0

Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

7 36 0
  • Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:44

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng mô hình đánh giá, kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh”, một quy trình sử dụng cân đối phân hữu cơ vi sinh và phân vô cơ đã được đề xuất theo hướng sử dụng đúng liều lượng, đúng phương pháp nhằm mang lại hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh một cách tốt nhất. CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ KIỂM CHỨNG HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH TRÀ VINH A model for evaluation and verification of the efficiency of microorganic organic fertilizer in agricultural production in Tra Vinh province Huỳnh Vân An Trương Ngọc Phương Nhi Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN tỉnh Trà Vinh Email: huynhan88hlb@gmail.com TĨM TẮT Trong khn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở “Xây dựng mơ hình đánh giá, kiểm chứng hiệu phân hữu vi sinh sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh”, quy trình sử dụng cân đối phân hữu vi sinh phân vô đề xuất theo hướng sử dụng liều lượng, phương pháp nhằm mang lại hiệu phân hữu vi sinh cách tốt Kết xây dựng mơ hình cho thấy sử dụng cân đối phân hữu vi sinh phân vô mang lại hiệu kinh tế cao so với cách sử dụng phân theo tập quán người nơng dân Ngồi việc lượng phân vơ giảm 30% so với đối chứng tỉ lệ sâu, bệnh hại mơ hình xây dựng ghi nhận khơng xuất có xuất với tỉ lệ thấp Từ khóa: bệnh hại, sản xuất nơng nghiệp,phân hữu vi sinh, sâu ABSTRACT In the framework of the topic of scientific research at the grassroots level, “A model for evaluation and verification of the efficiency of microorganic organic fertilizer in agricultural production in Tra Vinh province”, a process of using organic fertilizer microorganisms and inorganic fertilizers have been proposed in the right direction to use the right dosage, the right way to bring the best results of microorganism The results of the modeling show that the use of microbial organic fertilizers and inorganic fertilizers has brought about higher economic efficiency than the use of manure In addition to the reduction in inorganic manure by 30% compared to the control, the incidence of pests and diseases was not reported or appears to be very low Key words: agricultural production, diseases, microorganic organic fertilizer, pests I.ĐẶT VẤN ĐỀ vật canh tác gây ô nhiễm môi trường Trong năm gần đây, ngành nông nghiệp lâu dài làm cho đất chai cứng, Trà Vinh phát triển, sản xuất lúa, hoa màu bạc màu mà cịn làm hệ vi sinh vật có ích đất ăn trái thực quanh năm sản bị thay đổi dẫn đến điều hịa lượng ngày gia tăng.Việc sử dụng nhiều phân đất trồng, gây nhiều bệnh nguy hiểm cho cây, ảnh bón vơ hay sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực hưởng đến tính bền vững sản xuất [1,2] 1 Thạc sỹ, Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN tỉnh Trà Vinh Kỹ sư, Trung tâm Ứng dụng tiến KH&CN tỉnh Trà Vinh TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 51 CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Để thích ứng với tác động biến đổi khí hậu nắng nóng kéo dài, nguồn nước mặt (kênh cấp 2, cấp 3) bị thiếu nước vào mùa khô, nguồn nước ngầm hạn chế, Tổ hợp tác sản xuất bắp giống ấp Bào Mốt xã Long Sơn xây dựng kế hoạch sản xuất bắp giống năm 2015 - 2016 theo ure (46% N), phân lân (16% P2O5), phân kali (61% K2O) Phương pháp xây dựng mơ hình 2.1 Khảo sát chọn lựa địa điểm xây dựng mơ hình mơ hình “Sử dụng phân hữu vi sinh nước Tiêu chí chọn hộ xây dựng mơ tưới hợp lý” Mơ hình hỗ trợ kinh phí từ Quỹ ruộng/vườn đối chứng chọn phải đồng đồng tài trợ mơ hình thích ứng biến đổi khí hậu (gọi tắt Quỹ CCA) Dự án AMD Trà Vinh hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Giống trồng miền Nam Để nông dân tỉnh có sự tiếp cận trực tiếp về phân hữu vi sinh thì đề tài “Xây dựng mô hình đánh giá, kiểm chứng hiệu phân hữu vi sinh sản xuất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh” được tiến hành thực hiện Qua đó là sở khoa học để triển khai rộng rãi, nhân rộng mô yếu tố: vùng thực hiện, diện tích, giống sử dụng, cơng chăm sóc thời điểm gieo trồng Mơ hình lúa tiến hành xây dựng huyện: Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè Chọn huyện 03 mơ hình với diện tích 2.000 m2, tổng số mơ hình sử dụng cân đối phân hữu vi sinh kết hợp với phân vô lúa 09 mơ hình Mơ hình rau màu tiến hành xây dựng hình sử dụng phân hữu vi sinh, hạn chế phân huyện Châu Thành Chọn 03 mơ hình với diện tích vơ mơ hình 1.000 m2 II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương tiện nghiên cứu Phân vi sinh được sử dụng kiểm chứng là phân hữu vi sinh EMZ- USA Là loại phân bón hữu sinh học, làm xốp, cải tạo thúc đẩy Mô hình cam sành tiến hành xây dựng huyện Cầu Kè Chọn 03 mơ hình với diện tích mơ hình 2.000 m2 2.2 Quy trình chuẩn bị phân hữu vi sinh trước sử dụng cố định đạm cho trồng đường sinh Phân được ủ trước sử dụng từ 5- ngày học đất (BNF) với công thức polyme sinh học Tỉ lệ ủ giữa phân vi sinh: rỉ đường: nước sạch là 1: biệt dược (BioProtect SystemTM).Phân hữu vi 1: 100 Dụng cụ dùng để ủ phải là bằng nhựa tránh sinh EMZ-USA sản xuất theo công nghệ những dụng cụ bằng kim loại Nơi ủ phải thoáng Hoa Kỳ, phân phối nhiều nước mát tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp Hỗn hợp giới Hoa Kì, Argentina, Brazin, Colombia, Úc, Pháp, Đức,Việt Nam Phân hữu vi sinh EMZUSA Bộ Nông nghiệp PTNT công nhận phân bón mới, nằm danh mục phân bón phép lưu hành Việt Nam Thành phần chủ yếu phân hữu vi sinh sử dụng bao gồm chất đa, trung vi lượng Bên cạnh đó, cịn có axit hữu axit humic, vi sinh vật: vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật khống hóa hợp chất phốt khó tan, vi sinh vật chuyển hóa Lactobacillus, nấm rễ: … Phân vô sử dụng loại phân đơn: phân phân được ủ kín 24h sau đó hé nhẹ và ủ thêm 5- ngày tiếp theo Hỗn hợp sau ủ sẽ được pha với lượng nước cần để tưới cho trồng Nước dùng để ủ hỗn hợp nước khơng có mùi clo Thời gian sử dụng phối hợp phân vi sinh vô cách 7- 10 ngày Không sử dụng thuốc trừ bệnh gốc đồng sử dụng phân vi sinh hữu EMZ-USA 2.3 Quy trình bón phân cân đối giữa phân vi sinh và phân vô cho đối tượng trồng 2.3.1 Đối tượng lúa 52 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Bảng Thời điểm lượng phân vô bổ sung kết hợp phân hữu vi sinh Đơn vị tính: kg/1.000m2, ml/1.000m2 Thời điểm bón phân Phân Đạm (kg/1.000m2) Phân Lân (kg/1.000m2) Phân Kali (kg/1.000m2) Phân hữu vi sinh (ml/1.000m2) 7- 10 ngày sau sạ 3- 5- 15 1-2 - 14- 17 ngày sau sạ - - - 200 25 ngày sau sạ 3- 15- 23 0- - 30 ngày sau sạ - - - 200 35 ngày sau sạ 5- 9- 14 2- - 2.3.2 Đối tượng rau màu Bảng Thời điểm lượng phân vô bổ sung kết hợp phân hữu vi sinh Đơn vị tính: kg/1.000m2, ml/1.000m2 Phân Đạm (kg/1.000m2) Phân Lân (kg/1.000m2) Phân Kali (kg/1.000m2) Phân hữu vi sinh (ml/1.000m2) Trước xuống giống ngày - - - 250 Sau xuống giống ngày - - - Sau trồng 11 ngày - - - 200 Sau trồng 18 ngày 11 31 - Sau trồng 25 ngày 22 62 12 - Thời điểm bón phân 2.3.3 Đối tượng cam sành Bảng Thời điểm lượng phân vô bổ sung kết hợp phân hữu vi sinh Đơn vị tính: kg/1.000m2, ml/1.000m2 Phân Đạm (kg/1.000m2) Phân Lân (kg/1.000m2) Phân Kali (kg/1.000m2) Phân hữu vi sinh (ml/1.000m2) Bón phân vi sinh đợt - - - 700 Sau 30 ngày từ ngày bón phân vi sinh đợt 20 36 - Lần bón phân vi sinh thứ (cách 30 ngày so với đợt bón phân vô đợt 1) - - - 700 Sau 30 ngày từ ngày bón phân vi sinh đợt 25 39 - Thời điểm bón phân TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 53 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết xây dựng mơ hình với đối tượng lúa Bảng 4: So sánh hiệu kinh tế mơ hình xây dựng đối chứng Châu Thành Đơn vị tính: đồng Thơng số (được tính 1.000 m2) Mô hình sử dụng kết hợp phân vi sinh và phân vô Ruộng lúa sử dụng phân vơ Mơ hình Mơ hình Mơ hình Đối chứng Tổng chi (1) 1.566.000 1.566.000 1.566.000 1.550.000 Tổng thu (2) 4.410.000 3.615.000 3.747.500 2.820.000 Lợi nhuận: (2)- (1) 2.844.000 2.049.000 2.181.500 1.270.000 Lợi nhuận: (2)- (1) 2.844.000 2.049.000 2.181.500 1.270.000 Hiệu kinh tế cao mơ hình với lợi nhuận 2.844.000 đồng, mơ hình 2.049.000 đồng 2.181.500 đồng, trung bình lợi nhuận mơ hình 2.358.000 đồng Tuy mơ hình có lợi nhuận thấp mơ hình cao đối chứng 1.270.000 đồng Sự khác biệt mơ hình xây dựng ngun nhân cơng chăm sóc tùy vào loại đất mơ hình xây dựng Bảng 5: So sánh hiệu kinh tế mơ hình xây dựng đối chứng Càng Long Đơn vị tính: đồng Thơng số (được tính 1.000m2) Mơ hình sử dụng kết hợp phân hữu vi sinh và phân vô Ruộng lúa sử dụng phân vơ Mơ hình Mơ hình Mơ hình Đối chứng Tổng chi (1) 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.346.000 Tổng thu (2) 2.730.000 2.592.000 2.730.000 2.040.000 Lợi nhuận (2) - (1) 1.330.000 1.192.000 1.330.000 694.000 Qua bảng số liệu cho thấy đối chứng đạt lợi nhuận 694.000 đồng thấp nhiều so với Mơ hình đồng đạt lợi nhuận 1.330.000 đ/1.000 m2 Trong mơ hình xây dựng Mơ hình có lợi nhuận thấp với tổng lợi nhuận 1.192.000 đồng Lợi nhuận trung bình mơ hình 1.072.000 đồng Tuy có khác lợi nhuận mơ hình thực số liệu sau mơ hình kết thúc ghi nhận cao nhiều so với đối chứng Bảng 6: So sánh hiệu kinh tế mơ hình xây dựng đối chứng Cầu Kè Đơn vị tính: đồng Thơng số (được tính 1.000 m2) Mơ hình sử dụng kết hợp phân vi sinh và phân vô Ruộng lúa sử dụng phân vơ Mơ hình Đối chứng Mơ hình Đối chứng Tổng chi (1) 1.568.000 1.568.000 1.568.000 1.606.000 Tổng thu (2) 4.660.000 4.873.750 4.612.500 3.900.000 Lợi nhuận (2)- (1) 3.092.000 3.305.750 3.044.500 2.294.000 54 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Các mơ hình xây dựng đạt lợi nhuận mơ hình từ 3.044.500 đến 3.305.750 đồng Trong đạt hiệu cao Mơ hình với hiệu kinh tế đạt 3.305.750 đồng thấp Mơ hình 3.044.500 đồng, lợi nhuận trung bình đạt 3.147.000 đồng Mơ hình sử dụng phân hữu vi sinh có khác biệt lợi nhuận thu cao so với đối chứng Và khác biệt có ý nghĩa mặt thực tiễn Ruộng đối chứng đạt lợi nhuận 2.294.000 đồng/1.000 m2 * So sánh hiệu kinh tế huyện xây dựng mơ hình Qua mơ hình xây dựng huyện, huyện với mơ hình đạt diện tích 2.000 m2/MH, kết dù có khác lợi nhuận thu mơ hình nhìn chung mơ hình đạt lợi nhuận cao ruộng đối chứng huyện Kết cuối cho thấy giảm lượng phân vô bổ sung phân vi sinh mang lại hiệu kinh tế đồng thời làm giảm mật số sâu bệnh hại trồng Đây xem kết tích cực, giúp nơng dân tiếp cận phân vi sinh ngày đơn giản nhận rõ hiệu phân vi sinh Qua đó, dần thay đổi quan điểm canh tác truyền thống nhằm hạn chế tác động tiêu cực sử dụng phân vô nhiều dư hàm lượng thuốc BVTV [2] Kết xây dựng mơ hình với đối tượng rau màu Bảng 7: So sánh hiệu kinh tế mơ hình xây dựng đối chứng Đơn vị tính: đồng Thơng số (được tính 1.000 m2) Mơ hình sử dụng kết hợp phân vi sinh phân vô Vườn rau sử dụng phân vơ Mơ hình Mơ hình Mơ hình Đối chứng Tổng chi: (1) 4.133.000 5.910.000 5.720.000 8.660.000 Tổng thu: (2) 16.000.000 16.800.000 16.800.000 12.000.000 Lợi nhuận: (2) - (1) 11.870.000 10.890.000 11.080.000 3.340.000 Qua số liệu bảng 12 cho thấy mơ hình sử dụng cân đối phân vi sinh phân vô có hiệu rât khác biệt so với đối chứng sử dụng phân vô Ở mô hình (mơ hình 1, mơ hình mơ hình 3) cho kết hiệu kinh tế gần Trong mơ hình có hiệu cao với tổng lợi nhuận 11.870.000 đồng, mô hình mơ hình 10.890.000 đồng 11.080.000 đồng, lợi nhuận trung bình đạt 11.280.000 đồng Trong vườn rau đối chứng đạt lợi nhuận 3.340.000 đồng Hình So sánh mơ hình rau xây dựng (ảnh phải) vườn rauđối chứng (ảnh trái) thời điểm gieo trồng đồng cách chăm sóc TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 55 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN Kết xây dựng mơ hình với đối tượng cam sành Bảng 8: So sánh hiệu kinh tế mơ hình xây dựng đối chứng Đơn vị tính: đồng Thơng số (được tính diện tích 1.000 m2) Mơ hình sử dụng kết hợp phân vi sinh phân vô Vườn sử dụng phân vơ Mơ hình Mơ hình Mơ hình Đối Chứng Tổng chi: (1) 2.072.000 2.072.000 2.072.000 2.446.000 Tổng thu:(2) 15.750.000 10.784.000 10.500.000 6.300.000 Lợi nhuận: (2)- (1) 13.678.000 8.712.000 8.428.000 3.854.000 Hiệu kinh tế 03 mơ hình xây dựng cao so với đối chứng mơ hình có lợi nhuận cao mơ hình với hiệu 13.678.000 đồng, mơ hình 8.712.000 đồng thấp mơ hình với lợi nhuận 8.428.000 đồng, lợi nhuận trung bình đạt 10.273.000 đồng Vườn đối chứng có hiệu kinh tế thấp nhiều, đạt lợi nhuận 3.854.000 đồng Do sử dụng lượng phân vơ nhiều so với mơ hình phân cân đối, từ dẫn đến chi phí đầu tư vườn đối chứng nhiều so với mơ hình xây dựng Khi kết thúc q trình xây dựng mơ hình theo ghi nhận cán đề tài đánh giá nơng dân tham gia mơ hình cho biết hiệu phân vi sinh suất cao mà hạn chế bệnh Các loại bệnh khơng xuất mơ hình xây dựng như: nấm hồng, ghẻ trái ghẻ Trong chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật cho mơ hình đối chứng khoảng 1.000.000 đồng/1.000m2 Hình So sánh mơ hình cam sành xây dựng (phải) vườn cam sành đối chứng (trái) độ tuổi cách chăm sóc IV KẾT LUẬN Hiệu kinh tế trung bình mơ hình lúa Châu Thành đạt 2.358.000 đồng/m2, Càng Long đạt 1.284.000 đồng/m2,Cầu Kè đạt 3.147.000 đồng/m2 Hiệu kinh tế trung bình Cầu Kè cao thấp Châu Thành Trong thời gian thực mô hình thời tiết khơng thuận lợi làm tác động đến hiệu suất Tuy nhiên, mơ hình xây dựng mang lại hiệu cao so với đối chứng Hiệu kinh tế sử dụng kết hợp phân hữu vi sinh phân vô thể rõ mơ hình xây dựng Ở thời điểm thu hoạch mơ hình sử dụng cân đối phân vi sinh phân vô 56 - TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN cho kết lợi nhuận cao hẳn so với mơ hình đối chứng Đối với vườn cam phát triển tốt dự kiến thu hoạch thời gian tới (dự kiến đạt sản lượng 600- 750 kg/1.000 m2) Qua q theo dõi mơ hình, hiệu phân vi sinh thể rõ thông qua việc đạt suất cao tình hình bệnh hại có xu hướng giảm rõ rệt Giữa mơ hình xây dựng có chênh lệch hiệu q trình canh tác kỹ thuật trồng đóng vai trị quan trọng Khi kết thúc q trình xây dựng mơ hình theo ghi nhận cán đề tài đánh giá nông dân tham gia mơ hình cho biết hiệu phân vi sinh suất cao mà hạn chế sâu, bệnh Kết đề tài giúp cho nông dân có cái nhìn trực diện về phân hữu vi sinh, dần chuyển sang hướng canh tác nơng nghiệp sạch Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu sẽ giúp nông dân thu được lợi nhuận kinh tế cao thông qua quy trình bón phân cân đối của đề tài Kết quả nghiên cứu này cũng giúp cán bộ địa phương có những kế hoạch cụ thể, thích hợp nhằm nâng cao mức thu nhập cho người dân và đảm bảo an toàn về chất lượng nông sản TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] J F Walter and A S Paau (1996): Microbial inoculant production and formulation Soil microbial ecology: Applications in agriculture and environmental management edited by F Blaine Meting, Marcel Dekker, Inc.579-594 [2] Nguyễn Kim Vũ (1995) Báo cáo tổng kết đề tài khoa học cấp nhà nước KC-08-01: Nghiên cứu công nghệ sản xuất ứng dụng phân VSV cố định nitơ nhằm nâng cao suất lúa trồng cạn Hà Nội12/1995 TẠP CHÍ THƠNG TIN KHOA HỌC & CƠNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH - SỐ NĂM 2018 - 57 ... thấy mơ hình sử dụng cân đối phân vi sinh phân vô có hiệu rât khác biệt so với đối chứng sử dụng phân vô Ở mô hình (mơ hình 1, mơ hình mơ hình 3) cho kết hiệu kinh tế gần Trong mơ hình có hiệu cao... sánh hiệu kinh tế mơ hình xây dựng đối chứng Đơn vị tính: đồng Thơng số (được tính 1.000 m2) Mơ hình sử dụng kết hợp phân vi sinh phân vô Vườn rau sử dụng phân vơ Mơ hình Mơ hình Mơ hình Đối chứng. .. AMD Trà Vinh hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Giống trồng miền Nam Để nông dân tỉnh có sự tiếp cận trực tiếp về phân hữu vi sinh thì đề tài ? ?Xây dựng mô hình đánh giá, kiểm chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Thời điểm và lượng phân vô cơ bổ sung khi kết hợp phân hữu cơ vi sinh - Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Bảng 1..

Thời điểm và lượng phân vô cơ bổ sung khi kết hợp phân hữu cơ vi sinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Thời điểm và lượng phân vô cơ bổ sung khi kết hợp phân hữu cơ vi sinh - Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

Bảng 2..

Thời điểm và lượng phân vô cơ bổ sung khi kết hợp phân hữu cơ vi sinh Xem tại trang 3 của tài liệu.
* So sánh hiệu quả kinh tế giữa các huyện xây dựng mô hình - Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

o.

sánh hiệu quả kinh tế giữa các huyện xây dựng mô hình Xem tại trang 5 của tài liệu.
2. Kết quả xây dựng mô hình với đối tượng rau màu - Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

2..

Kết quả xây dựng mô hình với đối tượng rau màu Xem tại trang 5 của tài liệu.
3. Kết quả xây dựng mô hình với đối tượng cam sành - Xây dựng mô hình đánh giá kiểm chứng hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

3..

Kết quả xây dựng mô hình với đối tượng cam sành Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan