0

SKKN TIEU HOC

22 652 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 01:11

Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 A. Phần mở đầu I. Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây, vấn đề đổi mới phơng pháp dạy họcTiểu học đã đ- ợc các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lí chỉ đạo cũng nh giáo viên trực tiếp giảng dạy đặc biệt quan tâm. Đổi mới phơng pháp dạy học có thể hiểu tìm con đờng ngắn nhất để đạt chất l- ợng và hiệu quả cao hơn. Con đờng này không có sẵn, không bằng phẳng mà đầy chông gai, khúc khuỷu, gập ghềnh với sự đan xen giữa cái chung và cái riêng, cái cũ và cái mới. Vì vậy đổi mới phơng phá dạy học ( PPDH) bao gồm cả hai, mặt: Phải đa vào các PPDH mới đồng thời tích cực phát huy những u điểm của PPDH truyền thống. Lý luận dạy học đã khẳng định không có phơng pháp vạn năng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, yếu tố kinh nghiệm và sự kế tha thể hiện khá đậm nét ( Thuyết trình, vấn đáp là những phơng pháp rất xa cũ nhng hiện tại vẫn đợc sử dụng trong các tiết dạy với các mức độ đậm nhạt khác nhau). Đổi mới PPDH là sự kết hợp nhuần nhuyễn sáng tạo giữa kinh nghiệm của giáo viên với những yếu tố mới của PPDH hiện đại. Với cách nhìn từ phơng pháp mới, giáo viên có thể thực hiện việc cải tiến PPDH nói chung và môn Tiếng Việt lớp 4 nói riêng nhằm gây hứng thú học tập, tạo niềm tin, niềm vui bằng sự hình thành và phát triển ở học sinh các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt: nghe, đọc, nói, viết để học sinh giao tiếp. Thông qua việc dạy Tiếng Việt góp phần rèn luyện thao tác t duy. Tiếng Việt là tiếng ghi âm, nghĩa là viết nh thế nào thì đọc nh thế ấy, có đọc đợc thì mới hiểu đợc nội dung. Vì thế phân môn Tập đọc có vị trí đặc biệt trong chơng trình Tiểu học. Nó đảm nhiệm việc hình thành và phát triển cho học sinh kĩ năng đọc, một kĩ năng quan trọng hàng đầu của học sinh Tiểu học đồng thời làm cơ sở, nền móng cho mọi sự phát triển. Đọc trở thành nhiệm vụ cấp thiết của mỗi ngời đi học. Biết đọc con ngời đã nhân khả năng giao tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây họ biết tìm hiểu, đánh giá cuộc sống, nhận thức các mối quan hệ tự nhiên, xã hội. Nhờ đọc mà con ngời bày tỏ ý kiến của mình. Từ đó con ngời có điều kiện tự học và hiểu biết các môn học khác. Nh vậy có thể khẳng định rằng đọc là cầu nối của mọi tri thức, của mọi môn học. Đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học, học cả đời. Bởi vậy dạy cho học sinh biết đọc, đọc đúng và đọc hiểu và đọc diễn cảm là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng. Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Trong thực tế hiện nay, ở trờng Tiểu học việc dạy đọc, bên cạnh những thành công, còn nhiều hạn chế. Học sinh của chúng ta cha đọc đợc nh mong muốn, kết quả đọc của các em cha đáp ứng đợc yêu cầu của việc hình thành kĩ năng đọc. Các giờ Tập đọc thì hầu nh học sinh chỉ mới biết đọc đúng, đọc trơn, số lợng học sinh đọc diễn cảm còn rất hữu hạn, giáo viên Tiểu học còn lúng túng khi dạy Tập đọc đồng thời những ph- ơng pháp cụ thể hớng dẫn còn đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học cũng rất ít đợc quan tâm. Để giúp học sinh đọc đúng, cảm thụ đợc bài văn đòi hỏi ngời giáo viên phải đổi mới phơng pháp dạy học mọi học sinh đều phải tích cực tham gia vào hoạt động học tập. Do đó với mong muốn làm thế nào để chất lợng đọc đúng đọc diễn cảm của học sinh lớp 4 ngày càng nâng cao tôi đã chọn đề tài " Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4" làm đề tài nghiên cứu. II. Định hớng nghiên cứu: 1.1. Mục đích nghiên cứu: - Nhằm nâng cao chất lợng dạy- học cho giáo viên và học sinh. - Giúp học sinh đọc đúng, đọc diễn cảm không chỉ trong phạm vi một văn bản của tiết tập đọc mà biết đọc diễn cảm bất kì một bài văn nào. - Biết vận dụng kiến thức, hiểu biết của mình trong giao tiếp hàng ngày để nói hay, nói đúng, mạnh dạn, tự tin, bình tĩnh trớc tập thể. 1. 2 Khách thể và đối t ợng nghiên cứu: 2.1 Khách thể: Học sinh lớp 4A trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - Quảng Ninh 2. 2 Đối tợng: Vấn đề đọc diễn cảm của học sinh lớp 4A trờng Tiểu học Bạch Đằng. 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu về cơ sở lí luận có liên quan đến việc rèn luyện đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 khi dạy môn Tập đọc. - Nghiên cứu về thực trạng rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 tại trờng Tiểu học Bạch Đằng. - Đề xuất các biện pháp nhằm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4. 1.4 Ph ơng pháp nghiên cứu: * Thu thập tài liệu: Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 - Đọc nghiên cứu giáo trình phơng pháp dạy học Tiếng Việt. - Tạp chí giáo dục TH. - SGK Tiếng Việt lớp 4. - Sách hớng dẫn giảng dạy Tiếng Việt lớp 4. - Tham khảo thêm các tài liệu, thông tin trên các phơng tiện, thông tin đại chúng. * Ph ơng pháp điều tra thực tế: - Đối với giáo viên thờng xuyên dự giờ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp về việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh. Sử dụng thành thạo, linh hoạt các PPDH: Phơng pháp điều tra; phơng pháp quan sát; phơng pháp thực hành; phơng pháp kiểm tra; đánh giá . - Đối với học sinh: Phát hiện lỗi phát âm sai trong giờ Tập đọc cũng nh trong các môn học khác. - Rút kinh nghiệm 2 tiết dạy môn Tập đọc lớp 4. B. Phần nội dung đề tài Chơng I: cơ sở lí luận - khoa học 1. Vị trí của dạy Tập đọc ở trờng Tiểu học 1.1 Đọc là gì? Môn Tiếng Việt ở trờng Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh đợc thể hiện trong 4 dạng hoạt động tơng ứng với 4 kĩ năng ( nghe, đọc, nói, viết), đọc là một dạng ngôn ngữ đợc chuyển từ chữ viết sang lời nói có âm thanh và hiểu nó ứng với hình thức đọc thành tiếng. Còn quá trình chuyển trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh ứng với đọc thầm. Đọc không chỉ là giải một bộ mã gồm hai phần chữ viết và âm thanh nghĩa là nó không chỉ( đánh vần) nên thành tiếng theo đúng nh các kí hiệu chữ viết mà còn là một quá trình nhận thức để có khả năng thông hiểu những gì đợc đọc trên thực tế nhiều khi ngời ta chỉ nói đến đọc nh nói đến sử dụng bộ mã chữ nối còn việc chuyển từ âm sang nghĩa đã không đợc chú ý đúng mức. 1.2 ý nghĩa của việc đọc diễn cảm: Những kinh nghiệm của đời sống, những thành tựu văn hoá, khoa học, t tởng tình cảm của các thế hệ trớc và của những ngời đơng thời, phần lớn đã ghi lại bằng chữ viết. Nếu không biết đọc thì con ngời không thể tiếp thu đợc nền văn minh loài ngời. Biết đọc con ngời có khả năng tiếp nhận lên nhiều lần, từ đây ta mới tìm hiểu và đánh giá đ- Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ợc cuộc sống, nhận thức đợc các mối quan hệ tự nhiên, xã hội, t duy, biết đọc con ngời có khả năng chế ngự một phơng tiện văn hoá cơ bản giúp họ giáo tiếp đợc từ thế giới bên trong của ngời khác, thông hiểu t tởng tình cảm của ngời khác, đặc biệt khi đọc các tác phẩm văn chơng nh đợc bồi dỡng tâm hồn, không biết đọc con ngời không có điều kiện hởng thụ sự giáo dục mã xã hội dành cho, họ không thể hình thành một nhân cách toàn diện. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin thì biết đọc ngày càng quan trọng, đọc chính là học, học nữa, học mãi, đọc để tự học học cả đời. Vì những lẽ trên dạy Tập đọc có một ý nghĩa rất to lớn ở Tiểu học, đầu tiên phải học đọc, sau đó trẻ đọc để học, nó tạo điều kiện cho học sinh có khả năng tự học và tinh thần tự học cả đời. Vì những lẽ trên dạy Tập đọc có một ý nghĩa to lớn ở Tiểu học .đầu tiên phải học đọc sau đó trẻ đọc để học, nó tạo điều kiện để cho học sinh có khả năng tự học và tinh thần tự học cả đời. Việc dạy đọc giúp cho các em hiểu biết hơn lòng yêu cái thiện, cái đẹp cũng nh biết t duy hình ảnh. Nh vậy đọc có ý nghĩa to lớn vì nó bao gồm các nhiệm vụ giáo dỡng, giáo dục và phát triển. 2. Những nhiệm vụ của dạy Tập đọc ở Tiểu học: - Những điều cần nêu trên khẳng định sự cần thiết của sự hình thành và phát triển một cách có hệ thống và có kế hoạch năng lực đọc cho học sinh, Tập đọc với t cách là một phần môn TiếngViệt ở Tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu. - Tập đọc là một phân môn thực hành năng lực đọc đợc tạo nên 4 kĩ năng là 4 yêu cầu của chất lợng, đọc đúng đọc có ý thức và đọc diễn cảm chúng đợc rèn luyện đồng thời hỗ trợ cho nhau. Sự hoàn thiện một trong 4 kĩ năng này sẽ có tác động tích cực đến kĩ năng khác. Dạy đọc là giáo dục lòng ham muốn đọc sách làm việc với sách văn bản cho học sinh. Nói cách khác thông qua dạy Tập đọc làm cho học sinh thích đọc đó là con đờng đặc biệt tạo cho mình một trí tuệ đầy đủ và phát triển. 3. Cơ sở tâm sinh lí, đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học. Học sinh Tiểu học- con ngòi với cấu tạo đầy đủ các bộ phận của một con ngời đang phát triển. Trong đó, cơ quan phát âm, ngôn ngữ phát triển mạnh, phù hợp với sự tiếp nhận và thực hiện dễ dàng các hoạt động mới, theo chức năng của chúng, chức năng phát âm- Tập đọc. Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Khả năng nhận thức, t duy, tởng tợng, tình cảm trí nhớ và nhân cách học sinh đang đợc hình thành, tiềm tàng khả năng phát triển và đang phát triển. Học sinh Tiểu học hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, hiếu động, tò mò, thích hoạt động hồn nhiên, khám phá, tự lực làm việc theo hứng thú của mình. Thầy cô là hình tợng mẫu mực nhất đợc trẻ tôn sùng nhất, mọi điều trẻ đều nhất nhất nghe theo, sự phát triển nhân cách cảu học sinh Tiểu học phụ thuộc phần lớn vào quá trình dạy học và giáo dục của thầy cô trong nhà trờng Tiểu học. Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học bớc đầu đem đến sự vận động khoa học cho não bộ và cơ quan phát âm, ngôn ngữ, đem đến những tinh hoa văn hoá, văn học nghệ thuật trong tâm hồn trẻ, rèn kĩ năng đọc, hiểu, cảm thụ văn học, rèn luyện tình cảm đạo đức, ý chí, ý thức, hành động đúng cho trẻ, phát triển khả năng học tập các môn khác, là điều kiện phát triển toàn diện cho học sinh Tiểu học. Nhân cách học sinh Tiểu học phát triển đúng đắn hay lệch lạc phụ thuộc vào quá trình giáo dục của ngời thầy mà trong đó phơng tiện là nghe nói. Đọc, viết có đợc nhờ tập học Tập đọc. Dạy Tập đọc đặc biệt là dạy đọc diễn cảm cho học sinh Tiểu học đòi hỏi ngời thầy phải có phơng pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học, phù hợp với sự phát triển tiến bộ của khoa học, xã hội, đáp ứng nhu cầu ham hiểu biết của học sinh Tiêủ học và tăng cờng giáo dục đạo đức nhân cách cho trẻ. 4. Cơ sở ngôn ngữ và văn học của việc dạy học Tập đọc Ngôn ngữ học đã chỉ rõ những nội dung cụ thể về các vấn đề của ngôn ngữ chữ viết, chính âm, chính tả nghĩa của từ, câu, đọan, văn bản, ngữ điệu, nhịp điệu, tình cảm ngôn ngữ. Đó là những vấn đề gắn bó với việc dạy và học Tập đọc của thầy và trò bậc Tiểu học. Văn học nghệ thuật, là tinh hoa của ngôn ngữ, là tình cảm đạo dức, lí tởng tình yêu nó có đợc nhờ cảm xúc của tâm hồn, nó làm cho tâm hồn con ngừoi thêm phong phú và sâu sắc. Dạy Tập đọc cho học sinh Tiểu học là dạy cho học sinh biết đọc đúng tiếng, từ, câu, chữ, hiểu nội dung rồi đọc đúng ngữ điệu, nhịp điệu, diễn cảm, cảm nhận đợc ý nghĩa tình cảm, có cảm xúc, biết t duy, tởng tợng, hình thành ý thức tốt đẹp trong tâm hồn và có hành động đẹp nghĩa là học sinh biết chuẩn ngôn ngữ và hiểu biết cảm thụ văn học. Đây là một nghệ thuật, nghệ thuật trong lao động dạy học sáng tạo của ngời thầy Tiểu Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 học. Dạy học Tập đọc sẽ càng tinh tế, càng sáng tạo, càng hiệu quả khi ta nghiên cứu vận dụng tốt những thành tựu của ngôn ngữ văn học. 5. Cơ sở giáo dục và phát triển: Tập đọc là một phân môn thực hành. Nhiệm vụ quan trọng của nó là hình thành năng lực đọc cho học sinh. Năng lực đó có thể hiện ở 4 yêu cầu: Đọc đúng, đọc nhanh, đọc có ý thức( đọc hiểu) và đọc hay( đọc diễn cảm). Cần phải hiểu kĩ năng đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bậc khác nhau. Đầu tiên là giải mã chữ - âm một cách sơ bộ, tiếp theo đọc là phải hiểu đợc nghĩa của từ, tìm đợc các từ, câu "chìa khoá"(chốt, trọng yếu) trong bài, biết tóm tắt nội dung của đọan. Với những bài văn biết phát hiện ra yếu tố " văn" và đánh giá đợc giá trị của chúng trong việc biểu đạt nội dung. Nh vậy, biết đọc đồng nghĩa với kĩ năng làm việc với văn bản, chiếm lĩnh đợc văn bản ở các tầng bậc khác nhau. Chơng II. Thực trạng của việc dạy đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 1- Thực trạng của việc dạy phân môn Tập đọc nói chung: Phân môn Tập đọc có một nhiệm vụ rất quan trọng đối với học sinh Tiểu học. Do đó vấn đề dạy học phân môn Tập đọc hiện nay rất đợc chú trọng. Có nhiều chuyên đề, ph- ơng pháp đặt ra nhằm đa chất lợng đọc của các em nâng lên. Nhng nhìn chung chủ yếu chỉ tập trung đến các lớp đầu cấp để làm sao các em đọc đúng, đọc trôi chảy là đợc. Còn ở các lớp cuối cấp, giáo viên chỉ tập trung nhận xét cách đọc đúng, đọc trơn chứ cha có biện pháp cụ thể để dành cho việc đọc diễn cảm. 2. Thực trạng của việc dạy Tập đọc( đọc diễn cảm) cho học sinh lớp 4 ở trờng Tiểu học Bạch Đằng. Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu khảo sát chất lợng phân môn Tập đọc của học sinh lớp 4 bản thân tôi đã nhận thấy: một số học sinh mới chỉ ở mức độ đọc đúng, đọc trơn. Có em chẳng cần quan tâm mình có đọc diễn cảm bài thơ, bài văn đó không mà chỉ đọc to, đọc nhanh là đợc. Qua tìm hiểu tôi rút ra một số nguyên nhân sau đây: - Do cách phát âm theo phơng ngữ, thờng phát âm lệch chuẩn viết, cụ thể các em thờng mắc lỗi sau: + Các lỗi phụ âm đầu: l/n. Ví dụ: nổi lửa/ lổi lửa; nấu nớng/ lấu lớng . + Các lỗi về thanh: Các em đọc còn nhầm lẫn giữa thanh ngã và thanh sắc. Ví dụ: suy nghĩ/ suy nghí; nghĩ kĩ/ nghí kí . Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 + Do các em cha nắm vững cách ngắt hơi, nghỉ hơi, ngữ điệu cha biết nhấn giọng, lên giọng, hạ gịong những từ cần thiết. + Do các em lời đọc sách không chịu khó rèn đọc. Nên ngay từ đầu năm học, trong phạm vi nghiên cứu, tôi đã thống kê chất lợng đọc của học sinh lớp 4A nh sau: Bảng 1: Chất lợng khảo sát phân môn Tập đọc lớp 4A Tổng số học sing Số em đọc cha đạt yêu cầu Số em đọc dật trung bình Số em đọc đúng, rõ ràng Số em đọc diễn cảm tốt SL % SL % SL % SL % 34 7 21 14 41 10 29 3 9 Qua việc điều tra trên cho thấy tỉ lệ học sinh đọc cha đạt yêu cầu và học sinh đọc trung bình chiếm hơn 60%. Tỉ lệ học sinh đọc diễn cảm còn thấp. Từ lí do trên tôi quyết định nghiên cứu đề tài " Rèn đọc cho học sinh lớp sinh lớp 4. Đây là một việc làm thiết thực mà trong mỗi giáo viên đứng lớp nh chúng ta băn khoăn, suy nghĩ nên dạy nh thế nào để nâng cao hiệu quả các giờ dạy trên lớp nói chung và dạy đọc diễn cảm cho học sinh cuối bậc Tiểu học nói riêng. Chơng III. Các biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4. 1. Hớng dẫn học sinh luyện đọc đúng một cách linh hoạt, khéo léo: Nh chúng ta đã biết đọc diễn cảm chỉ thị thực hiện đợc trên cơ sở học sinh đã đọc đúng và đọc lu loát. Đọc đúng không thừa, không sót tiếng. Đọc đúng phải thể hiện đợc hệ thống ngôn ngữ âm chuẩn, tức là đọc đúng chính âm. Bởi vậy việc rèn cho học sinh luyện đọc đúng là khâu đầu tiên của vieejc rèn đọc diễn cảm và đã thực hiện ở các lớp 1, 2, 3. Đối với học sinh lớp 4 thì việc rèn luyện đọc đúng đợc rèn luyện nh sau: a) Luyện đọc đúng: - Trớc khi tiến hành luyện đọc, chi văn bản thành các đoạn đọc ( đơn vị vhia tạm thời, không phải bao giờ cũng đồng nhất với cách chia đoạn theo bố cục của văn bản) mà giáo viên căn cứ vào trình độ đọc của học sinh trong lớp để chia văn bản thành các đoạn, sao cho các đoạn không quá dài hoặc quá chênh lệch nhau về chữ số, cách ngắt đoạn không quá chi li, gây khó khăn cho học sinh theo dõi và đọc nối tiếp. - Dựa vào số đoạn giáo viên chỉ định trớc số học sinh tham gia đọc nối tiếp ở mỗi vòng đọc. Học sinh có thể đứng hoặc ngồi tại chỗ với tâm thế sẵn sàng đọc nối tiếp. Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 - Để củng cố kĩ năng đọc trơn đã đợc rèn ở các lớp dới, giáo viên nên hớng dẫn học sinh đọc nối tiếp qua 3 vòng: + Vòng 1: Qua những học sinh đọc nối tiếp, giáo viên nghe và phát hiện những hạn chế về cách ngắt âm, ngắt nghỉ, ngữ điệu câu, từ đó có biện pháp hớng dẫn đối với cá nhân hoặc nhắc nhở chung đối với cả lớp để học sinh đạt yêu cầu đọc đúng và đõ rành mạch. + Vòng 2: Học sinh đọc nối tiếp kết hợp nắm nghĩa của từ đợc chú giải trong SGK, nó có tác dụng góp phần nâng cao kĩ năng đọc hiểu ( việc tìm hiểu nghĩa từ có thể xen kẽ trong quá trình đọc nối tiếp hoặc sau khi đọc hết bài). Nếu học sinh đọc sai giáo viên vẫn tiếp tục hớng dẫn, sửa chữa. + Vòng 3: Học sinh đọc nối tiếp để giáo viên đánh giá sự tiến bộ, tiếp tục hớng dẫn hoặc nhắc nhở.Việc luyện đọc từng đoạn nối tiếp tạo điều kiện cho nhiều học sinh đợc thực hành đọc. Qua thực hành mà học sinh đợc giáo viên hớng dẫn, uốn nắn hay động viên, khích lệ để đạt đợc vững chắc kĩ năng đọc, chuẩn bị luyện tập kĩ năng mới: Đọc diễn cảm. b) Luyện đọc hay ( đọc diễn cảm) - Đối với loại hình văn bản nghệ thuật: Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc diễn cảm thông qua việc dẫn dắt, gợi mở giúp học sinh hiểu biết thể hiện tình cảm, thái độ thông qua giọng đọc phù hợp với sự việc, hình ảnh cảm xúc, tính cách nhân vật trong bài .( B- ớc đầu biết làm chủ đợc giọng đọc về ngữ điệu, về tốc độ, trờng độ và âm sắc, diễn tả đúng nội dung). Tuy nhiên học sinh đọc diễn cảm nh thế nào còn phụ thuộc vào sự cảm nhận riêng của từng em, giáo viên không nên áp đặt học sinh một cách theo khuôn mẫu. - Đối với loại hình văn bản phi nghệ thuật: Giáo viên hớng dẫn học sinh xác định ngữ điệu đọc sao cho phù hợp với mục đích thông báo ( làm rõ những thông tin cơ bản, giúp ngời nghe tiếp nhận đợc những vấn đề quan trọng hay nổi bật trong văn bản) khắc phục những cách đọc thiên về hình thức "diễn cảm" của học sinh Tiểu học. c) Các hình thức luyện đọc: Để hớng dẫn học sinh luyện đọc thành tiếng, giáo viên có thể tổ chức cho học sinh hoạt động theo các hình thức sau: - Đọc các nhân( đọc riêng lẻ hoặc nối tiếp từng đoạn, đọc trớc lớp hoặc đọc theo cặp, theo nhóm). Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 - Đọc đồng thanh ( theo nhóm hoặc tổ, lớp) khi cần: Ví dụ: Đọc đồng thanh để khắc sâu ấn tợng về nhịp điệu của đoạn văn, bài thơ; giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ đoạn, bài cần thuộc lòng, thay đổi hoạt động, tạo không khí hào hứng cho lớp học. - Đọc theo phân vai ( nhiều học sinh hợp tác đọc theo lời nhân vật mình đóng vai, tham gia các trò chơi luyện đọc). 2. Khai thác giọng đọc của học sinh thông qua việc tìm hiểu nọi dung bài: - Hớng dẫn học sinh tìm hiểu bài nhằm trao đổi kĩ năng đọc- hiểu, góp phần nâng cao năng lực cảm thụ văn học và tạo cơ sở cho luyện đọc diễn cảm. Nắm đợc nội dung chính của bài sẽ giúp các em xác định giọng đọc chung của đoạn, của bài. Ví dụ: Bài đọc với giọng nhẹ nhàng, tha thiết, vui tơi, mạnh mẽ . - Giáo viên nêu câu hỏi để định hớng cho hóc inh đọc thầm ( đoạn, bài) và trả lời đúng nội dung. Có thể kết hợp cho học sinh đọc thành tiếng, những học sinh khác đọc thầm thảo luận vấn đề do giáo viên đa ra. Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm khổ thơ 3 trong bài thơ "Mẹ ốm"( lớp 4) để trả lời câu hỏi: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ bạn nhỏ đợc thể hiện qua những câu thơ nào? - Tuỳ theo trình độ học sinh trong lớp, giáo viên có thể đa ra nguyên văn câu hỏi, bài tập trong SGK chia tạc câu hỏi thành các ý nhỏ để học sinh dễ thực hiện hoặc bổ sung câu hỏi phụ có tác dụng dẫn dắt học sinh trả lời câu hỏi. Ví dụ: Câu hỏi 1 trong bài "Tre Việt Nam"(lớp 4) nên tách thành 3 ý nhỏ để học sinh dễ trả lời. + Những hình ảnh nào của tre gợi lên phẩm chất cần cù của ngời Việt Nam? + Những hình ảnh nào gợi lên phẩm chất đoàn kết của ngời Việt Nam? + Những hình ảnh nào gợi lên phẩm chất ngay thẳng của ngời Việt Nam? - Bằng nhiều hình thức khác nhau ( làm việc cá nhân, theo cặp hoặc theo nhóm ), giáo viên tạo điều kiện cho học sinh luyện tập một cách tích cực. Trong quá trình tìm hiểu bài, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh cách trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến. Muốn đọc diễn cảm một văn bản, phải lựa chọn đợc giọng điệu, ngữ điệu phù hợp với tình huống miêu tả, thể hiện đợc tình cảm, thái độ, đặc điểm của nhân vật hay tình cảm, thái độ của tác giả đối với nhân vật và nội dung, ý nghĩa bài đọc. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thật tốt một đoạn văn nhằm "thăm dò" khả năng thể hiện sự cảm nhận nội dung bằng giọng đọc của học sinh. Qua kết quả đọc của học sinh, giáo viên dẫn dắt, gợi ý để học sinh phát huy những u điểm, khắc phục những hạn chế và tìm ra cách đọc hợp Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN Rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 lí. Ví dụ: Đoạn vừa rồi đọc với giọng nh thế nào? Để nêu đặc điểm của nhân vật, em cần chú ý nhấn giọng ở những từ ngữ nào? Hoặc: Qua nội dung bài, em hãy xác định giọng đọc chung của toàn bài? Học sinh thảo luận và trả lời - sau đó giáo viên rút ra kết luận chung. 3. Giáo viên đọc mẫu diễn cảm. Đọc mẫu diễn cảm là sử dụng ngữ điệu để phô diễn cảm xúc của bài đọc. Phải hoà nhập tâm hồn với nội dung bài đọc, với văn cảnh thì mới có cảm xúc, mới tìm thấy ngữ điệu phù hợp. Đọc mẫu đòi hỏi giáo viên phải đọc đúng, rõ ràng, ngữ điệu đọc phù hợp. Đó là việc thể hiện giọng đọc, ngắt giọng biểu cảm, thể hiện tốc độ, cờng độ, cao độ để biểu đạt đúng ý nghĩa và tình cảm mà tác giả gửi gắm trong bài đọc, đồng thời thể hiện sự thông hiểu, cảm thụ của ngời đọc đối với tác phẩm. - Giáo viên đọc mẫu nhằm minh hoạ, gợi ý hoặc " tạo tình huống" cho học sinh nhận xét, giải thích, tự tìm ra cách đọc. Ví dụ: Nghe và phát hiện cách đọc của cô; ngừng nghỉ, ngắt nhịp ở chỗ nào, nhấn giọng hay cao giọng, kéo dài giọng ở từ ngữ nào? .Mỗi cá nhân có cảm thụ riêng, từ đó có cách đọc diễn cảm bộc lộ sự sáng tạo của mình. Muốn học sinh đọc hay, đọc đúng, đọc diễn cảm thì trớc hết ngòi giáo viên phải đọc tốt để thâm nhập, lây truyền tới học sinh nhằm gây hứng thú cho học sinh trong tiết học. Để đọc tốt thì ngời giáo viên luôn coi trọng việc đọc mẫu để từ đó thờng xuyên rèn luyện giọng đọc của mình, có ý thức tự điều chỉnh mình đọc đúng hơn và phải có lòng ham muốn đọc hay. 4. Luyện tập thực hành đọc diễn cảm văn bản. Tạo điều kiện cho từng học sinh đợc thực hành luyện đọc diễn cảm (theo nhóm, theo cặp) để rút kinh nghiệm. - Luyện đọc diễn cảm các câu tiêu biểu trong bài: Cách luyện đọc này tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều đợc đọc. Theo các bớc sau: + Giáo viên đa ra câu cần luyện đọc đã ghi ở bảng phụ. + Học sinh tìm hiểu nghĩa cảu câu văn đó. + Học sinh xác định gịong đọc của câu văn. + Học sinh đọc mẫu (giáo viên đọc mẫu) Học sinh thảo luận, nhận xét về giọng đọc của cô, cảu bạn mà mình yêu thích. + Học sinh luyện đọc theo nhóm, tổ, cá nhân. Ngời thực hiện: Đỗ Thị Hoa - Trờng Tiểu học Bạch Đằng - Uông Bí - QN
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN TIEU HOC, SKKN TIEU HOC,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Chất lợng khảo sát phân môn Tập đọc lớp 4A Tổng   số   học  - SKKN TIEU HOC

Bảng 1.

Chất lợng khảo sát phân môn Tập đọc lớp 4A Tổng số học Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bảng 2: Kết quả thực nghiêm - SKKN TIEU HOC

Bảng 2.

Kết quả thực nghiêm Xem tại trang 19 của tài liệu.

Từ khóa liên quan