0

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018)

10 70 0
  • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 11:49

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 7: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo cung cấp cho người học các kiến thức: Thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường độc quyền nhóm, cân bằng trong thị trường cạnh tranh độc quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết. Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Mục lục chương  CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHƠNG HỒN HẢO (Imperfect Competition) 7.1 Thị trường cạnh tranh độc quyền (Monopolistic Competition)  7.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường cạnh tranh độc quyền      30-Jul-18 Hồ Văn Dũng  7.2 Thị trường độc quyền nhóm (Oligopoly) 7.2.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường độc quyền nhóm  7.2.2 Phân loại thị trường độc quyền nhóm  7.2.3 Đường cầu gãy khúc doanh nghiệp độc quyền nhóm  7.2.4 Cạnh tranh giá thị trường độc quyền nhóm  7.2.5 Cân thị trường độc quyền nhóm  7.2.6 Cartel Hồ Văn Dũng 7.1 Thị trường cạnh tranh độc quyền      Hồ Văn Dũng Độc quyền túy cạnh tranh hồn hảo có giới thực Hầu hết ngành thị trường giới thực nằm phạm trù “cạnh tranh không hồn hảo” Khơng có phân biệt rõ rệt cạnh tranh độc quyền độc quyền nhóm, nhiên hai cấu trúc thị trường có đặc điểm cơng ty có mức độ quyền lực thị trường 30-Jul-18  Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 7.1 Thị trường cạnh tranh độc quyền (tt) 7.1.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường cạnh tranh độc quyền 7.1.1.1 Khái niệm “Thị trường cạnh tranh độc quyền thị trường mà có nhiều nhà cung cấp cung cấp sản phẩm dễ thay cho nhau” 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng CHƯƠNG THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHƠNG HỒN HẢO  30-Jul-18 7.1.2.1 Cân ngắn hạn 7.1.2.2 Cân dài hạn 7.1.3 Tính hiệu thị trường cạnh tranh độc quyền 30-Jul-18 Mục lục chương (tt) 7.1.1.3 Đường cầu đường doanh thu biên doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền 7.1.2 Cân thị trường cạnh tranh độc quyền   7.1.1.1 Khái niệm 7.1.1.2 Đặc điểm 7.1.1.2 Đặc điểm thị trường cạnh tranh độc quyền Số lượng doanh nghiệp nhiều Sản phẩm thị trường sản phẩm dị biệt hóa (sản phẩm có khác biệt thương hiệu, kiểu dáng, mùi vị… thay tốt cho mức độ cao thay hoàn hảo) Điều kiện gia nhập thị trường dễ Quyền định giá doanh nghiệp yếu (có yếu) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 7.1 Thị trường cạnh tranh độc quyền (tt) 7.1 Thị trường cạnh tranh độc quyền (tt) Các ví dụ thị trường cạnh tranh độc quyền:  Kem đánh  Xà  Dầu gội đầu  Kem cạo râu  Thuốc chữa cảm cúm  Xe đạp  Dịch vụ taxi  Cửa hàng bán lẻ  … 7.1.1.2 Đặc điểm thị trường cạnh tranh độc quyền (tt)  Số lượng doanh nghiệp nhiều      Thị phần nhỏ (Small Market Shares) Không cấu kết (No Collusion) Hành động độc lập (Independent Action) Sản phẩm khác biệt:      Thuộc tính sản phẩm (Product Attributes) Dịch vụ (Service) Vị trí bán hàng (Location) Nhãn hiệu bao bì (Brand Names and Packaging) Doanh nghiệp có khả kiểm sốt giá khơng nhiều (Some Control Over Price) 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 7.1.1.3 Đường cầu đường doanh thu biên doanh nghiệp    7.1.1.3 Đường cầu đường doanh thu biên doanh nghiệp (tt) Đường cầu dốc xuống đặc trưng doanh nghiệp thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo Vì đường cầu doanh nghiệp có xu co giãn Do đó, doanh thu biên ln nhỏ mức giá (MR < P) Do sản phẩm doanh nghiệp khác nhau, nên khó xác định đường cầu thị trường cho tất sản phẩm 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 7.1.2 Cân thị trường cạnh tranh độc quyền $/sản phẩm Đường cầu dốc D = AR MR < P (P = AR) MR O Lượng 30-Jul-18 7.1.2.1 Cân ngắn hạn doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền (tt) 7.1.2.1 Cân ngắn hạn Câu hỏi đặt ra: mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền ngắn hạn?  Câu trả lời là: doanh nghiệp lựa chọn mức sản lượng mà đó: MC = MR Hình vẽ thể cân ngắn hạn $/sản phẩm PSR C Hồ Văn Dũng A MC AC D DSR B MRSR O  Hồ Văn Dũng 10 Hồ Văn Dũng  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 11 QSR Lượng Lợi nhuận tối đa phần diện tích hình chữ nhật ABCD 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 12 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 7.1.2.2 Cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền Monopolistic competitors in the short run (a) Firm makes profit (b) Firm makes losses Price Price  MC AC Price AC MC AC Price AC Profit Demand Losses Demand MR MR LossProfitQuantity Quantity maximizing minimizing quantity quantity Monopolistic competitors, like monopolists, maximize profit by producing the quantity at which marginal revenue equals marginal cost The firm in panel (a) makes a profit because, at this quantity, price is above average total cost The firm in panel (b) makes losses because, at this quantity, price is less than average total cost 30-Jul-18 13 7.1.2.2 Cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền (tt)    Hồ Văn Dũng 14 Hồ Văn Dũng 7.1.2.2 Cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền (tt) Lợi nhuận bị giảm từ phía:  Do giá giảm  Do chi phí sản xuất tăng Nếu lợi nhuận cịn doanh nghiệp tiếp tục gia nhập ngành, giá chi phí trung bình dài hạn: PLR = LAC, lợi nhuận kinh tế dần giảm xuống zero Các doanh nghiệp không gia nhập ngành nữa, ngành doanh nghiệp trạng thái cân dài hạn 30-Jul-18 Trong dài hạn, doanh nghiệp có thu lợi nhuận kinh tế, kích thích doanh nghiệp gia nhập vào ngành Một mặt, làm giảm thị phần doanh nghiệp có, đường cầu đường doanh thu biên doanh nghiệp dịch chuyển xuống Mặt khác, làm tăng nhu cầu sử dụng yếu tố sản xuất giá yếu tố sản xuất thường tăng lên, làm chi phí sản xuất sản phẩm tăng, đường chi phí dịch chuyển lên 15 Với thị trường cạnh tranh độc quyền, lợi nhuận kinh tế tất yếu xảy dài hạn Hình vẽ thể cân dài hạn $/sản phẩm LMC LAC A PLR DLR MRLR QLR  Lượng Ở trạng thái cân dài hạn, đường cầu (DLR) tiếp xúc với đường chi phí trung bình dài hạn (LAC)  lợi nhuận kinh tế doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền = 0, doanh nghiệp có lợi nhuận kế toán 16 A monopolistic competitor in the long run Price AC MC  Chìa khóa để hãng tìm kiếm lợi nhuận, tìm phương cách để:   Price = AC Làm khác biệt sản phẩm so với đối thủ ( nội dung nghiên cứu môn marketing) Sản xuất sản phẩm (dịch vụ) hữu với chi phí thấp 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 17 MR Profit- maximizing quantity Demand Quantity In a monopolistically competitive market, if firms are making profit, new firms enter, and the demand curves for the incumbent firms shift to the left Similarly, if firms are making losses, old firms exit, and the demand curves of the remaining firms shift to the right Because of these shifts in demand, a monopolistically competitive firm eventually finds itself in the long-run equilibrium shown here In this long-run equilibrium, price equals average total cost, and the firm earns zero profit 18 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 What Happens to Profits in the Long Run? How Does the Entry of New Firms Affect the Profits of Existing Firms? The Short Run and the Long Run for the Macintosh Price and cost (dollars per computer) How Entry of New Firms Eliminates Profits in the Long Run Price (dollars per cup) Short-run profit MC AC A P (short run) Price (dollars per cup) MC M P (1984) AC AC MC A P (short run) B P (long run) N Big innovation in 1984 enabled Macintosh to offer a clearly differentiated product, but competitors caught up (imitated) by 1995 Economic profit in 1984 P (1995) Demand (short run) MR (short run) o Q (short run) MR (long run) o Quantity (caffe lattes per week) (a) A monopolistic competitor may earn a short-run profit 30-Jul-18 MR (short run) Demand (short run) Demand (long run) Q (short run) Q (long run) MR in 1995 o (b) A monopolistic competitor’s profits are eliminated in the long run 19 Hồ Văn Dũng 12.1 Demand in 1984 Quantity (caffe lattes per week) Q (1995) Quantity Q (1984) (computers per year) 30-Jul-18 20 Hồ Văn Dũng Trạng thái cân doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền MONOPOLISTIC COMPETITION Equilibrium in the Short Run and the Long Run  MR in 1984 Demand in 1995 Figure 12.1 (continued) $/Q A Monopolistically Competitive Firm in the Short and Long Run In the long run, these profits attract new firms with competing brands The firm’s market share falls, and its demand curve shifts downward Ngắn hạn $/Q MC Dài hạn PSR AC A D B C In long-run equilibrium, described in part (b), price equals average cost, so the firm earns zero profit even though it has monopoly power PLR DSR DLR MRSR QSR So sánh cân dài hạn cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo LMC Tổn thất vơ ích PMC  LMC A  d=MR DLR MRLR QMC QC (a) Cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng MRLR Q QLR Cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo có tính chất trạng thái cân dài hạn, hãng có lợi nhuận kinh tế Tuy nhiên có điểm khác biệt quan trọng trạng thái cân dài hạn thị trường:   (b) Cân dài hạn doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền Hồ Văn Dũng Quantity So sánh cân dài hạn cạnh tranh độc quyền cạnh tranh hoàn hảo LAC LAC PC MC AC 23 30-Jul-18 Các hãng cạnh tranh độc quyền đưa mức giá cao chi phí biên (P > MC) Các hãng cạnh tranh độc quyền khơng sản xuất mức chi phí trung bình tối thiểu (ACmin) Hồ Văn Dũng 24 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 7.1.3 Tính hiệu thị trường cạnh tranh độc quyền (tt)   7.1.3 Tính hiệu thị trường cạnh tranh độc quyền (tt)  a/ Giá chi phí trung bình doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền cao so với doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo b/ Sản lượng sản xuất doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền nhỏ so với thị trường cạnh tranh hoàn hảo 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng  25 7.2 Thị trường độc quyền nhóm (Oligopoly) Hồ Văn Dũng 27 7.2 Thị trường độc quyền nhóm (tt)  Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 26  7.2.1.2 Đặc điểm thị trường độc quyền nhóm Chỉ có số người bán, thị phần doanh nghiệp lớn có quan hệ phụ thuộc lẫn Do đó, doanh nghiệp tiến hành chiến lược thay đổi giá cả, sản lượng, quảng cáo… ảnh hưởng bất lợi đến doanh nghiệp lại, doanh nghiệp phản ứng đối phó lại nhằm bảo vệ thị phần 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 28 7.2 Thị trường độc quyền nhóm (tt) 7.2.1.2 Đặc điểm thị trường độc quyền nhóm (tt) Trên thị trường độc quyền nhóm, sản phẩm đồng (thép, nhơm, xi măng, hóa dầu) hay phân biệt (ngành sản xuất tơ, thiết bị điện máy tính) sản phẩm có khả thay lẫn 30-Jul-18 30-Jul-18 7.2 Thị trường độc quyền nhóm (tt) 7.2.1 Khái niệm, đặc điểm thị trường độc quyền nhóm 7.2.1.1 Khái niệm “Thị trường độc quyền nhóm thị trường mà số doanh nghiệp sản xuất tồn hay hầu hết sản lượng thị trường” 30-Jul-18 c/ So với thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh độc quyền hoạt động hiệu (doanh nghiệp thiết lập quy mô sản xuất nhỏ quy mô sản xuất tối ưu, có tổn thất vơ ích không đáng kể) Nhưng bù lại, người tiêu dùng quyền lựa chọn sản phẩm khác thị trường cạnh tranh độc quyền tùy theo sở thích 29 7.2.1.2 Đặc điểm thị trường độc quyền nhóm (tt)  Các doanh nghiệp khó khơng thể gia nhập ngành có hàng rào tham gia vào thị trường, như:  Bằng sáng chế, quyền, giấy phép  Quy mô kinh tế (độc quyền tự nhiên)  Danh tiếng  Đầu vào chiến lược  Đường cầu thị trường thiết lập dễ dàng, khó thiết lập đường cầu doanh nghiệp 30 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 KINKED DEMAND THEORY: 7.2 Thị trường độc quyền nhóm (tt) NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY 7.2.2 Phân loại thị trường độc quyền nhóm  Thị trường độc quyền nhóm có loại:  Các doanh nghiệp độc quyền nhóm hợp tác với nhau: doanh nghiệp thương lượng với có hợp đồng ràng buộc để đưa chiến lược chung (sản lượng sản xuất giá cả) Các doanh nghiệp độc quyền nhóm khơng hợp tác với nhau: doanh nghiệp khơng thương lượng với nhau, khơng có hợp đồng ràng buộc mà cạnh tranh với  đường cầu doanh nghiệp độc quyền nhóm trường hợp đường cầu gãy khúc 30-Jul-18 Price  The firm’s demand and marginal revenue curves D1 Quantity 31 Hồ Văn Dũng KINKED DEMAND THEORY: KINKED DEMAND THEORY: NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY Rivals tend to follow a price cut Price The rival’s demand and marginal revenue curves Price MR1 D2 D1 Quantity D2 MR2 D1 Quantity MR1 KINKED DEMAND THEORY: NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY Effectively creating a kinked demand curve Price Price MR1 KINKED DEMAND THEORY: NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY Rivals tend to follow a price cut or ignore a price increase D2 D1 Quantity Hồ Văn Dũng MR2 MR1 D2 MR2 D1 Quantity MR2 MR1 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 KINKED DEMAND THEORY: KINKED DEMAND THEORY: NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY Effectively creating a kinked demand curve Effectively creating a kinked demand curve Price Price MC1 MC2 D D Quantity Quantity MR KINKED DEMAND THEORY: KINKED DEMAND THEORY: NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY Profit maximization MR = MC occurs at the kink NONCOLLUSIVE OLIGOPOLY This behavior can set off a price war Price MC1 Price MC1 MC2 MC2 D Quantity D Quantity MR 7.2.3 Đường cầu gãy khúc doanh nghiệp độc quyền nhóm ΙEpΙ > 7.2.3 Đường cầu gãy khúc doanh nghiệp độc quyền nhóm (tt) Điểm gãy khúc  $/sản phẩm B D1 MC’ A P1 MC MR1 ΙEpΙ < D2 O Q1 MR Lượng Khi DN tăng giá thấy đối thủ cạnh tranh lấy nhiều khách hàng cũ doanh số sụt giảm mạnh mẽ (dĩ nhiên điều giả định DN khác ngành không tăng giá lúc) Do đó, đường cầu nằm mức giá ấn định (P1) có độ co giãn cao MR2 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 41 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 42 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 7.2.3 Đường cầu gãy khúc doanh nghiệp độc quyền nhóm (tt)  7.2.3 Đường cầu gãy khúc doanh nghiệp độc quyền nhóm (tt) Mặt khác DN độc quyền nhóm cắt giảm giá, DN khác có xu hướng cắt giảm theo họ không muốn bị khách hàng vào tay đối thủ giảm giá Vì đường cầu nằm bên mức giá ấn định (P1) co giãn nhiều so với đường cầu nằm bên mức giá Nhìn từ điểm đỉnh DN độc quyền nhóm, đường cầu có chỗ gãy khúc 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng   43 7.2.4 Cạnh tranh giá độc quyền nhóm   Hồ Văn Dũng Có khả (kịch bản) xảy ra: Khả 1: GM Chrysler khơng phản ứng gì, cắt giảm giá ít, làm cho …  Khả 2: GM Chrysler cắt giảm phù hợp với cắt giảm Ford, làm cho …  Khả 3: GM Chrysler cắt giảm giá nhiều Ford làm, cắt giảm giá 15% để trừng phạt Ford, làm cho… Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 44 47 Một ví dụ hãng sản xuất xe Mỹ: Ford, General Motor (GM) Chrysler Giả sử việc bán ô tô chậm, Ford cân nhắc giảm giá 10% để kích thích cầu Ford phải suy nghĩ thận trọng việc GM Chrysler phản ứng nào? 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 46 7.2.4 Cạnh tranh giá độc quyền nhóm (tt)   30-Jul-18  45 7.2.4 Cạnh tranh giá độc quyền nhóm (tt)  30-Jul-18 7.2.4 Cạnh tranh giá độc quyền nhóm (tt) Ở thị trường cạnh tranh hồn hảo, độc quyền cạnh tranh độc quyền mà nghiên cứu, nhà sản xuất không cần phải tính đến phản ứng đối thủ lựa chọn mức sản lượng giá bán Nhưng thị trường độc quyền nhóm, nhà sản xuất phải tính đến phản ứng đối thủ cạnh tranh đưa định lựa chọn mức sản lượng giá bán (tức phải lường trước trả đũa đối phương) 30-Jul-18 Đường cầu gãy khúc minh họa phụ thuộc lẫn DN độc quyền nhóm tính cứng nhắc giá thị trường độc quyền nhóm Nhược điểm mơ hình đường cầu gãy khúc khơng giải thích hình thành mức giá thị trường P1 ban đầu  Mỗi doanh nghiệp độc quyền nhóm đứng trước đường cầu gãy khúc với mức giá phổ biến thời P1 Khi doanh nghiệp độc quyền nhóm định tăng giá bán đối thủ cạnh tranh làm ngơ, thị phần doanh thu DN bị giảm Nhưng doanh nghiệp giảm giá bán để gia tăng thị phần tăng thêm lợi nhuận đối thủ phản ứng trả đũa cánh hạ giá bán, chí hạ giá nhiều so với doanh nghiệp ban đầu họ khơng muốn bị khách hàng vào tay đối thủ giảm giá 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 48 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 7.2.4 Cạnh tranh giá độc quyền nhóm (tt)  Để bảo vệ thị phần mình, buộc doanh nghiệp phải tiếp tục hạ giá bán nhiều Cuộc chiến tranh giá thực xảy ra, hậu là:  Các doanh nghiệp yếu có chi phí sản xuất cao bị phá sản, bị loại khỏi ngành  Các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực tài bị thua lỗ kéo dài bị phá sản Do đó, để tồn doanh nghiệp cịn lại cuối phải thỏa hiệp, cấu kết với công khai hay ngấm ngầm 30-Jul-18  49 Hồ Văn Dũng Price 7.2.5 Cân thị trường độc quyền nhóm Cân thị trường xảy điểm E ΙEpΙ > Tối đa hóa lợi nhuận MR = MC xảy điểm gãy khúc E   D “Cartel tổ chức bao gồm nhiều nhà sản xuất thỏa thuận công khai hợp tác với việc định giá sản lượng” Không thiết tất nhà sản xuất ngành gia nhập cartel mà hầu hết cartel gồm nhóm nhà sản xuất Khi số lượng nhà sản xuất ngành phối hợp với để tăng sức mạnh thị trường trở thành thị trường độc quyền hồn tồn (các DN độc quyền nhóm hợp tác với nhau) 30-Jul-18 7.2.6 Cartel (tt) Hồ Văn Dũng 7.2.6.1 Ý nghĩa cartel (tt) 7.2.6.1 Ý nghĩa cartel (tt) Cartel thường mang tính quốc tế  “Cartel quốc tế tổ chức nhà xuất sản phẩm có đủ độ lớn, nên gây ảnh hưởng đến giá giới”  Cartel quốc tế thực chất nhà cung ứng lớn cho giới sản phẩm Cartel quốc tế thường dùng biện pháp hạn chế sản xuất giảm cung xuất nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận tổ chức  30-Jul-18 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 52 7.2.6 Cartel (tt)  Hồ Văn Dũng 50 7.2.6.1 Ý nghĩa cartel MC2 MR Hồ Văn Dũng 7.2.6 Cartel MC1 Quantity Ngày doanh nghiệp thị trường độc quyền nhóm thường né tránh cạnh tranh giá cả, hậu bên bị thiệt hại Nhưng để tồn phát triển, doanh nghiệp ln nỗ lực tìm kiếm hình thức cạnh tranh phi giá như: dịch vụ (dịch vụ bán hàng, dịch vụ hậu mãi), quảng cáo, chất lượng sản phẩm 30-Jul-18  ΙEpΙ < Khi tăng giá hay giảm giá doanh nghiệp khơng có lợi 7.2.4 Cạnh tranh giá độc quyền nhóm (tt) 53 Điều kiện để cartel thành công:     Cầu thị trường co giãn, khó có sản phẩm thay Các nhà sản xuất cịn lại (khơng gia nhập cartel) có cung co giãn (lượng cung của nhà sản xuất hạn chế) Sản lượng cartel chiếm tỷ trọng lớn có chi phí thấp ngành Các thành viên phải tuân thủ theo quy định Cartel Hồ Văn Dũng 54 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 Tối đa hóa lợi nhuận Cartel: Lợi nhuận đạt tối đa doanh thu biên chi phí biên 7.2.6 Cartel (tt) 7.2.6.2 Cân cartel PX Ví dụ: OPEC (the Organization of Petroleum Exporting Countries) thành công việc nâng giá dầu thô lên cách hạn chế sản xuất xuất  Sự tối đa hóa lợi nhuận Cartel thể đồ thị sau: ($/sản phẩm)  S X   MC X 3,5 G E DX F Lợi nhuận giảm K 300 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 55 Q 400 MRX Kết thúc chương 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 57 10 ... tranh hoàn hảo 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng  25 7. 2 Thị trường độc quyền nhóm (Oligopoly) Hồ Văn Dũng 27 7.2 Thị trường độc quyền nhóm (tt)  Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 26  7. 2.1.2 Đặc điểm... phẩm PSR C Hồ Văn Dũng A MC AC D DSR B MRSR O  Hồ Văn Dũng 10 Hồ Văn Dũng  30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 11 QSR Lượng Lợi nhuận tối đa phần diện tích hình chữ nhật ABCD 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 12 Trường... 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng Hồ Văn Dũng 41 30-Jul-18 Hồ Văn Dũng 42 Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM Khoa Thương mại - Du lịch 30-Jul-18 7. 2.3 Đường cầu gãy khúc doanh nghiệp độc quyền nhóm (tt)  7. 2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018),

Hình ảnh liên quan

 Lợi nhuận tối đa là phần diện tích hình chữ nhật ABCD - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018)

i.

nhuận tối đa là phần diện tích hình chữ nhật ABCD Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình vẽ thể hiện cân bằng trong dài hạn - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018)

Hình v.

ẽ thể hiện cân bằng trong dài hạn Xem tại trang 3 của tài liệu.
7.1.2.2. Cân bằng trong dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018)

7.1.2.2..

Cân bằng trong dài hạn của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền Xem tại trang 3 của tài liệu.
 Nhược điểm của mô hình đường cầu gãy - Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 7 - Hồ Văn Dũng (2018)

h.

ược điểm của mô hình đường cầu gãy Xem tại trang 8 của tài liệu.