0

Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

6 8 0
  • Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:34

Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng môi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thông qua việc khảo sát, điều tra chất lượng môi trường xung quanh hai cụm công nghiệp Đại Quang và Mỹ An, từ đó đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm nâng cao chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu. Kết nghiên cứu KHCN ẢNH HƯỞNG CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ XUNG QUANH MỘT SỐ CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt ThS Lê Đức Anh Phân Viện Khoa hoc ATVSLĐ BVMT miền Trung Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu trạng chất lượng mơi trường tình hình sức khỏe người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thông qua việc khảo sát, điều tra chất lượng môi trường xung quanh hai cụm công nghiệp Đại Quang Mỹ An, từ đề xuất giải pháp kỹ thuật quản lý nhằm nâng cao chất lượng môi trường khu vực nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy chất lượng mơi trường khơng khí hai thơn xung quanh cụm công nghiệp với số tiêu Bụi, SO2, NO2 vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 – 1,28 lần, số chất lượng môi trường diễn biến từ mức trung bình đến mức kém, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực nghiên cứu; bên cạnh kết khảo sát bệnh lý thường gặp người dân khu vực thôn Phương Trung Phước Lộc chủ yếu tai mũi họng, hơ hấp bệnh ngồi da T ĐẶT VẤN ĐỀ rong thời gian qua nước ta, địa phương, khu vực, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn theo nhiều hướng khác ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sức khỏe người dân [3] Cùng hòa xu phát triển kinh tế đất nước, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xây dựng 13 cụm cơng nghiệp (CCN) địa bàn tồn huyện Sự đời CCN giúp cho địa phương có điều kiện chuyển dịch cấu kinh tế, lao động góp phần tăng nhanh tỷ 66 trọng giá trị cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp, góp phần nâng cao nguồn thu nhập cho người lao động làm thay đổi mặt nơng thơn Tuy nhiên, tình trạng nhiễm mơi trường từ khí thải, nước thải, chất thải rắn phát sinh từ sở sản xuất, kinh doanh gây xúc cho người dân khu vực Ảnh minh họa: nguồn Internet Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 Kết nghiên cứu KHCN Do việc đánh giá trạng mơi trường ảnh hưởng yếu tố môi trường lên sức khỏe cộng đồng khu dân cư gần cụm cơng nghiệp phục vụ cho q trình định lĩnh vực bảo vệ mơi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân phát triển bền vững kinh tế - xã hội trở thành nhu cầu cấp bách Từ vấn đề thực tế nêu trên, tiến hành nghiên cứu “Ảnh hưởng chất lượng môi trường khơng khí đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh số Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam” ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Hiện trạng môi trường khơng khí vào thời điểm ngày; - Tình trạng sức khoẻ người dân khu vực dân cư thôn Phương Trung, thôn Phước Lộc sinh sống xung quanh CCN Đại Quang, CCN Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp khảo sát phiếu câu hỏi Tiến hành vấn 50 cá nhân tình hình sức khỏe đánh giá môi trường nơi họ sống khu vực dân cư thôn Phương Trung thôn Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam Hình Vị trí CCN Đại Quang, Mỹ An khu vực xung quanh 2.2.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích Để đánh giá thực trạng chất lượng mơi trường khơng khí khu vực nghiên cứu, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích số tiêu như: Bụi lơ lửng (mg/m3), khí SO2(mg/m3), NO2(mg/m3), CO(mg/m3), H2S(mg/m ), NH3(mg/m3), 02 vị trí Khu vực thơn Phước Lộc có tọa độ: Vĩ độ: 15052’26,05’’ B; Kinh độ:108001’58,3’’ Đ; Vị trí 2: Khu vực thơn Phương Trung có tọa độ: Vĩ độ: 15052’22,35’’ B; Kinh độ: 108002’28,60’’ Đ; tần suất lấy mẫu vào 04 thời điểm sáng, trưa, chiều, tối 02 đợt vào ngày 03/01/2017 ngày 05/05/2017 Ngoài để tăng độ tin cậy kết đánh giá, tác giả tiến hành thu thập số liệu liên quan đến khu công nghiệp (KCN) từ quan quản lý, đơn vị chức khảo sát vấn người dân khu vực xung quanh CCN để thu thập ý kiến người dân trạng chất lượng mơi trường, đồng thời tìm hiểu ngun nhân gây ô nhiễm môi trường tác động tiêu cực đến đời sống sinh hoạt người dân KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT 3.1 Công nghệ nhà xưởng sản xuất Theo kết khảo sát từ 02 CCN Đại Quang Mỹ An cho thấy ngành nghề 02 CCN sản xuất gạch, chế biến thức ăn gia súc, chế biến cao su tận thu với quy mô vừa nhỏ, phần lớn công nghệ doanh nghiệp sử dụng cũ lạc hậu Bên cạnh sở có nhà xưởng sản xuất nằm xen kẽ khu vực dân cư, trình sản xuất kinh Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 67 Kết nghiên cứu KHCN doanh với hệ thống kỹ thuật vệ sinh chưa đạt yêu cầu nguyên nhân dẫn đến việc phát tán yếu tố có hại khu vực dân cư xung quanh Ông Nguyễn Văn Thạch, người dân thôn Phương Trung, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày Tết, Nhà máy tạm ngừng hoạt động, người dân hít thở chút khơng khí lành Nhưng nhà máy hoạt động trở lại cảm thấy ngột ngạt, khó thở: “Khói khí than khét, Hai ống khói lên mà gặp gió nồm dân chịu không Xe đổ than, cát, đất tấp hết vô làng Dân viết đơn khiếu nại, đứng cổng ngăn chặn thơi” Khơng khói bụi, bãi tập kết xỉ than nhiên liệu nhà máy nằm sát khu dân cư nên trời gió doanh nghiệp có hoạt động bốc dỡ, tập kết than bụi bay mù mịt, gây hại sức khỏe người dân Người dân cho mái tơn nhà họ bị hỏng khói bụi nhà máy gây 3.2 Hiện trạng môi trường khơng khí khu vực dân cư xung quanh 02 CCN 3.2.1 Hiện trạng nồng độ Bụi lơ lửng khu vực dân cư Trong 02 đợt khảo sát khu vực dân cư nằm bên cạnh 02 CCN cho thấy nồng độ bụi vào thời điểm ngày thường trì ngưỡng cao, nồng độ trung bình 0,280±0,056mg/m3, vào thời điểm chiều tối nồng độ bụi lớn lên tới 0,396mg/m3 vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép Nguyên nhân từ công đoạn khai thác, nghiền, vận chuyển cho nhà máy sản xuất gạch phát Hình Diễn biến nồng độ Bụi lơ lửng số AQI theo Bụi khu vực dân cư 68 tán lượng bụi khí thải vào mơi trường Kết đánh giá chất lượng khơng khí thơng qua số chất lượng mơi trường khơng khí AQI tính theo bụi khu vực dân cư Phước Lộc Phương Trung theo Hình cho thấy, số chất lượng khơng khí (AQI) dao động thời điểm ngày nằm mức trung bình kém, có ảnh hưởng đến sức khỏe người dân đặc biệt nhóm nhạy cảm người già trẻ em 3.2.2 Hiện trạng nồng độ khí nhiễm SO2, NO2, Ở khu vực nghiên cứu, nguồn gốc phát sinh khí nhiễm NO2, SO2, chủ yếu từ hoạt động sản xuất nhà máy từ trình đốt than dầu nhằm phục vụ trình sản xuất Bên cạnh đó, đo đặc thù khu vực nghiên cứu có chế biến thức ăn gia súc chế biến cao su nên phát sinh khí gây mùi khó chịu H2S Điều thể qua diễn biến nồng độ khí nhiễm khu dân cư nằm xung quanh CCN Qua diễn biến nồng độ khí SO2 khu dân cư (Hình 3) cho thấy, nồng độ SO2 thường nằm ngưỡng cho phép với nồng độ trung bình qua 02 đợt quan trắc 0,204±0,085mg/m3 Nồng độ quan trắc lớn vào thời điểm buổi chiều với nồng độ 0,402mg/m3 Chỉ số chất lượng mơi trường khơng khí ngày vào thời điểm dao động chủ yếu mức trung Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 Kết nghiên cứu KHCN bình mức Hầu hết thời điểm quan trắc lại nằm ngưỡng quy định cho phép QCVN 05:2013/BTNMT Nồng độ khí NO2 xung quanh 02 CCN nghiên cứu cho thấy nồng độ khí NO2 vào thời điểm quan trắc ngày có xu hướng vượt tiêu chuẩn từ trưa đến tối, nồng độ trung bình qua 02 đợt quan trắc trung bình 0,140±0,038mg/m3 Nồng độ lớn vào buổi chiều với nồng độ 0,242mg/m3 Qua biểu đồ diễn biến số AQI tính theo khí NO2 (Hình 4), ta thấy khu vực dân cư xung quanh 02 CCN vào thời điểm buổi trưa, chiều buổi tối chất lượng mơi trường khơng khí kém, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sinh sống khu vực Bên cạnh khí nhiễm, khu vực dân cư kết quan trắc khí có mùi khó chịu H2S, NH2 không vượt ngưỡng cho phép, nhiên theo ý kiến người dân sinh sống khu vực cho thấy có mùi khó chịu Ngun nhân trình phân hủy chất hữu trình chế biến thức ăn gia súc chế biến cao su tận thu làm phát sinh mùi thối, khó chịu ảnh hưởng đến khu vực dân cư 3.3 Kết khảo sát cộng đồng khu vực nghiên cứu 3.3.1 Kết cảm nhận môi trường người dân Hình Diễn biến nồng độ khí SO2 số AQI theo SO2 khu dân cư Hình Diễn biến nồng độ khí NO2 số AQI theo NO2 khu dân cư Tại khu vực dân cư thôn Phước Lộc, đề tài tiến hành khảo sát ý kiến người dân chất lượng môi trường sức khỏe với số phiếu khảo sát thực 22 phiếu Tại khu vực thôn Phương Trung, đề tài tiến hành khảo sát lấy ý kiến người dân chất lượng môi trường với 28 phiếu khảo sát nhằm đánh giá chất lượng môi trường khu dân cư sinh sống lân cận CCN Đại Quang Mỹ An Trên sở phiếu khảo sát khu dân cư Phước Lộc Phương Trung cho thấy, chất lượng mơi trường khu vực có vấn đề nhiễm khơng khí, cịn nhiễm nước mặt, nước ngầm, hay đất khơng xảy Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 69 Kết nghiên cứu KHCN Thơn Phước Lộc Thơn Phương Trung Hình Đánh giá cảm quan người dân môi trường khơng khí khu vực dân cư Đối với vấn đề chất lượng mơi trường khơng khí thơng qua khảo sát ý kiến người dân thôn Phước Lộc Hình cho thấy có 36% cho mơi trường khơng khí bị nhiễm, 32% cho mơi trường khơng khí nhiễm, 27% cho mơi trường khơng khí bị nhiễm nghiêm trọng 5% cho mơi trường bình thường Ngun nhân gây ô nhiễm bụi mùi hôi phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp địa phương Kết khảo sát ý kiến người dân khu vực dân cư Phương Trung Hình gần giống với ý kiến người dân khu vực thôn Phước Lộc, Thông qua phiếu khảo sát ý kiến người dân chất lượng môi trường khơng khí có 4% cho mơi trường khơng khí bình thường, 7% cho mơi trường khơng khí bị ô nhiễm, 46% ý kiến cho chất lượng khơng khí bị nhiễm 43% ý kiến phiếu khảo sát cho chất lượng môi trường khơng khí bị nhiễm nghiêm trọng trường hợp) chiếm số lượng cao bệnh da (11 trường hợp), có trường hợp mắc bệnh tiêu hóa Các bệnh lý thường gặp người dân khu vực thôn Phương Trung chủ yếu bệnh tai mũi họng (19 trường hợp), hô hấp (21 trường hợp) bệnh ngồi da (20 trường hợp) Chỉ có người xuất bệnh mắt khơng có trường hợp mắc bệnh tiêu hóa bệnh nan y (Hình 6) Các triệu chứng thường gặp người dân khu dân cư Phước Lộc chủ yếu nhức mắt, ù tai, chóng mặt, viêm da, ho khó thở Trong cao triệu chứng ho (17 trường hợp) thấp ù tai (7 trường hợp) Các triệu chứng thường gặp người dân khu dân cư Phương Trung đau mắt, ù tai, chóng mặt, viêm da, ho khó thở với tỷ lệ xuất tương đối đồng Theo kết khảo sát, đa số người dân cho sức khỏe trước, số nghĩ sức khỏe họ bình thường khơng thừa nhận sức khỏe tốt trước (Hình 7) Đa số người dân cho tình trạng sức khỏe trước, với bệnh mắc phải chủ yếu tai mũi họng, hơ hấp, bệnh ngồi da Nhưng tỷ lệ có thay đổi tai mũi họng (16 trường hợp) hô hấp (14 Theo kết quan trắc chất lượng môi trường 02 khu dân cư Phương Trung Phước Lộc nằm bên cạnh 02 CCN Đại Quang Mỹ An cho thấy, chất lượng môi trường không khí 02 khu dân cư với hàm lượng bụi vượt tiêu chuẩn từ 1,02 – 1,32 lần, khí độc SO2 vượt ngưỡng 3.3.2 Kết khảo sát tình trạng sức khỏe người dân 70 KẾT LUẬN Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 Kết nghiên cứu KHCN khơng khí khơng đảm bảo Kết khảo sát triệu chứng thường gặp người dân phổ biến ho, khó thở, viêm da TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên Môi trường (2011), Báo cáo môi trường quốc gia [2] Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng(2005), Báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN DVTS Thọ Quang Đà Nẵng Hình Biểu đồ bệnh thường gặp người dân thơn Phước Lộc Phương Trung [3] Kiều Thị Kính (2013), Khảo sát đánh giá trạng môi trường đề xuất mơ hình quản lý chất lượng nước khu vực âu thuyền Thọ Quang - Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ môi trường [4] Society of Hair Testing (WHO), Recommendations for hair testing in forensic cases, Forensic Science International 145 (2004) 2-3 [5] I.А Rudakov, G.A Egorova, A.V Skalny, I.V Shitz (2006), Coefficient of statistical instability - additional index for hair multielemantal analysis Hình Biểu đồ triệu chứng thường gặp người dân khu dân cư thôn Phước Lộc Phương Trung từ 1,01-1,22 lần, NOx vượt ngưỡng từ 1,03 – 1,15 lần Thời gian vượt tiêu chuẩn thường chiều đến tối, ảnh hưởng đến vào thời điểm nghỉ ngơi sinh hoạt người dân Kết khảo sát, điều tra tình trạng sức khỏe người dân 02 khu vực chủ yếu mắc bệnh tai mũi họng, hơ hấp bệnh ngồi da, bệnh thường xuất chất lượng môi trường [6] A.V.Skalny (2003), Reference values of chemical elements concentration in hair, obtained by means of ICP AES method in ano centre for biotic medicine [7] Trịnh Thị Thanh (2003), Độc học môi trường sức khỏe người, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 4,5&6-2017 71 ... nêu trên, tiến hành nghiên cứu ? ?Ảnh hưởng chất lượng mơi trường khơng khí đến sức khỏe cộng đồng dân cư xung quanh số Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam? ?? ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... khơng khí vào thời điểm ngày; - Tình trạng sức khoẻ người dân khu vực dân cư thôn Phương Trung, thôn Phước Lộc sinh sống xung quanh CCN Đại Quang, CCN Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng. .. đánh giá trạng môi trường ảnh hưởng yếu tố môi trường lên sức khỏe cộng đồng khu dân cư gần cụm công nghiệp phục vụ cho trình định lĩnh vực bảo vệ mơi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam,

Hình ảnh liên quan

Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng mơi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thơng qua việc khảo sát, điều tra chất lượng mơi t - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

i.

báo trình bày nội dung nghiên cứu về hiện trạng chất lượng mơi trường và tình hình sức khỏe của người dân xung quanh khu vực dân cư Phương Trung, Phước Lộc, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thơng qua việc khảo sát, điều tra chất lượng mơi t Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình 1. Vị trí CCN Đại Quang, Mỹ An và các khu vực xung quanh - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Hình 1..

Vị trí CCN Đại Quang, Mỹ An và các khu vực xung quanh Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2. Diễn biến nồng độ Bụi lơ lửng và chỉ số AQI theo Bụi tại khu vực dân cư - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Hình 2..

Diễn biến nồng độ Bụi lơ lửng và chỉ số AQI theo Bụi tại khu vực dân cư Xem tại trang 3 của tài liệu.
Qua biểu đồ diễn biến chỉ số AQI tính theo khí NO2 (Hình 4), ta thấy tại khu vực dân cư xung quanh 02 CCN vào thời điểm buổi trưa, - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

ua.

biểu đồ diễn biến chỉ số AQI tính theo khí NO2 (Hình 4), ta thấy tại khu vực dân cư xung quanh 02 CCN vào thời điểm buổi trưa, Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Đánh giá cảm quan của người dân về mơi trường khơng khí khu vực dân cư - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Hình 5..

Đánh giá cảm quan của người dân về mơi trường khơng khí khu vực dân cư Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 6. Biểu đồ các bệnh thường gặp của người dân thơn Phước Lộc và Phương Trung - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Hình 6..

Biểu đồ các bệnh thường gặp của người dân thơn Phước Lộc và Phương Trung Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 7. Biểu đồ các triệu chứng thường gặp của người dân khu dân cư thơn Phước Lộc và Phương Trung - Ảnh hưởng chất lượng môi rtường không khí đến sức khoẻ cộng đồng dân cư xung quanh một số cụm công nghiệp huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Hình 7..

Biểu đồ các triệu chứng thường gặp của người dân khu dân cư thơn Phước Lộc và Phương Trung Xem tại trang 6 của tài liệu.