0

SKKN một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

21 91 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2020, 19:26

1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn sáng kiến: Như biết: Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên có vai trò định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên có tốt chất lượng giáo dục tốt Trường có nhiều giáo viên giỏi có nhiều lớp đạt chất lượng cao Đội ngũ giáo viên đặc biệt chất lượng đội ngũ giáo viên thực nguồn động lực thúc đẩy mức độ tiêu hoàn thành mục tiêu giáo dục nhà trường Vì vậy, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao lực chuyên môn góp phần thực tốt hoạt động dạy học giáo dục học sinh Thông qua sinh hoạt chuyên môn nâng cao lực cho cán quản lý đạo chuyên môn; nâng cao lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho giáo viên hoạt động dạy học Không thế, kịp thời tháo gỡ khó khăn chun mơn có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện giáo viên, lớp, nhà trường Bên cạnh đó, tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn cán quản lý giáo viên, giáo viên giáo viên, tổ khối chuyên môn nhà trường Đồng thời tạo hội để cán bộ, giáo viên phát huy khả sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi nhằm thực tốt nhiệm vụ năm học Thực tế nay, sinh hoạt chuyên môn nhà trường tổ chức nhiều hình thức khác nhau, hình thức sinh hoạt chuyên môn theo kiểu dự rút kinh nghiệm tiết dạy thực thường xuyên nhằm phát triển lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên song sinh hoạt chuyên mơn truyền thống, hình thức tổ chức theo quy trình tương đối thống nhất, nhà trường phân cơng giáo viên chuẩn bị bài, sau lên lớp dạy minh họa; Khi dự giờ, kĩ quan sát số giáo viên hạn chế, số ý nhiều đến việc ghi chép, tình trạng ghi chép tiến trình tiết dạy Khi chia sẻ, phân tích tiết dạy, ý kiến góp ý nghiêng trích giáo viên, nhận xét giáo viên nên góp ý phê bình thường áp đặt theo chủ quan người nói, chung chung, tạo áp lực cho người dạy minh họa Có ý kiến đưa chưa đủ sức thuyết phục người dự thiếu minh chứng, chí gây nên căng thẳng khơng đáng có khơng dựa vào chứng việc học học sinh Với cách tổ chức chưa thu hút tham gia tích cực đội ngũ giáo viên nhà trường Vì vậy, lực chun mơn nghiệp vụ đội ngũ giáo viên phát triển hạn chế Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, với vai trò người quản lí nhà trường, với mong muốn đổi phương pháp, hình thức sinh hoạt chun mơn, làm để qua buổi sinh hoạt chuyên môn giáo viên học tập điều thật hữu ích cho chun mơn nghiệp vụ mình? Làm để sinh hoạt chun mơn mang lại hiệu thiết thực nhằm nâng cao lực chuyên môn mang lại hiệu học tập cho học sinh; bồi dưỡng kĩ quan sát, mô tả, chia sẻ từ phía người dự; sáng tạo điều hành, theo sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học hình thức để bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên Chính lẽ đó, tơi mạnh dạn chọn sáng kiến: “Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm nâng chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học” trường Tiểu học 1.2 Điểm sáng kiến: Thay đổi tư người điều hành công tác sinh hoạt chuyên môn Thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách vận dụng vào thực tiễn người trực tiếp làm công tác giảng dạy Nâng cao lực cho cán quản lý đạo chuyên môn; nâng cao lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho giáo viên hoạt động dạy học Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn cán quản lý giáo viên, giáo viên giáo viên, tổ khối chuyên môn nhà trường Tạo hội để cán bộ, giáo viên phát huy khả sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục tiểu học Nâng cao tầm nhìn người quản lý mục đích, u cầu sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới, xây dựng văn hóa nhà trường (mối quan hệ thân thiện thành viên) đồng thời song song với xây dựng môi trường học tập cho giáo viên (Đổi sinh hoạt chun mơn), từ giúp cho giáo viên đổi → Giờ học đổi → Học sinh đổi → Trường học đổi 1.3 Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến: Do điều kiện, thời gian có hạn nên đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học trường tiểu học mà thân cơng tác nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn chuyên môn, nâng cao hiệu dạy học nhà trường 2 PHẦN NỘI DUNG 2.1 Thực trạng sinh hoạt chuyên môn nhà trường: 2.1.1 Thuận lợi: Môi trường giáo dục nhà trường đảm bảo dân chủ, thân thiện Cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện dạy - học yêu cầu cho việc triển khai thực đổi phương pháp dạy học theo mơ hình VNEN tồn trường ( Trừ khối ) Đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh nhân dân địa phương, nhiệt tình cơng việc có khả hồn thành tốt nhiệm vụ Trình độ đào tạo GV chuẩn 100% nên tiếp cận nhanh việc đổi Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm có nếp, chất lượng dạy học nâng lên qua năm học Mối quan hệ nhà trường- phụ huynh cộng đồng chặt chẽ phát huy vai trò tích cực phụ huynh cộng đồng tham gia nhà trường hoạt động giáo dục học sinh với hình thức hoạt động phù hợp Cán quản lý, giáo viên nhà trường tham gia tập huấn công tác đổi phương pháp dạy học nên nghiệp vụ sư phạm ngày nâng cao, có kĩ điều hành hoạt động dạy học biết cộng tác theo hướng tích cực giáo dục 2.1.2 Những việc hạn chế: Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy, tham gia sinh hoạt chuyên môn, qua dự đồng chí đồng nghiệp việc đạo việc đổi phương pháp, hình thức sinh hoạt chun mơn nhà trường, tổ chun mơn, tơi nhận thấy số hạn chế, là: a Đối với giáo viên dạy minh họa: - Chưa mạnh dạn để xung phong đăng kí dạy minh họa - Còn mang tâm lý sợ bị cán quản lí, GV nhận xét, mổ xẻ nhiều tiết dạy nên thường “gà” trước cho học sinh với mong muốn tiết học diễn thật suôn sẻ b Người dự giờ: *Khi dự giờ: - Chọn vị trí quan sát chưa hợp lý nên góc độ quan sát chưa thích hợp - Một số giáo viên làm phiền đến em; mượn sách, tì tay lên bàn; can thiệp vào việc em thảo luận chí di chuyển, lại nhiều dự - Khả bao quát toàn tiết học hạn chế Quan sát chưa sâu, chưa thực thấy hết hoạt động tích cực khó khăn thực em - Nhiều đồng chí nặng ghi chép *Khi chia sẻ - thảo luận: - Chưa mạnh dạn xung phong phát biểu ý kiến, số giáo viên phát biểu người chủ trì định - Phát biểu theo chủ quan cá nhân, chưa tập trung phân tích chia sẻ theo định hướng người chủ trì -Vẫn ý kiến mang nặng đánh giá điểm mạnh giáo viên điểm cần học tập từ người dạy, đề cập đến học sinh c Người chủ trì: - Kĩ quay phim, chụp ảnh, cắt phim, biên tập chưa tốt - Khả liên kết chuỗi nội dung điều hành sinh hoạt hạn chế - Xử lý tình huống, câu hỏi gợi mở chưa thật nhanh nhạy, khéo léo, lôi 2.1.3 Nguyên nhân hạn chế: - Một số giáo viên chưa thực say mê với chuyên môn, buổi sinh hoạt chun mơn phát biểu quan tâm đến nội dung sinh hoạt - Việc chuẩn bị nội dung cho buổi sinh hoạt chuyên mơn chưa có sức thuyết phục nên chưa thu hút quan tâm trao đổi giáo viên - Một số giáo viên suy nghĩ trái chiều; họ cho tiết dạy minh họa phân tích chia sẻ, tìm hướng khắc phục, học chung, khơng đánh giá xếp loại tiết dạy nên chuẩn bị sơ sài, đào sâu suy nghĩ, đầu tư cho tiết dạy - Một số đồng chí chủ quan, tranh thủ ý kiến đồng nghiệp cho phần chuẩn bị dạy minh họa - Nhiều đồng chí chưa mạnh dạn, đột phá đổi phương pháp dạy học - Cơng tác đạo, quản lí chun mơn có lúc chưa thật chặt chẽ, chưa động viên, khích lệ giáo viên tham gia sinh hoạt Trước thực trạng đó, việc tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học trách nhiệm việc làm cần thiết người cán quản lý mà đặc biệt người Hiệu trưởng trường học việc thực mục tiêu giáo dục nhà trường 2.2 Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chỉ đạo đổi nội dung hình thức sinh hoạt chuyên, nâng cao chất lượng dạy học nhiệm vụ tiên quyết, trách nhiệm lớn lao người cán quản lý Để nâng cao hiệu chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học nhằm bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ kỹ sư phạm cho đội ngũ giáo viên, thân suy nghĩ áp dụng số biện pháp sau: 2.2.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc đổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Có thể khẳng định, biện pháp có tính tiên hàng đầu Bỡi lẽ, giáo viên có nhận thức mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc đổi sinh hoạt chun mơn tham gia sinh hoạt chun mơn cách tích cực, hào hứng Việc thay đổi thói quen từ sinh hoạt chuyên môn truyền thống sang sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học khơng dễ dàng, có gặp phải nhiều khó khăn Do vậy, với vai trò người quản lý, tơi ln giữ vai trò chủ động việc tạo niềm tin cho giáo viên thay đổi tích cực thân họ buổi dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, mối quan hệ với đồng nghiệp với cán quản lý Ngay từ đầu năm học, đạo chuyên môn tổ chức buổi hội thảo củng cố đổi sinh hoạt chuyên môn, giới thiệu mô hình sinh hoạt chun mơn mới, nêu cần thiết lợi ích mà sinh hoạt chun mơn mang lại Sinh hoạt chuyên môn theo theo nghiên cứu học hoạt động giáo viên học tập từ thực tế việc học học sinh Ở đó, giáo viên thiết kế, làm việc, dự giờ, quan sát, suy ngẫm chia sẻ (tập trung chủ yếu vào việc học học sinh) chủ đề, nội dung, học Đồng thời đưa nhận xét tác động lời giảng, câu hỏi, nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra…có ảnh hưởng đến việc học học sinh Trên sở đó, giáo viên chia sẻ, học tập lẫn nhau, rút kinh nghiệm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học vào học hàng ngày cách hiệu Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học không tập trung vào việc đánh giá dạy, xếp loại GV mà nhằm khuyến khích GV tìm ngun nhân HS chưa đạt kết mong muốn có biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học, tạo hội cho HS tham gia vào q trình học tập; giúp GV có khả chủ động điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy cho phù hợp với đối tượng HS lớp Như vậy, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học trình giáo viên tham gia vào khâu từ chuẩn bị, thiết kế học sáng tạo, dạy thể nghiệm, dự suy ngẫm chia sẻ ý kiến sâu sắc diễn việc học học sinh Đây hoạt động học tập lẫn nhau, học tập thực tế, nơi thử nghiệm trải nghiệm mới, nơi kết nối lý thuyết với thực hành Trong q trình học tập đó, giáo viên học nhiều điều để phát triển lực chuyên môn Do vậy, lưu ý giáo viên khơng nên có suy nghĩ coi việc sinh hoạt chun mơn thơng thường mà thực từ trước đến Mà phải tạo cho giáo viên có động lực tham gia sinh hoạt chuyên môn để học tập lẫn nhằm nâng cao lực chuyên môn Cho giáo viên thấy sinh hoạt chun mơn có mục đích nâng cao chất lượng học học sinh Để đạt mục đích giáo viên cần biết: Học cách quan sát tinh tế, nhạy cảm học sinh Hình thành khả quan sát, phán đốn phản ứng trước thông tin thu học sinh - lực đặc biệt quan trọng giáo viên Đào sâu hiểu biết công việc giáo viên, làm cho họ hiểu sâu, rộng học sinh, đồng nghiệp, thân trước yêu cầu thay đổi hoạt động dạy học 2.2.2 Giúp GV phân biệt khác sinh hoạt chuyên môn truyền thống sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Để sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học đạt kết cao, yêu cầu GV phải phân biệt khác sinh hoạt chuyên môn truyền thống sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học Cụ thể: SHCM truyền thống SHCM theo NCBH Mục đích Mục đích - Đánh giá, xếp loại dạy theo tiêu chí từ - Tạo hội cho GV học tập lẫn văn đạo cấp Tìm giải pháp để nâng cao - Người dự tập trung quan sát hoạt động chất lượng học tập HS GV - Người dự tập trung phân tích hoạt động HS để rút kinh - Thống cách dạy dạng để tất nghiệm GV khối thực - Tạo hội cho GV phát triển lực chun mơn, tiềm sáng tạo Thiết kế dạy minh hoạ Thiết kế dạy minh hoạ - Bài dạy minh hoạ phân công cho - Bài dạy minh hoạ GV GV thiết kế; chuẩn bị, thiết kế theo tổ thiết kế Chủ động linh hoạt mẫu quy định khơng phụ thuộc máy móc vào quy trình, bước dạy học SGK, - Nội dung học thiết kế theo sát nội SGV dung SGV, SGK, khơng linh hoạt xem có phù - Căn vào trình độ học sinh để hợp với đối tượng HS không lựa chọn nội dung, phương pháp, quy trình cho phù hợp Dạy minh hoạ, dự Dạy minh hoạ, dự * Người dạy minh hoạ * Người dạy minh hoạ - Dạy nội dung kiến thức có SGK, - Điều chỉnh nội dung dạy học PPDH theo sách GV phù hợp với việc học HS - Thực tiến trình học theo quy - Thực tiến trình học linh trình chung hoạt, sáng tạo dựa khả - GV thực thời gian dự định cho HS hoạt động Câu hỏi đặt thường yêu cầu - Kết học kết chung HS trả lời theo đáp án dự kiến giáo nhóm án (mang tính trình diễn) * Vấn đề quan tâm người dự * Vấn đề quan tâm người dự giờ - Việc dạy GV(kiến thức, ngôn ngữ, cử - Việc học HS (khi HS chỉ, điệu GV, nếp học tập HS, học thực sự? Khi HS ngừng quy trình bước, có thiếu, thừa kiến thức học? Thái độ tham gia hay không? Những HS bật (học tốt) HS; Nhận thức HS; Các mối không quan tâm cụ thể với HS quan hệ dạy-học; nguyên nhân, giải pháp,…Học hỏi điều từ phân tích, chia sẻ Ghi chép chủ yếu dự giờ: Ghi chép chủ yếu dự giờ: - Nội dung, tiến trình dạy, sai sót, hạn chế - Ghi chép tình học tập GV Ít khơng quay phim dạy HS học điều suy ngẫm Quay phim, chụp ảnh dạy để phân tích việc học HS Thảo luận dạy minh hoạ Thảo luận dạy minh hoạ - Đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm việc dạy - Suy ngẫm chia sẻ thực tế GV h họa (chỉ ưu điểm, hạn chế), việc học HS; suy đốn lí giải đưa cách dạy khác cách chủ quan, thiếu ác nguyên nhân; đưa cahs giải thực tế; thống PPDH cụ thể,… Phân tích việc học cụ thể, có minh chứng phim ảnh dựa vào ý định cảu GV dạy minh họa Các ý kiến nhận xét sau học nhằm mục Gv tự ghi nhận hữu ích đích đánh giá, xếp loại GV cho thân - Những ý kiến thảo luận, góp ý thường khơng - Khơng đánh giá, xếp loại người đưa giải pháp để cải thiện dạy GV dạy mà coi học chung để dạy trở thành mục tiêu bị phân tích, mổ xẻ GV tự rút kinh nghiệm thiếu sót - Người dự đưa ý kiến nhận xét, góp ý học theo tinh thần - Cuối buổi thảo luận người chủ trì tổng kết, trao đổi, chia sẻ, lắng nghe mang thống cách dạy chung cho khối tính xây dựng; tập trung vào phân tích hoạt động HS tìm ngun nhân - Người chủ trì tơn trọng lắng nghe tất ý kiến GV, không áp đặt ý kiến nhóm người Tóm tắt vấn đề thảo luận đưa biện pháp hỗ trợ HS Kết Kết *Đối với HS *Đối với HS - Kết học tập HS cải thiện - Kết HS cải thiện HS tự tin hơn, tham gia tích cực vào - Quan hệ HS học thiếu hoạt động học, khơng có học sinh thân thiện, có phân biệt HSG với HS bị “bỏ quên” yếu - Quan hệ học sinh trở nên *Đối với GV thân thiện, gần gũi khoảng cách - Các PPDH mà GV sử dụng thường mang kiến thức tính hình thức, khơng hiệu Do dạy học *Đối với GV chiều nên GV quan tâm đến HS - Chủ động sáng tạo, tìm biện - Quan hệ GV HS thiếu thân thiện, cởi pháp để nâng cao chất lượng dạy mở học - Quan hệ GV thiếu cảm thông, - Tự nhận hạn chế thân chia sẻ, phủ nhận lẫn để điều chỉnh kịp thời - Quan tâm đến khó khăn * Đối với cán quản lí HS, đặc biệt HS chậm - Cứng nhắc, theo quy định chung - Quan hệ đồng nghiệp trở nên Không dám công nhận ý tưởng mới, gần gũi, cảm thông, chia sẻ giúp sáng tạo GV đỡ lẫn *Đối với cán quản lí - Đặt học lên hàng đầu, đánh giá - Quan hệ cán quản lí với GV quan linh hoạt sáng tạo của hệ mệnh lệnh, xa cách, hành chính… GV - Có hội bám sát chuyên môn, hiểu nguyên nhân khó khăn q trình dạy học để có biện pháp hỗ trợ kịp thời - Quan hệ cán quản lí GV gần gũi, gắn bó chia sẻ 2.2.3.Thực đảm bảo quy trình sinh hoạt chun mơn theo hướng nghiên cứu học Quy trình sinh hoạt chun mơn theo nghiên cứu học gồm bước, là: Bước 1: Xây dựng kế hoạch chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung cụ thể mà giáo viên, cán quản lý quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần chia sẻ, hỗ trợ hoạt động dạy học Kế hoạch phải thông qua giáo viên biết để nghiên cứu, thực Trong kế hoạch cần nêu rõ: dạy minh họa, người dạy minh họa, thời gian địa điểm dạy, Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng ký, lựa chọn dạy, thiết kế kế hoạch dạy học trước, sau tất tổ viên trao đổi thảo luận đến thống phương án để dạy Như vậy, người dạy thực phương án thiết kế chung tập thể (trừ ứng xử tình nảy sinh) * Bước Dạy minh họa dự Sau hoàn thành kế hoạch dạy học chi tiết, GV dạy minh hoạ học nghiên cứu lớp cụ thể Khi dạy minh họa yêu cầu GV không dạy trước dạy minh họa; Lớp học để dạy minh họa cần có đủ không gian, bàn ghế xếp thuận tiện cho người dự dễ dàng quan sát hoạt động học tập HS Khi dự cần phải lưu ý: Việc dự cần đảm bảo không ảnh hưởng đến việc học học sinh, khơng gây khó khăn cho người dạy minh hoạ GV dự cần quan sát học sinh học, cách phản ứng học sinh học, cách làm việc nhóm, sai lầm học sinh mắc phải Quan sát tất đối tượng học sinh, không “bỏ rơi” HS Dự minh họa đòi hỏi tập trung cao độ GV Vì thế, việc chọn vị trí người dự quan trọng Muốn có thơng tin xác việc học HS, người dự cần chọn vị trí quan sát thích hợp để quan sát tốt cử chỉ, hành động, thao tác sản phẩm HS Cần tập trung cho việc quan sát HS, hạn chế ghi chép, đặc biệt không nên ghi chép tiến trình, nội dung kiến thức, lời nói GV Quan sát mối quan hệ tương tác HS-GV, HSHS Người dự phải đặt câu hỏi cho “HS học gì? HS có hứng thú khơng? Vì sao? Hoạt động nhóm có thực đảm bảo hội cho tất HS tham gia khơng? Có HS bị bỏ qn khơng? Bước Suy ngẫm, thảo luận dạy: Đây hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa định đến chất lượng hiệu buổi sinh hoạt chuyên mơn Để đạt mục đích buổi thảo luận, người tham dự cần tham gia tích cực chia sẻ ý kiến với tinh thần học hỏi, lắng nghe Suy ngẫm chia sẻ ý kiến GV học sau dự đặc biệt quan trọng, cơng việc có ý nghĩa sinh hoạt chuyên môn, yếu tố định chất lượng hiệu sinh hoạt chuyên môn Các ý kiến đưa nhiều hay ít, tinh tế sâu sắc hay hời hợt nông cạn định hiệu học tập, phát triển lực tất GV tham gia vào sinh hoạt chuyên mơn Vì vậy, người dự tập trung quan sát việc học HS, đưa chứng họ nhìn thấy cách học, suy nghĩ, giải vấn đề HS lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa biện pháp nâng cao hiệu Mỗi người dự tự tìm yếu tố tích cực, suy nghĩ xem học từ dạy minh họa; khơng áp đặt ý kiến kinh nghiệm chủ quan thân cá nhân, ý đến quy định truyền thống dạy Khi đưa nhận xét, người dự không nên sử dụng câu: “nếu tôi, sẽ…” “cách tốt là…” Thay vào chia sẻ chân thành dựa suy ngẫm mở rộng thực tế việc học HS Điều lưu ý khi thảo luận người phải lắng nghe, tôn trọng ý kiến nhau, không nên quan tâm đến tiêu chuẩn truyền thống dạy tuyệt đối không xếp loại dạy minh hoạ Bởi dạy sản phẩm chung người Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết vấn đề bật qua thảo luận gợi ý vấn đề cần suy ngẫm để hoạt động học học sinh tốt Người tham dự tự suy nghĩ lựa chọn biện pháp áp dụng cho dạy *Bước Áp dụng vào thực tiễn dạy học Đây bước làm gián tiếp, không nằm trực tiếp quy trình sinh hoạt chun mơn Tuy nhiên không tách rời việc sinh hoạt chuyên môn, giáo viên nghiên cứu, vận dụng, kiểm nghiệm học tự đúc rút thêm vấn đề thắc mắc, băn khoăn Trên sở tiếp tục tìm tòi, áp dụng để đổi hoạt động dạy hoạt động học vào thực tiễn dạy học lớp 10 Ví dụ: Tổ chức chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn nội dung đánh giá học sinh” Sinh hoạt chuyên môn đổi cách đánh giá học sinh trường tơi tổ chức hình thức chun đề Đối với nội dung cụ thể đánh giá thường xuyên học sinh tổ chức thông qua hoạt động dự Đối với nội dung đánh giá định kì qua hoạt động nghiên cứu đề kiểm tra, nội dung dạy học, kết làm học sinh Bước1 Xây dựng kế hoạch chuẩn bị - Trong xây dựng kế hoạch, cần tập trung vào nội dung cụ thể mà giáo viên, cán quản lí quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần chia sẻ, hỗ trợ đánh giá học sinh Nghiên cứu kĩ Thông tư 22/2016 Bộ Giáo dục Đào ban hành quy định đánh đánh giá học sinh tiểu học dựa thực tiễn đánh giá học sinh lớp, trường để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Lựa chọn các nội dung đánh giá học sinh để xây dựng kế hoạch sau: + Cách đánh giá thường xuyên theo tiến trình học hoạt động giáo dục; cách quan sát, theo dõi, hỗ trợ, đánh giá kết học tập học sinh nhóm học sinh qua hoạt động học; kĩ thuật đánh giá lớp; cách quan sát, nhận định số biểu phẩm chất lực học sinh ; cách hướng dẫn học sinh tự đánh giá lẫn nhau; cách phối hợp với phụ huynh học sinh tham gia quan sát, đánh giá học sinh; cách viết nhật kí thường xuyên học sinh + Cách đánh giá để bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh nhằm phát huy khả em giúp em tiến học tập + Cách đề kiểm tra, đánh giá định kì kết học tập, cách chấm kết hợp với sửa lỗi, nhận xét hạn chế góp ý cho học sinh + Cách ghi phiếu tổng hợp đánh giá cuối kì I cuối năm học + Cách hướng dẫn học sinh bình bầu khen thưởng vào cuối năm học - Đối với nội dung đánh giá thường xuyên, kế hoạch nêu rõ dạy minh họa, người dạy minh họa, thời gian địa điểm dạy, - Phân công giáo viên, tổ chuyên môn hỗ trợ giáo viên dạy minh họa chuẩn bị nội dung chuyên đề Việc chuẩn bị dạy giáo viên cần tập trung vào nội dung sau: + Cách giáo viên thường xuyên quan sát, theo dõi, hỗ trợ, đánh giá kết hoạt động học tập học sinh nhóm học sinh + Các kĩ thuật đánh giá lớp như: quan sát, kiểm tra nhanh, vấn, xem xét sản phẩm; cách hướng dẫn học sinh tự đánh giá lẫn 11 + Cách viết nhật kí đánh giá học sinh giáo viên hướng dẫn học sinh ghi nhật kí tự đánh giá… Bước Tổ chức sinh hoạt chuyên môn đánh giá học sinh - Tổ chức dạy minh họa dự Việc dự hướng cho giáo viên tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên theo tiến trình học hoạt động giáo dục giáo viên học sinh nhằm trả lời câu hỏi: + Giáo viên giám sát, hỗ trợ, đánh giá hoạt động nhóm /từng học sinh nào? + Giáo viên động viên, khích lệ học sinh hướng dẫn, hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn học tập nào? + Các kĩ thuật đánh giá lớp giáo viên sử dụng? Các kĩ thuật đánh giá lớp giáo viên chưa sử dụng + Học sinh có biết cách đánh giá đánh giá bạn hay không? + Kết đánh giá giáo viên kết học sinh tự đánh giá đánh giá bạn nào? + Giáo viên ghi nhật kí đánh giá sau dạy nào? + Nên điều chỉnh điều chỉnh hoạt động dạy học sau dạy? Bước Thảo luận chung - Các nội dung đánh giá như: tốc độ học bài, hoàn thành nhiệm vụ học tập; kiến thức; kĩ cần thiết, phù hợp với yêu cầu học; khả vận dụng kiến thức học vào việc thực nhiệm vụ học tập, khả vận dụng thực tế hàng ngày học sinh - Sau dự giờ, cần tổ chức cho giáo viên tập trung thảo luận đánh giá thường xuyên học sinh học, kĩ thuật đánh giá lớp Trên sở làm rõ điều học tập được, chia sẻ băn khoăn, đề xuất nhằm giúp học sinh tốt thông qua đánh giá Bước Áp dụng vào đánh giá học sinh Dựa kết thảo luận điều quan sát, học tập qua dự giờ, nghiên cứu cách đánh giá định kì, giáo viên đổi cách đánh giá học sinh vào thực tiễn dạy học lớp 2.2.4 Đổi cách dự -quan sát tiết dạy: * Tiến trình dự giờ: - Giáo viên dự đến lớp, trò chuyện với em tạo tâm lý vui vẻ , thoải mái em - Người dự cần vẽ sơ đồ chỗ ngồi, thống kí hiệu để tiện lợi cho việc theo dõi chia sẻ 12 Chẳng hạn: SÓC NÂU THỎ TRẮNG 4 2 VÀNG ANH CHIM SẺ Với cách thống vẽ, ghi kí hiệu theo sơ đồ thuận lợi cho cho việc ghi chép người dự Đặc biệt , trao đổi, chia sẻ, đồng nghiệp dễ theo dõi, tiếp nhận nhanh - Người dự chụp ảnh, quay phim hoạt động học sinh Ví dụ: Quay đoạn phim thảo luận nhóm tích cực; vai trò điều hành nhóm trưởng; hỗ trợ giáo viên Chụp ảnh làm cá nhân, nhóm; biểu tích cực, chưa tích cực em thời điểm - Quan sát, nghe nhìn, suy nghĩ, ghi chép diễn biến hoạt động học sinh học hay biểu tâm lí học sinh thể hoạt động/ tình cụ thể Chẳng hạn: Quan sát tiết dạy Phép cộng có tổng 100 (Tốn 2) Thời Em (nhóm ) Diễn biến gian Phút Tìm hiểu Nhóm Sóc nâu: thứ cách cộng - Số 1,2 tích cực tự nghiên cứu - Số không quan tâm vào học, nhìn sang bạn nhìn quanh Phút thứ 25 Phút thứ 32 Luyện tập - Số (Chim sẻ) hoàn thành bài; hỗ trợ cho bạn … Nhóm Thỏ trắng khơng thực làm cá nhân trước 13 Suy ngẫm Giải pháp - Tự học tốt - Em không nắm - Bồi dưỡng kĩ việc cần làm điều gì? hành cho NT để ln kiểm sốt hoạt động nhóm - Giáo viên quan Nhân rộng để tâm đến dạy học học tập theo tiến độ - Nhóm Thỏ trắng - GV giúp HS chưa nắm nắm bước hoạt động bước hoạt hoạt động nhóm theo nhóm động nhóm theo - Tập trung quan sát tương tác HS - GV, HS- HS Thường xuyên đặt câu hỏi: Học sinh học gì? Học sinh có hứng thú khơng? Tại có? Tại khơng? Hoạt động nhóm có thực đảm bảo hội cho tất học sinh tham gia ? Có học sinh bị "bỏ qn" khơng? - Có thể ghi chép, ghi âm câu hỏi giáo viên, câu trả lời HS, biểu nét mặt thực nhiệm vụ, Kết sản phẩm… Từ suy nghĩ, phân tích, tìm ngun nhân đưa giải pháp tích cực Ví dụ: Vì HS A nhiều HS khác không trả lời được? HS không hiểu câu hỏi hay câu hỏi khó? Cần thay đổi câu hỏi nào? Vì HS B khơng tham gia hoạt động? Chưa rõ nhiệm vụ hay nhiệm vụ khó? Làm để HS tham gia hoạt động này? Trong hoạt động thực hành có số HS làm đúng, phần đông HS làm sai? Do đâu? Giáo viên quan sát nào? Thấy khó khăn em khơng? Giáo viên hỗ trợ em nào? Giáo viên đặt câu hỏi cho em? Thái độ em sau hỗ trợ… - Tất vấn đề quan sát cần gắn liền với thời gian, thời điểm cụ thể 2.2.5 Đổi cách chia sẻ ý kiến: Khác với buối sinh hoạt chuyên môn truyền thống, tiến trình buổi thảo luận sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học gồm bước Bước 1: - Khi kết thúc tiết học; người dự ghi chép cảm nhận sau dự (ghi vào sổ chuyên môn) chuẩn bị cho chia sẻ - Người chủ trì biên tập nội dung, kết nối đầu chiếu, cắt phim… Bước 2: Người chủ trì nêu mục đích buổi thảo luận Định hướng nội dung cần thảo luận sau: *Về kết cấu tiến trình học: - Bài học có mới, sáng tạo? - Bài học có hoạt động chính, hoạt động nào? - Số lượng thứ tự hoạt động có phù hợp với việc học HS không? - Kết cấu học có phù hợp với thực tế HS khơng? - Có mối quan hệ kết cấu học việc học HS Việc học học sinh có phù hợp, có ý nghĩa thực thi ý định GV khơng? 14 - Tiến trình học có gúp học sinh hứng thú, hiểu học tập thực có ý nghĩa khơng? - Học sinh có theo kịp tiến độ học khơng? *Về việc học học sinh (kết quả, khó khăn HS) - Cần xem xét cụ thể học sinh, thời điểm cụ thể - Sự tham gia học sinh vào học nào, lúc nào, sao? - Hoạt động cá nhân HS thể nào, sao? - Lời nói, diễn đạt trình bày sản phẩm học tập HS thể nào, điều cho ta biết gì? Tại sao? - Khi HS bị gặp khó khăn, vậy? Làm để giải khó khăn đó? - Học sinh thành công hay thất bại học tập nào? (hành động, thái độ, lời nói , cử chỉ, nét mặt làm… ) *Các mối quan hệ ứng xử giáo viên: - Mối quan hệ GV với học sinh, HS HS, SGK, TBDH học sinh nào? - Mối quan hệ học sinh với câu hỏi, tập GV đưa nào? - HS có thái độ phản ứng, đáp ứng trước GV, bạn học, đồ dùng, sách giáo khoa, nội dung học, câu hỏi hoăc tập GV đưa ra? - GV cảm nhận biết tình hình học sinh khơng? Tại sao? GV nhanh chóng đưa định để đáp lại hành động HS khơng? Vì sao? GV làm để giúp HS výợt qua khó khăn đó? - GV xử lý tình ln thay đổi, xảy với HS học nhý nào? *Tính đọng tính ý nghĩa học: - Nội dung học tập có ý nghĩa khơng có ý nghĩa với học sinh? Vì sao? - Áp dụng cách làm mới, sáng tạo làm cho học bị kéo dài Điều gì, việc bỏ qua hoăc lýợc bớt để tiết học trở nên ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với HS? Vì sao? - Hoạt động học khơng có ý nghĩa khơng cần thiết cắt bỏ? Vì sao? - Hoạt động cần thêm bớt thời gian để phù hợp việc học HS? Vì sao? 15 *Những khoảng cách khác biệt: - Có khoảng cách khác biệt HS HS, GV HS, HS mục tiêu học ý định GV ý định HS? - GV khai thác khắc phục khác biệt nào? Bước 3: GV dạy minh họa đại diện nhóm thiết kế nêu mục tiêu cần đạt học, ý tưởng thay đổi nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học để phù hợp với đối tượng học sinh, cảm nhận dạy học (hài lòng, băn khoăn, khó khăn….) Bước 4: Giáo viên dự chia sẻ ý kiến học: GV chia sẻ theo định hướng mà người chủ trì nêu; vấn đề mà quan sát dự giờ, điều học qua dạy minh họa Sau người dự quen dần với cách chia sẻ, họ tập trung chia sẻ sâu,với minh chứng xoay quanh vấn đề: Bài học có mới, sáng tạo so với SGK, SGV; nội dung /hoạt động học tập có phù hợp với khả nhận thức HS không? Các phương pháp, kỹ thuật dạy học có làm học sinh hứng thú mang lại hiệu không? Tại sao? Học sinh quan tâm, hỗ trợ nào? Học sinh có hội liên hệ kiến thức biết để hình thành kiến thức nào? Khi thảo luận cần lưu ý vấn đề: Mối quan hệ GV - HS; HS - HS; HS học qua hoạt động đó; Hoạt động tác động đến trình lĩnh hội kiến thức, tham gia học sinh nào? Người góp ý cần vào mục tiêu học để hiến kế đưa giải pháp giúp người dạy khắc phục hạn chế tự tìm yếu tố tích cực xem học qua học Trong q trình thảo luận khơng áp đặt ý kiến, kinh nghiệm chủ quan cá nhân, không trọng đến quy trình truyền thống dạy Đặc biệt không đánh giá giáo viên, không xếp loại học không kết luận phải thay đổi theo cách Tuy nhiên giáo viên tự suy nghĩ lựa chọn giải pháp phù hợp với học sinh điều kiện học tập lớp 2.2.6 Tăng cường bồi dưỡng lực, kĩ điều hành người chủ trì: - Người chủ trì có vai trò quan trọng định chất lượng, hiệu buổi sinh hoạt chun mơn, là: + Phải bao quát buổi sinh hoạt, định hướng để ý kiến theo cách sinh hoạt chuyên môn mới; biết xử lý tình cách nhanh nhạy + Trong điều hành thảo luận người chủ trì cần lắng nghe tích cực khéo léo hướng buổi thảo luận trọng tâm; tập trung vào phân tích hoạt động 16 học học sinh để đạt mục đích, khơng để người dự mổ xẻ, phân tích, soi mói hạn chế người dạy minh họa - Trong trường hợp có nhiều ý kiến trái ngược nhau, người chủ trì phải bình tĩnh, lắng nghe phải tìm minh chứng (những đoạn phim hình ảnh ghi được) để chia sẻ, cụ thể hóa vấn đề, tạo niềm tin cho đội ngũ - Người chủ trì phải chuẩn bị tình để người dự chưa đón nhận ý kiến từ phía người dự, chủ trì đưa gợi ý để bàn luận, phân tích Ví dụ : Khi người dự chưa có ý kiến phát biểu tiếp, người điều hành gợi ý: Ở góc độ quan sát tơi, tơi có cóp lại đoạn phim, tơi trình chiếu đồng chí xem lại để chia sẻ việc học cá nhân nhóm nhóm Blue, chắn khơng khí sẻ sơi trở lại 2.2.7 Xây dựng tăng trưởng sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học không đơn việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực mà cần phải có đáp ứng điều kiện CSVC Vì vậy, tơi tham mưu với quyền địa phương phụ huynh việc thực phong trào xã hội hóa giáo dục, từ huy động hỗ trợ kinh phí phụ huynh địa phương để xây dựng sở vật chất phục vụ tốt cho công tác dạy học nâng cao chất lượng giáo dục 2.3 Kết đạt được: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học đơn vị thay đổi cách dạy, cách dự đặc biệt cách chia sẻ Số lượt phát biểu ý kiến tăng dần; cách diễn đạt tự tin Qua trình thực hiện, thay đổi phản ánh rõ nét: *Nhà trường: Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn tổ chức thường xuyên đặn hàng tháng, hàng tuần Mối quan hệ thay đổi: - Quan hệ giáo viên – giáo viên: Thoải mái, hiệu qua lời tư vấn, trao đổi, chia sẻ - buổi sinh hoạt chuyên môn không nặng nề - Quan hệ giáo viên – học sinh: câu hỏi - trả lời - đánh giá, chấp nhận nhiều ý kiến, không học sinh giơ tay - Quan hệ học sinh – học: tham gia với học, làm việc với ĐDHT, sách giáo khoa: tích cực, chủ động - Quan hệ học sinh – học sinh: + Sự tham gia, cộng tác, tìm kiếm giúp đỡ, chủ động giúp đỡ 17 + Quan tâm, giúp đỡ học tập + Lắng nghe: “cứu giúp”, phát triển ý tưởng + Cộng tác: Kéo vào học thông qua hình thức tổ chức giáo viên ( nhóm ); giúp bạn bạn chưa hiểu bài, chưa làm *Người chủ trì: - Vai trò, kĩ người điều hành nâng lên, biết kích thích khơi gợi giáo viên trao đổi, chia sẻ sinh hoạt - Đã biết kết hợp: dự giờ, quan sát, quay camera để ghi lạị tiến trình tiết học, làm minh chứng trình trao đổi, chia sẻ - Xử lý tình huống, câu hỏi gợi mở nhanh nhạy, khéo léo, lôi * Giáo viên: - Thoải mái, hiệu qua lời tư vấn, trao đổi, chia sẻ; buổi sinh hoạt chuyên môn không nặng nề Sẵn sàng chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp mong muốn học tập nhằm giúp tất học sinh học tập phù hợp yêu thích đến trường - Kỹ quan sát: quan sát tinh nhạy, biết chọn đối tượng, thời điểm phù hợp để làm minh chứng trao đổi, chia sẻ Kỹ góp ý, trao đổi chia sẻ tập trung vào học sinh qua quan sát dự Đề xuất phương án điều chỉnh giúp đồng nghiệp - Thiết kế học: Nhiều học hướng tới sáng tạo: Điều chỉnh mục tiêu, chọn nội dung thú vị, đặt câu hỏi hay, đồ dùng vật thật, Có bổ sung tập đào sâu suy nghĩ, kết nối ý kiến học sinh - Nhiều đồng chí sử dụng tốt hỗ trợ từ máu quay, điện thoại; kết nối để trình chiếu chia sẻ - Tập trung, quan tâm đến đối tượng học sinh - dạy theo tiến độ học tập - Chú ý đến thay đổi học sinh: bao quát lớp chọn tìm học sinh điển hình để tập trung ý, thu nhận thông tin - Hỗ trợ kịp thời , phương pháp hỗ trợ có hiệu *Học sinh: - Học sinh tự học hướng dẫn giáo viên, nhóm trưởng, khơng quan tâm xung quanh nhiều - Hứng thú học với vật thật, câu hỏi hay - Tư thoải mái; tự tin chủ động học tập, hoạt động nhóm - Học sinh quen với việc có nhiều người dự - Mức độ nhận thức: nâng dần Quan tâm đến “vì sao? Học sâu: quan sát, giải thích 18 + Học để hiểu, thực hành: quan tâm + Học để tiếp tục học hiệu quả: bắt đầu quan tâm + Học để ham thích học: yêu thích khoa học PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa sáng kiến: Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên nhà trường có ý nghĩa quan trọng Đó hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp, trường 19 Nếu đạo tốt sinh hoạt chun mơn buổi sinh hoạt chuyên môn nơi tụ hội nhiều giáo viên ham học hỏi, tâm sự, giải bày vướng mắc chun mơn để bước tự hồn thiện trình độ chun mơn, nghiệp vụ lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đây điểm tụ hội giáo viên có tâm huyết với nghề bồi dưỡng giáo viên giỏi làm nòng cốt tổ chuyên mơn Tóm lại: Sinh hoạt chun mơn nói chung sinh hoạt chuyên môn dựa nghiên cứu học nói riêng giúp CBQL, giáo viên cơng tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dạy học; xây dựng rèn kỹ thiết kế kế hoạch dạy học phù hợp chuẩn kiến thức kĩ năng, đối tượng, điều kiện; kỹ tổ chức lớp học linh hoạt, áp dụng kĩ thuật dạy học tích cực dạy học nhằm phát triển tốt lực, phẩm chất học sinh …góp phần nâng cao chất lượng dạy học Ngồi giúp số giáo viên thường lúng túng, bình bĩnh trước tập thể, đám đơng, rèn kỹ bình tĩnh, sử dụng ngơn ngữ, giao tiếp tự tin sống Quan hệ đồng nghiệp trở nên gần gũi, có thơng cảm, gắn bó, chia sẻ khó khăn, sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe, tôn trọng khác biệt, khiêm tốn học hỏi lẫn sống chân tình, cởi mở 3.2 Bài học kinh nghiệm: Để hoạt động sinh hoạt chuyên môn nói chung sinh hoạt chun mơn theo nghiên cứu học nói riêng đạt hiệu cao cán quản lí giáo viên cần lưu tâm vấn đề sau: Thứ nhất: Ban giám hiệu nhà trường mà đứng đầu Hiệu trưởng cần phải thay đổi nhận thức, hành vi, giữ vai trò chủ động việc tạo niềm tin cho GV thay đổi tích cực thân họ buổi sinh hoạt chuyên môn, thực coi sinh hoạt chuyên môn trụ cột, biện pháp để thay đổi chất lượng học tập học sinh văn hóa nhà trường Thứ hai: Việc kiểm tra, đánh giá, nhận xét, động viên, khen thưởng kịp thời hiệu trưởng qua đợt thi đua, dự giờ, chuyên đề, kiểm tra toàn diện động lực thúc đẩy đội ngũ phấn đấu vươn lên khẳng định lực tập thể Người Hiệu trưởng điểm tựa cho giáo viên học hỏi, người định thành đạt giáo viên lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ Thứ ba: Cần tạo không khí thi đua tích cực, thu hút giáo viên tự giác tham gia tham gia nhiệt tình, biện pháp quản lí có lẽ biện pháp quản lí có hiệu cao Thứ tư: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học nhằm bồi dưỡng thêm cho GV nhiều kiến thức, kĩ sư phạm nhằm đạt chất lượng ngày cao 20 theo yêu cầu CNNGVTH Vì vậy, yêu cầu giáo viên phải nâng cao nhận thức mục đích, tầm quan trọng việc việc đổi sinh hoạt chuyên môm theo nghiên cứu học, đồng thời phải nắm vững quy trình khác sinh hoạt chuyên môn truyền thống sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học; từ tự tìm tòi, nghiên cứu, tham gia giảng dạy để đồng nghiệp góp ý tham gia dự góp ý đồng nghiệp,…để nâng cao tay nghề thân Đây cơng đoạn giáo viên trải nghiệm bồi dưỡng tự bồi dưỡng, giáo viên tâm huyết biết chia sẻ, giúp đỡ giáo viên yếu hạt nhân nòng cốt chun mơn tổ, trường; tạo điều kiện cho giáo viên học tập lẫn nhau, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ lực sư phạm cho đội ngũ 3.3 Kiến nghị, đề xuất: 3.3.1 Đối với giáo viên: Mỗi giáo viên phải nhận thức mục đích, ý nghĩa việc đổi sinh hoạt chun mơn Từ có ý thức tham gia sinh hoạt chun mơn đầy đủ, tích cực, nhiệt tình Tiếp tục đổi tồn diện nội dung, phương pháp hình thức sinh hoạt chun mơn theo hướng làm cách tích cực bền vng 3.3 Với Phòng Giáo dục - Đào tạo: Tố chức sinh hoạt chuyên môn liên trường chuyên đề “Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học” cho cán quản lý giáo viên Trên số “Biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học” mà nghiên cứu áp dụng vào trường tơi cơng tác Mặc dù có nhiều cố gắng có thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp Hội đồng khoa học cấp để sáng kiến đưa vào thực đạt hiệu cao./ Tôi xin chân thành cảm ơn! ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 21 ... chức sinh hoạt chuyên môn liên trường chuyên đề Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học cho cán quản lý giáo viên Trên số Biện pháp đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên. .. dục nhà trường 2.2 Một số biện pháp đạo nhằm nâng cao hiệu sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Chỉ đạo đổi nội dung hình thức sinh hoạt chuyên, nâng cao chất lượng dạy học nhiệm vụ tiên... kiến: Một số biện pháp quản lí, đạo nhằm nâng chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học trường Tiểu học 1.2 Điểm sáng kiến: Thay đổi tư người điều hành công tác sinh hoạt chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm