0

Sử dụng mô hình ad.as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả. Liên hệ với việt nam trong những năm gần đây (5 năm)

18 16,859 268

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 15:37

Sử dụng mô hình ad.as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả. Liên hệ với việt nam trong những năm gần đây (5 năm) TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI======  ======BÀI THẢO LUẬNMÔN: KINH TẾ VĨ ĐỀ TÀI: SỨ DUNGHJ HÌNH AD.AS ĐỂ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN SẢN LƯỢNG, VIỆC LÀM GIÁ CẢ. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (5 NĂM) Giáo viên : Hà Thị Cẩm Vân Nh óm : 2Hà Nội, 2011I. hình tổng cung cầu1.Mô hình tổng cầu tổng cung hay còn gọi là hình AD-AS là hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.2. Tổng cầu của nền kinh tếKhái niệmTổng cầu là lượng hàng hóa dịch vụ được tạo ra trên lãnh thổ một nước(GDP) mà các tác nhân kinh tế sẵn sàng có khả năng mua tại mỗi mức giá.Trong nền kinh tế mở thì tổng cầu bao gồm 4 nhân tố: C: Tiêu dùng của các hộ gia đình I: Đầu tư của doanh nghiệp G: Chi tiêu của chính phủ NX: Xuất khẩu ròngPhương trìnhPhương trình đường tổng cầu trong một nền kinh tế mở có dạng: AD = C + I + G + NXĐường tổng cầu2Độ dốc của đường tổng cầuĐường tổng cầu dốc xuống. Được giải thích bởi ảnh hưởng của giá đối với tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu ròng: Mức giá tiêu dùng(Hiệu ứng Pigou): với mức giá thấp, lượng tiền mà các hộ gia đình nắm giữ có giá trị hơn, các hộ gia đình cảm thấy giàu có hơn nên họ chi tiêu nhiều hơn trước => tăng tiêu dùng. Mức giá đầu tư (hiệu ứng Keynes): Với mức giá thấp các hộ gia đình cần giữ ít tiền hơn để tiêu dùng. Nên họ cho vay số tiền thừa, làm lãi suất giảm => kích thích đầu tư. Mức giá xuất khẩu ròng(Hiệu ứng tỷ giá hối đoái): với mức giá thấp, làm cho hàng trong nước rẻ tương đối so với hàng ngoại. Điều này có tác dụng khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu=>tăng xuất khẩu ròng.=>Kết luận: Cả ba hiệu ứng này đã cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa giá sản lượng hàng hóa. Hay: đường tổng cầu dốc xuống.Đường tổng cầu dịch chuyểnĐường tổng cầu sẽ dịch chuyển khi có sự thay đổi về lượng tổng cầu tại mỗi mức giá.3.Tổng cung của nền kinh tếKhái niệm3Tổng cung là lượng hàng hóa dịch vụ được cung ứng trên thị trường. Nó thể hiện mối quan hệ giữa mức giá chung khối lượng hàng hóa được cung ứng. Tổng cung dài hạn - ASLR Tổng cung ngắn hạn - ASTổng cung dài hạn - ASLR Đường tổng cung về hàng hóa, dịch vụ trong dài hạn (ASLR) thẳng đứng tại mức sản lượng tự nhiên. Cung hàng hóa, dịch vụ trong dài hạn phụ thuộc vào công nghệ, khối lượng tư bản, lực lượng lao động sẵn có. Cung hàng hóa, dịch vụ trong dài hạn không phụ thuộc vào mức giá trong nền kinh tế.Tổng cung ngắn hạn - AS4Đường tổng cung ngắn hạn - AS Đường tổng cung ngắn hạn dốc lên. Phương trình cơ bản về đường tổng cung gắn hạn: Y = + α ( P - Pe ) Y: sản lượng : sản lượng tự nhiên α: số dương Pe: mức giá kỳ vọng P: giá thực tế Kết luận rút ra từ phương trình: Đường tổng cung có độ dốc dương. Vị trí của đường tổng cung phụ thuộc vào Pe. Vì đường tổng cung ngắn hạn cắt đường tổng cung dài hạn ở Pe. Do đó khi Pe tăng thì đường tổng cung sẽ dịch chuyển lên trên sang trái. Tham số α đo lường phản ứng của sản lượng với chênh lệch giữa giá cả thực tế giá cả kỳ vọng. α = 0: đường tổng cung có dạng thẳng đứng. α rất lớn: đường tổng cung gần như nằm ngang. Một số hình giải thích về đường tổng cung ngắn hạn: hình tiền lương cứng nhắc. hình nhận thức sai lầm của công nhân. hình thông tin không hoàn hảo.5 hình giá cả cứng nhắc.4.Cân bằng cung cầu Được xác đinh bởi giao điểm cua 3 đường. Tổng cung dài hạn ASLR , tổng cung ngắn hạn AS tổng cầu AD Cân bằng thị trường sẽ thay đổi khi các yếu tố ảnh hưởng đến cung va cầu thay đổi. Có 3 trương hợp làm thay đỏi trạng thái cân bằng. • Cung không thay đỏi nhưng cầu thay đổi, • Cầu không đổi nhưng cung thay dổi • Cả cung va cầu đêu thay đổi Nhà nước phai có chinh sách để nền kinh tế ở trạng thái cân bằng để có nền kinh tế toàn dụng nhân công ko lạm phátII. Chính sách tài khóa1. Chính sách tài khóa:Các nền kinh tế thị trường thường xuyên biến động, đều từng trải qua các thời kỳ tăng trưởng nóng, lạm phát cao tỉ lệ thất nghiệp thấp hoặc chậm tăng trưởng, lạm phát thấp tỷ lệ thất nghiệp cao. Vì vậy, các nhà kinh tế học các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ mới xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn về các chính sách để bình ổn nền kinh tế - được gọi là chính sách ổn định. Hai chính sách ổn định quan trọng nhất là chính sách tài khóa chính sách tiền tệ.6Chính sách tài khóanhững nỗ lực của chính phủ nhằm tác động lên định hướng phát triển của nền kinh tế thông qua việc thay đổi trong chi tiêu chính phủ thuế khóa.Trong ngắn hạn, chính sách tài khóa chủ yếu ảnh hưởng đến tổng cầu về hàng hóa dịch vụ. Chính phủ có thể lựa chọn thay đổi chi tiêu hoặc thuế hoặc đồng thời cả chi tiêu thuế để mở rộng hay cắt giảm tổng cầu nhằm bình ổn nền kinh tế.2. Mục tiêu các loại chính sách tài khóa:Chính sách tài khoá nhằm thực hiện 4 mục tiêu:=> Tăng trưởng sản lượng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế=> Ổn định giá cả kiềm chế lạm phát=> Tạo công ăn việc làm đầy đủ cho người lao động=> Cân bằng cán cân thương mại.Chính sách tài khoá liên quan đến tác động tổng thể của ngân sách nhà nước với hoạt động kinh tế. Có các loại chính sách tài khoá cơ bản:- Chính sách mở rộng (lỏng): Là chính sách tăng cường chi tiêu của chính phủ và/hoặc giảm thuế.- Chính sách thu hẹp (thắt chặt): Là chính sách giảm chi tiêu chính phủ và/hoặc giảm thuế.III. Tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm giá cả thông qua hình AD – AS- Xét trong nền kinh tế đóng có: T = tY; C = C+MPC.YD; I = I; G = GMô hình tổng cầu:AD = C+I+G = C+I +G+(1-t)MPC.Y Sản lượng cân bằng khi AD=YYo=1.(C+I+G)/1-(1-t)MPCĐặt m’=1/1-(1-t)MPC =>Y0=m’(C+I+G)Chính phủ cần sử dụng chính sách tài khóa đưa nền kinh tế về trang thái cân bằng tại điểm E0(Y0,P0)1. Tài khóa lỏng 7* Khi Chính phủ tăng chi tiêu GKhi tham gia vào bức tranh kinh tế, chính phủ (kể cả trung ương lẫn địa phương) cùng mua sắm một số lượng lớn hàng hoá dịch vụ. Chính điều này làm cho chi tiêu chính phủ chiếm một tỷ lệ lớn, là thành phần quan trọng trong tổng cầu về hàng hoá dịch vụ của nền kinh tế. P ASL ASsG=G ->AD tăng-> sản lượng Y tăng Gtừ Y1 -> Y0 ; giá cả tăng từ P1 ->P0 ; việc làm tăng thất nghiệp giảm P0 E0 P1AD Y01 AD1 0Khi đó: Tổng cầu tăng AD1=AD-AD1=G Y1Y0YSản lượng cân bằng tăng Y01=Y0-Y1=m’G* Khi chính phủ giảm thuế tThuế là nguồn thu chính của ngân sách nhà nước là môt phần quan trọng của chính sách tài khoá trong kinh tế vĩ t=t -> m’ tăng ->AD tăng -> giá sản lượng cân bằng tăng -> việc làm tăng thất nghiệp giảmKhi đó: Tổng cầu tăng AD2= AD- AD2= MPC.t.Y2MPC.t(C+I+G)Sản lượng cân bằng tăng Y02=Y0-Y2= (1-MPC(1-t)-MPC.t).(1-MPC+MPC.t)8P ASLASs AD P0 E0E ADP2AD2 __ 0 Y2 Y0 Y* Khi chính phủ tăng chi tiêu kết hợp với giảm thuế G=G; t=t tác động làm tổng cầu tăng lên -> sản lượng giá cân bằng tăng; thất nghiệp giảmKhi đó: Tổng cầu tăng AD3=G+MPC.t.Y3MPC.t(C+I+G)Sản lượng cân bằng tăng Y03 =m’G + (1-MPC(1-t)-MPC.t).(1-MPC+MPC.t)P ASLASsADP0E0E ADP3 Y03AD30 Y3Y0Y2. Chính sách tài khóa chặt9* Khi chính phủ giảm chi tiêu GG=G ->AD giảm-> sản lượng Y giảm từ Y1 -> Y0 ; giá cả giảm từ P1 ->P0 ; việc làm giảm Khi đó: Tổng cầu giảm AD1=AD1-AD=GSản lượng cân bằng giảm Y01=Y1-Y0= m’GP ASSASLGP1 E AD1P0E0ADYY0Y1* Khi chính phủ tăng thuế t t=t -> m’ giảm->AD giảm -> giá sản lượng cân bằng giảm-> việc làm giảm Khi đó: tổng cầu giảm AD2= AD2- AD= MPC.t.Y2MPC.t(C+I+G)Sản lượng cân bằng giảm Y02=Y2-Y0= (1-MPC(1-t)-MPC.t).(1-MPC+MPC.t)10[...]... thấy Trong 5 năm vừa qua, kinh tế Việt Nam không những phải gánh chịu tác động của cơn bão lạm phát cao trong nước mà còn đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu Trong bối cảnh đó, hàng loạt chính sách tài chính được bổ sung, sửa đổi kịp thời đã góp phần tích cực đưa nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn nhất Trong những năm tiếp theo, cần phải xây dựng chính sách. .. kinh tế vĩ quan trọng, đối với mỗi quốc gia thì việc vận dụng chính sách này là khác nhau Ở Việt Nam, Chính phủ Bộ tài chính luôn tìm cách sao cho việc áp dụng chính sách này linh hoạt, hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả phát triển bình ổn cao nhất Từ năm 2006 đen nay tăng trưởng GDP Việt Nam tăng chậm (trung binh 6,9%); thâm hụt thương mại ngân sách đều ở mức cao ,sản lượng tăng... triển khai gói kích thích kinh tế bổ sung, chỉ ưu tiên hỗ trợ những ngành, lĩnh vực trực tiếp sản xuất tiêu thụ trong nước đẩy mạnh xuất khẩu Ngoài ra, gói kích thích kinh tế bổ sung đặt trọng tâm vào chính sách tài khóa (chính sách thuế, tài chính, ngân sách ) cải cách hành chính nhằm làm cho chính sách dễ đi vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 18 ... rõ vai trò của Nhà nước thông qua các gói kích cầu Việc thực hiện một cách linh hoạt đồng bộ các chính sách tài khóa và các chính sách khác đã giúp nền kinh tế Việt Nam vượt qua khủng hoảng tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2009 đạt 5,3%, tỷ lệ lạm phát đã giảm còn 6,88% (từ 23% năm 2008), thị trường chứng khoán các hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng được phục hồi từng bước Năm 2010,... dạt mức sản lương tiềm năng thì chỉ cần 1 sự thay đổi nhỏ các thành phần của chỉ tiêu như C, I, G ,X thì sản lượng cân bằng tăng lên gấp bội nhờ tốc độ khuyếch đại của số nhân Tuy nhiên khi nền kinh tê phát triển, tăng trưởng, sản lượng cần bằng sản xấp xỉ sản lượng tiềm năng thì hình số nhân kém hiêu quả III Chính sách tài khoáViệt Nam từ năm 2006 đến nay Chính sách tài khoá là một chính sách kinh... thế, Chính phủ đã xác định mục tiêu là phải nỗ lực hết sức, làm mọi cách để ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ ổn định kinh tế vĩ duy trì tăng trưởng kinh tế Chính sách tài khóa của Việt Nam trong giai đoạn này là: Để tạo điều kiện trực tiếp cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vượt qua khó khăn, phát triển sản sản xuất - kinh doanh, ngành Tài chính đã đề xuất nhiều đóng góp, trong. .. nhỏ giá cả thấp ,sản lương thấp.thât nghiệp cao Trong khi đó mức cầu ở Việt Nam là AD2 gây ra giá cả từ P1 tăng lên P2, sản lượng khó tăng lên được từ Y1 đến Y2 Cho nên tình trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nay la rât cao Để khắc phục tình trạng này chính phủ Việt Nam cần phải có chính sách ngoại khóa hợp lý, đưa nên kinh tế nước nhà tăng trưởng mạnh tạo nhiều diều kiên để các doanh nghiêp phát triển để. .. vĩ hướng tới tăng trưởng bền vững Một trong những giải pháp chủ yếu là Chính sách tài khóa mở rộng, gồm các gói kích cầu Gói kích cầu thứ nhất đã được triển khai nhằm hỗ trợ lãi suất khoảng 17.000 tỉ đồng, gói kích cầu thứ hai, với tổng nguồn vốn khoảng 8 tỉ USD, hỗ trợ lãi suất trong trung dài hạn nhằm kích cầu đầu tư, phát triển sản xuất Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ tạo việc làm, đây. .. sách như thế nào để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, đồng thời chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng có hiệu quả, Chính phủ cần có chính sách ngoại khóa thắt chặt giảm chi tiêu của chính phủ những phần không cần thiết Cần phải thực hiện từng bước kế hoạch giảm thâm hụt để tiến tới cân bằng ngân sách, vì đây cũng là một chỉ tiêu kinh tế vĩ quan trọng Thắt... đang còn cao va lạm phat ở mức cao Lạm phát của Việt Nam lên tới trên 20%, trong khi con số này tại các nước khác như Trung Quốc hay Thái Lan chỉ là 5 - 6% hình kinh tế AD – AS tai Việt Nam hiện tại P ASLD AS 13 P2 P1 E2 E1 AD1 AD2 0 y Y1 Y2 Việt Nam hiên nay do lượng cung dài hạn ASLD đang còn quá thấp làm mức giá chung thấp cho nên sản lương cung thấp hơn tình trạng thất nghiệp tăng cao Tại vị . LUẬNMÔN: KINH TẾ VĨ MÔ ĐỀ TÀI: SỨ DUNGHJ MÔ HÌNH AD. AS ĐỂ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN SẢN LƯỢNG, VIỆC LÀM VÀ GIÁ CẢ. LIÊN HỆ VỚI VIỆT. phủ và/ hoặc giảm thuế.III. Tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả thông qua mô hình AD – AS- Xét trong nền kinh tế đóng có:
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng mô hình ad.as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả. Liên hệ với việt nam trong những năm gần đây (5 năm), Sử dụng mô hình ad.as để phân tích tác động của chính sách tài khóa đến sản lượng, việc làm và giá cả. Liên hệ với việt nam trong những năm gần đây (5 năm), , Mục tiêu và các loại chính sách tài khóa: Tài khóa lỏng, Chính sách tài khóa chặt

Từ khóa liên quan