0

Cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

7 35 0
  • Cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:47

Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, thế giới đã và đang chứng kiến sự hình thành và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cuộc cách mạng này với những bứt phá ngoạn mục về quy mô, tốc độ và sức lan tỏa trên phạm vi toàn cầu. Thứ bậc của các quốc gia bị đảo lộn sâu sắc do những bước tiến mạnh mẽ của các quốc gia về trình độ phát triển khoa học và công nghệ trong quá trình toàn cầu hóa. Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ 1JKLÂQFßX7UDRõÕL CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO TỪ XA Ở BẬC ĐẠI HỌC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẠI VIỆT NAM OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR DISTANCE LEARNING AT THE UNIVERSITY IN THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION IN VIETNAM VŨ THỊ THANH THỦY * VŨ THỊ ÁNH TUYẾT * Tóm tắt Trong thập niên đầu kỷ XXI, giới chứng kiến hình thành phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ Cuộc cách mạng với bứt phá ngoạn mục quy mô, tốc độ sức lan tỏa phạm vi toàn cầu Thứ bậc quốc gia bị đảo lộn sâu sắc bước tiến mạnh mẽ quốc gia trình độ phát triển khoa học cơng nghệ q trình tồn cầu hóa Nhu cầu phát triển đội ngũ nhân lực KH&CN chất lượng cao cách mạng công nghiệp lần thứ đặt gay gắt, địi hỏi yêu cầu vai trò, sứ mạng giáo dục đại học nói chung hình thức đào tạo từ xa nói riêng tiến trình hình thành phát triển Cách mạng cơng nghiệp lần thứ Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo từ xa, đại học Summary In the early decades of the 21st century, the world has witnessed the appearance and the development of the 4th Industrial Revolution This revolution has the spectacular development in scale, speed and spread on a global scale The hierarchy of nations is deeply disrupted by the rapid advancement of nations in the level of scientific and technological development in the process of globalization The need to develop high-quality Science & Technology human resources in the 4th Industrial Revolution is also hugely demanding, requiring new requirements for the role and mission of higher education in common and in the form of distance learning in particular in the process of formation and development of the 4th industrial revolution Keywords: industrial revolution 4.0, distance learning, university Các đặc trưng cách mạng công nghiệp lần thứ tư trình phát triển văn minh công nghiệp hậu công nghiệp Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ dựa tảng lĩnh vực khoa học - công nghệ đại mơi trường tồn cầu hóa, giới phẳng với mũi nhọn công nghệ số, vật liệu thông minh; trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ với đặc trưng sau: hay vơ hình Tất quốc gia dù nhỏ hay lớn; dù nghèo hay giàu; dù phát triển hay phát triển chịu tác động mạnh mẽ đứng trước nhiều hội phát triển nhảy vọt đồng thời với nhiều thách thức Những nước phát triển sau Nhật Bản, Hàn Quốc; Singapore tỏ có sức vượt trội so với cường quốc Âu - Mỹ nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn; sản xuất - dịch vụ công nghiệp cách mạng công - Về tính chất quy mơ phát triển: Nếu nghiệp lần thứ tư trước kia, cánh mạng công nghiệp chủ yếu - Về sản phẩm dịch vụ xã hội: Với tạo thúc đẩy lực lượng sản xuất (công cụ, sản phẩm công nghệ cao lĩnh vực sản phương thức sản xuất, xuất lao động) mang xuất đời sống xã hội như: Robot thơng minh; tính chất cục quốc gia, nhóm quốc gia Máy in 3D; Điện thoại thông minh; Vật liệu Nano; vài châu lục ngày nay, cách Mạng Intrenet; Máy tính hệ 5; Mạng thơng tin mạng công nghiệp lần thứ diễn truyền thơng tồn cầu; TV tích hợp hình đồng thời phạm vi toàn cầu với tốc độ phát cong mỏng Các sản phẩm dịch vụ triển nhanh chóng, phá vỡ giới hạn hữu hình cách mạng cơng nghiệp lần thứ thay đổi * Trường Đại học Lao động - Xã hội Ngày nhận bài: 10/5/2018; ngày thẩm định 15/7/2018; ngày duyệt đăng: 15/9/2018 SỐ (2018) 1JKLÂQFßX7UDRõÕL tồn diện phương thức sản xuất - dịch vụ tiêu dùng Lối sống tầng lớp xã hội với hàm lượng chất xám ngày cao (30-60% giá thành sản phẩm); với tiện ích ngày mở rộng giá thành sản phẩm dịch vụ ngày rẻ Đặc biệt, chu kỳ sống sản phẩm ngày rút ngắn (từ vài năm xuống vài tháng) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thực tác động lan tỏa đến mặt đời sống xã hội (chính trị; kinh tế, văn hóa, lối sống; giáo dục ) với hình thành Chính phủ điện tử; thành phố thơng minh; E-Learning - Về cấu nhân lực xã hội: Các cánh mạng công nghiệp trước (cuộc cách mạng công nghiệp 1, 2, 3) chủ yếu tạo phân chia cấu lực lượng lao động xã hội theo lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ với cấp trình độ đào tạo chuyên môn - nghiệp vụ (trung cấp, cao đẳng, đại học ) cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư tạo sở đưa đến loại hình phân chia cấu nhân lực với hai thành phần bản: Nhân lực thừa hành (hành chính; vận chuyển; bảo trì; sản xuất theo dây chuyền) nhân lực sáng tạo (nhà sáng chế, thiết kế; nghiên cứu khoa học công nghệ R&D; thử nghiệm; sáng tạo nghệ thuật ) Cơ cấu ngành nghề đào tạo nhân lực KH&CN có thay đổi Ranh giới ngành công nghiệp truyền thống như: luyện kim; khí chế tạo máy; điện lực, điện tử ngày bị xóa mờ, thay ngành, chun ngành đào tạo có tính tích hợp, liên ngành cao khoa học vật liệu; khoa học máy tính; cơ- điện tử; cơng nghệ mơi trường Với xu phát triển đề cập trên, nhận thấy định hướng cho Việt Nam, nước phát triển tảng nước nông nghiệp với thành phần lao động đơn giản khoảng 70% tổng số lao động xã hội nay, Việt Nam muốn trở thành nước cơng nghiệp đại, nhân lực đào tạo có chất lượng cao, có trình độ, ngành nghề hợp lý nhân tố đóng vai trị quan trọng chi phối phát triển kinh tế đất nước Đặc biệt, trước cách mạng 4.0, nguồn nhân lực trình độ cao có nhiều hội lĩnh hội nhiều kiến thức phương thức đào tạo từ xa Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ cịn gọi E-Learning/ online learning) phương thức học tập sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giao tiếp người học với với giảng viên So sánh đào tạo từ xa với đào tạo truyền thống Học tập trực tuyến (E-Learning) Học truyền thống • Cần thiết phải có khoảng thời gian định • Tiết kiệm chi phí cơng sức • Tốn nhiều cơng sức chi phí • Kiểm sốt q trình học • Tiết kiệm linh hoạt thời gian • Số lượng học sinh bị giới hạn, tập thông qua công cụ đánh giá, đưa biện pháp hỗ trợ bị giới hạn không gian địa lý nhanh chóng để góp phần nâng cao • Đánh giá kết thông qua hiệu học tập học viên kiểm tra • Có thể lữu trữ • Các tài liệu học tập: tài liệu học, phục cho việc ôn tập lại kiến nội trường, sách giáo thức học viên khoa sách tham khảo • Cung cấp tài ngun học tập • Chương trình tốc độ học phong phú cho học viên: giáo viên đưa chung cho tất giảng, tập, tài liệu học tập học sinh dựa chương trình biên soạn cách chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo hệ thống từ đến nâng cao • Sự tương tác học sinh - giáo • Mỗi học viên chủ động viên, học sinh với thấp tự lựa chọn cách học tốc độ phù • Tiếp cận phụ thuộc vào thời hợp đỗi viên, với gian khu vực địa lý • Dễ tiếp cận thuận tiện Từ đó, nhận thấy ưu điểm ĐTTX người học sau: - Địa điểm thời gian học linh hoạt: Người học học tập lúc, nơi Việc trao đổi thông tin, truyền đạt kiến thức theo yêu cầu Sinh viên truy cập khố học nơi đâu văn phòng làm việc, nhà, điểm Internet công cộng, 24 ngày, ngày tuần, lúc nào, nơi đâu - Tiết kiệm chi phí lại: Sinh viên bắt buộc phải thi tập trung địa điểm nhà trường - Tiết kiệm thời gian so với phương thức giảng dạy truyền thống: rút giảm phân tán thời gian lại - Linh hoạt: Sinh viên đăng ký khóa học mà việc học cần, tự điều chỉnh thời gian, tốc độ học theo khả tự tham khảo, nghiên cứu thêm thông qua nguồn tài liệu hướng dẫn tham khảo - Được hỗ trợ: Với hệ thống công nghệ E-Learning, sinh viên dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, kết học tập, hỗ trợ giải đáp thông tin kịp thời Thực trạng đào tạo từ xa trường đại học Việt Nam - Đáp ứng cho đối tượng 2.1 Thực trạng đào tạo từ xa trường đại học Việt Nam - Dễ dàng trao đổi thông tin người học với Đào tạo trực tuyến hay Học tập trực tuyến (hay người học người học với người dạy SỐ (2018) Taïp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ 1JKLÂQFßX7UDRõÕL đẳng từ xa xuất từ đầu năm đầu thập niên 90 Khi đó, hai trường đại học Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo cử nhân hệ giáo dục từ xa cho nước Đại học Mở Hà Nội Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Đến nay, Theo thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo, tính sau 20 năm triển khai, nhiều trường đại học, đến hết năm học 2016-2017, nước có 235 cao đẳng tham gia đào tạo theo hình thức này, trường đại học, học viện, bao gồm: 170 trường tạo điều kiện cho người học có nhiều thêm phương công lập, tương ứng 72,34%, 60 trường tư thục thức để lựa chọn dân lập, chiếm 25,53%, trường có 100% vốn Theo đó, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ nước ngồi, chiếm 2,13% tổng số trường đào tạo đại học (cơ cấu thể biểu đồ 1); phê duyệt Đề án "Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 37 viện nghiên cứu khoa học giao nhiệm vụ 2015 - 2020" Đề án đưa chế, đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư phạm sách để quan chức quản lý, nâng cao chất lượng loại hình đào tạo từ xa trường trung cấp sư phạm Những năm đầu thập niên 90, Việt Nam, Biểu đồ Cơ cấu trường đại học, học viện tính Chính phủ cấp phép cho trường đại học đào tạo đến hết năm học 2016-2017 theo hình thức từ xa, đến thời điểm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo cấp phép cho 21 trường tiến hành đào tạo theo hình thức từ xa ĐTTX Trong số trường cấp phép ĐTTX, có 17 trường tuyển sinh - Người học chủ động lựa chọn chương trình học để phù hợp với vị trí cơng tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo công việc quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Biểu đồ Cơ cấu trường đại học, học viên tính đến hết năm học 2016-2017 Nguồn: vietnamnet.vn Số giảng viên trì cho hoạt động 235 trường đại học học viên tính đến năm học 2016 - 2017 72.792 người, tăng 4,6% so với năm học 2015 - 2016, giảng viên có trình độ tiến sĩ 16.514 (tăng 21,4%) thạc sĩ 43.065 (tăng 6,6%) Với quy mô số trường đại học giảng viên tập trung đào tạo học truyền thống, hình thức đào tạo từ xa chiếm tỷ lệ khiêm tốn trường đại học Việt Nam Nguồn: Bộ Giáo dục Đào tạo Song điều đáng nói, năm gần quy mô tuyển sinh ĐTTX ngày giảm sút Năm 2012, có 17 trường đại học đăng ký tiêu tuyển sinh ĐTTX với tổng số 68.020 tiêu, quy mô 161.047 sinh viên theo học 90 chương trình đào tạo (chiếm 6% so với tổng số sinh viên ĐH, CĐ toàn quốc) Hiện nay, quy mơ sinh viên theo học chương trình giảm đáng kể, từ 161.047 sinh viên (tháng 10/2012) giảm xuống 70.425 sinh viên (tháng 10/2016) Nếu trường đại học có quy mơ lớn giới trường đại học phát triển mạnh Đào tạo từ xa Một số trường đại học có sinh viên theo học hình thức chiếm số lượng lớn như: Trường Đại học Indira Gandhi (Ấn Độ) với quy mô 3,5 triệu sinh viên; Trường Đại học Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) 1,95 triệu sinh viên; Trường Đại học Mở Allama Iqbal Islamabad (Pakistan) 1,8 triệu sinh viên Nhiều trường đại học giới, coi ĐTTX công cụ hữu hiệu để phục vụ Đến nay, hành lang pháp lí thức cho hình việc học tập suốt đời phát triển đất nước thoát thức ĐTTX, hướng dẫn cụ thể cho phương thức khỏi tình trạng tụt hậu Tuy nhiên, Việt Nam Bộ giáo dục Đào tạo ban hành hình thức ĐTTX thực chưa phát triển Thơng tư 10/2017-TT/BGDĐT, theo đó, Tại Việt Nam, hình thức đào tạo đại học, cao phương thức ĐTTX: (1) Thư tín: Chương trình 10 SỐ (2018) 1JKLÂQFßX7UDRõÕL ĐTTX thực chủ yếu đường thư tín thơng qua học liệu tài liệu in Học liệu bao gồm: giáo trình, sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn học tập, nghiên cứu, sách tập, tài liệu hướng dẫn thi, kiểm tra; (2) Phát - truyền hình: Chương trình ĐTTX thực chủ yếu thơng qua hệ thống phát - truyền hình học liệu chương trình phát thanh, truyền hình phát trực tiếp phát lại kênh phát thanh, truyền hình; (3) Mạng máy tính: Chương trình ĐTTX thực chủ yếu thơng qua mạng máy tính, mạng Internet mạng viễn thơng học liệu học liệu điện tử chuyển qua mạng, việc giảng dạy thực trực tuyến không trực tuyến; (4) Kết hợp: kết hợp phương thức thư tín, phát truyền hình, mạng máy tính đa dạng hóa phương thức đào tạo sở để người học tiếp cận dễ dàng đáp ứng thị hiếu tốt cho người học Để phát triển kinh tế đất nước, cần sử dụng nguồn chất lượng có chất lượng cao Tuy nhiên, với đất nước phát triển Việt Nam, hội để học tập khơng cịn khó khăn, mà Chính phủ cơng nhận hình thức ĐTTX, người học có nhiều hội lựa chọn cách thức học Thực tế Việt Nam, phương thức học tập nhiều song có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tiếp cận phương pháp học khác chưa đáp ứng, cần có lời giải cho vấn đề Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ trương, sách đắn phát triển ĐTTX chưa có kế hoạch hành động cụ thể cấp bộ, ngành Thứ hai, sở hạ tầng Việt Nam chưa thực phát triển đồng vùng miền nước, chi phí cho việc lắp đặt hệ thống mạng Internet cao so với nước khu vực giới Chưa có chương trình hỗ trợ cụ thể để người vùng sâu, vùng xa, tỉnh, phát triển, có điều kiện vị trí địa lý hiểm trở tiếp cận với sở hạ tầng nối mạng Thiết nghĩ, để giúp họ thoát nghèo, trước hết Chính phủ cần giúp họ tiếp cận kiến thức Bởi để tồn tại, thích ứng với sống phát triển nay, không làm theo kinh nghiệm mà cần có kiến thức Thứ ba, chất lượng hình thức ĐTTX chưa trọng Một số trường chạy đua phát triển quy mô đào tạo mà chưa quan tâm đến chất lượng đào tạo, chưa có giáo viên chuyên biệt dành riêng cho hệ đào tạo từ xa Nhiều chương trình ĐTTX trường thực thuê khốn giảng viên trẻ, chưa có kinh nghiệm; Việc thiết kế chương trình đào tạo trường chưa chuẩn hóa, chưa gắn nội dung chương trình đào tạo với sứ mệnh phát triển trường, chưa gắn với chuẩn kiến thức đầu cho hình thức đào tạo Hệ thống đào tạo xuất tình trạng học hộ, thi hộ 2.2 Đánh giá đào tạo từ xa trường Đa số trường có ĐTTX chưa đầu tư cơng đại học Việt Nam Chính thức thực Việt Nam từ năm sức, tài để sản xuất, biên soạn học liệu 1993, hình thức ĐTTX có khơng khó phát triển cơng nghệ, dẫn tới việc tổ chức dạy tập trung địa phương thông qua trạm đào khăn: tạo, tạo biến tướng loại hình đào tạo Thứ nhất, cơng tác tuyển sinh hệ ĐTTX Nhiều trường coi ĐTTX việc làm thêm để trường đai học Việt Nam ngày tăng nguồn thu Quy trình quản lý đảm bảo chất gặp nhiều khó khăn lượng lỏng lẻo, dẫn tới quan ngại cho dư Đối tượng tuyển sinh chưa đa dạng Các trường luận xã hội thực ĐTTX tập trung nhiều tới đối Thứ tư, Chính phủ, Bộ giáo dục Đào tạo tượng người có việc làm Họ quan ban ngành chưa xây dựng thống người, hoàn thành phổ cập chương thống giám sát chất lượng đủ mạnh để giúp người trình Đại học, Cao đẳng muốn học lớp bồi học người dạy nâng cao chất lượng dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn không cần lấy Thứ năm, đa số chứng chỉ, cấp hình cấp Khơng thế, việc nhiều trường Đại học thành lập tạo hội cho người học có nhiều thức đào tạo từ xa chưa xã hội thừa nhận, lựa chọn hơn, làm giảm thị phần ĐTTX có phân biệt đối xử với người học hình thức Rào cản dẫn đến khó khăn, thách thức đào tạo mà trường ĐH có đào tạo từ xa gặp phải Thông tin việc thi, kiểm tra, đánh giá ĐTTX là: Đảng Chính phủ có nhiều chủ thường tiến hành theo phương pháp tự luận SỐ (2018) 11 Taïp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ 1JKLÂQFßX7UDRõÕL tổ chức trạm tiếp nhận chương trình ĐTTX địa phương Vì vậy, có nơi có lúc chưa đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan Một số phản ánh chất lượng ĐTTX tỷ lệ số học viên tốt nghiệp tổng số học viên nhập học ban đầu nâng cao Trong điều kiện thực tế nay, sở vật chất thiếu thốn, công nghệ đào tạo chưa cải tiến đáng kể; phương thức xét tuyển đầu vào không tổ chức thi tuyển; chưa ứng dụng công nghệ kiểm tra, thi, đánh giá theo phương pháp trắc nghiệm khách quan dẫn đến tỷ lệ tốt nghiệp khoảng 30 - 40% phù hợp với yêu cầu chất lượng đào tạo thức tầm quan trọng cách mạng 4.0, Đảng Nhà nước đánh giá cao vai trò người thầy mặt trận giáo dục; Đảng đạo kịp thời, sắc bén ban hành nghị quyết, thị để phát triển đa dạng hình thức dạy học Bởi vì, yếu tố trình sản xuất sức lao động giữ vai trị quan trọng hàng đầu Khi đó, giáo dục đào tạo trình tái tạo, mở rộng sức lao động, có giáo dục đào tạo bồi Định kiến xã hội loại hình ĐTTX, người dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao sức sản xuất, làm dạy không làm việc trực tiếp với người học nên kết cho đất nước ngày phát triển học tập chưa đảm bảo, khiến nhiều người Song, phát triển giáo dục, đào tạo cần ứng dụng nghi ngờ chất lượng văn loại hình phát triển Khoa học cơng nghệ Trong kỉ nguyên đào tạo Người sử dụng lao động không tuyển phát triển công nghệ thông tin nay, dụng người có ĐTTX khiến cho phương thức phát triển giáo dục đại học không chất lượng đào tạo khơng đảm bảo bó hẹp giáo dục đào tạo kiểu truyền thống Nhận - Khung hành lang pháp lí trang bị cho hình thức ĐTTX đầy đủ - Là nước phát triển, việc mở rộng quy - Hệ thống giáo dục Việt Nam chưa thực mô đào tạo bậc đại học trọng, hình thức trọng đến phát triển ngoại ngữ ĐTTX tạo hội liên thông lĩnh vực với Đây trở ngại lớn tiếp cận học tập theo hình trường với Người học có nhiều hội để lựa chọn trường học, phương thức học thức - Các trường có hội tuyển sinh số lượng Trước cách mạng 4.0, tạo hội cho phát triển hình thức ĐTTX, gặp khơng lớn người học theo hình thức thách thức Tính trung bình, Việt Nam năm có khoảng Cơ hội thách thức đào tạo từ xa bậc 900.000 học sinh tốt nghiệp THPT (năm 2015, 2016, 2017) Trong đó, tiêu tuyển sinh đại học trước cách mạng công nghiệp 4.0 17 trường ĐTTX 70.425, chiếm 7,83% 3.1 Cơ hội - Quan điểm, chủ trương Đảng, sách hội tuyển sinh chương trình đào Thị pháp luật Nhà nước xác định, ưu tiên cho phần cho trường tuyển sinh rộng với số phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ lượng trường đại học học viện lớn (235 Ngay từ Đại hội VI (1986) Hội nghị TW trường), dễ cho người học kết nối khóa VIII (1996) đến sách người học lĩnh vực Tận dụng lợi mạng khẳng định: Giáo dục, đào tạo với phát triển lưới trường nguồn tuyển phong phú hơn, thông khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, động tin đến với người học nhanh chóng kịp thời Đặc lực phát triển, điều kiện cần để giữ vững độc lập biệt, nhu cầu học tập người ngày cao dân tộc xây dựng thành công XHCN Khoa học Với truyền thống hiếu học người Việt Nam, công nghệ then chốt hoạt động trường trọng đến chất lượng đào tạo theo ngành, cấp, nhân tố thúc đẩy tăng trưởng hình thức này, người học lựa chọn củng cố an ninh quốc phịng Bởi vì, có giáo dục, đào tạo có tri thức, dân trí cao làm nhiều ngành nghề khác nhau, phát triển kinh tế; Cần phải ứng dụng phát triển khoa học công nghệ để đại hóa đất nước hội nhập tồn cầu Khi đó, GDP/ đầu người Việt Nam thay đổi, mức sống người dân 12 SỐ (2018) - Nhu cầu học tập phát triển trình độ Việt Nam cao Đứng trước hội nhập kinh tế toàn cầu, yêu cầu thực cơng việc, địi hỏi người học có am hiểu định lĩnh vực phụ trách Hơn nữa, nay, định hướng nghề nghiệp học sinh tốt nghiệp THPT đối tượng khác 1JKLÂQFßX7UDRõÕL Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ sáng tạo khu vực Đại học & công nghiệp Cùng với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ cách mạng cơng nghiệp lần thứ đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học kỹ kiến thức lẫn tư sáng tạo, khả thích nghi với thách thức yêu cầu công việc thay đổi liên tục để tránh nguy bị đào thải Tất tạo tranh giáo dục đào tạo sinh động mà - Phương tiện để phục vụ học theo chương trình phương thức giáo dục truyền thống chắn ĐTTX đơn giản, chi phí cho phương tiện học đáp ứng - Hệ thống kiểm soát chất lượng ĐTTX tập thấp chưa đáp ứng trước ứng dụng cách mạng công Như đề cập, có nhiều phương thức học theo hình thức ĐTTX, nhiên, người học cần nghiệp 4.0 rõ ràng Người dân không thiết phải thi tuyển vào trường đại học Việt Nam Song thân người làm nghề mong muốn có kiến thức lí thuyết cho lĩnh vực làm việc họ trình độ dân trí chưa thực cao, khiến nhu cầu học tập nâng cao trình độ Do vậy, khoảng trống thị trường để trường ĐTTX nhiều Như đề cập, Việt Nam hình thức trang bị cho máy tính, điện thoại thơng minh Song trước cách mạng 4.0, chi phí để trang bị ĐTTX bị đối xử chưa bình đẳng với hình thức đào tạo truyền thống, nguyên nhân chúng phương tiện học tập coi thấp ta chưa xây dựng nguyên tắc ĐTTX, 3.2 Thách thức Bên cạnh hội có trước cách chưa xây dựng thang đo đánh giá rõ ràng đủ mạng công nghiệp lần thứ 4, giáo dục đại học nói minh bạch với kết học tập người học Trong thời đại cơng nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chưa có - Sự phối, kết hợp nhà: Nhà nước - Nhà chế tài đủ mạnh để xử lí gian lận trường - Nhà sử dụng lao động Việt Nam chưa người học thi cử cấp bằng, dù giai đoạn phát triển kinh tế tạo nhịp nhàng định kiến loại cấp khác Bản thân doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử Cũng phải bàn luận thêm tính kỉ luật, ý thức dụng lao động chưa sẵn sàng chia sẻ thông tin tự giác đa số người dân chưa cao nên việc kế hoạch ngắn hạn dài hạn tuyển dụng bao gồm: số lượng tuyển dụng, chất lượng tuyển dụng, khơng có hệ thống giám sát chất lượng học kiến đòi hỏi kĩ người tuyển thức lĩnh hội hình thức đào tạo ln dụng website thức Các trường Đại thách thức lớn Đặc biệt, đất nước học chưa phối hợp để thực khảo sát coi trọng cấp nay, điều tra nhu cầu thị trường lao động thách thức không nhỏ trường đại học giai đoạn phát triển cụ thể kinh tế, tốc độ tổ chức ĐTTX bậc đại học - Hệ thống kiểm sốt triển khai thực chưa thay đổi cơng nghệ từ cách mạng công nghiệp lần thứ diễn nhanh Nhà nước chưa có đầy đủ hỗ trợ cụ thể chọn lọc số trường Đây lại vấn đề nghiêm trọng không đại học làm điểm cho kết hợp bên lĩnh vực đào tạo mà nhiều lĩnh vực khác - Hình thức ĐTTX khiến người học khó tiếp cận Việt Nam Tại sao, lại cho hệ thống kiểm soát với chạy đua biến tri thức thành sản phẩm triển khai thực chưa đầy đủ? Vì, sau phục vụ sống trường chấp thuận ĐTTX, thân Các hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học trường họ mong muốn xây dựng hình ảnh, từ trường đại học đối mặt với yêu cầu cải nâng cao chất lượng để tăng nguồn thu phát triển cách cạnh tranh Nhiều tập đồn cơng nghệ bền vững, nên họ trọng đến tuyển dụng ngày có tiềm lực cơng nghệ, người tài giảng viên, người dạy, biên soạn giáo trình Song, lớn, họ lại tuyến đầu chạy việc quản lí triển khai thực yếu, dẫn đến đua biến tri thức thành sản phẩm phục vụ sống việc việc chép quyền tác giả diễn họ có nhiều trải nghiệm quý giới hàn phổ biến lâm đại học khơng có Chính điều làm giảm Sự rõ ràng người dạy đơn vị tổ chức đáng kể ranh giới khoảng cách tri thức khả chung hình thức ĐTTX nói riêng gặp phải nhiều thách thức: SỐ (2018) 13 Tạp chí +2$+&9j&1*1*+…ơ1*ơ 1JKLÂQFßX7UDRõÕL phạm gian lận người học người cung cấp dịch vụ đào tạo hoạt động đào tạo từ xa Theo đó, cấp người học theo hệ đào tạo chấp nhận rộng rãi không bị phân biệt - Giảng viên chưa thực cống hiến đối xử tuyển dụng Đặc biệt, kinh tế số giảng trực tuyến thực cho hình thức ĐTTX, khơng gian bó hẹp bảo vệ quyền Với lối học truyền thống trì nhiều năm TÀI LIỆU THAM KHẢO nay, giao thoa văn hóa Việt Nam Lentell (2003): 'The Importance of the Tutor nước phát triển khối giảng viên chưa nhiều Kinh phí cho việc học tập nâng cao trình độ in Open and Distance Learning', giảng viên hạn chế Điều này, nguyên nhân in A Tait & R Mills Rethinking Learner dẫn đến người dạy tạo hứng thú với hình Support in Distance Education, pp 64-76 London: thức đào tạo Do vậy, chưa tạo cảm Routledge Falmer hứng không gian xuất giảng Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị viên với vài người học, hay chí 29-NQ/TW "Đổi bản, toàn diện giáo người học cho khung thời gian dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, Một số đề xuất nhằm phát triển hình thức đào đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định tạo từ xa bậc đại học trước cách mạng hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế." công nghiệp 4.0 Mai Văn Tỉnh (2016) "Tác động Để nâng cao chất lượng dạy học theo hình cách mạng cơng nghiệp 4.0 tới giáo dục đào tạo thức ĐTTX trước bùng nổ cách mạng đặc biệt vai trò người thầy", Báo Giáo dục 4.0, với phát triển công nghệ số trí tuệ nhân Việt Nam tạo, địi hỏi phải có chung tay nhiều tổ chức, Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số ban ngành, nghiêm túc hoạt động dạy học ý thức kỉ luật cao người học 1559/QĐ-TTg, định phê duyệt đề án "Phát mang lại hình hài hoàn thiện cho ĐTTX triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015 - 2020" trường đại học Việt Nam Do vậy, nhóm tác giả Bộ Giáo dục Đào tạo (2017), Thông tư xin đề xuất số giải pháp sau: 10/2017-TT/BGDĐT, ban hành quy chế đào tạo từ Thứ nhất, Chính phủ nên cụ thể hóa thành nghị xa trình độ đại học định quy định quyền hạn, trách nhiệm bên http://giaoduc.net.vn trình kiểm tra, giám sát, thực phối hợp https://moet.gov.vn Nhà nước - Nhà trường - Nhà sử dụng lao động trình đào tạo để chất lượng đào tạo đại học nói chung đào tạo đại học từ xa nói riêng nâng cao chưa có, nhiều giảng giảng viên tổ chức cung cấp đào tạo tự ý sử dụng cho nhiều đối tượng học, thời gian học mà không đồng ý người dạy Thứ hai, hồn thiện chương trình ĐTTX, sở bổ sung thời gian cần thiết người học thực hành để khắc phục hạn chế (hạn chế mà đề cập Hình thức ĐTTX khiến người học khó tiếp cận với chạy đua biến tri thức thành sản phẩm phục vụ sống) Theo đó, nhóm tác giả gợi ý cách thực sau: người học gửi mềm kết thực hành thơng qua quay phim, chụp ảnh Trong đó, người học tổ chức cấp kiểm chứng tính trung thực nộp Thứ ba, khẩn trương xây dựng nguyên tắc ĐTTX, chế tài hoạt động đào tạo từ xa Đây sở pháp lí để xử lí vi 14 SỐ (2018) ... thách thức Tính trung bình, Việt Nam năm có khoảng Cơ hội thách thức đào tạo từ xa bậc 900.000 học sinh tốt nghiệp THPT (năm 2015, 2016, 2017) Trong đó, tiêu tuyển sinh đại học trước cách mạng công. .. tiến độ học tập, kết học tập, hỗ trợ giải đáp thông tin kịp thời Thực trạng đào tạo từ xa trường đại học Việt Nam - Đáp ứng cho đối tượng 2.1 Thực trạng đào tạo từ xa trường đại học Việt Nam -... gắn với chuẩn kiến thức đầu cho hình thức đào tạo Hệ thống đào tạo xuất tình trạng học hộ, thi hộ 2.2 Đánh giá đào tạo từ xa trường Đa số trường có ĐTTX chưa đầu tư cơng đại học Việt Nam Chính thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

hay vơ hình. Tất cả các quốc gia dù nhỏ hay lớn; dù nghèo hay giàu; dù phát triển hay đang phát triển  đều chịu sự tác động mạnh mẽ và đứng trước nhiều  cơ hội phát triển nhảy vọt và đồng thời với nhiều  thách thức mới - Cơ hội và thách thức đối với đào tạo từ xa ở bậc đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

hay.

vơ hình. Tất cả các quốc gia dù nhỏ hay lớn; dù nghèo hay giàu; dù phát triển hay đang phát triển đều chịu sự tác động mạnh mẽ và đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhảy vọt và đồng thời với nhiều thách thức mới Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan