0

Nghiên cứu ảnh hưởng của trạm phát sóng tần số radio (100 kHZ – 1GHZ) đến sức khoẻ cộng đồng

4 22 0
  • Nghiên cứu ảnh hưởng của trạm phát sóng tần số radio (100 kHZ – 1GHZ) đến sức khoẻ cộng đồng

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:48

Nội dung bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của trạm phát sóng tần số radio (100 kHZ – 1GHZ) đến sức khoẻ cộng đồng và đưa ra các giải pháp bảo vệ viẹc ảnh hưởng của tần số radio đến sức khoẻ cộng đồng. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRẠM PHÁT SÓNG TẦN SỐ RADIO (100 kHZ – 1GHZ) ĐẾN SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG GS.TS Lê Vân Trình, TS Hoàng Minh Hiền, DS NguyễnThị Vinh Đặt vấn đề Ngành công nghệ thông tin điện tử phát triển mạnh mẽ ứng dụng ngày rộng rãi nhiều lónh vực kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt quân sự, y học ngành công nghiệp Với tiến ngành công nghệ thông tin, điện tử ứng dụng ngày phục vụ tốt hơn, trực tiếp cho đời sống người lợi ích to lớn khoa học điện tử - viễn thông mang lại, ảnh hưởng, tác hại nguy tiềm ẩn điện tử gây người tồn cần nghiên cứu, phát để có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn chúng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người vùng phủ sóng trường điện từ vấn đề cấp thiết thời đại bùng nổ công nghệ thông tin điện tử - viễn thông Nội dung báo kết nghiên cứu đề mục “Nghiên cứu ảnh hưởng 46 trường điện từ trạm phát sóng phát trạm phát sóng viễn thông đến sức khoẻ cộng đồng” thuộc đề tài cấp Nhà nước MS: 272008/35/2008/ HĐ - ĐTĐL Trong đề mục này, dành quan tâm chủ yếu đến sức khỏe cộng đồng dân cư sống gần trạm phát sóng tần số Radio từ 100 kHz ÷ 1GHz hay gọi tần số vô tuyến Thiết kế nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu ngang mô tả nghiên cứu ngang so sánh (Comparative Cross Sectional Study), kết hợp nghiên cứu định tính với định lượng, có phân tích so sánh kết nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu - Trạm phát sóng viễn thông Quận Hải An - Hải Phòng - Trạm phát sóng phát VN1 Mễ Trì & VN3 Hưng Yên - Trạm phát sóng viễn thông & phát sóng phát TP Bắc Ninh Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Quần thể triển khai nghiên cứu cộng đồng dân cư sống gần trạm (≤100m), có phơi nhiễm với RF ≥ năm (nhóm tiếp xúc TX) cộng đồng dân sống xa trạm (>500m) không phơi nhiễm với RF (nhóm không tiếp xúc - KTX) Tổng số đối tượng khám sức khỏe & vấn cá nhân 697 người, đó: tiếp xúc 417 người không tiếp xúc 280 người; số người tuổi lao động chiếm 79,8%, số người tuổi lao động chiếm 20,2% Tổng số hộ gia đình (HGĐ) tham gia vấn 354 HGĐ có 223 HGĐ -TX 131 HGĐ- KTX Tổng số đối tượng 354 HGĐ là: 1.494 người, số đối tượng nhóm HGĐ-TX 911 số đối tượng nhóm HGĐ- KTX 583 người Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 với mức chênh PrR=2,2 lần Khi phân tích bệnh đục TTT theo nhóm tuổi, nhận thấy tỷ lệ mắc nhóm tuổi lao động Sự khác biệt nhận thấy nhóm “trên tuổi lao tuổi lao động” với P0,05) Tương tự vậy, bệnh đau đầu có xu hướng tăng so với nhóm chứng nhận thấy có khác biệt rõ rệt nhóm ”trên tuổi lao động” (P0,05) Ngoại trừ triệu chứng mệt mỏi, nhiều mồ hôi hấp, tiết niệu sinh dục, da liễu khó thở có tỷ lệ cao (P0,05) Biểu đồ Các biến đổi bất thường 4.3.2 Siêu âm ổ bụng điện tâm đồ Các biểu bệnh lý siêu âm phát 02 nhóm bao gồm: nang gan, nang thận nang buồng trứng; u xơ tử cung, u xơ tiền liệt tuyến, polyp túi mật sỏi thận, sỏi túi mật Tuy vậy, số Biểu đồ Các biến đổi siêu âm trường hợp mắc biểu (theo ổ bụng quan thể) 02 nhóm Do vậy, ý nghóa so sánh kết nghiên cứu (xem Biểu đồ 5) Tổng số tất biến đổi siêu âm (không phân theo quan thể) nhóm TX 9,8% Biểu đồ Các biến đổi xét so sánh với nghiệm công thức máu nhóm KTX 10,4%, 48 Kết nhận thấy khác biệt mức có ý nghóa thống kê (P>0,05) với mức chênh (PrR)= 1,0 4.3.3 Kết xét nghiệm công thức máu Các số xét nghiệm công thức máu quan tâm số lượng hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu Các kết nghiên cứu cho thấy biến đổi 02 nhóm nghiên cứu khác biệt (P>0,05) (xem biểu đồ 6) Tổng số trường hợp biến đổi công thức máu nhóm TX có tỷ lệ 11,5% so sánh với nhóm KTX có tỷ lệ 10,0% Kết cho thấy, khác biệt mức có ý nghóa thống kê với PrR=1,2 (P>0,05) Kết vấn HGĐ So sánh tỷ lệ hộ có: sinh bề, dị tật bẩm sinh, trẻ tử vong tuổi sơ sinh hai nhóm nghiên cứu bảng, nhận thấy khác biệt mức có ý nghóa thống kê (P>0,05) (xem bảng 1) Kết luận 6.1 Kết khám sức khỏe - Hầu hết bệnh phát qua khám khác biệt 02 nhóm nghiên cứu Tuy vậy, cần quan tâm tiếp tục theo dõi sức khỏe cộng đồng số bệnh sau: + Bệnh tăng huyết áp “nhóm phơi nhiễm” có xu hướng mắc cao “nhóm chứng” chưa có khác biệt mức có ý nghóa thống kê Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 Bảng 1: Tình hình sinh sản hộ gia đình (P>0,05) + Bệnh đục thủy tinh thể đau đầu có tỷ lệ mắc cao “nhóm chứng” mức có ý nghóa thống kê (P0,05) số trường hợp nhỏ nên ý nghóa so sánh Không có hộ có trẻ tử vong vòng ngày sau sinh HGĐ-TX HGĐ-KTX Khuyến nghị Mặc dù kết nghiên cứu chưa nhận thấy có ảnh hưởng rõ rệt RF đến sức khỏe nhóm dân cư phơi nhiễm, việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, tổ chức quy hoạch, xây dựng trạm phát sóng, tuân thủ khoảng cách an toàn nhằm giảm thiểu phơi nhiễm RF, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn an toàn phơi nhiễm RF khu dân cư công tác quan trọng cần thiết quan chức để phòng tránh đối phó với điều kiện xảy (các người khác nhau, điều kiện vi khí hậu khác nhau, môi trường không gian khác tiếp xúc với RF có cường độ tần số khác nhau… hậu gây ảnh hưởng khác nhau) Cần thiết có biển cảnh báo cho dân vùng nguy hiểm thông tin mức ô nhiễm RF xung quanh trạm phát sóng, thiết bị thu bắt quảng bá; có đồ khu vực nguy hiểm, có rào chắn bao quanh để người dân dễ nhận biết chúng đến vị trí Việc theo dõi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm nhóm dân cư phơi nhiễm RF (quan trắc sức khỏe dân cư) kết hợp với đo đạc kiểm tra mức ô nhiễm RF (quan trắc môi trường) việc cần làm cần trì năm nhằm đánh giá ảnh hưởng RF đến sức khỏe dân cư (theo chiều dọc) Các số khám sức khỏe cần quan tâm theo dõi là: bệnh thuộc hệ tim mạch, hệ thần kinh trung ương, mắt, hệ sinh dục, nội tiết chuyển hóa quan tạo huyết Cần nâng cao nhân thức dân cư việc tuân thủ nguyên tắc an toàn RF (hiểu biết dấu hiệu cảnh báo, tuân thủ quy định không vào nơi có cảnh báo nguy hiểm nhiệm vụ, không mang theo người vật liệu dẫn điện, dẫn từ vào vùng cảnh báo…) Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1&2-2012 49 ... Khuyến nghị Mặc dù kết nghiên cứu chưa nhận thấy có ảnh hưởng rõ rệt RF đến sức khỏe nhóm dân cư phơi nhiễm, việc áp dụng giải pháp kỹ thuật, tổ chức quy hoạch, xây dựng trạm phát sóng, tuân thủ khoảng... tiếp xúc với RF có cường độ tần số khác nhau… hậu gây ảnh hưởng khác nhau) Cần thiết có biển cảnh báo cho dân vùng nguy hiểm thông tin mức ô nhiễm RF xung quanh trạm phát sóng, thiết bị thu bắt quảng... thức máu Các số xét nghiệm công thức máu quan tâm số lượng hồng cầu, bạch cầu tiểu cầu Các kết nghiên cứu cho thấy biến đổi 02 nhóm nghiên cứu khác biệt (P>0,05) (xem biểu đồ 6) Tổng số trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của trạm phát sóng tần số radio (100 kHZ – 1GHZ) đến sức khoẻ cộng đồng,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Tình hình sinh sản trong hộ gia đình - Nghiên cứu ảnh hưởng của trạm phát sóng tần số radio (100 kHZ – 1GHZ) đến sức khoẻ cộng đồng

Bảng 1.

Tình hình sinh sản trong hộ gia đình Xem tại trang 4 của tài liệu.