0

Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

7 67 1
  • Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2020, 00:28

Nội dung bài viết trìng bày một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019. Mời các bạn tham khảo! K t qu nghiên c u KHCN MỘT SỐ NHẬN XÉT TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC NGƯỜI VIỆT NAM TRONG LỨA TUỔI LAO ĐỘNG NĂM 2018-2019 TS Ph m Th Bích Ngân1, ThS Nguy n Th Hi n1 PGS.TS Nguy n Đ c H ng2 CS (1) Trung tâm Sức khỏe nghề nghiệp, Viện Khoa học ATVSLĐ (2) Trung tâm Mơi trường Sức khỏe Tóm tắt Nội dung báo trình bày sơ kết thực đo trực tiếp dấu hiệu chiều cao, cân nặng cao ngồi 5148 đối tượng thuộc ngành nghề nông-công nghiệp, học sinh-sinh viên lao động tự số tỉnh thành thuộc miền Bắc - Trung - Nam Qua kết số liệu đo trực tiếp xử lý thống kê (với giá trị trung bình cộng, SD so sánh kiểm định giá trị trung bình) cho thấy, chiều cao trung bình người Việt Nam trưởng thành 159,7±7,4cm, nam cao164,6±5,8cm, nữ cao 154,5±4,8cm; chênh lệch chiều cao nam nữ khoảng 10cm Cân nặng trung bình nam giới người Việt Nam trưởng thành 59,2±8,9kg nữ nặng 50,8±6,6kg có số khối thể (BMI) thuộc loại bình thường (BMI = 21,9 với nam 21,3 với nữ), tiệm cận tới mức tiền béo phì (BMI = 23 – 24,9) Kết có khác biệt có ý nghĩa thống kê (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1 cịn cho thấy, chiều cao đứng trung bình của nam, nữ ở ba miền chênh lệch nhau khơng nhiều - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Bảng 1.

cịn cho thấy, chiều cao đứng trung bình của nam, nữ ở ba miền chênh lệch nhau khơng nhiều Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. So sánh chiều cao đứng của người Bắc với người miền Nam trong Atlat (1986) - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Bảng 2..

So sánh chiều cao đứng của người Bắc với người miền Nam trong Atlat (1986) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 1. Chiều cao đứng (cm) theo lớp tuổi giữa 3 miền - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Bảng 1..

Chiều cao đứng (cm) theo lớp tuổi giữa 3 miền Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 4. Chỉ số thân (cm) theo nhĩm tuổi ở3 miền - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Bảng 4..

Chỉ số thân (cm) theo nhĩm tuổi ở3 miền Xem tại trang 5 của tài liệu.
Kết quả Bảng 5 cho thấy: Trọng lượng cơ thể trung bình của nam là 59,2±8,9kg và của nữ 50,8±6,6kg - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

t.

quả Bảng 5 cho thấy: Trọng lượng cơ thể trung bình của nam là 59,2±8,9kg và của nữ 50,8±6,6kg Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 5. Trọng lượng cơ thể (kg) theo lớp tuổi giữa 3 miền - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Bảng 5..

Trọng lượng cơ thể (kg) theo lớp tuổi giữa 3 miền Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 6. So sánh cân nặng của nam nữ người lao động giai đoạn 1982-1985 (Atlat) và giai đoạn 2017-2019 (Đề tài) - Một số nhận xét tổng quát đặc điểm nhân trắc người Việt Nam trong lứa tuổi lao động năm 2018 - 2019

Bảng 6..

So sánh cân nặng của nam nữ người lao động giai đoạn 1982-1985 (Atlat) và giai đoạn 2017-2019 (Đề tài) Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan