0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 4_Cánh Diều

42 148 0
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 4_Cánh Diều

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 16:00

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 16 : gh (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ gh; đánh vần đúng, đọc tiếng có gh - Nhìn chữ, tìm tiếng có g, gh - Nắm quy tắc tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ, - Đọc Tập đọc Ghế - Viết chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: Máy chiếu ti vi kết nối mạng - HS: Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 31 - HS đọc lại ôn tập trang 31 (cá nhân, (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) đồng thanh) - GV nhận xét, tuyên dương https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV gắn lên bảng tên bài: gh; giới thiệu bài: âm gh chữ gh - GV chữ gh, nói gh - HS (cá nhân, lớp): gh * GV lưu ý: Ở đây, âm gờ ghi chữ gờ kép Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ gh in thường chân trang 32 * Dạy âm gh, chữ gh: - GV cho HS quan sát tranh ghế hỏi: Đây gì? - GV: Trong từ ghế gỗ, tiếng có chữ gờ kép? - GV chữ ghế - HS đọc: gh (in thường) - HS trả lời: Đây ghế - HS trả lời: Tiếng ghế - HS nhận biết gh, ê, sắc đầu âm ê; đọc: ghế (đồng thanh) - HS phân tích tiếng ghế: âm g đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc đầu âm ê (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: ghế - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: gờ - ê – ghê – sắc - ghế/ ghế - HS trả lời: chữ gh; tiếng ghế - GV yc phân tích tiếng ghế - GV mơ hình tiếng ghế bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có chữ g? Tiếng có chữ gh? - GV hình theo số thứ tự - HS ghép cài: gh, ghế Đọc (đồng thanh): gh, ghế - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: gà gô, ghi, gõ, gỗ, ghẹ, gỡ cá - GV giải nghĩa từ: gà gô (loại chim - HS lắng nghe, ghi nhớ rừng, họ gà nhỏ hơn, đuôi ngắn, sống đồi cỏ gần rừng); ghẹ (gần giống cua biển, mai màu sáng, có vân hoa, dài) - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn làm vào VBT tiếng có g (gờ đơn): gà gơ, gõ, gỗ, gỡ cá; tiếng có gh (gờ kép): ghi, ghẹ - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV nhận xét làm HS * Tìm tiếng có âm g,gh: (nói to tiếng có âm g, nói thầm tiếng có âm gh) - GV vào từ gà gơ - HS nói to: gà gơ (vì gà gơ có âm g đơn) - HS nói thầm ghi (vì ghi có âm gờ kép) - GV vào từ ghi - GV nhận xét, tuyên dương + Quy tắc tả (BT 3: Ghi nhớ) (15 phút) - GV giới thiệu quy tắc tả g / gh, giải thích: Cả chữ g (gờ đơn) gh (gờ kép) ghi âm gờ Bảng cho em biết âm gờ viết gờ đơn (g); âm gờ viết gờ kép (gh) - GV sơ đồ 1: Khi âm gh đứng trước chữ e, ê, i, âm gờ viết gh kép - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nhắc lại: Âm gh đứng trước âm e, ê, i phải viết chữ gh (gờ kép) - HS đọc: gờ - e - ghe - nặng - ghẹ; gờ - GV chữ: ghẹ, ghế, ghi sơ đồ ê - ghê - sắc - ghế; gờ - i - ghi (cá nhân, lớp) - HS nhắc lại: Khi âm g đứng trước - GV sơ đồ 2: Khi âm g đứng trước ngun âm cịn lại (a, o, ơ, ơ, ), âm gờ chữ khác (a, o, ô, ơ, ), âm gờ viết viết g đơn g đơn - HS (cá nhân, lớp): gờ - a- ga - huyền – gà, gờ - o - go - ngã – gõ; gờ - ô - gô - GV chữ: gà,gõ, gỗ, gờ, …ở mô ngã - gỗ / gờ - - gơ - ngã - gỡ, hình - Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc - GV nhìn vào sơ đồ, yêu cầu HS nhắc tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ, lại quy tắc tả g/gh (cá nhân, đồng thanh) Tiết + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc, giới thiệu nội dung tập đọcBài đọc có Hà, - HS đọc tên bài: ghế, lớp đọc lại https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ba Hà, bà Hà bé Lê (em trai Hà) Mỗi người nhà Hà ngồi loại ghế khác Các em nghe cô đọc - GV hình, đọc mẫu câu: - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng GV kết hợp hình giới thiệu loại ghế: ghế gỗ (của Hà), ghế da (của ba Hà), ghế đá (ở bờ hồ) * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - HS đọc theo thước GV: ghế gỗ, ghế da, bờ hồ, ghế đá.(cá nhân, tổ, lớp) - GV yêu cầu HS nói hiểu biết - HS nêu ý hiểu mình ghế gỗ, ghế da, ghế đá - GV nhận xét, tuyên dương * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm (4 câu) GV đánh số thứ tự câu - HS đếm theo thước GV bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + HS đọc thầm theo thước GV + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng thanh) lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, sau với câu 3, (đọc liền câu 3, 4) - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu +Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu, lời bên tranh + cặp HS nối tiếp đọc lời tranh (mỗi cặp đọc tranh) - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra - HS đọc theo thước GV số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV yêu cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu câu hỏi: + Hà có ghế gì? + Ba Hà có ghế gì? + Bờ hồ có ghế gì? + Bà bế bé Lê ngồi ghế nào? - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: + Hà có ghế gồ + Ba Hà có ghế da + Bờ hồ có ghế đá + Bà bế bé Lê ngồi ghế đá * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 32, 33 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) - GV yêu cầu HS đọc SGK * Tập viết (Bảng – BT5) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc - HS đọc bảng lớp: gh, ghế gỗ, chữ số 6, * Viết chữ gh, ghế gỗ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ gh: chữ ghép chữ g h Viết chữ g trước (gồm nét cong kín nét khuyết ngược), cao li Viết chữ h sau (gồm nét khuyết xi nét móc đầu) Chữ h cao li - GV yêu cầu HS viết chữ gh vào bảng GV lưu ý cho HS nét nỗi g h - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng ghế: Viết chữ gh, chữ ê, dấu sắc viết chữ ê + Tiếng gỗ: Viết chữ g, chữ ô, dấu ngã viết chữ ô - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa - GV chỉnh sửa HS * Viết chữ số 6, 7: - GV vừa viết vừa nêu quy trình viết: - HS nhắc lại quy trình viết chữ gh - HS viết bảng chữ gh (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc: gh - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ ghế - HS viết chữ ghế gỗ vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: ghế gỗ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Số cao li Là kết hợp nét bản: cong trái cong kín - + Số cao li Gồm nét: nét thẳng ngang, nét thẳng xiên, nét thẳng ngang (ngắn) cắt nét thẳng xiên - GV yc HS viết bảng chữ số 6, - HS nhắc lại quy trình viết chữ số - HS nhắc lại quy trình viết chữ số - HS viết bảng (mỗi chữ số viết lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dị: (5 phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV yc HS nhắc lại quy tắc tả g, gh - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ gh, từ ghế gỗ, chữ số 6, vào bảng con; đọc 17: gi, k trang 34, 35 SGK Đọc “Bé kể” cho người thân nghe - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: Chữ gh; tiếng ghế HS nhắc lại (đồng thanh) - HS ghi nhớ Học vần BÀI 17 : gi k (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ gi, k; đánh vần, đọc tiếng có mơ hình âm đầu gi / k + âm - Nhìn chữ, tìm tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ) - Nắm quy tắc tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ, - Đọc Tập đọc Bé kể - Biết viết chữ gi, k tiếng giá (đỗ), kì (đà) (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 32, 33 - HS đọc lại ôn tập trang 32, 33 (cá (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) nhân, đồng thanh) - HS viết bảng con: gh, ghế gỗ - HS viết bảng con, giơ bảng đọc: gh, ghế gỗ - GV nhận xét, tuyên dương - GV gắn lên bảng tên bài: gi, k; giới - HS đọc (cá nhân, lớp): gi, k thiệu bài: âm gi chữ gi, âm k chữ k - GV chữ gi, nói gi (phát âm giống - HS đọc: gi (cá nhân, lớp) di) - GV k, nói k - HS đọc: k (cá nhân, lớp) * GV giải thích: Đây âm cờ, viết chữ ca Để khỏi lẫn với âm cờ viết chữ c (cờ), ta đánh vần theo tên chữ ca - GV giới thiệu chữ K in hoa - HS đọc: K (in hoa) Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ gh, gi, k in thường chân trang 34 * Dạy âm gi, chữ gi: - GV cho HS quan sát hình giá đỗ hỏi: Trong hình có gì? - GV: Giá đỗ loại rau làm từ hạt đỗ nảy mầm - GV: Trong từ Giá đỗ, tiếng có chữ gi? - GV chữ giá - HS chăm lắng nghe - HS trả lời: Trong hình giá đỗ - HS trả lời: Chữ giá có chữ gi - HS nhận biết gi, a, sắc đầu âm a; đọc: giá (đồng thanh) - HS phân tích tiếng giá: âm gi đứng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yc phân tích tiếng ghế trước, âm a đứng sau, dấu sắc đầu âm a (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: giá - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: di - a – gia – sắc - giá/ giá đỗ - GV mơ hình tiếng ghế bảng * Dạy âm k, chữ k: - HS trả lời: Trong hình kì đà - GV cho HS quan sát hình kì đà hỏi: Trong hình gì? - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV giới thiệu kì đà lồi thằn lằn cỡ to, sống gốc cây, hốc đá, da có vảy, thức ăn chúng chủ yếu sâu bọ, côn trùng Kì đà lồi động vật có ích cần bảo vệ - HS trả lời: Chữ kì có chữ k - GV: Trong từ kì đà, tiếng có chữ k? - HS nhận biết k, i, huyền đầu - GV chữ giá âm i; đọc: kì (đồng thanh) - HS phân tích tiếng kì: âm k đứng trước, - GV yc phân tích tiếng kì âm i đứng sau, dấu huyền đầu âm i (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: giá - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: - GV mơ hình tiếng kì bảng ca - i – ki – huyền - kì/ kì đà - HS trả lời: chữ gi, k; tiếng giá, * Củng cố: em vừa học chữ kì chữ gì? Tiếng tiếng gì? - HS ghép cài: gi, k, giá đỗ, kì - GV yc HS cài vào chữ đà Đọc (đồng thanh): gi, k, giá đỗ, kì tiếng học đà Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - HS quan sát tranh BT2 - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có chữ gi? Tiếng có chữ k? - HS (cá nhân, đồng thanh) đọc từ - GV hình theo số thứ tự ghi tranh: kể, giẻ, kẻ, giò, bờ kè, giỏ cá - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV giải nghĩa từ: bờ kè xây đá dọc bờ sông để chống lở đất - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các - GV hướng dẫn làm vào VBT tiếng có gi: giẻ, giị, giỏ; tiếng có k: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ kể, kẻ, kè - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV nhận xét làm HS * Tìm tiếng có âm gi,k: (nói to tiếng có âm k, nói thầm tiếng có âm gi) - GV vào từ kể - GV vào từ giẻ * GV thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * GV yêu cầu HS tìm tiếng ngồi có âm gi, k - GV yc nhóm trình bày trước lớp - HS nói to: kể (vì kể có âm k) - HS nói thầm giẻ (vì gỉe có âm gi) - HS thực tương tự - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe tiếng ngồi có âm gi, k - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác chia sẻ ý kiến nhận xét - GV nhận xét, tun dương nhóm tìm nhanh, nhiều + Quy tắc tả (BT 3: Ghi nhớ) (15 phút) - GV giới thiệu quy tắc tả k / c, giải thích: Cả chữ c (cờ) k (ca) ghi âm cờ Bảng cho em biết âm cờ viết c; âm cờ viết k (ca) - GV sơ đồ 1: Khi âm cờ đứng trước chữ e, ê, i, âm c (cờ) viết k (ca) - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nhắc lại: Âm cờ đứng trước âm e, ê, i phải viết chữ k (ca) (cá nhân, lớp) - HS đọc: kẻ, kể, kì đà (cá nhân, lớp) - GV chữ: kẻ, kể, kì đà sơ đồ - HS nhắc lại: Khi âm g đứng trước - GV sơ đồ 2: Khi âm c (cờ) đứng nguyên âm lại (a, o, ô, ơ, ), âm gờ trước chữ khác (a, o, ô, ơ, ), âm cờ viết g đơn - HS (cá nhân, lớp): cá, cỏ, cô, cờ (cá viết c - GV chữ: cá, cỏ, cô, cờ, …ở mô nhân, lớp) - Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc hình - GV nhìn vào sơ đồ, yêu cầu HS nhắc tả: k + e, ê, i / c + a, o, ô, ơ, (cá nhân, đồng thanh) lại quy tắc tả k/c Tiết + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình ảnh mâm cỗ bữa giỗ, hỏi: Mâm cỗ có ăn gì? GV: Các em đọc xem bé Lê kể mâm cỗ - GV tên tập đọc - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV hình ảnh mâm cỗ, nói: giị, xơi, gà, giá đỗ, nem, canh, xào ăn truyền thống dân tộc Việt Nam làm cỗ * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - GV nhận xét, tuyên dương * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm (4 câu) GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, 3, - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - HS trả lời: Mâm cỗ có giị, xơi, gà, giá đỗ, nem, canh, xào - HS đọc tên bài: Bé kể, lớp đọc lại - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV - HS quan sát, lắng nghe - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: bi bô, bé kể, giã giò, giá đỗ.(cá nhân, tổ, lớp) - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) +Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn + HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 1, 2, 3); đoạn (câu 4) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Tiếng nơ: Viết chữ n, chữ GV lưu ý cho HS nét nối n - GV yêu cầu HS viết chữ n, nơ vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Tập tô, tập viết chữ nh, nho: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ nh: chữ ghép chữ n h Viết chữ n trước (gồm nét móc xi trái nét móc hi đầu), cao li Viết chữ h sau (gồm khuyết xi, nét móc hai đầu ) Chữ h cao li - GV yêu cầu HS viết chữ nh vào bảng GV lưu ý cho HS nét nỗi n h - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng nho: Viết chữ nh trước, chữ o sau - GV yêu cầu viết chữ nho vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Tập tô, tập viết chữ số 8, - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Số 8: cao li; gồm nét nối liền (cong trái - cong phải - cong trái - cong phải) Cách viết: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong trái, đến gần ĐK chuyển hướng viết nét cong phải Đến ĐK lại lượn lên viết nét cong trái cong phải chạm vào điểm xuất phát tạo thành vịng khép kín tiếp giáp (trên nhỏ, to) + Số 9: cao li; gồm nét: cong kín, cong phải Cách viết: Nét 1: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái); chạm vào điểm xuất phát dừng Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, rê bút trở xuống viết nét cong phải, - HS nhắc lại quy trình viết chữ nh - HS viết chữ nh vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: nh - HS nhắc lại quy trình viết chữ nho - HS viết bảng (3 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ số (theo lời GV) - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ số (theo lời GV) 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đến ĐK dừng - GV quan sát giúp đỡ - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dò: (2 phút) - GV: Hôm em tập tô chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp BÀI 20: - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ kh, m, n, nh, khế, me, nơ, nho - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp Kể chuyện ĐÔI BẠN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống tốt đẹp người quan tâm đến Phát triển phẩm chất lực: - Cảm nhận giá trị tình bạn, bạn bè phải yêu quý, quan tâm, giúp đỡ lần nhau; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS 1: Khởi động: (5 phút) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ - HS kể chuyện thao tranh nói lời truyện Hai gà con, yc HS kể khuyên câu chuyện 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuyện theo tranh 1, 2, 3; nói lời khuyên câu chuyện - GV :Trong sống, ngồi tình cảm gia đình, thầy trị, tình bạn tình cảm đẹp cần thiết với Câu chuyên Đôi bạn mà hôm học nói tình bạn đẹp sóc đỏ sóc nâu Chúng tìm hiểu câu chuyện * Giới thiệu ghi tên bài: Đôi bạn 2: Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán - GV tranh minh họa, yc HS thảo luận nhóm bàn, xem tranh, đoán nội dung truyện - HS chăm lắng nghe - Nhắc lại tên học - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi suy đốn nội dung câu chuyện: sóc đỏ (sóc lơng màu đỏ), sóc nâu (sóc lơng màu nâu) Sau trận mưa to, sóc nâu hái tặng bạn nhà lại thấy trước cửa có giỏ sóc đỏ tặng Hai bạn gặp lại nhau, ôm thắm thiết 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - GV: Các em nghe câu chuyện - HS lắng nghe Đôi bạn Chuyện kể sóc nâu sóc đỏ Hai bạn yêu quý nhau, “chia sẻ bùi” cho Các em nghe cô kể câu chuyện Khám phá luyện tập (20 phút) 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn - HS lắng nghe, ghi nhớ cảm Đoạn 1, 2: giọng kể chậm rãi, nhấn giọng từ ngữ tả màu sắc lơng sóc, ánh mặt ười sau mưa Đoạn 3,4,5: kể chậm (ý nghĩ sóc nâu, lời sóc viết ưong 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thư) Đoạn 6: vui vẻ - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh *Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: Trong rừng có hai bạn thân Đó ai? - GV tranh 2: Vào đêm nọ, thời tiết rừng nào? - HS nghe toàn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện - Hai bạn thân sóc nâu sóc đỏ - Vào đêm nọ, mưa to, thông rụng nhiều Sáng trời tạnh, mặt trời toả sáng muôn nơi - Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ: Đêm - GV tranh 3: Sáng sớm thức qua mưa to, thơng rụng nhiều” dậy, sóc nâu nghĩ gì, làm gì? Nó liền cầm giỏ nhặt thơng Nó nhặt đầy giỏ thơng - Sóc nâu đến nhà sóc đỏ, để lại nửa - GV tranh 4: Sóc nâu làm số thông mẩu giấy ghi lời nhặt giỏ thông? nhắn: Quả thông tươi ngon Bạn nửa, nửa” - Sóc nâu thấy trước cửa lẵng - GV tranh 5: Sóc nâu thấy thơng mẩu giấy sóc đỏ viết: khỉ trở nhà? Quả thơng tươi ngon Bạn nửa, nửa” - HS trả lời: Hai bạn sóc vui vẻ ơm nhau, - GV tranh 6: Hai bạn gặp lại lăn tròn giống cuộn len lớn nào? - HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV yc HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV yc HS trả lời tất câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (khơng dựa vào câu hỏi) - GV yc HS nhìn tranh, tự kể chuyện - GV yc HS kể chuyện theo tranh - HS trả lời tất câu hỏi theo tranh - HS kể cho bạn bàn nghe trình bày trước lớp - HS lên bốc thăm, kể chuyện theo phiếu bốc 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) - GV yc HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe kể * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) - GV nhận xét, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện muốn nói điều gì? - GV: Câu chuyện kể tình bạn sóc nâu sóc đỏ Hai bạn yêu quý nhau, chia sẻ bùi” cho nên bạn sống vui Cuộc sống tốt đẹp người quan tâm đến - GV yc lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương Vận dụng: (5 phút) - GV yêu cầu HS chia sẻ cảm nhận với bạn bè, thầy nhận quan tâm quan tâm, giúp đỡ bạn bè Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV dặn HS kể lại câu chuyện cho nhà nghe thực hành ứng xử với anh chị em người thân gia đình hàng ngày - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước 26: Kiến bồ câu - HS kết tồn câu chun trước lớp *Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong kể câu chuyện trước lớp - HS thảo luận nhóm trả lời: Hai bạn sóc u q nhau, ln chia sẻ có cho nhẳ / Hai bạn sóc ln nhau, làm việc tốt cho - HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong chia sẻ trước lớp - HS lắng nghe, ghi nhớ Học vần BÀI 15: ÔN TẬP (1 tiết) 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ học; đánh vần đúng, đọc tiếng có với mơ hình “âm đầu + âm + dấu thanh” - Đọc tập đọc: Bi nhà - Biết ghép âm học thành tiếng theo quy tắc tả: c, g + a, o, ô, ơ, / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - HS tích cựa hợp tác, chia sẻ nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc - HS nhắc lại (cá nhân, đồng thanh) tả: c, g + a, o, ô, ơ, / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i - GV nêu mục tiêu học - HS chăm lắng nghe - GV giới thiệu chữ gh, gi, k, kh, m, n, nh thường chân trang 41 Luyện tập: (BT 1) (30 phút) - GV nêu yêu cầu tập: Ghép âm - HS Nhắc lại yêu cầu tập học thành tiếng - GV bảng cho HS đọc - HS đọc âm hàng ngang cột dọc (cá nhân, đồng thanh) - GV hướng dẫn HS ghép âm cột - HS nhớ lại quy tắc tả tự ghép âm dọc với âm hàng ngang để tạo c, k, g, gh với âm hàng ngang để thành tiếng tạo thành tiếng - GV nhận xét, tuyên dương - GV: âm k, gh không ghép với - HS lắng nghe, ghi nhớ âm a, o, ô, ơ; âm c, g không ghép 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ với âm e, ê, i, ia - GV bảng BT1 cho HS đọc - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét, tuyên dương - HS đọc BT1 (cá nhân, đồng thanh) - HS làm vào VBT , đổi vở, chia sẻ kết - HS đọc lại âm, tiếng BT1 (cá nhân, đồng thanh) + Tập đọc: (BT2) * Luyện đọc từ ngữ: * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS chăm lắng nghe HS quan sát tranh BT 2, GV HS tìm hiểu nội dung đọc: Bài tập đọc nói việc bé Bi dỗ bé Li giúp mẹ Chúng tìm bé Bi dỗ be Li - GV bảng cho HS đọc - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp): nhà có giỗ, dỗ bé, bé nhè, lơ mơ, khó ghê (cá nhân, đồng thanh) * Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh - HS đếm số câu theo GV số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc - HS đọc thầm theo GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc theo thước GV (cá đọc thầm 1HS đọc thành tiếng nhân, đồng thanh) lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra - HS đọc theo thước GV số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) * Tìm hiểu đọc: - GV nêu câu hỏi: - HS trả lời: + Mẹ nhờ bé Bi làm gì? + Mẹ nhờ Bi dỗ bé Li 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Bi dôc bé Li nào? - GV: Bi anh trai tốt, em nhà phải biết trông em giúp đỡ bố mẹ giống bạn Bi - GV yêu cầu HS đọc lại BT1 BT2 + Tìm từ ứng với hình (BT3) : - GV yc HS nhắc lại quy tắc tả: c, g + a, o, ô, ơ, / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i - GV gắn lên bảng lớp hình minh họa BT3, nêu yêu cầu BT3: Tìm từ ứng với hình - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu cầu HS đọc lại kết BT3 - GV yêu cầu làm vào VBT - GV nhận xét làm HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ học vào bảng con; đọc 22: ng, ngh trang 42, 43 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS + Bi bế bé, nhè nhẹ cho bé ngủ - HS lắng nghe, ghi nhớ * Đọc SGK: HS đọc lại nội dung BT1 BT2 (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại quy tắc tả: c, g + a, o, ơ, ơ, / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i (đồng thanh) - HS tìm thẻ hình ứng với tiếng cho sẵn, trình bày trước mặt - HS trình bày mình, chia sẻ với bạn: bé kể, cị mị cá, nhà có ghế gỗ - HS đọc: bé kể, cò mò cá, nhà có ghế gỗ (đồng thanh) - HS làm vào VBT: HS nối âm với từ tương ứng - HS đổi vở, chia sẻ kết - HS đọc SGK trang 41 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ 35 ... hình, đánh vần đọc trơn: gờ - ê – ghê – sắc - ghế/ ghế - HS trả lời: chữ gh; tiếng ghế - GV yc phân tích tiếng ghế - GV mơ hình tiếng ghế bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì?... bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + HS đọc thầm theo thước GV + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng thanh) lớp đọc Làm tượng... (trang 34, 35 SGK Tiếng Việt, tập 1) SGK Tiếng Việt, tập 1) (cá nhân, đồng thanh) - GV gắn lên bảng tên bài: kh, m, khế, me; giới thiệu bài: âm kh chữ kh, âm m chữ m, tiếng me chữ me, tiếng khế chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 4_Cánh Diều, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 4_Cánh Diều