0

Cơ sở lý luận liên quan tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn

20 468 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 10:20

sở luận liên quan tiền lương tiền công trong kinh doanh khách sạn 1. Một số khái niệm liên quan đến kinh doanh khách sạn Để những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền công tiền lương trong lĩnh vực khách sạn trước hết nhà quản trị cần những hiểu biết nhất định về kinh doanh khách sạn, con người lao động . trong khách sạn. Đó chính là do mà người viết đề cập đến những khái niệm dưới đây: * Kinh doanh khách sạn: Là hoạt động kinh doanh trên sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng các nhu cầu ăn, nghỉ giải trí của họ tại các điểm du lịch nhằm mục đích lãi. * Sản phẩm của khách sạn: Là tất cả những dịch vụ hàng hoá mà khách sạn cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng kể từ khi họ liên hệ với khách sạn lần đầu để đăng ký buồng cho tới khi tiêu dùng xong rời khỏi khách sạn. * Đặc điểm của sản phẩm khách sạn: -Sản phẩm của dịch vụ khách sạn mang tính vô hình -Sản phẩm khách sạn là dịch vụ không thể lưu kho cất trữ được -Sản phẩm khách sạn tính cao cấp -Sản phẩm khách sạn tính tổng hợp cao -Sản phẩm khách sạn chỉ đuợc thực hiện với sự tham gia trực tiếp của khách hàng -Sản phẩm khách sạn chỉ được thực hiện trong những điều kiện sở vật chất kỹ thuật nhất định. *Đặc điểm của lao động trong khách sạn: - Lao động trong khách sạn chủ yếu là lao động dịch vụ - Tính chuyên môn hoá cao dẫn đến khó thay thế trong lao động. - Khó khả năng khí hoá, tự động hoá dẫn đến số lượng lao động nhiều trong một thời gian không gian, tạo chuyên môn nghề nghiệp dẫn đến việc khó khăn trong việc tổ chức quản điều hành. - Thời gian làm việc trong khách sạn phụ thuộc chủ yếu vào thời gian tiêu dùng của khách. - Cường độ lao động không đồng đều mang tính thời điểm cao, đa dạng phức tạp - Các đặc điểm về độ tuổi, giới tính, hình thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. - Các đặc điểm của quy trình tổ chức lao động( giờ trong ngày, ngày trong tuần, tuần trong tháng, tháng trong năm). Tất cả các đặc điểm trên đặt ra cho công tác quản nguồn nhân lực của khách sạn phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Thứ nhất: Vừa tiết kiệm lao động vừa đảm bảo chất lượng lao động trong khi lao động trong khách sạn hệ số luân chuyển cao, xu hướng tăng lớn hơn so với các lĩnh vực khác. Thứ hai: Định mức lao động xác định nhiệm vụ cụ thể chính xác cho từng chức danh, bảo đảm tính hợp công bằng trong phân phối lợi ích cả về vật chất tinh thần. 2. Khái niệm liên quan đến vấn đề tiền lương, tiền công 2.1 Khái niệm Doanh nghiệp muốn phát triển được phải đặc biệt quan tâm đến con người. Con người phải được xác định là vấn đề trọng tâm chỉ quan tâm phát triển con người mới thể khai thác được khả năng tiềm ẩn của con người. nhân tố thể khai thác được khả năng tiềm ẩn của con người chính là lợi ích người lao động thu được khi họ tham gia lao động mục đích do đó chính sách, chế độ tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết ảnh hưởng thường xuyên. Cho nên các nhà quản trị cần phải tìm hiểu bản chất thực sự của tiền lương, tiền công: Quan tâm công trước tiên ta cần hiểu thế nào là tiền công? *C.Mac viết: “ Tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng hoá sức lao động”. *Tiền công: là số tiền trả cho người lao động tuỳ thuộc vào số lượng thời gian thực tế (giờ, ngày), hay số lượng sản phẩm được sản xuất ra, hay tuỳ thuộc vào khối lượng công việc hoàn thành. Tiền công thường được trả cho người sản xuất, các nhân viên bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhân viên văn phòng. * Tiền lương trong nền kinh tế hàng hóa tập trung : Tiền lương là một phần thu nhập quốc dân được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối một cách kế hoạch cho nhân viên căn cứ vào số lượng chất lượng lao động mà mỗi người cống hiến. *Tiền lương trong nền kinh tế thị trường : Tiền lươngsố lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động, là hao phí trên sở thỏa thuận theo hợp đồng lao động. *Tiền lương: Là số tiền trả cho người lao động một cách cố định thường xuyên theo một đơn vị thời gian( tuần, tháng, năm).Tiền lương thường được trả cho các cán bộ quản các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật. *Tiền lượng danh nghĩa: Là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Tiền lương danh nghĩa được hiểu là số tiền người lao động nhận được nhiều hay ít phụ thuộc vào năng suất lao động hiệu quả làm việc của người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc… trong quá trình lao động. * Tiền lương thực tế: Là số lượng hàng hóa tiêu dùng các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương thể mua được bằng tiền lương danh nghĩa của họ * Mức lương tối thiểu: Là số lượng tiền dùng để trả cho người lao động làm những công việc đơn giản nhất trong điều kiện môi trường lao động bình thường nhất không qua đào tạo nghề. Biểu 1.1 Mức lương tối thiểu qua các năm 2003-2007 Đơn vị: đồng Năm 2003 2004 2007 Mức lương 290.000 350.000 450.000 Trên đây là các mức lương tối thiểu qua các năm theo quy định của nhà nước biến động tăng dần qua các năm từ 2003-2007 dựa trên sự biến đổi của giá cả các mặt hàng. rất nhiều cách để xác định tiền lương tối thiểu như: khảo sát thực tế, tính trượt giá… cách thường dùng nhất là tính chi phí cho ăn, mặc, ở đi lại, chi phí học tập, y tế… Tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà Nước hiện nay là 450.000đ, áp dụng cho tất cả các thành phần kinh tế trong nước ( Theo quy định của Nhà nước) Tuy nhiên, trong thực tế hai thuật ngữ tiền công tiền lương này thường được dùng lẫn lộn để chỉ phần thù lao bản, cố định mà người lao động nhận được trong tổ chức. 2.2.Vai trò của tiền lương, tiền công đối với kinh doanh trong khách sạn Trong kinh doanh yếu tố con người luôn là yếu tố quan trọng nhất. Con người điều khiển máy móc thiết bị, con người làm ra sản phẩm đặc biệt là trong kinh doanh khách sạn thì con người càng được đề cao hơn bởi do đặc điểm riêng của ngành đòi hỏi. Do vậy mà các nhà quản trị rất chú trọng đến vấn đề con người ở đây.Tiền lương tiền công chính là đòn bẩy cho quá trình sản xuất phát triển, là công cụ thúc đẩy người lao động hăng say cố gắng hết mình. Nó duy trì một đội ngũ lao động trình độ nghiệp vụ cao, tay nghề giỏi bởi nó là một phần thu nhập bản của người lao động nó nuôi sống người lao động gia định họ. Nếu tiền lương, tiền công làm thỏa mãn người lao động nó sẽ tác dụng thúc đẩy người lao động làm việc hăng say, dẫn đến kết quả lao động cao ngược lại nếu tiền lương, tiền công thấp không công bằng nó sẽ kìm hãm gây bất mãn cho người lao động, không tạo ra sự gắn bó với doanh nghiệp với nghề. Không những thế tiền lương tiền công còn vai trò to lớn đối với doanh nghiệp khách sạn bởi nó chính là một phần cho chí phí sản xuất, nếu chi phí sản xuất phù hợp thì phần lợi nhận thu được sẽ cao hơn. Mặt khác, tiền lương tiền công còn thúc đẩy nhân viên trong khách sạn làm cho năng suất lao động tăng lên mang lại doanh thu cao hơn. Ngoài ra, đứng trên góc độ xã hội nó chính là một phần của thu nhập quốc dân, tiền lương, tiền công tham gia vào việc xây dựng các công trình đường xá, cầu cống, giảm tỷ lệ thất nghiệp, gây ảnh hưởng đến vấn đề trượt giá trong xã hội. 2.3 Các chế độ tiền lương Hệ thống tiền lương của Nhà nước bao gồm hai chế độ tiền lương: chế độ tiền lương cấp bậc chế độ tiền lương chức vụ 2.3.1 Chế độ trả lương theo chức vụ • Khái niệm: Được thiết kế để trả lương cho người lao động trong các tổ chức quản nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội các loại lao động quản trong các doanh nghiệp tuỳ theo chức danh viên chức thâm niên nghề nghiệp của người lao động. • Để xây dựng một chế độ tiền lương chức vụ cần qua 4 bước sau -Xây dựng các chức danh lao động quản lý. -Đánh giá mức độ phức tạp công việc. -Xác định bội số số lượng bậc lương trrong bảng lương. -Xác định mức lương bậc 1 các mức lương khác 2.3.2 Chế độ tiền lương cấp bậc  Khái niệm Chế độ tiền lương cấp bậc là toàn bộ những quy định của Nhà nước mà các quan Nhà nước, các doanh nghiệp, công ty dựa vào đó mà trả lương cho người lao động theo chất lượng lao động điều kiện lao động khi họ hoàn thành một công việc nhất định.  ý nghĩa Tạo khả năng điều chỉnh giữa các ngành, giảm tính bình quân trong trả lương. Bố trí sử dụng lao động phù hợp với khả năng trình độ lành nghề của người lao động, tạo sở cho kế hoạch, tuyển chọn, nâng cao trình độ tay nghề. Khuyến khích người lao động làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc  Các yếu tố của chế độ tiền lương theo cấp bậc. * Thang lương Là bảng xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các công nhân trong cùng một nghề hoặc một nhóm nghề giống nhau theo trình độ lành nghề của họ. - Bậc lương: Là bậc phân biệt trình độ lành nghề của công nhân, được chia từ thấp đến cao - Hệ số lương:Là hệ ssố chỉ rõ lao động của công nhân ở một bậc nào đó được trả lương cao hơn người lao động làm ở những công việc được xếp vào mức lương tối thiểu là bao nhiêu. *Mức lương: là số tiền dùnh để trả công cho người lao động trong một đơn vị thời gian phù hợp với các bậc trong thang lương *Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật: Là văn bản quy định về mức độ phức tạp của công việc mức độ lành nghề của công nhân ở một bậc nào đó phải sự hiểu biết nhất định về mặt kiến thức thuyết phải làm được nhũng công việc nhất định tronh thực hành.  Nội dung của chế độ tiền lương cấp bậc bao gồm: - Xác định cấp bậc công việc - Xác định cấp bậc công nhân 2.4. Các hình thức trả công Người lao động thể được trả công dưới dạng tiền lương(salary)cố định theo một đơn vị thời gian như tuần, tháng, năm hoặc dưới dạng tiền công(wage) được tính toán dựa trên sở số lượng thời gian làm việc thực tế hoặc khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành theo mức tiền công đã được xác định trước.Tiền lương thường được dùng để trả công cho các nhân viên quản lý, nhân viên giám sát các loại nhân viên chuyên môn không giám sát. Còn tiền công( được đề cập) thường được dùng để trả cho các loại công nhân sản xuất hoặc các nhân viên ở vị trí công việc ổn định. 2.4.1 Trả công theo sản phẩm * Khái niệm: Trả công theo sản phẩm là hình thức trả công cho người lao động dựa trực tiếp vào số lượng chất lượng sản phẩm (hay dịch vụ) mà họ đã hoàn thành. Trả công theo sản phẩm là hình thức được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp, được hưởng lương trực tiếp trên sản phẩm của chính người lao động làm ra. * Ưu ,nhược điểm: - Ưu điểm: Mang tính công bằng cao hơn, tác dụng làm tăng năng suất lao động của người lao động, khuyến khích người lao động ra sức học tập để nâng cao trình độ lành nghề, phát huy sáng tạo…ngoài ra còn góp phần nâng cao n công tác quản - Nhược điểm: Hình thức trả công theo sản phẩm đòi hỏi phải đáp ứng được một số yêu cầu như: định mức lao động khoa học, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm, tổ chức tốt nơi làm việc.Vì vậy hình thức trả công này khá tốn kém, chi phí lớn, mất công * Điều kiện áp dụng. -Phải xây dựng được mức lao động khoa học làm sở để tính toán đơn giá tiền công. -Phải đảm bảo tổ chức phục vụ tốt nơi làm việc, làm tốt công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, tránh được hiện tương bỏ qua chất lượng chạy theo số lượng. - Làm tốt công tác giáo dục ý thức trách nhiệm đánh giá thực hiện công việc đối với người lao động để tránh khuynh hướng chỉ chú ý tới số lượng mà không chú ý đến chất lượng sản phẩm, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu máy móc, thiết bị. Công thức:TC= ĐG x Qtt Trong đó: TC- tiền công ĐG- đơn giá Qtt- số lượng sản phẩm thực tế * Các chế độ: + Theo sản phẩm trực tiếp cá nhân = = Đối tượng áp dụng. áp dụng rộng rãi đối với người trực tiếp sản xuất, thể kiểm tra nghiệm thu sản phẩm một cách cụ thể riêng biệt Đơn giá cố định được tính theo công thức: ĐG = L : Q hoặc ĐG =L x T Trong đó: ĐG- Đơn giá sản phẩm L- Mức lương cấp bậc của công việc Q- Mức sản lượng T- Mức thời gian (tính theo giờ) + Tiền công thực tế trong kỳ mà một công nhân hưởng theo chế độ trả công sản phẩm trực tiếp cá nhân được tính như sau: L 1 = Đ G x Q 1 Trong đó: L 1 : Tiền công thực tế mà công nhân được nhận. Q 1 : Số lượng sản phẩm thực tế hoàn thành. Ví dụ: một công nhân làm công việc bậc 5 , L 5 = 40.000đ/ ngày. Q ngày = 5 sản phẩm, người công nhân đó làm được 400sản phẩm / tháng. + Đơn giá tính theo sản lượng 40.000đ Đ G 8000đ/sp 5 Tiền công thực tế mà người công nhân đó nhận được trong tháng là: L 1 = 400 x 8000 = 3.200.000đ/tháng Ưu điểm: Dễ tính toán, kích thích tạo động lực cho người lao động, tăng năng suất lao động để tăng thu nhập gắn kết quả với kết quả sản xuất của cá nhân Nhược điểm: Người lao động chỉ quan tâm đến kết quả sản xuất của mình chưa khả năng liên kết với nhau tạo ra kết quả lao động cao hơn = = + Theo sản phẩm tập thể Đối tượng áp dụng. Chế độ này áp dụng trả công cho một nhóm người lao động(tổ sản xuất…) khi họ hoàn thành một khối lượng sản phẩm nhất định, áp dụng cho những công việc đòi hỏi nhiều người cùng tham gia thực hiện, mà công việc của mỗi cá nhân liên quan đến nhau Cách tính đơn giá tiền công. + Nếu tổ hoàn thành nhiều sản phẩm trong kỳ ta có: L CBCV Đ G Q + Nếu tổ hoàn thành một sản phẩm trong kỳ ta có: Đ G = L CBCV x T Trong đó: Đ G : Đơn giá tiền công trả cho tổ. L CBCV : Tiền lương cấp bậc công việc của cả tổ. Q : Mức sản lượng của cả tổ. T : Mức thời gian của cả tổ. + Tính tiền công thực tế: L 1 = Đ G x Q 1 Trong đó: L 1 : Tiền công thực tế tổ nhận được. Q 1 : Sản lượng thực tế tổ đã hoàn thành. Chia lương cho từng cá nhân trong tổ : Áp dụng 2 phương pháp + Phương pháp dùng hệ số điều chỉnh ( H dc ) L 1 H dc = L 0 Trong đó: H dc : hệ số điều chỉnh L 1 : tiền công thực tế của cả tổ nhận được. L 0 : tiền lương cấp bậc của tổ. Tiền công cho từng công nhân: L i = L CBi x H dc Trong đó: L i : tiền công thực tế của công nhân i nhận được. L CBi : tiền lương cấp bậc của công nhân i + Phương pháp dùng giờ - hệ số. Quy đổi số giờ làm việc thực tế của từng công nhân ở từng bậc khác nhau ra số giời làm việc của công nhân bậc I: T qd = T i x H i Trong đó: T qd : Số giờ làm quy đổi ra bậc I của công nhân bậc i. T i : số giờ làm việc của công nhân i. H i : hệ số lương bậc i trong thang lương. Tiền công cho một giờ làm việc của công nhân bậc I: L 1 L 1 T qd Trong đó: L 1 : tiền công 1 giờ của một công nhân bậc I tính theo lương thực tế. L 1 : tiền công thực tế của cả tổ. T qd : tổng thời gian thực tế đã làm việc sau khi quy đổi ra bậc I. Tiền công tính cho từng người công nhân: L 1 i = L 1 x T i qd Trong đó: [...]... động trong khách sạn để người đọc hiểu rõ hơn hoạt động kinh doanh khách sạn từ đó hiểu công tác tiền lương tiền công trong khách sạn Muốn hoàn thiện được công tác tiền lương tiền công trong kinh doanh khách sạn phải hiểu về khái niệm liên quan đến tiền lương, tiền công, các uy tắc, chế định hình thức trả lương, thưởng, phúc lợi Đó chính là do người viết trình bày các khái niệm trên ... các hình thức trả công cho người lao động một cách phù hợp hiệu quả nhất Tóm lại, chương I đã đề cập đến những vấn đề thuyết bản nhất liên quan đến công tác tiền lương tiền công trong kinh doanh khách sạn đầu tiên là những thuyết bản nhất về kinh doanh khách sạn như: khái niệm kinh doanh khách sạn, đặc điểm về sản phẩm khách sạn, đặc điểm về lao động trong khách sạn để người đọc hiểu... bậc của công nhân phụ, phụ trợ M : Mức phục vụ của công nhân phụ, phụ trợ Q :Mức sản lượng của một công nhân chính - Công thức tính tiền công thực tế của công nhân phụ, phụ trợ L1 = ĐG x Q1 Trong đó: L1 : tiền công thực tế của công nhân phụ Q1 : mức hoàn thành thực tế của công nhân chính Ngoài ra , tiền công thực tế của công nhân phụ, phục vụ còn được tính theo mức năng suất lao động thực tế của công. .. còn phụ thuộc vào vị trí thâm niên công tác + Yếu tố thuộc về công việc Bản thân công việc cũng tham gia quyết định số tiền lương Thật vậy, với những công việc phức tạp, đòi hỏi sức lực cao, cần trí tuệ nhiều công sức thì tiền lương người lao động nhân được phải cao hơn những công việc đơn giản, nhẹ nhàng +Yếu tố thuộc về doanh nghiệp Người lao động trả lương cao hay thấp phụ thuộc vào tình hình... so với tổng qũy lương Qũy lương này là tổng số tiền lương tháng của người tham gia BHXH trong đơn vị với cấu như sau: tiền lương cấp bậc, chức vụ, hợp đồng, hệ số chênh lệch bảo lưu các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên chức vụ bầu cử, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ (nếu có) 2.7.Các yếu tổ ảnh hưởng đến tiền lương, tiền công +Yếu tố thuộc về bản thân người lao động: Tiền lương của người... chế độ trả công theo sản phẩm thưởng: gồm 2 phần + Phần trả lương theo đơn giá cố định số lượng sản phẩm thực tế đã hoàn thành + Phần tiền thưởng được tính dựa vào mức độ hoàn thành hoàn thành vượt mức - Công thức tính L(mh) Lth= + L 100 Trong đó: Lth : tiền công sản phẩm thưởng L : tiền công trả theo sản phẩm với đơn giá cố định m: tỷ lệ phần trăm tiền thưởng ( tính theo tiền lương theo... tính công của doanh nghiệp trả cho người lao động còn phải phù hợp với tiền công so với quy định của nhà nước, phù hợp với khả năng, trình độ lao động của mỗi người… Vì vậy, công tác tổ chức tiền công luôn là mối quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay, trả công làm sao cho tiết kiệm chi phí một cách thấp nhất mà vẫn đảm bảo tiền công hợp cho người lao động Các doanh nghiệp cần thiết phải làm tốt công. .. là khoản tiền bổ sung vào lương để khuyến khích người lao động trách nhiệm với công việc Phải quy định rõ trên sở các quy định của pháp luật để trả phụ cấp cho người lao động * Tiền lương làm thêm giờ: Tiền Tiền lương cấp bậc hoặc chức vụ tháng 150% Số lương làm (kể cả các khoản phụ cấp lương nếu có) hoặc giờ thêm giờ = x x Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng 300% 200% làm thêm Trong đó :... giờ vào ngày thường được trả 150% tiền lương của giờ làm việc trong tiêu chuẩn - Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần được trả 200% tiền lương của giờ làm việc trong tiêu chuẩn - Làm thêm giờ vào ngày lễ, tết được trả 300% tiền lương của giờ làm việc trong tiêu chuẩn Trường hợp làm thêm giờ vào ngày lễ không trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì ngoài số tiền trả cho những giờ làm thêm còn được hưởng lương. .. tài chính của doanh nghiệp, phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp mình Người lao động sẽ được trả lương caonếu doang nghiệp nguồn vốntchs luỹ cao, lợi nhuận thu được nhiều chính sách thu hút nngười tài của doanh ngiệp Ngược lại doanh nghiệp sẽ trả lương thấp nếu công việc tại doanh nghiệp đơn giản, lợi nhuận thu được thấp + Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . Cơ sở lý luận liên quan tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn 1. Một số khái niệm liên quan đến kinh doanh khách sạn Để có những. tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn. đầu tiên là những lý thuyết cơ bản nhất về kinh doanh khách sạn như: khái niệm kinh doanh khách sạn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận liên quan tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn, Cơ sở lý luận liên quan tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn,

Hình ảnh liên quan

Biểu 1.2: Bảng phụ cấp chức vụ lao động doanh nghiệp - Cơ sở lý luận liên quan tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn

i.

ểu 1.2: Bảng phụ cấp chức vụ lao động doanh nghiệp Xem tại trang 16 của tài liệu.
Biểu 1.3 Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp               Hạng DN - Cơ sở lý luận liên quan tiền lương và tiền công trong kinh doanh khách sạn

i.

ểu 1.3 Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp Hạng DN Xem tại trang 17 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan