0

Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

77 642 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2012, 16:18

Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế ChơngI:Cơ sở luận của chiến lợc xuất khẩu công ty kinh doanh quốc tế.I. vai trò và Vị trí của xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trờng.1. Khái niệm và bản chất của xuất khẩu hàng hoá a. Khái niệm xuất khẩu hàng hoáHoạt động xuất khẩu là việc bán hàng hoá và dịch vụ cho quốc gia khác trên sở dùng tiền tệ làm phơng tiện thanh toán. Tiền tệ đây thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay cả hai quốc gia. Mục đích của hoạt động xuất khẩu là khai thác đợc lợi thế so sánh của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế.Theo cách khác chúng ta thể định nghĩa xuất khẩu hàng hoá là : việc đa hàng hoá ra thị trờng nớc ngoài để tiêu thụ nhằm thoả mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng nớc ngoài.b. Bản chất của xuất khẩu hàng hoáHoạt động xuất khẩu là hình thức bản của hoạt động ngoại thơng đã xuất hiện từ rất lâu và ngày càng phát triển. Nó diễn ra trên mọi lĩnh vực, mọi điều kiện kinh tế, từ xuất khẩu hàng tiêu dùng cho tới hàng hoá t liệu sản xuất, từ máy móc thiết bị cho tới công nghệ kỹ thuật cao. Tất cả các hoạt động đó đều nhằm mục tiêu đem lại lợi nhuận cho các quốc gia tham gia.Xuất khẩu là một trong những hình thức kinh doanh quan trọng nhất trong hoạt động thơng mại quốc tế. Nó thể diễn ra trong một hai ngày hoặc kéo dài hàng năm, thể tiến hành trên phạm vi lãnh thổ của một quốc gia hay nhiều quốc gia khác nhau.Xuất khẩu hàng hoá là nguồn chính của thu nhập và chi tiêu quốc tế hầu hết các quốc gia .Trong số các công ty tham dự vào một số dạng hoạt động thơng mại quốc tế, ngày càng nhiều công ty hơn xâm nhập vào các hoạt động xuất khẩu hơn bất kỳ loại giao dịch nào khác.Xuất khẩu hàng hoá là hoạt động đầu tiên của một công ty quốc tế vì nó đòi hỏi sự ràng buộc và sự rủi ro tối thiểu về những nguồn lực của công ty.1Xuất khẩu hàng hoá đợc tiếp tục ngay cả khi công ty đa dạng hoá phơng thức hoạt động. Hay nói cách khác, trong một số trờng hợp xuất khẩu thể bị gián đoạn nhng nó vẫn thờng tiếp tục, hoặc bởi những hoạt động thơng mại với các thị trờng khác hoặc bớc sang những hoạt động thơng mại mới.2. Quan điểm chủ đạo của Nhà Nớc và vai trò của xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trờng.a. Quan điểm chủ đạo của nhà nớc vễ xuất khẩu hàng hoáĐể khuyến khích mạnh mẽ xuất khẩu, mở rộng hợp tác kinh tế, thơng mại với nớc ngoài góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội của đất nớc, căn cứ vào luật tổ chức chính phủ ngày 39/09/1992, theo quy định của Bộ trởng Bộ thơng mại thì chính sách xuất nhập khẩu của Việt Nam rất u tiên cho công tác xuất khẩu của các doanh nghiệp. Các quy định và hớng dẫn chi tiết về việc này đợc ghi trong nghị định 57 CP ngày 30/07/1998.Việc quản của Nhà nớc về hoạt động xuất khẩu đợc thực hiện theo nguyên tắc sau: Tuân thủ luật pháp và các chính sách liên quan của Nhà nớc về sản xuất lu thông và quản thị trờng . Tôn trọng các cam kết với nớc ngoài và tập quán thơng mại quốc tế. Đảm bảo quyền tự chủ trong kinh doanh của các doanh nghiệp và đảm bảo sự quản của Nhà nớc. Nhà nớc khuyến khích và chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp phát triển và mở rộng thị trờng mới, xuất khẩu các mặt hàng mà Nhà nớc khuyến khích xuất khẩu.Bộ thơng mại cùng uỷ ban kế hoạch Nhà nớc, Bộ tài chính, ngân hàng Nhà nớc, các Bộ liên quan trình Chính phủ danh mục mặt hàng khuyến khích xuất khẩu, các chính sách và biện pháp để thực hiện các mục tiêu trên.Nhằm khuyến khích xuất khẩu trờng hợp các doanh nghiệp đã giấy phép kinh doanh xuất khẩu, những mặt hàng ngoài phạm vi danh mục nghành hàng đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh xuất khẩu thì Bộ thơng mại trách nhiệm xem xét và giải quyết cụ thể từng hợp đồng xuất khẩu nhng mặt hàng đó.Đặc biệt trong văn kiện đại hội VIII Đảng ta đã xác định rõ: Công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn trớc hết phải nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đa dạng của nông, lâm, ng nghiệp, bảo đảm vững chắc yêu cầu an toàn lơng thực cho xã hội, tạo nguồn nguyên liệu và liên kết với công nghiệp đô thị, phát triển các nghành nghề , làng nghề truyền thống và các nghành nghề mới bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, công nghiệp khai thác và chế biến các nguồn nguyên liệu phi nông nghiệp. 2b. Vai trò của xuất khẩu hàng hoáĐối với nền kinh tế quốc dân:Xuất khẩu tạo nguồn vốn chủ yêu cho nhập khẩu, phụ vụ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc. Tại các nớc kém phát triển, một trong những vật cản chính đối với sự phát triển và tăng trởng là thiếu tiềm lực về vốn trong quá trình phát triển. Nguồn vốn huy động từ n-ớc ngoài đợc coi là sở chính nh mọi hội đầu t hoặc vay nợ từ nớc ngoài và các tổ chức quốc tế chỉ tăng lên khi các chủ đầu t và ngời cho vay thấy đợc khả năng xuất khẩu của đất nớc đó, vì đây là nguồn chính đảm bảo nớc này thể trả nợ đợc.Xuất khẩu góp phần chuyển dịnh cấu kinh tế sang nền kinh tế hớng ngoại.Thay đổi cấu sản xuất và tiêu dùng một cách lợi nhất, đó là thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. Sự chuyển cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá nớc ta hoàn toàn phù hợp với su thế phát triển của kinh tế thế giơí.Sự tác động của xuất khẩu đối với sản xuất và chuyển dịch cấu thể đợc nhìn nhận theo các bớc sau: Xuất khẩu những sản phẩm của ta cho nớc ngoài. Xuất phát từ nhu cầu thị trờng thế giới để tổ chức sản xuấtxuất khẩu những sản phẩm mà nớc khác cần. Điều đó tác dụng trong việc chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các nghành liên quan hội phát triển thuận lợi. Xuất khẩu tạo khả năng mở rộng thị trờng tiêu thụ, cung cấp đầu và cho sản xuất, khai thác tối đa sản xuất trong nớc. Xuất khẩu tạo ra các tiền đề kinh tế kỹ thuật nhằm đổi mới thờng xuyên năng lực sản xuất trong nớc. Xuất khẩu tác động tích cực đến việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân dân. Đối với việc giải quyết công ăn việc làm, xuất khẩu thu hút hàng triệu lao động thông qua việc sản xuất hàng xuất khẩu, tạo thu nhập ổn định cho ngời lao động. Mặt khác, xuất khẩu tạo ra nguồn ngoại tệ để nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của nhân dân.Xuất khẩu sở để mở rộng thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại.Xuất khẩu và các quan hệ kinh tế đối ngoại tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau. Hoạt động xuất khẩu là hoạt động chủ yếu, bản, là hình thức ban đầu của hoạt động kinh tế đối ngoại, từ đó thúc đẩy mối quan hệ khác nh : du lịch quốc tế, bảo hiểm, vận tải quốc tế, tín dụng quốc tế .v.v. phát triển theo.Ngợc lại sự phát triển của các nghành này lại là điều kiện tiền đề cho hoạt động xuất khẩu phát triển.Đối với một doanh nghiệp :3Ngày nay xu hớng vơn ra thị trờng nớc ngoài là xu hớng phát triển của các doanh nghiệp. Việc xuất khẩu các loại hàng hoá và dịch vụ đem lại các lợi ích sau: Thông qua xuất khẩu các doanh nghiệp trong nớc hội tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trờng thế giới về chất lợng và giá cả. Những yếu tố đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải hình thành một cấu sản xuất phù hợp với thị trờng. Xuất khẩu đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn đổi mới và hoàn thiện công tác quản sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lợng sản phẩm và hạ giá thành. Xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trờng, mở rộng quan hệ kinh doanh với bạn hàng trong và ngoài nớc, trên sở hai bên cùng lợi, tăng doanh số và lợi nhuận đồng thời phân tán và chia sẻ rủi ro, mất mát trong hoạt động kinh doanh, tăng uy tín kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất khẩu khuyến khích việc phát triển các mạng lới kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn nh việc đầu t, nghiên cứu và phát triển các hoạt động sản xuất, marketing , cũng nh sự phân phối và mở rộng trong việc cấp giấy phép.II. Quản trị chiến lợc Marketing xuất khẩu.1. Khái niệm và các loại chiến lợc Marketing xuất khẩu.a. Khái niệm:Một cách đơn giản nhất, chiến lợc đợc hiểu là những kế hoạch đợc thiết lập hoặc những hành động đợc thực hiện trong nỗ lực nhằm đạt tới các mục đích của tổ chức.Nh vậy, chiến lợc đợc xem là những kế hoạch cho tơng lai, tức là những chiến lợc đợc dự định và những hạn động đợc thực hiện, tức là những chiến lợc đợc thực hiện. Song, cho dù đó là chiến lợc đợc dự định hay đợc thực hiện thì nó đều phải hớng tới việc đạt đợc các mục tiêu, mục đích của tổ chức.Quản trị chiến lợc là quá trình nghiên cứu các mục tiêu hiện tại cũng nh tơng lai, hoạch địch các mục tiêu của tổ chức. Đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt đợc mục tiêu đó trong môi trờng hiện tại hoặc tơng lai. Nh vậy, quản trị chiến lợc là một quá trình.Chiến lợc Marketing xuất khẩu là logic Marketing xuất khẩu mà nhờ đó, đơn vị kinh doanh hy vọng đạt đợc các mục tiêu Marketing xuất khẩu của mình. Về nội dung chiến lợc Marketing xuất khẩu bao gồm: các chiến lợc xác định đối với thị trờng mục tiêu, phối thức Marketing xuất khẩu và mức chi phí Marketing xuất khẩu.Quản trị chiến lợc Marketing xuất khẩu là toàn bộ việc hoạch định các hoạt động Marketing xuất khẩu của doanh nghiệp từ việc đa ra các mục tiêu cho tới việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu đó. thể xem Quản trị chiến lợc Marketing xuất khẩu nh một nghệ thuật thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định Marketing xuất khẩu giúp cho chủ thể ra quyết định đạt đợc mục tiêu nhất định.4Thực hiện tốt công việc Quản trị chiến lợc Marketing nói chung và Quản trị chiến lợc Marketing xuất khẩu nói riêng sẽ đem lại cho các doanh nghiệp nhiều vị thế, nhiều lợi ích. Tuy nhiên, để đạt đợc sự thành công và phát huy đợc tác dụng thì cần phải quán triệt các nguyên tắc sau: Chiến lợc phải phù hợp với định hớng thị trờng và kênh lu thông. Xác định rõ các mục tiêu chiến lợc và phải đợc quán triệt thông báo cho toàn thể mọi ngời trong doanh nghiệp nắm bắt và hiểu đợc mục tiêu kinh doanh từng thời kỳ và cả kế hoạch dài hạn. Tuyệt đối nhất quán với các mục tiêu chiến lợc đã đề ra ban đầu. Phải liên kết chặt chẽ, thống nhất giữa chức năng Marketing với các chức năng khác của doanh nghiệp thơng mại. Cần phải kết hợp trực giác với phân tích dữ liệu thông tin. Nếu không quan tâm đến dữ liệu thì thực chất chỉ là quản trị bàng quan, không phải quản trị theo trực giác.Quản trị theo trực giác phải sự rèn luyện, tích luỹ kinh nghiệm (kể cả thành công và thất bại), kết hợp với thông tin cập nhật thì các quyết định quản trị mới đem lại hiệu quả thực sự cho doanh nghiệp. Nguyên tắc cuối cùng là phải biết thích nghi với sự thay đổi, chủ động và lợng hoá đủ các yếu tố biến động của thị trờng thì quản trị chiến lợc Marketing của công ty mới thành công.b. Chiến lợc dự định và chiến lợc thực hiện:Nh đã đề cập ngắn gọn phần khái niệm của chiến lợc, cần thiết phải sự phân biệt giữa chiến lợc dự định và chiến lợc thực hiện: đó là những kế hoạch của nhà quả trị đề ra và những hành động mà họ thực hiện trong thực tế.Biểu hình 1 : Chiến lợc dự định và chiến lợc đợc thực hiệnNguồn: H. Mintzberg and A. Water. of Strategies. Delibery and EmergentStrategic Management Journal, 6, 1985.5Chiến lược cân nhắc kỹChiến lược dự địnhChiến lược được thực hiệnChiến lược không được thực hiệnChiến lược nổi lênChiến l ợc dự định: Với những mục đích và mục tiêu đã xác định, các nhà kinh doanh phải phát triển các kế hoạch hành động của tổ chức, qua đó đạt tới các mục tiêu và mục đích đã đề ra.Các chiến lợc dự định là bộ tài liệu chứa đựng những thông tin mà tổ chức muốn thực hiện để đạt tới mục tiêu đã đề ra. Những thông tin này cũng nh các chỉ dẫn cho những phơng tiện và công cụ mà tổ chức sẽ sử dụng.Thông thờng các chiến lợc dự định bao gồm các kế hoạch và các chính sách. Các kế hoach liên quan tới những hành động sẽ đợc thực hiện nh tốc độ tăng trởng, mở rộng thị phần, gia tăng cạnh tranh hoặc phát triển công nghệ và nguồn lựcNh vậy, chiến lợc dự định của một tổ chức bao gồm những hoạt động mà tổ chức dự định theo đuổi, thực hiện và những chính sách thể hiện những quy định, những chỉ dẫn cho việc thực hiện những công việc do kế hoạch đặt ra.Chiến l ợc thực hiện: Trên thực tế, rất nhiều các chiến lợc đợc ra nhng không thực hiện. Điều này thể xảy ra do nhiều nguyên nhân.Trớc hết, các chiến lợc dù tính toán và cân nhắc kỹ thì nó vẫn là sản phẩm của con ngời, một khi không tính toán hết các nhân tố ảnh hởng thì chiến lợc dự định sẽ không thể tồn tại đợc dới thử thách khắc nghiệt của mội trờng cạnh tranh khốc liệt.Thứ hai, thực tiễn quản trị chỉ ra rất nhiều các tổ chức quan tâm tới hoạch định chiến lợc, họ đề ra các chiến lợc rất hay, tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc song lại không quan tâm tới tổ chức thực hiện nó.Thứ ba, do không kế hoạch thực hiện một cách hiệu quả nên nhiều chiến lợc dự định rất tốt đẹp cũng sẽ không đợc triển khai trong thực tiễn, hoặc thất bại trong quá trình thực hiện biến những ý định những ý tởng thành hiện thực quả là một việc làm khó khăn.Từ những chiến lợc đợc thực hiện ta thấy việc giám sát môi trờng và phản ứng nhanh chóng, hiệu quả với sự thay đổi của môi trờng, việc phát triển tổ chức, phát triển ngời lao động và chức năng thực sự của ngời làm chủ, thực sự làm việc hết lòng và làm việc hiệu quả cho sự phát triển của tổ chức một ý nghĩa rất quan trọng trong điều kiện của một môi trờng biến động và thay đổi rất nhanh nh hiện nay.2. Quá trình quản trị chiến lợc Marketing xuất khẩu:Trớc đây, quyết định chiến lợc đợc thực hiện một lần cho một khoảng thời gian dài, và nó là công việc của quản trị cấp cao. Hiện nay, quá trình quản trị chiến lợc là một quá trình thờng xuyên, liên tục và đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thành viên trong tổ chức. Nói chung, quá trình quản trị chiến lợc đợc thể hiện thông qua biểu hình sau: 6 7Xác định tầm nhìn và sứ mạng của tổ chứcPhân tích môi trường bên ngoài Phân tích môi trường bên trongXác định các mục tiêu chiến lượcHình thành chiến lượcCấp công tyCấp kinh doanh Cấp chức năngKinh doanh quốc tế Đưa chiến lược vào hành động và đạt tới sự hội nhậpCấu trúc tổ chức và kiểm soát.Hoạch định và phân bổ các nguồn lựcBiểu hình 2 ; quá trình quản trị chiến lược.a. Phân tích môi trờngMôi trờng của một tổ chức đợc phân định thành môi trờng bên ngoài và môi trờng bên trong. Phân tích môi trờng hay còn gọi là phân tích SWOT là nhằm tìm ra những hội, đe dọa, điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức. Quản trị chiến lợc là việc tận dụng và phát huy các điểm mạnh, khắc phục và hạn chế các điểm yếu trong việc khai thác các hội và né tránh các đe doạ của môi trờng. Vì vậy, gắn việc phân tích môi trờng nội bộ với môi trờng bên ngoài sẽ tạo ra những gợi ý chiến lợc cho sự phát triển của công ty.Phân tích môi tr ờng bên ngoài Nghiên cứu môi trờng bên ngoài là một quá trình phải tiến hành thờng xuyên, liên tục không bao giờ dừng lại, vì nó chính là điều kiện đảm bảo sự thành công của chiến l-ợc. Mục đích của nghiên cứu môi trờng bên ngoài là nhằm nhận dạng những mối đe dọa cũng nh những hội ảnh hởng đến hoạt động của doanh nghiệp.Phân tích môi tr ờng bên trong Thực chất của quản trị chiến lợc là việc tìm ra và phát triển các lợi thế cạnh tranh, do đó việc hiểu biết môi trờng nội bộ một ý nghĩa to lớn. Phân tích môi trờng nộibộ là nhằm tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của công ty, qua đó xác định các năng lực phân biệt và những lợi thế cạnh tranh của công ty. Bối cảnh để hiểu rõ các điểm mạnh và điểm yếu của công ty là dây chuyền giá trị của công ty, tình hình tài chính, văn hoá, tổ chức và lãnh đạo của công ty. Bàn về năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh hay những điểm mạnh và những điểm yếu của công ty tức là nói đến sự so sánh các mặt, các hoạt động của công ty so với các nhà cạnh tranh. Sẽ là vô nghĩa khi các phân tích nội bộ không gắn với việc so sánh một cách ý nghĩa.b. Xác định sứ mạng và mục tiêuXác định sứ mạng và mục tiêu là một trong những nội dung đầu tiên hết sức quan trọng trong quản trị chiến lợc, nó tạo sở khoa học cho quá trình phân tích và lựa chọn chiến lợc công ty. Việc xác định bản tuyên bố về sứ mạng cho công ty đợc đặt ra không chỉ đối với các công ty mới khởi đầu thành lập mà còn đặt ra đối với các công ty đã quá trình phát triển lâu dài trong ngành kinh doanh. Khi tổ chức mới hình thành thì nó phải tầm nhìn và sứ mạng, song sứ mạng thể phải thay đổi khi môi trờng thay đổi. Vì vậy, việc xác định sứ mạng và mục tiêu đợc sẽ đợc trình bày sau khi phân tích môi trờng.c. Hình thành chiến lợcChiến l ợc cấp công ty Tiến trình tăng trởng và phát triển đặt công ty đứng trớc sự chọn lựa về lĩnh vực kinh doanh và thị trờng. Quá trình tăng trởng của công ty thể bắt đầu từ tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh nào đó sau đó, thực hiện việc phát triển thị trờng và tiến hành đa dạng hóa.8Một quyết định quan trọng khi công ty lớn lên là đa dạng hoá hay không? Khi công ty chỉ kinh doanh một loại sản phẩm mà không tiến hành đa dạng hóa thì chiến l-ợc cấp công ty chính là chiến lợc cạnh tranh (cấp kinh doanh). Việc tiến hành đa dạng hóa các hoạt động của công ty thể diễn ra là hội nhập dọc (về phía trớc và về phía sau) hoặc hội nhập ngang (đa dạng hóa đồng tâm và đa dạng hóa tổ hợp).Khi công ty tiến hành đa dạng hóa thì việc sử dụng các phơng pháp phân tích cấu trúc kinh doanh sẽ đa ra những gơị ý tốt cho định hớng hoạt động của các đơn vị kinh doanh chiến lợc. thể sử dụng ba phơng pháp phân tích cấu trúc kinh doanh đó là ph-ơng pháp BCG, phơng pháp Mc. Kinsey và phơng pháp dựa trên sự phát triển của ngành.Chiến l ợc cấp kinh doanh và chức năng Để cạnh tranh một cách hiệu quả, công ty cần nhận dạng những hội và đe dọa trong môi trờng kinh doanh ngành cũng nh xây dựng và phát triển những năng lực phân biệt nhằm đạt đợc lợi thế cạnh tranh. Để chọn các chiến lợc cạnh tranh trên sở các năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh, các nhà quản trị cần hiểu nền tảng của chiến l-ợc cạnh tranh, nguồn của lợi thế cạnh tranh, từ đó gắn nó với các chiến lợc đầu t trong bối cảnh phát triển của ngành. Năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh chỉ thể đợc phát huy và phát triển khi các chức năng tạo ra sự cộng hởng và mỗi chức năng là một nhân tố quan trọng để tạo ra giá trị cho khách hàng.Chiến lợc cạnh tranh đợc hỗ trợ và bảo đảm bởi các chiến lợc cấp chức năng. Việc hình thành và phát triển các chiến lợc chức năng phải tạo ra sự cộng hởng các chức năng nhằm phát huy và phát triển các lợi thế cạnh tranh của công ty. Các chiến lợc về Marketing, tài chính, vận hành, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực phải đợc thiết kế phù hợp với chiến lợc cạnh tranh đã chọn, nhằm đạt tới các mục tiêu của chiến lợc cạnh tranh và công ty.Chiến l ợc kinh doanh quốc tế Đối với các công ty, trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới hiện nay, việc thực hiện quốc tế hóa không còn là một lựa chọn nữa mà là tất yếu. Thực hiện chiến lợc quốc tế hóa chính là nhằm để khai thác và phát triển lợi thế cạnh tranh của công ty. Việc tiến hành quốc tế hóa mang lại nhiều lợi ích to lớn cho công ty, song nó cũng rất nhiều điểm phức tạp do quy mô, địa và những khác biệt về văn hóa, xã hội và chính trị.Việc tiến hành quốc tế hóa các hoạt động đòi hỏi công ty phải xử các vấn đề về chọn quốc gia và chọn chiến lợc cạnh tranh trên sở tính toán và cân nhắc để hoàn thiện dây chuyền giá trị và phát triển lợi thế cạnh tranh. Các nguồn của lợi thế cạnh tranh phải đợc xem xét cân nhắc trong một bối cảnh toàn cầu rộng lớn và đặc biệt phải quan tâm tới yếu tố chính quyền và văn hóa.d. Thực hiện chiến lợc Biến chiến l ợc thành hành động và đạt tới sự hội nhập 9Một chiến lợc đợc vạch ra tốn kém rất nhiều thời gian và tiền của song nếu nó không đợc thực hiện tốt thì cũng trở thành vô nghĩa. đợc một chiến lợc tốt đã là rất khó, biến nó thành hiện thực còn khó hơn rất nhiều. Một chiến lợc thành công luôn là một quá trình trong đó các kế hoạch thực hiện chiến lợc phải đợc chú trọng ngay trong quá trình hình thành chiến lợc. Sứ mạng đợc tuyên bố phải biến thành những hành động cụ thể. Các nhà quản trị phải bảo đảm rằng những hoạt động khác nhau trong tổ chức phải đợc hội nhập để đạt tới những lợi thế cạnh tranh.Kế hoạch thực hiện muốn hiệu quả phải đảm bảo sự nhất quán của các mục tiêu và hoạt động. Vì thế quá trình hoạch định thờng đi từ bao quát, tổng thể tới cụ thể, bắt đầu từ tầm nhìn chung rộng lớn tới ngân sách cụ thể hàng năm. Sự nhất quán logic cần đ-ợc đảm bảo không chỉ giữa các mục tiêu ngắn và dài hạn mà còn là giữa các đơn vị và cá nhân với nhau và với toàn bộ tổ chức. Muốn bảo đảm sự thống nhất giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, giữa các bộ phận và cá nhân và hơn nữa, thông qua đó để đạt tới các mục tiêu dài hạn cần không ngoan sử dụng các chính sách và thủ tục.Khi tổ chức lớn lên, sẽ hình thành nhiều đơn vị và bộ phận với các mức độ độc lập khác nhau. Việc thực hiện chiến lợc thành công hay không phụ thuộc vào việc tạo ra đợc sự cộng hởng giữa các đơn vị này hay không. Muốn vậy phải bảo đảm sự hội nhập giữa các chức năng và giữa các đơn vị kinh doanh chiến lợc.Phân bổ các nguồn lực cho thực hiện chiến l ợc Việc thực hiện thành công các chiến lợc luôn luôn đòi hỏi những thay đổi trong việc sử dụng các nguồn lực trong tổ chức. Do đó, việc hoạch định kỹ lỡng sự thay đổi trong việc sử dụng các nguồn lực đóng vai trò quan trọng. Việc hoạch định sử dụng các nguồn lực sẽ đợc quan tâm với những cấp độ khác nhau các cấp chiến lợc khác nhau.Nói chung, việc hoạch định nguồn lực luôn đợc quan tâm hai cấp độ. Trớc hết, cấp độ rộng lớn, những nguồn lực nên đợc phân bổ thế nào giữa các chức năng, bộ phận, đơn vị khác nhau trong tổ chức. Thứ hai, những vấn đề chi tiết hơn, là các nguồn lực nên đợc bố trí thế nào trong mỗi các chức năng, bộ phận và đơn vị khác nhau trong tổ chức để bảo đảm chiến lợc đợc chọn lựa đợc thực hiện tốt nhất và đảm bảo tạo ra và duy trì, phát triển lợi thế cạnh tranh. Một điều cần suy nghĩ là khi suy nghĩ về cách thức thực hiện chiến lợc một cách hiệu quả thì tính khả thi luôn là một vấn đề cần đợc xem xét kỹ lỡng. Vì vậy, hoạch định việc phân bổ các nguồn lực cũng là một bộ phận của lợng giá chiến lợc. Sẽ là vô nghĩa khi thấy một chiến lợc là phi thực tế và không khả năng thực hiện. Vì thế, khi hoạch định chiến lợc các nhà quản trị cần thấy rằng: không chỉ hoạch định những gì cần thực hiện mà còn phải xem xét nó khả năng thực hiện hay không.e. Cấu trúc tổ chức và kiểm soát chiến lợc Một trong những nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự phát triển tổ chức là con ngời, vì thế cách thức trong đó nguồn lực này đợc tổ chức là rất quan trọng đối với việc thực hiện thành công các chiến lợc đã định. Quan điểm truyền thống cho rằng chiến lợc 10[...]... lợc xuất khẩu mặt hàng gạo tại Tổng công ty Lơng thực Miền Bắc 1 Nghiên cứu môi trờng và thị trờng xuất khẩu gạo tại Tổng công ty Lơng thực Miền Bắc a Nghiên cứu môi trờng Marketing quốc tế : ảnh hởng của môi trờng kinh tế: Tổng công ty Lơng Thực Miền Bắc bị ảnh hởng rất lớn các thay đổi của môi trờng kinh tế Tổng công ty Lơng Thực Miền Bắc quan tâm chặt chẽ đến các yếu tố của môi trờng kinh tế quốc. .. thống kinh tế, cấu trúc kinh tế và mức độ phát triển kinh tế trong một thị trờng nhất định cần đợc xem xét - Hệ thống kinh tế hai hệ thống kinh tế bản là nền kinh tế thị trờng và tập trung Thực tế đã chứng minh tất cả các nền kinh tế một số đặc điểm của cả hai hệ thống, và không ví dụ hoàn hảo nào của hai hệ thống tồn tại Tất cả các nền kinh tế quốc gia là nền kinh tế hỗn hợp, và đâu... mục tiêu kinh doanh của công ty 27 Chơng II: Thực trạng chiến lợc xuất khẩu mặt hàng gạo Marketing của Tổng công ty lơng thực miền bắc I cấu tổ chức, hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của tổng công ty lơng thực miền bắc 5 lợc quá trình thành lập và phát triển của tổng công ty lơng thực miền bắc Tổng công ty lơng thực Miền Bắc đợc thành lập ngày 24/5/1995 theo quyết định số 312/TTG của Thủ... định của quốc gia đợc đa ra không phải nhằm điều chỉnh riêng hoạt động Marketing quốc tế nhng nó lại ảnh hởng đến hội nớc ngoài của công ty Tuy nhiên, lại một số các công cụ pháp luật đợc định hớng rõ ràng với các hoạt động Marketing quốc tế Một số đa ra nhằm hỗ trợ nỗ lực quốc tế của các công ty, nếu không thực hiện thể làm nguy hại đến hoạt động kinh doanh quốc tế 17 Hơn nữa, rất nhiều quốc. .. các triết t nhân tự do kinh doanh, các luật lệ của hoạt động kinh tế truyền thống đợc coi nh là trách nhiệm của luật quốc gia Do vậy luật quốc tế kinh điển những hạn chế đối với kinh doanh quốc tế Có những hội đồng luật pháp khác với luật pháp quốc tế công cộng tác động lớn đối với môi trờng hoạt động quốc tế Chúng bao gồm những vận dụng luật pháp của các hiệp định, của hội nghị song và đa phơng,... ảnh hởng bất ngờ của môi trờng Marketing, và nếu các nhà làm Marketing quốc tế bị thất bại trong việc dự báo các nhân tố này thể không thực hiện đợc dự án kinh doanh trên thị trờng quốc tế Các nhóm môi trờng Marketing đều tác động nên các hoạt động Marketing quốc tế của một công ty theo nhiều phơng cách khác nhau Các công ty kinh doanh quốc tế thành công sẽ hiểu thấu đáo môi trờng Marketing quốc. .. quyền hạn của luật và toà án địa phơng của họ Vì các do trên nên khi các công ty kinh doanh quốc tế tham gia vào hoạt động thơng mại cần phải thoả thuận rõ ràng các điều khoản sử các tranh chấp khi thực hiện hợp đồng Nói tóm lại, môi trờng Marketing quốc gia và quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động Marketing quốc tế của các công ty Thậm chí những kế hoạch kinh 22 doanh tốt nhất... thiên một cực là nền kinh tế thị trờng tởng và nền kinh tế tập trung tởng Điểm dải biến thiên này xác định vị trí của nền kinh tế là rất quan trọng vì nó đa ra các thông tin cần thiết về động lực bản của nền kinh tế Trong nền kinh tế thị trờng, chế thúc đẩy hoạt động là sự tơng tác giữa các lực lợng thị trờng, qua hệ thống giá, điều khiển sử dụng nguồn lực vào sản xuất và phân phối hàng... loạt các quốc gia tuân thủ ảnh hởng sâu rộng đến hoạt động kinh doanh quốc tế 21 Mũi nhọn truyền thống của luật pháp quốc tế đã thiết lập một khung luật pháp để điều chỉnh các tơng tác giữa các Chính phủ quốc gia Các vấn đề kinh điển thờng bao gồm luật tranh chấp về biển, quốc tịch và đờng biên giới Đối với các vấn đề kinh tế, sự phát triển của luật quốc tế bị ảnh hởng to lớn bởi các triết t nhân... suất Chỉ số hàng tiêu dùng và thơng mại ngoài nớc Tỷ giá hối đoái của tiền địa phơng và thuế - sở hạ tầng sở hạ tầng là mạng lới các phơng tiện và dịch vụ cần thiết cho việc hoạt động hoá một nền kinh tế Mức độ phát triển của sở hạ tầng của một quốc gia ảnh hởng đến mức độ sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên của sở hạ tầng đồng thời quyết định các nhà quản trị Marketing thể tiếp . ChơngI :Cơ sở lý luận của chiến lợc xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế. I. vai trò và Vị trí của xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị. trong hoạt động kinh doanh, tăng uy tín kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất khẩu khuyến khích việc phát triển các mạng lới kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế, Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế, , Quan điểm chủ đạo của nhà nớc vễ xuất khẩu hàng hoá, Vai trò của xuất khẩu hàng hoá Đối với nền kinh tế quốc dân:, Chiến lợc dự định và chiến lợc thực hiện:, Phân tích môi trờng, Hình thành chiến lợc, M«i trêng quèc gia:, Môi trờng kinh tế quốc tế Môi trờng tài chính quốc tế, Môi trờng thơng mại quốc tế, Môi trờng chính trị và luật pháp quốc tế Các nhân tố về chính trị quốc tế :, Dẫn đạo về chi phí: Chiến lợc khác biệt hoá:, ChiÕn lỵc tËp trung:, Chức năng của Tổng công ty Lơng thực Miền Bắc. Tổng công ty có các chức năng sau: Nhiệm vụ của Tổng công ty Lơng thực Miền Bắc. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng công ty Lơng thực Miền Bắ, Nghiên cứu môi trờng Marketing quốc tế : ả, Thực trạng việc nghiên cứu thị trờng: Quy mô thị tr Nghiên cứu khách hàng:, Nghiên cứu cạnh tranh:, Nghiên cứu điều kiện giao nhận và phơng thức thanh toán:, Thực trạng việc lựa chọn nguồn cung ứng mặt hàng gạo xuất khẩu Xác định thị trờng mục tiêu tại Tổng công ty Lơng thực Miền Bắc, Các phơng thức xuất khẩu :, Sản phẩm: 13.860 4.6 - 2000 299.550 Hoạt động xúc tiến thơng mại:, Dự báo môi trờng chính trị và pháp luật: Dự báo môi trờng văn hoá - xã hội:, Dự báo các thị trờng gạo thế giới :, Dự báo thị trờng xuất khẩu gạo Việt Nam: Tiềm năng sản xuất lúa gạo của Việt Nam:, Hoàn thiện quyết định giá của Tổng công ty Lơng Thực Miền Bắc.

Hình ảnh liên quan

Biểu hình 1: Chiến lợc dự định và chiến lợc đợc thực hiện - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 1: Chiến lợc dự định và chiến lợc đợc thực hiện Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình thành chiến lược Cấp công ty - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

Hình th.

ành chiến lược Cấp công ty Xem tại trang 7 của tài liệu.
Biểu hình 4: sản lợng gạo xuất khẩu sang thị trờng Cuba và iraq qua các năm. - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 4: sản lợng gạo xuất khẩu sang thị trờng Cuba và iraq qua các năm Xem tại trang 38 của tài liệu.
Biểu hình 5: Bảng các thị trờng tiêu thụ gạo của Việt nam - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 5: Bảng các thị trờng tiêu thụ gạo của Việt nam Xem tại trang 39 của tài liệu.
Biểu hình 6: bảng số liệu thống kê  các nhóm gạo xuất khẩu qua các năm. - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 6: bảng số liệu thống kê các nhóm gạo xuất khẩu qua các năm Xem tại trang 41 của tài liệu.
Biểu hình 7: thống kê Chất lợng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 10 năm (1989 – 1999) - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 7: thống kê Chất lợng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 10 năm (1989 – 1999) Xem tại trang 44 của tài liệu.
Trong năm 1999, ngoài xuất khẩu đi Balan với số liệu ở bảng trên, gạo 5% tấm cũng đợc xuất đi Ucraina với khối lợng là 112 tấn - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

rong.

năm 1999, ngoài xuất khẩu đi Balan với số liệu ở bảng trên, gạo 5% tấm cũng đợc xuất đi Ucraina với khối lợng là 112 tấn Xem tại trang 45 của tài liệu.
Biểu hình 9: bảng số liệu thống kê   sản lợng gạo 10% tấm xuất khẩu qua các năm. - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 9: bảng số liệu thống kê sản lợng gạo 10% tấm xuất khẩu qua các năm Xem tại trang 46 của tài liệu.
Biểu hình 1 1: bảng số liệu thống kê - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 1 1: bảng số liệu thống kê Xem tại trang 47 của tài liệu.
Biểu hình 10 : bảng số liệu thống kê - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 10 : bảng số liệu thống kê Xem tại trang 47 của tài liệu.
c. Yếu tố phân phối: - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

c..

Yếu tố phân phối: Xem tại trang 50 của tài liệu.
Biểu hình 1 2: bảng giá gạo của việt nam và thái lan. - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 1 2: bảng giá gạo của việt nam và thái lan Xem tại trang 50 của tài liệu.
Biểu hình 1 3: kênh phân phối của tổng công ty lơng thực miền bắc Hiện tại, Tổng công ty lơng thực Miền Bắc có hai hình thức phân phối: - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 1 3: kênh phân phối của tổng công ty lơng thực miền bắc Hiện tại, Tổng công ty lơng thực Miền Bắc có hai hình thức phân phối: Xem tại trang 51 của tài liệu.
Biểu hình 1 4: kết quả hoạt động tài chính của Tổng công ty Lơng Thực Miền Bắc từ năm 1998 – 20001 - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 1 4: kết quả hoạt động tài chính của Tổng công ty Lơng Thực Miền Bắc từ năm 1998 – 20001 Xem tại trang 58 của tài liệu.
Biểu hình 1 5: quy trình định giá xuất khẩu  - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

i.

ểu hình 1 5: quy trình định giá xuất khẩu Xem tại trang 66 của tài liệu.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng nh hiện nay, thì tình hình cạnh tranh là tơng đối khó khăn - Cơ sở lý luận của chiến lược xuất khẩu ở công ty kinh doanh quốc tế

rong.

điều kiện nền kinh tế thị trờng nh hiện nay, thì tình hình cạnh tranh là tơng đối khó khăn Xem tại trang 68 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan