0

GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK1

134 154 0
  • GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2020, 23:23

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TUẦN 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ : LÀM QUEN VỚI HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT DƯỚI CỜ I MỤC TIÊU: - Học sinh tham gia làm quen với hoạt động sinh hoạt cờ II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ năm học mới: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường - GV giới thiệu nhân mạnh cho HS lớp toàn trường tiết chào cờ đầu tuần: + Thời gian tiết chào cờ : hoạt động sinh hoạt tập thể thực thường xuyên vào đầu tuần + Ý nghĩa tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ sống, gắn bó với trường lớp, phát huy gương sáng học tập rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động học sinh + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần * Tổ chức số hoạt động trải nghiệm cho học sinh * Góp phần giáo dục số nội dung : AN tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường, kĩ sống, giá trị sống HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA EM I MỤC TIÊU: - Làm quen với trường học – trường tiểu học - Bước đầu biết khung cảnh sư phạm nhà trường, hoạt động diễn nhà trường - Vui vẻ phấn khởi, có hứng thú với hoạt động tập thể môi trường học II CHUẨN BỊ: - Những hình ảnh có ý nghĩa truyền thống nhà trường - Các dụng cụ phục vụ trò chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (3 phút) - Ổn định: - Hát - Giới thiệu + Giáo viên viết lên bảng lớp tên - Lắng nghe giới thiệu: Hôm nay, tìm hiểu làm quen với quang cảnh hoạt động nhà trường tiểu học Các hoạt động chủ yếu (35 phút) *Mục tiêu: - Làm quen với trường học – trường tiểu học - Bước đầu biết khung cảnh sư phạm nhà trường, hoạt động diễn nhà trường Hoạt động Tham quan trường học * Quan sát tranh - GV cho HS quan sát tranh - HS quan sát - Bức tranh có đẹp khơng? Em thấy tranh này? - HS quan sát trình bày quan - Em thích tranh? sát - HS trình bày * Tham quan trường học - GV cho HS tập hợp sân trường - HS tập hợp thành hàng dọc - GV đưa quy định học sinh - Lắng nghe giáo viên tham quan: + Giữ trật tự, theo hàng + Lắng nghe hướng dẫn giới thiệu cô giáo + Quan sát nơi qua - GV hướng dẫn học sinh quan sát tham quan: + Em thấy quang cảnh trường có đẹp khơng? + Em thấy trường có phịng nào? Phịng để làm gì? + Em thích nơi trường nhất? + Trường tiểu học em có khác với trường mẫu giáo mà em học - GV đưa học sinh tham quan trường - GV cho HS trở nơi tập hợp ban đầu - HS tham quan theo hướng dẫn GV *GV kết luận Hoạt động luyện tập vận dụng - Theo dõi, lắng nghe Mục tiêu: - Giúp HS vui vẻ phấn khởi, có hứng thú với hoạt động tập thể môi trường học Hoạt động Chia sẻ cảm xúc - GV cho HS làm việc theo nhóm đơi - Làm việc theo nhóm - GV Y/C thành viên nhóm - HS trình bày cảm nhận cá chia sẻ điềm nhân em với bạn nhóm - Đại diện nhóm lên chia sẻ - GV cho nhóm lên chia sẻ trước lớp trước lớp - GV HS nhận xét cảm nhận - HS nhận xét nhóm bạn cảm xúc bạn * Kết luận: Qua hoạt động biết cách - Lắng nghe, ghi nhớ làm việc tập thể làm việc theo nhóm hoạt động chung lớp Chúng ta biết cách chia sẻ cảm xúc Hoạt động Trị chơi : Cùng đích - GV giới thiệu trị chơi, phổ biến luật - Theo dõi chơi: Mỗi đội chơi cần người chơi xếp thành hàng dọc, nắm tay Các đội đứng vào vị trí xuất phát Khi nghe hiệu lệnh “ Xuất phát” , đội bắt đầu di chuyển Đội đích trước mà khơng bị bạn tuột tay đội thắng - GV cho HS chơi thử - Lớp chia thành đội người - Chơi thử lần - GV cho đội chơi thời gian 15 phút Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen - Lắng nghe ngợi, biểu dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân cảnh quan cảm nhận trường tiểu học SINH HOẠT LỚP CÁC BẠN CỦA EM I MỤC TIÊU: - Học sinh bước đầu giới thiệu thân làm quen với số bạn lớp II CHUẨN BỊ: - Kết học tập, rèn luyện lớp tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần - Thực dạy tuần 2, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm 2.3 Bạn em - Tổ chức cho HS bàn giới thiệu - HS làm quen với qua số trao làm quen với đổi: + Tên bạn gì? Nhà bạn đâu? Bạn thường tham gia hoạt động học? Bạn biết bạn lớp? - GV cho nhóm lên chia sẻ, giới thiệu - Các nhóm lên trao đổi, giới thiệu - GV nhận xét tổng kết chung TUẦN 2: LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI SINH HOẠT DƯỚI CỜ : XÂY DỰNG ĐÔI BẠN CÙNG TIẾN I MỤC TIÊU: - HS có ý thức đồn kết, giúp đỡ bạn bè học tập rèn luyện II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ đầu 2: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường - GV giới thiệu nhấn mạnh cho HS lớp toàn trường tiết chào cờ đầu tuần: + Thời gian tiết chào cờ : hoạt động sinh hoạt tập thể thực thường xuyên vào đầu tuần + Ý nghĩa tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ sống, gắn bó với trường lớp, phát huy gương sáng học tập rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động học sinh + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần * Tổ chức số hoạt động trải nghiệm cho học sinh * Góp phần giáo dục số nội dung : An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kĩ sống, giá trị sống ( - Nhà trường triển khai số nội dung phát động phong trào “Đơi bạn tiến Có thể có hoạt động sau: - Nhắc nhở HS tham gia giúp đỡ bạn lớp việc học tập rèn luyện - Các lớp đăng kí thành lập đơi bạn tiến để giúp đỡ học tập tốt, khuyến khích bạn gần nhà đăng kí thành đôi - Hướng dẫn số việc làm để HS thực hiện: hăng hái tham gia xây dựng bài; giảng cho bạn bạn không hiểu, tranh thủ hướng dẫn, giúp đỡ bạn làm GV vừa dạy chơi, nghỉ giải lao, chuẩn bị nhà.) HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ LÀM QUEN VỚI BẠN MỚI I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Nhanh chóng làm quen với bạn học lớp trường tiểu học - Biết trò chuyện, trao đổi với bạn lớp cảm xúc thân - Phấn khởi, mạnh dạn, tự tin làm quen, trò chuyện bạn lớp II CHUẨN BỊ: - Tranh ảnh khung cảnh buổi gặp gỡ HS lớp với HS trường tiểu học - Những bơng hoa q nhỏ phục vụ cho hoạt động - Lựa chọn số hát phù hợp với HS lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Khởi động (3 phút) - Ổn định: Hoạt động học sinh - Hát - Giới thiệu bài: + Giáo viên viết lên bảng lớp tên - Lắng nghe giới thiệu: Hôm nay, tìm hiểu làm quen với quang cảnh hoạt động nhà trường tiểu học Các hoạt động chủ yếu (35 phút) *Mục tiêu: - Biết giới thiệu thân - Có kỹ làm quen với bạn - Giúp HS làm quen, tìm hiểu gắn kết mối quan hệ bạn bè lớp học Hoạt động 1.Giới thiệu làm quen * Cách tiến hành GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động “ Giới thiệu làm quen” sân trường: - GV cho HS tập hợp sân trường - HS đứng thành vòng tròn - GV làm mẫu : cầm bơng hoa giới - HS theo dõi thiệu (họ tên, tuổi, sở thích, thói quen) - GV mời lớp trưởng tự giới thiệu - Lớp trưởng thực giới thiệu thân tặng hoa cho bạn khác thân - GV cho trò chơi tiếp diễn - Các thành viên lớp lên hết lượt HS lớp giới thiệu thân - GV gọi HS u cầu - HS trả lời em nói tên bạn bên cạnh tên bạn lớp trưởng hay tên cô giáo *GV kết luận: - Trong lớp có nhiều bạn với đặc - Theo dõi, lắng nghe điểm, tính cách, sở thích khác Việc tìm hiểu giáo bạn lớp qua hoạt động tự giới thiệu nhận diện giúp HS tự tin trước tập thể lớp, bước đầu tạo gắn kết mối quan hệ bạn bè Hoạt động luyện tập vận dụng Mục tiêu: - Biết trò chuyện, trao đổi với bạn lớp cảm xúc thân - Phấn khởi, mạnh dạn, tự tin làm quen, trò chuyện bạn lớp Hoạt động 2: Tìm bạn sở thích Mục tiêu: - Giúp HS biết cách chia sẻ, thể sở thích thân để kết bạn sở thích * Cách tiến hành -GV tổ chức cho HS tham gia hoạt động - Làm việc theo nhóm “Tìm bạn sở thích” sau: - GV chia nhóm HS đứng góc sân trường để thực hoạt động - GV hỏi để tìm đại diện vài em với - HS chia sẻ sở thích : thích hát, thích sở thích khác múa, thích đá bóng, thích nhảy dây - GV nêu hiệu lệnh “Hãy với bạn - HS tự động di chuyển phía bạn có sở thích với mình” sở thích - GV quan sát hoạt động HS, giúp đỡ HS lúng túng chưa biết chọn nhóm bạn - GV cho HS nhóm chia sẻ - HS trình bày cảm nhận cá cảm nhận nhân em với bạn nhóm - GV cho đại diện nhóm lên chia sẻ - Đại diện nhóm lên chia sẻ trước lớp - GV HS nhận xét nhóm bạn * Kết luận: - HS nhận xét nhóm bạn HS bước đầu biết thể sở thích - Lắng nghe, ghi nhớ tham gia vào hoạt động tìm người bạn có sở thích giống để chia sẻ Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen - Lắng nghe ngợi, biểu dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân cảnh - Lắng nghe để thực quan cảm nhận người bạn SINH HOẠT LỚP HÁT VỀ TÌNH BẠN I MỤC TIÊU: - Sau hoạt động, HS có khả năng: - Tự đánh giá việc thực phong trào “Đôi bạn tiến” - Yêu quý, đoàn kết với bạn bè II CHUẨN BỊ: - Kết học tập, rèn luyện lớp tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực 10 SINH HOẠT LỚP ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG EM I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - HS có thái độ yêu thương tinh thần sẻ chia với người gặp hoàn cảnh khó khăn II CHUẨN BỊ: - Kết học tập, rèn luyện lớp tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần 15 - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần 16 120 - Thực dạy tuần 16, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm 2.3 Cảm xúc em ngày hội làm việc tốt - GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc - HS lên chia sẻ cảm xúc thân tham gia Ngày hội làm việc tốt theo gợi ý: - Em bạn làm Ngày hội - HS trả lời công việc làm làm việc tốt? - Em nghĩ quà em dành tặng - HS trả lời bạn nhỏ vùng khó khăn có ý nghĩa nào? - Nếu gặp bạn nhỏ vùng khó - HS đưa câu làm quen động viên khăn em nói với bạn điều gì? bạn nhỏ vùng khó khăn - Cảm xúc em Ngày hội làm việc - HS chia sẻ cảm xúc tốt? GỢI Ý ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ Kết HS đạt từ chủ đề - HS hiểu em sống học tập mơi trường hịa bình, hạnh phúc ngày hôm nhờ hi sinh to lớn hệ cha ơng để bảo vệ, giữ gìn xây dựng đất nước - HS thực số việc làm, cụ thể để tỏ lòng biết ơn hệ cha ông, như: thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ, tìm hiểu lịch sử Việt Nam - HS hiểu thực việc làm cụ thể để chia sẻ khó khăn với người khác, đặc biệt bạn nhỏ bị thiên tai, lũ lụt Gợi ý đánh giá tự đánh giá 2.1 Các biểu HS mà GV quan sát để đánh giá - GV đánh giá trình kết học tập HS chủ đề “Biết ơn” qua quan sát 121 số biểu hành vi HS: - Nói nhiệm vụ chiến sĩ đội bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hồ bình - Thực số thao tác đội hình, đội ngũ, duyệt binh tập làm chiến sĩ đội – Bày tỏ lòng biết ơn anh hùng liệt sĩ qua việc làm cụ thể như: viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ - Kể tên cơng lao số người có cơng địa phương - Thực số việc làm thể chia sẻ với người gặp hoàn cảnh khó khăn 2.2 Một số câu hỏi mẫu phiếu gợi ý để đánh giá - HS tự đánh giá theo số câu hỏi, mẫu phiếu gợi ý sau: Đánh dấu + vào cột có khn mặt phù hợp thể việc em tham gia để tỏ lịng biết ơn người có cơng với đất nước thương binh, liệt sĩ TT Các hoạt động Thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ Thăm nghĩa trang liệt sĩ Tìm hiểu người có cơng Đánh giá em địa phương Đánh dấu + vào cột có khn mặt phù hợp thể việc em tham gia Ngày hội làm việc tốt TT Các hoạt động Góp sách, ủng hộ bạn vùng khó khăn Góp quần, áo cũ ủng hộ bạn vùng khó khăn Quyên góp tiền ủng hộ bạn vùng khó khăn Viết thư thăm hỏi, động viên Đánh giá em bạn vùng khó khăn Đánh dấu + vào khuôn mặt thể cảm xúc em tham gia Ngày hội làm việc tốt 122 Tên hoạt động Cảm xúc em Tham gia Ngày hội làm việc tốt 123 CHỦ ĐỀ : MÙA XUÂN CỦA EM TUẦN 17: NGÀY TẾT QUÊ EM SINH HOẠT DƯỚI CỜ : MÙA XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG EM I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết nội dung nhà trường phổ biến việc tìm hiểu lễ hội mùa xuân quê hương - Nhiệt tình tham gia theo yêu cầu nhà trường II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ năm học mới: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang 124 + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường - GV giới thiệu nhân mạnh cho HS lớp toàn trường tiết chào cờ đầu tuần: + Thời gian tiết chào cờ : hoạt động sinh hoạt tập thể thực thường xuyên vào đầu tuần + Ý nghĩa tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ sống, gắn bó với trường lớp, phát huy gương sáng học tập rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động học sinh + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần * Tổ chức số hoạt động trải nghiệm cho học sinh * Góp phần giáo dục số nội dung : AN tồn giao thơng, bảo vệ môi trường, kĩ sống, giá trị sống * Gợi ý cách tiến hành - Nhà trường/ GV Tổng phụ trách Đội/Liên đội trưởng phổ biến cho HS nội dung, hình thức tìm hiểu lễ hội quê hương Nội dung, hình thức tập trung vào: - Tìm hiểu (hoặc hỏi bố mẹ, người lớn) lễ hội quê hương - Sưu tầm tranh ảnh lễ hội quê hương - Hướng dẫn lớp xây dựng kế hoạch tổ chức cho HS tham gia hoạt động tìm hiểu lễ hội quê hương.) HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ NGÀY TẾT QUÊ EM I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết ý nghĩa ngày Tết truyền thống ngày sum vầy hạnh phúc gia đình Vì thế, ngày Tết có nhiều bánh trái, trang trí, hoạt động đặc biệt - Có ý thức trân trọng ngày Tết truyền thống dân tộc II CHUẨN BỊ: 125 - Đồ dùng thủ công kéo, giấy màu, keo dán, bút sáp III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (3 phút) - Ổn định: - Hát - Giới thiệu + Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới - Lắng nghe thiệu: Hơm nay, tìm hiểu làm quen với ngày Tết quê hương Các hoạt động chủ yếu (35 phút) *Mục tiêu: - Làm quen với trường học – trường tiểu học - Bước đầu biết khung cảnh sư phạm nhà trường, hoạt động diễn nhà trường Hoạt động Chia sẻ ngày Tết quê em * Mục tiêu: - Biết ý nghĩa ngày Tết truyền thống ngày sum vầy hạnh phúc gia đình Trong dịp Tết, có nhiều điều đặc biệt ý nghĩa * Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS thảo luận chia sẻ - HS thảo luận nhóm điều đặc biệt cảu ngày Tết quê em theo gợi ý: +Ngày Tết quê em có loại bánh, trái + HS kể tên loại bánh, quả, trải nào? địa phương: bánh chưng, bánh tét, dừa, quất,… + Vào ngày Tết người thường trang trí + HS kể cơng việc trang trí nhà gì? Trang trí nào? cửa, nhà thờ gia đình + Vào ngày Tết, người thường đâu? + HS kể nơi người thường đến ngày Tết + Ý nghĩa ngày Tết truyền thống? + Tết để nhớ cội nguồn, ông bà tổ tiên, ngày để người nghỉ ngơi, xum họp + Cảm xúc em Tết đến? *GV kết luận + HS nêu cảm xúc cảu thân - Theo dõi, lắng nghe - Ngày Tết ngày đoàn tụ, sum vầy 126 gia đình dân tộc Việt Nam Trong ngày Tết, gia đình bày mâm ngũ quả, đào, quất, gói bánh chưng, bánh tét, xem bắn pháo hoa đón chào năm Hoạt động luyện tập vận dụng Hoạt động Tập trang trí cho ngày Tết *Mục tiêu: - HS làm số việc cụ thể tập trang trí cho ngày Tết truyền thống * Cách tiến hành : - GV tổ chức lớp thành nhóm, thảo luận - Làm việc theo nhóm: việc em làm để trang trí cho ngày Tết theo gợi ý: +Em trang trí cho ngày Tết? + Để trang trí em cần dụng cụ, vật liệu gì? + Em trang trí cho ngày Tết nào? - Các nhóm sử dụng đồ dùng, vật liệu - HS thực trang trí theo nhóm chuẩn bị để tập trang trí cho ngày Tết - Các nhóm trưng bày giới thiệu sản - Đại diện nhóm lên giới phẩm tập trang trí cho ngày Tết thiệu, chia sẻ trước lớp - GV HS nhận xét * Kết luận: - HS nhận xét nhóm bạn - Vào ngày Tết, người thường trang trí - Lắng nghe, ghi nhớ nhà cửa câu đối, hoa, cảnh, tranh vẽ với mong muốn đón năm tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, - Lắng nghe biểu dương HS - Về nhà chia sẻ với người thân cảm xúc ngày Tết SINH HOẠT LỚP GIỚI THIỆU TRANH, ẢNH VỀ LỄ HỘI MÙA XUÂN QUÊ EM I MỤC TIÊU: 127 Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết lễ hội quê hương - Bước đầu hình thành lòng yêu quê hương II CHUẨN BỊ: - Kết học tập, rèn luyện lớp tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần 17 - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần 18 - Thực dạy tuần 18, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực 128 ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm 2.3 Giới thiệu tranh, ảnh lễ hội mùa xuân quê em - GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm, trao - HS làm việc theo nhóm Chia sẻ đổi, chia sẻ theo nhóm nội dung: nhóm nội dung gợi ý + Ở quê em có lễ hội nào? Hãy kể + HS kể tên lễ hội tên lễ hội - Cho HS cử đại diện trình bày trước lớp - Đại diện nhóm lên báo cáo kết kết thảo luận - GV liệt kê tên lễ hội q hương mà nhóm trình bày - Bổ sung lễ hội quê hương (nếu có) - Hướng dẫn HS treo tranh ảnh lễ hội - HS trình bày tranh ảnh chuẩn bị quê hương sưu tầm được: hướng dẫn triển lãm tranh ảnh lễ hội quê tổ trưng bày sản phẩm sưu tầm hương vị trí phân cơng; cử đại diện tổ giới thiệu sản phẩm sưu tầm - GV đánh giá chung sản phẩm sưu - Lắng nghe tầm tổ, động viên khen ngợi Hs thực tốt công việc TUẦN 18: EM YÊU THIÊN NHIÊN SINH HOẠT DƯỚI CỜ : TÌM HIỂU TRỊ CHƠI DÂN GIAN TRONG LỄ HỘI 129 I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Biết yêu cầu nhà trường việc tìm hiểu trị chơi dân gian lễ hội - Hứng thú tìm hiểu trò chơi dân gian II CHUẨN BỊ: - Ghế, mũ cho HS sinh hoạt cờ III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: - Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt cờ năm học mới: + Ổn định tổ chức + Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ + Đứng nghiêm trang + Thực nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca + Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình tiết chào cờ + Nhận xét phát động phong trào thi đua trường - GV giới thiệu nhân mạnh cho HS lớp toàn trường tiết chào cờ đầu tuần: + Thời gian tiết chào cờ : hoạt động sinh hoạt tập thể thực thường xuyên vào đầu tuần + Ý nghĩa tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ sống, gắn bó với trường lớp, phát huy gương sáng học tập rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động học sinh + Một số hoạt động tiết chào cờ: * Thực nghi lễ chào cờ * Nhận xét thi đua lớp tuần * Tổ chức số hoạt động trải nghiệm cho học sinh * Góp phần giáo dục số nội dung : AN tồn giao thơng, bảo vệ môi trường, kĩ sống, giá trị sống * Gợi ý cách tiến hành Nhà trường/GV Tổng phụ trách Đội phổ biến cho HS tìm hiểu trò chơi dân gian lễ hội Nội dung tập trung vào: - Nêu khái quát ý nghĩa, giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam qua trị chơi dân gian 130 - Sưu tầm, tìm hiểu số trò chơi dân gian thường thấy lễ hội quê hương qua tài liệu, sách báo, bạn bè người thân - Nêu kế hoạch tổ chức chơi trò chơi dân gian nhà trường - Hướng dẫn lớp tổ chức cho HS tiến hành tìm hiểu trị chơi dân gian.) HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ EM YÊU THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Mô tả số cảnh đẹp thiên nhiên quê hương vào mùa xuân, - Có ý thức trân trọng, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên II CHUẨN BỊ: - Bức tranh, ảnh, video cảnh đẹp thiên nhiên III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động (3 phút) - Ổn định: - Hát - Giới thiệu bài: Giáo viên viết lên bảng lớp tên giới - Lắng nghe thiệu: Hôm nay, tìm hiểu cảnh đẹp quê hương ngày xuân Các hoạt động chủ yếu (35 phút) *Mục tiêu: - Làm quen với trường học – trường tiểu học - Bước đầu biết khung cảnh sư phạm nhà trường, hoạt động diễn nhà trường Hoạt động Khám phá thiên nhiên mùa xuân *Mục tiêu: - HS biết số cảnh đẹp thiên nhiên mùa xuân Từ có ý thức trân trọng, giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên * Cách tiến hành: - GV HS giới thiệu cảnh đẹp thiên - HS quan sát nhiên qua tranh, ảnh, video sưu 131 tầm - GV tổ chức cho HS vẽ tranh cảnh - HS vẽ tranh cảnh đẹp thiên nhiên đẹp thiên nhiên mà em yêu thích theo yêu cầu GV - GV cho HS trưng bày giới thiệu với - Cho HS trưng bày theo nhóm bạn lớp *GV kết luận tranh vẽ - Theo dõi, lắng nghe - Có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên như: cảnh núi non hùng vĩ, cảnh dịng sơng uốn lượn, cảnh suối chảy róc rách - Mỗi người phải có trách nhiệm giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên Hoạt động luyện tập vận dụng Hoạt động Chia sẻ cảm xúc *Mục tiêu: - HS biết yêu quý, trân trọng giữ gìn cảnh đẹp thiên nhiên * Cách tiến hành : - GV tổ chức cho HS chia sẻ chuyến - HS chuẩn bị câu chuyện trải nghiệm thiên nhiên mà em yêu thích theo gợi ý GV với lớp theo gợi ý: + Em trải nghiệm thiên nhiên đâu? + Khung cảnh thiên nhiên có gì? + Cảm xúc em trải nghiệm cảnh thiên nhiên tươi đẹp - GV cho HS lên chia sẻ trước lớp - HS chia sẻ trước lớp - HS nhận xét bạn * Kết luận: - Cảnh đẹp thiên nhiên mang lại cho - Lắng nghe, ghi nhớ người cảm giác dễ chịu, tâm hồn thoải mái, thêm yêu sống Mỗi người cần chung tay bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên Hoạt động nối tiếp: (2 phút) - GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, - Lắng nghe biểu dương HS 132 - Về nhà chia sẻ với người thân cảnh đẹp quê hương ngày xuân SINH HOẠT LỚP TẬP CHƠI CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN I MỤC TIÊU: Sau hoạt động, HS có khả năng: - Tham gia trò chơi dân gian lớp tổ chức - Tích cực, hồ hởi chơi trị chơi dân gian II CHUẨN BỊ: - Kết học tập, rèn luyện lớp tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾN HÀNH: Hoạt động giáo viên 1.Ổn định: Hát Hoạt động học sinh Các bước sinh hoạt: 2.1 Nhận xét tuần 18 - GV yêu cầu trưởng ban báo cáo: - Các trưởng ban, phó ban, phụ trách +Đi học chuyên cần: hoạt động ban tổng hợp kết + Tác phong , đồng phục theo dõi tuần + Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập + Trưởng ban nề nếp báo cáo kết + Vệ sinh theo dõi + Trưởng ban học tập báo cáo kết theo dõi + Trưởng văn nghệ báo cáo kết theo dõi + Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết theo dõi + GV nhận xét qua tuần học: * Tuyên dương: - GV tuyên dương cá nhân tập thể có - Lắng nghe để thực thành tích 133 * Nhắc nhở: - GV nhắc nhở tồn hạn chế - Lắng nghe để thực lớp tuần 2.2.Phương hướng tuần 19 - Thực dạy tuần 19, GV bám sát kế - Lắng nghe để thực hoạch chủ nhiệm thực - Tiếp tục thực nội quy HS, thực ATGT, ATVSTP - Thực tốt phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm 2.3 Tập chơi trò chơi dân gian - GV hướng dẫn HS chia sẻ theo tổ, - HS chia sẻ tổ trò chơi dân nhóm với số nội dung: gian theo gợi ý GV + Em kể tên vài trò chơi dân gian mà em biết + Ở q em thường chơi trị chơi dân gian nào? + Em nêu cách chơi trò chơi dân gian mà em biết - Tập chơi trò chơi dân gian: + GV giới thiệu cách chơi, luật chơi + HS lắng nghe trò chơi: Lặc lò cị, Ơ ăn quan, Bịt mắt bắt dê + GV chia lớp thành vài nhóm + Chia theo bàn + Các nhóm thực hành luân phiên chơi + Chơi trò chơi theo hướng dẫn trò chơi dân gian 134 ... nghe - Ai có điểm đáng yêu đáng tự hào: có người đáng yêu ngoại hình, có người đáng u tính cách, thói quen Hoạt động luyện tập vận dụng Mục tiêu: - Hoạt động 2: Nói điểm đáng yêu bạn * Mục tiêu:... HS tham gia lễ hội tết Trung thu - Tổ chức cho HS tự đánh giá điều - HS tự đánh giá thân đạt sau tham gia hoạt động chủ đề “Trường tiểu học” Giáo viên đặt câu hỏi: +Em thích hoạt động chủ đề này?... khơng an tồn vui chơi thực số hành vi tự bảo vệ thân vui chơi Gợi ý đánh giá tự đánh giá 2.1 Các biểu HS mà GV quan sát để đánh giá - Học sinh kể khu vực trường học hoạt động HS thành viên khác
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK1, GIÁO ÁN HĐTN_CÁNH DIỀU_HK1