0

Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

9 17 0
  • Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:49

Nhiệm vụ tiến hành nhằm khảo sát đánh giá gánh nặng lao động (GNLĐ), mức tiêu hao năng lượng (THNL) và nhu cầu dinh dưỡng thực tế cho 1440 đối tượng tại 48 cơ sở của 2 ngành Dệt May và Giầy Da thuộc 3 miền với 4 vùng lương. K t qu nghiên c u KHCN ĐÁNH GIÁ GÁNH NẶNG LAO ĐỘNG, MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG VÀ NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÔNG NHÂN TRONG CÁC CƠ SỞ DỆT MAY VÀ GIẦY DA TS Đ Tr n H i, TS Vũ Xuân Trung, TS Ph m Th Bích Ngân, ThS Nguy n Th Hi n CTV Viện Khoa học An tồn Vệ sinh lao động Tóm tắt: Nhiệm vụ tiến hành nhằm khảo sát đánh giá gánh nặng lao động (GNLĐ), mức tiêu hao lượng (THNL) nhu cầu dinh dưỡng thực tế cho 1440 đối tượng 48 sở ngành Dệt May Giầy Da thuộc miền với vùng lương Các phương pháp sử dụng để đánh giá GNLĐ THNL bao gồm: phân tích đặc điểm lao động (LĐ), bấm thời gian LĐ bảng THNL thao tác lao động Kết cho thấy: ngành có gánh nặng thể lực (7/7 tiêu) mức nặng đến nặng; gánh nặng căng thẳng q trình lao động (QTLĐ) cơng nhân Dệt (11/22 tiêu), May (20/22 tiêu) Giầy Da (17/22 tiêu) mức căng thẳng cao đến cao; mức THNL trung bình 1061±325kcal/8h (trong đó:Dệt May 1087±323kcal/8h Giầy Da: 990±320kcal/8h) có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p80%) Nhìn chung trừ cơng đoạn sấy đóng gói khu vực kho mức căng thẳng cao (mức 3.1), công việc khác mức căng thẳng cao (mức 3.2) 3.2 Kết đánh giá mức tiêu hao lượng nhu cầu dinh dưỡng (NCDD) 3.2.1 Tính tiêu hao l ng th c t theo thao tác Kết tính mức THNL công nhân phương pháp bấm thao tác lao động ca làm việc cho kết sau: * K t qu đánh giá m c THNL c mi n: Kết Bảng Biểu đồ cho nhận xét: - Tính cho miền mức lao động, mức THNL trung bình theo thao tác chung cho ngành 1061 kcal ± 325kcal/8h (nằm mức THNL vừa [8]) Trong đó, Dệt May 1087 ± 323kcal/8h, (với mức THNL trung bình tối thiểu 299kcal/8h tối đa 3035kcal/8h) Giầy Da 990 ± 320kcal/8h (với mức THNL trung bình tối thiểu 399kcal/8h tối đa 2650kcal/8h); Kết nghiên cứu cho thấy mức THNL trung bình ngành có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p0,05 19-30 31-60 TB 673 670 671 77 76 76 846 842 844 85 72 78 1000 1004 1003 118 73 84 774 806 792 135 142 140 >0,05 19-30 31-60 TB 705 677 692 97 79 90 880 854 866 103 78 91 1048 1075 1066 119 157 145 817 838 828 154 174 165 >0,05
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da,

Hình ảnh liên quan

ngành cũng cho thấy ngành Dệt May, ở loại hình lao động nặng, cĩ mức THNL trung bình tối đa cao hơn (xuất hiện ở một số cơng đoạn vẽ, cắt, đĩng gĩi-kho) so với ngành Giầy Da - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

ng.

ành cũng cho thấy ngành Dệt May, ở loại hình lao động nặng, cĩ mức THNL trung bình tối đa cao hơn (xuất hiện ở một số cơng đoạn vẽ, cắt, đĩng gĩi-kho) so với ngành Giầy Da Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2. Kết quả tổng hợp GNLĐ-THNL theo ngành nghề - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

Bảng 2..

Kết quả tổng hợp GNLĐ-THNL theo ngành nghề Xem tại trang 5 của tài liệu.
3.2.2. K<t qu8 đánh giá t@ng hFp gánh n;ng lao đBng chung cho 2 ngành - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

3.2.2..

K<t qu8 đánh giá t@ng hFp gánh n;ng lao đBng chung cho 2 ngành Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 3. Kết quả nhu cầu năng lượng theo ngành nghề, giới và nhĩm tuổi - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

Bảng 3..

Kết quả nhu cầu năng lượng theo ngành nghề, giới và nhĩm tuổi Xem tại trang 6 của tài liệu.
Kết quả trong Bảng 3 và 4 cho nhận xét sau: + NCNL cĩ xu hướng giảm theo độ tuổi và tăng theo loại hình lao động. - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

t.

quả trong Bảng 3 và 4 cho nhận xét sau: + NCNL cĩ xu hướng giảm theo độ tuổi và tăng theo loại hình lao động Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 6. Kết quả NCNL bữa ăn ca chia theo ngành nghề - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

Bảng 6..

Kết quả NCNL bữa ăn ca chia theo ngành nghề Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 7. NCNL khuyến nghị của bữa ăn ca theo loại hình lao động - Đánh giá gánh nặng lao động, mức tiêu hao năng lượng và nhu cầu dinh dưỡng của công nhân trong các cơ sở dệt may và giày da

Bảng 7..

NCNL khuyến nghị của bữa ăn ca theo loại hình lao động Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan