0

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

6 33 0
  • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 12:00

Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 10: Sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Đường Phillips và sự đánh đổi trong ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp, lạm phát kỳ vọng và sự dịch chuyển của đường Phillips, các cú sốc cung, cái giá của việc cắt giảm lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo. 29/08/2018 Những nội dung Chương 10: SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG NGẮN HẠN GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Môn học: Kinh tế Vĩ mô 1 Giới thiệu chung Đường Phillips đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp Lạm phát kỳ vọng dịch chuyển đường phillips Các cú sốc cung Cái giá việc cắt giảm lạm phát Bài giảng PGS TS Phạm Thế Anh Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, ĐH KTQD Mục tiêu chương • Nghiên cứu mối quan hệ lạm phát thất nghiệp thông qua đường Phillips • Nghiên cứu vai trị lạm phát kỳ vọng cú sốc cung dịch chuyển đường Phillips • Xem xét giá việc cắt giảm lạm phát Gới thiệu chung • Xã hội phải đối mặt với đánh đổi ngắn hạn thất nghiệp lạm phát • Nếu nhà hoạch định sách mở rộng tổng cầu, họ làm giảm thất nghiệp, nhiên giá phải trả lạm phát cao • Nếu thắt chặt tổng cầu, họ làm giảm lạm phát, giá phải trả thất nghiệp tạm thời cao Gới thiệu chung • Thất nghiệp tự nhiên (dài hạn) phụ thuộc vào nhiều đặc tính thị trường lao động • Ví dụ: luật tiền lương tối thiểu, sức mạnh thị trường công đồn, vai trị tiền lương hiệu quả, tính hiệu q trình tìm việc • Tỷ lệ lạm phát phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng cung tiền – kiểm soát ngân hàng trung ương Đường Phillips • Đường Phillips minh hoạ mối quan hệ ngắn hạn lạm phát thất nghiệp 29/08/2018 Tổng Cầu, Tổng Cung, Đường Phillips Hình 1: Đường Phillips Lạm phát (% năm) • Đường Phillips cho thấy cách kết hợp ngắn hạn thất nghiệp lạm phát, xuất tổng cầu thay đổi làm kinh tế chuyển dịch dọc theo đường tổng cung ngắn hạn B A Đường Phillips Tỷ lệ thất nghiệp (% năm) Tổng Cầu, Tổng Cung, Đường Phillips • Tổng cầu hàng hố dịch vụ lớn sản lượng kinh tế lớn, mức giá cao • Sản lượng lớn thất nghiệp nhỏ Hình 2: Đường Phillips có liên quan đến Tổng Cầu Tổng Cung (a) Mơ hình Tổng Cầu Tổng Cung Mức giá (% năm) AS ngắn hạn B 106 102 (b) Đường Phillips Lạm phát B A AD2 A AD1 Sự dịch chuyển đường phillips: Vai trị kì vọng • Đường Phillips cho nhà hoạch định sách danh sách kết cục lạm phát thất nghiệp xảy 7,500 8,000 (U 7%) (U 4%) Đường Phillips Sản lượng Thất nghiệp (Y 8000) (Y 7500) (% năm) Đường Phillips dài hạn • Trong năm 1960, Friedman Phelps kết luận khơng có mối quan hệ lạm phát thất nghiệp dài hạn • Đường Phillips dài hạn thẳng đứng mức thất nghiệp tự nhiên • Chính sách tiền tệ có hiệu ngắn hạn, khơng hiệu dài hạn 29/08/2018 Hình 4: Đường Phillips có liên quan đến Tổng Cầu Tổng Cung Hình 3: Đường Phillips dài hạn Lạm phát (%) Đường Phillips dài hạn (a) Mơ hình Tổng Cầu Tổng Cung Mức giá B Khi NHTƯ LP cao tăng tốc độ tăng trưởng cung tiền, tỷ lệ lạm phát tăng… LP thấp B P2 làm tăng mức giá P A Tuy nhiên thất nghiệp mức tự nhiên dài hạn (b) Đường Phillips Tỷ lệ lạm phát Tổng cung dài hạn Đường Phillips dài hạn Và làm tăng tỷ lệ lạm phát Sự gia tăng cung tiền làm tăng tổng cầu… B A A AD2 AD1 Sản lượng Mức sản lượng tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp .tuy nhiên sản lượng thất nghiệp mức tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Thất nghiệp (%) Kì vọng đường Phillips ngắn hạn • Lạm phát kì vọng đo lường mức độ thay đổi mức giá chung mà người dự kiến • Trong dài hạn, lạm phát kì vọng điều chỉnh theo thay đổi lạm phát thực tế • Khả NHTƯ việc tạo lạm phát kì vọng tồn ngắn hạn Kì vọng đường Phillips ngắn hạn  = e −  ( u − u n ) + v • Trong đó,  tỷ lệ lạm phát thực tế, e tỷ lệ lạm phát kỳ vọng; u tỷ lệ thất nghiệp thực tế; un tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và; v cú sốc cung (chi phí) ▪ Một người dự đoán lạm phát, cách để đưa thất nghiệp xuống mức tự nhiên để lạm phát thực tế tăng lên tỷ lệ dự đốn Hình 5: Lạm phát kì vọng làm dịch chuyển đường Phillips ngắn hạn nhiên dài hạn, lạm phát kì vọng tăng, Tỷ lệ lạm phát Hình 6: Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp năm 1960-70 Tỷ lệ lạm phát (% năm) đường Phillips ngắn hạn dịch phải Đường Phillips dài hạn 10 C B Đường Phillips ngắn hạn với lạm phát kì vọng cao 1973 1971 1969 1968 A Chính sách mở rộng làm di chuyển kinh tế dọc theo đường Phillips ngắn hạn Đường Phillips ngắn hạn với lạm phát kì vọng thấp Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 1970 1972 1967 1966 1962 1965 1964 1963 1961 Tỷ lệ thất nghiệp 10 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 29/08/2018 Sự dịch chuyển đường phillips: Vai trò cú sốc cung Sự dịch chuyển đường phillips: Vai trò cú sốc cung • Các kiện khứ cho thấy đường Phillips ngắn hạn dịch chuyển thay đổi lạm phát kì vọng • Đường Phillips ngắn hạn dịch chuyển cú sốc tổng cung • Các kiện khứ cho thấy đường Phillips ngắn hạn dịch chuyển thay đổi kì vọng ▪ Những thay đổi bất lợi tổng cung làm tồi tệ thêm đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp ▪ Một cú sốc cung bất lợi làm cho nhà hoạch định sách phải đối mặt với đánh đổi mong muốn lạm phát thất nghiệp Sự dịch chuyển đường phillips: Vai trò cú sốc cung • Cú sốc cung kiện trực tiếp làm thay đổi chi phí doanh nghiệp, cuối làm thay đổi mức doanh nghiệp thiết lập • Điều làm dịch chuyển đường tổng cung kinh tế • cuối dịch chuyển đường Phillips Hình 7: Cú sốc cung bất lợi tổng cung (a) Mơ hình Tổng Cầu Tổng Cung (b) Đường Phillips Tỷ lệ lạm phát P AS2 nhà hoạch định sách đối mặt với đánh đổi mong muốn B AS1 P2 B tăng giá Sự dịch chuyển bất lợi tổng cung A P A PC2 AD PC1 Y2 Sản lượng Y Tỷ lệ thất nghiệp làm giảm sản lượng Sự dịch chuyển đường phillips: Vai trị cú sốc cung • Trong năm 1970, nhà hoạch định sách phải đối mặt với hai lựa chọn OPEC cắt giảm sản lượng tăng giá dầu ▪ Chống thất nghiệp cách mở rộng tổng cầu gia tăng lạm phát ▪ Chống lạm phát cách thắt chặt tổng cầu gây thất nghiệp cao Hình 8: Các cú sốc cung năm 1970 Tỷ lệ lạm phát (% năm) 10 1980 1974 1981 1975 1979 1978 1977 1973 1976 1972 2 10 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 29/08/2018 Cái giá việc cắt giảm lạm phát Các nguyên nhân gây lạm phát  = e −  ( u − u n ) + v • lạm phát cầu kéo: lạm phát cú sốc cầu Các cú sốc dương tổng cầu khiến cho thất nghiệp giảm xuống mức tự nhiên, “kéo” tỷ lệ lạm phát lên cao • lạm phát chi phí đẩy: lạm phát xuất phát từ cú sốc cung Các cú sốc cung bất lợi thường làm tăng chi phí sản xuất khiến cho doanh nghiệp tăng giá, “đẩy” lạm phát lên cao • lạm phát kỳ vọng: thay đổi kỳ vọng Hình 9: Chính sách tiền tệ giảm lạm phát ngắn dài hạn Chính sách thắt chặt dịch chuyển kinh tế dọc xuống Đường Phillips đường Phillips ngắn hạn dài hạn Tỷ lệ lạm phát A Đường Phillips ngắn hạn với lạm phát kì vọng cao C B • Để giảm lạm phát, NHTƯ phải theo đuổi sách thắt chặt tiền tệ • Khi NHTƯ giảm tốc độ tăng cung tiền, điều thu hẹp tổng cầu • Điều làm giảm lượng hàng hoá dịch vụ sản xuất doanh nghiệp • Và làm tăng thất nghiệp Cái giá việc cắt giảm lạm phát • Để giảm lạm phát, kinh tế phải trải qua thời kì thất nghiệp cao sản lượng thấp ▪ Khi NHTƯ chống lạm phát, kinh tế trượt dọc xuống đường Phillips ngắn hạn ▪ Nền kinh tế có mức lạm phát thấp giá phải trả thất nghiệp cao Đường Phillips ngắn hạn với lạm phát kì vọng thấp Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nhiên dài hạn, Lạm phát kì vọng giảm đường Phillips ngắn hạn dịch trái Cái giá việc cắt giảm lạm phát • Tỷ lệ hi sinh số điểm phần trăm sản lượng hàng năm bị trình cắt giảm lạm phát điểm phần trăm ▪ Ước tính tỷ lệ hy sinh vào khoảng kinh tế Mỹ năm 1970-80 ▪ Để giảm lạm phát từ khoảng 10% năm 19791981 xuống 4% kinh tế phải hi sinh 30% sản lượng hàng năm! Kì vọng lý khả cắt giảm lạm phát khơng tốn phí • Lý thuyết kì vọng hợp lý cho người sử dụng tối ưu tất thơng tin mà họ có được, bao gồm thơng tin sách phủ, dự báo tương lai • Sự đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp phụ thuộc vào mức độ điều chỉnh nhanh hay chậm kì vọng • Lý thuyết kì vọng hợp lý cho tỷ lệ hy sinh nhỏ số ước lượng nhiều 29/08/2018 Tóm tắt chương • Đường Phillips mô tả mối quan hệ ngược chiều lạm phát thất nghiệp • Bằng cách mở rộng tổng cầu, nhà hoạch định sách lựa chọn điểm đường Phillips với lạm phát cao thất nghiệp thấp • Bằng cách thắt chặt tổng cầu, nhà hoạch định sách lựa chọn điểm đường Phillips với lạm phát thấp thất nghiệp cao Tóm tắt chương • Sự đánh đổi lạm phát thất nghiệp mô tả đường Phillips ngắn hạn • Đường Phillips dài hạn thẳng đứng mức thất nghiệp tự nhiên • Đường Phillips ngắn hạn dịch chuyển cú sốc tổng cung • Cú sốc cung bất lợi khiến nhà hoạch định sách phải đối mặt với đánh đổi hấp dẫn lạm phát thất nghiệp Tóm tắt chương • Khi NHTƯ cắt giảm tăng trưởng cung tiền nhằm giảm lạm phát, họ di chuyển kinh tế dọc theo đường Phillips ngắn hạn • Điều dẫn đến thất nghiệp cao tạm thời • Cái giá việc giảm lạm phát phụ thuộc vào tốc độ điều chỉnh giảm kì vọng lạm phát ... phát điểm phần trăm ▪ Ước tính tỷ lệ hy sinh vào khoảng kinh tế Mỹ năm 197 0-8 0 ▪ Để giảm lạm phát từ khoảng 10% năm 19791981 xuống 4% kinh tế phải hi sinh 30% sản lượng hàng năm! Kì vọng lý khả... xuất doanh nghiệp • Và làm tăng thất nghiệp Cái giá việc cắt giảm lạm phát • Để giảm lạm phát, kinh tế phải trải qua thời kì thất nghiệp cao sản lượng thấp ▪ Khi NHTƯ chống lạm phát, kinh tế trượt... lượng kinh tế lớn, mức giá cao • Sản lượng lớn thất nghiệp nhỏ Hình 2: Đường Phillips có liên quan đến Tổng Cầu Tổng Cung (a) Mơ hình Tổng Cầu Tổng Cung Mức giá (% năm) AS ngắn hạn B 106 102 (b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Đường Phillips - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 1.

Đường Phillips Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 3: Đường Phillips dài hạn - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 3.

Đường Phillips dài hạn Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 4: Đường Phillips có liên quan gì đến Tổng Cầu và Tổng Cung - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 4.

Đường Phillips có liên quan gì đến Tổng Cầu và Tổng Cung Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 7: Cú sốc cung bất lợi và tổng cung - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 7.

Cú sốc cung bất lợi và tổng cung Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 9: Chính sách tiền tệ giảm lạm phát trong ngắn và dài hạn - Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 10 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Hình 9.

Chính sách tiền tệ giảm lạm phát trong ngắn và dài hạn Xem tại trang 5 của tài liệu.