Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2014

131 1K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2020, 01:42

Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp Việt Nam 2014 thông tin đến quý độc giả các nội dung tổng quan một số chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp; thị trường lao động liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tình hình tuyển sinh và tốt nghiệp; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá,cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; kiểm định và đảm bảo chất lượng; tài chính cho giáo dục nghề nghiệp; hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam năm 2014. LỜI NÓI ĐẦU Việt Nam hội nhập sâu rộng với nước khu vực giới với lợi bất lợi; với nhiều hội khơng thách thức Trong bối cảnh đó, Đảng Nhà nước Việt Nam lần khẳng định đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao ưu tiên hàng đầu, nhằm nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Chất lượng nguồn nhân lực hình thành chủ yếu thơng qua giáo dục đào tạo Vì vậy, định hướng đổi toàn diện giáo dục đào tạo Việt Nam coi tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia Một việc pháp luật hóa định hướng này, Quốc hội Việt Nam thơng qua Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Một nội dung quan trọng Luật, hình thành hệ thống GDNN với cấp trình độ đào tạo sơ cấp, trung cấp cao đẳng, đồng thời hình thành loại sở GDNN trung tâm GDNN, trường trung cấp trường cao đẳng Với mục tiêu tiếp tục cung cấp thông tin cho nhà hoạch định sách, nhà quản lý, sở GDNN, doanh nghiệp người lao động hoạt động đào tạo nghề nghiệp Việt Nam, tổ chức quốc tế có quan tâm đầu tư vào lĩnh vực GDNN Việt Nam; đồng ý lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề tổ chức xây dựng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 Báo cáo Báo cáo cuối có tên gọi “Báo cáo Dạy nghề” để phù hợp với quy định pháp luật vào thời điểm xây dựng Báo cáo tiếp nối “mạch” Báo cáo năm trước Chính vậy, bản, số liệu thống sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2013, thời điểm phát hành Báo cáo muộn Cũng vậy, bản, Báo cáo sử dụng cụm từ “dạy nghề” cấu phần, trừ trường hợp có liên quan đến Luật giáo dục nghề nghiệp nêu Bên cạnh đó, có số thơng tin sách ban hành vào năm 2014 có ảnh hưởng đến nội dung Báo cáo lựa chọn để cập nhật Do nguồn lực thời gian có hạn, Báo cáo Dạy nghề 2013 - 2014 xây dựng chủ yếu dựa sở phân tích nguồn số liệu quan có thẩm quyền cơng bố, Tổng cục Thống kê, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, Tổng cục Dạy nghề Có số liệu vĩ mơ sai khác quan cơng bố cách tiếp cận khác nhau, chúng tơi có giải rõ Báo cáo kiến nghị người tham khảo lưu ý trích dẫn Ngồi ra, Báo cáo sử dụng kết số khảo sát có liên quan số báo cáo chuyên đề Tổng cục Dạy nghề Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề Ngồi lời nói đầu, Báo cáo gồm: Phần I: Một số phát Phần II: Các nội dung hệ thống dạy nghề (gồm cấu phần) Danh mục tài liệu tham khảo Phần phụ lục Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 xây dựng khuôn khổ hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề, Viện Đào tạo Dạy nghề Liên Bang Đức (BIBB) Tổ chức GIZ, vậy, Báo cáo nhận nhiều góp ý ý tưởng, nội dung kỹ thuật trình bày hai tổ chức Ngồi ra, q trình xây dựng Báo cáo có tham gia đại diện Vụ, đơn vị Tổng cục Dạy nghề Đồng thời, nhiều hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học thực để phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo Tương tự Báo cáo trước, nhận định, đánh giá Báo cáo hồn tồn mang tính khách quan, khoa học, không thiết phản ánh quan điểm thống quan quản lý nhà nước dạy nghề Do lực nguồn lực có hạn, Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 không tránh khỏi khiếm khuyết Ban soạn thảo mong nhận góp ý độc giả Các góp ý xin gửi Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề theo địa chỉ: Tầng 14 Trụ sở làm việc Bộ Lao động- Thương binh Xã hội, Lô D25, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội hộp thư điện tử: vienkhdn@gmail.com Ban soạn thảo LỜI CẢM ƠN Tiếp nối thành công Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011 2012, đồng ý lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề xây dựng xuất Báo cáo Dạy nghề Việt nam 2013 - 2014 Báo cáo thực nhóm tác giả, gồm: PGS.TS Mạc Văn Tiến (Trưởng nhóm), ThS Phạm Xuân Thu, TS Nguyễn Quang Việt, ThS Nguyễn Thị Hoàng Nguyên; ThS Đặng Thị Huyền; ThS Mai Phương Bằng, ThS Phùng Lê Khanh, ThS Nguyễn Quang Hưng, ThS Nguyễn Quyết Tiến, CN Phạm Huỳnh Đức, ThS Đồn Duy Đơng; CN Nguyễn Bá Đông; CN Nguyễn Thị Ngọc Dung; ThS Bùi Thanh Nhàn nghiên cứu viên khác Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề Nhân dịp xuất Báo cáo này, Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề trân trọng cảm ơn PGS.TS Dương Đức Lân - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề ủng hộ quý báu ông cho thành công Báo cáo; trân trọng cảm ơn PGS.TS Cao Văn Sâm - Phó Tổng Cục trưởng đạo trực tiếp ơng nội dung cấu trúc Báo cáo Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo cán có liên quan vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội giúp đỡ chúng tơi q trình xây dựng Báo cáo Chúng xin bày tỏ lời biết ơn chân thành đến TS Horst Sommer, Giám đốc Chương trình đào tạo nghề Việt Nam GIZ hỗ trợ vật chất tinh thần cho nhóm viết báo cáo, bà Beate Dipmar - cố vấn kỹ thuật cao cấp ông Nguyễn Đăng Tuấn cán điều phối chương trình đóng góp kỹ thuật trình biên soạn Báo cáo, đóng góp cán khác Chương trình đào tạo nghề Việt Nam trình dịch thuật, thiết kế, in ấn xuất Báo cáo Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn hợp tác có hiệu liên tục nhóm chuyên gia Viện Đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB), gồm bà Brittavan Erckelens, bà Simone Flemming, bà Anika Jansen, ông Michael Schwarz, ông Steffen Horn Nhân dịp cho phép chúng tơi tỏ lịng cảm ơn tới ngài Chủ tịch Viện BIBB - GS.TS Friedrich Hubert Esser giúp đỡ ông cho phát triển Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề nói chung chất lượng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam nói riêng Rất mong nhận hợp tác hỗ trợ tiếp tục Quý Viện tương lai Xin bày tỏ lời cảm ơn đến tất người có nhận xét, góp ý cho báo cáo dạy nghề trước góp ý cho Báo cáo Những ý kiến quý báu Quý vị giúp chúng tơi hồn thiện Báo cáo Cuối cùng, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới toàn thể cán bộ, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn xây dựng nên Báo cáo Trân trọng cảm ơn! VIỆN TRƯỞNG TS Vũ Xuân Hùng DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tổ chức Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyarwady - Chao Phraya - Mê Kông ACMECS Ngân hàng Phát triển châu Á ADB Diễn đàn Hợp tác Á - Âu ASEM Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN Cán quản lý dạy nghề CBQLDN Cao đẳng nghề CĐN Chương trình mục tiêu quốc gia CTMTQG Chuyên môn kỹ thuật CMKT Cơ sở dạy nghề CSDN Cơ sở vật chất-trang thiết bị CSVC – TTB Liên minh châu Âu EU Đầu tư trực tiếp nước FDI Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ Giáo viên dạy nghề GVDN Tổ chức Lao động Quốc tế ILO Hiệp hội Phát triển Năng lực nghề Nhật Bản JAVADA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Giáo dục - Đào tạo GDĐT Giáo dục nghề nghiệp GDNN Kiểm định chất lượng dạy nghề KĐCLDN Kinh tế trọng điểm KTTĐ Kinh tế xã hội KT-XH Kỹ nghề quốc gia KNNQG Lao động - Thương binh Xã hội LĐTBXH Lực lượng lao động LLLĐ Ngân sách địa phương NSĐP Ngân sách nhà nước NSNN Ngân sách trung ương NSTW Hỗ trợ phát triển thức ODA Sơ cấp nghề SCN Sinh viên SV Thị trường lao động TTLĐ Tiêu chuẩn kỹ nghề quốc gia TCKNNQG Trung cấp nghề TCN Trung cấp chuyên nghiệp TCCN Trung tâm dạy nghề TTDN Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP Trung học sở THCS Trung học phổ thơng THPT Cơng nghiệp hóa CNH Hiện đại hóa HĐH Công nghệ thông tin CNTT Sư phạm dạy nghề SPDN Sư phạm kỹ thuật SPKT Cơ sở vật chất CSVC Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam VCCI MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU LỜI CẢM ƠN DANH SÁCH THUẬT NGỮ CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HỘP MỘT SỐ PHÁT HIỆN CHÍNH TỔNG QUAN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ BAN HÀNH TRONG NĂM 2013 - 2014 1.1 Chính sách Đảng, Nhà nước đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo .1 1.2 Chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp 1.3 Chính sách đào tạo nhân lực tay nghề cao 1.4 Chính sách phát triển trường nghề chất lượng cao .7 1.5 Chính sách người học .8 1.6 Chính sách phân luồng học sinh sau trung học vào học nghề 10 1.7 Chính sách đào tạo nghề cho người lao động .12 MẠNG LƯỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ 13 2.1 Mạng lưới sở dạy nghề 13 2.2 Mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp cao đẳng 22 2.3 Đánh giá chung 24 GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ DẠY NGHỀ 25 3.1 Giáo viên cán quản lý dạy nghề 25 3.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề 40 trường công lập đầu tư thành trường nghề chất lượng cao 31 3.3 Giáo viên trường cao đẳng trung học chuyên nghiệp .39 ... xây dựng Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 Báo cáo Báo cáo cuối có tên gọi ? ?Báo cáo Dạy nghề? ?? để phù hợp với quy định pháp luật vào thời điểm xây dựng Báo cáo tiếp nối “mạch” Báo cáo năm trước... nối thành công Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2011 2012, đồng ý lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề xây dựng xuất Báo cáo Dạy nghề Việt nam 2013 - 2014 Báo cáo thực nhóm tác... lượng giáo dục dạy nghề, tiếp cận chuẩn khu vực giới - Huy động nguồn lực tài Báo cáo Dạy nghề Việt Nam 2013 - 2014 Chính sách Dạy nghề để đảm bảo đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giáo dục dạy nghề

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan