0

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

6 89 0
  • Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 01:05

Do nguyên liệu để sản xuất là chất thải rắn của ngành chế biến thủy sản, ngành sản xuất này có nhiều yếu tố môi trường lao động chưa đảm bảo có những ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động: vi khí hậu, H2S, Metyl meaptan. Đặc biệt 2 chỉ tiêu H2S và Metyl mecaptan vượt mức cho phép nhiều lần, và đây là 2 chỉ tiêu được đánh giá có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Vì thế, người sử dụng lao động cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc để bảo vệ sức khỏe người lao động, với việc phát triển sản xuất bền vững hơn để ngành sản xuất Chitin khu vực Miền Trung gia nhập được với nhiều thị trường xuất khẩu mới trong tương lai. K t qu nghiên c u KHCN Nghiên c u xác nh y u t nh h ng n s c kh e NL c s s n xu t Chitin Mi n Trung Tr n Th Kim Anh Phân Vi n BHLĐ & BVMT mi n Trung Tóm t t Ngành sản xuất chitin ngành sản xuất có tính thực tiễn cao gắn chặt với ngành chế biến thủy sản ngày phát triển đặc biệt khu vực Miền Trung, đem lại nhiều đóng góp cho kinh tế nước nhà đồng thời góp phần xử lý lượng lớn chất thải rắn cho ngành chế biến tôm xuất Do nguyên liệu để sản xuất chất thải rắn ngành chế biến thủy sản, ngành sản xuất có nhiều yếu tố mơi trường lao động chưa đảm bảo có ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động: vi khí hậu, H2S, Metyl meaptan Đặc biệt tiêu H2S Metyl mecaptan vượt mức cho phép nhiều lần, tiêu đánh giá có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Vì thế, người sử dụng lao động cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc để bảo vệ sức khỏe người lao động, với việc phát triển sản xuất bền vững để ngành sản xuất Chitin khu vực Miền Trung gia nhập với nhiều thị trường xuất tương lai I ĐẶT VẤN ĐỀ hế biến thủy sản ngành kinh tế mang lại nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế nói chung khu vực Miền trung nói riêng năm qua có nhiều thành đáng kể nghiệp phát triển kinh tế đất nước Bên cạnh phát triển đó, ngành chế biến thủy sản nói chung xuất tơm nói riêng thải lượng lớn chất thải rắn là: đầu, vỏ tôm, cua, ghẹ… Từ nguyên liệu chất thải dùng để sản xuất thành chitin-chitosan ứng dụng nhiều lĩnh vực: y học, công nghệ thực phẩm, công nghệ bảo quản, công nghệ C 26 xử lý nước thải Tuy nhiên, ngành sản xuất có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đặc biệt phải quan tâm đến là: H y d r o s u n f f u a ( H 2S ) , Metylmecaptan, yếu tố khác nhiệt độ, Axit Vì thế, đề tài tiến hành nghiên cứu xác định yếu tố có hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động đề xuất số biện pháp nhằm giảm thiểu tác động cho sở sản xuất chitin khu vực Miền Trung Kết nghiên cứu đề tài áp dụng cho sở sản xuất chitin khu vực Miền Trung, đồng thời góp thêm sở khoa học cho cơng tác ATVSLĐ chung đất nước II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Môi trường lao động 03 sở sản xuất thành phố Đà Nẵng, TP Quảng Ngãi Tỉnh Khánh Hòa 2.2 Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp lẫy mẫu phân tích mẫu khí: tiến hành khảo sát, đo đạc trường, vị trí làm việc, thu mẫu đo trực tiếp thông số, yếu tố có hại MTLĐ vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, khí độc,… Phân tích phịng thí nghiệm mẫu thu trường Tất phương pháp đo, thu mẫu phân tích tuân thủ tiêu Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật hành thông số tương ứng (Bảng 1) Đơn vị thực thu mẫu phân tích: Phân viện Bảo hộ lao động & BVMT Miền Trung • Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng chương trình Excel xử lý, thống kê tổng hợp số liệu đo đạc B ng Các phng pháp thi t b s TT Thông số Phương pháp phân tích Vi khí hậu Đo trực tiếp Thiết bị đo vi khí hậu VELOCICALC (USA) Tiếng ồn Đo trực tiếp Máy đo Quest 2700 (USA) Bụi TCVN 5067:1995 Máy thu mẫu Sibata(Nhật), giấy lọc tónh điện AA.Milipore(Anh) HCl VIE 86/018 H2S VIE 86/018 NH3 VIE 86/018 Mecaptan III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Qui trình cơng nghệ sản xuất chitin Công nghệ sản xuất sở sản xuất theo phương pháp hóa học: sử dụng hóa chất HCl, NaOH cơng đoạn sản xuất cơng nghệ hai q trình khử khống khử protein… (Hình 1) Thuy t minh quy trình công ngh : Nguyên li u: Đầu, vỏ tôm nguyên liệu tươi từ nhà máy chế biến Ngâm HCl: Nguyên liệu cho vào bể chứa, dung dịch HCl thương phẩm 34% ngâm vòng 7h – 12h với mục đích khử khống khỏi vỏ tơm R a trung tính 1: Cơng nhân trực tiếp dùng vịi xịt rửa vỏ tơm mục đích để tăng hiệu trình khử protein NaOH Ngâm NaOH: Vỏ tơm sau qua cửa xả vào bể chứa tiếp theo, dung dịch NaOH 40% Tại xảy trình khử protein NaOH Để trình khử protein hiệu thỉnh d ng Thiết bị đo, thu mẫu Máy thu mẫu Sibata(Nhật), dung dịch hấp thụ HCl, H2S NH3, Mecaptan EPA method 16 Hình Quy trình s n xu t chitin hi n t i c s Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 27 K t qu nghiên c u KHCN thoảng nguyên liệu đảo trộn nhờ cánh khuấy (thao tác thủ cơng) vịng 16-24 tiếng R a trung tính 2: Bán thành phẩm rửa lại cho sạch, rửa có bổ sung thêm dung dịch HCl để trung hịa hồn tồn lượng dư Sau rút hết nước, để cho vào bao ép nước trước vận chuyển đến công đoạn Phi/s y: Bán thành phẩm vận chuyển đến sân phơi, phơi khô tự nhiên, công nhân thực công việc đảo trộn Khi thời tiết khơng có nắng to, q trình phơi khơng đảm bảo u cầu vỏ tơm sấy buồng sấy để tách nước khỏi sản phẩm B ng Các v trí kh o sát, đo đ c thông s MTLĐ t i doanh nghi p Kí hiệu K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 Vị trí đo đạc, khảo sát 03 Doanh nghiệp DN1 DN2 DN3 (Đà Nẵng) (Khánh Hòa) (Quảng Ngãi) Kv tập kết nguyên Khu vực tập kết Khu vực xe tập kết liệu tươi nguyên liệu tươi nguyên liệu Kv rửa thành phẩm Khu vực ngâm Khu vực sân phơi nguyên liệu tươi axit nguyên liệu Khu vực rửa Khu vực sân phơi thành phẩm Kv ngâm axit nguyên liệu (chitin tươi) Khu vực sấy Khu vực đóng Kv ngâm NaOH chitin bao, kho chứa Kv vào bao thành phẩm tươi đem phơi Kv sân phơi Chitin, Kv sấy Chitin Kv ép kiện hàng - 3.2 Kết bàn luận chất lượng MTLĐ Để đánh giá trạng MTLĐ sở sản xuất chitin điển hình khu vực Miền trung, nhóm nghiên cứu đề chọn 03 doanh nghiệp để tiến hành khảo sát, đo đạc thông số đặc trưng ngành sản xuất (Bảng 2) 3.2.1 Vi khí h u: Kết đo đạc vị trí làm việc người lao động 03 doanh nghiệp địa bàn khu vực Miền Trung minh họa Hình Trong nhóm yếu tố vi khí hậu Một số vị trí làm việc bị nhiễm hai thơng số nhiệt độ độ ẩm Nhiệt độ trung bình doanh nghiệp từ 29 ÷ 380C Tại vị trí làm việc, nhiệt độ chênh lớn (90C) Một số cơng đoạn 28 Hình Bi u đ nhi t đ Hình Bi u đ đ m Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN thực trời đặc thù tính chất cơng việc phơi sấy, người lao động phải làm việc trực tiếp ánh nắng mặt trời có nhiệt độ cao Bên cạnh đó, khoảng độ ẩm xưởng chênh 30% Có nhiều vị trí cơng nhân làm việc mơi trường ẩm ướt Nhiệt độ, độ ẩm chênh lệch lớn vị trí làm việc xưởng chế biến ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân lao động • Nhiệt độ cao: Lao động nhiệt độ cao đòi hỏi cố gắng cao thể, tuần hoàn máu mạnh hơn, tần suất hô hấp tăng, thiếu hụt ôxy tăng thể phải làm việc nhiều để giữ cân nhiệt Vì làm việc nhiệt độ cao, người lao động bị nhiều mồ hôi, làm số lượng muối thể dẫn đến thân nhiệt tăng lên, người cảm thấy khó chịu, gây đau đầu, chóng mặt, buồn nơn, trở ngại nhiều cho sản xuất công tác Do thăng muối nước nên ảnh hưởng đến tiết chất dịch vị dẫn đến rối loạn viêm ruột, dày • Độ ẩm khơng khí: Độ ẩm khơng khí nói lên lượng nước chứa khơng khí nơi sản xuất Độ ẩm tương đối không khí cao từ 75-80% trở lên làm cho điều hồ nhiệt độ khó khăn, làm giảm toả nhiệt đường bốc mồ hôi Nếu độ ẩm khơng khí cao nhiệt độ cao, lặng gió làm người nóng bức, khó chịu • Vận tốc gió: Tốc độ lưu chuyển khơng khí có ảnh hưởng trực tiếp đến tỏa nhiệt, vận tốc gió lớn tỏa nhiệt đơn vị thời gian nhiều Gió có ảnh hưởng tốt đến việc bốc nên nơi làm việc cần thoáng mát Luồng khơng khí có tốc độ có tốc độ phương thay đổi nhanh chóng có ý nghĩa vệ sinh quan trọng sản xuất [1] Ô nhiễm vi khí hậu nguyên nhân gây nên bệnh xoang, đau đầu, khớp thường gặp công nhân ngành thủy sản 3.2.2 Ti ng n b i a Tiếng ồn Từ kết biểu đồ Hình cho thấy: Trong tổng số 26 điểm đo vị trí làm việc sở sản xuất chitin có kết sau: Tiếng ồn tiêu bụi, tất vị trí đo có giá trị đạt mức cho phép MTLĐ theo Quyết định 3733/2002/BYT Bộ Y tế Với TCCP MTLĐ tiếng ồn 85dBA, tất vị trí đo đạt TCCP; Max = 83; Min = 56 Hình Bi u đ ti ng n b Bụi Bụi phát sinh chủ yếu công đoạn phơi, vào bao, ép, sấy chitin khơ; nhiên tất vị trí làm việc đo đạt TCCP; mức cho phép MTLĐ 8mg/m3 Max = 2,18 (vị trí thu gom chitin khơ, vào bao – Hình 6); Min =0,18mg/m3 Kết nồng độ bụi toàn phần tổng hợp biểu đồ nồng độ bụi Hình Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 29 K t qu nghiên c u KHCN 3.2.3 Hi khí đ c: Trong tiêu khí độc có 02 tiêu nhiễm có giá trị cao TCCP số vị trí làm việc điển hình Chỉ tiêu H2S, Metyl mecaptan: (Hình 7, Hình 8) Hình Bi u đ b i Đây tiêu nhiễm ngành sản xuất chitin, đặc điểm sản xuất từ nguyên liệu chất thải rắn ngành chế biến thủy sản Trong tổng số 28 điểm đo có 19/9 điểm đạt TCCP (khí H2S) 8/19 điểm đạt TCCP (Metyl mecaptan); số lần vượt mức cho phép 3-4 lần (H2S) lần (Metyl mecaptan) Đây tiêu có nhiều tác động gây ảnh hưởng cho sức khỏe người lao động • Về Khí H2S Hình 6: Cơng nhân thu gom vào bao chitin sau phi khơ Hình 7: Bi u đ n ng đ H2S 30 Nồng độ H2S môi trường khơng khí cho phép 0,14– 0,4μg/m3 (US EPA,1993); nước thải, nồng độ H2S dao động khoảng 3,1– 5,1mg/l Ngưỡng phát mùi H2S 0,011mg/m3 [2], gây co thắt phổi tiếp xúc với nồng độ 2,8mg/m3 [6]; gây đau mắt nồng độ 5,0mg/m3; gây ngạt, tăng nồng độ lactat máu, giảm hoạt động nồng độ 7– 14mg/m3, mệt mỏi, giảm trí nhớ, đau đầu nồng độ 28mg/m3, tê liệt khứu giác nồng độ tiếp xúc lớn 140mg/m3, nồng độ 560mg/m3 hô hấp bị nguy hiểm nạn nhân chết ngạt nồng độ tiếp xúc 700mg/m3 [3] Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2015 K t qu nghiên c u KHCN chứa 10,000ppm methyl mercaptan, nồng độ khí đo máu lớn 2,5mmol/ml IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hình 8: Bi u đ n ng đ Metyl mecaptan Khí H2S sinh vi khuẩn phân hủy chất thải có nguồn gốc hữu cơ, xương đầu cá nước nhiễm bị ứ đọng Khí có mùi trứng thối, dễ nhận biết H2S khí gây ngạt chúng tước đoạt ơxy mạnh; hít phải nạn nhân bị ngạt, bị viêm màng kết H2S tác động vào mắt, bị bệnh phổi hệ thống hơ hấp bị kích thích mạnh thiếu ơxy, gây thở gấp ngừng thở H2S nồng độ cao gây tê liệt hô hấp làm cho nạn nhân bị chết ngạt • Về Khí Methyl mercaptan Ngưỡng mùi phát khí methyl mercaptan 0,0016ppm Nồng độ tiếp xúc cho phép môi trường làm việc theo OSHA 10ppm, NIOSH ACGIH khuyến cáo tiếp xúc nồng độ 0,5ppm, không vượt thời gian 15 phút theo làm việc tiếng/ngày [4] Tại 03 doanh nghiệp khảo sát, doanh nghiệp có vị trí mà nồng độ methyl mercaptan vượt nồng độ tiêu chuẩn cho phép (TCVN) nhiều lần Ví dụ DN3 (Quảng Ngãi) có điểm với nồng độ 12mg/m3, vượt gấp lần cho phép DN1 (Đà Nẵng) có vị trí nồng độ methyl mercaptan vượt gấp lần Cũng khí hydro sunfua, metyl mercaptan sinh nhà máy chế biến vi khuẩn phân huỷ chất thải có nguồn gốc hữu vây, xương đầu cá Khi ngửi chất khí này, người lao động dễ bị kích thích đường hơ hấp, đau đầu, viêm kết mạc, ngủ, đau mắt, suy hô hấp Với nồng độ cao chúng làm cản trở vận chuyển ôxy, làm hại mô thần kinh, gây tử vong Một nghiên cứu Syntex [3] người 19 tuổi bị chết sau 45 phút tiếp xúc với khơng khí Mơi trường lao động sở sản xuất Chitin khu vực Miền trung có nhiều thơng số vượt mức TCCP: vi khí hậu, H2S, Metyl meaptan Đặc biệt tiêu H2S Metyl mecaptan vượt mức cho phép nhiều lần Đây thơng số có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Vì người sử dụng lao động cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc để bảo vệ cho sức khỏe người lao động, với việc phát triển sản xuất bền vững để ngành sản xuất Chitin khu vực Miền Trung gia nhập với nhiều thị trường xuất tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Lê Vân Trình, An tồn vệ sinh lao động (2003) [2] Cơng ty TNHH MTV Hóa chất Miền Nam, Phiếu an tồn hóa chất, 2014 [3] Shults, W T., Fountain, E N., and Lynch, E C 1970 Methanethiol Poisoning J Am Med Assoc 211(13), 215 [4] Syntex Corporation 1979 Unpublished accident report TSCA Section 8E submission, TSCAT Accession No 12079, Fiche No 0000032-0 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2015 31 ... lần Đây thơng số có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động Vì người sử dụng lao động cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc để bảo vệ cho sức khỏe người lao động, với việc phát triển... gió làm người nóng bức, khó chịu • Vận tốc gió: Tốc độ lưu chuyển khơng khí có ảnh hưởng trực tiếp đến tỏa nhiệt, vận tốc gió lớn tỏa nhiệt đơn vị thời gian nhiều Gió có ảnh hưởng tốt đến việc... (H2S) lần (Metyl mecaptan) Đây tiêu có nhiều tác động gây ảnh hưởng cho sức khỏe người lao động • Về Khí H2S Hình 6: Cơng nhân thu gom vào bao chitin sau phi khơ Hình 7: Bi u đ n ng đ H2S 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Quy trình sn xut chitin hin nay ti các s - Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

Hình 1..

Quy trình sn xut chitin hin nay ti các s Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Biu đ nhit đ - Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

Hình 2..

Biu đ nhit đ Xem tại trang 3 của tài liệu.
Từ kết quả ở biểu đồ ở Hình 4 cho thấy: - Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

k.

ết quả ở biểu đồ ở Hình 4 cho thấy: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Biu đ bi - Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

Hình 5..

Biu đ bi Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6: Cơng nhân thu gom vào bao chitin sau khi đã phi khơ - Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

Hình 6.

Cơng nhân thu gom vào bao chitin sau khi đã phi khơ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 8: Biu đ nng đ Metylmecaptan - Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động trong các cơ sở Chitin ở miền Trung

Hình 8.

Biu đ nng đ Metylmecaptan Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan