0

Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp

5 47 0
  • Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:52

Nội dung bài viết trình bày quá trình xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHI PHÍ CHO CƠNG TÁC ATVSLĐ TRONG DOANH NGHIỆP ThS Nguyễn Anh Thơ CS Bộ LĐTB&XH I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong thời gian qua, Việt Nam đạt thành tựu đáng khích lệ lónh vực ATVSLĐ Tuy nhiên, năm gần đây, tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) đáng lo ngại Năm 2011, nước xảy gần 6.000 vụ TNLĐ, làm 6.154 người bị nạn (tăng 16%), có 574 người chết (giảm 4,5%) Thiệt hại vật chất 300 tỷ đồng làm 660 nghìn ngày công lao động Cả nước có tới 26.700 người lao động (NLĐ) bị mắc BNN hưởng BHXH Nhằm nâng cao hiệu chi phí đầu tư cho công tác ATVSLĐ, góp phần đảm bảo 96 gia tăng lợi nhuận phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp, cần có phương pháp đánh giá kinh tế để doanh nghiệp nhận biết cách rõ ràng lợi ích chi phí cho công tác ATVSLĐ mặt kinh tế xã hội giúp cho doanh nghiệp đầu tư vận hành biện pháp ATVSLĐ hiệu Một cách thường dùng để đánh giá hiệu đầu tư đánh giá hiệu chi phí, phân tích chi phí lợi ích phương pháp hiệu để phân tích tác động chi phí, lợi ích tổng thể trình kinh tế Tuy nhiên, việc nghiên cứu áp dụng phương pháp cho công tác ATVSLĐ doanh nghiệp hạn chế Đề tài “Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu chi phí cho công tác an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp” thực nhằm bước đầu đề xuất phương pháp đánh giá hiệu chi phí sử dụng, phân tích chi phí – lợi ích phục vụ cho công tác quản lý ATVSLĐ doanh nghiệp Việt Nam II CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ, CHI PHÍ - Chi phí ATVSLĐ: hao phí nguồn lực để thực công tác an toàn vệ sinh lao động Một số chi phí gián tiếp trực tiếp TNLĐ BNN cấp doanh nghiệp không thực tốt công tác ATVSLĐ, gồm: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 K t qu nghiên c u KHCN + Chi phí trực tiếp: Chi phí ngừng trệ sản xuất NLĐ vắng mặt; Chi phí lương NLĐ chi phí tốn để đào tạo lại cho công việc khác; Chi phí sơ cứu, phục hồi y tế; Thay sửa chữa thiết bị hư hỏng + Chi phí gián tiếp: Thời gian ban quản lý cho điều tra; Chi phí đào tạo lại; Chi phí người – chất lượng sống phúc lợi nói chung; Danh tiếng doanh nghiệp quan hệ công chúng, khách hàng giảm đi; Chi phí huỷ hoại môi trường (do cố hoá chất ) - Hiệu công tác ATVSLĐ doanh nghiệp kết việc thực biện pháp an toàn vệ sinh lao động doanh nghiệp III KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM Tại nhiều nước, phương pháp đánh giá hiệu công tác ATVSLĐ nghiên cứu áp dụng Cách đánh giá hiệu kinh tế ảnh hưởng đến việc định thay đổi tùy theo nước khác Các phương tiện/phương pháp đánh giá sử dụng thường phát triển hỗ trợ phủ giúp đỡ từ quỹ bảo hiểm Cách tiếp cận để đánh giá chi phí lợi ích thay đổi khác từ quốc gia sang quốc gia khác thay đổi tùy theo chất phương pháp Lợi ích thông thường ước lượng mức giảm chi phí cho BNN, tai nạn Sự giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe chi phí cho phục hồi ước tính Nói chung, kinh nghiệm ước lượng tác động đến chất lượng sản phẩm suất Đánh giá chi phí lợi ích công tác ATVSLĐ khó khăn chủ yếu nằm việc đánh giá lợi ích vấn đề sức khỏe, bệnh nghề nghiệp Phương pháp thường áp dụng “sẵn sàng chi trả” (WTP) “sẵn sàng chấp nhận” (WTA) Các nước có kinh nghiệm lâu dài đánh giá tác động kinh tế củ a cô n g tá c ATVSLĐ rằng, phương pháp không thay đổi tương lai gần trừ có nguồn số liệu (xem bảng 1) Hiện nay, Việt Nam, bình quân chi phí cho công tác ATVSLĐ doanh nghiệp nhỏ vừa tư nhân từ 9,93 triệu đến 17,89 triệu đồng năm, chủ yếu chi cho mua sắm trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân chăm sóc sức khoẻ NLĐ Kinh phí dành cho công tác phòng ngừa (các biện pháp kỹ thuật an toàn, kỹ thuật vệ sinh, phòng chống độc hại), đặc Bảng 1: Công cụ ước lượng tác động kinh tế công tác ATVSLĐ DN số nước Úc Bỉ Phần Lan Pháp Đã xuất sách xây dựng phương pháp xem xét chi phí lợi ích biện pháp OSH năm 1996 Một công cụ sử dụng để tính tác động biện pháp OSH Các doanh nghiệp áp dụng công cụ khác Không có phương pháp thường xuyên sử dụng, số công cụ đánh giá phát triển cho DN vừa nhỏ Đức Hy Lạp Ý Hà Lan Các công cụ phân tích chi phí – lợi ích biện pháp OSH phát triển thử nghiệm Các doanh nghiệp có phương pháp riêng Không có công cụ chung Mô hình mô đánh giá rủi ro OSH có cải tiến Giám sát chi phí cách Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 97 K t qu nghiên c u KHCN biệt kinh phí dành cho tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức, kiến thức ATVSLĐ cho NLĐ chiếm khoảng 3,32 – 3,47% tổng chi phí cho công tác ATVSLĐ Cơ cấu chi phí cho công tác bảo hộ lao động cho thấy sở chưa ý nhiều đến công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức ATVSLĐ mà lo đến giải hậu IV PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Phương pháp đánh giá hiệu chi phí công tác ATVSLĐ cấp doanh nghiệp áp dụng phân tích chi phí – lợi ích xây dựng gồm bước: Nhận dạng vấn đề, phương án giải quyết; Nhận diện chi phí - lợi ích; Đánh giá chi phí - lợi ích; Đánh giá hiệu chi phí công tác ATVSLĐ doanh nghiệp Công thức tính hiệu chi phí công tác ATVSLĐ: E= C khҳc phөc C ( ) E= C* C Trong đó: E: hiệu chi phí công tác ATVSLĐ DN; C: chi phí công tác ATVSLĐ DN; C khắc phục: Chi phí khắc phục thiệt hại thuộc công tác ATVSLĐ DN; C(*): Chi phí cho TNLĐ BNN 4.1 Nhận dạng vấn đề, phương án giải Khi phân tích chi phí lợi ích, ta không đánh giá phương án ưu tiên, mà tổ chức thông tin, liệt kê thuận lợi bất lợi, xác định giá trị kinh tế có liên quan Nhận dạng vấn đề phương án đánh giá hiệu chi phí công tác ATVSLĐ nhằm phân biệt phương án, xác lập vị trí tương đối phương án sở mục đích việc đánh giá khoảng cách tình trạng tình trạng mong muốn Bảng 2: Nội dung nhận diện chi phí, lợi ích công tác an toàn, vệ sinh lao động Đầu vào Hoạt động can thiệp Đầu Kết (Định lượng - Định tính) - Tiền - Nhiên, nguyên vật liệu - Nhân lực - Thiết bị - Vật tư - Cơ sở vật chất - Thay đổi nguyên vật liệu - Xây dựng nội quy, quy định - Đào tạo/huấn luyện - Bảo trì - Đầu tư - Xử lý môi trường - Phương tiện bảo vệ cá nhân - Bảo hiểm cho NLĐ - Khám chữa bệnh định kì - Chất lượng sản phẩm - Số cán đào tạo - Số lao động huấn luyện - Số thiết bị/nhà xưởng bảo trì - Số thiết bị mua - Số nhà xưởng xây - Chất lượng môi trường - Sức khỏe NLĐ - Tăng lợi nhuận - Số khách hàng tăng/sự tin tưởng khách hàng tăng - Đơn đặt hàng gia tăng - Sức khỏe NLĐ tăng - Giảm số lao động nghỉ ốm - Giảm ngày nghỉ ốm/bệnh tật - Giảm TNLĐ, BNN - Chi phí sơ cứu, chi phí phục hồi y tế giảm - Năng suất tăng - Tăng uy tín/thương hiệu - Giảm chi phí quảng cáo - Tuổi thọ nghề nghiệp NLĐ tăng - Giảm chi phí quản lý - Mức độ trung thành NLĐ tăng - Chi phí bồi thường giảm - Chi phí sửa chữa thiết bị, vật chất, nhà xưởng giảm 98 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 K t qu nghiên c u KHCN 4.2 Nhận diện chi phí - lợi ích Chi phí, lợi ích công tác ATVSLĐ Đầu vào Kết chuỗi: Đầu vào - Hoạt động can thiệp - Đầu - Kết quả, trình bày bảng Cách xác định chi phí, lợi ích: - Tính kết tăng thêm; - Loại trừ kết chìm; - Loại trừ chi phí chung; - Tính đến tất thay đổi lợi ích chi phí 4.3 Đánh giá chi phí – lợi ích Các chi phí cho công tác ATVSLĐ chi phí tiền, vậy, việc đánh giá chúng dựa vào giá trị đầu tư doanh nghiệp ước tính mà không gặp nhiều khó khăn Các lợi ích doanh nghiệp phương pháp đánh giá chúng trình bày bảng Bảng 3: Các lợi ích doanh nghiệp phương pháp đánh giá Lợi ích doanh nghiệp (II) Giảm số lượng mức độ nghiêm trọng TNLĐ BNN Phương pháp đánh giá - Đánh giá ngẫu nhiên Nguồn thông tin Doanh nghiệp - Chi phí thay Giảm vắng mặt thời gian chết trình lao động - Thay đổi xuất lượng Doanh nghiệp Giảm chi phí quản lý - Thay đổi chi phí Doanh nghiệp Tạo môi trường làm việc tốt - Đánh giá ngẫu nhiên Doanh nghiệp NLĐ Sử dụng tài nguyên, tài sản tốt - Thay đổi đầu Doanh nghiệp Tạo hình ảnh tích cực cho doanh nghiệp - Đánh giá ngẫu nhiên Doanh nghiệp Vị trí doanh nghiệp thị trường lao động tăng lên - Đánh giá ngẫu nhiên Doanh nghiệp Giảm thiệt hại tài sản (Do MT SX, TNLĐ) - Thay đổi đầu Doanh nghiệp Giảm chi phí tuyển, đào tạo nhân công - Thay đổi chi phí Doanh nghiệp Giảm chi phí bồi thường cho người bị TNLĐ, BNN - Thay đổi chi phí Doanh nghiệp Giảm chi phí bồi dưỡng vật - Thay đổi chi phí Doanh nghiệp Tăng suất, chất lượng sản phẩm - Thay đổi xuất lượng Doanh nghiệp Cải thiện môi trường lao động - Đánh giá ngẫu nhiên Doanh nghiệp Tăng ý thức chấp hành quy định doanh nghiệp - Đánh giá ngẫu nhiên Doanh nghiệp Sự gắn bó lâu dài NLĐ - Đánh giá ngẫu nhiên Doanh nghiệp NLĐ Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 99 K t qu nghiên c u KHCN Ảnh minh họa, Nguồn: Inmage Bank V KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC ATVSLĐ ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Đề tài thực khảo sát áp dụng thử số doanh nghiệp Các công ty vấn công ty có quan tâm có kinh nghiệm công tác phòng ngừa TNLĐ, bao gồm 10 doanh nghiệp hoạt động lónh vực khai thác mỏ sản xuất xi măng lớn Việt Nam Đây doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm, đánh giá tác động thời gian dài Theo đánh giá doanh nghiệp nghiên cứu, 70% số doanh nghiệp đánh giá công tác an toàn - vệ sinh lao động quan trọng hoạt động doanh nghiệp 30% đánh 100 giá đặc biệt quan trọng Áp dụng phương pháp tính hiệu chi phí cho công tác ATVSLĐ, doanh nghiệp khảo sát tính toán kết sau: - Có 9% số doanh nghiệp có kết lợi nhuận âm (từ – 0,99); - Có 56% số doanh nghiệp có kết hiệu đầu tư từ 100% đến 199% (từ 1-1,99); - Có 15 % doanh nghiệp có kết hiệu đầu tư từ 200% đến 299% (từ 2-2,99); - Có 6% doanh nghiệp có kết hiệu đầu tư từ 300% đến 499% (từ 3-4,99); - Có 5% doanh nghiệp có kết hiệu đầu tư từ 500% đến 699% (từ 5-6,99) có 10% doanh nghiệp có hiệu đầu tư 700% VI KẾT LUẬN Thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ thực đầy đủ quy định pháp luật ATVSLĐ, mà việc thực có hiệu hoạt động ATVSLĐ cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tiễn doanh nghiệp Nhóm thực đề tài xin đưa khuyến nghị áp dụng phương pháp đánh giá hiệu chi phí cho công tác ATVSLĐ sau: khả áp dụng cho doanh nghiệp mức độ quản trị khác Đối với doanh nghiệp quản trị tốt, minh bạch tài chính, việc đánh giá hiệu tương đối dễ dàng, với doanh nghiệp quản trị mức đơn giản, doanh nghiệp hoạch toán đầu vào, đầu chưa rõ ràng chi phí sản xuất phương pháp cho phép đánh giá hiệu chung qua biện pháp cải thiện, hài lòng NLĐ khách hàng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 ... chi phí - lợi ích; Đánh giá chi phí - lợi ích; Đánh giá hiệu chi phí công tác ATVSLĐ doanh nghiệp Công thức tính hiệu chi phí công tác ATVSLĐ: E= C khҳc phөc C ( ) E= C* C Trong đó: E: hiệu chi. .. đến giải hậu IV PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Phương pháp đánh giá hiệu chi phí công tác ATVSLĐ cấp doanh nghiệp áp dụng phân tích chi phí – lợi ích xây dựng gồm bước: Nhận dạng vấn đề, phương án giải... trừ chi phí chung; - Tính đến tất thay đổi lợi ích chi phí 4.3 Đánh giá chi phí – lợi ích Các chi phí cho công tác ATVSLĐ chi phí tiền, vậy, việc đánh giá chúng dựa vào giá trị đầu tư doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp,

Hình ảnh liên quan

Mô hình mô phỏng đánh giá  rủi ro của OSH  khi có và  không có sự cải  tiến   - Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp

h.

ình mô phỏng đánh giá rủi ro của OSH khi có và không có sự cải tiến Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 2: Nội dung nhận diện các chi phí, lợi ích của công tác an toàn, vệ sinh lao động - Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp

Bảng 2.

Nội dung nhận diện các chi phí, lợi ích của công tác an toàn, vệ sinh lao động Xem tại trang 3 của tài liệu.
Các lợi ích của doanh nghiệp và phương pháp đánh giá chúng được trình bày trong bảng 3. - Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả của chi phí cho công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp

c.

lợi ích của doanh nghiệp và phương pháp đánh giá chúng được trình bày trong bảng 3 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan