0

TUAN 13 tiet 25,26.docx

6 325 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 00:11

Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 22/11/2009 Ngày dạy : 25/11/2009 Tuần : 13 - Tiết : 25 KIỂM TRA 1 TIẾT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức ở chương I về tứ giác. Đònh nghóa, tính chất, các dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt đa học và mới liên hệ giữa các hình đó. 2. Kỹ năng: Kiểm tra việc vận dụng những kiến thức trên để nhận biết hình, chứng minh, tính toán, tìm điều kiện của một hình để thoả mãn một tính chất nào đó. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận trong khi kiểm tra. II. NỘI DUNG: Kiểm tra các kiến thức trọng tâm của chương I như: Các dấu hiệu nhận biết, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông. III. THIẾT KẾ MA TRẬN: Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Hình bình hành 1 (1,5đ) 1 (1,5đ) Hình chữ nhật 1 (0,5đ ) 1 (1đ) 2 (1,5đ) Hình thoi 1 (0,5đ ) 1 (1đ) 1 (1đ) 3 (2,5đ) Hình vuông 3 (1,5đ ) 1 (0,5đ ) 1 (1,5đ) 1 (1đ) 6 (4,5đ) Tổng 5 (2,5đ ) 1 (0,5đ ) 1 (1đ) 2 (2,5đ) 3 (3,5đ) 12 (10đ) IV. ĐỀ KIỂM TRA: Bài 1. Điền dấu (x) vào ô thích hợp: (2,5 điểm) Câ u Nội dung Đún g Sai 1 Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi 2 Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông 3 Tứ giác có hai đường chéo vng góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình vuông. 4 Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. 5 Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình vuông. Câu 2: Chọn câu trả lời đúng (1 điểm) GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 1 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trò nào trong các giá trò sau: A. 6cm B. 41 cm C. 164 cm D. 9cm Câu 3: Nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông. (1,5 điểm) Câu 4: Tứ giác ABCD là hình gì? Vì sao?(1,5 điểm) Câu 5: (3,5 đ) Cho tam giác ABC vng tại A, đường trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AB, D là điểm đối xứng với M qua O. a) Tứ giác AMCD là hình gì? vì sao? b) Tam giác vng ABC có điều kiện gì thì tứ giác AMCD là hình vng? V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM: Câu 1. Điền dấu (x) vào ô thích hợp: (4 điểm) Mỗi lựa chọn đúng được 0,5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án Đ S Đ S Đ S Đ Đ Câu 2: Chọn câu trả lời đúng (1 điểm). Chọn A. 50 cm Câu 3: Chọn câu trả lời đúng (1 điểm) Chọn C. DBC = 90 0 Câu 4: (4 đ) - Vẽ hình đúng được 0,5 điểm a) Tứ giác AMCD là hình bình hành, vì có hai đường chéo AC và DM cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. (1 điểm) AMCD là hình thoi, vì có AC ⊥ MC (1,5 điểm) b) Tam giác ABC vng cân tại A thì tứ giác AMCD là hình vng. (1 điểm) VI. THỐNG KÊ: Lớp Só số Giỏi Khá T.Bình Yếu 8A1 28 8A2 25 VII. NHẬN XÉT BÀI LÀM CỦA HS: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VIII. RÚT KINH NGHIỆM: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 2 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Chương II GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 3 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 24/11/2009 Ngày dạy : 27/11/2009 Tuần : 13 - Tiết : 26 §1. ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững các khái niện: đa giác; đa giác lồi; đa giác đều. 2. Kỹ năng: Biết vẽ các trục đối xứngvà tâm đối xứng (nếu có) của đa giác đều. 3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi vẽ hình; Rèn kó năng khái quát hoá II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ, phấn màu. 2.Học sinh: + Ôn lại khái niệm tứ giác, tứ giác lồi. + Bảng nhóm, bút dạ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ: ( 5 / ) Giới thiệu sơ lược nội dung chương II 3. Giảng bài mới: * Giới thiệu bài: (1 / ) Hôm nay ta nghiên cứu bài học đầu tiên của chương. * Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 16 / HĐ1: Hình thành khái niệm đa giác, đa giác lồi: - ( Treo bảng phụ hình vẽ trong SGK : Từ hình 112 đến 117); Yêu cầu HS xem hình vẽ nêu những điểm giống nhau cơ bản (như đã có giữa tam giác và tứ giác) của những hình trong hình vẽ trên? - Từ những nhận xét của HS , GV hình thành khái niệm đa - HS quan sát hình vẽ trên bảng phụ: Hình có nhiều đoạn thẳng khép kín , trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào đã có một điểm chung thì cũng không cùng nằm trên một đường thẳng. 1. Khái niệm về đa giác: a) Khái niệm đa giác: (SGK) b) Đònh nghóa đa giác lồi: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mạt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 4 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG giác như SGK. - Cho HS làm ?1 SGK (Giới thiệu) Các đa giác ở hình 115,116,117 được gọi là các đa giác lồi. - Thế nào là đa giác lồi? - Cho HS làm ?2 SGK - Giới thiệu chú ý ở SGK. - Cho HS giải miệng ?3 SGK - Làm ?1 SGK - Phát biểu được đònh nghóa đa giác lồi. - Làm ?3 SGK giác đó. * Ví dụ: Các đa giác ở hình 115,116,117 SGK là các đa giác lồi. * Chú ý: ( SGK) 10 / HĐ2: Đa giác đều - Trong tất cả các tam giác đã học, tam giác nào vừa có 3 cạng bằng nhau, vừa có 3 góc bằng nhau? - Tương tự cho tứ giác? - ( Giới thiệu) Tam giác đều, hình vuông, gọi chung là đa giác đều. Thế nào là đa giác đều? - Chuẩn xác hoá đònh nghóa. - Yêu cầu HS vẽ các đa giác đều trong SGK vào vở học ( GV hướng dẫn cách vẽ chính xác mà không giải thích lí do vì sao) - Yêu cầu HS vẽ trục đối xứng, tâm đối xứng (nếu có) của các hình trên. - Nêu được , đó là tam giác đều và hình vuông. - Phát biểu đònh nghóa đa giác đều. -Vẽ hình vào vở học. - Vẽ trục đối xưng, tâm đối xứng của các hình trên. 2. Đa giác đều: * Đònh nghóa: Đa giác đều là đagiác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. +) Ví dụ: Tam giác đều, hình vuông(tứ giác đều), ngũ giác đều, lục giác đều,… là những đa giác đều. 11 / HĐ3: Củng cố - Cho ví dụ về đa giác không đều trong mỗi trường hợp sau: a) Có tất cả các cạnh bằng nhau b) Có tất cả các góc bằng nhau. - Cho HS làm bài tập 4/SGK trên bảng phụ. - Hướng dẫn: Dựa vào kết quả bài tập 4 SGK để làm các BTVN 3, 5 trang 115/SGK - HS cho ví dụ: a) Hình thoi b) Hình chữ nhật HS: Hoạt động theo nhóm. GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 5 Trường PTCS Nhơn Châu Năm học: 2009 – 2010 4. Dặn dò HS chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 1 / ) - Học thuộc các khái niệm: Đa giác, đa giác lồi; đa giác đều. - BTVN: 3; 5 trang 115/ SGK IV. RÚT KINH NGHIỆM ,BỔ SUNG: ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- GV: Võ Minh Phú Hình Học 8 Trang 6 . Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 22/11/2009 Ngày dạy : 25/11/2009 Tuần : 13 - Tiết : 25 KIỂM TRA 1 TIẾT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Kiểm tra kiến thức. Châu Năm học: 2009 – 2010 Ngày soạn: 24/11/2009 Ngày dạy : 27/11/2009 Tuần : 13 - Tiết : 26 §1. ĐA GIÁC – ĐA GIÁC ĐỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm vững
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 13 tiet 25,26.docx, TUAN 13 tiet 25,26.docx,

Hình ảnh liên quan

-Vẽ hình vào vở học. - TUAN 13 tiet 25,26.docx

h.

ình vào vở học Xem tại trang 5 của tài liệu.