  tin hơn   khi thuyết trình trong lớp, trong các cuộc giao tiếp thực tế đồng thời nâng cao  tinh thần tự học Tiếng Anh ở nhà cho trẻ +   Cung   cấp   thêm   tên   tài   liệu,   trang   mạng   (Tienganh   123,   youtube,   sachmem.vn, IOE ) có liên quan đến chủ  đề  đã học để  các bé rèn luyện kỹ  năng nghe kết hợp các kỹ năng khác ở nhà 2. Áp dụng đa dạng hình thức tổ chức dạy kỹ năng nghe Để học học tốt mơn Tiếng Anh và quan trọng là để trẻ vận dụng được   từ đó phát triển khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt trong các cấp học sau này   Chúng ta cần hiểu rõ tâm lý trẻ trước khi áp dụng một phương pháp dạy mới.  Học sinh tiểu học trẻ cịn ham chơi, đang ở tuổi ăn, tuổi ngủ, tưổi chơi. Dựa   vào tâm lý này của trẻ, hãy làm cho trẻ thấy việc học tiếng Anh như một trị  chơi hay nói cách khác lồng vui chơi trong việc dạy – học Tiếng Anh. Ngồi   các thủ thuật được biên soạn trong sách hướng dẫn, bản thân tơi cịn sử dụng  một số giải pháp (thủ  thuật) dưới đây trong q trình giảng dạy của mình và  tự  nhận thấy chúng thật sự  có hiệu quả  trong việc lơi cuốn sự  chú ý, sự  tập   trung của học sinh Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học 2.1. Thẻ hoa Chỉ với hình thức đơn giản là tơi vẽ một bơng hoa lên bảng, và u cầu   học sinh hoạt động theo nhóm viết các từ  theo chủ  điểm ở  tâm hoa. Phương   pháp này thu hút được sự chú ý của học sinh ngay từ khi tơi tiến hành vẽ hoa,   trẻ  nhìn chăm chú lên bảng xem tơi vẽ  hoa gì, chủ  điểm gì. Thường thì tơi  chia lớp thành 4 nhóm theo bốn dãy bàn trong lớp học. Sau lệnh gõ lần lượt   học sinh trong nhóm sẽ  lên viết, mỗi một học sinh sẽ  chỉ  lên viết một từ   Cuối cùng tơi u cầu các nhóm nhận xét bổ  sung cho nhau và tơi thưởng cả  nhóm theo số lượng từ đúng mà các nhóm viết được. Đặc biệt là biểu dương   nhóm có kết quả đúng nhiều, học sinh cảm thấy rất hào hứng. Với thủ thuật  này cùng một lúc giúp học sinh nhớ lại những từ  cùng nhóm, từ  đó khắc sâu  Ví dụ: Chủ đề: Food (thức ăn) ric e por Foo k d be ef bre ad Fi sh toa 2.2. Hình vẽ ngộ nghĩnh st Ngồi sử dụng các hình vẽ trên thẻ từ, ở chương trình Tiếng Anh lớp 4   có những hình rất dễ vẽ như: con cá, cái cặp, cuốn sách Những hình vẽ ngộ  nghĩnh này sẽ gây sự chú ý cao độ từ phía trẻ, trẻ con thường rất tị mị, trước  hết chúng xem cơ giáo vẽ con gì, cái gì, đẹp hay xấu và để lại cho trẻ dấu ấn  dễ  nhớ, mà lại khắc sâu. Nhìn vào hình vẽ  trẻ  sẽ  đọc từ  vựng tương  ứng  hoặc viết từ xuống dưới hình hay đặt câu có chứa từ  của hình vẽ  minh họa.  Với một hình vẽ  nhưng có thể  giới thiệu cho học sinh nhiều tình huống sử  dụng khác nhau Ví dụ: Với bức tranh vẽ  một con cá tơi có thể  u cầu học sinh hồn thành  bốn câu sau: I like .( fish)    My favourite food is ( fish) I have  ( a fish) This .is for you ( fish)  Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học Hoặc cũng những hình vẽ  này chúng ta có thể  giúp học sinh phân biệt   được những cụm từ, dạng số ít và số nhiều cũng như nhớ từ nhanh Ví dụ: Với một bức tranh vẽ hai chú gấu tơi đưa ra một câu với ba lựa chọn  như sau. Tơi giúp học sinh phân tích tranh với câu hỏi: “What are they? (Họ là  ai?); How many? (có bao nhiêu?); single or plural (số  ít hay số  nhiều)”. u  cầu học sinh chọn đáp án, sau đó tơi sửa bài và nhận xét cho học sinh                             1. The   can climb                             A. bear                 B. bears               C. tigers  2.3. Ngơn ngữ cơ thể Ngồi thủ thuật dung thẻ từ, vẽ tranh, tơi cịn sử dụng ngơn ngữ cơ thể  để  biểu đạt: tiếng con vật (chim, hổ, mèo ) hành động ( nhảy, hát ). Học  sinh sẽ đốn từ qua điệu bộ cử chỉ của tơi hay có thể bắt chước vừa đọc, vừa  làm điệu bộ. Thủ thuật này lơi cuốn tồn bộ các em tham gia bởi trẻ có cơ hội   được thể  hiện năng khiếu của mình. Qua đó giúp trẻ  hình thành sự  độc lập,  sự tự tin và khắc sâu từ hơn 2.4. Vỗ tay theo nhịp Đây là một hình thức gần giống như thủ thuật “repitation drill”, với thủ  thuật này trẻ cần tập trung cao độ, mắt nhìn và tai nghe để phản xạ nhanh lại   theo u cầu của giáo viên. Giáo viên dùng những thẻ của bộ sách giáo khoa,  giáo viên đưa thẻ (hình vẽ minh họa) và đọc từ  tương ứng. Nếu từ giáo viên  đọc là từ  của hình vẽ  thì học sinh đọc theo và vỗ  tay, nếu từ  giáo viên đọc  khơng đúng với hình vẽ  thì học sinh đọc to từ  chúng tìm ra nhưng khơng vỗ  tay. Như vậy tiết học sẽ trở nên sơi nổi và học sinh sẽ được củng cố từ vựng   một cách hào hứng 2.5. Tổ chức trị chơi “Về đích”    Trong thủ  thuật này tơi tổ  chức cho cả  lớp cùng hoạt động cùng theo  dõi phần thực hành của bạn và của mình. Tơi đưa ra một mẫu câu, học sinh  lần lượt đặt các câu tương tự  nhưng người sau khơng được lặp lại ý của  người trước. Người trước đề  cập đến người sau, và người cuối cùng sẽ  là  người may mắn, được cả  lớp cho một tràng pháo tay. Do đó tất cả đều phải   thật sự lắng nghe để xem bạn nhắc đến ai và từ gì rồi qua đó người giáo viên  đã giúp học sinh nhớ  ngữ  pháp, nhớ  từ  cũng như  là rèn sự  tập trung. Đồng   thời rèn được cho học sinh 2 kĩ năng nghe, nói cùng một lúc Ví dụ: Với mẫu câu:  This   is for you,                     Tom says:  This hat is for you, Linh                    Linh says: This fish is for you, Hồng                    Hồng says: 3. Một số hình thức thực tế rèn luyện kỹ năng nghe Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học 3.1. Tham gia vào các Câu lạc bộ tiếng Anh Ở  đâu  học  Tiếng  Anh  thì   đó sẽ  có các câu lạc bộ   Tiếng Anh. Tơi  động viên và khuyến khích học sinh tham gia vào câu lạc bộ  Tiếng Anh của  trường. Ở đó các em sẽ được tiếp xúc, nói chuyện bằng Tiếng Anh theo chủ  điểm hàng tháng với các bạn có cùng niềm đam mê học Tiếng Anh. Học sinh  có thể ở rất nhiều lứa tuổi cũng như trình độ khác nhau. Vì vậy, khi tham gia   vào những câu lạc bộ tiếng Anh học sinh sẽ có một cơ hội tuyệt vời để luyện  nói và nghe Tiếng Anh, mở rộng quan hệ cũng như trau dồi thêm về kỹ năng  giao tiếp và kiến thức xã hội 3.2. Học Tiếng Anh thơng qua các bài hát, phim hoạt hình, video các cuộc  nói chuyện của người bản xứ Tơi khuyến khích học sinh hãy nghe những bài hát tiếng Anh mà các em  thích, nhắc lại lời và hát theo nhạc. Hát đi hát lại nhiều lần  để thuộc lời và  hát được tự  nhiên hơn. Việc này sẽ  giúp cải thiện trí nhớ  của em khi nghe   tiếng Anh và phát triển những âm cơ bản mà em cần để phát âm chuẩn Tơi cung cấp tên một số  bài hát thơng dụng bằng tiếng Anh cho học  sinh để các bé tìm và nghe ở nhà. Bên cạnh đó các bé có thể nghe thêm trên ti   vi và tập hát theo. Từ việc làm đó sẽ giúp các bé cải thiện được kỹ năng nghe  và nói Vào khoảng 5 phút cuối của tiết học, tơi sẽ  cho các em giải trí bằng   cách nghe một bài hát ngắn, một đoạn phim ngắn hay một video các cuộc trị   chuyện thực tế của người bản xứ. Việc này sẽ  giúp các em thư  giãn sau tiết  học, phát triển kỹ năng nghe, nói và tăng cường tốc độ nghe 3.3. Hãy tham gia vào việc học từ vựng         Việc học từ vựng rất quan trọng, vì nếu các em muốn nghe, nói chuyện  một cách lưu lốt mà lại khơng có nhiều vốn từ vựng thì có nghĩa là cuộc nói  chuyện đó các em chưa thể chuyển hết ý mà mình muốn nói cho người nghe   Tơi chỉ các em phương pháp học từ vựng theo kinh nghiệm cá nhân. Mỗi ngày  các em có thể học 10 từ vựng theo chủ đề, vậy trong một tháng các em đã có   trong tay 300 từ, một năm các em có 3.600 từ. Bên cạnh đó, các em có thể học   từ vựng thơng qua việc đọc sách, đọc truyện và học các từ mới có in trên bao  bì bánh, kẹo mà các em thấy  Các em sẽ dùng từ vựng, kết hợp với cấu trúc  câu vào thực tế  để  có thể  luyện nghe, nói một cách tự  tin hơn và hiểu biết  3.4. Tinh thần tự học Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học Tơi sẽ cung cấp thêm cho các em một tên sách luyện nghe như Starters,  Movers, Flyers, American English book…các em sẽ  tìm mua và luyện nghe  ở  nhà. Ngồi ra, với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin hiện nay, học sinh lớp   4 đã có thể sử dụng email thành thạo. Tơi sẽ gửi tài liệu qua thư điện tử cho  những học sinh có nhu cầu luyện nghe thêm. Việc này sẽ  giúp các em tiết  kiệm thời gian và chi phí mua sách. Đồng thời nâng cao kỹ  năng nghe tiếng   Anh và kỹ năng sử dụng thư điện tử cho các em. Tơi sẽ  hỗ  trợ  giải đáp thắc  mắc cho học sinh trong giờ ra chơi hoặc trong thời gian rảnh Phần IV. Kết quả đạt được Với việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này, bản thân tơi đã đạt  được một số  kết quả  khả  quan.  Trước hết, những kinh nghiệm này rất phù  hợp với chương trình sách giáo khoa mới. Học sinh có hứng thú học tập hơn,   tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời cũng rất linh   hoạt trong việc thực hiện nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức và phát triển kỹ năng.  Khơng khí học tập trong lớp ln sơi nổi, nhẹ  nhàng. Học sinh có cơ  hội để  khẳng định mình, khơng cịn lúng túng, lo ngại khi bước vào giờ học. các tiết  học trở  nên sơi nổi, học sinh chủ  động lĩnh hội tri thức, tham gia thực hành  nhiều hơn, tự tin hơn. Dưới đây là bảng kết quả kiểm tra kỹ năng nghe từng   giai đoạn: giữa học kì I, cuối học kỳ I và giữa học kỳ II của khối lớp Bốn với   tổng số 139 bài nghe, cụ thể như sau: Tổng   số  Giai  Đánh giá học sinh đoạn 139 Giữa  học  kỳ I Cuối  học  kỳ I   Giữ a học  kỳ II Kết quả sau thực nghiệm Số lượng Tỉ lệ Hoàn thành tốt 18 12.94 % Hoàn thành 53 38.13 % Chưa hoàn thành 68 48.93 % Hoàn thành tốt 24 17.27 % Hoàn thành 56 40.29 % Chưa hoàn thành 59 42.44 % Hoàn thành tốt 35 27.18 % Hoàn thành 77 55.39 % Chưa hoàn thành 27 17.43 % Bảng so sánh đối chiếu: Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân                                     Trang  Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu  học Đánh giá Khối Bốn Hoàn thành tốt Tăng  19.27% Hoàn thành Tăng 17.98% Chưa hồn thành Giảm  37.25% Phần V. Kết luận 1. Tóm lược giải pháp Sau khi áp dụng thành cơng đề  tài “Một số  biện pháp rèn luyện kỹ  năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu h ọc”   tơi đã bước đầu đạt được  những kết quả đáng kể và kinh nghiệm q báu của bản thân. Học Tiếng Anh  là một q trình lâu dài và khó nhọc đối với học sinh tiểu học. Vì vậy,  để  thực hiện một tiết dạy nghe có hiệu quả  giáo viên cần lưu ý những vấn đề  sau đây: ­ Ngữ cảnh cần phải được giới thiệu rõ ràng ­ Nên tăng cường sử dụng và khai thác đồ dùng dạy học giúp học sinh nghe   được giọng đọc của người bản ngữ ­ Nếu bài nghe do giáo viên đọc, phải được đọc chuẩn xác, rõ ràng, tốc độ  trung bình khơng q nhanh, khơng q chậm ­ Cần tạo cơ  hội cho học sinh luyện các kỹ  năng cần thiết trong khi nghe   như đốn từ, đốn nội dung trong ngữ cảnh, nghe ghép thơng tin với tranh,   nghe điền thơng tin vào bảng ­ Các kỹ năng cần được phối hợp linh hoạt trong q trình dạy nghe 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng đề tài Áp dụng đề  tài nghiên cứu  “Một số  biện pháp rèn luyện kỹ  năng  nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học”   vào đối tượng học sinh khối lớp  Bốn và đã đạt được nhiều kết quả khả quan.  Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân                                     Trang  ... 3.? ?Một? ?số? ?hình thức thực tế? ?rèn? ?luyện? ?kỹ? ?năng? ?nghe Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một? ?số? ?biện? ?pháp? ?rèn? ?luyện? ?kỹ? ?năng? ?nghe? ?Tiếng? ?Anh? ?cho? ?học? ?sinh? ?tiểu? ?...  chú ý, sự  tập   trung của? ?học? ?sinh Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xn                                     Trang  Một? ?số? ?biện? ?pháp? ?rèn? ?luyện? ?kỹ? ?năng? ?nghe? ?Tiếng? ?Anh? ?cho? ?học? ?sinh? ?tiểu? ? học 2.1. Thẻ hoa Chỉ với hình thức đơn giản là tơi vẽ? ?một? ?bơng hoa lên bảng, và u cầu... Người thực hiện: Lê Thị Thanh Xuân                                     Trang  Một? ?số? ?biện? ?pháp? ?rèn? ?luyện? ?kỹ? ?năng? ?nghe? ?Tiếng? ?Anh? ?cho? ?học? ?sinh? ?tiểu? ? học Hoặc cũng những hình vẽ  này chúng ta có thể  giúp? ?học? ?sinh? ?phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh tiểu học,

Từ khóa liên quan