0

Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

5 62 0
  • Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:46

Nội dung bài viết trình bà việc nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN NGHIÊN C U ÁNH GIÁ CH T L NG MÔI TR NG KHÔNG KHÍ T I CÁC BÃI CHƠN L P CH T TH I R N SINH HO T CÁC KHU Ô TH Mai Thị Thu Thảo Phân viện BHLĐ BVMT TPHCM Tóm tắt: Quá trình phân hủy chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) bãi chôn lấp phát sinh nhiều loại khí phát tán vào môi trường không khí (MTKK) CH4, H2S, CO2, CO, Methyl Mercaptan, bụi, mùi hôi… Nghiên cứu đánh giá chất lượng MTKK bãi chôn lấp CTRSH thuộc TP.HCM, Đồng Nai Bình Dương năm cho thấy hầu hết nồng độ bụi khí độc mức tiêu chuẩn cho phép Có khác biệt chất lượng MTKK bãi chôn lấp (BCL) hoạt động (Đa Phước, Phước Hiệp, Trảng Dài Bình Dương) với BCL ngưng tiếp nhận CTRSH (Đông Thạnh Gò Cát) Với quy trình công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tại, chất lượng MTKK đạt TCCP cho người lao động làm việc Abstract: The decomposition process of domestic solid wastes in landfill generates many kinds of pollution gases into the ambient air such as CH4, H2S, CO2, CO, methyl mercaptan, dust, odors This study assesses the quality of the air pollution of landfills at the HCM City, Dong Nai and Binh Duong in years showing that most of the monitoring results of dust and toxic gases are satisfied by standards There is difference in quality of the ambient air between operating landfills (Da Phuoc, Phuoc Hiep and Binh Duong Trang Dai) and the landfills which stop receiving waste activities (Dong Thanh and Go Cat) The air quality of sanitary landfill is satisfied by standards for workers I ĐẶT VẤN ĐỀ rong trình phân hủy chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) chôn lấp phát sinh nhiều loại khí thải phát tán vào môi trường không khí xung quanh Các chất ô nhiễm không khí từ bãi chôn lấp (BCL) CH4, H2S, CO2, CO, Methyl Mercaptan, bụi, mùi hôi… gây ô nhiễm MTKK xung quanh BCL, đặc biệt người lao động làm việc trực tiếp cư dân sinh sống xung quanh vành đai cách ly vệ sinh BCL T Kết nghiên cứu đề tài áp dụng cho BCL CTRSH đô thị khu vực phía nam, góp thêm sở khoa học cho công tác quy hoạch quản lý hoạt động chôn lấp CTRSH nói chung công tác ATVSLĐ nói riêng Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 21 K t qu nghiên c u KHCN Rác sinh hoҥt cӫa thành phӕ Cân Phun EM & rҧi Bokasi khӱ mùi Phun thuӕc diӋt mҫm bӋnh Tұp kӃt tҥi sàn trung chuyӇn Trung chuyӇn rác Ĉә rác tҥi hӕ chơn San ӫi, ÿҫm nén Lҳp giӃng thu khí, phӫ lӟp ÿҩt trung gian & phӫ bҥt tách nѭӟc mѭa VӋ sinh công trѭӡng hàng ngày KiӇm tra kӻ thuұt hàng ngày Ĉӫ 10 lӟp rác Chѭa ÿӫ 10 lӟp rác Phӫ lӟp & hoàn tҩt hӋ thӕng thu khí Ĉóng bãi Hình Quy trình xử lý chôn lấp CTRSH II ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các bãi chôn lấp CTRSH Đông Thạnh, Gò Cát, Hiệp Phước, Đa Phước TP.HCM, BCL tỉnh Bình Dương, BCL Trảng Dài tỉnh Đồng Nai 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu không khí Các phương pháp đo đạc phân tích mẫu chất lượng không khí tiến hành theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN – 2005 tiêu chuẩn quốc tế Methods of Air Sampling and analysis – third edition cuûa APHA – USA (American Public Health Associtaion, 2005) Các tiêu phân tích gồm: tốc độ gió, Hướng gió, Nhiệt độ, Chỉ tiêu bụi, Chỉ tiêu H2S, Metyl CO, NH3, Mercaptane (CH3SH), CH4, NO2, SO2 Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 K t qu nghiên c u KHCN * Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 Excel xử lý số liệu đo đạc III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Quy trình công nghệ chôn lấp CTRSH Quy trình chôn lấp CTRSH Hình 3.2 Kết đánh giá chất lượng MTKK BCL 3.2.1 Vi khí hậu Vi khí hậu BCL tóm tắt sau: a Nhiệt độ MTKK BCL cao nhiệt độ MTKK xung quanh tỏa nhiệt trình phân hủy yếm khí vi sinh vật tác động lên CTRSH đem chôn lấp Khí sinh trình phân hủy sinh học bốc lên với nhiệt thừa làm nóng MTKK Nhiệt độ lòng BCL lên đến 50 – 600C Như vậy, nói, làm việc BCL vào ban ngày buổi chiều điều kiện vi khí hậu có hại cho NLĐ b Độ ẩm vị trí quan trắc nằm giới hạn cho phép làm việc, phản ánh độ ẩm điều kiện tự nhiên Độ ẩm cao mức mát mẻ (nhiệt độ thấp) BCL Đông Thạnh Gò Cát phản ánh trình phân hủy vào ổn định BCL không tiếp nhận chôn lấp CTR năm gần c Các vị trí BCL có lưu thông không khí với vận tốc lớn Điều giúp cho pha loãng, giảm thiểu tác động có hại khí độc phát thải vào MTKK trình phân hủy CTR Cá biệt BCL Đa Phước Phước Hiệp có vận tốc gió lớn lên đến – m/s d Độ ồn BCL, đổ đầm nén CTR môi trường thoáng trời, NLĐ lái xe vận hành buồng lái nên chịu ảnh hưởng độ ồn cao 3.2.2 Bụi khí độc Trong tổng số 358 điểm quan trắc MTKK BCL CTRSH địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai năm, tiêu quan trắc gồm bụi khí NH3, H2S, CH4, CO, Methyl Mercaptan… Hầu hết kết quan trắc bụi khí độc đạt TCCP MTKK theo Quyết định 3733/2002/BYT Bộ Y tế Chỉ tiêu bụi (xem Hình 2): Với TCCP MTLĐ cho tiêu bụi 8mg/m3 tất điểm quan trắc đạt: nồng độ bụi trung bình MTKK 1mg/m3 Chỉ tiêu CO (Xem Hình 3): Chỉ tiêu CO tiêu đánh giá quan trọng quan trắc 350/358 mẫu CO phát sinh phân hủy yếm khí CTR sinh ra, đồng thời phần hoạt động động chạy xăng, dầu khu vực quan trắc xe tải, xe xúc, xe ép, đầm nén rác… Tại BCL Bình Dương, thời điểm quan trắc diễn hoạt động đầm Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ bụi tổng MTKK BCL Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 23 K t qu nghiên c u KHCN Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ CO MTKK BCL Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ NH3 MTKK BCL 24 nén rác nên chịu ảnh hưởng nguồn khói xe giới Chỉ tiêu NH3 (xem Hình 4): Với công nghệ chôn lấp tạm trữ CTR giảm thiểu nhiều phát thải khí độc từ BCL, điều thể nồng độ NH3 MTKK BCL Các vị trí có nồng độ NH3 cao lại khu vực xử lý nước rỉ rác Điều giải thích hồ xử lý nước rỉ rác có khuấy trộn cao làm bay NH3 vào không khí gia tăng Với nồng độ ô nhiễm NH3 kết đo đạc chưa cho thấy có ảnh hưởng đến sức khỏe NLĐ Chỉ tiêu H2S (Xem Hình 5): Nồng độ trung bình H2S điểm quan trắc nhỏ 10mg/m3 (Quyết định 3733/2002/BYT) Tất điểm bắt buộc quan trắc tiêu H2S BCL Đông Thạnh Gò Cát phát thải H2S thấp BCL ngưng tiếp nhận chôn lấp CTR BCL Đa Phước Phước Hiệp cho phát thải H2S cao Chỉ tiêu Methyl Mercaptan (Xem Hình 6): Methyl Mercaptan khí thải đặc trưng trình phân hủy CTRSH Nghiên cứu đo đạc 350/358 mẫu Methyl Mercaptan Kết đo đạc cho thấy nồng độ trung bình Methyl Mercaptan đạt tiêu chuẩn cho phép MTKK nơi làm việc Cá biệt có số kết vượt TCCP BCL Phước Hiệp Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Số 1,2&3-2013 K t qu nghiên c u KHCN Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ H2S MTKK BCL Hình Biểu đồ biểu diễn nồng độ Methyl Mercaptan MTKK BCL Chỉ tiêu CH4 (Xem Hình 7): Mặc dù Mêtan chưa có tiêu chuẩn đánh giá MTLĐ, lại tiêu quan trọng nhằm theo dõi phát thải trình phân hủy CTRSH chôn lấp Mêtan phát thải nhiều hay theo giai đoạn phân hủy CTRSH BCL Quy trình công nghệ chôn lấp tác động lớn đến phát thải Mêtan Kết quan trắc cho thấy BCL Đa Phước Phước Hiệp giai đoạn phát thải mạnh biến động nhiều khí Mêtan Điều quy mô, công nghệ thời gian hoạt động hai BCL BCL Đông Thạnh Gò Cát cho thấy phát thải ổn định Mêtan mức độ thấp Mêtan khí gây nguy cháy nổ BCL cao Ở vị trí có phát thải Mêtan cao cần có biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ IV KẾT LUẬN Chất lượng MTKK BCL CTRSH thuộc TP.HCM, Đồng Nai Bình Dương quan trắc, đo đạc năm đầy đủ Kết đánh giá theo tiêu chuẩn MTLĐ (Quyết định 3733/2002 Bộ Y tế) cho thấy hầu hết kết quan trắc bụi khí độc đạt TCCP Có khác biệt chất lượng MTKK BCL hoạt động (Đa Phước, Phước Hiệp, Trảng Dài Bình Dương) với BCL ngưng tiếp nhận rác (Đông Thạnh Gò Cát) Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe & Môi trường lao động, Soá 1,2&3-2013 25 ... thӕng thu khí Ĉóng bãi Hình Quy trình xử lý chôn lấp CTRSH II ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các bãi chôn lấp CTRSH Đông Thạnh, Gò Cát, Hiệp Phước, Đa Phước TP.HCM,... Trảng Dài tỉnh Đồng Nai 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu không khí Các phương pháp đo đạc phân tích mẫu chất lượng không khí tiến hành theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN... CTRSH Hình 3.2 Kết đánh giá chất lượng MTKK BCL 3.2.1 Vi khí hậu Vi khí hậu BCL tóm tắt sau: a Nhiệt độ MTKK BCL cao nhiệt độ MTKK xung quanh tỏa nhiệt trình phân hủy yếm khí vi sinh vật tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Quy trình xử lý chôn lấp CTRSH - Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

Hình 1..

Quy trình xử lý chôn lấp CTRSH Xem tại trang 2 của tài liệu.
Chỉ tiêu CO (Xem Hình 3): Chỉ tiêu CO là một trong những chỉ tiêu được đánh giá là quan trọng được quan trắc tại 350/358 mẫu - Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

h.

ỉ tiêu CO (Xem Hình 3): Chỉ tiêu CO là một trong những chỉ tiêu được đánh giá là quan trọng được quan trắc tại 350/358 mẫu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chỉ tiêu NH3 (xem Hình 4): Với công nghệ chôn lấp và tạm trữ CTR hiện nay đã giảm thiểu nhiều sự phát thải hơi khí độc từ BCL, điều này thể hiện trong nồng độ NH 3trong MTKK tại các BCL - Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

h.

ỉ tiêu NH3 (xem Hình 4): Với công nghệ chôn lấp và tạm trữ CTR hiện nay đã giảm thiểu nhiều sự phát thải hơi khí độc từ BCL, điều này thể hiện trong nồng độ NH 3trong MTKK tại các BCL Xem tại trang 4 của tài liệu.
Chỉ tiêu H2S (Xem Hình 5): Nồng độ trung bình của H 2S tại các điểm quan trắc đều nhỏ hơn 10mg/m3(Quyết định 3733/2002/BYT) - Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

h.

ỉ tiêu H2S (Xem Hình 5): Nồng độ trung bình của H 2S tại các điểm quan trắc đều nhỏ hơn 10mg/m3(Quyết định 3733/2002/BYT) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 5. Biểu đồ biểu diễn nồng độ H2S trong MTKK tại các BCL - Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

Hình 5..

Biểu đồ biểu diễn nồng độ H2S trong MTKK tại các BCL Xem tại trang 5 của tài liệu.
Chỉ tiêu CH4 (Xem Hình 7): Mặc dù Mêtan chưa có tiêu chuẩn đánh giá trong MTLĐ, nhưng đây lại là một chỉ tiêu rất quan trọng nhằm theo dõi sự phát thải và quá trình phân hủy CTRSH khi chôn lấp - Nghiên cứu đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các bãi chồn lấp chất thải rắn sinh hoạt ở các khu đô thị

h.

ỉ tiêu CH4 (Xem Hình 7): Mặc dù Mêtan chưa có tiêu chuẩn đánh giá trong MTLĐ, nhưng đây lại là một chỉ tiêu rất quan trọng nhằm theo dõi sự phát thải và quá trình phân hủy CTRSH khi chôn lấp Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan