0

Tuan 11- tiet 22: duong kinh va day cua duong tron

4 451 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 22:11

B C B C A B A C C C C Tuần : 11 Tiết : 22 Ngày soạn : 4 ./11 năm 2010 Ngày giảng :.6 / 11 năm 2010 Đờng kính dây của đờng tròn I. Mục tiêu : 1/ Kin thc : Qua bài này học sinh nắm đợc : - Đờng kínhdây lớn nhất trong các dây của đờng tròn , nắm đợc hai định lý về đờng kính vuông góc với dây đờng kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm . - Biết vận dụng các định lý trên để chứng minh đờng kính đi qua trung điểm của một dây , đờng kính vuông góc với dây . 2/ K nng :Rèn luyện tính chính xác trong việc lập mệnh đề đảo , trong suy luận chứng minh . 3/ Thỏi : Học sinh đợc phát triển t duy , phát triển ngôn ngữ thông qua lập luận , chứng minh hình học . II. Chuẩn bị của thày trò : - Thày : Thớc kẻ , com pa , phấn màu . Bảng phụ ghi ? 2 ( sgk ) - Trò : - Học thuộc các khái niệm đã học , giải bài tập trong sgk , SBT . - thớc kẻ , com pa , giấy kẻ ô vuông . III Phng phỏp : Trc quan TH -gi m an xen vi hot ng nhúm IV. Tiến trình dạy học : 1. ổ n định tổ chức :(1) 2. Kiểm tra bài cũ : (5) - Nêu cách xác định một đờng tròn đi qua 2 điểm đi qua 3 điểm không thẳng hàng - Vẽ đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC trong các trờng hợp sau: ` Tam giác nhọn Tam giác vuông Tam giác tù Chỉ rõ tâm đờng tròn ngoại tiếp trong từng trờng hợp (Tam giác nhọn có tâm đờng tròn ngoại tiếp nằm trong tam giác Tam giác vuông tâm đờng tròn ngoại tiếp trung điểm cạnh huyền Tam giác tù tâm đờng tròn ngoại tiếp nằm ngoài tam giác) 3. Bài mới : Hoạt động của thầy trò - GV ra bài toán gọi HS đọc đề bài sau đó vẽ hình ghi GT , KL của Nội dung 1 : So sánh độ dài của đ ờng kính dây (12) Bài toán ( sgk) O o bài toán . - Đờng kính có là dây của đờng tròn không? - Nêu cách chứng minh bài toán . - Gợi ý : Xét 2 trờng hợp của dây AB : AB là đờng kính ( đi qua O ) AB không là đờng kính ( không đi qua O) . AB là đờng kính AB = ? - AB không là đờng kính thì độ dài dây AB so với R nh thế nào? OAB ta có bất đẳng thức nào ? Từ đó ta có gì ? - GV gọi HS áp dụng bất đẳng thức trong tam giác chứng minh phần ( b) từ đó rút ra kết luận cho cả hai trờng hợp . Qua bài toán trên em rút ra định lý nào ? Cho (O ; R) AB là dây của đờng tròn KL : AB 2R . Chứng minh : a) Tr ờng hợp AB là đ ờng kính . Ta có : AB = OA + OB AB = 2R b) Tr ờng hợp AB không là đ ờng kính : Xét OAB ta có : AB < OA + OB AB < R + R AB < 2R Vậy trong cả hai trờng hợp ta luôn có : AB 2R Định lý ( sgk ) - GV dùng bảng phụ đa ra hình vẽ GT của bài toán sau đó gọi HS nhận xét KL của bài toán . - Nếu AB CD = I ta có thể suy ra điều gì ? Em hãy chứng minh điều đó . - Nêu cách chứng minh bài toán . - Gợi ý : Xét OCD cân đờng cao là đờng gì ? So sánh IC ID ? - GV cho HS chứng minh sau đó lên bảng trình bày cách chứng minh . -- Có mấy trờng hợp xảy ra với dây CD . + Khi dây CD là đờng kính AB CD = ? từ đó ta có điều gì ? - Qua bài toán trên em rút ra nhận xét gì ? Hãy phát biểu thành định lý . 2 : Quan hệ vuông góc giữa đ ờng kính dây (20) Bài toán ( bảng phụ ) GT : Cho (O ) AB là đờng kính , CD là dây cung . AB CD = I KL : IC = ID Chứng minh : a) Xét trờng hợp CD là đờng kính I = O IC = ID = R. b) Xét trờng hợp CD không là đờng kính Xét OCD có : OC = OD = R ( vì C, D thuộc (O) ) R O B A I B A D C R B O A - GV cho HS phát biểu sau đó nhận xét chốt lại định lý . GV đặt vấn đề : Nếu AB đi qua trung điểm của dây CD thì ta có thể suy ra điều gì ? Em có thể lập mệnh đề đảo của định lý trên không ? - GV gọi HS phát biểu mệnh đề đảo sau đó cho HS chứng minh . - GV treo bảng phụ đa ra bài toán sau đó gọi HS nêu nhận xét về quan hệ của AB CD . - Nêu cách chứng minh bài toán trên . - GV gợi ý sau đó yêu cầu HS chứng minh . + Xét OCD có OD = OC = R , OI CD OI là đờng gì ? Vậy IC ? ID Ta đợc đợc gì ? + Nếu dây CD đi qua O ( CD là đờng kính ) thì kết luận trên còn đúng không ? Hãy lấy ví dụ chứng tỏ dây CD là đờng kính thì kết luận trên có thể không đúng . - Qua bài toán trên em rút ra kết luận gì ? Hãy phát biểu thành định lý . - GV gọi HS phát biểu định lý 3 ( sgk ) sau đó chốt lại định lý ? - GV yêu cầu HS về nhà chứng minh lại định lý . - GV cho HS thực hiện ?2 theo nhóm : Phát phiếu học tập đã chuẩn bị , treo bảng phụ yêu cầu HS hoạt động theo nhóm sau đó các nhóm đổi phiếu để kiểm tra chéo kết quả . GV gọi 1 nhóm cử đại diện lên bảng làm hoàn thiện bảng phụ sau đó chữa lại gọi các nhóm nhận xét bài của nhóm đợc kiểm tra . - HS thực hiện ? 2 ( sgk ) theo nhóm sau đó cử đại diện lên bảng trình bày lời giải . GV hớng dẫn , chữa bài nhận xét . OCD cân tại O . Mà AB CD = I OI là đờng cao trung tuyến ( t/c cân ) IC = ID ( Đcpcm) Bài toán ( bảng phụ ) Xét OCD có OC = OD = R IC = IC ( gt ) OI là đờng trung tuyến OI cũng là đờng cao OI CD = I ( Đcpcm) Định lý 3 ( sgk ) ? 2 ( sgk ) - Hình 67 ( sgk ) Theo gt ta có : MA = MB OM AB = (M) T/c đờng kính dây cung ) Xét OAM có góc OMA = 90 0 Theo Pitago ta có : OA 2 = AM 2 + OM 2 AM 2 = OA 2 - OM 2 AM 2 = 13 2 - 5 2 = 169 - 25 = 144 AM = 12 ( cm ) AB = AM + MB = 2.AM = 2.12 = 24 (cm) I O B A C D M O BA H A B K 4. Củng cố - H ớng dẫn : (6) a) Củng cố : - Nêu định lý về đờng kính dây của đờng tròn . - Vẽ hình , ghi GT , KL của bài tập 11 ( sgk ) - Nêu cách chứng minh . - Muốn chứng minh CH= DK ta cần chứng minh điều gì? (MH= MK) - Để chứng minh MH= MK ta phải chứng minh điều gì? (OM là đờng trung bình của hình thang AHKB) - vì sao OM là đờng trung bình của hình thang? (OA= OB; OM// OH//OK) - Tứ giác AHKB là hình gì? vì sao? b) Hớng dẫn : - Học thuộc các định lý về đờng kính dây trong đờng tròn . - Giải bài tập 10 ( sgk - 104 ) BT ( 10) - Dùng tính chất trung tuyến của tam giác vuông để tìm tâm đờng tròn ngoại tiếp tam giác . V.Rút kinh nghiệm : . đờng kính vuông góc với dây . 2/ K nng :Rèn luyện tính chính xác trong việc lập mệnh đề đảo , trong suy luận và chứng minh . 3/ Thỏi : Học sinh đợc phát triển. tròn ngoại tiếp tam giác ABC trong các trờng hợp sau: ` Tam giác nhọn Tam giác vuông Tam giác tù Chỉ rõ tâm đờng tròn ngoại tiếp trong từng trờng hợp (Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 11- tiet 22: duong kinh va day cua duong tron, Tuan 11- tiet 22: duong kinh va day cua duong tron,

Hình ảnh liên quan

- Thày : Thớc kẻ , com pa , phấn màu . Bảng phụ ghi ?2 ( sgk) - Tuan 11- tiet 22: duong kinh va day cua duong tron

h.

ày : Thớc kẻ , com pa , phấn màu . Bảng phụ ghi ?2 ( sgk) Xem tại trang 1 của tài liệu.
- GV dùng bảng phụ đa ra hình vẽ và GT của bài toán sau đó gọi HS nhận xét KL  của  bài toán  . - Tuan 11- tiet 22: duong kinh va day cua duong tron

d.

ùng bảng phụ đa ra hình vẽ và GT của bài toán sau đó gọi HS nhận xét KL của bài toán Xem tại trang 2 của tài liệu.
- GV treo bảng phụ đa ra bài toán sau đó gọi HS nêu nhận xét về quan hệ của AB  và CD  - Tuan 11- tiet 22: duong kinh va day cua duong tron

treo.

bảng phụ đa ra bài toán sau đó gọi HS nêu nhận xét về quan hệ của AB và CD Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan