0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 5_Cánh Diều

36 136 1
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 5_Cánh Diều

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2020, 16:00

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 22 : ng ngh (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ ng, ngh; đánh vần đúng, đọc tiếng có ng, ngh - Nhìn chữ, tìm tiếng có ng, ngh - Nắm quy tắc tả: ngh + e, ê, i / ng + a, o, ô, ơ, - Đọc Tập đọc: Bi nghỉ hè - Viết chữ ng, ngh, tiếng ngà, nghé (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: Máy chiếu ti vi kết nối mạng - HS: Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 41 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) - GV yc HS nhắc lại quy tắc quy tắc - HS đọc lại ôn tập trang 41 (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại (cá nhân, đồng thanh) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tả: c, g + a, o, ơ, ơ, / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i - GV nhận xét, tuyên dương - GV gắn lên bảng tên bài: ng, ngh; giới thiệu bài: âm ng chữ ng; âm ngh chữ ngh - GV chữ ngh, nói ngh - GV chữ gh, nói gh * GV lưu ý: Ở đây, âm ngờ ghi chữ ngờ đơn; âm ngh ghi ngh kép - HS đọc (cá nhân, lớp): ngh - HS đọc (cá nhân, lớp): ng Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ ng, ngh in thường chân trang 42 * Dạy âm ng, chữ ng: - GV cho HS quan sát tranh voi, vào mũi tên ngà voi hỏi: Đây gì? - GV: Voi lồi động vật thường bị săn bắt dể lấy ngà Chúng ta cần phải bảo vệ loài voi - GV: Trong từ ngà, có âm học? - GV nói: âm ng chưa học, GV chữ ngà - GV yc phân tích tiếng ngà - HS đọc: gh (in thường) - HS trả lời: Đây ngà voi - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS trả lời: Âm a học - HS nhận biết ng, a, huyền đầu âm a; đọc: ngà (đồng thanh) - HS phân tích tiếng ngà: âm ng đứng trước, âm a đứng sau, dấu huyền đầu âm a (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: ngà - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: ngờ - a – nga – huyền - ngà/ ngà - GV mơ hình tiếng ngà bảng * Dạy âm ngh, chữ ngh: - GV cho HS quan sát tranh nghé, hỏi: Đây gì? - GV: Con nghé trâu em - GV: Trong từ nghé, có âm học - GV nói: âm ngh chưa học, GV chữ - HS trả lời: Đây nghé - HS trả lời: âm e học https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nghé - HS nhận biết ngh, e,thanh sắc đầu âm a; đọc: ngà (đồng thanh) - HS phân tích tiếng nghé: âm ngh đứng trước, âm e đứng sau, dấu sắc đầu âm e (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: nghé - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: ngờ - e – nghe – sắc - nghé/ nghé - HS trả lời: chữ ng, ngh; tiếng ngà, nghé - HS ghép cài: ng, ngh, ngà, nghé Đọc (đồng thanh): ng, ngh, ngà, nghé - GV yc phân tích tiếng nghé - GV mơ hình tiếng nghé bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có chữ - HS quan sát tranh BT2 ng? Tiếng có chữ ngh? - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: bí ngơ, ngõ nhỏ, nghệ, ngã, nhà nghỉ - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các tiếng có ng (ngờ đơn): ngơ, ngõ, ngã; tiếng có ngh (ngờ kép): nghệ, nghỉ - GV nhận xét làm HS - HS đổi vở, chia sẻ kết * Tìm tiếng có âm ng,ngh: (nói to tiếng có âm ng, nói thầm tiếng có âm ngh) - GV vào từ bí ngơ - HS nói to: bí ngơ (vì ngơ có âm ngờ đơn) - GV vào từ nghệ - HS nói thầm nghệ (vì nghệ có âm ngờ kép) - GV nhận xét, tuyên dương + Quy tắc tả (BT 3: Ghi nhớ) (15 phút) - GV giới thiệu quy tắc tả ng / ngh, - HS lắng nghe, ghi nhớ giải thích: Cả chữ ng (gờ đơn) ngh (gờ kép) ghi âm ngờ Bảng cho em biết âm ngờ viết ngờ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đơn (ng); âm ngờ viết ngờ kép (ngh) - GV sơ đồ 1: Khi âm ngh đứng trước - HS nhắc lại: Âm ngh đứng trước âm e, chữ e, ê, i, âm ngờ viết ngh ê, i phải viết chữ ngh (ngờ kép kép) - GV chữ: nghe, nghề, nghi sơ - HS đọc: gờ - e - nghe; ngờ - ê - nghê – huyền – nghề; ngờ - i - nghi (cá nhân, đồ lớp) - HS nhắc lại: Khi âm ng đứng trước - GV sơ đồ 2: Khi âm ng đứng trước nguyên âm lại (a, o, ô, ơ, ), âm ngờ chữ khác (a, o, ô, ơ, ), âm ngờ viết viết ngờ đơn ng đơn - GV chữ: ngà,ngõ, …ở mơ hình - HS (cá nhân, lớp): ngờ - a- nga huyền – ngà, ngờ - o - ngo - ngã – ngõ; , - GV nhìn vào sơ đồ, yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tả ng/ngh - Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ, (cá nhân, đồng thanh) Tiết + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc, giới thiệu nội dung tập đọc: Bài đọc nói việc Bi nghỉ hè nhà bà Các em nghe cô đọc - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: * GV chữ, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - GV yêu cầu HS nói hiểu biết ghế gỗ, ghế da, ghế đá - HS đọc tên bài: Bi nghỉ hè, lớp đọc lại - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: ngỉ hè, nhà bà, có nghé, có ngơ, nho nhỏ, có mía.(cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, tuyên dương https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm (6 câu) GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, sau với câu 3, (đọc liền câu 3, 4) - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu câu hỏi: + Bi nghỉ hè đâu? + Nhà bà có gì? + Ổ gà tả thể nào? + Gà ăn gì? + Nhà nghé tả nào? + Nghé ăn gì? * Ghép đúng? - GV hướng dẫn HS đọc nối phần a b với phần để thành câu hoàn chỉnh - GV yêu cầu HS đọc SGK - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) +Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu, lời bên tranh - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: + Bi nghỉ hè nhà bà + Nhà bà có gà, có nghé + Ổ gà be bé + Gà ăn ngô + Nhà nghé nho nhỏ + Nghé ăn cỏ mía - HS đọc ghép thành câu hồn chỉnh - HS đọc lại câu vừa ghép * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 32, 33 SGK Tiếng Việt (cá nhân, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Tập viết (Bảng – BT5) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc đồng thanh) - HS đọc bảng lớp: ng, ngà, ngh, nghé * Viết chữ ng, ngà: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ng: chữ ghép chữ n g Viết chữ n trước (gồm nét móc xi trái nét móc hai đầu), cao li Viết chữ g sau (gồm nét cong kín nét khuyết ngược) Chữ g cao li - GV yêu cầu HS viết chữ ng vào bảng GV lưu ý cho HS nét nỗi g h - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng ngà: Viết chữ ng trước, chữ a sau, dấu huyền viết chữ a - GV yêu cầu HS viết ngà vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa * Viết chữ ngh, nghé: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ngh: chữ ghép chữ n, g h Viết chữ n trước (gồm nét móc xi trái nét móc hai đầu), cao li Viết chữ g sau (gồm nét cong kín nét khuyết ngược); viết chữ h (gòm nét khuyết xi nét móc đầu) Chữ g, h cao li - GV yêu cầu HS viết chữ ngh vào bảng GV lưu ý cho HS nét nỗi n, g h - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng nghé: Viết chữ ngh trước, chữ e sau, dấu sắc viết chữ e - GV yêu cầu HS viết nghé vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa - HS nhắc lại quy trình viết chữ ng - HS viết bảng chữ ng (3 lần), giơ bảng đọc: ng - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ ngà - HS viết chữ ngà vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: ngà - HS nhắc lại quy trình viết chữ ngh - HS viết bảng chữ ngh (3 lần), giơ bảng đọc: ngh - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ nghé - HS viết chữ nghé vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: nghé https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Củng cố - dặn dò: (5 phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV yc HS nhắc lại quy tắc tả ng, ngh - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ ng, ngh, ngà, nghé vào bảng con; đọc 23: p, ph trang 44, 45 SGK Đọc “Nhà dì” cho người thân nghe - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: Chữ ng, ngh; tiếng ngà, nghé - HS nhắc lại (đồng thanh) - HS ghi nhớ Học vần BÀI 17 : p ph (2 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ p, ph; đánh vần, đọc tiếng có mơ hình âm đầu p, ph + âm - Nhìn chữ, tìm tiếng có âm p, âm ph - Đọc Tập đọc: Nhà dì - Biết viết chữ p, ph tiếng pi a nô, phố cổ (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 42, 43 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) - GV yc HS nhắc lại quy tắc tả ng, ngh - GV nhận xét, tuyên dương - GV gắn lên bảng tên bài: p, ph; giới thiệu bài: âm p chữ p, âm ph chữ ph - GV chữ p, nói p - GV ph, nói ph - GV giới thiệu chữ P in hoa - HS đọc lại ôn tập trang 42, 43 (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc (cá nhân, lớp): gi, k - HS đọc: p (cá nhân, lớp) - HS đọc: ph (cá nhân, lớp) - HS đọc: P (in hoa) Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ gh, gi, k in thường chân trang 44 * Dạy âm p, chữ p: - GV cho HS quan sát hình đàn hỏi: Đây đàn gì? - GV: Trong từ pi a nơ, tiếng có chữ p? - GV chữ pi - HS chăm lắng nghe - HS trả lời: Đây đàn pi a nô - HS trả lời: Chữ pi có chữ p - HS nhận biết p, i; đọc: pi a nô (đồng thanh) - HS phân tích tiếng pi: âm p đứng trước, âm i đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: pi a nô - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: pờ - i – pi / pi a nô - GV yc phân tích tiếng pi - GV mơ hình tiếng pi bảng * Dạy âm ph, chữ ph: - HS trả lời: Tranh vẽ dãy phố - GV cho HS quan sát hình phố cổ đà hỏi: Tranh vẽ gì? - GV giới thiệu: Trong tranh phố cổ; - HS lắng nghe, ghi nhớ phố cổ phố có nhiều nhà cổ xây từ thời xưa - GV: Trong từ phố cổ, tiếng có chữ - HS trả lời: Chữ phố có chữ ph https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ph? - GV chữ phố - HS nhận biết oh, ô, sắc đầu âm ô; đọc: phố (đồng thanh) - HS phân tích tiếng phố: âm ph đứng trước, âm ô đứng sau, dấu sắc đầu âm ô (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: phố cổ - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: phờ - ô – phô – sắc – phố/ phố cổ - HS trả lời: chữ p, ph; tiếng pi a nô, phố cổ - HS ghép cài: p, pi a nô, ph, phố cổ Đọc (đồng thanh): p, pi a nơ, ph, phố cổ - GV yc phân tích tiếng phố - GV mơ hình tiếng kì bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm p? Tiếng có âm ph? - GV hình theo số thứ tự - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) đọc từ ghi tranh: pa nô, phà, phở bò, phi, cà phê - GV giải nghĩa từ: pa nô biển quảng - HS lắng nghe, ghi nhớ cáo có kích thước lớn để ngồi trời - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các tiếng có p: pa; tiếng có ph: phà, phở, phi, phê - GV nhận xét làm HS - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV: chữ p gặp, xuất số từ: pí pa pí pơ, pin * Tìm tiếng có âm p,ph: (nói to tiếng có âm ph, nói thầm tiếng có âm p) - GV vào từ phà - HS nói to: pà (vì phà có âm ph) - GV vào từ pa - HS nói thầm pa (vì pa có âm p) * GV thực tương tự với từ - HS thực tương tự lại - GV nhận xét, tuyên dương * GV u cầu HS tìm tiếng ngồi - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ có âm p, ph - GV yc nhóm trình bày trước lớp nghe tiếng ngồi có âm p, ph - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác chia sẻ ý kiến nhận xét - GV nhận xét, tun dương nhóm tìm nhanh, nhiều + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa, hỏi: Tranh vẽ gì? - GV tranh giới thiệu: Bài đọc hơm nói việc Bi gia đình đến chơi nhà dì phố Các em đọc xem nhà dì Bi có - GV tên tập đọc - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - HS quan sát tranh, nói em quan sát - HS chăm lắng nghe - HS đọc tên bài: Nhà dì, lớp đọc lại - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: nhà di Nga, pi a nô, phố, cà phê, phở.(cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, tuyên dương Tiết * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm (5 câu) GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, 3, 4, - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nhận biết âm chữ s, r; đánh vần đúng, đọc tiếng có chữ s, rvới (mơ hình “âm đầu + âm chính”; âm đầu + âm + thanh) - Nhìn trảnh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm s, r - Đọc tập đọc: Sẻ, quạ - Biết viết bảng chữ, tiếng: s, sẻ; x, xe ca Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đôi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (7 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại tập đọc * HS đọc lại tập đọc (trang 48, 49 (trang 48,49 SGK Tiếng Việt, tập 1) SGK Tiếng Việt, tập 1) (cá nhân, đồng thanh) - GV gắn lên bảng tên bài: s, sẻ, x, xe ca; giới thiệu bài: âm s chữ s, âm x chữ x, tiếng sẻ chữ sẻ, tiếng xe (ca)và chữ xe (ca) - GV chữ s, nói s - HS (cá nhân, lớp): x - GV chữ x, nói x - HS (cá nhân, lớp): x - GV chữ sẻ, nói sẻ - HS (cá nhân, lớp): sẻ - GV chữ xe (ca), nói xe (ca) - HS (cá nhân, lớp): xe (ca) - GV giới thiệu chữ S, X in hoa - HS đọc: S, X (in hoa) chân trang 48 Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (15 phút) * Dạy âm s, chữ s: 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV cho HS quan sát tranh chim sẻ hỏi: - HS trả lời: Trong tranh chim sẻ Bức tranh vẽ chim gì? - GV tranh nói: Đây chim sẻ Chim - HS lắng nghe, ghi nhớ sẻ là chim nhỏ, chúng sống theo bầy đàn, thức ăn chúng loại hạt côn trùng - GV chữ sẻ - HS nhận biết s, e, dấu hỏi e; đọc: sẻ (đồng thanh) - GV: Trong tiếng sẻ, có âm học - HS trả lời: âm e học âm nào? - GV yc phân tích tiếng sẻ - HS phân tích tiếng sẻ: âm s đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi e (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: sẻ - GV mơ hình tiếng sẻ bảng - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: sờ - e – se – hỏi – sẻ / sẻ * Dạy âm x, chữ x: - GV cho HS quan sát tranh xe ca hỏi: - HS trả lời: Tranh vẽ xe ô tô/ xe ca Bứ tranh vẽ gì? - GV yêu cầu HS nói hiểu biết - HS nêu: Xe ca thường dùng để chở xe ca khách tuyến đường dài - GV chữ xe - HS nhận biết x, e; đọc: xe (đồng thanh) - GV: Trong tiếng xe, có âm học - HS trả lời: âm e học âm nào? - GV yc phân tích tiếng xe - HS phân tích tiếng xe: âm x đứng trước, âm e đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: xe - GV mơ hình tiếng xe bảng - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: xờ - e – xe / xe ca * Củng cố: Các em vừa học chữ - HS trả lời: chữ n, nh; tiếng nơ, nho chữ gì? Tiếng tiếng gì? - HS ghép cài: n, nh, nơ, nho HS giơ bảng cài đọc Luyện tập: (50 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm - HS quan sát tranh BT2 s? Tiếng có âm x? - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: sổ, xô, si, xẻ 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS * Tìm tiếng có âm s, x: (nói to tiếng có âm s, nói thầm tiếng có âm x) - GV vào từ sổ - GV vào từ xô * GV thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * GV yêu cầu HS thi tìm tiếng ngồi có âm x, s - GV yc nhóm trình bày trước lớp gỗ - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các tiếng có s: sổ, si; tiếng có x: xơ, xẻ (gỗ) - HS đổi vở, chia sẻ kết - HS nói to: sổ (vì sổ có âm s) - HS nói thầm xơ (vì xơ có âm x) - HS thực tương tự - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe tiếng ngồi có âm x, s - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác chia sẻ ý kiến nhận xét - GV nhận xét, tun dương nhóm tìm nhanh, nhiều + Tập đọc (BT3): (20 phút) * Giới thiệu bài: - GV hình minh hoạ đọc Sẻ, quạ, - HS quan sát, lắng nghe giới thiệu đọc kể sẻ - HS đọc tên bài: Sẻ, quạ, lớp đọc sợ hãi nghe tiếng quạ kêu Các em lại đọc để biết sẻ quạ khác nghe quạ la không nên sợ Tiết * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - HS đọc theo thước GV: nhà sẻ, sẻ ca, nhà quạ, quà quà, sợ quá, ri ri (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, tuyên dương * Luyện đọc câu, lời tranh: - GV câu cho HS đếm GV - HS đếm theo thước GV đánh số thứ tự câu 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp câu: (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp hai câu theo tranh - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV yêu cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - Ghép hình với chữ: - GV hướng dẫn HS quan sát tranh để ghép hình với chữ tương ứng + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + HS đọc nối tiếp câu theo tranh - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhìn tranh , thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe kết + Sẻ ca ‘‘ri …ri ’’ + Quạ la ‘‘quà …quà ’’ - GV: Thấy sẻ sợ hãi nghe quạ la, - HS trả lời : Vì lồi chim có tiếng sẻ bố nói với con: sẻ ca “ri ri ” kêu, tiếng hót riêng Quạ la “q q ”, khơng có phải sợ Vì bố lại bảo sẻ khơng phải sợ? - GV yêu cầu HS đọc SGK * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 48, 49 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) * Tập viết (Bảng – BT4) (20 phút) 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV bảng cho HS đọc * Viết chữ s, sẻ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ s cao li chút: kết hợp nét bản: nét thẳng xiên, nét thắt (tạo thành vòng xoắn), nét cong phải Cách viết: đặt bút ĐK Sau viết nét thẳng xiên Phía lượn sang trái tạo vòng xoắn nhỏ (cao đường kẻ chút) Tiếp tục đưa bút viết nét cong phải Dừng bút khoảng ĐK đường kẻ (gần nét thẳng xiên) + Tiếng sẻ: Viết chữ s trước, chữ e sau, dấu hỏi đầu âm e GV lưu ý cho HS nét nối s e - GV yêu cầu HS viết chữ s, sẻ vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Viết chữ x, xe ca: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ x: cao li; viết nét cong phải, nét cong trái cân nét cong phải Hai nét cong chạm lưng vào nhau, tạo hai phần đối xứng Cách viết: Nét 1: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong phải Dừng bút khoảng ĐK ĐK Nét 2: Từ điểm dừng bút nét Lia bút sang phải (dưới ĐK chút) để viết tiếp nét cong trái cân nét cong phải - GV yêu cầu HS viết chữ x vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng xe: Viết chữ x trước, chữ e sau - HS đọc bảng lớp chữ s, sẻ, x, xe ca - HS nhắc lại quy trình viết chữ s.(theo lời GV) - HS nhắc lại cách viết tiếng sẻ - HS viết bảng chữ s, sẻ, giơ bảng đọc: s, sẻ - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ x (theo lời GV) - HS viết chữ x vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: x - HS nhắc lại quy trình viết chữ xe 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GV lưu ý cho HS nét nối x e - GV yêu cầu viết chữ xe vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dị: 3phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ s, x; tiếng sẻ, xe (ca) vào bảng con; đọc 27: Ôn tập trang 51 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS viết bảng (3 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS trả lời: Chữ s, x; tiếng sẻ, xe (ca) - HS lắng nghe, ghi nhớ Tập viết (1 tiết – sau 24, 25) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ qu, r, s, x, lê, rổ cá, sẻ, xe ca (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích môn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: HS - Chữ mẫu: qu, r, s, x, lê, rổ cá, sẻ, xe ca ; đặt khung chữ GV - Bảng con, luyện viết Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại chữ - HS nhắc lại chữ học 24, tiếng số học 24, 25 25: qu, r, s, x, lê, rổ cá, sẻ, xe ca - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (35 phút) * Tập tô, tập viết: qu, lê; r, rổ cá - GV yêu cầu HS nói độ cao cách - HS đọc: qu, lê; r, rổ cá, nói cách 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết chữ: qu, lê; r, rổ cá - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: * Viết chữ qu, lê: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ qu: chữ ghép chữ q u Viết chữ q trước (gồm nét cong kín nét thẳng đứng), cao li Viết chữ u sau (gồm nét hất, nét móc ngược phải) Chữ u cao li - GV yêu cầu HS viết chữ qu vào bảng GV lưu ý cho HS nét nỗi q u - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng quả: Viết chữ qu trước, chữ a, dấu hỏi viết chữ a + Tiếng lê: Viết chữ l trước (cao li), chữ ê sau (cao li) - GV yêu cầu viết chữ lê vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Viết chữ r, rổ cá: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: - Chữ r: cao li chút; kết họp nét bản: nét thẳng xiên, nét thắt (tạo thành vòng xoắn), nét móc hai đầu (đầu trái cao lên, nối liền nét thắt) Cách viết: Đặt bút ĐK Viết nét thẳng xiên, phía lượn sang trái tí để tạo nên vịng xoắn nhỏ Chú ý, vòng xoắn cần cao ĐK thứ chút Đưa bút tiếp sang phải, nối liền nét móc hai đầu (đầu móc bên trái cao lên) Dừng bút ĐK thứ - GV yêu cầu HS viết chữ r vào bảng viết, độ cao chữ - HS nhắc lại quy trình viết chữ qu - HS viết bảng chữ qu (3 lần), giơ bảng đọc: qu - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ - HS nhắc lại cách viết chữ lê - HS viết chữ lê vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: lê - HS nhắc lại độ cao quy trình viết chữ r (theo lời GV) - HS viết bảng (3 lần) 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng rổ: Viết chữ r, chữ ô, dấu hỏi viết âm ô GV lưu ý cho HS nét nối r ô + Tiếng cá: Viết chữ c, chữ a, dấu sắc viết âm a GV lưu ý cho HS nét nối c a - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa * Tập tô, tập viết: qu, lê; r, rổ cá - GV yêu cầu HS nói độ cao cách viết chữ: qu, lê; r, rổ cá - GV nhận xét, bổ sung * Viết chữ s, sẻ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ s cao li chút: kết hợp nét bản: nét thẳng xiên, nét thắt (tạo thành vòng xoắn), nét cong phải Cách viết: đặt bút ĐK Sau viết nét thẳng xiên Phía lượn sang trái tạo vịng xoắn nhỏ (cao đường kẻ chút) Tiếp tục đưa bút viết nét cong phải Dừng bút khoảng ĐK đường kẻ (gần nét thẳng xiên) + Tiếng sẻ: Viết chữ s trước, chữ e sau, dấu hỏi đầu âm e GV lưu ý cho HS nét nối s e - GV yêu cầu HS viết chữ s, sẻ vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Viết chữ x, xe ca: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ x: cao li; viết nét cong phải, nét cong trái cân nét cong phải - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại cách viết rổ cá - HS viết rổ cá vào bảng Giơ bảng đọc: rổ cá - HS nhắc lại quy trình viết chữ s.(theo lời GV) - HS nhắc lại cách viết tiếng sẻ - HS viết bảng chữ s, sẻ, giơ bảng đọc: s, sẻ - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ x (theo lời GV) 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hai nét cong chạm lưng vào nhau, tạo hai phần đối xứng Cách viết: Nét 1: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong phải Dừng bút khoảng ĐK ĐK Nét 2: Từ điểm dừng bút nét Lia bút sang phải (dưới ĐK chút) để viết tiếp nét cong trái cân nét cong phải - GV yêu cầu HS viết chữ x vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng xe: Viết chữ x trước, chữ e sau GV lưu ý cho HS nét nối x e - GV yêu cầu viết chữ xe vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Viết luyện viết: - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết, đọc nội dung tập viết - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (2 phút) - GV: Hơm em tập tơ chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - HS viết chữ x vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: x - HS nhắc lại quy trình viết chữ xe - HS viết bảng (3 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ qu, r, lê, rổ cá; s, x, sẻ, xe ca - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp Kể chuyện BÀI 26: KIẾN VÀ BỒ CÂU I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hãy giúp đỡ lúc hoạn nạn, khó khăn Mình người khác, người khác Phát triển phẩm chất lực: 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS biết quan tâm, giúp đỡ người lúc gặp khó khăn, hoạn nạn; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ - HS kể chuyện thao tranh nói lời truyện Đơi bạn, yc HS kể chuyện khuyên câu chuyện theo tranh 1, 2, 3, 4, 5, 6; nói lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương - HS chăm lắng nghe - GV: Hôm nay, em nghe kể câu chuyện Kiến bồ câu Kiến bồ câu cứu nào? Bồ câu kiến trả ơn nào? Để biết chuyện xảy với kiến bồ câu, tìm hiểu câu chuyện * Giới thiệu ghi tên bài: Kiến - Nhắc lại tên học bồ câu Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán - GV tranh minh họa, yc HS thảo - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi, luận nhóm bàn, xem tranh, nói tên nói tên nhân vât: Kiến, bồ câu, bác thợ nhân vật, đoán nội dung truyện săn, suy đoán nội dung câu chuyện: Kiến xuống suối uống nước, chẳng may bị nước Bồ câu thả xuống suối 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cành để kiến bò lên Bồ câu đậu cành bị bác thợ săn rình bắn Kiến chạy tới, đốt thật mạnh vào chân bác thợ săn cứu bồ câu - GV nhẫn ét, tuyên dương 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - GV: Các em nghe câu chuyện Kiến bồ câu Nội dung câu chuyện Các em nghe cô kể câu chuyện Khám phá luyện tập (20 phút) 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, kể chậm rãi - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh *Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: Chuyện xảy kiến xuống suối uống nước? - HS lắng nghe - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nghe toàn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện + Khi kiến xuống suối uống nước, sóng trào lên, kiến st dìm chết - GV tranh 2, hỏi: Nhờ đâu kiến + Nhờ bồ câu thả cành xuống thoát chết? suối, kiến bị lên lá, sóng đưa dạt vào bờ nên kiến thoát chết - GV tranh 3, hỏi: Bác thợ săn + Bác thợ săn giương súng nhắm bắn bồ làm nhìn thấy bồ câu? câu - GV tranh 4, hỏi: Kiến cứu + Kiến đốt vào chân bác thợ săn Bác bồ câu nào? thợ săn giật mình, la to, bồ câu nghe động, bay - GV yc HS trả lời câu hỏi theo - HS trả lời câu hỏi theo tranh tranh - GV yc HS trả lời tất câu hỏi - HS trả lời tất câu hỏi theo 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) - GV yc HS nhìn tranh, tự kể chuyện - GV yc HS kể chuyện theo tranh (trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) - GV yc HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) - GV nhận xét, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện khuyên em điều gì? tranh - HS kể cho bạn bàn nghe trình bày trước lớp - HS lên bốc thăm, kể chuyện theo phiếu bốc - HS kết toàn câu chuyên trước lớp * Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong kể câu chuyện trước lớp - HS thảo luận nhóm trả lời: Phải biết giúp đỡ người khác gặp khó khăn, hoạn nạn - GV: Câu chuyện kể kiến bồ câu biết giúp đỡ hai gặp nạn Hãy giúp đỡ lúc hoạn nạn, khó khăn Mình người khác, người khác - GV yc lớp bình chọn HS, nhóm - HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện chuyện - GV nhận xét, tuyên dương Vận dụng: (5 phút) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, - HS kể cho bạn bàn nghe, xung nói cho bạn nghe câu chuyện phong chia sẻ trước lớp quan tâm, giúp đỡ người khác thực tế mà nghe chứng kiến - GV nhận xét, tuyên dương Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV dặn HS kể lại câu chuyện - HS lắng nghe, ghi nhớ 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ cho nhà nghe thực hành ứng xử với anh chị em người thân gia đình hàng ngày - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước 32: Dê nghe lời mẹ Học vần BÀI 27: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Đọc tập đọc Ở nhà bà - Điền chữ ng hay ngh vào chỗ trống - Tập chép tả câu văn (chữ cỡ nhỡ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - HS tích cựa hợp tác, chia sẻ nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - HS đọc Sẻ, quạ trang 49 SGK - HS đọc trước lớp Tiếng Việt, tập - GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc - HS nhắc lại (cá nhân, đồng thanh) tả: ng + a, o, ô, ơ, /ngh + e, ê, i, ia - GV nêu mục tiêu học - HS chăm lắng nghe Luyện tập: (BT 1) (30 phút) + Tập đọc: (BT1) * Giới thiệu bài: - GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS chăm lắng nghe 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS quan sát tranh BT 1, GV HS tìm hiểu nội dung đọc: Bài Ở nhà bà kể suy nghĩ Bi nghỉ hè nhà bà (Chỉ hình Bi đứng bên cửa sổ nhà bà quê, nghĩ cảnh gia đình đầm ấm có bà, bố mẹ bé Li) * Luyện đọc từ ngữ: - HS đọc thầm theo thước GV * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - HS đọc: quê, nghỉ hè, nhà bà, phố, - GV bảng cho HS đọc nhớ bà, nhớ bố mẹ (cá nhân, đồng thanh) * Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đếm số câu theo GV - HS đọc thầm theo GV + HS đọc theo thước GV (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - HS đọc theo thước GV - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn - HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 2); đoạn (câu 3, 4) - HS thi đọc (cá nhân, tổ) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương * Thi đọc (theo cặp, tổ): - HS luyện đọc theo cặp trước thi - GV quan sát, giúp đỡ - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - GV nhận xét, tuyên dương 35 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Tìm hiểu đọc: - GV nêu câu hỏi: + Nghỉ hè, Bi đâu? + Bi có suy nghĩ nhà bà? - GV: Bi yêu bà, yêu bố mẹ Bi muốn sống bà, bố mẹ, gia đình ln bên - GV u cầu HS đọc lại tập đọc + Em chọn chữ nào: ng hay ngh?(BT2) - GV yc HS nhắc lại quy tắc tả: ng + a, o, ơ, ơ, / ngh + e, ê, i, ia - GV gắn lên bảng lớp hình minh họa BT2, nêu yêu cầu BT2: Em chọn chữ nào: ng hay ngh? - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu cầu làm vào VBT - GV nhận xét làm HS + Tập chép: (BT3) - GV giới thiệu tập tả mới: tập chép, nêu yêu cầu tập - GV hướng dẫn viết số từ dễ viết sai: phố, nhớ, quê - GV hướng dẫn HS tập chép, cách trình bày tả - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - GV nhắc HS nhà chép lại tập vào ô li nhà - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: + Nghỉ hè, Bi nhà bà + Bi nghĩ: Giá mà bà phố nhà Bi, Bi đỡ nhớ bà, nhớ bố mẹ - HS lắng nghe, ghi nhớ HS đọc lại bài, lớp đọc đồng - HS nhắc lại quy tắc tả: ng + a, o, ơ, ơ, / ngh + e, ê, i, ia (đồng thanh) - HS tìm thẻ chữ ứng với tiếng thích hợp, trình bày trước mặt - HS đọc kết - HS trình bày mình, chia sẻ với bạn: ngủ, nghỉ, ngã - HS đọc: ngủ, nghỉ, ngã.(đồng thanh) - HS nhìn bảng đọc to, rõ câu văn cần chép - HS viết bảng con, gio bảng đọc: phố, nhớ, quê - HS nhìn mẫu chép tả vào - HS viết xong, tự rà soát lỗi; đổi với bạn, sửa lỗi cho - HS đọc SGK trang 51 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ 36 ... tranh - GV câu cho HS đếm (6 câu) GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, sau... câu: - GV câu cho HS đếm (5 câu) GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, 3,... cá, tiếng có âm r - GV yc phân tích tiếng rổ - GV mơ hình tiếng rổ bảng - HS (cá nhân, lớp) : qu - HS (cá nhân, lớp) : r - HS (cá nhân, lớp) : (lê) - HS (cá nhân, lớp) : rổ (cá) - HS đọc: Q, R (in hoa)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 5_Cánh Diều, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 5_Cánh Diều