0

Giao an dia 9 chuan kien thuc ki năng - tiêt 30

4 528 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

Soạn ngày: Giảng ngày: Tiết 30 Vùng tây nguyên I. Mục tiêu bài giảng 1. Kiến thức: Sau bài học, HS cần: - Nhận biết đợc Tây Nguyên có vị trí địa lý quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của nớc ta. - Thấy đợc vùng có nhiều tiềm năng về TNTN và nhân văn để phát triển KT-XH. Đây là vùng sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu lớn của cả nớc. 2. Kỹ năng: - Biết phân tích bản đồ, bảng thống kê. - Có kỹ năng phân tích số liệu, kết hợp kênh chữ và kênh hình để nhận xét, giải thích đặc điểm tự nhiên, dân c - xã hội của vùng. 3. Thái độ - Có ý thức trách nhiệm trong vấn đề bảo vệ rừng đầu nguồn, tài nguyên du lịch, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. II. phơng tiện giảng dạy - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. - Atlat địa lý Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên Tây Nguyên. III. Phơng pháp Trực quan, nêu và giải quyết vấn đề. IV. Tổ chức giờ học 1- Khởi động. Với vị trí cửa ngõ của 3 nớc VN - Lào - Campuchia, Tây Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đây cũng là miền đất giàu tiềm năng để phát triển kinh tế. 2. Các hoạt động. HĐI: (10 ) Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Mục tiêu: Nhận biết đợc Tây Nguyên có vị trí địa lý quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của nớc ta. Đồ dùng: Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. Cách tiến hành: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - HS dựa vào H28.1, kết hợp với kiến thức đã học: ? Xác định vị trí, giới hạn lãnh thổ vùng Tây Nguyên. So với các vùng khác vị trí vùng có đặc I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. điểm gì đặc biệt. ? Nêu ý nghĩa của vị trí địa lý. - HS chỉ bản đồ, phát biểu - GV chuẩn kiến thức. Chuyển ý: Tây Nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông, suối chảy về các vùng lân cận, có nhiều tiềm năng thiên nhiên để pt' kinh tế nhng có mùa khô kéo dài khốc liệt gây không ít khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. - Ngã ba biên giới giữa Việt Nam - Lào - Campuchia. - Không giáp biển. - Vị trí chiến lợc quan trọng về kinh tế, quốc phòng. HĐII: 15 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Mục tiêu: Thấy đợc vùng có nhiều tiềm năng về TNTN và nhân văn để phát triển KT-XH. Đây là vùng sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu lớn của cả nớc. Đồ dùng: Atlat địa lý Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên Tây Nguyên. Cách tiến hành: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - HS dựa vào H28.1, hoặc Atlat địa lý Việt Nam, tranh ảnh, kết hợp kênh chữ mục II và kiến thức đã học hoàn thành phiếu học tập (phần phụ lục). - GV:Các giải pháp để khắc phục khó khăn là + Bảo về và trồng rừng đầu nguồn. + Thuỷ lợi: Xây dựng các hồ chứa nớc. + Chọn lọc giống cây, con thích hợp. - HS phát biểu, chỉ bản đồ, GV chuẩn xác KT. Chuyển ý: Tây Nguyên là địa bàn c trú của nhiều dân tộc anh em, có truyền thống đoàn kết đấu II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. - Địa hình: Cao nguyên xếp tầng. - Khí hậu: mát mẻ, có một mùa khô kéo dài khốc liệt. - Tài nguyên khác: + Đất bazan chiếm 66% diện tích đất bazan cả nớc. + Rừng chiếm diện tích và trữ lợng lớn nhất. + Tiềm năng thuỷ điện khá. + Khoáng sản: Bôxit có trữ lợng lớn. + Giàu tiềm năng du lịch. tranh cách mạng kiên cờng, có bản sắc văn hoá phong phú với những nét đặc thù riêng rất Tây Nguyên. HĐII: 10 Đặc điểm dân c - xã hội. Mục tiêu: Thấy đợc vùng có nhiều tiềm năng về nhân văn để phát triển KT-XH. Đây là vùng sản xuất nông sản hàng hoá xuất khẩu lớn của cả nớc. Đồ dùng: Atlat địa lý Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên Tây Nguyên. Cách tiến hành: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng - HS dựa vào bảng 28.2, Atlat địa lý VN, tranh ảnh, kết hợp kênh chữ mục III và vốn hiểu biết: ? Cho biết Tây Nguyên có những dân tộc nào? Địa bàn c trú chủ yếu của các dân tộc. ? So sánh một số chỉ tiêu pt' DC-XH ở Tây Nguyên với cả nớc và đề ra các giải pháp quan trọng để nâng cao mức sống của nhân dân một cách bền vững. - HS phát biểu ,GV chuẩn xác kiến thức. III. Đặc điểm dân c - x hội.ã - Tây Nguyên là địa bàn c trú của nhiều dân tộc ít ngời. - Tha dân nhất nớc ta. - Đời sống dân c còn khó khăn, đang đợc cải thiện. - Giải pháp: + Ngăn chặn nạn phá rừng, bảo vệ đất, rừng, động vật quý hiếm. + Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, đầu t phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc. IV. Tổng kết và hớng dẫn học ở nhà 1- Bài 2 trang 105 SGK. 2- Chọn ý đúng trong câu sau: ý nào không thuộc các tiềm năng lớn của Tây Nguyên? a) Đất đỏ bazan thích hợp phát triển cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê. b) Rừng: diện tích và trữ lợng lớn nhất cả nớc. c) Thủy điện chiếm 21% trữ lợng cả nớc chỉ sau Tây Bắc. d) Sinh học đa dạng: Còn nhiều thú quý hiếm, nhiều lâm sản đặc hữu. e) Tài nguyên du lịch hấp dẫn: du lịch sinh thái do khí hậu cao nguyên mát mẻ, phong cảnh đẹp (nổi tiếng Đà Lạt). f) Mùa khô kéo dài, sâu sắc. V. Dặn dò HS làm bài tập 3, trang 105 SGK. vi.phụ lục Phiếu học tập a) HS dựa vào hình 28.1, hoặc Atlat địa lý Việt Nam, tranh ảnh, kết hợp kênh chữ mục II và kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau: Điều kiện tự nhiên - tài nguyên Đặc điểm - phân bố Tiềm năng kinh tế Giải pháp Thuận lợi Khó khăn Địa hình Khí hậu Sông ngòi Đất Rừng Khoáng sản b) ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn ở Tây Nguyên. . biên giới giữa Việt Nam - Lào - Campuchia. - Không giáp biển. - Vị trí chiến lợc quan trọng về kinh tế, quốc phòng. HĐII: 15 Điều ki n tự nhiên và tài nguyên. nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của nớc ta. - Thấy đợc vùng có nhiều tiềm năng về TNTN và nhân văn để phát triển KT-XH. Đây là vùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dia 9 chuan kien thuc ki năng - tiêt 30, Giao an dia 9 chuan kien thuc ki năng - tiêt 30,

Hình ảnh liên quan

a) HS dựa vào hình 28.1, hoặc Atlat địa lý Việt Nam, tranh ảnh, kết hợp kênh chữ mục II và kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau: - Giao an dia 9 chuan kien thuc ki năng - tiêt 30

a.

HS dựa vào hình 28.1, hoặc Atlat địa lý Việt Nam, tranh ảnh, kết hợp kênh chữ mục II và kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau: Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan