0

BÀI 5 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

4 323 6
  • BÀI 5 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2020, 22:47

BÀI 5: MẤY VÀ MẤY (3 tiết) I MỤC TIÊU : Phát triển kiến thức - Biết mối liên hệ số phạm vi 10 làm sở cho phép cộng sau Phát triển lực chung - Thực thao tác tư mức độ đơn giản - Biết quan Sát để tìm kiếm tương đồng II CHUẨN BỊ: - Bộ đồ dùng học toán - Các thẻ từ chấm đến chấm III CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiết Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động - Hát - Ổn định tổ chức - Lắng nghe - Giới thiệu : Khám phá - GV yêu cầu HS đếm số cá bể đếm số hai bể - GV giới thiệu cá cá cá” - GV hỏi: Ở bình có tất cá ? - HS đếm trả lời -HS đếm trả lời 3.Hoạt động * Bài 1: - GV nêu yêu cầu - Cho HS đếm số cá bể nêu kết - HS đếm số cá - Cho HS đếm số cá bể nêu kết - HS trả lời - GV nhấn mạnh: cá cá - HS nhắc lại cá * Bài 2: - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS đếm số chấm hai - HS quan sát thẻ để tìm kết GV cho HS đọc kết - HS nêu miệng ghi vào - Gv nhận xét , kết luận - HS nhận xét bạn 3.Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà tập đếm số Tiết Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : Khám phá - GV hỏi: * Trong bể có cá? * Những cá bể có màu gì? * Có cá màu hồng, cá màu vàng? - GV: Trong bể co cá gồm cá màu hồng cá màu vàng -GV hỏi: * Trong bể có cá to? Bao nhiêu cá nhỏ? -GV: Trong bể có cá gồm cá to cá nhỏ - Hát - Lắng nghe -HS trả lời - HS lắng nghe - HS trả lời - HS lắng nghe 3.Hoạt động * Bài 1: - GV nêu yêu cầu - Hd theo mẫu: tách dựa theo kích thước - HS lắng nghe hướng bơi cá - HS trả lời - Tách thành dựa vào màu sắc - HS trả lời - HD hs thực theo mẫu Bài 2: - GV nêu yêu cầu - HS nhắc lại y/c - GV yêu cầu HS lấy que tính - HS lấy que tính - GV yêu cầu Hs tách que tính thành nhóm - HS thực tách que tính khác - HD hs ghi lại kết vào - Gv nhận xét - HS ghi vào 3/Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều Tiết 3: Luyện tập Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : 3.Hoạt động Bài 1: Tập - GV nêu yêu cầu - HD HS đếm số châm tròn - GV cho HS đếm - Gv nhận xét , bổ sung - Hát - Lắng nghe - HS đếm - HS nêu kết Bài 2: - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn Hs đếm số bánh đĩa , sau - HS thực theo nhóm đơi đếm số bánh đĩa - HS nêu miệng - HD HS đếm số bánh số bánh đĩa, sau - HS nhận xét bạn đếm loại bánh - HS nêu kết - Gv nhận xét , kết luận Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - HD HS dựa vào màu viên bi để tìm đáp án - Yêu cầu HS đếm, nêu kết - GV nhận xét, kết luận 3.Củng cố, dặn dị: - Bài học hơm nay, em biết thêm điều gì? - Về nhà tập đếm vật - HS quan sát - HS đếm - HS nhận xét ... nêu kết Bài 2: - GV nêu yêu cầu - GV hướng dẫn Hs đếm số bánh đĩa , sau - HS thực theo nhóm đơi đếm số bánh đĩa - HS nêu miệng - HD HS đếm số bánh số bánh đĩa, sau - HS nhận xét bạn đếm loại bánh... bánh - HS nêu kết - Gv nhận xét , kết luận Bài 3: - Nêu yêu cầu tập - HD HS dựa vào màu viên bi để tìm đáp án - Yêu cầu HS đếm, nêu kết - GV nhận xét, kết luận 3.Củng cố, dặn dò: - Bài học hơm... HD hs ghi lại kết vào - Gv nhận xét - HS ghi vào 3/Củng cố, dặn dị - Bài học hơm nay, em biết thêm điều Tiết 3: Luyện tập Khởi động - Ổn định tổ chức - Giới thiệu : 3.Hoạt động Bài 1: Tập - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 5 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG , BÀI 5 GIÁO án TOÁN kết nối TRI THỨC với CUỘC SỐNG

Từ khóa liên quan